Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Alkalmazási előírás - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveAcomplia
ATC-kódA08AX01
Hatóanyagrimonabant
Gyártósanofi-aventis

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE

 

 

nt

ACOMPLIA 20 mg filmtabletta

megsz

ű

 

 

 

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

 

 

 

 

 

20 mg rimonabant tablettánként

 

 

 

Segédanyagok:

 

 

 

Kb. 115 mg laktóz tablettánként.

 

 

 

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

 

 

 

3.GYÓGYSZERFORMA

Filmtabletta

engedélye

 

Mindkét oldalán domború, könnycsepp alakú, fehér tabletta, „20” dombornyomással az egyik oldalán.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

A diéta és a testmozgás kiegészítéseként elhízott betegekhozatali(BMI ≥ 30 kg/m²) vagy olyan túlsúlyos betegek (BMI > 27 kg/m²) kezelésére, akiknél társult rizikófaktorok vannak jelen, úgymint a 2-es

típusú diabetes vagy a dyslipidaemia (lásd 5.1 pont).

4.2Adagolás és alkalmazás

Felnőtteknek a javasolt adag napi egy 20 mg-os tabletta reggel, a reggeli előtt bevéve. A kezelést kismértékben csökkentett kalóriatartalmú étrenddel együtt kell elkezdeni. Két éven túl nem értékelték a rimonabant biztonságosságát és hatásosságát.

gyógyszerkészítmény

forgalomba

Különleges betegcsoportok:

Idősek:

Az idősek esetében nincsen szükség az adagolás módosítására (lásd 5.2 pont). Az ACOMPLIA óvatosan alkalmazandó a 75 évesnél idősebb betegek esetében (lásd 4.4 pont).

Májelégtelenségben szenvedő betegek:

Az enyhe vagy mérsékelt májkárosodásban szenvedő betegek esetében nincs szükség az adagolás módosítására. Az ACOMPLIA óvatosan alkalmazandó mérsékelt májkárosodásban szenvedő betegeknél. Súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél az ACOMPLIA-t nem szabad alkalmazni (lásd 4.4 és 5.2 pont).

Vesekárosodásban szenvedő betegek:

Enyhe és mérsékelt vesekárosodásban szenvedő betegek esetén nincs szükség az adagolás módosítására (lásd 5.2 pont). Súlyos vesekárosodásban szenvedő betegeknél az ACOMPLIA-t nem szabad alkalmazni (lásd 4.4 és 5.2 pont).

Gyermekgyógyászat:

Az ACOMPLIA nem javallott 18 év alatti gyermekek számára a biztonságossági és hatékonysági adatokA hiánya miatt.

4.3

Ellenjavallatok

 

 

nt

A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Szoptatás.

 

megsz

Major depresszióban szenvedő és/vagy jelenleg antidepresszáns kezelésben részesülő betegekűesetén

(lásd 4.4 pont).

 

 

 

4.4

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

 

Depresszív zavarok

engedélye

 

 

A rimonabanttal kezelt betegek legfeljebb 10%-ában depresszív zavarokat vagy depressziós tünetekkel járó kedélyállapot-változást, míg legfeljebb 1%-ukban öngyilkossági gondolatok megjelenését jelentették (lásd 4.8 pont). A rimonabantot nem szabad olyan betegeknél alkalmazni, akiknek a múltban voltak, vagy jelenleg is vannak öngyilkossági gondolatai, illetve depresszív zavarban szenvedtek, kivéve, ha az adott betegnél a kezelésből származó előny meghaladja annak kockázatát. (Lásd 4.3 és 4.8 pontok).

Az elhízás egy olyan állapot, mely összefüggésbe hozható depresszív zavarokkal. A depresszív zavarok összefüggésbe hozhatók az öngyilkossági gondolatok, önkárosítás és öngyilkosság fokozott

kockázatával.

hozatali

A rimonabant kezelés potenciális kockázatának felmérése érdekében, a kezelőorvosnak körültekintően ki kell vizsgálnia, hogy előfordult-e a múltban a betegnél depresszív zavar.

Depresszív zavarok felléphetnek olyan betegeknél is, akiknek – az elhízástól eltekintve – nincs egyéb nyilvánvaló rizikófaktoruk. A forgalomba hozatalt követő tapasztalatok szerint azoknál a betegeknél, akiknél ilyen reakció kialakul, az több mint a betegek felénél a kezelés megkezdését követő 1 hónapon belül, körülbelül 80%-uknál a kezelés megkezdését követő 3 hónapon belül jelentkezik.

A betegeknél a kezelés megkezdését követően gondosan figyelni kell a pszichiátriai kórképekre utaló tünetek és panaszokat, különös tekintettel a depresszióra. A rimonabant-kezelést abba kell hagyni, amennyiben a rimonabant-kezelés során depressziót állapítanak meg. A beteget megfelelő módon ellenőrizni és kezelni kell.A betegeket (valamint rokonaikat vagy egyéb hozzátartozóikat), kiváltképp akiknek a kórelőzményében depresszív zavar/ kedélyállapot-változás szerepel, figyelmeztetni kell, a fenti tünetek ellenőrzésének szükségességéről valamint, hogy a tünetek megjelenése esetén azonnal forduljanak orvoshoz.

forgalomba Amennyibengyógyszerkészítménya rimonabant kezelés során pszchiátriai betegséget állapítanak meg, a rimonabant kezelést abba kell hagyni.

Egyéb pszichiátriai állapotok

A rimonabant kezelés nem ajánlott kezeletlen pszichiátriai megbetegedésben szenvedő betegeknél.

Görcsrohamok

Epilepsziával kezelt betegek körében nem végeztek vizsgálatokat rimonabanttal. A klinikai vizsgálatok során a görcsrohamok előfordulási gyakoriságában nem láttak különbséget a rimonabant, ill. placebó kezelésben részesülő betegek között. Mindamellett óvatosság szükséges, amennyiben ilyen betegeknél rimonabant alkalmazására kerül sor, lásd még 5.3 pont.

Károsodott májműködés

A rimonabant a májban metabolizálódik, ezért a mérsékelten károsodott májműködésű személyek esetében tanácsos az elővigyázatosság. Súlyos májkárosodásban szenvedő betegekben nem vizsgálták a rimonabant farmakokinetikáját és biztonságosságát; alkalmazása ezen betegek esetében nem javasolt.

Károsodott veseműködés

A mérsékelten károsodott veseműködésű betegek esetében korlátozottak az adatok, a súlyos

vesekárosodásban szenvedők esetében pedig hiányoznak. A rimonabant nem alkalmazható súlyos

vesekárosodásban szenvedő betegeknél (lásd 4.2 és 5.2 pont). A

Idős betegek

ű

nt

A 75 évesnél idősebb betegek rimonabant kezelésének hatásosságát és biztonságosságát nem

bizonyították kellőképpen (lásd 5.2 pont). Ebben a betegcsoportban a rimonabant óvatosan

alkalmazandó.

 

Rasszok

A rimonabant klinikai hatása (a testtömeg csökkenése) a fekete bőrű betegek esetébenmegszcsekélyebb volt, mint a kaukázusi típusúaknál. Ez annak tulajdonítható, hogy a rimonabant-clearance nagyobb, és ezért az expozíció kisebb volt, mint a kaukázusi típusúaknál.(lásd 5.2 pont).

Diabéteszes betegek

Ha a rimonabantot diabéteszes betegnél alkalmazzák, akkor a rimonabantengedélyevércukorszintre kifejtett hatása következtében hypoglykaemia léphet fel (lásd 4.8 pont). Ilyen betegeknél a vércukorszint ellenőrzése ajánlott.

Gyógyszerkölcsönhatás

Óvatosságra van szükség a rimonabant és az erős CYP3A4 gátlók (pl. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, telitromicin, klaritromicin, nefazodon) együttes alkalmazása esetén (lásd 4.5 pont).

Laktóz

adagját.

Fel kell hívni a betegek figyelmét, hogy ne növeljék az ACOMPLIAhozatali

Mivel az ACOMPLIA tabletta laktózt tartalmaz, ezért ritkán előforduló, örökletes galaktóz

intoleranciában, lapp laktáz-hiányban vagy glükóz-galaktóz malabszorpcióban a készítmény nem szedhető.

csökkenése várható.

forgalomba

Azokat a betegeket, akiknek az előző hat hónapon belül szív- és érrendszeri történésük (szívinfarktus, stroke, stb.) volt, kizárták a rimonabant vizsgálataiból.

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A rimonabant metabolizmusa in vitro mind a CYP3A, mind az aminohidroláz (túlnyomóan hepatikus) anyagcsereúton végbe megy. A CYP3A4 gátlók egyidejű alkalmazása a rimonabant fokozott

expozíciójához vezet. A CYP3A4 serkentők egyidejű alkalmazásakor a rimonabant expozíciójának

Gyógyszerkészítmények,gyógyszerkészítményamelyek befolyást gyakorolhatnak a rimonabantra:

A ketokonazol (erős CYP3A4 gátló) egyidejű alkalmazása 104%-kal megnövelte a rimonabant AUC- értékét (95% predikciós intervallum: 40%–197%). Az expozíció hasonló növekedésére lehet számítani a többi erős CYP3A4 gátló esetében is. Óvatosság javasolt az ACOMPLIA és az erős CYP3A4 gátlók (pl. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, telitromicin, klaritromicin, nefazodon) együttes alkalmazása esetén.

Jóllehet, a CYP3A4 serkentők (pl. rifampicin, fenitoin, fenobarbital, karbamazepin, orbáncfű) egyidejű alkalmazását nem tanulmányozták, arra lehet számítani, hogy az erős CYP3A4 serkentők együttes alkalmazása csökkentheti a rimonabant plazmakoncentrációját, és a hatásosság csökkenését eredményezheti.

Az orlisztát, az etanol, ill. a lorazepam egyidejű alkalmazása nem befolyásolja jelentősen a rimonabant plazmaszintjeit.

Gyógyszerkészítmények, amelyeket a rimonabant befolyásolhat:

A CYP2C8-ra in vivo kifejtett gátló hatást nem tanulmányozták. A rimonabant in vitro azonban gyengeA gátló hatást gyakorol a CYP2C8-ra. Úgy tűnik, hogy in vivo a CYP2C8-at gátló hatás csekély. A rimonabant in vitro más CYP enzimeket vagy P-glükoproteint (P-gp) nem gátol, ill. nem serkent.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

Ezt klinikailag midazolam (CYP3A4 szubsztrát), warfarin (CYP2C9 szubsztrát) és digoxin (P-gp szubsztrát) alkalmazásával végzett külön tesztvizsgálatokkal igazolták.

Egy etinilösztradiol/levonorgesztrel kombinált orális fogamzásgátló dinamikus egyensúlyi

ű

nt

farmakokinetikáját a rimonabant egyidejű alkalmazása nem változtatta meg lényegesen.

 

4.6Terhesség és szoptatás

Terhes nők esetében nem végeztek megfelelő vagy jól kontrollált vizsgálatokat. Az állatkísérletesmegsz

adatok nem meggyőzőek, de az embrionális/magzati fejlődésre gyakorolt lehetséges káros hatásra utalnak (lásd 5.3 pont). Emberben a potenciális veszély nem ismert, ezértengedélyeterhesség alatti alkalmazás

nem javasolt. A betegeknek tájékoztatniuk kell az orvosukat, ha az ACOMPLIA-kezelés alatt terhesek lesznek.

A rimonabantot kimutatták a szoptató patkányok tejében, és a rimonabant gátolhatja a szopóreflexet.

Nem ismert, hogy a rimonabant kiválasztódik-e az emberi anyatejben. Az ACOMPLIA ellenjavallt a szoptatás időszakában (lásd 4.3 pont).

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

nem vizsgálták. A klinikai farmakológiai vizsgálatokban végzett kognitív vizsgálatok szerint a rimonabantnak nincs semmilyen értelmi működést befolyásoló, ill. szedatív hatása.

A készítmény gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhezhozataliszükséges képességeket befolyásoló hatásait

Az ACOMPLIA 20 mg biztonságosságátforgalombahozzávetőleg 2500 túlsúlyos vagy elhízott beteg bevonásával végzett, a szer anyagcserét és testtömeg-csökkenést befolyásoló hatását vizsgáló, illetve 3800 beteggel

egyéb indikációkban végzett vizsgálatban értékelték.

A placebo-kontrollos vizsgálatokban 15,7% volt a rimonabant kezelésben részesülő betegek esetén a mellékhatások miatt a kezelés megszakításának aránya. A kezelés abbahagyását okozó leggyakoribb mellékhatások a következők voltak: émelygés, hangulatváltozás depressziós tünetekkel, depresszív kórképek, szorongás és szédülés.

Depresszív kórképekről a 20 mg rimonabantot szedő elhízott vagy társult rizikófaktorokkal bíró túlsúlyos betegek 3,2%-ánál számoltak be. Ezek általában enyhe, ill. közepes fokúak voltak, és a

esetekhez képest.

A következő táblázat (1. táblázat) a testtömeg-csökkenés és az azzal összefüggő anyagcsere- rendellenességek miatt kezelt betegek placebo-kontrollos vizsgálataiból tünteti fel a kezelés kapcsán felmerülő valamennyi nemkívánatos reakciót, ha azok előfordulása statisztikailag szignifikánsan gyakoribb volt, mint a hozzátartozó placebo-csoportban észlelt gyakoriság (a ≥ 1%-ban előforduló események esetén), illetve ha klinikailag relevánsnak tekintették őket (az < 1%-ban előforduló események esetén).

A nemkívánatos hatások várható gyakoriságának osztályozása:

Nagyon gyakori (≥10%); gyakori (≥1%, <10%); nem gyakori (≥0,1%, <1%); ritka (≥0,01%, <0,1%); nagyon ritka (<0,01%), nem ismeretes (a rendelkezésre álló adatokból nem becsülhető meg).

Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra..

korrektívgyógyszerkészítménykezelés vagy a rimonabant kezelés megszakítása után valamennyi esetben rendeződtek, és semmilyen megkülönböztető jellemző tulajdonságuk nem volt a kontrollcsoportokban jelentett

A

1. táblázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nt

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

 

Nem gyakori

 

Ritka

 

 

 

 

gyakori

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és

Felső légúti

Gastroenteritis

 

 

 

megsz

 

 

Fertőző

 

 

 

 

 

 

betegségek és

fertőzések

 

 

 

 

 

 

 

parazitafertőzések

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és

 

 

 

Hypoglykaemia*

 

 

 

 

táplálkozási

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichiátriai

 

Depresszív kórképek

Pániktünetek

 

Hallucinációk

kórképek

 

Hangulatváltozás

 

Harag

 

 

 

 

 

 

 

depressziós tünetekkel

Dysphoria

 

 

 

 

 

 

 

Szorongás

 

Érzelmi zavarok

 

 

 

 

 

 

 

Ingerlékenység

 

Öngyilkossági

 

 

 

 

 

 

 

Idegesség

 

gondolatok

 

 

 

 

 

 

 

Alvászavarok

 

Agresszivitás

 

 

 

 

 

 

 

Álmatlanság

hozatali

Agresszív

 

 

 

 

 

 

 

Parasomniák

viselkedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

 

Emlékezetzavar

 

Levertség

 

 

 

 

betegségek és

 

Szédülés

 

Remegés

 

 

 

 

tünetek

 

Hypoaesthesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isiász

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraesthesia

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és

 

Hőhullámok

 

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri,

 

 

 

Csuklás

 

 

 

 

mellkasi és

 

 

 

 

 

 

 

 

mediastinalis

 

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és

 

 

 

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Émelygés

Hasmenés

 

 

 

 

 

 

betegségek és

 

Hányás

 

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőralatti

 

Viszketés

 

Éjszakai

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

Hyperhydrosisforgalomba

 

verejtékezés

 

 

 

 

szövet betegségei

 

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

A csont-

 

Tendinitis

 

 

 

 

 

 

izomrendszer és a

 

Izomgörcsök

 

 

 

 

 

 

kötőszövet

 

Izomspasmusok

 

 

 

 

 

 

betegségei és

 

 

 

 

 

 

 

 

tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek,

 

Erőtlenség/fáradékonyság

 

 

 

 

 

az alkalmazás

 

Influenza

 

 

 

 

 

 

helyén fellépő

 

 

 

 

 

 

 

 

reakciók

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérülés, mérgezés

 

Contusio

 

 

 

 

 

 

és a

 

 

Ízületi húzódás

 

 

 

 

 

 

beavatkozással

 

Elesés

 

 

 

 

 

 

kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

 

szövődmények

 

 

 

 

 

 

 

 

*a gyakoriság kizárólag elhízott vagy túlsúlyos diabéteszes betegekről szóló jelentéseken alapul

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb indikációkban végzett klinikai vizsgálatokban a következő további nemkívánatos hatásokról

számoltak be gyakran:

nt

-

fertőző betegségek, parazitafertőzések: sinusitis

ű

-

anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek: anorexia, étvágycsökkenés,

-

emésztőrendszeri betegségek és tünetek: gyomor diszkomfort, szájszárazság.

 

A forgalomba hozatalt követően

megsz

 

Ezenkívül a következő mellékhatásokat jelentették a forgalomba hozatalt követően (gyakoriság nem

ismert):

engedélye

-

Pszichiátriai kórképek: pszichotikus zavarok beleértve a hallucinációt, érzékcsalódást,

 

paranoiát.

 

-

A bőr és a bőralatti szövet betegségei és tünetei: kiütés

 

-

Idegrendszeri betegségek és tünetek: convulsiók, figyelemzavar, fejfájás

-

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek: hasi fájdalom

 

A laboratóriumi vizsgálatokra gyakorolt nemkívánatos hatások

Nem volt kimutatható, hogy az ACOMPLIA megváltoztatná a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit.

4.9 Túladagolás

A rimonabant túladagolásával korlátozottak a tapasztalatok. Egy egyszeri adaggal végzett tolerálhatósági vizsgálatban 300 mg-ig terjedő adagokat adtak, korlátozott számú vizsgálati személynek, akik csak csekély tünetekről számoltak be. Az alábbiak tartoztak ezek közé: fejfájás,

A rimonabant szelektív kannabinoid-1 receptor (CB1) antagonista, amely in vitro és in vivo gátolja a kannabinoid agonisták farmakológiai hatásait.

eufória, fáradékonyság és álmatlanság. A farmakokinetikai jellemzők szerint az expozíció 180 mg-nál

éri el a platót. A rimonabantnak nincs specifikus antidotuma, ezért túladagolás esetén megfelelő

 

hozatali

szupportív intézkedéseket kel foganatosítani. A kezelés magában kell, hogy foglalja a túladagolás

ellátásakor alkalmazott általános teendőket, így a légutak átjárhatóságának biztosítását, a szív és

érrendszer működésének ellenőrzését, valamint az általános tüneti és szupportív intézkedéseket.

5.

FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1

Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Elhízás elleniforgalombaszer

ATC kód: A08AX01

 

gyógyszerkészítmény

Az endokannabinoid rendszer az agyban és a környéki szövetekben (beleértve a zsírsejteket) jelenlévő élettani rendszer, amely befolyásolja az energiaháztartást, a glükóz- és lipidanyagcserét és a testtömeget, valamint a mesolimbikus rendszer idegsejtjein keresztül hatva módosítja a nagymértékben ízletes, édes, illetve zsíros táplálékok bevitelét.

A 7

A klinikai vizsgálatok eredményei

ű

nt

Testtömeg-kezelés

Összességében több mint 6800 beteget vontak be a fázis II és fázis III klinikai vizsgálatokba.megsz A fázis

III vizsgálatokban a betegek egy dietetikus által előírt restriktív étrendet követtek a vizsgálat alatt, és azt tanácsolták nekik, hogy több testmozgást végezzenek. Olyan betegeket választottak be a

vizsgálatba, akiknek a BMI-jük ≥ 30 kg/m² volt, vagy a 27 kg/m² feletti BMI hipertóniával és/vagy

dyslipidaemiával párosult. A populáció mintegy 80%-a nő volt, 87%-a kaukázusi (fehér bőrű), 9%-a engedélye

pedig fekete bőrű. A 75 évesnél idősebb és a távol-keleti/ázsiai származású betegek esetében korlátozottak voltak a tapasztalatok.

Három, nem diabeteses betegekkel végzett vizsgálatban, 20 mg ACOMPLIA alkalmazásával, a kiindulástól számított egy év elteltével a placebóhoz képest szignifikáns átlagos testtömeg csökkenést tapasztaltak. A kiindulástól számított egy év elteltéig az ACOMPLIA 20 mg mellett átlagosan 6,5 kg- os, míg a placebo mellett átlagosan 1,6 kg-os fogyást mutattak ki (különbség -4,9 kg CI95% -5,3; -4,4, p<0,001).

A 2. táblázatban azon betegek százalékaránya látható, akiknek a kezdeti testtömege 5%-kal, ill. 10%- kal csökkent az egyéves kezelés után:

2. táblázat

 

 

Nem diabeteses betegekben

Diabeteses betegeken végzett

 

 

végzett vizsgálatok

 

 

vizsgálatok

 

 

Placebo

ACOMPLIA

Placebo

ACOMPLIA

 

 

 

20 mg

hozatali

 

20 mg

 

 

 

 

 

 

nITT

 

 

Kezdeti testtömeg (kg)

 

 

5%-os testtömeg-

19,7%

50,8%

 

14,5%

49,4%

 

csökkenést elért

31,1%forgalomba(28%; 34%)

 

 

 

 

betegek

 

 

 

 

Különbség (CI 95%)

 

34,9% (28%; 41%)

 

10%-os testtömeg-

7,8%

27,0%

 

2,0%

16,2%

 

csökkenést elért

 

 

 

 

 

 

betegek

 

 

 

 

 

 

Különbség (CI 95%)

19,2% (17%; 22%)

 

14,2% (10%; 19%)

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megfigyelt testtömeg-csökkenések többségét a kezelés első kilenc hónapjában érték el. Az ACOMPLIA 20 mg segítségével 2 éven át hatásosan fenntartották az elért testtömeg-csökkenést. Két év elteltével a 20 mg ACOMPLIA-kezelésben részesülők 5,1 kg-ot, míg a placebót kapók 1,2 kg-ot fogytak (különbség -3,8 kg CI95% -4,4; -3,3, p<0,001).

A rimonabant 20 mg csökkentette a visszahízás rizikóját. Az egy évig 20 mg ACOMPLIA-t kapó betegeket újra randomizálták, hogy ACOMPLIA 20 mg-ot vagy placebót kapjanak. 2 év után, a rimonabantot folyamatosan kapó betegek átlagos teljes testtömeg-csökkenése 7,5 kg volt 2 év alatt, míg a második évben a placebo-csoportba újra randomizált betegek átlagos teljes testtömeg- csökkenése 3,1 kg volt 2 év alatt. Két év után az ACOMPLIA és a placebo esetén a teljes testtömeg

csökkenés közti különbség –4,2 kg volt (CI -5,0; -3,4, p<0,001).

A95%

Testtömeg-kezelés és további rizikófaktorok

 

nt

A rimonabant terápia a haskörfogatnak – az intraabdominalis zsír ismert markerének – szignifikáns

csökkenésével járt.

 

megsz

 

A testtömegre gyakorolt hatások hasonlónak bizonyultak mind a nők, mind a férfiak esetén. Aű

 

korlátozott számban vizsgált fekete bőrű betegek fogyása kevésbé volt kifejezett (átlagos különbség a placebóhoz képest: -2,9 kg). A 75 évesnél idősebb, illetve az ázsiai/távol-keleti betegek esetében nem lehet következtetéseket levonni a csekély esetszám miatt.

A nem diabeteseseken végzett vizsgálatokban, melyekben kevert, dyslipidaemiásengedélyeés nem dyslipidaemiás (kezelt) populáció vett részt, a HDL-koleszterin emelkedését és a trigliceridek csökkenését figyelték meg (egy év elteltekor). 20 mg rimonabant alkalmazása mellett átlagosan 16,4%-os HDL-koleszterin szint emelkedést tapasztaltak (kezdeti HDL-koleszterin: 1,24 mmol/l), összehasonlítva a placebo esetén jelentkező 8,9%-os növekedéssel (kezdeti HDL-koleszterin: 1,21 mmol/l). A különbség statisztikailag szignifikáns volt (különbség 7,9% CI95% 6,6%; 9,2%,

p<0,001). A triglicerideket illetően a rimonabant 20 mg mellett átlagosan 6,9%-os csökkenést láttak (kezdeti TG: 1,62 mmol/l), a placebo melletti 5,8%-os növekedéssel szemben (kezdeti TG:

1,65 mmol/l). A különbség statisztikailag szignifikáns volt (különbség -13,3% CI -16,5%; -10,2%,

p<0,001). A becslések szerint a HDL-koleszterin és a trigliceridek – rimonabant 20 mg-ot kapó

betegeknél megfigyelt – javulásának mintegy fele nagyobb mértékű volt, mint ami kizárólag a fogyás alapján lett volna várható.

Általánosságban az ACOMPLIA 20 mg-nak nincs szignifikáns hatása az összkoleszterin, ill. az LDL- koleszterin szintre.

A túlsúlyos vagy elhízott és metforminnal, ill. szulfonilureával kezelt 2-es típusú diabeteses betegek

hozatali 95%

(különbség -0,7%, CI95% -0,80; -0,5, p<0,001).

(RIO-Diabetes) vizsgálatában a HbA1c és a testsúly javulását figyelték meg. A HbA1c abszolút változása egy év elteltével –0,6 volt a rimonabantforgalomba20 mg csoportjában (kiinduláskor 7,3%) és +0,1 a placebo alkalmazásakor (kiinduláskor 7,2%). A különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak

Egy év elteltével a 20 mg ACOMPLIA-t szedők esetén 5,3 kg, míg a placebót kapóknál 1,4 kg volt az átlagos súlycsökkenés (különbség -3,9kg CI95% -4,6; -3,3 p<0,001). A 2. táblázat azoknak a betegeknek a százalékarányát tünteti fel, akiknek a kiindulási testtömege 5%-kal, ill. 10%-kal csökkent az 1 éves kezelést követően.

Egy második vizsgálatban, melyet kezeletlen 2-es típusú diabeteses, elhízott betegeken végeztek (Serenade), hat hónap elteltével, a 20 mg rimonabant alkalmazásakor a HbA1c abszolút változása (mindkét csoport esetén 7,9%-os kiindulási értékkel) -0,8, a placebo esetén pedig -0,3 volt (különbség

-0,51 CIgyógyszerkészítmény95% -0,78; -0,24 p<0,001). A <7% HbA1c-t elérő betegek százalékos aránya a

rimonabant-csoportban 51%, míg a placebo-csoportban 35% volt. A 20 mg rimonabant-csoportban, illetve a placebo-csoportban megfigyelt átlagos testsúlyváltozás közötti különbség 3,8 kg volt (CI95% -5,0, -2,6 p<0,001). Ebben a betegcsoportban a HDL-C és a TG változásai hasonlóak voltak a nem diabeteseseknél észleltekhez. A becslések szerint a HbA1c – rimonabant 20 mg-ot kapó betegeknél megfigyelt – javulásának mintegy a fele nagyobb mértékű volt, mint ami kizárólag a fogyás alapján lett volna várható.

A 9

Felszívódás:

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

 

 

A rimonabant farmakokinetikája 20 mg-ig nagyjából dózisarányosnak fogadható el. 20 mg felettint

adagok esetén az AUC az arányosnál kisebb mértékben nőtt az adaggal.

megsz

ű

 

 

A rimonabant nagyfokú in vitro permeabilitást tanúsít, és nem szubsztrátja a P- glikoproteinnek. A

rimonabant abszolút biohasznosulását nem határozták meg. Egészséges önkéntesek esetén éhgyomorra

ismételten alkalmazott napi egyszeri 20 mg-os adagok után a rimonabant mintegy két óra alatt érte el a

5%-kal nő. Az elhízottak esetében a dinamikus egyensúlyi állapot bekövetkeztéigengedélye eltelt idő hosszabb (25 nap), ami annak a következménye, hogy a megoszlási tér nagyobb e betegek esetében. A

maximális plazmakoncentrációt, a dinamikus egyensúlyi (steady-state) plazmaszintet pedig 13 nap

alatt érte el (Cmax = 196 ± 28,1 ng/ml; Cmin = 91,6 ± 14,1 ng/ml; AUC0–24 = 2960 ± 268 ng·h/ml). A

steady-state rimonabant expozíció 3,3-szor akkora, mint az első adag után megfigyelt. Populáció-

farmakokinetikai vizsgálattal a maximális és minimális plazmakoncentráció között kisebb mértékű

fluktuációt mutattak ki, azonban a steady-state AUC nem változik a testtömeg növekedésével. Ahogy

a testtömeg 65 kg-ról 200 kg-ra nő, úgy a Cmax várhatóan 24%-kal csökken, a Cmin pedig várhatóan

populáció-farmakokinetikai analízis eredményei azt jelzik, hogy a rimonabant farmakokinetikája hasonló az egészséges nem dohányzó vizsgálati személyeknél és a dohányzó betegeknél.

A táplálék hatása:

Egészséges önkénteseknek éhgyomorra vagy nagy zsírtartalmú táplálékkal együtt adva a rimonabantot azt tapasztalták, hogy a Cmax 67%-kal, az AUC pedig 48%-kal nőtt a táplálékkal együtt adva. A

klinikai vizsgálatokban reggel, rendszerint reggeli előtt vették be az ACOMPLIA 20 mg-ot.

Eloszlás:

forgalomba

hozatali

 

A rimonabant in vitro nagymértékben (> 99,9%) kötődik a humán plazmafehérjékhez és széles koncentrációtartományban nem telíthető. Úgy tűnik, hogy a rimonabant látszólagos perifériás megoszlási tere testtömegfüggő, s így az elhízottak esetében a megoszlási tér nagyobb, mint a normális testtömegűeknél.

Biotranszformáció:

A rimonabant metabolizmusa in vitro mind a CYP3A, mind az aminohidroláz (túlnyomóan hepatikus) anyagcsereúton végbe megy. Keringő metabolitok nem járulnak hozzá a farmakológiai hatásához.

Kiürülés:gyógyszerkészítmény

A rimonabant főleg metabolizmus és ezt követően a metabolitok epével történő kiválasztása útján eliminálódik. A rimonabant adagjának csupán kb. 3%-a ürül ki a vizelettel, míg az adag mintegy 86%- a a székletben választódik ki változatlanul, ill. metabolitok formájában. Elhízottakban – a nagyobb megoszlási tér miatt – az eliminációs felezési idő hosszabb (mintegy 16 nap), mint a nem elhízottak esetében (mintegy 9 nap).

Különleges betegcsoportok

Rassz:

Egyszeri és ismételt dózisú vizsgálatokban a rimonabant Cmax és AUC értékei hasonlóak voltak az egészséges japán és kaukázusi típusú vizsgálati személyek esetében, míg az eliminációs felezési idő a japánok esetében rövidebb (3–4 nap) volt a kaukázusiakéhoz (kb. 9 nap) képest. A felezési idő eltérése annak tulajdonítható, hogy a perifériás megoszlási terek különbözőek voltak a japánok kisebb testtömege miatt.

A fekete bőrű betegek Cmax értéke akár 31%-kal, AUC-je 43%-kal kisebb a más rasszba tartozókénál.

Nem:

A rimonabant farmakokinetikája férfiak és nők esetében hasonló.

A

Idősek:

Az idős betegek expozíciója kissé nagyobb a fiatalokénál. Populáció-farmakokinetikai elemzés (18–81

éves kor között) alapján becsülve egy 75 éves beteg Cmax értéke 21%-kal, AUC értéke 27%-kal

nt

nagyobb, mint egy 40 évesé.

megsz

ű

 

 

 

Májelégtelenségben szenvedő betegek:

Az enyhe májkárosodás nem változtat a rimonabant expozícióján. Az adatok nem elegendőek ahhoz,

hogy mérsékelt májkárosodás esetén farmakokinetikai következtetéseket lehessen levonni. A súlyosan károsodott májműködésű betegeket nem értékelték.

Károsodott veseműködésű betegek:

Nem tanulmányozták külön a veseműködés hatását a rimonabant farmakokinetikájára.engedélye A populáció-

farmakokinetikai vizsgálatok adatai alapján úgy látszik, hogy az enyhe vesekárosodás nem

befolyásolja a rimonabant farmakokinetikáját. Korlátozott számú adat utal arra, hogy a mérsékelten

károsodott veseműködésű betegek esetében az expozíció megnő (az AUC 40%-kal növekszik). Súlyos vesekárosodásról nincsenek adatok.

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

expozíciós szintekhez hasonló szintek mellett a következőket látták, amelyek esetleg relevánsak

A klinikai vizsgálatokban nem figyeltek meg nemkívánatoshozatalihatásokat, de az állatok esetében a klinikai

lehetnek a klinikai alkalmazás szempontjából:

Rágcsálók és makákók vizsgálatai során sporadikusan görcsrohamokat észleltek. Kutyáknál egy

három hónapos vizsgálat alatt nem figyeltek meg konvulziókat. Úgy tűnt, hogy egyes esetekben – de

gyakorolt mellékhatását nem figyelték meg.

nem mindig – a görcsök kezdetét az eljárással kapcsolatos stressz –például az állatokkal való bánásmód – váltotta ki. A két biztonságosságiforgalombafarmakológiai vizsgálat egyikében azt találták, hogy a rimonabant elősegíti a görcsök kialakulását. A rimonabant-kezelés patkányok EEG mintázataira

A rágcsálókon végzett vizsgálatokban a fokozott taktilis hyperaesthesiára utaló klinikai jelek gyakoribbá és/vagy súlyosabbá válását figyelték meg. A rimonabant közvetlen hatása nem zárható ki.

Patkányok hosszútávú vizsgálataiban steatosis hepatist és az adaggal arányosan fokozódó centrolobularis necrosist figyeltek meg. A rimonabant közvetlen hatása nem zárható ki.

A nősténygyógyszerkészítménypatkányokon végzett standard fertilitási vizsgálatokban (párosodás előtt két hétig adagolva)

az oestrus ciklus kóros volt, a sárgatestek száma és az anyaállat termékenységi indexe pedig csökkent toxikus (30 és 60 mg/kg/nap) rimonabant adagok mellett. A párosodás előtt hosszabb ideig (kilenc hétig) tartó adagolás után, amely lehetővé tette a felépülést a rimonabant kezdeti hatásaiból, nem láttak az oestrus ciklusra vagy a termékenységre gyakorolt káros hatást. A reprodukciós paramétereket tekintve 30 mg/kg mellett nem figyeltek meg különbséget a kezelt és a kontroll állatok között,

60 mg/kg mellett azonban még voltak megfigyelhető hatások (a sárgatestek, a beágyazódások és az életképes magzatok számának csökkenése).

Nyulakon végzett embrió-, ill. foetotoxicitási vizsgálatokban elszórtan fejlődési rendellenességeket (anencephalia, micro-ophthalmia, tágult agykamrák, omphalocele) figyeltek meg olyan adagok mellett, amelyek a klinikai expozícióhoz hasonló expozíciós szintet eredményeztek. Jóllehet, ezen adagok mellett anyai toxicitást figyeltek meg, a kezeléssel való kapcsolat nem zárható ki. A patkányok esetében nem láttak a kezeléssel kapcsolatos fejlődési rendellenességeket.

A 11

A rimonabant pre- és postnatalis fejlődésre gyakorolt hatásait 10 mg/kg/nap-ig terjedő adagok mellett

patkányokon mérték fel. A kezeléssel kapcsolatosan megnőtt az utódok pusztulása az elválasztás előtti

időszakban. Az utódok nagyobb halálozása a következőknek tulajdonítható: az anyaállat szoptatásint

megsz

ű

képtelensége, rimonabant bevitele a tejben és/vagy a szopóreflex gátlása, amely reflexről az

irodalomban leírták, hogy a CB1 receptorok útján végbemenő endocannabinoid jelátvitel váltja ki az újszülött egerekben. Az irodalomban vannak beszámolók arról, hogy –mind a rágcsálók, mind emberek esetében – a CB1 receptorok térbeli eloszlása és sűrűsége változik az agyban a fejlődés folyamán. Nem ismeretes, hogy ennek esetleg van-e jelentősége a CB1 antagonista alkalmazása szempontjából. A patkányokon végzett pre- és postnatalis fejlődési vizsgálatokban a méhen belüli és a szoptatás útján történő rimonabant expozíció nem okozott változásokatengedélyea tanulásban és memóriában, de a mozgási aktivitásra és a hangingerek által kiváltott megriadásra vonatkozóan bizonytalan hatásokat észleltek az utódokban a rimonabant expozíció következményeként.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

Tablettamag:

 

hozatali

kukoricakeményítő,

 

laktóz-monohidrát,

 

povidon K 30 (E1201),

 

kroszkarmellóz-nátrium (E468),

 

nátrium-laurilszulfát (E487),

forgalomba

mikrokristályos cellulóz (E460),

magnézium-sztearát.

 

Filmbevonat:

 

Laktóz-monohidrát,

 

hipromellóz 15 mPa.s (E464),

 

titán-dioxid (E171),

 

makrogol 3000.

 

Tablettafényező:

 

Karnauba pálmaviasz (E903)

 

6.2

Inkompatibilitások

 

 

Nem értelmezhető.

 

 

6.3

Felhasználhatósági időtartam

 

 

3 év

 

 

 

6.4

Különleges tárolási előírások

 

 

A gyógyszerkészítmény különleges tárolást nem igényel.

 

gyógyszerkészítmény

 

 

14, 28, 30, 56, 84, 90 és 98 filmtablettát tartalmazó PVC-alumínium buborékfólia. 70 x 1 filmtabletta adagonként perforált PVC-alumínium buborékfóliában.

28, 98 és 500 filmtablettát tartalmazó átlátszatlan, fehér HDPE tartály. NemA feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

 

ű

nt

Nincsenek különleges előírások.

megsz

 

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

 

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

174 Avenue de France

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

Franciaország

 

 

 

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/06/344/001-011

 

hozatali

engedélye

 

 

 

 

 

 

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/

 

MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

 

 

2006 június 19.

 

 

 

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

 

 

 

 

forgalomba

 

 

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) internetes honlapján

(http://www.emea.europa.eu/) található.

 

 

A

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája