Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odaberite jezik stranice

Vylaer Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – Označavanje - R03AK07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVylaer Spiromax
ATK šifraR03AK07
Tvarbudesonide / formoterol fumarate dihydrate
ProizvođačTeva Pharma B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Vylaer Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata

budezonid / formoterolfumarat dihidrat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Bočna strana: Svaka primijenjena doza sadrži 160 mikrograma budezonida i 4,5 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

To odgovara odmjerenoj dozi od 200 mikrograma budezonida odobreni 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

Prednja strana: Ova primijenjena doza odgovara odmjerenoj dozi 200 mikrograma budezonida i 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.nije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

više

 

Prašak inhalata

koji

 

 

 

 

1 inhalator sa 120 doza.

 

 

 

3 inhalatora, svaki sadrži 120 doza.

 

 

Lijek

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u dišne putove.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prednja strana: Nije za primjenu kod djece i adolescenata.

Bočna strana: Samo za primjenu kod odraslih u dobi od 18 godina i starijih.

Nije za primjenu u djece ili adolescenata mlađih od 18 godina.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Lijek upotrijebite u roku od 6 mjeseci nakon vađenja iz folije.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Poklopac nastavka za usta držite zatvorenim nakon skidanja folije.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

 

 

 

 

 

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMET

 

11.

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/949/001

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/949/003

 

 

više

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj serije

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABULijek

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vylaer Spiromax 160 mcg/4,5 mcg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

FOLIJA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Vylaer Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat

Primjena u dišne putove.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI,

Sadrži 1 inhalator.

6. DRUGO

Poklopac nastavka za usta držite Teva Pharma B.V.

Lijek

 

 

nije

odobren

 

više

 

VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

koji

 

 

 

zatvorenim i upotrijebite unutar 6 mjeseci nakon vađenja iz folije.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

INHALATOR

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Vylaer Spiromax 160 μg/4,5 μg prašak inhalata

budezonid/formoterolfumarat dihidrat

Primjena u dišne putove.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI,

120 doza

6. DRUGO

Lijek

Početak

 

Teva Pharma B.V.

 

 

 

nije

odobren

 

više

 

VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

koji

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Vylaer Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Bočna strana: Svaka primijenjena doza sadrži 320 mikrograma budezonida i 9 mikrograma formoterol fumarat dihidrata.

To odgovara odmjerenoj dozi od 400 mikrograma budezonida odobreni 12 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

Prednja strana: Ova primijenjena doza odgovara odmjerenoj dozi 400 mikrograma budezonida i 12 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.nije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJviše

 

Prašak inhalata

koji

 

 

 

 

1 inhalator sa 60 doza.

 

 

 

3 inhalatora, svaki sadrži 60 doza.

 

 

Lijek

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u dišne putove.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prednja strana: Nije za primjenu kod djece i adolescenata.

Bočna strana: Samo za primjenu kod odraslih u dobi od 18 godina i starijih.

Nije za primjenu u djece ili adolescenata mlađih od 18 godina.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Lijek upotrijebite u roku od 6 mjeseci nakon vađenja iz folije.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Poklopac nastavka za usta držite zatvorenim nakon skidanja folije.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

 

 

 

 

 

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMET

 

11.

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/949/002

 

nije

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/949/004

 

više

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj serije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKAkoji

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

Vylaer Spiromax 320 mcg/9 mcg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

FOLIJA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Vylaer Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat

Primjena u dišne putove.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI,

Sadrži 1 inhalator.

6. DRUGO

Poklopac nastavka za usta držite Teva Pharma B.V.

Lijek

 

 

nije

odobren

 

više

 

VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

koji

 

 

 

zatvorenom i upotrijebite unutar 6 mjeseci nakon vađenja iz folije.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

INHALATOR

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Vylaer Spiromax 320 µg/9 µg prašak inhalata.

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat

Primjena u dišne putove

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI,

60 doza

6. DRUGO

Lijek

Početak

 

Teva Pharma B.V.

 

 

 

nije

odobren

 

više

 

VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

koji

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept