Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revatio (sildenafil) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - G04BE03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRevatio
ATK šifraG04BE03
Tvarsildenafil
ProizvođačPfizer Limited

A.PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE LIJEKA U PROMET

Naziv(i) i adresa(e) proizvođača odgovornog(ih) za puštanje serije lijeka u promet

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse Francuska

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

Lijek se izdaje na ograničeni recept (vidjeti Dodatak I: Sažetak opisa svojstava lijeka, dio 4.2)

C.OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Periodička izvješća o neškodljivosti

Zahtjevi za podnošenje periodičkih izvješća o neškodiljvosti za ovaj lijek definirani su u referentnom popisu datuma EU (EURD popis) predviđenim člankom 107(c) stavkom 7 Direktive 2001/83/EZ i svim slijedećim nadopunama objavljenim na europskom internetskom portalu za lijekove.

D. UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I UČINKOVITU PRIMJENU LIJEKA

Plan upravljanja rizikom (RMP)

Nositelj odobrenja obavljat će dodatne farmakovigilancijske aktivnosti i intervencije, detaljno objašnjene u dogovorenom Planu upravljanja rizikom, a koji je opisan u Modulu 1.8.2 Odobrenja za stavljanje lijeka u promet, te svim sljedećim dogovorenim nadopunama Plana.

Nadopunjeni RMP treba dostaviti:

Na zahtjev Europske agencije za lijekove;

Uoči svake izmjene sustava za upravljanje rizikom, a naročito kada je ta izmjena rezultat primitka novih informacija koje mogu voditi ka značajnim izmjenama omjera korist/rizik, odnosno kada je omjer korist/rizik rezultat ostvarenja nekog važnog cilja (u smislu farmakovigilancije ili smanjenja rizika).

Dodatne mjere minimizacije rizika

Nositelj odobrenja će s nadležnim tijelima u državama članicama dogovoriti pojedinosti o sustavu kontrolirane distribucije bočice od 20 ml lijeka Revatio 0,8 mg/ml otopina za injekciju te u svakoj zemlji mora ustanoviti takav program koji će osigurati da prije propisivanja lijeka svi zdravstveni radnici koji namjeravaju propisivati i/ili izdavati Revatio 0,8 mg/ml otopina za injekciju dobiju sljedeće:

Informacije za zdravstvene radnike

Primjerak sažetka opisa svojstava lijeka (SPC)

Obrazac za prikupljanje podataka (engl. Data Capture Form, DCF), oblikovan na način da se olakša prijavljivanje događaja hipotenzije i pridruženih joj tegoba

Informacija za zdravstvene radnike mora sadržavati sljedeće ključne elemente:

Informaciju o tome da se mora uspostaviti Program farmakovigilancijskog praćenja s obzirom na potencijalni rizik od klinički značajne hipotenzije i pridruženih joj tegoba, uz korištenje Obrasca za prikupljanje podataka

Nositelj odobrenja će prije stavljanja u promet lijeka Revatio 0,8 mg/ml otopina za injekciju u bočici od 20 ml u svakoj državi članici s nadležnim tijelom pojedine države članice dogovoriti Informacije za zdravstvene radnike kao i ciljnu skupinu zdravstvenih radnika.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept