Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Selincro (nalmefene hydrochloride dihydrate) – Označavanje - N07BB05

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSelincro
ATK šifraN07BB05
Tvarnalmefene hydrochloride dihydrate
ProizvođačH. Lundbeck A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BLISTERE I KARTONSKI OVITAK OBLIKA NOVČANIKA

1.NAZIV LIJEKA

Selincro 18 mg filmom obložene tablete nalmefen

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 18,06 mg nalmefena (u obliku nalmefenklorid dihidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

42 filmom obloženih tableta

49 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/815/001 7 tableta

EU/1/12/815/002 14 tableta

EU/1/12/815/003 28 tableta

EU/1/12/815/004 42 tablete

EU/1/12/815/005 98 tableta

EU/1/12/815/006 49 tableta

EU/1/12/815/007 14 tableta, kartonski ovitak oblika novčanika

EU/1/12/815/008 28 tableta, kartonski ovitak oblika novčanika

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Selincro

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Selincro 18 mg tablete nalmefen

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJE PAKIRANJE - KARTONSKI OVITAK OBLIKA NOVČANIKA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Selincro 18 mg filmom obložene tablete nalmefen

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 18,06 mg nalmefena (u obliku nalmefenklorid dihidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kalendar za praćenje Vašeg liječenja i konzumacije alkohola

PON UTO SRI ČET PET SUB NED

Tjedan 1 2 3 4

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/815/007 14 tableta, kartonski ovitak oblika novčanika

EU/1/12/815/008 28 tableta, kartonski ovitak oblika novčanika

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Selincro

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept