Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tractocile (atosiban acetate) – Uputa o lijeku - G02CX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTractocile
ATK šifraG02CX01
Tvaratosiban acetate
ProizvođačFerring Pharmaceuticals A/S

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Tractocile 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju atosiban

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, babici ili ljekarniku.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Tractocile i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tractocile

3.Kako primjenjivati Tractocile

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Tractocile

6.Sadržaj pakovanja i druge informacije

1.Što je Tractocile i za što se koristi

Tractocile sadrži atosiban. Tractocile se može koristiti za odgađanje prijevremenog poroda Vašeg djeteta. Tractocile se koristi u odraslih trudnica od 24 do 33 tjedna trudnoće.

Tractocile djeluje tako što smanjuje kontrakcije Vaše maternice (uterusa). Također, smanjuje i učestalost kontrakcija maternice. Djeluje na način da blokira sposobnost prirodnog hormona tijela koji se zove “oksitocin”, a koji izaziva kontrakcije Vaše maternice (uterusa).

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tractocile

Nemojte primjenjivati Tractocile:

-ako ste trudni manje od 24 tjedna.

-ako ste trudni više od 33 tjedna.

-ako imate preranu rupturu vodenjaka (prijevremeno puknuće plodovih ovoja) nakon navršenog 30. tjedna trudnoće.

-ako nerođeno dijete (fetus) ima poremećen srčani ritam.

-ako imate krvarenje iz rodnice zbog kojeg liječnik želi odmah obaviti porod.

-ako imate stanje koje se zove “teška preeklampsija” i Vaš liječnik želi odmah obaviti porod. Teška preeklampsija je kad imate visok krvni tlak, zadržavanje tekućine i/ili proteine u urinu.

-ako imate stanje koje se zove “eklampsija” koje je slično “teškoj preeklampsiji” ali također imate napadaje (konvulzije). To znači da je potrebno odmah obaviti porod.

-ako je nerođeno dijete umrlo.

-ako imate ili bi mogli imati infekciju maternice (uterusa).

-ako placenta pokriva porođajni kanal.

-ako se placenta odvaja od stijenke maternice.

-ako Vi ili fetus imate bolesti zbog kojih se nastavak Vaše trudnoće smatra izrazito rizičnim.

-ako ste alergični na atosiban ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ne primjenjujte Tractocile ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem liječniku, babici ili ljekarniku prije primjene lijeka Tractocile.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, babici ili ljekarniku prije nego primijenite Tractocil:

-ako mislite da vam je pukao vodenjak (prijevremeno puknuće plodovih ovoja).

-ako imate problema s bubrezima ili jetrom.

-ako ste trudni između 24 i 27 tjedana.

-ako imate višeplodnu trudnoću.

-ako Vaše kontrakcije ponovno započnu, liječenje lijekom Tractocile može se ponoviti još tri puta.

-ako je nerođeno dijete premalo u odnosu na trajanje trudnoće.

-nakon poroda mogla bi se smanjiti sposobnost kontrakcije Vaše maternice. To može izazvati krvarenje.

-ako nosite više od jednog djeteta i/ili primate lijekove koji mogu odgoditi porod, poput lijekova za visoki krvni tlak. To može povećati rizik od plućnoga edema (nakupljanja tekućine u plućima).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obratite se svom liječniku, babici ili ljekarniku prije nego počnete primjenjivati Tractocile.

Djeca i adolescenti

Tractocile nije ispitivan u trudnica mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Tractocile:

Obavijestite svog liječnika, babicu ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni i dojite prethodno dijete, prestanite dojiti dok primate Tractocile.

3.Kako primjenjivati Tractocile

Tractocile će Vam primijeniti liječnik, medicinska sestra ili babica u bolnici. Oni će odlučiti koliko Vam je potrebno. Također će pregledati otopinu da bi bili sigurni da je bistra i bez čestica.

Tractocile se primjenjuje u venu (intravenski) u tri koraka:

-Početna injekcija od 6,75 mg u 0,9 ml polako se daje u venu u trajanju od jedne minute.

-Zatim kontinuirana infuzija (drip) daje se u dozi od 18 mg na sat u trajanju od 3 sata.

-Zatim druga kontinuirana infuzija (drip) u dozi od 6 mg na sat primjenjuje se u trajanju do 45 sati ili dok se kontrakcije maternice ne smire.

Ukupno trajanje liječenja ne treba biti dulje od 48 sati.

Ako se kontrakcije ponovno pojave, mogu se primijeniti dodatni ciklusi liječenja lijekom Tractocile. Liječenje lijekom Tractocile može se ponoviti do 3 puta.

Kontrakcije maternice i brzina otkucaja srca nerođenog djeteta trebaju se nadzirati za vrijeme liječenja lijekom Tractocile.

Tijekom jedne trudnoće ne preporučuje se više od tri tretmana.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Nuspojave uočene u majki su općenito umjerene težine. Nisu poznate nuspojave u nerođenog ili novorođenog djeteta.

Sljedeće nuspojave mogu se dogoditi s ovim lijekom:

Vrlo često (pojavljuje se u više od 1 na 10 osoba)

-osjećaj mučnine.

Često (pojavljuje se u manje od 1 na 10 osoba)

-glavobolja.

-omaglica.

-navale vrućine.

-povraćanje.

-ubrzani srčani ritam.

-nizak krvni tlak. Znakovi mogu uključivati osjećaj omaglice.

-reakcije na mjestu primjene injekcije.

-visok šećer u krvi.

Manje često (pojavljuje se u manje od 1 na 100 osoba)

-visoka temperatura.

-teškoće sa spavanjem (nesanica).

-svrbež.

-osip.

Rijetko (pojavljuje se u manje od 1 na 1000 osoba)

-Vaša maternica može imati smanjenu sposobnost kontrakcije nakon poroda. To može izazvati krvarenje.

-alergijske reakcije.

Može se pojaviti nedostatak zraka ili plućni edem (nakupljanje tekućine u plućima), osobito ako nosite više od jednoga djeteta i/ili primate lijekove koji mogu odgoditi porod, poput lijekova za visok krvni tlak.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, babicu ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Tractocile

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici iza »Rok valjanosti». Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon otvaranja bočice proizvod se mora odmah upotrijebiti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite čestice ili promjenu boje prije primjene.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tractocile sadrži

-Djelatna tvar je atosiban.

-Jedna bočica Tractocile 6,75 mg/0,9 ml otopine za injekciju sadrži atosibanacetat što odgovara 6,75 mg atosibana u 0,9 ml.

-Drugi sastojci su manitol, kloridna kiselina i voda za injekcije.

Kako Tractocile izgleda i sadržaj pakiranja

Tractocile 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju je prozirna, bezbojna otopina bez čestica. Jedno pakovanje sadrži jednu bočicu s 0,9 ml otopine.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka: Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S Danska

Tel: +45 88 33 88 34

Proizvođač:

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Ferring N.V.

UAB PharmaSwiss

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

Tel: +370 5 2790762

ferringnvsa@ferring.be

lithuania.info@pharmaswiss.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Аквaxим АД

Ferring N.V.

Тел: +359 2 807 5022

Belgique/Belgien

aquachim@aquachim.bg

Tel/Tél : +32 53 72 92 00

 

ferringnvsa@ferring.be

Česká republika

Magyarország

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi

Tel: +420 243 701 333

Kft.

czinfo@ferring.com

Tel: +36 1 236 3800

 

ferring@ferring.hu

Danmark

Malta

Ferring Lægemidler A/S

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 88 16 88 17

Tel. +356 21447184

 

admin@ejbusuttil.com

Deutschland

Nederland

Ferring Arzneimittel GmbH

Ferring B.V.

Tel: +49 431 5852 0

Tel: +31 235680300

info-service@ferring.de

infoNL@ferring.com

Eesti

Norge

PharmaSwiss Eesti OÜ

Ferring Legemidler AS

Tel: +372 682 7400

Tlf: +47 22 02 08 80

estonia.info@pharmaswiss.com

mail@oslo.ferring.com

 

Ελλάδα

Österreich

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H

Τηλ: +30 210 68 43 449

Tel: +43 1 60 8080

 

office@ferring.at

España

Polska

Ferring S.A.U.

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 387 70 00

Tel: +48 22 246 06 80

es0-Registros@ferring.com

ferring@ferring.pl

France

Portugal

Ferring S.A.S.

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 49 08 91 23

Sociedade Unipessoal, Lda.

 

Tel: +351 21 940 51 90

 

geral@ferring.com

Hrvatska

România

Clinres farmacija d.o.o.

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL

Tel: +385 1 2396 900

Tel: +40 356 113 270

Ireland

Slovenija

Ferring Ireland Ltd.

SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Tel: +353 1 4637355

Tel: +386 1 5899 179

enquiries.ireland@ferring.com

regulatory@salus.si

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Ferring Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 70 00

Tel: +421 2 54 416 010

 

SK0-Recepcia@ferring.com

Italia

Suomi/Finland

Ferring S.p.A.

Ferring Lääkkeet Oy

Tel: +39 02 640 00 11

Puh/Tel: +358 207 401 440

 

info@ferring.fi

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Ferring Läkemedel AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 40 691 69 00

a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

info@ferring.se

Latvija

United Kingdom

PharmaSwiss SIA Latvia

Ferring Pharmaceuticals Ltd.

Tālr: +371 6 750 2185

Tel: +44 844 931 0050

latvia.info@pharmaswiss.com

contact.@ferring.co.uk

Ova uputa je zadnji puta revidirana u .

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

(također vidjeti dio 3)

Upute za uporabu

Prije primjene lijeka Tractocile, otopinu treba pregledati kako biste bili sigurni da je bistra i bez

čestica.

Tractocile se daje intravenski u tri koraka:

-Početna intravenska injekcija od 6,75 mg u 0,9 ml polako se daje intravenski u trajanju od jedne minute.

-Kontinuirana infuzija u dozi od 24 ml/sat daje se u trajanju od 3 sata.

-Kontinuirana infuzija u dozi od 8 ml/sat daje se u trajanju od 45 sati, ili dok se kontrakcije maternice ne smire.

Ukupno trajanje liječenja ne treba biti dulje od 48 sati. Ako se kontrakcije ponovno pojave, mogu se primijeniti dodatni ciklusi liječenja lijekom Tractocile. Tijekom jedne trudnoće ne preporučuje se više od tri tretmana.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju atosiban

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, babici ili ljekarniku.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Tractocile i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tractocile

3.Kako primjenjivati Tractocile

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Tractocile

6.Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Što je Tractocile i za što se koristi

Tractocile sadrži atosiban. Tractocile se može koristiti za odgađanje prijevremenog poroda Vašeg djeteta. Tractocile se koristi u odraslih trudnica od 24 do 33 tjedna trudnoće.

Tractocile djeluje tako što smanjuje kontrakcije Vaše maternice (uterusa). Također, smanjuje i učestalost kontrakcija maternice. Djeluje na način da blokira sposobnost prirodnog hormona tijela koji se zove „oksitocin“, a koji izaziva kontrakcije Vaše maternice (uterusa).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tractocile

Nemojte primjenjivati Tractocile:

-ako ste trudni manje od 24 tjedna.

-ako ste trudni više od 33 tjedna.

-ako imate preranu rupturu vodenjaka (prijevremeno puknuće plodovih ovoja) nakon navršenog 30. tjedna trudnoće.

-ako nerođeno dijete (fetus) ima poremećen srčani ritam.

-ako imate krvarenje iz rodnice zbog kojeg liječnik želi odmah obaviti porod.

-ako imate stanje koje se zove “teška preeklampsija” i Vaš liječnik želi odmah obaviti porod. Teška preeklampsija je kad imate visok krvni tlak, zadržavanje tekućine i/ili proteine u urinu.

-ako imate stanje koje se zove “eklampsija” koje je slično “teškoj preeklampsiji” ali također imate napadaje (konvulzije). To znači da je potrebno odmah obaviti porod.

-ako je nerođeno dijete umrlo.

-ako imate ili bi mogli imati infekciju maternice (uterusa).

-ako placenta pokriva porođajni kanal.

-ako se placenta odvaja od stijenke maternice.

-ako Vi ili fetus imate bolesti zbog kojih se nastavak Vaše trudnoće smatra izrazito rizičnim.

-ako ste alergični na atosiban ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ne primjenjujte Tractocile ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem liječniku, babici ili ljekarniku prije primjene lijeka Tractocile.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, babici ili ljekarniku prije nego primijenite Tractocil:

-ako mislite da vam je pukao vodenjak (prijevremeno puknuće plodovih ovoja).

-ako imate problema s bubrezima ili jetrom.

-ako ste trudni između 24 i 27 tjedana.

-ako imate višeplodnu trudnoću.

-ako Vaše kontrakcije ponovno započnu, liječenje lijekom Tractocile može se ponoviti još tri puta.

-ako je nerođeno dijete premalo u odnosu na trajanje trudnoće.

-nakon poroda mogla bi se smanjiti sposobnost kontrakcije Vaše maternice. To može izazvati krvarenje.

-ako nosite više od jednog djeteta i/ili primate lijekove koji mogu odgoditi porod, poput lijekova za visoki krvni tlak. To može povećati rizik od plućnoga edema (nakupljanja tekućine u plućima).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obratite se svom liječniku, babici ili ljekarniku prije nego počnete primjenjivati Tractocile.

Djeca i adolescenti

Tractocile nije ispitivan u trudnica mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Tractocile:

Obavijestite svog liječnika, babicu ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni i dojite prethodno dijete, prestanite dojiti dok primate Tractocile.

3. Kako primjenjivati Tractocile

Tractocile će Vam primijeniti liječnik, medicinska sestra ili babica u bolnici. Oni će odlučiti koliko Vam je potrebno. Također će pregledati otopinu da bi bili sigurni da je bistra i bez čestica.

Tractocile se primjenjuje u venu (intravenski) u tri koraka:

-Početna injekcija od 6,75 mg u 0,9 ml polako se daje u venu u trajanju od jedne minute.

-Zatim kontinuirana infuzija (drip) daje se u dozi od 18 mg na sat u trajanju od 3 sata.

-Zatim druga kontinuirana infuzija (drip) u dozi od 6 mg na sat primjenjuje se u trajanju do 45 sati ili dok se kontrakcije maternice ne smire.

Ukupno trajanje liječenja ne treba biti dulje od 48 sati.

Ako se kontrakcije ponovno pojave, mogu se primijeniti dodatni ciklusi liječenja lijekom Tractocile.

Liječenje lijekom Tractocile može se ponoviti do tri puta.

Kontrakcije maternice i brzina otkucaja srca nerođenog djeteta trebaju se nadzirati za vrijeme liječenja lijekom Tractocile.

Tijekom jedne trudnoće ne preporučuje se primjena više od tri tretmana.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Nuspojave uočene u majki su općenito umjerene težine. Nisu poznate nuspojave u nerođenog ili novorođenog djeteta.

Sljedeće nuspojave mogu se dogoditi s ovim lijekom:

Vrlo često (pojavljuje se u više od 1 na 10 osoba)

-osjećaj mučnine.

Često (pojavljuje se u manje od 1 na 10 osoba)

-glavobolja.

-omaglica.

-navale vrućine.

-povraćanje.

-ubrzani srčani ritam.

-nizak krvni tlak. Znakovi mogu uključivati osjećaj omaglice.

-reakcije na mjestu primjene injekcije.

-visok šećer u krvi.

Manje često (pojavljuje se u manje od 1 na 100 osoba)

-visoka temperatura.

-teškoće sa spavanjem (nesanica).

-svrbež.

-osip.

Rijetko (pojavljuje se u manje od 1 na 1000 osoba)

-Vaša maternica može imati smanjenu sposobnost kontrakcije nakon poroda. To može izazvati krvarenje.

-alergijske reakcije.

Može se pojaviti nedostatak zraka ili plućni edem (nakupljanje tekućine u plućima), osobito ako nosite više od jednoga djeteta i/ili primate lijekove koji mogu odgoditi porod, poput lijekova za visok krvni tlak.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, babicu ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojavu možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Tractocile

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Tractocile se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici iza „Rok valjanosti“ odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Otopina za intravensku primjenu mora se upotrijebiti unutar 24 sata nakon pripreme.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite čestice ili promjenu boje prije primjene.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tractocile sadrži

-Djelatna tvar je atosiban.

-Jedna bočica Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrata za otopinu za infuziju sadrži atosibanacetat što odgovara 37,5 mg atosibana u 5 ml.

-Drugi sastojci su manitol, kloridna kiselina i voda za injekcije.

Kako Tractocile izgleda i sadržaj pakiranja

Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju je prozirna, bezbojna otopina bez čestica. Jedno pakovanje sadrži jednu bočicu s 5 ml otopine.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka: Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S Danska

Tel: +45 88 33 88 34

Proizvođač:

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Ferring N.V.

UAB PharmaSwiss

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

Tel: +370 5 2790762

ferringnvsa@ferring.be

lithuania.info@pharmaswiss.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Аквaxим АД

Ferring N.V.

Тел: +359 2 807 5022

Belgique/Belgien

aquachim@aquachim.bg

Tel/Tél : +32-53729200

 

ferringnvsa@ferring.be

Česká republika

Magyarország

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi

Tel: +420 243 701 333

Kft.

czinfo@ferring.com

Tel: +36 1 236 3800

 

ferring@ferring.hu

Danmark

Malta

Ferring Lægemidler A/S

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 88 16 88 17

Tel: +356 21447184

 

admin@ejbusuttil.com

Deutschland

Nederland

Ferring Arzneimittel GmbH

Ferring B.V.

Tel: +49 431 5852 0

Tel: +31 235680300

info-service@ferring.de

infoNL@ferring.com

Eesti

Norge

PharmaSwiss Eesti OÜ

Ferring Legemidler AS

Tel: +372 682 7400

Tlf: +47 22 02 08 80

estonia.info@pharmaswiss.com

mail@oslo.ferring.com

Ελλάδα

Österreich

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H

Τηλ: +30 210 68 43 449

Tel: +43 1 60 8080

 

office@ferring.at

España

Polska

Ferring S.A.U.

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 387 7000

Tel: +48 22 246 06 80

es0-Registros@ferring.com

ferring@ferring.pl

France

Portugal

Ferring S.A.S.

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 49 08 91 23

Sociedade Unipessoal, Lda.

 

Tel: +351 21 940 51 90

 

geral@ferring.com

Hrvatska

România

Clinres farmacija d.o.o.

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL

Tel: +385 12396 900

Tel: +40 356 113 270

Ireland

Slovenija

Ferring Ireland Ltd.

SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Tel: +353 1 4637355

Tel: +386 1 5899 179

enquiries.ireland@ferring.com

regulatory@salus.si

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Ferring Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 70 00

Tel: +421 2 54 416 010

 

SK0-Recepcia@ferring.com

Italia

Suomi/Finland

Ferring S.p.A.

Ferring Lääkkeet Oy

Tel: +39 02 640 00 11

Puh/Tel: +358 207 401 440

 

info@ferring.fi

Κύπρος

Sverige

A.Potamitis Medicare Ltd

Ferring Läkemedel AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 40 691 69 00

a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

info@ferring.se

Latvija

United Kingdom

PharmaSwiss SIA Latvia

Ferring Pharmaceuticals Ltd.

Tālr: +371 6 750 2185

Tel: +44 844 931 0050

latvia.info@pharmaswiss.com

contact.@ferring.co.uk

Ova uputa je zadnji puta revidirana u .

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

(također vidjeti dio 3)

Upute za uporabu

Prije primjene lijeka Tractocile, otopinu treba pregledati kako biste bili sigurni da je bistra i bez

čestica.

Tractocile se daje intravenski u tri koraka:

-Početna intravenska injekcija od 6,75 mg u 0,9 ml polako se daje intravenski u trajanju od jedne minute.

-Kontinuirana infuzija u dozi od 24 ml/sat daje se u trajanju od 3 sata.

-Kontinuirana infuzija u dozi od 8 ml/sat daje se u trajanju od 45 sati, ili dok se kontrakcije maternice ne smire.

Ukupno trajanje liječenja ne treba biti dulje od 48 sati. Ako se kontrakcije ponovno pojave, mogu se primijeniti dodatni ciklusi liječenja lijekom Tractocile. Tijekom jedne trudnoće ne preporučuje se više od tri tretmana.

Priprema intravenske infuzije

Intravenska infuzija priprema se otapanjem Tractocile 37,5 mg/5 ml, koncentrata za otopinu za infuziju u natrijevom kloridu 9 mg/ml (0.9%) otopina za injekciju, otopini Ringerovog laktata ili 5% otopini glukoze. To učinite zamjenom 10 ml otopine iz vrećice za infuziju od 100 ml s 10 ml Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrata za otopinu za infuziju iz dvije bočice od po 5 ml da biste dobili koncentraciju od 75 mg atosibana na 100 ml. Ako koristite vrećicu za infuziju neke druge zapremine, za pripremu treba napraviti proporcionalni izračun.

Tractocile se u vrećici za infuziju ne smije miješati s drugim lijekovima.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept