Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Suliqua (insulin glargine / lixisenatide) – Označavanje - A10AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSuliqua
ATK šifraA10AE
Tvarinsulin glargine / lixisenatide
Proizvođačsanofi-aventis groupe

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Suliqua 100 jedinica/ml + 50 mikrograma/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici Suliqua 100 jedinica/ml + 33 mikrograma/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici inzulin glargin + liksisenatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna brizgalica sadrži 300 jedinica inzulina glargina i 150 mikrograma liksisenatida u 3 ml otopine. Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glargina i 50 mikrograma liksisenatida.

Jedan odmjerni korak sadrži 1 jedinicu inzulina glargina i 0,5 mikrograma liksisenatida.

Jedna brizgalica sadrži 300 jedinica inzulina glargina i 100 mikrograma liksisenatida u 3 ml otopine. Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glargina i 33 mikrograma liksisenatida.

Jedan odmjerni korak sadrži 1 jedinicu inzulina glargina i 0,33 mikrograma liksisenatida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

glicerol 85%, metionin, metakrezol (za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku), cinkov klorid, koncentrirana kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

otopina za injekciju SoloStar 3 brizgalice x 3 ml

5 brizgalica x 3 ml

10-40 odmjernih koraka (1 odmjerni korak = 1 jedinica inzulina glargina + 0,5 mikrograma liksisenatida)

3 brizgalice x 3 ml

5 brizgalica x 3 ml

30-60 odmjernih koraka (1 odmjerni korak = 1 jedinica inzulina glargina + 0,33 mikrograma liksisenatida)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

Otvoriti ovdje.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Primijeniti samo bistru, bezbojnu otopinu.

Samo za jednog bolesnika.

Koristiti samo u ovoj brizgalici.

Uvijek upotrijebiti novu iglu.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Nakon prve primjene: upotrijebiti unutar 14 dana

Datum otvaranja: / / /

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Neotvorene brizgalice

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati ili stavljati kraj odjeljka za zamrzavanje ili rashladnog uloška.

Napunjenu brizgalicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

Brizgalice u uporabi

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Ne zamrzavati.

Ne čuvati s pričvršćenom iglom.

Čuvati brizgalicu dalje od izravnog izvora topline ili svjetlosti. Nakon svake injekcije zatvarač brizgalice se mora vratiti na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F – 75008 Paris Francuska

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1157/001

EU/1/16/1157/002

EU/1/16/1157/003

EU/1/16/1157/004

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Suliqua 10-40

Suliqua 30-60

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Suliqua 100 jedinica/ml + 50 μg/ml injekcija inzulin glargin + liksisenatid

Za potkožnu primjenu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6.DRUGO

10-40 odmjernih koraka SoloStar

Uvijek upotrijebite novu iglu.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Suliqua 100 jedinica/ml + 33 μg/ml injekcija

inzulin glargin + liksisenatid

Za potkožnu primjenu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

30-60 odmjernih koraka SoloStar

Uvijek upotrijebite novu iglu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept