Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Uputa o lijeku - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRasilez HCT
ATK šifraC09XA52
Tvaraliskiren / hydrochlorothiazide
ProizvođačNovartis Europharm Limited

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Rasilez HCT i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Rasilez HCT

3.Kako uzimati Rasilez HCT

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Rasilez HCT

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Rasilez HCT i za što se koristi

Što je Rasilez HCT

Rasilez HCT tablete sadrže dvije djelatne tvari koje se zovu aliskiren i hidroklorotiazid. Obje tvari pomažu u kontroli povišenog krvnog tlaka (hipertenzije).

Aliskiren je inhibitor renina. Smanjuje količinu angiotenzina II koji tijelo može stvarati. Angiotenzin II uzrokuje suženje krvnih žila što povisuje krvni tlak. Smanjujući količinu angiotenzina II omogućava relaksaciju krvnih žila što dovodi do sniženja krvnog tlaka.

Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova koji se zovu tiazidni diuretici. Hidroklorotiazid povećava izlučivanje mokraće što također snižava krvni tlak.

Povišeni krvni tlak povećava radno opterećenje srca i arterija. Ako to stanje dugo traje, može oštetiti krvne žile u mozgu, srcu i bubrezima te može rezultirati moždanim udarom, zatajenjem srca, srčanim udarom ili zatajenjem bubrega. Snižavanjem krvnoga tlaka na normalnu razinu smanjuje se rizik od razvoja tih poremećaja.

Za što se Rasilez HCT koristi

Rasilez HCT se koristi za liječenje povišenog krvnog tlaka u odraslih bolesnika. Koristi se u bolesnika čiji krvni tlak nije odgovarajuće kontroliran primjenom samo aliskirena ili samo hidroklortiazida.

Također se može koristiti kao zamjena u bolesnika čiji je krvni tlak odgovarajuće kontroliran istodobnom primjenom aliskirena i hidroklortiazida kao odvojenih tableta u istim dozama kao u kombinaciji.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Rasilez HCT

Nemojte uzimati Rasilez HCT

-ako ste alergični na aliskiren ili hidroklorotiazid, lijekove izvedene iz sulfonamida (lijekovi koji se koriste za liječenje infekcija u prsnom košu ili mokraćnim putevima) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-ako ste imali bilo koji od sljedećih oblika angioedema (teškoće pri disanju ili gutanju, ili oticanje lica, ruku i nogu, očiju, usnica i/ili jezika):

-angioedem tijekom uzimanja aliskirena.

-nasljedni angioedem.

-angioedem nepoznatog uzroka.

-ako ste trudni dulje od 3 mjeseca. Također, u ranoj je trudnoći bolje izbjegavati Rasilez HCT – vidjeti dio Trudnoća.

-ako imate ozbiljnih problema s jetrom ili bubrezima.

-ako ne možete stvarati mokraću (anuria).

-ako je razina kalija u Vašoj krvi preniska unatoč liječenju.

-ako je razina natrija u Vašoj krvi preniska.

-ako je razina kalcija u Vašoj krvi previsoka.

-ako imate giht (kristali mokraćne kiseline u zglobovima).

-ako uzimate ciklosporin (lijek koji se koristi u presađivanju radi sprječavanja odbacivanja organa ili za neka druga stanja, npr. reumatoidni artritis ili atopijski dermatitis), itrakonazol (lijek koji se koristi u liječenju gljivičnih infekcija) ili kinidin (lijek koji se koristi za korekciju srčanog ritma).

-ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se bilo kojom od skupina lijekova navedenih u nastavku, koje se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

-inhibitorom angiotenzin konvertirajućeg enzima kao što je enalapril, lizinopril, ramipril

ili

-blokatorom angiotenzin II receptora, kao što je valsartan, telmisartan, irbesartan.

-ako je bolesnik mlađi od 2 godine.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Rasilez HCT i obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Rasilez HCT:

-ako imate oštećenu funkciju bubrega, Vaš će liječnik pažljivo razmotriti je li Rasilez HCT primjeren za Vas i vjerojatno će Vas htjeti pozornije pratiti.

-ako Vam je presađen bubreg.

-ako imate probleme s jetrom.

-ako patite od srčanih problema.

-ako ste već imali angioedem (teškoće pri disanju ili gutanju, ili oticanje lica, ruku i nogu, očiju, usnica i/ili jezika). Ako se to dogodi, prestanite uzimati Rasilez HCT i javite se svojem liječniku.

-ako imate šećernu bolest (povišena razina šećera u krvi).

-ako imate povišene razine kolesterola ili triglicerida u krvi.

-ako bolujete od bolesti zvane sistemski eritematozni lupus (također zvana „lupus“ ili „SLE“).

-ako patite od alergije ili astme.

-ako uzimate bilo koju od skupina lijekova navedenih u nastavku, koje se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

- inhibitor angiotenzin konvertirajućeg enzima kao što je enalapril, lizinopril, ramipril

ili

- blokator angiotenzin II receptora, kao što je valsartan, telmisartan, irbesartan.

-ako ste na dijeti s niskim sadržajem soli.

-ako imate znakove i simptome kao što su prekomjerna žeđ, suha usta, opća slabost, omamljenost, bolovi ili grčevi u mišićima, mučnina, povraćanje te nenormalno brzo lupanje srca što može ukazivati na prekomjerni učinak hidroklorotiazida.

-ako nakon sunčanja dobijete kožnu reakciju kao što je osip.

-ako osjetite smanjenje vida ili bol u oku. Ti simptomi mogli bi biti simptomi povišenog tlaka u Vašem oku, koji se može pojaviti unutar nekoliko sati do nekoliko tjedana nakon uzimanja Rasilez HCT-a. Ako se ne liječi, može dovesti do trajnog oštećenja vida.

-ako imate stenozu bubrežne arterije (suženje krvnih žila u jednome ili oba bubrega).

-ako imate ozbiljno kongestivno zatajenje srca (vrsta bolesti srca u kojoj srce ne može pumpati dovoljno krvi za opskrbu cijelog tijela).

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Rasilez HCT“

Morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste (ili možete postati) trudni. Rasilez HCT se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi u toj fazi (vidjeti dio “Trudnoća”).

Djeca i adolescenti

Rasilez HCT je namijenjen primjeni u odraslih.

Rasilez HCT se ne smije primjenjivati u djece od rođenja do nenavršene 2 godine. Ne bi se smio primjenjivati u djece u dobi od 2 do nenavršenih 6 godina i ne preporučuje se za primjenu u djece i adolescenata u dobi od 6 do nenavršenih 18 godina.

Starije osobe

U većine bolesnika u dobi od 65 godina ili starijih, doza aliskirena od 300 mg ne pokazuje nikakvu dodatnu korist u snižavanju krvnog tlaka u usporedbi s dozom od 150 mg.

Drugi lijekovi i Rasilez HCT

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebno je važno da obavijestite svog liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

-litij (lijek koji se koristi za liječenje nekih vrsta depresije).

-lijekove ili tvari koje povećavaju količinu kalija u Vašoj krvi. To uključuje nadomjestke kalija ili zamjene za sol koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin.

-lijekove koji mogu smanjiti količinu kalija u Vašoj krvi, kao što su diuretici (tablete za mokrenje), kortikosteroidi, laksativi, karbenoksolon, amfotericin ili penicilin G.

-lijekove koji mogu izazvati „torsades de pointes“ (nepravilni otkucaji srca), kao što su antiaritmici (lijekovi kojima se liječe srčani problemi) i neki antipsihotici.

-lijekove koji mogu smanjiti količinu natrija u Vašoj krvi, kao što su antidepresivi, antipsihotici, antiepileptici (karbamazepin).

-lijekovi protiv bolova kao što su nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL), uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 (COX-2 inhibitore).

-lijekove za snižavanje krvnog tlaka, uključujući metildopu, blokator angiotenzin II receptora ili inhibitor angiotenzin – konvertirajućeg enzima, (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Rasilez HCT“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

-lijekove koji povisuju krvni tlak kao što su noradrenalin ili adrenalin.

-digoksin ili drugi glikozidi digitalisa (lijekovi koji se koriste za liječenje srčanih problema).

-vitamin D i kalcijeve soli.

-lijekove za liječenje šećerne bolesti (oralni lijekovi, poput metformina ili inzulina).

-lijekove koji mogu povisiti razinu šećera u krvi, kao što su beta-blokatori i diazoksidi.

-lijekove za liječenje gihta, kao što je alopurinol.

-antikolinergični lijekovi (lijekovi koji se koriste za liječenje raznih poremećaja, poput grčeva u probavnom sustavu, grča mokraćnog mjehura, astme, bolesti kretanja, grčeva mišića, Parkinsonove bolesti te kao pomoć uz anesteziju).

-amantadin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti, također se koristi za liječenje ili sprječavanje pojedinih bolesti uzrokovanih virusima).

-kolestiramin, kolestipol ili druge smole (tvari koje se uglavnom koriste za liječenje povišenih razina masnoća u krvi).

-citotoksični lijekovi (koriste se za liječenje raka), kao što su metotreksat ili ciklofosfamid.

-mišićne relaksanse (lijekovi koji se koriste za opuštanje mišića tijekom operacija).

-alkohol, tablete za spavanje i anestetici (lijekovi koji bolesnicima omogućuju podvrgavanje kirurškim i drugim zahvatima).

-jodna kontrastna sredstva (sredstva koja se koriste za pretrage snimanjem).

-lijekove za liječenje artritisa.

Vaš liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza, ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-furosemid ili torasemid, lijekovi koji pripadaju skupini poznatoj kao diuretici ili tablete za mokrenje, koje se koriste za povećanje količine mokraće koju stvarate.

-neke lijekove koji se koriste za liječenje infekcija kao što su ketokonazol.

-verapamil, lijek kojim se snižava visoki krvni tlak, korigira srčani ritam ili liječi anginu pektoris.

Rasilez HCT s hranom i pićem

Ovaj lijek trebate uzimati ili s laganim obrokom ili bez obroka jednom na dan, po mogućnosti svaki dan u isto vrijeme. Izbjegavajte uzimanje ovog lijeka zajedno s voćnim sokomi/ili napitcima koji sadrže biljne ekstrakte (uključujući biljne čajeve).

Trudnoća

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni (pogledajte dio Nemojte uzimati Rasilez HCT). Ako zatrudnite dok uzimate ovaj lijek, odmah ga prekinite uzimati i posavjetujte se sa svojim liječnikom. Ako mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Liječnik će Vas u pravilu savjetovati da prekinete uzimati Rasilez HCT prije nego postanete trudni te će Vam savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto Rasilez HCT-a. Rasilez HCT se ne preporučuje za vrijeme trudnoće te se ne smije uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate početi dojiti. Rasilez HCT se ne preporučuje majkama koje doje, a ako želite dojiti liječnik Vam može odabrati drugo liječenje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Od ovog lijeka možete osjetiti omaglicu. Ako osjetite taj simptom, nemojte upravljati vozilima niti rukovati alatima ili strojevima.

Rasilez HCT sadrži laktozu i pšenični škrob

Rasilez HCT sadrži laktozu (mliječni šećer). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Rasilez HCT sadrži pšenični škrob. Prikladan je za primjenu u osoba s celijakijom. Bolesnici koji su alergični na pšenicu (što je različito od celijakije) ne bi smjeli uzimati ovaj lijek.

3.Kako uzimati Rasilez HCT

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza Rasilez HCT-a je jedna tableta na dan. Učinak snižavanja krvnog tlaka prisutan je u unutar tjedan dana nakon početka liječenja.

Rasilez HCT Vam je možda propisan jer prethodno liječenje sa lijekom koji sadrži samo jednu od djelatnih tvari Rasilez HCT-a nije dovoljno snizilo krvni tlak. U tom slučaju će Vam liječnik objasniti kako se prebaciti s tog liječenja na Rasilez HCT.

Način primjene

Progutajte cijelu tabletu s nešto vode. Ovaj lijek trebate uzimati jednom na dan, sa ili bez hrane, po mogućnosti svaki dan u isto vrijeme. Trebate uspostaviti pogodan dnevni raspored uzimanja lijeka na isti način svaki dan, u redovitim razmacima uzimajući u obzir vrijeme uzimanja obroka. Izbjegavajte uzimanje ovog lijeka zajedno s voćnim sokomi/ili napitcima koji sadrže biljne ekstrakte (uključujući biljne čajeve). Tijekom liječenja, liječnik može prilagoditi dozu zavisno od odgovora krvnog tlaka.

Ako uzmete više Rasilez HCT-a nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše Rasilez HCT tableta, odmah se obratite svom liječniku. Možda će Vam trebati liječnička pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Rasilez HCT

Ako zaboravite uzeti dozu ovog lijeka, uzmite ju čim se sjetite i zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Ako se sjetite zaboravljene doze tek idući dan, onda jednostavno u uobičajeno vrijeme uzmite sljedeću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu (dvije tablete odjednom) kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Nemojte prekinuti uzimanje ovog lijeka čak i ako se osjećate dobro osim ako Vam tako ne kaže liječnik. Osobe koje imajus povišeni krvni tlak, često ne osjećaju nikakve znakove problema. Mnogi se mogu osjećati sasvim normalno.

Vrlo je važno da uzimate ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik kako biste postigli najbolje rezultate i smanjili rizik od nuspojava. Ne propuštajte kontrole kod svojeg liječnika čak i ako se osjećate dobro.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Najčešća nuspojava opažena s Rasilez HCT-om je proljev.

Kao i za bilo koju kombinaciju dviju djelatnih tvari, nuspojave povezane sa svakim pojedinim sastojkom ne mogu se isključiti. Nuspojave već prije prijavljene u bolesnika s jednom od dvije djelatne tvari lijeka Rasilez HCT (aliskiren i hidroklorotiazid) niže su navedene i mogu se pojaviti s uzimanjem Rasilez HCT-a.

Pojedine nuspojave mogu biti ozbiljne:

Nekoliko je bolesnika imalo ove ozbiljne nuspojave. Ako se dogodi nešto od sljedećih nuspojava, odmah obavijestite svojeg liječnika:

Teška alergijska reakcija sa simptomima poput osipa, svrbeža, oticanja lica ili usnica ili jezika, teškoće pri disanju, omaglica (rijetko: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba).

Mučnina, gubitak apetita, tamno obojani urin ili žuto obojana koža i oči (znakovi poremećaja jetre) (učestalost nepoznata).

Ostale nuspojave mogu uključivati:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

niska razina kalija u krvi

povišenje masnoća u krvi

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

proljev

bol u zglobovima (artralgija)

povišena razina kalija u krvi

omaglica

visoka razina mokraćne kiseline u krvi

niska razina magnezija u krvi

niska razina natrija u krvi

omaglica, nesvjestica pri ustajanju

smanjen apetit

mučnina i povraćanje

osip praćen svrbežom i druge vrste osipa

nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

snižen krvni tlak

kožni osip (to može biti i znak alergijskih reakcija ili angioedema – pogledajte „Rijetke“ nuspojave u nastavku

problemi s bubrezima, uključujući akutno zatajenje bubrega (jako smanjeno izlučivanje mokraće)

oticanje ruku, gležnjeva ili stopala (periferni edem)

teške kožne reakcije (toksična epidermalna nekroliza i/ili reakcije oralne sluznice - crvena koža, stvaranje mjehurića na usnicama, očima ili ustima, guljenje kože, vrućica)

osjećaj lupanja srca

kašalj

svrbež

osip praćen svrbežom (urtikarija)

povišeni jetreni enzimi

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

teške alergijske reakcije (anafilaktička reakcija), alergijske reakcije (preosjetljivost) i angioedem

(čiji simptomi mogu uključivati teškoće pri disanju ili gutanju, osip, svrbež, koprivnjača ili oticanje lica, ruku i nogu, očiju, usnica i/ili jezika, omaglica)

povišena razina kreatinina u krvi

crvena koža (eritem)

niska razina krvnih pločica (ponekad s krvarenjem ili stvaranjem modrica ispod kože)

visoka razina kalcija u krvi

visoka razina šećera u krvi

pogoršanje dijabetičkog metaboličkog stanja

tužno raspoloženje (depresija)

poremećaji sna

glavobolja

trnci ili utrnulost

poremećaj vida

nepravilni otkucaji srca

nelagoda u trbuhu

zatvor

poremećaj jetre koji može biti popraćen žutilom kože i očiju

povećana osjetljivost kože na sunce

šećer u mokraći

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

vrućica, grlobolja ili čirevi u ustima, češće infekcije (manjak ili niska razina bijelih krvnih stanica)

blijeda koža, umor, nedostatak zraka, tamno obojana mokraća (hemolitička anemija)

osip, svrbež, koprivnjača, teškoće pri disanju ili gutanju, omaglica (reakcije preosjetljivosti)

smetenost, umor, grčevi i trzanje mišića, ubrzano disanje (hipokloremijska alkaloza)

teškoće pri disanju s vrućicom, kašljem, zviždanjem u plućima, nedostatkom zraka (respiratorni distres uključujući pneumonitis i plućni edem)

jaka bol u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis)

osip na licu, bol u zglobovima, poremećaj mišića, vrućica (eritematozni lupus)

upala krvnih žila sa simptomima poput osipa, ljubičaste mrlje na koži, vrućica (vaskulitis)

teška bolest kože koja uzrokuje osip, crvenu kožu, stvaranje mjehurića na usnicama, očima ili ustima, ljuštenje kože, vrućicu (toksična epidermalna nekroliza)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

slabost

stvaranje modrica i česte infekcije (aplastična anemija)

smanjenje vida ili bol u Vašim očima uslijed visokog tlaka (mogući znaci akutnoga glaukoma zatvorenog kuta)

teška kožna bolest koja uzrokuje osip, crvenu kožu, stvaranje mjehurića na usnicama, očima ili ustima, ljuštenje kože, vrućica (multiformni eritem)

grčevi u mišićima

jako smanjeno mokrenje (mogući znakovi poremećaja bubrega ili zatajenja bubrega), slabost (astenija)

vrućica

omaglica uz osjećaj vrtnje

nedostatak zraka

Ako je kod Vas bilo koja od ovih nuspojava jako izražena, obavijestite svojeg liječnika. Možda ćete morati prekinuti uzimanje Rasilez HCT-a.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Rasilez HCT

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rasilez HCT sadrži

-Jedna Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida. Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, krospovidon, laktoza hidrat, pšenični škrob, povidon, magnezijev stearat, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, talk, hipromeloza, makrogol, titanijev dioksid (E171).

-Jedna Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida. Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, krospovidon, laktoza hidrat, pšenični škrob, povidon, magnezijev stearat, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, talk, hipromeloza, makrogol, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid

(E172), žuti željezov oksid (E172).

-Jedna Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida. Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, krospovidon, laktoza hidrat, pšenični škrob, povidon, magnezijev stearat, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, talk, hipromeloza, makrogol, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172), crni željezov oksid (E172).

-Jedna Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida. Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, krospovidon, laktoza hidrat, pšenični škrob, povidon, magnezijev stearat, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, talk, hipromeloza, makrogol, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid

(E172), žuti željezov oksid (E172).

Kako Rasilez HCT izgleda i sadržaj pakiranja

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete su bijele, ovalne filmom obložene tablete, s utisnutom oznakom „LCI“ na jednoj i „NVR“ na drugoj strani.

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete su blijedo žute, ovalne filmom obložene tablete, s utisnutom oznakom „CLL“ na jednoj i „NVR“ na drugoj strani.

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete su ljubičasto-bijele, ovalne filmom obložene tablete, s utisnutom oznakom „CVI“ na jednoj i „NVR“ na drugoj strani.

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete su svijetložute, ovalne filmom obložene tablete, s utisnutom oznakom „CVV“ na jednoj i „NVR“ na drugoj strani.

Rasilez HCT je dostupan u pakiranjima od 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90, ili 98 tableta. Pakiranja koja sadrže 90 (3x30), 98 (2x49) ili 280 (20x14) tableta su višestruka pakiranja.

Na tržištu u Vašoj zemlji se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja ili jačine.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept