Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ritemvia (rituximab) – Označavanje - L01XC02

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaRitemvia
ATK šifraL01XC02
Tvarrituximab
ProizvođačCelltrion Healthcare Hungary Kft.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Ritemvia 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju rituksimab

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 bočica sadrži 500 mg rituksimaba.

1 ml sadrži 10 mg rituksimaba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev klorid, natrijev citrat, polisorbat 80, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju 500 mg/50 ml

1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon razrjeđivanja.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1051 Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410.

Mađarska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1207/001

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

<Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.>

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ritemvia 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju rituksimab

U venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon razrjeđivanja

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

(10 mg/ml)

500 mg/50 ml

6.DRUGO

TEKST KARTICE S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA ZA NEONKOLOŠKE

INDIKACIJE

Ritemvia kartica s upozorenjima za bolesnike s neonkološkim bolestima

Zašto sam dobio ovu karticu?

Ovaj lijek Vas može učiniti podložnijim infekcijama. U ovoj se kartici navodi

što morate znati prije nego primite lijek Ritemvia

koji su znakovi infekcije

što trebate učiniti ako mislite da se možda razvija infekcija

Na poleđini kartice stoji i Vaše ime te ime i broj telefona Vašeg liječnika.

Što trebam učiniti s ovom karticom?

Karticu uvijek nosite sa sobom – primjerice, u novčaniku ili u torbici.

Karticu pokažite svakom liječniku, medicinskoj sestri ili stomatologu koje posjećujete, a ne samo liječniku specijalistu koji Vam propisuje lijek Ritemvia.

Karticu nosite sa sobom još 2 godine nakon što primite posljednju dozu lijeka Ritemvia. Naime, nuspojave se mogu pojaviti i mjesecima nakon liječenja.

Kada ne smijem primiti lijek Ritemvia?

Ne smijete primiti lijek Ritemvia ako imate aktivnu infekciju ili ozbiljne poteškoće s imunološkim sustavom.

Recite liječniku ili medicinskoj sestri ako uzimate ili ste ranije uzimali lijekove koji mogu utjecati na imunološki sustav, uključujući kemoterapiju.

Koji su znakovi razvoja infekcije?

Pripazite na sljedeće moguće znakove infekcije:

stalnu vrućicu ili kašalj

Što još moram znati?

Ritemvia rijetko može uzrokovati ozbiljnu infekciju mozga koja se naziva 'progresivna multifokalna leukoencefalopatija' ili PML. PML može biti smrtonosan.

Znakovi PML-a uključuju:

-smetenost, gubitak pamćenja ili poteškoće s razmišljanjem

-gubitak ravnoteže ili promjenu u načinu hoda ili govora

-gubitak snage ili slabost na jednoj strani tijela

-zamagljen vid ili gubitak vida

Ako primijetite bilo što od navedenog, odmah o tome obavijestite liječnika ili medicinsku sestru. Recite im i da se liječite lijekom Ritemvia.

Gdje mogu pronaći više informacija?

Za više informacija pročitajte uputu o lijeku

Ritemvia.

Datum početka liječenja i kontaktni podaci

Datum posljednje infuzije:_______________

Datum prve infuzije:____________________

Ime bolesnika:_________________________

Ime liječnika:__________________________

Kontaktni podaci liječnika:_______________

Kad posjećujete zdravstvenog djelatnika, obavezno sa sobom ponesite popis svih lijekova koje uzimate.

Ako imate bilo kakvih pitanja o informacijama u ovoj kartici, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

gubitak tjelesne težine

bol koja nije posljedica ozljede

opće loše osjećanje ili bezvoljnost

Ako primijetite bilo koji od tih znakova, odmah o tome obavijestite liječnika ili medicinsku sestru.

Recite im i da se liječite lijekom Ritemvia.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept