Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sevelamer carbonate Zentiva (sevelamer carbonate) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - V03AE02

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSevelamer carbonate Zentiva
ATK šifraV03AE02
Tvarsevelamer carbonate
ProizvođačGenzyme Europe BV

A.PROIZVOĐAČI ODGOVORNI ZA PUŠTANJE SERIJE LIJEKA U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornih za puštanje serije lijeka u promet

Genzyme Ireland Ltd.

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

IRSKA

Genzyme Ltd.

37 Hollands Road

Suffolk

Haverhill

CB9 8PU

VELIKA BRITANIJA

Na tiskanoj uputi o lijeku mora se navesti naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje navedene serije u promet.

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

Lijek se izdaje na recept.

C. OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Periodička izvješća o neškodljivosti

Nositelj odobrenja će periodička izvješća o neškodljivosti za ovaj lijek podnositi u skladu s referentnim popisom datuma EU (EURD popis) predviđenim člankom 107(c) stavkom 7 Direktive 2001/83/EZ i objavljenim na europskom internetskom portalu za lijekove.

D. UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I UČINKOVITU PRIMJENU LIJEKA

Plan upravljanja rizikom (RMP)

Nositelj odobrenja obavljat će dodatne farmakovigilancijske aktivnosti i intervencije, detaljno objašnjene u dogovorenom Planu upravljanja rizikom, a koji je opisan u Modulu 1.8.2 Odobrenja za stavljanje lijeka u promet, te svim sljedećim dogovorenim nadopunama Plana.

Nadalje, nadopunjeni RMP treba dostaviti:

Na zahtjev Europske agencije za lijekove;

Uoči svake izmjene sustava za upravljanje rizicima, a naročito kada je ta izmjena rezultat primitka novih informacija koje mogu voditi ka značajnim izmjenama omjera korist/rizik, odnosno kada je omjer korist/rizik rezultat ostvarenja nekog važnog cilja (u smislu farmakovigilancije ili smanjenja rizika).

Ako se rokovi podnošenja periodičkog izvješća o neškodljivosti (PSUR) podudaraju s nadopunama Plana (RMP), dokumenti mogu biti podneseni istodobno.

Dodatne mjere minimizacije rizika

Nositelj odobrenja će s nadležnim tijelom države članice dogovoriti detalje edukacijskog programa za bolesnike i zdravstvene djelatnike i taj program mora implementirati nacionalno kako bi se osiguralo da bolesnici i zdravstveni djelatnici dobiju edukacijski materijal koji sadrži informacije:

o faktorima rizika za peritonitis i prevenciji peritonitisa u bolesnika na peritonejskoj dijalizi

o faktorima rizika i prevenciji komplikacija na mjestima stvaranja arterijsko-venskih fistula u bolesnika na hemodijalizi

o povećanom riziku od nedostatka vitamina u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću i potrebi uzimanja vitaminskih dodataka prehrani

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept