Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Označavanje - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSabervel
ATK šifraC09CA04
Tvarirbesartan
ProizvođačPharmathen S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Sabervel 75 mg filmom obložene tablete irbesartan

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 75 mg irbesartana

 

 

 

 

 

 

 

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

odobren

 

 

 

 

 

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

 

 

 

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

 

 

 

 

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

28 filmom obloženih tableta

 

više

nije

 

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

98 filmom obloženih tableta

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

6.POSEBNOLijekUPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str., 153 51 Pallini Attiki, Grčka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOGodobrenLIJEKA U PROMETEU/1/12/765/002EU/1/12/765/001EU/1/12/765/007EU/1/12/765/010

 

 

 

 

 

 

 

Serija

BROJ SERIJE

 

 

nije

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

više

 

 

NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

 

 

Lijek se izdaje na recept.

koji

 

 

 

 

 

 

15.UPUTE ZALijekUPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Sabervel 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Sabervel 75 mg filmom obložene tablete irbesartan

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

odobren

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koji

više

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Sabervel 150 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 150 mg irbesartana

 

 

 

 

 

 

 

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

odobren

 

 

 

 

 

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

 

 

 

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

 

 

 

 

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

28 filmom obloženih tableta

 

više

nije

 

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

98 filmom obloženih tableta

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

6. POSEBNOLijekUPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str., 153 51 Pallini Attiki, Grčka

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

odobren

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/765/003

 

 

 

EU/1/12/765/004

 

 

 

EU/1/12/765/008

 

 

 

EU/1/12/765/011

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

 

 

 

više

 

Lijek se izdaje na recept.

koji

 

 

 

 

 

 

15.

Lijek

 

 

 

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

Sabervel 150 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Sabervel 150 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

odobren

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koji

više

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Sabervel 300 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadržava 300 mg irbesartana.

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

odobren

 

 

 

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

 

 

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

28 filmom obloženih tableta

više

nije

 

56 filmom obloženih tableta

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

98 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEkoji LIJEKA

6. POSEBNOLijekUPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str., 153 51 Pallini Attiki, Grčka

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

EU/1/12/765/005

 

 

odobren

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/006

 

 

 

 

EU/1/12/765/009

 

 

 

 

EU/1/12/765/012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

nije

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

više

 

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

16.

Lijek

 

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Sabervel 300 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Sabervel 300 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

odobren

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koji

više

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept