Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Synflorix (pneumococcal polysaccharide serotype...) – Označavanje - J07AL52

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSynflorix
ATK šifraJ07AL52
Tvarpneumococcal polysaccharide serotype 1 /pneumococcal polysaccharide serotype 1, 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f /pneumococcal polysaccharide serotype 14 /pneumococcal polysaccharide serotype 18c /pneumococcal polysaccharide serotype 19f / pneumococcal
ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA NAPUNJENE ŠTRCALJKE S ILI BEZ IGLE, PAKIRANJE OD 1, 10, 50

1.NAZIV LIJEKA

Synflorix suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 1 mikrogram polisaharida serotipova 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 i 23F, i 3 mikrograma serotipova 4, 18C i 19F.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

1 napunjena štrcaljka

1 doza (0,5 ml)

10 napunjenih štrcaljki

10 doza (0,5 ml)

1 napunjena štrcaljka + 1 igla

1 doza (0,5 ml)

10 napunjenih štrcaljki + 10 igala

10 x 1 doza (0,5 ml)

1 napunjena štrcaljka + 2 igle

1 doza (0,5 ml)

50 napunjenih štrcaljki

50 doza (0,5 ml)

5.NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u mišić

Prije primjene cjepivo mora postići sobnu temperaturu.

Prije primjene dobro protresti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/508/001 – pakiranje od 1 bez igle

EU/1/09/508/002 – pakiranje od 10 bez igle

EU/1/09/508/003 – pakiranje od 1 s 1 iglom

EU/1/09/508/004 – pakiranje od 10 s 10 igala

EU/1/08/508/005 – pakiranje od 1 s 2 igle

EU/1/09/508/010 – pakiranje od 50 bez igle

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA NAPUNJENOJ ŠTRCALJKI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Synflorix suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU BOČICA, PAKIRANJE OD 1, 10, 100

1. NAZIV LIJEKA

Synflorix suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 1 mikrogram polisaharida serotipova 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 i 23F, i 3 mikrograma serotipova 4, 18C i 19F.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju

1 bočica

1 doza (0,5 ml)

10 bočica

10 x 1 doza (0,5 ml)

100 bočica

100 x 1 doza (0,5 ml)

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u mišić

Prije primjene cjepivo mora postići sobnu temperaturu.

Prije primjene dobro protresti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/508/006 – pakiranje od 1

EU/1/09/508/007 – pakiranje od 10

EU/1/09/508/008 – pakiranje od 100

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Synflorix suspenzija za injekciju i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VIŠEDOZNA BOČICA (2 DOZE), PAKIRANJE OD 100

1. NAZIV LIJEKA

Synflorix suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku (2 doze)

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 1 mikrogram polisaharida serotipova 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 i 23F, i 3 mikrograma serotipova 4, 18C i 19F.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku (2 doze)

100 VIŠEDOZNIH bočica (2 doze po bočici – 0,5 ml po dozi)

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u mišić

Prije primjene cjepivo mora postići sobnu temperaturu.

Prije primjene dobro protresti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Mora se upotrijebiti unutar 6 sati od prvog otvaranja bočice.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU//1/09/508/009

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA VIŠEDOZNOJ BOČICI (2 DOZE)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Synflorix injekcija i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2doze (0,5 ml/dozi)

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VIŠEDOZNA BOČICA (4 DOZE), PAKIRANJE OD 10, 100

1. NAZIV LIJEKA

Synflorix suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku (4 doze)

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 1 mikrogram polisaharida serotipova 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 i 23F, i 3 mikrograma serotipova 4, 18C i 19F.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid 2-fenoksietanol voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku (4 doze)

10 VIŠEDOZNIH bočica (4 doze po bočici – 0,5 ml po dozi) 100 VIŠEDOZNIH bočica (4 doze po bočici – 0,5 ml po dozi)

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u mišić

Prije primjene cjepivo mora postići sobnu temperaturu.

Prije primjene dobro protresti.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon prve primjene, cjepivo se može čuvati u hladnjaku najduže 28 dana.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/508/012 – pakiranje od 10

EU/1/09/508/013 – pakiranje od 100

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA VIŠEDOZNOJ BOČICI (4 DOZE)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Synflorix injekcija i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

4doze (0,5 ml/dozi)

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept