Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spherox (spheroids of human autologous matrix-associated...) – Označavanje - M09AX02

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSpherox
ATK šifraM09AX02
Tvarspheroids of human autologous matrix-associated chondrocytes
ProizvođačCO.DON AG

PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Vrećica

1.NAZIV LIJEKA

Spherox 10-70 sferoida/cm2 suspenzija implantata sferoidi ljudskih autolognih hondrocita vezanih na matricu

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Ovaj lijek sadrži određen broj sferoida ljudskih autolognih hondrocita vezanih na matricu, sukladno veličini oštećenja (10-70 sferoida/cm2).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: natrijev klorid

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija implantata.

Ako je sustav za primjenu „co.fix 150 mm” primarno pakiranje:

{1 ili 2} sustav{a} za primjenu „co.fix 150 mm” koji sadrži{avaju} {broj sferoida} sferoida u sterilnoj tubi

Ako je štrcaljka primarno pakiranje:

1 štrcaljka sadrži {broj sferoida} sferoida u sterilnoj tubi

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u zglob

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za autolognu primjenu.

8.ROK VALJANOSTI

EXP {DD mjesec GGGG} u {sati} SEV

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi između 1 °C i 10 °C, ne zamrzavati, ne izlagati zračenju. Kako bi se spriječila mikrobiološka kontaminacija, nemojte otvarati vanjsko pakiranje prije uporabe.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

CO.DON AG, Warthestraße 21, 14513 Teltow, Njemačka

Tel:. +49 (0)3328 43 46 0, Fax: +49 (0)3328 43 46 43, E-mail: info@codon.de

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ako je sustav za primjenu „co.fix 150 mm”, primarno pakiranje:

EU/1/17/1181/001

Ako je štrcaljka, primarno pakiranje:

EU/1/17/1181/002

13.BROJ SERIJE, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA

Ime bolesnika, identifikacijska oznaka bolesnika: {ime bolesnika}, {identifikacijska oznaka bolesnika}

Serija {broj serije}

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODATCI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODATCI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Nije primjenjivo.

PODATCI KOJE MORA SADRŽAVATI SEKUNDARNO PAKIRANJE

Tuba

Sustav za primjenu „co.fix 150 mm” ili

Štrcaljka

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Spherox 10 – 70 sferoida/cm2 suspenzija implantata

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Primjena u zglob

3.ROK VALJANOSTI

EXP {DD mjesec GGGG} u {sati} SEV

4.BROJ SERIJE, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA

{identifikacijska oznaka bolesnika (uključujući broj serije)}

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Ako je sustav za primjenu „co.fix 150 mm” primarno pakiranje:

{1 ili 2} sustav{a}za primjenu „co.fix 150 mm” u sterilnoj tubi

Ako je štrcaljka primarno pakiranje:

1 štrcaljka u sterilnoj tubi

6.DRUGO

Samo za autolognu primjenu.

PODATCI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Sustav za primjenu „co.fix 150 mm” ili

Štrcaljka

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Sustav za primjenu „co.fix 150 mm”:

Spherox 10 – 70 sferoida/cm2 suspenzija implantata

Štrcaljka:

Spherox 10 – 70 sferoida/cm2 suspenzija implantata

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Primjena u zglob

3. ROK VALJANOSTI

Sustav za primjenu co.fix 150 mm:

EXP {DD mjesec GGGG} u {sati} SEV

Štrcaljka:

EXP {DD mjesec GGGG} u {sati} SEV

4. BROJ SERIJE, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA

{broj serije}

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

{broj sferoida} sph

6. DRUGO

Samo za autolognu primjenu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept