Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasagiline Mylan (rasagiline tartrate) – Označavanje - N04BD02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRasagiline Mylan
ATK šifraN04BD02
Tvarrasagiline tartrate
ProizvođačMylan S.A.S.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BLISTER PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Rasagiline Mylan 1 mg tablete razagilin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta sadrži razagilintartarat u količini koja odgovara 1 mg razagilina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tableta

7 tableta

10 tableta

28 tableta

30 tableta

100 tableta

112 tableta

7 x 1 tableta

10 x 1 tableta

28 x 1 tableta

30 x 1 tableta

100 x 1 tableta

112 x 1 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mylan S.A.S.

117, Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1090/001 (7 tableta – OPA/Al/PVC/Al)

EU/1/16/1090/002 (10 tableta – OPA/Al/PVC/Al)

EU/1/16/1090/003 (28 tableta – OPA/Al/PVC/Al)

EU/1/16/1090/004 (30 tableta – OPA/Al/PVC/Al)

EU/1/16/1090/005 (100 tableta – OPA/Al/PVC/Al)

EU/1/16/1090/006 (112 tableta – OPA/Al/PVC/Al)

EU/1/16/1090/007 (7 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/008 (10 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/009 (28 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/010 (30 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/011 (100 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/012 (112 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/013 (7 x 1 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/014 (10 x 1 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/015 (28 x 1 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/016 (30 x 1 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/017 (100 x 1 tableta – PVC/PVDC/Al)

EU/1/16/1090/018 (112 x 1 tableta – PVC/PVDC/Al)

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasagiline Mylan

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Rasagiline Mylan 1 mg tablete razagilin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mylan S.A.S.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept