Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trimbow (beclometasone dipropionate / formoterol...) – Označavanje - R03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTrimbow
ATK šifraR03
Tvarbeclometasone dipropionate / formoterol fumarate dihydrate / glycopyrronium bromide
ProizvođačChiesi Farmaceutici S.p.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE (SAMO JEDNOSTRUKA PAKIRANJA I VIŠESTRUKO PAKIRANJE: sadrži plavi okvir)

1.NAZIV LIJEKA

Trimbow 87/5/9 mikrograma stlačeni inhalat, otopina

beklometazondipropionat/formoterolfumarat dihidrat/glikopironij

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna isporučena doza sadrži 87 mikrograma beklometazondipropionata, 5 mikrograma formoterolfumarat dihidrata i 9 mikrograma glikopironija.

Jedna odmjerena doza (doza koja izađe iz ventila) sadrži 100 mikrograma beklometazondipropionata, 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata i 10 mikrograma glikopironija.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: bezvodni etanol, kloridna kiselina; potisni plin: norfluran.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Stlačeni inhalat, otopina.

1 spremnik pod tlakom sa 60 potisaka.

1 spremnik pod tlakom sa 120 potisaka.

Višestruko pakiranje: 240 potisaka (2 spremnika pod tlakom, svaki sa 120 potisaka). Višestruko pakiranje: 360 potisaka (3 spremnika pod tlakom, svaki sa 120 potisaka). 1 spremnik pod tlakom sa 180 potisaka.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

U dišne putove.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Spremnik pod tlakom sa 60 potisaka:

Nakon izdavanja:

Čuvati na temperaturi do 25°C najdulje 2 mjeseca.

Spremnik pod tlakom sa 120 i 180 potisaka:

Nakon izdavanja:

Čuvati na temperaturi do 25°C najdulje 4 mjeseca.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije izdavanja:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Ne izlagati temperaturama iznad 50°C.

Ne bušiti spremnik pod tlakom.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Vanjsko pakiranje višestrukog pakiranja

Zapišite datum izdavanja lijeka i na svako pojedinačno pakiranje.

Datum izdavanja

dd/mm/gggg

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1208/001

EU/1/17/1208/002

EU/1/17/1208/003

EU/1/17/1208/004

EU/1/17/1208/005

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Trimbow 87/5/9 mcg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE (SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA: bez uključenog plavog okvira)

1. NAZIV LIJEKA

Trimbow 87/5/9 mikrograma stlačeni inhalat, otopina

beklometazondipropionat/formoterolfumarat dihidrat/glikopironij

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna isporučena doza sadrži 87 mikrograma beklometazondipropionata, 5 mikrograma formoterolfumarat dihidrata i 9 mikrograma glikopironija.

Jedna odmjerena doza (doza koja izađe iz ventila) sadrži 100 mikrograma beklometazondipropionata, 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata i 10 mikrograma glikopironija.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: bezvodni etanol, kloridna kiselina; potisni plin: norfluran.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Stlačeni inhalat, otopina.

1 spremnik pod tlakom sa 120 potisaka.

Dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

U dišne putove.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Nakon izdavanja:

Čuvati na temperaturi do 25°C najdulje 4 mjeseca.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije izdavanja:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Ne izlagati temperaturama iznad 50°C.

Ne bušiti spremnik pod tlakom.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Datum izdavanja

dd/mm/gggg

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1208/004

EU/1/17/1208/005

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE ALUMINIJSKI SPREMNIK

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Trimbow 87/5/9 mikrograma stlačeni inhalat

beklometazondipropionat/formoterolfumarat dihidrat/glikopironij

U dišne putove.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

60 potisaka

120 potisaka

180 potisaka

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

PLASTIČNI AKTIVATOR

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Trimbow 87/5/9 µg

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

4. BROJ SERIJE

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept