Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Označavanje - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSimbrinza
ATK šifraS01EC54
Tvarbrinzolamide / brimonidine tartrate
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA 5 ml BOCU

1.NAZIV LIJEKA

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml kapi za oko, suspenzija brinzolamid/brimonidin tartarat

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml suspenzije sadrži 10 mg brinzolamida i 2 mg brimonidin tartarata

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Benzalkonijev klorid, propilenglikol, karbomer 974P, boratna kiselina, manitol, natrijev klorid, tiloksapol, kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, suspenzija 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe dobro protresite.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Okularna primjena

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja

Otvoreno:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

simbrinza

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOCI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml kapi za oko, suspenzija brinzolamid/brimonidin tartarat

Okularna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ po težini, volumenu ili DOZNOJ JEDINICI lijeka

5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept