Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Označavanje - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSancuso
ATK šifraA04AA02
Tvargranisetron
ProizvođačKyowa Kirin Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

SANCUSO 3,1 mg/24 sata transdermalni flaster granizetron

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan transdermalni flaster površine 52 cm2 sadrži 34,3 mg granizetrona i oslobađa 3,1 mg granizetrona u 24 sata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ostali sastojci: akrilat-vinilacetat kopolimer, poliester, silikonizirani poliester.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 transdermalni flaster

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz kožu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Kyowa Kirin Ltd, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Ujedinjeno Kraljevstvo.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Sancuso

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

SANCUSO 3,1 mg/24 h transdermalni flaster granizetron

Primjena kroz kožu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 transdermalni flaster

6.DRUGO

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Kyowa Kirin Ltd

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept