Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ventavis (iloprost) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B01AC11

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVentavis
ATK šifraB01AC11
Tvariloprost
ProizvođačBayer Schering Pharma AG

1.NAZIV LIJEKA

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator

1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta.

Svaka ampula s 2 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta.

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator

1 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 1 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom

Ventavis 10 mikrograma/ml:

Svaki ml sadrži 0,81 mg etanola 96% (što odgovara 0,75 mg etanola).

Ventavis 20 mikrograma/ml:

Svaki ml sadrži 1,62 mg etanola 96% (što odgovara 1,50 mg etanola).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za nebulizator.

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator

Bistra, bezbojna otopina.

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator

Bistra, bezbojna do blago žućkasta otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje odraslih bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom, svrstanom u NYHA funkcijsku klasu III, radi poboljšanja kapaciteta tjelesne aktivnosti i ublažavanja simptoma.

4.2Doziranje i način primjene

Lijek

Odgovarajući uređaj za inhalaciju (nebulizator) koji treba

 

koristiti

 

 

 

 

Ventavis 10 mikrograma/ml

Breelib

I-Neb AAD

Venta-Neb

 

 

 

 

Ventavis 20 mikrograma/ml

Breelib

I Neb AAD

 

 

 

 

 

Liječenje lijekom Ventavis smije započeti i pratiti samo liječnik s iskustvom u liječenju plućne hipertenzije.

Doziranje

Doza po pojedinačnoj inhalaciji

Na početku liječenja lijekom Ventavis, prva doza koja se inhalira je 2,5 mikrograma iloprosta dostavljena putem nastavka nebulizatora za usta. Ako se ta doza podnosi dobro, doziranje je potrebno povećati i zadržati na dozi s 5 mikrograma iloprosta. U slučaju slabe podnošljivosti doze od

5 mikrograma, dozu je potrebno smanjiti na 2,5 mikrograma iloprosta.

Dnevna doza

Dozu po pojedinačnoj inhalaciji potrebno je uzimati 6 do 9 puta dnevno sukladno pojedinačnim potrebama i podnošljivosti.

Trajanje liječenja

Trajanje liječenja ovisi o kliničkom statusu i odluka o tome prepuštena je liječniku. U slučaju pogoršanja stanja bolesnika tijekom ovog liječenja potrebno je razmotriti liječenje intravenskom primjenom prostaciklina.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s poremećenom funkcijom jetre eliminacija iloprosta je smanjena (vidjeti dio 5.2).

Kako bi se izbjeglo njegovo neželjeno nakupljanje tijekom dana, u ovih je bolesnika potreban poseban oprez tijekom početne titracije doze. Isprva je potrebno davati doze od 2,5 mikrograma iloprosta primjenom lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml u intervalima od 3-4 sata (što odgovara primjeni od maksimalno 6 puta na dan). Nakon toga se intervali doziranja mogu pažljivo skraćivati, ovisno o pojedinačnoj podnošljivosti. Ako je indicirana doza do 5 mikrograma iloprosta, isprva je ponovno potrebno odabrati intervale od 3-4 sata uz skraćivanje sukladno pojedinačnoj podnošljivosti. Nakupljanje iloprosta uslijed liječenja tijekom nekoliko dana nije vjerojatno zbog prekida primjene lijeka tijekom noći.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika čiji je klirens kreatinina veći od 30 ml/min (utvrđen iz serumskog kreatinina pomoću

Cockroftove i Gaultove formule) nije potrebna prilagodba doze. Bolesnici s klirensom kreatinina 30 ml/min ili manjim nisu ispitivani u kliničkim ispitivanjima. Podaci o intravenskoj administraciji iloprosta ukazuju da je u bolesnika sa zatajenjem bubrega na dijalizi eliminacija smanjena. Stoga se primjenjuju iste preporuke o doziranju kao i u slučaju bolesnika s oštećenjem funkcije jetre (vidjeti gore).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Ventavis u djece u dobi do 18 godina nisu još ustanovljene. Podaci iz kontroliranih kliničkih ispitivanja nisu dostupni.

Način primjene

Ventavis je namijenjen inhalacijskoj primjeni nebulizacijom.

Kako bi se nehotično izlaganje svelo na najmanju mjeru, preporučuje se dobro prozračivati prostoriju.

Spremna za upotrebu, otopina za nebulizator Ventavis primjenjuje se s odgovarajućim uređajem za inhalaciju (nebulizatorom) (vidjeti niže i dio 6.6).

Bolesnici stabilizirani na jednom nebulizatoru ne smiju prelaziti na drugi nebulizator bez nadzora nadležnog liječnika jer je dokazano da različiti nebulizatori stvaraju aerosole čija se fizička svojstva blago razlikuju, a isporuka otopine može biti brža (vidjeti dio 5.2).

Breelib

Breelib je mali, ručni, nebulizatorski sustav s baterijskom napajanjem s tehnologijom vibrirajuće mrežice koji se aktivira udahom.

Ventavis 10 mikrograma/ml (ampula od 1 ml) i Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator

Ventavis 10 mikrograma/ml (ampula od 1 ml) otopina za nebulizator isporučuje 2,5 mikrograma, a Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator isporučuje 5 mikrograma u nastavku za usta Breelib nebulizatora.

Na početku liječenja lijekom Ventavis ili ako bolesnik prelazi s uporabe drugog uređaja na Breelib, prva inhalacija mora se provesti s ampulom od 1 ml lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml (vidjeti

dio 4.4). Ako se inhalacija lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml dobro podnosi, dozu je potrebno povećati primjenom lijeka Ventavis 20 mikrograma/ml. Ta se doza mora održavati. U slučaju slabog podnošenja lijeka Ventavis 20 mikrograma/ml, doza se mora smanjiti primjenom ampule od 1 ml lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml (vidjeti dio 4.4).

Trajanje jedne inhalacije s Breelib nebulizatorom je otprilike 3 minute, što je odraz veće brzine isporuke lijeka uz uporabu uređaja Breelib u usporedbi s drugim nebulizatorima.

Potreban je pomni nadzor bolesnika koji započinju liječenje lijekom Ventavis ili prelaze s drugog nebulizatora na Breelib od strane nadležnog liječnika kako bi se osiguralo da se doza i brzina inhalacije dobro podnose.

Kada se koristi nebulizator Breelib, potrebno je slijediti upute za uporabu priložene uz uređaj. Komoru za lijek napunite lijekom Ventavis neposredno prije primjene.

I-Neb AAD

Sustav I-Neb AAD je prijenosni ručni nebulizatorski sustav s tehnologijom vibrirajuće mrežice. Taj sustav stvara kapljice pomoću ultrazvuka koji potiskuje otopinu kroz mrežicu. Nebulizator I-Neb AAD pokazao se prikladnim za primjenu Ventavis 10 mikrograma/ml (ampula od 1 ml) i

20 mikrograma/ml otopine za nebulizator. Medijan mase aerodinamičkog promjera (MMAD) aerosola izmjeren pri upotrebi I-Neb nebulizatorskog sustava opremljenog diskom snage razine 10 bio je sličan za Ventavis 20 mikrograma/ml (zlatni program) i Ventavis 10 mikrograma/ml (ljubičasti program) otopine za nebulizator (tj. MMAD je iznosio oko 2 mikrometra), ali s bržim isporučivanjem kada se koristi Ventavis 20 mikrograma/ml.

Dozu koja se primjenjuje putem sustava I-Neb AAD kontrolira komora za lijek u kombinaciji s kontrolnim diskom. Svaka komora za lijek obilježena je odgovarajućom bojom i ima kontrolni disk označen tom istom odgovarajućom bojom.

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator (ampula od 1 ml)

Na početku liječenja lijekom Ventavis s I-Neb sustavom, prva doza koja se inhalira je 2,5 mikrograma iloprosta dostavljena putem nastavka za usta nebulizatora primjenom ampule od 1 ml lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml. Ako se ta doza podnosi dobro, dozu je potrebno povećati i zadržati na dozi s

5 mikrograma iloprosta primjenom ampule od 1 ml lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml. U slučaju slabe podnošljivosti doze od 5 mikrograma, doza se mora smanjiti na 2,5 mikrograma iloprosta.

Ovim nebulizatorom prati se obrazac disanja kako bi se odredilo vrijeme impulsa za aerosol potrebno za isporuku unaprijed određene doze iloprosta od 2,5 do 5 mikrograma.

Za dozu od 2,5 mikrograma lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml koristi se komora za lijek s crvenim jezičkom u kombinaciji s crvenim kontrolnim diskom.

Za dozu od 5 mikrograma lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml koristi se komora za lijek s ljubičastim jezičkom u kombinaciji s ljubičastim kontrolnim diskom.

Za svaku inhalaciju pomoću I-Neb AAD sadržaj jedne ampule od 1 ml lijeka Ventavis

10 mikrograma/ml označene s dva prstena u boji (bijeli - žuti), premješta se u komoru za lijek neposredno prije primjene.

 

Prsten u boji na

 

I-Neb AAD

Predviđeno

 

 

 

 

Lijek

Doza

 

 

trajanje

Jezičak u

 

ampuli

Kontrolni

 

 

komori za

inhalacije

 

 

 

disk

 

 

 

lijek

 

 

 

 

 

 

Ventavis

ampula od 1 ml

2,5 µg

crveni

crveni

3,2 min

 

 

 

 

10 µg/ml

bijeli - žuti prsten

5 µg

ljubičasti

ljubičasti

6,5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator

Prelazak na Ventavis 20 mikrograma/ml može se razmotriti samo u bolesnika koji su na održavanju dozom od 5 mikrograma i koji su opetovano imali produljeno vrijeme inhalacije s lijekom Ventavis 10 mikrograma/ml, što može rezultirati nepotpunom inhalacijom.

Ako se prelazi s lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml na Ventavis 20 mikrograma/ml, neophodan je pomni nadzor nadležnog liječnika zbog kontrole akutne podnošljivosti vezano uz bržu primjenu iloprosta pri dvostrukoj koncentraciji.

Ovim nebulizatorom prati se obrazac disanja da bi se odredilo vrijeme impulsa za aerosol potrebno za isporuku unaprijed određene doze iloprosta od 5 mikrograma.

Za dozu od 5 mikrograma lijeka Ventavis 20 mikrograma/ml koristi se komora za lijek sa zlatnim jezičkom u kombinaciji sa zlatnim kontrolnim diskom.

Za svaku inhalaciju pomoću I-Neb AAD sadržaj jedne ampule od 1 ml lijeka Ventavis

20 mikrograma/ml označene s dva prstena u boji (žuti - crveni), premješta se u komoru za lijek neposredno prije primjene.

 

Prsten u boji na

 

I-Neb AAD

Lijek

Doza

 

 

 

 

ampuli

Jezičak u

Kontrolni

 

 

 

 

 

komori za lijek

disk

 

 

 

 

 

Ventavis

ampula od 1 ml

5 µg

zlatni

zlatni

20 µg/ml

žuti - crveni prsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta-Neb

Venta-Neb, prijenosni ultrazvučni nebulizator s baterijskim napajanjem pokazao se prikladnim za primjenu Ventavis 10 mikrograma/ml otopine za nebulizator (ampula od 2 ml). Izmjereni medijan mase aerodinamičkog promjera kapljica aerosola iznosio je 2,6 mikrometara.

Na početku liječenja lijekom Ventavis s Venta-Neb sustavom, prva doza koja se inhalira je

2,5 mikrograma iloprosta dostavljena putem nastavka za usta nebulizatora uz korištenje ampule od 2 ml lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml. Ako se ta doza podnosi dobro, doziranje se treba povećati i zadržati na dozi s 5 mikrograma iloprosta korištenjem ampule od 2 ml lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml. U slučaju slabe podnošljivosti doze od 5 mikrograma, doza se mora smanjiti na 2,5 mikrograma iloprosta.

Za svaku inhalaciju pomoću nebulizatora Venta-Neb, sadržaj jedne ampule od 2 ml lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml označene s dva prstena u boji (bijeli - ružičasti), premješta se u komoru za lijek neposredno prije primjene.

Moguća su dva programa primjene:

P1 program 1: 5 mikrograma djelatne tvari u nastavku za usta uz 25 ciklusa inhalacije. P2 program 2: 2,5 mikrograma djelatne tvari u nastavku za usta uz 10 ciklusa inhalacije.

Odluku o odabiru unaprijed određenog programa donosi liječnik.

Venta-Neb bolesniku daje vizualni i zvučni signal za početak inhalacije. Zaustavlja se nakon primjene unaprijed određene doze.

Da bi se postigla optimalna veličina kapljica za primjenu Ventavis 10 mikrograma/ml otopine za nebulizator, potrebno je koristiti zelenu ploču. Pojedinosti potražite u uputama za uporabu za nebulizator Venta-Neb.

Lijek

Prsten u boji na

Doza iloprosta u

Predviđeno trajanje

ampuli

nastavku za usta

inhalacije

 

Ventavis 10

ampula od 2 ml

2,5 µg

4 min

µg/ml

bijeli - ružičasti prsten

5 µg

8 min

 

 

 

 

Drugi nebulizatorski sustavi

Djelotvornost i podnošljivost inhaliranog iloprosta u slučajevima primjene pomoću drugih nebulizatorskih sustava, koji stvaraju drukčija svojstva nebulizacije otopine iloprosta, nisu ustanovljene.

4.3Kontraindikacije

-Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

-Stanja pri kojima učinci lijeka Ventavis na trombocite mogu povećati rizik od krvarenja (npr. aktivni peptički ulkusi, trauma, intrakranijalno krvarenje).

-Teška koronarna bolest srca ili nestabilna angina.

-Infarkt miokarda unutar posljednjih šest mjeseci.

-Dekompenzirano zatajenje srca ako nije pod pomnim nadzorom liječnika.

-Teške aritmije.

-Cerebrovaskularni događaji (npr. tranzitorna ishemijska ataka, moždani udar) unutar posljednja

3 mjeseca.

-Plućna hipertenzija zbog venske okluzivne bolesti.

-Prirođena ili stečena valvularna oštećenja s klinički značajnim poremećajima u funkciji miokarda koji nisu povezani s plućnom hipertenzijom.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Upotreba lijeka Ventavis ne preporučuje se bolesnicima s nestabilnom plućnom hipertenzijom s uznapredovalim zatajenjem desne strane srca. U slučaju slabljenja funkcije ili pogoršanja zatajenja desne strane srca potrebno je razmotriti prelazak na druge lijekove.

Hipotenzija

Na početku liječenja lijekom Ventavis potrebno je kontrolirati krvni tlak. U bolesnika s niskim sistemskim krvnim tlakom, u bolesnika s posturalnom hipotenzijom ili bolesnika koji primaju lijekove za koje je poznato da snižavaju krvni tlak, potrebno je poduzeti mjere sprječavanja dodatne hipotenzije. Ventavis se ne smije početi davati bolesnicima sa sistoličkim krvnim tlakom nižim od

85 mmHg.

Liječnici moraju biti upozoreni na komorbiditet te na lijekove koji mogu povećati rizik od hipotenzije i sinkope (vidjeti dio 4.5).

Sinkopa

Učinak inhaliranog iloprosta na vazodilataciju plućnih žila kratkog je trajanja (jedan do dva sata). Sinkopa je uobičajeni simptom same bolesti, a može se pojaviti i tijekom liječenja. Bolesnici u kojih se sinkopa pojavljuje povezana s plućnom hipertenzijom moraju izbjegavati bilo kakvo jače naprezanje, primjerice tijekom tjelesne aktivnosti. Inhaliranje prije fizičkog naprezanja može biti korisno. Povećana učestalost sinkope može biti znak prekida u liječenju, njegove nedovoljne učinkovitosti i/ili napredovanja bolesti. U takvim slučajevima potrebno je razmotriti prilagodbu i/ili promjenu terapije (vidjeti dio 4.8).

Bolesnici s bolešću respiratornog trakta

Inhalacija lijeka Ventavis može dovesti do rizika od pojave bronhospazma, posebno u bolesnika s bronhijalnom hiperaktivnošću (vidjeti dio 4.8). Nadalje, u bolesnika s popratnom kroničnom opstruktivnom bolesti pluća (KOPB) i teškom astmom nije utvrđena korist lijeka Ventavis. Bolesnike s istodobnim akutnim plućnim infekcijama, KOPB i teškom astmom potrebno je pomno nadzirati.

Venookluzivna bolest pluća

Plućni vazodilatatori mogu značajno pogoršati kardiovaskularni status bolesnika s venookluzivnom bolesti pluća. Ukoliko se pojave znakovi plućnog edema, mora se uzeti u obzir mogućnost povezane venookluzivne bolesti pluća, te se liječenje lijekom Ventavis mora prekinuti.

Prekid liječenja

Rizik od pogoršanja simptoma bolesti u slučaju prekida liječenja lijekom Ventavis nije službeno isključen. Prilikom prekida liječenja inhaliranjem iloprosta potrebno je pažljivo nadzirati bolesnika, a u bolesnika u kritičnom stanju potrebno je razmotriti alternativan način liječenja.

Oštećenje funkcije bubrega ili jetre

Podaci o intravenskoj primjeni iloprosta ukazuju na to da je eliminacija smanjena u bolesnika s jetrenom disfunkcijom i u bolesnika sa zatajenjem bubrega na dijalizi (vidjeti dio 5.2). Preporučuje se oprezna početna titracija doze uz intervale od 3-4 sata (vidjeti dio 4.2).

Razine glukoze u serumu

Dugotrajna peroralna primjena iloprost klatrata na psima u trajanju do jedne godine, bila je povezana s malim povišenjem razina koncentracije glukoze u serumu natašte. Ne može se isključiti jednak učinak u ljudi u slučaju dugotrajnog liječenja lijekom Ventavis.

Nepoželjna izloženost lijeku Ventavis

Kako bi se slučajna izloženost smanjila na najmanju moguću mjeru, preporučuje se upotreba lijeka Ventavis pomoću nebulizatora sa sustavom aktiviranja inhalacijom (kao što su Breelib ili I-Neb) te dobro prozračivanje prostorije.

Novorođenčad, dojenčad i trudnice ne smiju biti izloženi lijeku Ventavis koji se nalazi u zraku u prostoriji.

Kontakt s kožom i očima, ingestija

Ventavis otopina za nebulizator ne smije doći u kontakt s kožom ni očima; mora se izbjeći ingestija otopine Ventavis. Tijekom nebulizacije potrebno je izbjegavati korištenje maske za lice i koristiti samo nastavak za usta.

Ventavis sadrži etanol

Ovaj lijek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.

Prelazak na nebulizator Breelib

Dostupni su ograničeni podaci o primjeni Breelib nebulizatora. Bolesnici koji prelaze s drugog uređaja na Breelib nebulizator u prvoj inhalaciji trebaju primijeniti lijek Ventavis 10 mikrograma/ml (ampula od 1 ml) kojom se dostavlja 2,5 mikrograma iloprosta putem nastavka za usta nebulizatora, uz pomni nadzor od strane liječnika kako bi se osiguralo da bolesnik dobro podnosi bržu inhalaciju koja se postiže Breelib nebulizatorom. Potrebno je da prva doza iloprosta bude 2,5 mikrograma čak i ako je bolesnik već stabilan na dozi od 5 mikrograma inhaliranih putem drugog uređaja (vidjeti dio 4.2).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Iloprost može pojačati učinke vazodilatora i antihipertenzivnih lijekova i tako pridonijeti riziku od hipotenzije (vidjeti dio 4.4). Preporučuje se oprez u slučaju istodobne primjene lijeka Ventavis s drugim antihipertenzivima ili vazodilatatorima jer bi moglo biti potrebno prilagođavanje doze.

Budući da iloprost inhibira funkciju trombocita, njegova primjena sa sljedećim tvarima može pojačati inhibiciju funkcije trombocita posredovanu iloprostom i tako povećati rizik od krvarenja:

antikoagulansima, kao što su

-heparin,

-oralni antikoagulansi (bilo kumarinski ili direktni),

ili drugim inhibitorima agregacije trombocita, kao što su

-acetilsalicilatna kiselina,

-nesteroidni protuupalni lijekovi,

-neselektivni inhibitori fosfodiesteraze, kao što je pentoksifilin,

-selektivni inhibitori fosfodiesteraze 3 (PDE 3), kao što su cilostazol ili anagrelid

-tiklopidin,

-klopidogrel,

-antagonisti glikoproteina IIb/IIIa, kao što su

o abciksimab, o eptifibatid,

otirofiban,

-defibrotid.

Bolesnike koji uzimaju antikoagulanse ili druge inhibitore agregacije trombocita preporučuje se pomno nadzirati u skladu s uobičajenom medicinskom praksom.

Intravenska infuzija iloprosta nema nikakav učinak ni na farmakokinetiku višestrukih peroralnih doza digoksina niti na farmakokinetiku istodobno primijenjenog tkivnog aktivatora plazminogena (t-PA) u bolesnika.

Iako klinička ispitivanja nisu provedena, in vitro ispitivanja inhibicijskog potencijala iloprosta na aktivnost enzima citokroma P450 pokazala su da se ne očekuje značajna inhibicija metabolizma lijekova putem tih enzima od strane iloprosta.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ispitivanja na životinjama pokazala su učinke na reprodukciju (vidjeti dio 5.3).

Podaci o primjeni iloprosta u trudnica su ograničeni. Ako se uzme u obzir moguća korist za majku, može se razmotriti primjena lijeka Ventavis u onih trudnica koje odluče zadržati trudnoću unatoč poznatim rizicima od plućne hipertenzije u trudnoći.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se iloprost/metaboliti u majčino mlijeko u ljudi. U mlijeku štakora uočene su vrlo niske razine iloprosta (vidjeti dio 5.3). Mogući rizik za dojenče ne može se isključiti, te se preporučuje izbjeći dojenje za vrijeme liječenja lijekom Ventavis.

Plodnost

Ispitivanja na životinjama nisu pokazala štetan učinak iloprosta na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

U bolesnika sa simptomima hipotenzije, primjerice omaglicom, Ventavis značajno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Na početku liječenja, dok se ne ustanove učinci na osobu, potrebno je primjenjivati mjere opreza.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Osim lokalnih učinaka koji su rezultat primjene iloprosta inhalacijom, kao što je kašalj, nuspojave na iloprost povezane su s farmakološkim svojstvima prostaciklina.

Najčešće zabilježene nuspojave (≥20%) u kliničkim ispitivanjima jesu vazodilatacija (uključujući hipotenziju), glavobolja i kašalj. Najteže nuspojave bile su hipotenzija, krvarenja i bronhospazam.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave navedene u nastavku temelje se na zbirnim podacima iz kliničkih ispitivanja faza II i III provedenim na 131 bolesniku koji je uzimao lijek i na podacima prikupljenim tijekom praćenja nakon stavljanja lijeka u promet. Učestalosti nuspojava definirane su kao vrlo česte (≥1/10) i česte (≥1/100 i <1/10). Nuspojave na lijek utvrđene samo tijekom praćenja nakon stavljanja lijeka u promet, za koje se učestalost nije mogla procijeniti na temelju podataka iz kliničkih ispitivanja, navedene su pod "Učestalost nepoznata".

Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane u nizu, od ozbiljnijih prema manje ozbiljnima.

Klasifikacija organskih

Vrlo često

Često

Nepoznato (ne

sustava

(1/10)

(1/100 i <1/10)

može se procijeniti

(MedDRA)

 

 

iz dostupnih

 

 

 

podataka)

Poremećaji krvi i limfnog

krvarenja*§

 

trombocitopenija

sustava

 

 

 

Poremećaji imunološkog

 

 

preosjetljivost

sustava

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

glavobolja

omaglica

 

 

 

 

 

Srčani poremećaji

 

tahikardija

 

 

 

palpitacije

 

Krvožilni poremećaji

vazodilatacija

sinkopa§ (vidjeti

 

 

crvenilo uz osjećaj

dio 4.4)

 

 

vrućine

hipotenzija*

 

 

 

 

 

Poremećaji dišnog sustava,

nelagoda/bol u

dispneja

bronhospazam*

prsišta i sredoprsja

prsima

faringolaringealna bol

(vidjeti dio 4.4) /

 

kašalj

iritacija grla

piskanje

Klasifikacija organskih

Vrlo često

Često

Nepoznato (ne

sustava

(≥1/10)

(≥1/100 i <1/10)

može se procijeniti

(MedDRA)

 

 

iz dostupnih

 

 

 

podataka)

Poremećaji probavnog

mučnina

proljev

disgeuzija

sustava

 

povraćanje

 

 

 

iritacija usta i jezika

 

 

 

uključujući i bol

 

Poremećaji kože i potkožnog

 

osip

 

tkiva

 

 

 

Poremećaji mišićno-koštanog

bol u čeljusti /

 

 

sustava i vezivnog tkiva

trizmus

 

 

Opći poremećaji i reakcije na periferni edem§ mjestu primjene

* Prijavljeni su slučajevi opasni po život i/ili smrtni slučajevi.

§ vidjeti dio „Opis odabranih nuspojava“

Opis odabranih nuspojava

Krvarenja su bila vrlo česta (najčešće epistaksa i hemoptiza), što je očekivano u ovoj populaciji bolesnika s velikim udjelom bolesnika koji istodobno uzimaju antikoagulanse. Rizik od krvarenja može biti povećan u bolesnika kad se istodobno primjenjuju potencijalni inhibitori agregacije trombocita ili antikoagulansi (vidjeti dio 4.5). Smrtni slučajevi uključivali su cerebralno i intrakranijalno krvarenje.

Sinkopa je čest simptom same bolesti, ali može se pojaviti i tijekom liječenja. Povećana učestalost sinkope može biti povezana s napredovanjem bolesti ili nedovoljnom učinkovitošću lijeka (vidjeti dio 4.4).

U kliničkim ispitivanjima periferni edem bio je zabilježen u 12,2% bolesnika koji su primali iloprost i u 16,2% bolesnika koji su primali placebo. Periferni edem vrlo je čest simptom same bolesti, ali može se pojaviti i tijekom liječenja. Povećana učestalost perifernog edema može biti povezana s napredovanjem bolesti ili nedovoljnom učinkovitošću lijeka.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Simptomi

Zabilježeni su slučajevi predoziranja. Simptomi predoziranja uglavnom su povezani s vazodilatacijskim učinkom iloprosta. Učestalo primijećeni simptomi nakon predoziranja su omaglica, glavobolja, naleti crvenila, mučnina, bol u čeljusti ili bol u leđima. Mogući su također i hipotenzija, povišeni krvni tlak, bradikardija ili tahikardija, povraćanje, proljev te bolovi u udovima.

Zbrinjavanje

Nije poznat specifični antidot. Preporučuju se prekid inhalacije, nadzor i simptomatske mjere.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Antitrombotici, inhibitori agregacije trombocita izuzev heparina, ATK oznaka: B01AC11

Iloprost, djelatna tvar lijeka Ventavis, sintetički je analog prostaciklina. Sljedeći su farmakološki učinci opaženi in vitro:

inhibicija agregacije trombocita, adhezija i reakcija otpuštanja trombocita

dilatacija arteriola i venula

povećanje kapilarne gustoće i smanjenje povećane propusnosti žila uzrokovane medijatorima kao što su serotonin ili histamin u mikrocirkulaciji

stimulacija endogenog fibrinolitičkog potencijala

Farmakološki učinci nakon inhalacije lijeka Ventavis su:

Dolazi do izravne vazodilatacije plućnog arterijskog korita s posljedičnim značajnim poboljšanjem arterijskog tlaka u plućima, otpornosti žila u plućima i minutnog volumena srca, kao i zasićenja miješane venske krvi kisikom.

U malom, randomiziranom, dvostruko slijepom, placebo kontroliranom ispitivanju od 12 tjedana (ispitivanje STEP), 34 bolesnika liječena bosentanom u dozi od 125 mg dvaput na dan tijekom najmanje 16 tjedana koji su bili stabilnog hemodinamičkog stanja prije uključivanja u ispitivanje, podnosili su dodatak inhaliranog iloprosta pri koncentraciji od 10 mikrograma/ml (do 5 mikrograma 6 do 9 puta na dan s prekidom tijekom spavanja). Prosječna dnevna inhalirana doza iznosila je

27 mikrograma, a prosječni je broj inhalacija po danu bio 5,6. Akutne nuspojave u bolesnika koji su istodobno primali bosentan i iloprost bile su u skladu s onima ustanovljenim tijekom duljeg iskustva u ispitivanju faze 3 u bolesnika koji su primali samo iloprost. Zbog ograničene veličine uzorka i kratkog trajanja ispitivanja ne može se donijeti pouzdan zaključak o djelotvornosti te kombinacije lijekova.

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja o izravnoj usporedbi akutnog hemodinamičkog odgovora nakon primjene iloprosta intravenskim putem i primjene iloprosta inhaliranjem u istih bolesnika. Primijećeni hemodinamički podaci upućuju na akutni odgovor uz pretežiti učinak liječenja inhaliranjem na plućne žile. Vazodilatacijski učinak na plućne žile svake pojedinačne inhalacije smanjuje se u roku jednog do dva sata.

Međutim, smatra se da je prediktivna vrijednost tih podataka o akutnoj hemodinamici ograničena jer akutni odgovor nije u svim slučajevima povezan s dugotrajnim pozitivnim učincima liječenja inhaliranim iloprostom.

Djelotvornost u odraslih bolesnika s plućnom hipertenzijom

Randomizirano, dvostruko slijepo, multicentrično, placebo kontrolirano ispitivanje faze III (ispitivanje RRA02997) provedeno je na 203 odrasla bolesnika (inhalirani iloprost pri koncentraciji od

10 mikrograma/ml: N = 101; placebo n = 102) sa stabilnom plućnom hipertenzijom. Inhalirani iloprost

(ili placebo) dodan je uz trenutnu terapiju bolesnika, koja je mogla uključivati kombinaciju antikoagulanata, vazodilatatora (npr. blokatore kalcijevih kanala), diuretike, kisik i digitalis, ali ne i PGI2 (prostaciklin ili njegove analoge). U 108 uključenih bolesnika dijagnosticirana je primarna plućna hipertenzija, a u 95 ih je dijagnosticirana sekundarna plućna hipertenzija, koja je u njih 56 bila povezana s kroničnom tromboembolijskom bolešću, u 34 s bolešću vezivnog tkiva (uključujući CREST i sklerodermu), dok se u 4 slučaja smatrala povezana s lijekom za smanjivanje apetita. Vrijednosti početnog testa 6-minutnog hoda ukazivale su na umjereno ograničenje tjelesnih aktivnosti: u skupini koja je primala iloprost prosjek je iznosio 332 metra (medijan vrijednosti: 340 metara), a u skupini koja je primala placebo prosjek je iznosio 315 metara (medijan vrijednosti: 321 metar). U skupini koja je primala iloprost medijan dnevno inhalirane doze iznosio je 30 mikrograma (raspon od 12,5 do 45 mikrograma dnevno). Primarna mjera djelotvornosti definirana za ovo ispitivanje bila je

kombinirani kriterij odgovora koji se sastojao od poboljšanja kapaciteta tjelesne aktivnosti (mjereno testom šestominutnog hoda) u 12 tjedana za najmanje 10% u odnosu na početnu vrijednost, i poboljšanja za najmanje jednu NYHA klasu u 12 tjedana naspram početne vrijednosti te izostanka napredovanja plućne hipertenzije ili smrti u bilo kojem trenutku prije isteka 12 tjedana. Stopa bolesnika s odgovorom na iloprost iznosila je 16,8% (17/101), dok je stopa bolesnika s odgovorom u skupini koja je primala placebo iznosila 4,9% (5/102) (p = 0,007).

U skupini koja je primala iloprost prosječna promjena u udaljenosti hodanja tijekom 6 minuta u odnosu na početnu vrijednost nakon 12 tjedana liječenja bila je povećanje za 22 metra (-3,3 metra u skupini koja je primala placebo bez korekcije podataka za smrtne ishode ili nedostajuće vrijednosti).

U skupini koja je primala iloprost NYHA klasa poboljšala se u 26% bolesnika (placebo: 15%)

(p = 0,032), u 67,7% bolesnika nije bilo promjene (placebo: 76%), dok je u 6,3% bolesnika došlo do pogoršanja stanja (placebo: 9%). Invazivni hemodinamički parametri procijenjeni su na početku i nakon tretmana od 12 tjedana.

Analiza podskupina pokazala je da učinak tretmana na rezultate testa 6-minutnog hoda u odnosu na placebo nije uočen u podskupini bolesnika sa sekundarnom plućnom hipertenzijom.

U podskupini od 49 bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom koji su 12 tjedana liječeni inhaliranim iloprostom (46 bolesnika u skupini koja je primala placebo) uočeno je prosječno povećanje rezultata testa 6-minutnog hoda od 44,7 metara u odnosu na početnu prosječnu vrijednost od 329 metara, dok je u skupini koja je primala placebo uočena promjena od -7,4 metara u odnosu na početnu izmjerenu vrijednost od 324 metra (bez korekcije podataka za smrtne ishode ili nedostajuće vrijednosti).

Pedijatrijska populacija

Na djeci s plućnom hipertenzijom nije provođeno ispitivanje s lijekom Ventavis.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Kada se iloprost pri koncentraciji od 10 mikrograma/ml primjenjuje putem inhalacije u bolesnika s plućnom hipertenzijom ili zdravih dobrovoljaca (doza iloprosta u nastavku za usta: 5 mikrograma: vrijeme inhalacije između 4,6-10,6 min), na završetku inhalacije uočene su srednje vrijednosti vršnih serumskih koncentracija od otprilike 100 do 200 pikograma/ml. Te se koncentracije smanjuju uz poluvijek između približno 5 i 25 minuta. Unutar 30 minuta do 2 sata nakon završetka inhalacije, tragovi iloprosta u središnjem odjeljku ne mogu se otkriti (granica kvantifikacije od 25 pikograma/ml).

Distribucija

Nakon inhalacije nisu provedena ispitivanja.

Nakon intravenske infuzije prividni volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže iznosio je od 0,6 do 0,8 l/kg u zdravih ispitanika. Ukupno vezanje iloprosta na proteine u plazmi neovisno je o koncentraciji u rasponu od 30 do 3000 pikograma/ml i iznosi približno 60%, od čega je 75% rezultat vezanja za albumin.

Biotransformacija

Nakon inhalacije lijeka Ventavis nisu provedena ispitivanja metabolizma iloprosta.

Nakon intravenske primjene, iloprost se u velikoj mjeri metabolizira putem ß-oksidacije karboksilnog bočnog lanca. Nepromijenjena se supstancija ne izlučuje. Glavni metabolit je tetranoriloprost, koji je pronađen u urinu u slobodnom i konjugiranom obliku. Tetranoriloprost je farmakološki neaktivan, što je dokazano u pokusima na životinjama. Rezultati in vitro ispitivanja otkrivaju da metabolizam koji

ovisi o CYP 450 igra tek malu ulogu u biotransformaciji iloprosta. Dodatna in vitro ispitivanja pokazuju da je metabolizam iloprosta u plućima sličan nakon intravenske primjene ili nakon inhalacije.

Eliminacija

Nakon inhalacije nisu provedena ispitivanja.

U ispitanika s normalnim funkcijama bubrega i jetre, dispoziciju iloprosta nakon intravenske infuzije u većini slučajeva karakterizira dvofazni profil s prosječnim poluvijekom od 3 do 5 minuta, odnosno od 15 do 30 minuta. Ukupni klirens iloprosta iznosi oko 20 ml/kg/min, što ukazuje na doprinos metabolizmu iloprosta izvan jetre.

Ispitivanje masene bilance provedeno je primjenom 3H-iloprosta u zdravih ispitanika. Nakon intravenske infuzije izlučilo se 81% ukupne radioaktivnosti, 68% u mokraći i 12% u stolici. Metaboliti se iz plazme i urina eliminiraju u 2 faze, uz izračunati poluvijek od približno 2 i 5 sati (plazma), odnosno 2 i 18 sati (urin).

Farmakokinetika nakon primjene s različitim nebulizatorima

Breelib nebulizator:

Farmakokinetika iloprosta ispitivana je u randomiziranom križnom ispitivanju na 27 bolesnika stabilnih na lijeku Ventavis 10 mikrograma/ml inhaliranom s I-Neb nebulizatorom, nakon inhalacije jednokratnih doza od 2,5 ili 5 mikrograma iloprosta pomoću nebulizatora Breelib ili I-Neb AAD.

Nakon inhalacije ovih doza pomoću uređaja Breelib, maksimalna koncentracija u plazmi (Cmax) i sistemska izloženost (AUC (0–tlast)) povećale su se proporcionalno dozi.

Cmax i AUC (0-tlast) nakon inhalacije 5 mikrograma iloprosta primjenom lijeka Ventavis

20 mikrograma/ml pomoću nebulizatora Breelib bila je 77%, odnosno 42% veća u usporedbi s inhalacijom iste doze primjenom lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml pomoću sustava I-Neb AAD. Cmax i AUC (0-tlast) iloprosta nakon inhalacije pomoću uređaja Breelib bile su ipak i dalje u rasponu vrijednosti zabilježenih uz primjenu lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml pomoću drugih inhalatora u različitim ispitivanjima.

I-Neb AAD nebulizator:

Farmakokinetika u posebnim uvjetima ispitivanja koji su uključivali produljeno trajanje inhalacije ispitana je u randomiziranom križnom ispitivanju na 19 zdravih odraslih muškaraca nakon inhalacije jednokratnih doza lijeka Ventavis 10 mikrograma/ml i Ventavis 20 mikrograma/ml (doza od

5 mikrograma iloprosta u nastavku za usta) pomoću uređaja I-Neb. Zabilježene su usporedive sistemske izloženosti (AUC [0–tlast])) i približno 30% više maksimalne koncentracije u serumu (Cmax) nakon inhalacije lijeka Ventavis 20 mikrograma/ml u odnosu na Ventavis 10 mikrograma/ml, što je bilo u skladu s opaženim kraćim trajanjem inhalacije kad se primjenjivao Ventavis 20 mikrograma/ml.

Druge posebne populacije

Oštećenje funkcije bubrega

U ispitivanju s intravenskom infuzijom iloprosta u bolesnika sa zatajenjem bubrega u završnoj fazi na intermitentnoj dijalizi uočen je značajno niži klirens (srednja vrijednost CL = 5 ± 2 ml/minuta/kg) od onog koji je uočen u bolesnika sa zatajenjem bubrega koji se ne podvrgavaju intermitentnoj dijalizi

(srednja vrijednost CL = 18 ± 2 ml/minuta/kg).

Oštećenje funkcije jetre

Budući da se iloprost u značajnoj mjeri metabolizira u jetri, promjene u funkciji jetre utječu na razine djelatne tvari u plazmi. U ispitivanju intravenske primjene dobiveni su rezultati od 8 bolesnika s cirozom jetre. Procijenjeni prosječni klirens iloprosta iznosio je 10 ml/minuta/kg.

Spol

Spol nema klinički značaj za farmakokinetiku iloprosta.

Starije osobe

Farmakokinetika u starijih bolesnika nije ispitivana.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Sistemska toksičnost

U ispitivanjima akutne toksičnosti pojedinačne intravenske i oralne doze iloprosta uzrokovale su teške simptome intoksikacije ili smrti (intravenski) u dozama oko dva reda veličine iznad intravenske terapijske doze. S obzirom na visoku farmakološku potentnost iloprosta i apsolutne doze potrebne u svrhu liječenja, rezultati dobiveni ispitivanjima akutne toksičnosti ne ukazuju na rizik od akutnih nuspojava za ljude. Kao što je i očekivano kod prostaciklina, iloprost je uzrokovao hemodinamičke učinke (vazodilatacija, crvenilo kože, hipotenzija, inhibicija funkcije trombocita, respiratorni distres) i općenite znakove intoksikacije, kao što su apatija, otežano kretanje i posturalne promjene.

Kontinuirana intravenska/supkutana infuzija iloprosta do 26 tjedana u glodavaca i neglodavaca nije uzrokovala nikakvu toksičnost za organe pri razinama doza većim između 14 i 47 puta od terapijske sistemske izloženosti u ljudi (na temelju razina u plazmi). Uočeni su samo očekivani farmakološki učinci, kao što su hipotenzija, crvenilo kože, dispneja, pojačani motilitet crijeva.

U ispitivanju kronične inhalacije u štakora tijekom 26 tjedana, najviša postignuta doza od

48,7 mikrograma/kg/dan označena je kao "razina bez uočenih nuspojava" (NOAEL). Sistemske izloženosti premašile su za više od 10 puta terapijske izloženosti u ljudi nakon inhalacije (Cmax, kumulativni AUC).

Genotoksični potencijal, tumorogenost

In vitro (bakterije, stanice sisavaca, ljudski limfociti) i in vivo ispitivanjima (mikronukleus test) genotoksičnih učinaka nisu dali nikakve dokaze mutagenog potencijala.

U ispitivanjima tumorogenosti na štakorima i miševima nije uočen tumorogeni potencijal iloprosta.

Reproduktivna toksičnost

U ispitivanjima toksičnosti za embrije i fetuse štakora kontinuirana intravenska primjena iloprosta dovela je do anomalije jednog članka prsta na prednjim šapama u nekoliko fetusa/mladunčadi neovisno o dozi.

Te se promjene ne smatraju teratogenim učincima, nego su najvjerojatnije povezane s retardacijom rasta koju iloprost uzrokuje u završnoj fazi organogeneze zbog hemodinamičkih promjena u fetoplacentarnoj jedinici. Nije uočen poremećaj u postnatalnom razvoju i reprodukcije u potomstvu, što upućuje na to da je uočena retardacija rasta u štakora kompenzirana tijekom postnatalnog razvoja. U usporedivim ispitivanjima embriotoksičnosti kod zečeva i majmuna nisu uočene takve anomalije na prstima, kao ni druge abnormalnosti velikih struktura čak niti nakon značajno viših doza koje višestruko premašuju dozu za čovjeka.

U štakora je uočeno izlučivanje niskih razina iloprosta i/ili metabolita u mlijeko (manje od 1% iloprosta primijenjenog intravenski). U životinja izloženih lijeku tijekom laktacije nije uočen poremećaj u postnatalnom razvoju i reprodukciji.

Lokalna podnošljivost, kontaktna senzibilizacija i antigeni potencijal

U ispitivanjima inhalacije na štakorima primjena iloprosta koncentracije 20 mikrograma/ml do 26 tjedana nije uzrokovala nikakvu lokalnu nadraženost gornjeg i donjeg respiratornog trakta.

Ispitivanje senzibilizacije kože (test maksimizacije) i antigenosti na zamorcima nije pokazalo

potencijal za senzibilizaciju.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

trometamol etanol 96% natrijev klorid

kloridna kiselina (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator 2 godine.

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator 5 godina.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator

ampule od 1 ml, od bezbojnog stakla tipa I, s 1 ml otopine za nebulizator, označene s dva prstena u različitim bojama (bijeli - žuti).

ampule od 3 ml, od bezbojnog stakla tipa I, s 2 ml otopine za nebulizator, označene s dva prstena u različitim bojama (bijeli - ružičasti).

Ampule s 1 ml otopine za nebulizator (za primjenu pomoću uređaja Breelib ili I-Neb AAD):

Pakiranja sadrže:

30 ampula

42 ampule.

Višestruka pakiranja sadrže:

168 (4 x 42) ampula

168 (4 x 42) ampula pakiranih zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži 1 nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

Ampule s 2 ml otopine za nebulizator (za primjenu pomoću uređaja Venta-Neb):

Pakiranja sadrže:

30 ampula

90 ampula

100 ampula

300 ampula.

Višestruka pakiranja sadrže:

90 (3x30) ampula

300 (10x30) ampula.

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator

ampule od 1 ml, od bezbojnog stakla tipa I, s 1 ml otopine za nebulizator, označene s dva prstena u različitim bojama (žuti - crveni).

Ampule s 1 ml otopine za nebulizator (za primjenu pomoću uređaja Breelib ili I-Neb AAD):

Pakiranja sadrže:

30 ampula

42 ampule.

Višestruka pakiranja sadrže:

168 (4 x 42) ampula

168 (4 x 42) ampula pakiranih zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži 1 nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prilikom svake inhalacije, sadržaj jedne otvorene ampule lijeka Ventavis mora se neposredno prije primjene u potpunosti prenijeti u komoru za lijek.

Nakon svake inhalacije, ostatak otopine u nebulizatoru mora se baciti. Dodatno, treba pažljivo slijediti upute za higijenu i čišćenje nebulizatora priložene od strane njegovog proizvođača.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Njemačka

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator

EU/1/03/255/001

EU/1/03/255/002

EU/1/03/255/003

EU/1/03/255/004

EU/1/03/255/005

EU/1/03/255/006

EU/1/03/255/007

EU/1/03/255/008

EU/1/03/255/011

EU/1/03/255/013

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator

EU/1/03/255/009

EU/1/03/255/010

EU/1/03/255/012

EU/1/03/255/014

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA /DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 16. rujna 2003.

Datum posljednje obnove odobrenja: 26. kolovoza 2013.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept