Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trimbow (beclometasone dipropionate / formoterol...) – Uputa o lijeku - R03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTrimbow
ATK šifraR03
Tvarbeclometasone dipropionate / formoterol fumarate dihydrate / glycopyrronium bromide
ProizvođačChiesi Farmaceutici S.p.A.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Trimbow 87 mikrograma/5 mikrograma/9 mikrograma stlačeni inhalat, otopina beklometazondipropionat/formoterolfumarat dihidrat/glikopironij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Trimbow i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Trimbow

3.Kako primjenjivati Trimbow

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Trimbow

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Trimbow i za što se koristi

Trimbow je lijek za olakšavanje disanja koji sadrži tri djelatne tvari:

beklometazondipropionat,

formoterolfumarat dihidrat i

glikopironij.

Beklometazondipropionat pripada skupini lijekova koji se nazivaju kortikosteroidi i djeluju tako što smanjuju oticanje i nadraženost u plućima.

Formoterol i glikopironij su lijekovi koji se nazivaju dugodjelujući bronhodilatatori. Oni na različite načine opuštaju mišiće dišnih puteva, tako ih proširuju te Vam omogućuju da lakše dišete.

Redovito liječenje pomoću ove tri djelatne tvari pomaže olakšati i spriječiti simptome poput nedostatka zraka, piskanja pri disanju i kašlja u odraslih bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB-om). Trimbow može smanjiti egzacerbacije (razbuktavanje) simptoma KOPB-a. KOPB je ozbiljna dugotrajna bolest u kojoj dolazi do začepljenja dišnih puteva i oštećenja zračnih vrećica u plućima, a to dovodi do otežanog disanja.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Trimbow

Nemojte primjenjivati Trimbow:

Ako ste alergični na beklometazondipropionat, formoterolfumarat dihidrat i glikopironij ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza:

Trimbow se primjenjuje kao terapija održavanja kod KOPB-a. Nemojte primjenjivati ovaj lijek za liječenje iznenadnih napada zaduhe ili piskanja.

Ako Vam se disanje pogoršava:

Ako Vam se pogorša nedostatak zraka ili piskanje (zviždanje pri disanju) neposredno nakon udisanja lijeka, prestanite koristiti inhalator Trimbow i smjesta upotrijebite inhalator s brzodjelujućim lijekom za brzo ublažavanje simptoma. Odmah se obratite liječniku. Liječnik će procijeniti Vaše simptome i, ako bude potrebno, odmah uvesti drugo liječenje.

Pogledajte također dio 4, „Moguće nuspojave“.

Ako Vam se KOPB pogoršava:

Ako Vam se simptomi pogoršavaju ili ih je teško kontrolirati (npr. ako češće koristite posebni inhalator s lijekom za brzo ublažavanje simptoma) ili ako Vam inhalator s lijekom za brzo ublažavanje simptoma ne olakšava simptome, odmah se obratite liječniku. Možda Vam se pogoršava KOPB i liječnik će možda trebati propisati drugo liječenje.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Trimbow:

ako imate bilo kakvih srčanih tegoba, kao što su angina (srčana bol, bol u prsnom košu), nedavni srčani udar (infarkt miokarda), zatajenje srca, suženje arterija srca (koronarna bolest), bolest srčanih zalistaka ili neku drugu abnormalnost srca ili ako imate stanje poznato pod nazivom hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija (stanje u kojem je srčani mišić abnormalan).

ako imate poremećaje srčanog ritma poput nepravilnih otkucaja srca, ubrzan rad srca ili palpitacije ili ako su Vam rekli da imate abnormalan EKG nalaz.

ako imate suženje arterija (također poznato kao arterioskleroza), ako imate visok krvni tlak ili ako znate da imate aneurizmu (abnormalno izbočenje stijenke krvne žile).

ako imate prekomjerno aktivnu štitnu žlijezdu.

ako imate niske razine kalija u krvi (hipokalijemija). Kombinacija lijeka Trimbow s nekim drugim lijekovima za KOPB ili lijekovima kao što su diuretici (lijekovi koji uzrokuju izlučivanje vode iz tijela, za liječenje srčane bolesti ili visokog krvnog tlaka), može uzrokovati naglo sniženje razine kalija u krvi. Stoga će Vam liječnik s vremena na vrijeme možda htjeti izmjeriti razine kalija u krvi.

ako imate ikakvu bolest jetre ili bubrega.

ako imate šećernu bolest. Visoke doze formoterola mogu povisiti razinu glukoze u krvi pa će Vam se stoga provesti neke dodatne krvne pretrage na početku upotrebe ovog lijeka te s vremena na vrijeme tijekom liječenja, kako bi se provjerio šećer u krvi.

ako imate tumor nadbubrežne žlijezde (poznat kao feokromocitom).

ako je planirano da primite anestetik. Ovisno o vrsti anestetika, možda ćete morati prestati primjenjivati Trimbow najmanje 12 sati prije anestezije.

ako se liječite ili ste se ikad liječili od tuberkuloze ili ako imate infekciju u prsnom košu.

ako imate problem s okom koji se naziva glaukom uskog kuta.

ako Vam je mokrenje otežano.

ako imate infekciju usta ili grla.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika prije nego što primijenite

Trimbow.

Ako imate ili ste imali neke zdravstvene tegobe ili alergije ili niste sigurni smijete li primjenjivati

Trimbow, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite inhalator.

Ako već primjenjujete Trimbow

Ako primjenjujete Trimbow ili visoke doze drugih inhalacijskih kortikosteroida tijekom dugih razdoblja i nađete se u nekoj stresnoj situaciji (npr. ako Vas vode u bolnicu nakon nezgode, ako imate ozbiljnu ozljedu ili prije operacije) možete trebati više tog lijeka. U takvoj situaciji liječnik će Vam možda trebati povisiti dozu kortikosteroida kako biste se nosili sa stresom, a može ih propisati u obliku tableta ili injekcija.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci i adolescentima mlađima od 18godina.

Drugi lijekovi i Trimbow

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove slične lijeku Trimbow koje primjenjujete zbog svoje plućne bolesti.

Neki lijekovi mogu povećati učinke lijeka Trimbow i ako uzimate takve lijekove (uključujući neke lijekove za HIV: ritonavir, kobicistat), Vaš liječnik će Vas možda htjeti pažljivo pratiti.

Nemojte primjenjivati ovaj lijek s lijekom koji je beta-blokator (koristi se za liječenje nekih srčanih bolesti kao što je angina ili za snižavanje krvnog tlaka) osim ako Vam liječnik nije propisao beta-blokator koji ne utječe na disanje. Beta-blokatori (uključujući kapi za oči s beta-blokatorom) mogu smanjiti učinke formoterola ili on možda uopće neće djelovati. S druge strane, primjena drugih beta-2 agonista (koji djeluju na isti način kao formoterol) može pojačati učinke formoterola.

Primjena lijeka Trimbow zajedno s:

lijekovima za liječenje

-poremećaja srčanog ritma (kinidin, dizopiramid, prokainamid),

-alergijskih reakcija (antihistaminici),

-simptoma depresije ili duševnih poremećaja kao što su inhibitori monoaminooksidaze (na primjer, fenelzin i izokarboksazid), triciklički antidepresivi (na primjer, amitriptilin i

imipramin) i fenotiazini,

koji mogu prouzročiti neke promjene u elektrokardiogramu (EKG-u). Oni također mogu povećati rizik od poremećaja srčanog ritma (ventrikularne aritmije).

lijekovima za liječenje Parkinsonove bolesti (levodopa), lijekovima za liječenje premalo aktivne

štitne žlijezde (levotiroksin), lijekovima koji sadrže oksitocin (koji uzrokuje kontrakcije maternice) i alkoholom koji može povećati vjerojatnost srčanih nuspojava formoterola.

inhibitorima monoaminooksidaze (MAOI), uključujući lijekove sa sličnim svojstvima poput furazolidona i prokarbazina koji se primjenjuju za liječenje duševnih poremećaja, koji mogu prouzročiti povišenje krvnog tlaka.

lijekovima za liječenje srčane bolesti (digoksin) koji mogu prouzročiti sniženje razine kalija u krvi. To može povećati vjerojatnost abnormalnog srčanog ritma.

drugim lijekovima koji se primjenjuju za liječenje KOPB-a (teofilin, aminofilin ili kortikosteroidi) i diureticima koji također mogu prouzročiti sniženje razine kalija u krvi.

nekim anesteticima koji mogu povećati rizik od abnormalnog srčanog ritma.

disulfiramom, lijekom koji se primjenjuje za liječenje osoba s alkoholizmom (problem s prekomjernim pijenjem) ili metronidazolom, antibiotikom koji se primjenjuje za liječenje infekcije u tijelu (metronidazol) može uzrokovati nuspojave (npr. mučninu, povraćanje, bol u trbuhu) zbog male količine alkohola u lijeku Trimbow.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trimbow smijete primjenjivati tijekom trudnoće samo ako Vam je tako savjetovao liječnik. Poželjno je izbjegavati primjenu lijeka Trimbow tijekom porođaja zbog inhibicijskih učinaka formoterola na kontrakcije maternice.

Ne smijete primjenjivati Trimbow tijekom dojenja. Vi i liječnik morate odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od liječenja lijekom Trimbow uzimajući u obzir korist dojenja za Vaše dijete i korist liječenja za Vas.

Upravljanje vozilima i strojevima

Trimbow najvjerojatnije neće utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3.Kako primjenjivati Trimbow

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Preporučena doza je dva udaha ujutro i dva udaha navečer.

Ako osjećate da lijek nije učinkovit, obavezno se obratite liječniku.

Ako ste prethodno koristili drugačiji inhalator koji je sadržavao beklometazondipropionat,potražite savjet liječnika, jer učinkovita doza beklometazondipropionata u lijeku Trimbow za liječenje KOPB-a može biti niža od one u nekim drugim inhalatorima.

Put primjene

Trimbow je za primjenu u dišne putove.

Trebate udahnuti lijek kroz usta i tako lijek dopire izravno u Vaša pluća.

Ovaj lijek se nalazi u spremniku pod tlakom u plastičnom inhalatoru s nastavkom za usta.

Trimbow je dostupan u 3 veličine spremnika:

spremnik sa 60 raspršenih doza

spremnik sa 120 raspršenih doza

spremnik sa 180 raspršenih doza.

Ako Vam je propisan spremnik sa 60 ili 120 raspršenih doza

Na stražnjoj strani inhalatora postoji brojač koji pokazuje preostali broj doza. Svaki put kad pritisnete spremnik pod tlakom, oslobodi se jedna raspršena doza lijeka i brojač pokaže jedan broj manje. Pazite da Vam inhalator ne ispadne jer to može prouzročiti odbrojavanje na brojaču.

Ako Vam je propisan spremnik sa 180 raspršenih doza

Na stražnjoj strani inhalatora postoji pokazivač koji pokazuje preostali broj doza. Svaki put kad pritisnete spremnik pod tlakom, oslobodi se jedna raspršena doza lijeka i pokazivač se malo zakrene.

Broj preostalih raspršenih doza prikazuje se u razmacima od 20. Pazite da Vam inhalator ne ispadne jer to može prouzročiti odbrojavanje na pokazivaču.

Isprobavanje inhalatora

Prije nego što prvi put upotrijebite inhalator, morate ga isprobati da provjerite radi li ispravno i to na sljedeći način:

1.Ovisno o veličini spremnika koji Vam je propisan provjerite da brojač doza pokazuje 61 ili 121, a pokazivač doza 180

2.Uklonite zaštitni zatvarač s nastavka za usta

3.Držite inhalator uspravno, tako da je nastavak za usta dolje

4.Usmjerite nastavak za usta od sebe i čvrsto pritisnite spremnik pod tlakom kako biste oslobodili jednu raspršenu dozu.

5.Provjerite brojač doza ili pokazivač doza. Ako prvi put provjeravate svoj inhalator, brojač mora pokazati:

-kada koristite spremnik sa

-kada koristite spremnik sa

-kada koristite spremnik sa

60 raspršenih doza

120 raspršenih doza

180 raspršenih doza

BROJAČ

BROJAČ

POKAZIVAČ

DOZA

DOZA

DOZA

 

 

 

Kako se upotrebljava inhalator

Za vrijeme udisanja stojte ili uspravno sjedite. VAŽNO: Nemojte previše žuriti od 2. do

5. koraka.

1.Uklonite zaštitni poklopac s nastavka za usta i provjerite da je nastavak za usta čist i da nije prašnjav i prljav.

2.Izdahnite što sporije i dublje možete, kako biste ispraznili pluća.

3.Držite inhalator uspravno s nastavkom za usta dolje i postavite nastavak za usta između zuba, ali ga nemojte zagristi. Zatim usnama obuhvatite nastavak za usta, a jezik postavite ravno ispod njega.

4.Polako i duboko udahnite na usta kako bi Vam se pluća napunila zrakom (za to je potrebno oko 4-5 sekundi). Neposredno nakon što počnete udisati, čvrsto pritisnite vrh spremnika pod tlakom prema dolje kako bi se oslobodila jedna raspršena doza.

5.Zadržite dah koliko god dugo možete i, na kraju, izvadite inhalator iz usta i polako izdahnite. Nemojte izdisati u inhalator.

6.Provjerite pokazuje li brojač doza (60/120 raspršenih doza) jedan broj manje ili da se pokazivač doza (180 raspršenih doza) malo zakrenuo.

Za drugu raspršenu dozu držite inhalator u uspravnom položaju oko pola minute, a zatim ponovite postupak od 2. do 5. koraka.

Ako vidite „maglicu“ kako izlazi s vrha inhalatora ili sa strane Vaših usta, to znači da Trimbow neće dospjeti u Vaša pluća kao što bi trebao. Uzmite drugi udah, slijedeći upute i počevši ponovno od

2. koraka.

Nakon upotrebe, vratite zaštitni zatvarač.

Da biste spriječili gljivičnu infekciju u ustima i grlu, isperite usta ili progrgljajte vodu bez gutanja ili operite zube nakon svake upotrebe inhalatora.

Kada nabaviti novi inhalator

Trebali biste nabaviti novi inhalator kad brojač ili pokazivač doza pokaže broj 20. Kada brojač ili pokazivač doza pokaže 0, prestanite upotrebljavati taj inhalator jer preostala količina lijeka u inhalatoru možda neće biti dovoljna da se rasprši puna doza.

Ako imate slab stisak ruke, možda će Vam biti lakše držati inhalator objema rukama: držite gornji dio inhalatora pomoću oba kažiprsta, a donji dio pomoću oba palca.

Ako Vam je teško rukovati inhalatorom kad počinjete udisati, možete se koristiti komorom za inhaliranje AeroChamber Plus. Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za tu komoru.

Važno je da pročitate uputu priloženu uz komoru za inhaliranje AeroChamber Plus i da pažljivo slijedite upute o tome kako koristiti komoru za inhaliranje AeroChamber Plus i kako je čistiti.

Čišćenje Trimbow inhalatora

Inhalator trebate čistiti jedanput tjedno.

1.Nemojte vaditi spremnik pod tlakom iz inhalatora i nemojte koristiti vodu ili druge tekućine za čišćenje inhalatora.

2.Uklonite zaštitni zatvarač s nastavka za usta tako što ćete ga povući s inhalatora.

3.Obrišite nastavak za usta iznutra i izvana te inhalator čistom, suhom krpicom ili maramicom.

4.Vratite zatvarač na nastavak za usta.

Ako primijenite više lijeka Trimbow nego što ste trebali

Važno je da uzimate dozu koju Vam je savjetovao liječnik. Nemojte prekoračiti propisanu dozu ako prethodno o tome niste porazgovarali s liječnikom.

Ako primijenite više lijeka Trimbow nego što ste trebali, može doći do nuspojava koje su opisane u dijelu 4. Ako ste primijenili više lijeka Trimbow nego što ste trebali i ako Vam se javi bilo koji od tih simptoma, obratite se svome liječniku. Vaš će liječnik možda htjeti napraviti neke pretrage krvi.

Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od ovih simptoma.

Ako ste zaboravili primijeniti Trimbow

Primijenite ga čim se sjetite. Ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, nemojte uzeti dozu koju s te propustili, nego samo sljedeću dozu u točno vrijeme. Nemojte udvostručiti dozu.

Ako prestanete primjenjivati Trimbow

Važno je da se Trimbow primjenjuje svaki dan. Nemojte prestati primjenjivati Trimbow ili sniziti dozu

čak i ako se osjećate bolje ili nemate nikakve simptome. Ako želite to učiniti, o bratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Postoji rizik od pogoršanja nedostatka zraka i piskanja neposredno nakon primjene lijeka Trimbow, što je pojava poznata pod nazivom paradoksalni bronhospazam (može se javiti u do 1 na 1000 osoba). Ako se to dogodi, morate prestati primjenjivati Trimbow i uzeti svoj inhalator s brzodjelujućim lijekom za brzo ublažavanje simptoma radi liječenja nedostatka zraka i piskanja. Morate se odmah obratiti liječniku.

Odmah se obratite svom liječniku

ako osjetite bilo kakve alergijske reakcije poput kožnih alergija, koprivnjače, svrbeža kože, osipa na koži (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba), crvenila kože, oticanja kože ili sluznica osobito očiju, lica, usana i grla (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba).

ako osjetite bol ili nelagodu u očima, privremeno zamagljenje vida, vidite svjetlosne krugove oko predmeta ili obojene slike udružene s crvenilom očiju. To mogu biti znakovi akutnog napadaja glaukoma uskog kuta (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba).

Obratite se svom liječniku ako za vrijeme primjene lijeka Trimbow imate nešto od sljedećeg jer to mogu biti simptomi infekcije pluća (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

vrućicu ili zimicu

pojačano stvaranje sluzi, promjena boje sluzi

pojačan kašalj ili pojačane teškoće s disanjem.

Moguće nuspojave navedene su niže prema njihovoj učestalosti.

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

grlobolja

curenje ili začepljenost nosa i kihanje

gljivične infekcije usta. Ispiranje usta ili grgljanje vode te pranje zubi neposredno nakon udisanja mogu pomoći u sprječavanju ovih nuspojava.

promuklost

glavobolja

infekcija mokraćnog sustava.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

gripa

upala sinusa

svrbež, curenje ili začepljenost nosa

gljivične infekcije grla ili jednjaka

 

(ezofagusa)

vaginalne gljivične infekcije

nemir

drhtanje

omaglica

abnormalan ili oslabljen osjet okusa

utrnulost

upala uha

nepravilni otkucaji srca

promjene u elektrokardiogramu (EKG-

 

u)

neobično brz rad srca i poremećaji

srčanog ritma

• palpitacije (osjećaj nenormalnog lupanja srca)

• crvenilo lica

pojačan protok krvi kroz neka tkiva u tijelu

• kašalj i produktivni kašalj

nadraženost grla krvarenje iz nosa suha usta proljev

otežano gutanje mučnina nadražaj želuca

nelagoda u trbuhu nakon obroka osjećaj žarenja usana

kvarenje zubi

kožni osip, koprivnjača, svrbež kože pojačano znojenje

mišićni grčevi i bol u mišićima bol u rukama ili nogama

bol u mišićima, kostima ili zglobovima prsnog koša

bolno i učestalo mokrenje poteškoće i bol pri mokrenju umor i slabost

sniženje razine nekih sastojaka krvi: određenih bijelih krvnih stanica koje se nazivaju granulociti, kalija ili kortizola

povišenje razine nekih tvari u krvi: glukoze, C-reaktivnog proteina, broja krvnih pločica, inzulina, slobodnih masnih kiselina ili ketona.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

 

 

gljivične infekcije u prsnom košu

propuštanje krvi iz krvne žile u okolno

smanjen apetit

 

tkivo

poremećaji spavanja (premalo ili previše

povišenje ili sniženje krvnog tlaka

 

spavanja)

bol u stražnjem dijelu usta i grla

bol poput gnječenja u prsnom košu

upala bubrega.

osjećaj preskakanja srca, neobično spori otkucaji srca

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

nizak broj određenih krvnih stanica koje se nazivaju krvne pločice

osjećaj zadihanosti ili nedostatak zraka

oticanje šaka i stopala

zaostajanje u rastu djece i adolescenata.

Primjena visokih doza inhalacijskih kortikosteroida tijekom dugog razdoblja može, u vrlo rijetkim slučajevima, utjecati na tijelo i uzrokovati:

probleme u radu nadbubrežnih žlijezdi (adrenalna supresija)

smanjenje mineralne gustoće kostiju (lomljive kosti)

zamućenje očne leće (katarakta).

Trimbow ne sadrži visoku dozu inhalacijskog kortikosteroida, ali liječnik će Vam možda htjeti povremeno izmjeriti razine kortizola u krvi.

Uz visoke doze inhalacijskih kortikosteroida koji se primjenjuju tijekom dugog razdoblja mogu nastati i sljedeće nuspojave, ali njihova učestalost za sada nije poznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

depresija

zabrinutost, nervoza, prekomjerno uzbuđenje ili razdražljivost. Vjerojatnost ovih događaja veća je u djece.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Trimbow

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije izdavanja:

Čuvati u hladnjaku (2°C-8°C).

Ne zamrzavati.

Ne izlagati temperaturama višima od 50°C. Ne bušiti spremnik pod tlakom.

Spremnik pod tlakom sa 60 potisaka:

Nakon izdavanja, inhalator se može čuvati na temperaturi do 25°C najdulje 2 mjeseca.

Spremnik pod tlakom sa 120 i 180 potisaka:

Nakon izdavanja, inhalator se može čuvati na temperaturi do 25°C najdulje 4 mjeseca.

Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Trimbow sadrži

Djelatne tvari su: beklometazondipropionat, formoterolfumarat dihidrat i glikopironij.

Jedna isporučena doza (doza koja izađe iz nastavka za usta) sadrži 87 mikrograma beklometazondipropionata, 5 mikrograma formoterolfumarat dihidrata i 9 mikrograma glikopironija (u obliku 11 mikrograma glikopironijevog bromida).

Jedna odmjerena doza (doza koja izađe iz ventila) sadrži 100 mikrograma beklometazondipropionata, 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata i 10 mikrograma glikopironija (u obliku 12,5 mikrograma glikopironijevog bromida).

Drugi sastojci su: etanol bezvodni, kloridna kiselina, potisni plin: norfluran.

Kako Trimbow izgleda i sadržaj pakiranja

Trimbow je stlačeni inhalat, otopina.

Trimbow se isporučuje u spremniku pod tlakom (obloženom aluminijem) s odmjernim ventilom. Spremnik pod tlakom umetnut je u plastični inhalator. To uključuje nastavak za usta opremljen plastičnim zaštitnim zatvaračem te brojač doza (spremnici sa 60 i 120 raspršenih doza) ili pokazivač doza (spremnici sa 180 raspršenih doza).

Jedno pakiranje sadrži jedan spremnik pod tlakom sa 60, 120 ili 180 raspršenih doza. Nadalje, postoje višestruka pakiranja koja sadrže 2 ili 3 spremnika pod tlakom sa 120 raspršenih doza u svakom spremniku.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A

43122 Parma Italija

Proizvođači

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Parma

Italija

Chiesi SAS

Rue Faraday

ZA des Gailletrous

41260 La Chaussée Saint Victor Francuska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16

1010 Wien

Austrija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Chiesi sa/nv

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Tel: + 43 1 4073919

България

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Bulgaria EOOD

Chiesi sa/nv

Teл.: + 359 29201205

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Magyarország

Chiesi CZ s.r.o.

Chiesi Hungary Kft.

Tel: + 420 261221745

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Malta

Chiesi Pharma AB

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tlf: + 46 8 753 35 20

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

Eesti

Norge

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Pharma AB

Tel: + 43 1 4073919

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Österreich

Chiesi Hellas AEBE

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: + 30 210 6179763

Tel: + 43 1 4073919

España

Polska

Chiesi España, S.A.U.

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel: + 34 93 494 8000

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Portugal

Chiesi S.A.S.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tél: + 33 1 47688899

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

România

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 40 212023642

Ireland

Slovenija

Chiesi Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 (0)161 4885555

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Chiesi Pharma AB

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: +46 8 753 35 20

Tel: + 421 259300060

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Τηλ: + 39 0521 2791

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

United Kingdom

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Ltd

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 44 (0)161 4885555

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept