Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid medac (zoledronic acid monohydrate) – Označavanje - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZoledronic acid medac
ATK šifraM05BA08
Tvarzoledronic acid monohydrate
Proizvođačmedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA 1 BOČICU

KUTIJA ZA 4 BOČICE

1.NAZIV LIJEKA

Zoledronatna kiselina medac 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 4 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol, natrijev citrat, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju. 1 bočica

4 bočice

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Razrijediti prije primjene.

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI:

Za rok valjanosti razrijeđenog lijeka pročitajte Uputu o lijeku.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/779/001<1 vial>

EU/1/12/779/007<4 vials>

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU (BEZ PLAVOG OKVIRA)

KUTIJA ZA 1 BOČICU KOJA JE DIO VIŠESTRUKOG PAKIRANJA OD 4 BOČICE KUTIJA ZA 1 BOČICU KOJA JE DIO VIŠESTRUKOG PAKIRANJA OD 10 BOČICA

1. NAZIV LIJEKA

Zoledronatna kiselina medac 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 4 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol, natrijev citrat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju.

1 bočica. Dio višestrukog pakiranja. Ne može se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Razrijediti prije primjene.

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI:

Za rok valjanosti razrijeđenog lijeka pročitajte Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/779/002

EU/1/12/779/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Zoledronatna kiselina medac 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina

U venu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Razrijediti prije primjene.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VIŠESTRUKOM PAKIRANJU S 4 BOČICE OMOTANOM PROZIRNOM FOLIJOM (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

NALJEPNICA NA VIŠESTRUKOM PAKIRANJU S 10 BOČICA OMOTANOM PROZIRNOM FOLIJOM (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Zoledronatna kiselina medac 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 4 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol, natrijev citrat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju.

Višestruko pakiranje: 4 x 1 bočica

Višestruko pakiranje: 10 x 1 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Razrijediti prije primjene.

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/779/002

EU/1/12/779/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA 1 BOCU

1. NAZIV LIJEKA

Zoledronatna kiselina medac 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna boca sadrži 4 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol, natrijev citrat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju. 1 boca

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI:

Za rok valjanosti lijeka nakon prvog otvaranja pročitajte Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/779/004

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU (BEZ PLAVOG OKVIRA)

KUTIJA ZA 1 BOCU KOJA JE DIO VIŠESTRUKOG PAKIRANJA OD 4 BOCE KUTIJA ZA 1 BOCU KOJA JE DIO VIŠESTRUKOG PAKIRANJA OD 10 BOCA

1. NAZIV LIJEKA

Zoledronatna kiselina medac 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna boca sadrži 4 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol, natrijev citrat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju.

1 boca. Dio višestrukog pakiranja. Ne može se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI:

Za rok valjanosti lijeka nakon prvog otvaranja pročitajte Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/779/005

EU/1/12/779/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA BOCE

1. NAZIV LIJEKA

Zoledronatna kiselina medac 4 mg/100 ml otopina za infuziju

zoledronatna kiselina

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna boca sadrži 4 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

Jedan ml otopine sadrži 0,04 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol, natrijev citrat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/779/004

EU/1/12/779/005

EU/1/12/779/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VIŠESTRUKOM PAKIRANJU S 4 BOCE OMOTANOM PROZIRNOM FOLIJOM (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

NALJEPNICA NA VIŠESTRUKOM PAKIRANJU S 10 BOCA OMOTANOM PROZIRNOM FOLIJOM (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Zoledronatna kiselina medac 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna boca sadrži 4 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol, natrijev citrat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju.

Višestruko pakiranje: 4 x 1 boca

Višestruko pakiranje: 10 x 1 boca

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/779/005

EU/1/12/779/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept