Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rienso (ferumoxytol) – Označavanje - B03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRienso
ATK šifraB03
Tvarferumoxytol
ProizvođačTakeda Pharma A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Naljepnica na kutiji (pakiranje s 1, 2, 6 ili 10 bočica)

1. NAZIV LIJEKA

Rienso 30 mg/ml otopina za infuziju željezo u obliku ferumoksitola

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži 30 mg željeza.

510 mg željeza/17 ml

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

 

 

poliglukoza-sorbitol karboksimetileter (PSC)

 

manitol

 

 

 

voda za injekcije

 

 

natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

nije

kloridna kiselina (za podešavanje pH)

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju

više

 

 

 

1 bočica

 

 

 

2 bočice

 

 

 

 

6 bočica

 

 

 

 

10 bočica

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za primjenu u venu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

odobren

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

Takeda Pharma A/S

 

 

 

 

 

Dybendal Alle 10

 

 

 

 

 

2630 Taastrup

 

 

 

 

 

Danska

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/12/774/001

 

 

nije

odobren

 

EU/1/12/774/002

 

 

 

 

 

EU/1/12/774/003

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/774/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

više

 

 

 

 

 

 

Broj serije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Lijek

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

Lijek se izdaje na r

c pt.

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na bočici

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Rienso 30 mg/ml infuzija željezo u obliku ferumoksitola Samo za primjenu u venu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija:

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

nije

 

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

510 mg/17 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

DRUGO

više

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept