Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Označavanje - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZalviso
ATK šifraN01AH03
Tvarsufentanil
ProizvođačGrunenthal GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA za 1, 10 i 20 uložaka

1.NAZIV LIJEKA

Zalviso 15 mikrograma sublingvalne tablete

Sufentanil

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka sublingvalna tableta sadrži 15 mikrograma sufentanila (u obliku sufentanilcitrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži boju sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110). Za daljnje informacije vidjeti uputu.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 uložak od 40 sublingvalnih tableta

10 uložaka od po 40 sublingvalnih tableta

20 uložaka od po 40 sublingvalnih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. Sublingvalna primjena.

Samo za primjenu pomoću Zalviso naprave za primjenu lijeka.

Staviti u Zalviso napravu za primjenu lijeka odmah nakon što se izvadi iz vrećice. Nemojte drobiti, žvakati ili progutati tabletu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1042/001 1 uložak od 40 sublingvalnih tableta

EU/1/15/1042/002 10 uložaka od po 40 sublingvalnih tableta

EU/1/15/1042/003 20 uložaka od po 40 sublingvalnih tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA KAO DIO VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Zalviso 15 mikrograma sublingvalne tablete

Sufentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka sublingvalna tableta sadrži 15 mikrograma sufentanila (u obliku sufentanilcitrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži boju sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110). Za daljnje informacije vidjeti uputu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

800 sublingvalnih tableta (20 uložaka od po 40 sublingvalnih tableta). Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. Sublingvalna primjena.

Samo za primjenu pomoću Zalviso naprave za primjenu lijeka.

Staviti u Zalviso napravu za primjenu lijeka odmah nakon što se izvadi iz vrećice. Nemojte drobiti, žvakati ili progutati tabletu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA NALJEPNICA (S PLAVIM OKVIROM)

SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA

1. NAZIV LIJEKA

Zalviso 15 mikrograma sublingvalne tablete

Sufentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka sublingvalna tableta sadrži 15 mikrograma sufentanila (u obliku sufentanilcitrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži boju sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110). Za daljnje informacije vidjeti uputu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 1600 sublingvalnih tableta [40 (2 pakiranja od 20) uložaka od po 40 sublingvalnih tableta]

Višestruko pakiranje: 2400 sublingvalnih tableta [60 (3 pakiranja od 20) uložaka od po 40 sublingvalnih tableta]

Višestruko pakiranje: 4000 sublingvalnih tableta [100 (5 pakiranja od 20) uložaka od po 40 sublingvalnih tableta]

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. Sublingvalna primjena.

Samo za primjenu pomoću Zalviso naprave za primjenu lijeka.

Staviti u Zalviso napravu za primjenu lijeka odmah nakon što se izvadi iz vrećice. Nemojte drobiti, žvakati ili progutati tabletu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1042/004 2 x 20 uložaka od po 40 sublingvalnih tableta

EU/1/15/1042/005 3 x 20 uložaka od po 40 sublingvalnih tableta

EU/1/15/1042/006 5 x 20 uložaka od po 40 sublingvalnih tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA

Zalviso 15 mikrograma sublingvalne tablete

Sufentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka sublingvalna tableta sadrži 15 mikrograma sufentanila (u obliku sufentanilcitrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži boju sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110). Za daljnje informacije vidjeti uputu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 uložak od 40 sublingvalnih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. Sublingvalna primjena.

Samo za primjenu pomoću Zalviso naprave za primjenu lijeka.

Staviti u Zalviso napravu za primjenu lijeka odmah nakon što se izvadi iz vrećice. Nemojte drobiti, žvakati ili progutati tabletu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

EXP vidjeti stranicu 1.

EXP vidjeti na poleđini.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

Lot

Lot vidjeti stranicu 1

Lot vidjeti na poleđini.

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

ULOŽAK

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Zalviso 15 mikrograma sublingvalne tablete

Sufentanil

Sublingvalna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

40 sublingvalnih tableta

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept