Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zinbryta (daclizumab) – Uputa o lijeku - L04AC01

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZinbryta
ATK šifraL04AC01
Tvardaclizumab
ProizvođačBiogen Idec Ltd

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Zinbryta 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki Zinbryta 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici daklizumab

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Pored ove upute o lijeku, liječnik će Vam dati Karticu za bolesnika. Ona sadrži važne sigurnosne informacije koje trebate znati prije i tijekom liječenja Zinbrytom.

Sačuvajte ovu uputu i karticu za bolesnika. Možda ćete ih trebati ponovno pročitati. Čuvajte ovu uputu i karticu uz sebe tijekom liječenja i 4 mjeseca nakon zadnje doze Zinbryte, budući da se nuspojave mogu pojaviti čak i nakon što ste prestali s liječenjem.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Zinbryta i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Zinbrytu

3.Kako primjenjivati Zinbrytu

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Zinbrytu

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

7.Upute za injiciranje Zinbryte

1.Što je Zinbryta i za što se koristi

Djelatna tvar Zinbryte je daklizumab. To je vrsta lijeka pod nazivom monoklonsko protutijelo.

Za što se Zinbryta koristi

Zinbryta se koristi za liječenje relapsnih oblika multiple skleroze (RMS) u odraslih bolesnika, a osobito:

ou bolesnika s visoko aktivnom bolešću u kojih nije postignut odgovor iako su liječeni najmanje jednom terapijom protiv multiple skleroze, ili

ou bolesnika s teškom relapsnom multiplom sklerozom koja se brzo razvija, a nisu pogodni za liječenje drugim terapijama protiv multiple skleroze.

U multiploj sklerozi, imunološki sustav tijela uzrokuje upalu koja oštećuje zaštitnu ovojnicu (pod nazivom mijelin) oko živaca u središnjem živčanom sustavu (uključujući mozak i leđnu moždinu). Ovaj gubitak mijelina naziva se demijelinizacija. To sprječava živce da rade normalno.

Osobe s relapsnom multiplom sklerozom imaju ponavljane napade (relapse) simptoma uzrokovanih neispravnim radom živaca. Ovi simptomi variraju od bolesnika do bolesnika, ali obično uključuju probleme kao što su poteškoće s hodanjem, vidom i ravnotežom.

Simptomi mogu u potpunosti nestati nakon relapsa, ali, s vremenom, neki problemi mogu ostati između relapsa i ometati dnevne aktivnosti.

Kako djeluje Zinbryta

Zinbryta djeluje tako da sprečava imunološki sustav tijela da oštećuje mozak i leđnu moždinu.

To može pomoći smanjiti broj relapsa koje imate i usporiti onesposobljavajuće učinke multiple skleroze. Liječenje Zinbrytom može pomoći spriječiti pogoršavanje, iako neće izliječiti multiplu sklerozu. Liječnik će odlučiti je li Zinbryta za Vas odgovarajući lijek.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Zinbrytu

Nemojte primjenjivati Zinbrytu

-ako ste imali ozbiljnu alergijsku reakciju na daklizumab ili neki drugi sastojak ovog lijeka naveden u dijelu 6.

-ako ste imali tegobe s jetrom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite Zinbrytu:

-ako osim multiple skleroze imate neke druge autoimune poremećaje

-ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, vitamine i biljne pripravke. Liječnik će procijeniti uzrokuje li bilo koji od lijekova koje uzimate nuspojave povezane s jetrom i smijete li nastaviti uzimati te lijekove dok se liječite Zinbrytom.

-ako multipla skleroza od koje bolujete ne reagira na lijek Zinbryta, liječnik može odlučiti prekinuti liječenje

-ako imate depresiju ili ste ju ikad imali u prošlosti.

-ako imate ozbiljnu infekciju, kao što je upala pluća.

-ako ste ikada imali tuberkulozu (koja se naziva i TB) ili živite na području na kojem su tuberkulozne infekcije uobičajene, možda ste izloženi većem riziku od tuberkuloze. Možda ćete se morati testirati na tuberkulozu prije početka liječenja Zinbrytom i biti praćeni tijekom liječenja.

Mogući problemi s jetrom

Zinbryta može uzrokovati ozbiljne probleme s jetrom koji mogu biti opasni po život ili završiti smrću. Ozbiljne tegobe s jetrom mogu se pojaviti ubrzo nakon početka terapije Zinbrytom, u bilo kojem trenutku tijekom liječenja, kao i nekoliko mjeseci nakon prekida liječenja. Čak i ako niste imali prethodnih problema s jetrom, liječnik će provesti krvne testove za testiranje funkcije Vaše jetre. Trebat ćete provesti:

-testiranje krvi prije početka liječenja; ako pretrage krvi pokažu da imate tegoba s jetrom, liječnik će odlučiti možete li početi uzimati Zinbrytu

-najmanje jednom mjesečno testiranje krvi tijekom liječenja, a još češće ako liječnik zaključi da je to potrebno

-testiranje do 4 mjeseca nakon prestanka liječenja. Nuspojave se mogu pojaviti i nakon prestanka liječenja (vidjeti ozbiljne nuspojave u dijelu 4).

Vrlo je važno da redovno obavljate ove krvne testove.

Dobit ćete Karticu za bolesnika s više informacija o stvarima na koje trebate paziti dok primjenjujete Zinbrytu. Čuvajte ovu karticu uz sebe tijekom liječenja i 4 mjeseca nakon toga. Kad primate bilo kakvu terapiju, čak i ako to nije za multiplu sklerozu, pokažite Karticu za bolesnika liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako osjetite bilo što od sljedećeg, odmah se obratite Vašem liječniku:

neobjašnjiva mučnina

povraćanje

bol u želucu

povećan umor

gubitak apetita

koža ili bjeloočnice požute

tamna (boje čaja) mokraća

Ovi simptomi mogu ukazivati na probleme s Vašom jetrom. Ako razvijete probleme s jetrom, vaš liječnik za multiplu sklerozu može Vam prekinuti liječenje Zinbrytom i uputiti Vas specijalistu za jetru (vidjeti dio 4. Moguće nuspojave)

Djeca i adolescenti

Zinbryta se ne smije koristiti u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Sigurnost i djelotvornost

Zinbryte u toj dobnoj skupini nije poznata.

Starije osobe

Zinbryta je vrlo slabo ispitana u osoba starijih od 55 godina. Ako ste stariji od 55 godina, liječnik Vam još uvijek može propisati Zinbrytu.

Drugi lijekovi i Zinbryta

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzimati bilo koje druge lijekove, vitamine i biljne dodatke prehrani.

Cijepljenje

Ako Vam je potrebno cijepljenje, najprije pitajte svog liječnika jer Zinbryta može utjecati na učinkovitost cjepiva. Sezonska cjepiva protiv gripe (neaktivna cjepivo) su se pokazala učinkovitima kada se daju bolesnicima koji uzimaju Zinbrytu. Međutim, učinak Zinbryte na druga cjepiva (živa cjepiva) nije poznat.

Trudnoća i dojenje

Budući da su podaci o primjeni Zinbryte tijekom trudnoće ograničeni, treba uzeti u obzir rizik za dijete i korist za majku. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nije poznato da li se Zinbryta izlučuje u majčino mlijeko. Vaš liječnik će vam pomoći odlučiti da li biste trebali prestati dojiti ili prestati koristiti Zinbrytu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da će Zinbryta utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Vaš liječnik će Vam reći da li Vam bolest dopušta da sigurno upravljate vozilima i radite sa strojevima.

Zinbryta sadrži malu količinu natrija

Jedna doza Zinbryte sadrži 0,14 mmola natrija, tj. zanemarive količine natrija te lijek mogu koristiti osobe na dijeti s ograničenim unosom natrija.

3.Kako primjenjivati Zinbrytu

Zinbrytu će Vam propisati liječnik s iskustvom u liječenju multiple skleroze.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza

Doza Zinbryte je 150 mg svaki mjesec.

Pokušajte obaviti injiciranje istog dana svakog mjeseca, kako biste bolje zapamtili. Na primjer, injicirajte prvog dana u mjesecu.

Također ćete svaki mjesec provoditi krvni test za provjeru jetre. Vrlo je važno da ne propustite ove krvne testove. Pokušajte se pridržavati određenog dana svakog mjeseca za to. Obratite se svom liječniku ako mislite da ste možda propustili test krvi.

Samostalno davanje injekcije

Zinbryta se injicira pod kožu (supkutano) u Vaša bedra, trbuh ili stražnji dio nadlaktice. Detaljne upute za injiciranje Zinbryte su dane u dijelu 7, Upute za injiciranje Zinbryte.

Vaš liječnik ili medicinska sestra Vas trebaju obučiti kako si dati injekcije. Pročitajte i slijedite savjete dane u dijelu 7.

Ako imate problema s rukovanjem štrcaljkom/brizgalicom, obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru koji Vam mogu pomoći.

Kako dugo primjenjivati Zinbrytu

Vaš liječnik će Vam reći kako dugo trebate nastaviti primjenjivati Zinbrytu. Nemojte ništa mijenjati osim ako Vam to ne kaže liječnik.

Ako Vam je liječnik rekao da prestanete primjenjivati lijek, nemojte ga ponovno započeti sve dok Vam liječnik to ne kaže.

Ako primijenite više Zinbryte nego što ste trebali

Ako ste injicirali više od uobičajene doze, i primijetite bilo koju nuspojavu, ili ste u nedoumici, razgovarajte sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom. Bolesnici su dobili dvostruko od preporučene doze Zinbryte bez ozbiljnih dodatnih nuspojava.

Ako ste zaboravili primijeniti Zinbrytu

Zinbryta se ubrizgava jednom mjesečno. Pokušajte se držati određenog dana u mjesecu što će vam pomoći zapamtiti injekciju.

Ako zaboravite primijeniti dozu, a prošlo je manje od 2 tjedna od propuštene doze, injicirajte je

čim prije možete. Zatim nastavite po normalnom rasporedu, pridržavajući se svog uobičajenog dana injekcije.

Međutim, ako je prošlo više od 2 tjedna od propuštene doze, preskočite propuštenu dozu i primijenite sljedeću dozu na Vaš uobičajen dan.

U svakom slučaju, nemojte primijeniti dvije injekcije kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nemojte pokušati sami liječiti nijednu nuspojavu, nego se obratite Vašem liječniku ili medicinskoj sestri. Neke nuspojave zahtijevaju da liječnik prekine Vaše liječenje i uputi Vas specijalistu.

Ozbiljne nuspojave: Problemi s jetrom:

(Često – mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

neobjašnjiva mučnina

povraćanje

bol u želucu

povećan umor

gubitak apetita (anoreksija)

koža ili bjeloočnice požute

tamna (boje čaja) mokraća

Odmah se obratite svom liječniku. To mogu biti znakovi ozbiljnih problema s jetrom. Više informacija o ovim nuspojavama se nalazi u Kartici za bolesnika.

Kožne reakcije:

(Često – mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

teški rasprostranjeni osip

Depresija:

(Manje često – mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

osjećaj neuobičajene tuge, beznađa ili nezadovoljstva sobom

razdražljivost, tendencija lakom uzrujavanju

nervoza, tjeskoba

misli o samoranjavanju ili samoubojstvu

Infekcije pluća:

(Često – mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

infekcija pluća (npr. upala pluća, bronhitis)

Nizak broj crvenih krvnih stanica (autoimuna hemolitična anemija):

(Manje često – mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

bljedilo

povećan umor

tamna mokraća

nedostatak zraka

žuta boja kože ili bjeloočnica

Povećan umor, tamna mokraća i žuta boja kože ili bjeloočnica mogu također biti simptomi problema s jetrom, vidjeti prethodni dio o problemima s jetrom.

Upala crijeva (kolitis):

(Manje često – mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

proljev koji ne prolazi

bol u želucu

vrućica

krv u stolici

Bol u želucu može također biti simptom problema s jetrom, vidjeti prethodni dio o problemima s jetrom.

Niska razina jedne vrste bijelih krvnih stanica (nazivaju se limfocitima):

Zinbryta može smanjiti razinu tih bijelih krvnih stanica pa ćete morati testirati krv svaka 3 mjeseca.

Odmah se obratite svom liječniku ako dobijete bilo koju ozbiljnu nuspojavu.

Druge nuspojave:

Vrlo česte nuspojave

(Mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

infekcije dišnih putova, kao što su kašalj i prehlada (nazofaringitis, infekcija gornjih dišnih putova)

Česte nuspojave

(Mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

upala (oticanje) jetre

gripa (influenca)

grlobolja, upala krajnika (faringitis, laringitis)

curenje iz nosa (rinitis)

kožni osip, uključujući i upaljenu, nadraženu kožu, svrbež, suhu kožu ili ljuštenje kože (dermatitis, ekcem, psorijaza)

infekcija kože (folikulitis, akne)

smanjenje broja bijelih krvnih stanica (to će se pojaviti u krvnim testovima)

povećanje tjelesne temperature (vrućica)

povećanje jetrenih enzima u krvi (to će se pojaviti u krvnim testovima)

upaljeni ili povećani limfni čvorovi (limfadenopatija, limfadenitis)

proljev

promjene u krvi (anemija), koje mogu uzrokovati da se osjećate slabo

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nemojte pokušati sami liječiti nijednu nuspojavu.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u

Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Zinbrytu

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici iza oznake 'EXP'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvajte Zinbryta napunjenu štrcaljku/brizgalicu u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Držite pakiranje zatvoreno sve dok ne trebate koristiti novu štrcaljku/brizgalicu.

Čuvati u hladnjaku (2oC do 8oC).

o Ne zamrzavati. Bacite Zinbrytu ako je slučajno zamrznuta.

Ako hladnjak nije dostupan, Zinbryta štrcaljke/brizgalice se mogu čuvati na sobnoj temperaturi (do 30°C) u originalnom pakiranju do 30 dana.

o Pobrinite se da Zinbryta nije izvan hladnjaka dulje od 30 dana.

o Ako je Zinbryta bila izvan hladnjaka dulje od ukupno 30 dana ili ako niste sigurni koliko je dugo Zinbryta bila na sobnoj temperaturi, bacite štrcaljku/brizgalicu (vidjeti dio 7, Upute za injiciranje Zinbryte).

Ne vraćajte Zinbrytu u hladnjak nakon što se zagrijala na sobnu temperaturu.

Dodatne informacije

Nemojte koristiti ovaj lijek ako primijetite da je:

štrcaljka/brizgalica napuknuta ili slomljena.

otopina zamućena ili možete vidjeti da čestice plutaju u njoj.

otopina bilo koje druge boje osim bezbojne do blago žute.

brizgalica pala ili je vidljivo oštećena.

Zbrinjavanje

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Zinbryta sadrži

Djelatna tvar je daklizumab.

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 150 mg daklizumaba u 1 ml otopine za injekciju. Jedna napunjena brizgalica sadrži 150 mg daklizumaba u 1 ml otopine za injekciju.

Ostali sastojci su natrijev sukcinat, sukcinatna kiselina, natrijev klorid, polisorbat 80, voda za injekcije

(vidjeti dio 2 "Zinbryta sadrži male količine natrija").

Kako Zinbryta izgleda i sadržaj pakiranja

Zinbryta je bezbojna do blago žuta, bistra do opalescentna tekućina koja se nalazi u štrcaljki/brizgalici.

Veličine pakiranja: Jedno pakiranje sadrži jednu napunjenu staklenu štrcaljku/napunjenu brizgalicu s pričvršćenom iglom, spremnu za injiciranje. Također je dostupno višestruko pakiranje od tri pakiranja s jednom štrcaljkom/brizgalicom.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS

Biogen Allé 1

Hillerød

DK-3400

Danska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Biogen Belgium N.V./S.A.

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

+32 2 219 12 18

+370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП ЕВОФАРМА

Biogen Belgium N.V./S.A.

+359 2 962 12 00

+32 2 219 12 18

Česká republika

Magyarország

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Biogen Hungary Kft.

+420 255 706 200

+36 (1) 899 9883

Danmark

Malta

Biogen (Denmark) A/S

Pharma MT limited

+45 77 41 57 57

Deutschland

Nederland

Biogen GmbH

Biogen Netherlands B.V.

+49 (0) 89 99 6170

+31 20 542 2000

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Biogen Norway AS

+372 617 7410

+47 23 40 01 00

Ελλάδα

Österreich

Genesis Pharma SA

Biogen Austria GmbH

+30 210 8771500

+43 1 484 46 13

España

Polska

Biogen Spain SL

Biogen Poland Sp. z o.o.

+34 91 310 7110

+48 22 351 51 00

France

Portugal

Biogen France SAS

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica

+33 (0)1 41 37 95 95

Unipessoal, Lda

 

+351 21 318 8450

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

+385 (0) 1 230 34 46

+40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Biogen Pharma d.o.o.

+353 (0)1 463 7799

+386 1 511 02 90

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Biogen Slovakia s.r.o.

+354 540 8000

+421 2 323 340 08

Italia

Suomi/Finland

Biogen Italia s.r.l.

Biogen Finland Oy

+39 02 584 9901

+358 207 401 200

Κύπρος

Sverige

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Biogen Sweden AB

+357 22 769946

+46 8 594 113 60

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Biogen Idec Limited

+371 678 93561

+44 (0) 1628 50 1000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

Ostali izvori informacija

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Upute na poleđini

7.Upute za injiciranje Zinbryte

Kako injicirati Zinbrytu

Pročitajte ove upute prije nego što počnete koristiti Zinbrytu i svaki put kada je ponovno podignete na recept. Možda ima novih informacija. Ove informacije ne zamjenjuju razgovor s liječnikom ili medicinskom sestrom o Vašem zdravstvenom stanju ili liječenju.

Napomena:

Prije nego što prvi put upotrijebite Zinbryta napunjenu štrcaljku, liječnik ili medicinska sestra trebaju pokazati Vama ili Vašem njegovatelju kako pripremiti i injicirati Zinbrytu u

napunjenoj štrcaljki.

Nemojte koristiti više od jedne napunjene štrcaljke mjesečno.

Zinbryta napunjena štrcaljka je namijenjena samo za ubrizgavanje lijeka potkožno (supkutano).

Jedna Zinbryta napunjena štrcaljka se može koristiti samo jedanput. Nemojte dijeliti Zinbryta napunjenu štrcaljku ni s kim drugim.

Pribor potreban za injiciranje Zinbryte

Zinbryta napunjena štrcaljka

150 mg napunjena štrcaljka

Slika A

Dodatan pribor koji nije uključen u pakiranje (vidjeti sliku B):

vata natopljena alkoholom

jastučić gaze

flaster

Pitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru za upute o bacanju iskorištenih štrcaljki.

Vata

Jastučić

 

Flaster

natopljena

gaze

 

 

 

 

alkoholom

 

 

 

 

 

 

Slika B

Dijelovi Zinbryta napunjene štrcaljke (vidjeti sliku C)

Pokrov

 

 

 

Stakleni

 

Hvatište za

 

 

 

Lijek

 

igle

 

 

cilindar

 

prste

 

 

 

Klip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika C

Priprema za injiciranje

Napomena:

Prije pripreme injekcije, izvadite štrcaljku iz hladnjaka i pustite da se ugrije na sobnu temperaturu. Za to je potrebno otprilike 30 minuta.

Nemojte koristiti vanjske izvore topline kao što je vruća voda da zagrijete Zinbryta

napunjenu štrcaljku.

Hvatište za prste Vam omogućava da bolje uhvatite štrcaljku i treba ostati pričvršćeno.

1. korak: Prikupite pribor i operite ruke

• Koristite dobro osvijetljenu, čistu i ravnu površinu za rad, poput stola. Prikupite sav pribor koji trebate za samostalno davanje injekcije ili da primite injekciju.

• Operite ruke sapunom i vodom.

2. korak: Provjerite Zinbryta napunjenu štrcaljku

Provjerite rok valjanosti otisnut na Zinbryta napunjenoj štrcaljki (vidjeti sliku

D).

Nemojte koristiti Zinbryta napunjenu štrcaljku nakon isteka roka valjanosti.

Provjerite da je lijek Zinbryta bezbojan ili blago žut (vidjeti sliku E).

Nemojte koristiti Zinbryta napunjenu štrcaljku ako je tekućina zamućena ili ako sadrži plutajuće čestice.

oMožda ćete vidjeti mjehuriće zraka u lijeku Zinbryta. To je normalno i mjehuriće ne treba istisnuti prije injekcije.

Rok valjanosti

Slika D

Lijek

Slika E

Davanje injekcije

3. korak: Odaberite i očistite mjesto za injiciranje

Zinbryta napunjena štrcaljka namijenjena je

 

 

 

 

 

 

 

 

za supkutanu injekciju (injekciju pod kožu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinbryta u napunjenoj štrcaljki injicira se u

 

 

 

Bedro

 

 

 

 

 

 

 

 

trbuh, bedra ili stražnji dio nadlaktice

 

 

 

 

 

 

 

 

(vidjeti sliku F).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemojte injicirati izravno u pupak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemojte injicirati u područja tijela

 

 

 

 

 

 

 

 

gdje je koža nadražena, osjetljiva,

 

 

 

Trbuh

 

 

 

 

 

 

 

 

crvena, s modricama, tetovirana,

 

 

 

 

 

 

 

 

zaražena ili s ožiljcima.

 

 

 

 

 

 

 

Odaberite mjesto za injiciranje i obrišite

 

 

Stražnji dio

 

kožu vatom natopljenom alkoholom.

 

 

 

 

 

nadlaktice

 

 

 

 

 

ruke

Pustite da se mjesto injiciranja samo osuši

 

 

 

 

 

 

 

 

prije injiciranja doze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemojte ponovno dirati ili puhati na to

Slika F

 

područje prije davanja injekcije.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. korak: Snažnim pokretom uklonite pokrov igle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednom rukom držite štrcaljku za stakleni

 

 

 

 

 

 

 

 

cilindar. Pobrinite se da tom rukom ne

 

 

 

 

 

 

 

 

pritiskate hvatište za prste. Drugom rukom

 

 

 

 

 

 

 

 

čvrsto uhvatite pokrov igle i povucite ga

 

 

 

 

 

 

 

 

ravno van (vidjeti sliku G).

 

Pokrov

 

 

 

 

 

igle

 

 

Budite oprezni kad skidate pokrov igle

 

 

 

 

 

 

 

 

kako bi izbjegli ozljedu iglom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemojte dirati iglu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprez – nemojte vraćati zatvarač natrag na

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinbryta napunjenu štrcaljku. Mogli biste se

 

 

 

 

 

 

 

 

ozlijediti iglom.

Slika G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. korak: Nježno uštipnite mjesto injekcije

Nježno uštipnite kožu oko očišćenog mjesta za injekciju koristeći palac i kažiprst da napravite malu izbočinu. (vidjeti sliku H).

Slika H

6. korak: Injiciranje lijeka

Držite Zinbryta napunjenu štrcaljku pod kutom od 45°- 90° prema mjestu injekcije (vidjeti sliku I). Brzo ubodite iglu ravno u nabor kože tako da je igla potpuno pod kožom (vidjeti sliku I).

Nakon što je igla ubodena, otpustite kožu.

Nemojte povlačiti klip natrag.

Slika I

Polako pritiskajte klip do kraja prema dolje sve dok štrcaljka ne bude prazna (vidjeti sliku J).

Nemojte izvaditi Zinbryta napunjenu štrcaljku iz mjesta injekcije sve dok niste pritisnuli klip do kraja.

Slika J

7. korak: Uklonite napunjenu štrcaljku s mjesta injekcije

Izvucite iglu ravno van (vidjeti sliku K).

Oprez - nemojte vraćati zatvarač natrag na Zinbryta napunjenu štrcaljku. Mogli biste se ozlijediti iglom.

Nemojte ponovno upotrijebiti Zinbryta napunjenu štrcaljku.

Slika K

Nakon injekcije

8.korak: Odlaganje iskorištene Zinbryta napunjene štrcaljke

Pitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru za ispravan način bacanja iskorištenih štrcaljki.

9.korak: Njega mjesta injiciranja

Ako je potrebno, primijenite jastučić gaze ili flaster na mjesto injiciranja.

Opća upozorenja

Nemojte ponovno upotrijebiti Zinbryta napunjenu štrcaljku.

Nemojte dijeliti Zinbryta napunjenu štrcaljku.

Zinbryta napunjenu štrcaljku i sve lijekove čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvanje

Preporučeno čuvanje je kontrolirano rashlađivanje od 2°C do 8°C u zatvorenoj originalnoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Ako bude potrebno, Zinbryta se može čuvati u zatvorenoj originalnoj kutiji bez rashlađivanja na

temperaturi do 30°C do 30 dana.

Nemojte vraćati Zinbryta napunjenu štrcaljku natrag u hladnjak nakon zagrijavanja na sobnu temperaturu.

Nemojte zamrzavati ili izlagati visokim temperaturama.

7. Upute za injiciranje Zinbryte

Oprez! Nemojte skidati zatvarač sve dok niste spremni injicirati.

Pročitajte ove upute prije nego što počnete koristiti Zinbrytu i svaki put kada je ponovno podignete na recept. Možda ima novih informacija. Ove informacije ne zamjenjuju razgovor s liječnikom ili medicinskom sestrom o Vašem zdravstvenom stanju ili liječenju.

Napomena:

Prije nego što prvi put upotrijebite brizgalicu, liječnik ili medicinska sestra trebaju pokazati

Vama ili Vašem njegovatelju kako pripremiti i injicirati lijek brizgalicom.

Brizgalica je namijenjena samo za ubrizgavanje lijeka potkožno (supkutano).

Jedna brizgalica može se upotrijebiti samo jedanput.

Nemojte dijeliti brizgalicu ni s kim drugim kako bi se izbjeglo da svoju infekciju prenesete na druge ili da se infekcija s drugih prenese na Vas.

Nemojte upotrijebiti više od 1 brizgalice mjesečno.

Nemojte koristiti brizgalicu ako je pala ili je vidljivo oštećena.

Pribor za injiciranje Zinbryta brizgalicom:

1 Zinbryta 150 mg brizgalica (vidjeti sliku A)

Prije upotrebe - dijelovi Zinbryta brizgalice (vidjeti sliku A):

Slika A

Oprez! Ne skidajte zatvarač sve dok niste spremni injicirati. Ako zatvarač ipak skinete, nemojte ga vraćati na brizgalicu. Ponovno stavljanje zatvarača moglo bi zakočiti brizgalicu.

Dodatni pribor koji nije uključen u pakiranje (vidjeti sliku B):

Slika B

Priprema za injiciranje

1.korak: Izvadite brizgalicu iz hladnjaka

a. Izvadite brizgalicu iz kutije u hladnjaku 30 minuta prije injiciranja kako bi se ugrijala na

sobnu temperaturu.

Nemojte koristiti vanjske izvore topline, kao što je vruća voda, da zagrijete brizgalicu.

2.korak: Prikupite pribor i operite ruke

a. Nađite dobro osvijetljenu, čistu i ravnu površinu za rad, poput stola i prikupite sav pribor

koji Vam je potreban za samostalno davanje injekcije ili da primite injekciju.

b.Operite ruke sapunom i vodom.

3.korak: Provjerite Zinbryta brizgalicu (slika C)

a.Provjerite prozorčić stanja injekcije na brizgalici. Trebali biste vidjeti zelene trake.

b.Provjerite rok valjanosti.

c.Provjerite prozorčić za lijek i provjerite je li lijek Zinbryta bezbojan do blago žut.

Nemojte koristiti brizgalicu ako:

ne vidite zelene trake u prozorčiću stanja injekcije

rok valjanosti je istekao

tekućina je zamućena ili sadrži plutajuće čestice.

Napomena: Možda ćete vidjeti mjehuriće zraka u prozorčiću za lijek. To je normalno i neće utjecati na Vašu dozu.

Nemojte koristiti brizgalicu ako je pala ili je vidljivo oštećena.

Slika C

4. korak: Odaberite i očistite mjesto za injiciranje

a.Odaberite mjesto za injiciranje na bedru, trbuhu ili stražnjoj strani nadlaktice (vidjeti označena područja na slici D).

Ako Vam je teško doprijeti do nekih područja, zamolite za pomoć njegovatelja koji je prošao obuku kako bi Vam mogao

pomoći.

 

Nemojte injicirati u područja na kojima je

 

koža nadražena, crvena, s modricama,

 

tetovirana, zaražena ili s ožiljcima.

 

Nemojte injicirati izravno u pupak.

Slika D

 

b.Obrišite kožu vatom natopljenom alkoholom.

Napomena: Nemojte dirati ili puhati na to mjesto prije davanja injekcije.

c.Pustite da se mjesto injiciranja samo osuši prije injiciranja doze.

Davanje injekcije

5. korak: Odstranite zatvarač sa Zinbryta brizgalice

a.Povucite zatvarač ravno prema gore i odložite ga sa strane (vidjeti sliku E). Brizgalica je sada spremna za injiciranje.

Upozorenje! Nemojte dirati, čistiti ili pomicati pokrov igle. Možete se ozlijediti iglom ili se brizgalica može zakočiti.

Nemojte vraćati zatvarač na brizgalicu.

To bi moglo zakočiti brizgalicu.

Slika E

6. korak: Primjena injekcije

a.Držite brizgalicu iznad mjesta za injiciranje.

Provjerite možete li vidjeti zelene trake u prozorčiću stanja injekcije (vidjeti sliku F).

Brizgalicu treba držati iznad mjesta injiciranja pod kutom od 90o.

Napomena: Ne naslanjajte brizgalicu na mjesto injiciranja sve dok niste spremni na injiciranje. To bi moglo prouzročiti nehotično blokiranje brizgalice.

Slika F

b.Čvrsto pritisnite i držite brizgalicu na mjestu davanja injekcije. Čut ćete da je započeo zvuk klikanja.

To znači da se lijek ubrizgava (vidjeti sliku G).

Slika G

c.Nastavite držati brizgalicu pritisnutu na mjestu injiciranja sve dok zvuk klikanja ne prestane (vidjeti sliku H).

Nemojte dizati brizgalicu s mjesta injiciranja sve dok ne prestane zvuk klikanja i dok ne vidite zelene kvačice u prozorčiću stanja injekcije.

Slika H

Upozorenje! Ako ne čujete zvuk klikanja ili ne vidite zelene kvačice u prozorčiću stanja injekcije kada ste pokušali injicirati, brizgalica se možda zakočila i možda niste primili svoju injekciju. Tada se morate obratiti liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.

7. korak: Uklonite Zinbryta brizgalicu s mjesta injekcije

a.Kada je zvuk klikanja prestao, podignite brizgalicu s mjesta injekcije. Pokrov igle će se proširiti tako da pokriva iglu i blokirati u tom položaju (vidjeti sliku I).

Ako vidite krv na mjestu injiciranja, obrišite je jastučićem gaze i stavite flaster.

Slika I

8. korak: Kako provjeriti da ste primili punu dozu Zinbryte (vidjeti sliku J)

a.Provjerite prozorčić stanja injekcije.

Trebali biste vidjeti zelene kvačice.

b.Provjerite prozorčić za lijek.

Trebali biste vidjeti žuti klip.

Slika J

Nakon injekcije

Nakon primjene – dijelovi Zinbryta brizgalice (vidjeti sliku K):

Slika K

Napomena: Kada brizgalicu maknete s mjesta injekcije, pokrov igle će se zablokirati kako bi se spriječile ozljede iglom. Nemojte vraćati zatvarač na brizgalicu.

9. korak: Odlaganje iskorištenih Zinbryta brizgalica

Pitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru za ispravan način bacanja iskorištenih brizgalica.

Nemojte vraćati zatvarač na brizgalicu.

10. korak: Njega mjesta injiciranja

Ako je potrebno, primijenite jastučić gaze ili flaster na mjesto injiciranja.

Čuvanje

Preporučeno čuvanje je kontrolirano rashlađivanje od 2°C do 8°C u zatvorenoj originalnoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Ako je potrebno, Zinbryta brizgalica može se čuvati u zatvorenoj originalnoj kutiji bez

rashlađivanja na temperaturi do 30°C do 30 dana.

Nemojte vraćati Zinbryta brizgalicu natrag u hladnjak nakon zagrijavanja na sobnu temperaturu..

Nemojte zamrzavati ili izlagati visokim temperaturama.

Zinbryta brizgalicu i sve lijekove čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept