Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odaberite jezik stranice

Ribavirin Teva Pharma B.V. (ribavirin) – Označavanje - J05AB04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRibavirin Teva Pharma B.V.
ATK šifraJ05AB04
Tvarribavirin
ProizvođačTeva B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Vanjsko pakiranje za 14, 28, 42, 56, 84, 112, 140 i 168 filmom obloženih tableta

1.NAZIV LIJEKA

Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg filmom obložene tablete ribavirin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg ribavirina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

112 filmom obloženih tableta

140 filmom obloženih tableta

168 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/527/001 (14 tableta)

EU/1/09/527/002 (28 tableta)

EU/1/09/527/003 (42 tablete)

EU/1/09/527/004 (56 tableta)

EU/1/09/527/005 (84 tablete)

EU/1/09/527/006 (112 tableta)

EU/1/09/527/007 (140 tableta)

EU/1/09/527/008 (168 tableta)

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg filmom obložene tablete

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Unutarnje pakiranje (blister folija)

1. NAZIV LIJEKA

Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg filmom obložene tablete ribavirin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Vanjsko pakiranje za 14, 28, 42, 56, 84, 112, 140 i 168 filmom obloženih tableta

1. NAZIV LIJEKA

Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg filmom obložene tablete ribavirin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 400 mg ribavirina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

112 filmom obloženih tableta

140 filmom obloženih tableta

168 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/527/009 (14 tableta)

EU/1/09/527/010 (28 tableta)

EU/1/09/527/011 (42 tablete)

EU/1/09/527/012 (56 tableta)

EU/1/09/527/013 (84 tablete)

EU/1/09/527/014 (112 tableta)

EU/1/09/527/015 (140 tableta)

EU/1/09/527/016 (168 tableta)

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg filmom obložene tablete

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Unutarnje pakiranje (blister folija)

1. NAZIV LIJEKA

Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg filmom obložene tablete ribavirin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept