Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tractocile (atosiban acetate) – Označavanje - G02CX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTractocile
ATK šifraG02CX01
Tvaratosiban acetate
ProizvođačFerring Pharmaceuticals A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Tractocile 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju atosiban

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica od 0,9 ml sadrži 6,75 mg atosibana (u obliku atosibanacetata)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol, kloridna kiselina, voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju (6,75 mg/0,9 ml)

1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za primjenu u venu

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti Lijek se mora upotrijebiti odmah nakon otvaranja bočice

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Danska

Tel: +45 88 33 88 34

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/124/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekcija atosiban

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

0,9 ml (6,75 mg /0,9 ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju atosiban

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica od 5 ml sadrži 37,5 mg atosibana (u obliku atosibanacetata)

Jedan ml otopine sadrži 7,5 mg atosibana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol, kloridna kiselina, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju (7,5 mg/ml)

Nakon razrjeđivanja prema preporuci postiže se koncentracija od 0,75 mg/ml 1 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za primjenu u venu

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti Razrijeđena otopina mora se upotrijebiti unutar 24 sata

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Danska

Tel: +45 88 33 88 34

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/124/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tractocile 37.5 mg/5 ml sterilni koncentrat atosiban

i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

5 ml (7,5 mg/ml)

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept