Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tagrisso (osimertinib mesylate) – Uputa o lijeku - L01XE

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTagrisso
ATK šifraL01XE
Tvarosimertinib mesylate
ProizvođačAstraZeneca AB

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

TAGRISSO 40 mg filmom obložene tablete TAGRISSO 80 mg filmom obložene tablete osimertinib

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je TAGRISSO i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati TAGRISSO

3.Kako uzimati TAGRISSO

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati TAGRISSO

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je TAGRISSO i za što se koristi

TAGRISSO sadrži djelatnu tvar osimertinib, koja pripada skupini lijekova protiv raka pod nazivom inhibitori protein kinaze. TAGRISSO se koristi u liječenju odraslih osoba s vrstom raka pluća nazvanim „rak pluća nemalih stanica“. Koristi se kada:

imate pozitivan test za „T790M mutaciju“ – pogledajte dio „Kako TAGRISSO djeluje“.

Vaš rak uznapreduje i pogoršava se unatoč prethodnom liječenju, koje je moglo uključivati i lijekove koji djeluju blokiranjem receptora epidermalnog faktora rasta (engl. epidermal growth factor receptor, EGFR)

Kako TAGRISSO djeluje

Testiranje je pokazalo da je Vaš rak povezan sa specifičnom promjenom gena za EGFR nazvanom „T790M“. Ona je poznata kao T790M mutacija.

Zbog ove T790M mutacije, moguće je da lijekovi koji blokiraju EGFR više ne djeluju.

TAGRISSO utječe na T790M i može pomoći u usporavanju ili zaustavljanju rasta raka pluća. Također može pomoći smanjiti tumor.

Ako imate bilo kakva pitanja o tome kako djeluje ovaj lijek ili zašto Vam je propisan, upitajte svog liječnika.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati TAGRISSO

Nemojte uzimati TAGRISSO ako:

ako ste alergični (preosjetljivi) na osimertinib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako uzimate gospinu travu (Hypericum perforatum).

Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete TAGRISSO.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete TAGRISSO:

ako ste bolovali od upalne bolesti pluća (stanje poznato kao „intersticijska bolest pluća“)

ako ste ikada imali probleme sa srcem – Vaš će Vas liječnik možda željeti pomnije pratiti

ako ste nekada imali problema s očima.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete ovaj lijek.

Odmah obavijestite svog liječnika tijekom uzimanja ovog lijeka ako:

iznenada imate poteškoće s disanjem, zajedno s kašljem ili vrućicom. Za više informacija pogledajte „Ozbiljne nuspojave“ u dijelu 4.

Djeca i adolescenti

TAGRISSO nije ispitan u djece i adolescenata. Nemojte ovaj lijek davati djeci i adolescentima mlađima od 18 godina.

Drugi lijekovi i TAGRISSO

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje biljne lijekove i lijekove dobivene bez recepta. Razlog tome je što TAGRISSO može utjecati na način djelovanja nekih lijekova. Također, neki lijekovi mogu utjecati na način djelovanja lijeka TAGRISSO.

Recite svom liječniku prije nego uzmete TAGRISSO ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

Sljedeći lijekovi mogu smanjiti djelovanje lijeka TAGRISSO:

Fenitoin, karbamazepin ili fenobarbital – koriste se za liječenje napadaja.

Rifabutin ili rifampicin – koriste se za liječenje tuberkuloze (TB).

Gospina trava (Hypericum perforatum) – biljni lijek koji se koristi za depresiju.

TAGRISSO može utjecati na djelovanje sljedećih lijekova i/ili povećati njihove nuspojave:

Varfarin – koristi se za liječenje krvnih ugrušaka.

Fenitoin i S-mefenitoin – koristi se za liječenje napadaja.

Alfentanil, fentanil i drugi lijekovi protiv bolova koji se koriste za operacije.

Rosuvastatin – koristi se za snižavanje kolesterola.

Oralna hormonska kontracepcijska pilula– koristi se za sprečavanje trudnoće.

Bosentan – koristi se za liječenje visokog tlaka u plućima.

Efavirenz i etravirin – koriste se za liječenje infekcije HIV-om/AIDS-a.

Modafinil – koristi se za poremećaje spavanja.

Ako uzimate neki od gore navedenih lijekova, obavijestite svog liječnika prije nego počnete uzimati TAGRISSO. Vaš će liječnik s Vama raspraviti odgovarajuće mogućnosti liječenja.

Trudnoća informacije za žene

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ako postanete trudni tijekom liječenja, odmah recite svom liječniku. Vaš će liječnik s Vama odlučiti trebate li nastaviti uzimati TAGRISSO.

Ne biste smjeli zatrudnjeti tijekom uzimanja ovog lijeka. Ako možete zatrudnjeti, morate koristiti učinkovitu kontracepciju. Pogledajte dio „Kontracepcija – informacije za žene i muškarce“ niže.

Ako planirate zatrudnjeti nakon uzimanja posljednje doze ovog lijeka, upitajte svog liječnika za savjet. Razlog tome je što se dio lijeka može zadržati u Vašem tijelu (pogledajte savjete o kontracepciji niže).

Trudnoća – informacije za muškarce

Ako Vaša partnerica zatrudni dok Vi uzimate ovaj lijek, odmah se obratite svom liječniku.

Kontracepcija informacije za žene i muškarce

Tijekom liječenja morate koristiti učinkovitu kontracepciju.

TAGRISSO može utjecati na djelovanje oralnih hormonskih kontraceptiva. Raspravite sa svojim liječnikom koje su najprikladnije metode kontracepcije.

TAGRISSO može prijeći u sjeme. Stoga je važno da i muškarci koriste učinkovitu kontracepciju.

Toga se također morate pridržavati i nakon završetka liječenja lijekom TAGRISSO:

Žene – nastavite koristiti kontracepciju tijekom 2 mjeseca nakon liječenja.

Muškarci – nastavite koristiti kontracepciju tijekom 4 mjeseca nakon liječenja.

Dojenje

Nemojte dojiti tijekom uzimanja ovog lijeka. Razlog je što nije poznato postoji li rizik za Vaše dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

TAGRISSO ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

3.Kako uzimati TAGRISSO

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Preporučena doza je jedna tableta od 80 mg svaki dan.

Ako je potrebno, Vaš liječnik može smanjiti Vašu dozu na jednu tabletu od 40 mg svaki dan.

Kako uzimati lijek

TAGRISSO se uzima kroz usta. Progutajte tabletu cijelu s vodom. Nemojte drobiti, lomiti niti žvakati tabletu.

Uzmite TAGRISSO svakog dana u isto vrijeme.

Ovaj lijek možete uzimati s hranom ili bez nje.

Ako imate problema s gutanjem tablete, možete ju pomiješati s vodom:

Stavite tabletu u čašu.

Dodajte 50 ml negazirane vode – nemojte koristiti nikakvu drugu tekućinu.

Promiješajte vodu dok se tableta ne raspadne u vrlo male dijelove – tableta se neće u potpunosti otopiti.

Odmah popijte tekućinu.

Kako biste bili sigurni da ste uzeli sav lijek, temeljito isperite čašu s dodatnih 50 ml vode i to popijte.

Ako uzmete više lijeka TAGRISSO nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka od Vaše uobičajene doze, odmah kontaktirajte svog liječnika ili se javite u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti TAGRISSO

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je do Vaše sljedeće doze preostalo manje od 12 sati, preskočite propuštenu dozu. Uzmite Vašu sljedeću uobičajenu dozu u za nju predviđeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati TAGRISSO

Nemojte prestati uzimati ovaj lijek – prvo razgovarajte sa svojim liječnikom. Važno je da uzimate ovaj lijek svaki dan, toliko dugo koliko Vam je to propisao Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih daljnjih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave

Odmah recite svom liječniku ako primijetite sljedeće ozbiljne nuspojave:

Iznenadne poteškoće u disanju, zajedno s kašljem ili vrućicom – to mogu biti znakovi upale pluća (stanja nazvanog „intersticijska bolest pluća“) koja u nekim slučajevima može biti smrtonosna. Ako dobijete ovu nuspojavu, Vaš liječnik će možda htjeti prekinuti liječenje lijekom TAGRISSO. Ova je nuspojava česta: može se javiti u do 1 na 10 osoba.

Suzenje očiju, osjetljivost na svjetlost, bol u oku, crvenilo oka ili promjene vida. Ova je nuspojava manje česta: može se javiti u do 1 na 100 osoba.

Odmah recite svom liječniku ako primijetite ozbiljne nuspojave navedene iznad.

Druge nuspojave

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Proljev – može se javljati i nestajati tijekom liječenja. Recite svom liječniku ako proljev ne prestaje ili postane jak.

Problemi s kožom i noktima – znakovi mogu uključivati svrbež, suhu kožu, osip, crvenilo oko noktiju. Vjerojatnije je da će se javiti na mjestima koja su izložena suncu. Redovito korištenje hidratantne kreme na koži i noktima može pomoći. Recite svom liječniku ako se Vaši problemi s kožom ili noktima pogoršaju.

Stomatitis – upala sluznice usne šupljine.

Smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukocita ili neutrofila).

Smanjenje broja trombocita u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati TAGRISSO

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na foliji blistera i kutiji iza oznake ''EXP'' ili ''Rok valjanosti''. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nemojte koristiti pakiranje koje je oštećeno ili pokazuje znakove neovlaštenog otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što TAGRISSO sadrži

Djelatna tvar je osimertinib (u obliku osimertinibmesilata). Svaka filmom obložena tableta od 40 mg sadrži 40 mg osimertiniba. Svaka filmom obložena tableta od 80 mg sadrži 80 mg osimertiniba.

Ostali sastojci su manitol, mikrokristalična celuloza, nisko supstituirana hidroksipropilceluloza, natrijev stearilfumarat, poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid, makrogol 3350, talk, žuti željezov oksid, crveni željezov oksid, crni željezov oksid.

Kako TAGRISSO izgleda i sadržaj pakiranja

TAGRISSO 40 mg su okrugle, bikonveksne, bež filmom obložene tablete s oznakom “AZ” i “40” na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.

TAGRISSO 80 mg su ovalne, bikonveksne, bež filmom obložene tablete s oznakom “AZ” i “80” na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.

TAGRISSO je dostupan u blisterima koji sadrže 30 x 1 filmom obloženih tableta, pakiranih u kutije koje sadrže 3 blistera koji imaju po 10 tableta.

TAGRISSO je dostupan u blisterima koji sadrže 28 x 1 filmom obloženih tableta, pakiranih u kutije koje sadrže 4 blistera koji imaju po 7 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

AstraZeneca AB Gärtunavägen SE-151 85 Södertälje Švedska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Ova uputa je zadnji puta revidirana u <{MM/GGGG}><{mjesec GGGG}>.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova uputa o lijeku dostupna je na svim jezicima EU-a/EGP-a na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept