Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stayveer (bosentan monohydrate) – Označavanje - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaStayveer
ATK šifraC02KX01
Tvarbosentan monohydrate
ProizvođačMarklas Nederlands BV   

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PAKIRANJE S 56 I 112 TABLETA

KUTIJA/BLISTERI

1.NAZIV LIJEKA

STAYVEER 62,5 mg filmom obložene tablete (u obliku bosentan hidrata)

bosentan

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 62,5 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKAIZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/832/001

EU/1/13/832/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

STAYVEER 62,5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PAKIRANJE S 56 I 112 TABLETA

KUTIJA/BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

STAYVEER 125 mg filmom obložene tablete (u obliku bosentan hidrata)

bosentan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 125 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/832/002

EU/1/13/832/004

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

STAYVEER 125 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

PAKIRANJE S 56 TABLETA

KUTIJA I NALJEPNICA BOCE/BOCE

1. NAZIV LIJEKA

STAYVEER 62,5 mg filmom obložene tablete

bosentan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 62,5 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Upotrijebiti unutar 30 dana od prvog otvaranja

Datum otvaranja:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/832/005

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

STAYVEER 62,5 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

PAKIRANJE S 56 TABLETA

KUTIJA I NALJEPNICA BOCE/BOCE

1. NAZIV LIJEKA

STAYVEER 125 mg filmom obložene tablete

bosentan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 125 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Upotrijebiti unutar 30 dana od prvog otvaranja.

Datum otvaranja:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/832/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

STAYVEER 125 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

STAYVEER 62,5 mg tablete

bosentan

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Marklas Nederland BV

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

STAYVEER 125 mg tablete

bosentan

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Marklas Nederland BV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

((Prednja stranica))

((Stražnja stranica))

Važna sigurnosna upozorenja za bolesnike koji uzimaju

Kontracepcija

 

 

 

 

STAYVEER (bosentan)

 

Da li trenutno koristite kontraceptive?

 

Ova kartica sadrži važne informacije o lijeku STAYVEER. Molimo Vas da

 

 

Da

 

Ne

 

 

 

 

 

 

 

pažljivo pročitate sljedeći tekst prije nego što počnete uzimati lijek

 

 

Ako koristite, napišite nazive ovdje:

 

STAYVEER.

 

______________________________________

 

Vaše ime: __________________________________________________

 

 

 

______________________________________

 

ime Vašeg liječnika: ________________________________________

 

 

Ponesite ovu karticu Vašem liječniku ili ginekologu prilikom sljedeće posjete

Ako imate pitanja o lijeku STAYVEER, pitajte svog liječnika.

kako bi Vaš liječnik ili ginekolog mogli odrediti da li Vam je potrebna dodatna

Marklas Nederland BV

ili drugačija pouzdana metoda kontracepcije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Unutarnja str. 1))

((Unutarnja str. 2))

 

 

 

 

Ako ste žena reproduktivne dobi pažljivo pročitajte ovu stranicu

Krvne pretrage za funkciju jetre

 

 

 

Trudnoća

Neki bolesnici koji su uzimali STAYVEER, imali su promijenjene nalaze

Lijek STAYVEER može naškoditi razvoju fetusa. Zbog toga ne smijete

jetrene funkcije. Tijekom liječenja STAYVEEROM liječnik će zakazati

uzimati STAYVEER ako ste trudni te ne smijete zatrudnjeti tijekom uzimanja

redovite krvne pretrage kako bi provjerio promjene u funkciji jetre.

 

STAYVEERA.

Sjetite se svaki mjesec napraviti nalaze funkcije jetre.

 

 

 

Osim toga, ako bolujete od plućne hipertenzije, trudnoća može jako pogoršati

Nakon povećanja doze trebat će napraviti nove pretrage nakon 2 tjedna.

simptome Vaše bolesti. Ako posumnjate na trudnoću, recite to svom liječniku

Datum prve mjesečne pretrage: ______________________________

ili ginekologu.

 

Raspored Vaših mjesečnih krvnih nalaza jetre:

 

Kontracepcija

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda hormonske kontracepcije npr. uzeta kroz usta, u obliku injekcija,

 

 

 

 

 

 

implantata ili flastera nije pouzdana u žena koje uzimaju lijek STAYVEER.

Siječanj

______

Svibanj

______

Rujan

_____

Stoga morate također primjenjivati metodu fizičke barijere - npr. kondom,

 

 

 

 

 

 

dijafragma ili kontracepcijska spužva - uz bilo koje od navedenih vrsta

Veljača

______

Lipanj

______

Listopad

_____

hormonalne kontracepcije. Raspravite o svim pitanjima koja imate sa svojim

liječnikom ili ginekologom - pažljivo ispunite poleđinu ove kartice i pokažite

Ožujak

______

Srpanj

______

Studeni _____

je svom liječniku ili ginekologu prilikom sljedeće posjete.

Morate napraviti test na trudnoću prije uvođenja STAYVEERA i svaki mjesec

Travanj

______

Kolovoz

______

Prosinac _____

tijekom liječenja, iako mislite da niste trudni .

 

 

 

 

 

 

Datum prvog mjesečnog testiranja: ______________________________

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept