Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Alkalmazási előírás - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveBeneFIX
ATC-kódB02BD04
Hatóanyagnonacog alfa
GyártóPfizer Ltd  

1.A GYÓGYSZER NEVE

BeneFIX 250 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

BeneFIX 500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

BeneFIX 1000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

BeneFIX 1500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

BeneFIX 2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

BeneFIX 3000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

BeneFIX 250 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Injekciós üvegenként névlegesen 250 NE alfa-nonakogot (rekombináns IX-es alvadási faktor) tartalmaz. A mellékelt 5 ml (0,234%-os) injekcióhoz való nátrium-klorid oldattal feloldva az oldat minden millilitere megközelítőleg 50 NE alfa-nonakogot tartalmaz.

BeneFIX 500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Injekciós üvegenként névlegesen 500 NE alfa-nonakogot (rekombináns IX-es alvadási faktor) tartalmaz. A mellékelt 5 ml (0,234%-os) injekcióhoz való nátrium-klorid oldattal feloldva az oldat minden millilitere megközelítőleg 100 NE alfa-nonakogot tartalmaz.

BeneFIX 1000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Injekciós üvegenként névlegesen 1000 NE alfa-nonakogot (rekombináns IX-es alvadási faktor) tartalmaz. A mellékelt 5 ml (0,234%-os) injekcióhoz való nátrium-klorid oldattal feloldva az oldat minden millilitere megközelítőleg 200 NE alfa-nonakogot tartalmaz.

BeneFIX 1500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Injekciós üvegenként névlegesen 1500 NE alfa-nonakogot (rekombináns IX-es alvadási faktor) tartalmaz. A mellékelt 5 ml (0,234%-os) injekcióhoz való nátriumklorid oldattal feloldva az oldat minden millilitere megközelítőleg 300 NE alfa-nonakogot tartalmaz.

BeneFIX 2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Injekciós üvegenként névlegesen 2000 NE alfa-nonakogot (rekombináns IX-es alvadási faktor) tartalmaz. A mellékelt 5 ml (0,234%-os) injekcióhoz való nátrium-klorid oldattal feloldva az oldat minden millilitere megközelítőleg 400 NE alfa-nonakogot tartalmaz.

BeneFIX 3000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Injekciós üvegenként névlegesen 3000 NE alfa-nonakogot (rekombináns IX-es alvadási faktor) tartalmaz. A mellékelt 5 ml (0,234%-os) injekcióhoz való nátrium-klorid oldattal feloldva az oldat minden millilitere megközelítőleg 600 NE alfa-nonakogot tartalmaz.

A hatóértéket (NE) az Európai Gyógyszerkönyv (Ph. Eur.) szerinti egylépcsős véralvadás-vizsgálat alapján határozták meg. A BeneFIX specifikus aktivitása legalább 200 NE/mg fehérje.

A BeneFIX rekombináns IX-es alvadási faktort tartalmaz (nemzetközi szabad név = alfa-nonakog). Az alfa-nonakog egy 415 aminosavat tartalmazó egyláncú tisztított fehérje. Primer aminosav-sorrendje hasonló a plazmából nyert IX-es faktor Ala148 allélformájához, míg a rekombináns molekula némely poszttranszlációs módosítása eltér a plazmából nyert molekuláétól. A rekombináns IX-es alvadási faktor kínai hörcsög ovárium (CHO) sejtkultúrából nyert, genetikailag módosított emlős sejtek által termelt glikoprotein.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1. pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

BeneFIX 250 NE, 500 NE, 1000 NE, 1500 NE, 2000 NE, 3000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Por és oldószer oldatos injekcióhoz

Fehér/majdnem fehér por, valamint átlátszó és színtelen oldószer.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

Vérzés kezelése és megelőzése B típusú haemophiliás (congenitális IX-es faktor hiányos) betegekben.

A BeneFIX minden korcsoportban alkalmazható.

4.2Adagolás és alkalmazás

A kezelést a haemophilia kezelésében jártas orvos felügyeletével kell végezni.

A kezelés monitorozása

A beadandó mennyiség és az infúziók gyakoriságának meghatározásához javasolt a kezelés folyamán a IX-es faktorszint megfelelő vizsgálata. A betegek között egyéni különbségek lehetnek a IX-es faktorra adott válaszreakciót illetően, ez a felezési idők és az értékek normalizálódásának különbségében nyilvánul meg. A testtömegen alapuló adagolás módosításra szorulhat alacsony testtömegű, illetve túlsúlyos betegek esetében. Különösen nagy műtéti beavatkozások esetén nélkülözhetetlen a szubsztitúciós kezelés pontos monitorozása a koagulációs paraméterek (IX-es faktor plazma aktivitása) alapján.

Ha in vitro thromboplastin időn (aPTI) alapuló egyszakaszos alvadási vizsgálattal határozzák meg a betegek vérmintáiban a IX-es faktor aktivitását, a IX-es faktor plazma aktivitásának eredményeit jelentősen befolyásolhatja mind az aPTI-reagens típusa, mind a vizsgálatban használt referencia standard. Ennek különösen akkor lehet jelentősége, ha időközben laboratóriumot váltanak és/vagy másik reagens használatára térnek át.

Adagolás

Az adag és a szubsztitúciós kezelés tartama a IX-es faktor hiányának mértékétől, a vérzés helyétől és kiterjedésétől, valamint a beteg klinikai állapotától függ.

A beadott IX-es faktor egységek számát a WHO IX-es faktor termékekre vonatkozó aktuális standardjai szerinti Nemzetközi Egységben (NE) fejezik ki. A plazma IX-es faktor aktivitását vagy (a normál humán plazmához viszonyított) százalékban, vagy (a plazma IX-es faktor szintjére vonatkozó nemzetközi standardhoz viszonyított) Nemzetközi Egységben fejezik ki.

A IX-es faktor aktivitás egy Nemzetközi Egysége (NE) megfelel a normál humán plazma egy milliliterében lévő IX-es faktor mennyiség aktivitásának.

Szükség szerinti kezelés

A BeneFIX szükséges adagja az alapján számítható ki, hogy testtömeg-kilogrammonként egy egységnyi IX-es faktor aktivitás a keringő IX-es faktor szintet 12 éves betegeknél várhatóan átlagosan 0,8 NE/dl-rel (0,4-1,4 NE/dl-rel) emeli (további információkat lásd az 5.2 pontban).

A szükséges adagot az alábbi képlet segítségével lehet meghatározni:

A szükséges

= testtömeg (kg)

X az elérni kívánt IX-es

X a megfigyelt

IX-es faktor

 

faktorszint növekedés

normalizálódás

NE

 

(%), vagy (NE/dl)

reciproka

mennyisége

 

 

 

Például: 0,8 NE/dl-es normalizálódáshoz a képlet a következő:

A szükséges

= testtömeg (kg)

X az elérni kívánt IX-es

X 1,3 NE/kg

IX-es faktor

 

faktorszint növekedés

 

NE

 

(%), vagy (NE/dl)

 

mennyisége

 

 

 

A beadandó mennyiséget és az adagolás gyakoriságát mindig egyénileg, a klinikai hatásosság alapján kell meghatározni.

Az alábbi vérzéses események esetén a IX-es faktor aktivitás szintje az adott időszakban nem eshet a megadott plazma aktivitási szint alá (a normális érték százalékában vagy NE/dl-ben). Vérzéses esemény vagy műtéti beavatkozás esetén az alábbi táblázat ad útmutatást az adagoláshoz:

A vérzés mértéke / A műtéti

A szükséges IX-es

Az adagolás gyakorisága (óra) / A

beavatkozás típusa

faktorszint (%), vagy

kezelés tartama (nap)

 

(NE/dl)

 

Vérzés

 

 

Korai haemarthros, izomvérzés

20-40

24 óránként. Legalább 1 napig, amíg a

vagy szájüregi vérzés

 

vérzéses epizód a fájdalom alapján ítélve

 

 

elmúlik vagy meggyógyul.

Kiterjedtebb haemarthros,

30-60

Infúzió 24 óránként, 3-4 napig, vagy

izomvérzés vagy haematoma

 

tovább, amíg a fájdalom vagy az akut

 

 

funkciókárosodás megszűnik.

Életveszélyes vérzések

60-100

Infúzió 8-24 óránként, amíg a veszély

 

 

meg nem szűnik.

Műtéti beavatkozások

 

 

Kisműtét:

30-60

24 óránként, legalább 1 napig, amíg a

ideértve a foghúzást

 

gyógyulás be nem következik.

Nagyműtét

80-100

Infúzió 8-24 óránként, az adekvát

 

(pre- és posztoperatív)

sebgyógyulásig, majd további kezelés

 

 

legalább további 7 napig, hogy a IX-es

 

 

faktor aktivitási szint 30-60% (NE/dl)

 

 

között legyen.

Profilaxis

Súlyos haemophilia B-ben szenvedő betegeknél a BeneFIX hosszú távú profilaxis céljára is alkalmazható. Egy, a rutinszerű szekunder profilaxist értékelő klinikai vizsgálatban az átlagos adag korábban már kezelt (ún. PTP) betegeknél 40 NE/kg volt (13-78 NE/kg), 3-4 napos időközönként adva.

Néhány esetben, különösen fiatalabb betegek esetében, gyakoribb adagolásra vagy nagyobb dózisokra lehet szükség.

Gyermekek

Hat évesnél fiatalabb, BeneFIX-szel kezelt gyermekgyógyászati betegek esetében a szükség szerinti kezelésre és a műtéti beavatkozásokra vonatkozóan korlátozottan állnak rendelkezésre adatok.

Az átlagos adagolás (± standard deviáció) profilaxis céljára 63,7 (± 19,1) NE/kg, 3-7 napos időközönként. Fiatalabb betegeknél gyakoribb adagolásra vagy magasabb dózisokra lehet szükség. A FIX-felhasználás rutin profilaxis esetében 22 értékelt betegnél 4607 (± 1849) NE/kg/év és

378 (± 152) NE/kg/hónap volt.

A dózis megfelelő módosítása érdekében, ahogy az klinikailag indokolt, a plazma IX-es faktor aktivitásának szoros monitorozása, ugyanígy a farmakokinetikai paraméterek, mint pl. a faktorszint normalizálódása és a felezési idő kiszámítása szükséges.

Idősek

A BeneFIX klinikai vizsgálataiban még nem vett részt elegendő 65 éves és ennél idősebb alany ahhoz, hogy meg lehessen határozni, másképpen reagálnak-e, mint a fiatalabb vizsgálati alanyok. Mint minden BeneFIX-et kapó betegnél, az adagolást az idős betegeknél is egyénileg kell meghatározni.

Alkalmazás módja

A BeneFIX-et a liofilizált por steril injekcióhoz való 0,234%-os nátrium klorid oldattal történő feloldása után, intravénás infúzió formájában kell beadni (lásd 6.6 pont).

A BeneFIX-et lassú infúziós sebességgel kell beadni. Az esetek többségében a percenként 4 ml-t nem meghaladó infúziós sebességet használtak. A beadás sebességét a beteg komfortérzése kell, hogy meghatározza.

Ha bármilyen olyan gyanított túlérzékenységi reakció jelentkezik, amely feltételezhetően a BeneFIX alkalmazásával áll összefüggésben, az infúzió sebességét csökkenteni kell, vagy fel kell függeszteni az infúzió adását (lásd 4.4 és 4.8 pont).

A vörösvértestek agglutinációja a szerelékben, illetve a fecskendőben

Irodalmi adatok vannak arról, hogy a vörösvértestek a fecskendőben, ill. a szerelékben a BeneFIX kezelés során agglutinálódhatnak. Nem számoltak be ezzel a megfigyeléssel kapcsolatos nemkívánatos eseményről. Az agglutináció lehetőségének minimalizálása érdekében fontos, hogy minél kevesebb vér kerüljön a szerelékbe. A fecskendőbe nem kerülhet vér. Ha a fecskendőben, ill. a szerelékben a vörösvértestek agglutinációja következne be, úgy minden anyagot (csöveket, fecskendőt és a BeneFIX oldatot) meg kell semmisíteni, és egy új csomagolást kell bontani, és azt kell beadni.

Folyamatos infúzió

A folyamatos infúzióban történő beadás nem megalapozott, ezért nem javasolt (lásd még 4.4 és 6.6 pont).

A gyógyszer alkalmazás előtti feloldására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Hörcsögből származó fehérjékkel szembeni ismert allergiás reakció.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Túlérzékenység

A BeneFIX használatakor előfordulhatnak allergiás típusú túlérzékenységi reakciók. A készítmény nyomokban tartalmaz hörcsögből származó fehérjéket. IX-es faktor készítmények esetén, ideértve a BeneFIX-et is, előfordultak potenciálisan életveszélyes anaphylacticus vagy anaphylactoid reakciók. Ha túlérzékenység tünetei jelentkeznek, a betegeknek tanácsolni kell, hogy azonnal függesszék fel a gyógyszer alkalmazását, és lépjenek kapcsolatba kezelőorvosukkal. A betegeket fel kell világosítani a túlérzékenység korai jeleiről, mint pl. a nehézlégzésről, légszomjról, ödémás duzzanatokról, csalánkiütésről, generalizált urticariáról, viszketésről, mellkasi szorító érzésről, bronchospasmusról,

laryngospasmusról, ziháló (asztmás) légzésről, alacsony vérnyomásról, homályos látásról és anaphylaxiáról.

Bizonyos esetekben az allergiás, vagy anaphylacticus típusú reakció súlyos anaphylaxiává progrediált. Shock esetén a shock ellátására vonatkozó aktuális orvosi irányelveket kell betartani. Súlyos allergiás reakció esetén más vérzéscsillapítási eljárás alkalmazását kell mérlegelni.

Inhibitorok

Inhibitorok előfordulása nem gyakori korábban már kezelt (ún. PTP) betegek IX-es faktort tartalmazó készítménnyel való terápiája során. Mivel a klinikai vizsgálatok során egy korábban már kezelt (PTP) betegnél a BeneFIX-szel történő kezelés kapcsán klinikai szempontból releváns, alacsony titerben jelentkező inhibitor alakult ki, és a rekombináns IX-es faktor antigenitásával kapcsolatos tapasztalatok még mindig korlátozottak, ezért a BeneFIX-szel kezelt betegeknél gondosan ellenőrizni kell a IX-es faktor inhibitorok kialakulását, és ezek mértékét a megfelelő biológiai vizsgálóeljárással Bethesda Egységben kell meghatározni.

Vannak olyan irodalmi adatok, melyek összefüggést mutatnak a IX-es faktor inhibitor megjelenése és az allergiás reakciók kialakulása között. Ezért az allergiás reakciót mutató betegeknél meg kell vizsgálni az inhibitor jelenlétét. Figyelembe kell venni, hogy a IX-es faktor inhibitorral rendelkező betegeknél fokozottabb lehet az anaphylaxia kialakulásának veszélye az esetben, ha ismét találkoznak IX-es faktorral. Az előzetes információk szerint összefüggés állhat fenn a beteg IX-es faktor génjében létrejövő jelentős deléciós mutációk megléte, valamint az inhibitorok képződésének és az akut túlérzékenységi reakciók megnövekedett kockázata között. Azon betegeknél, akikről ismeretes, hogy IX-es faktor génjükben jelentős deléciós mutációk vannak, gondosan figyelni kell az akut túlérzékenységi reakció jeleit és tüneteit, főként a termék első alkalmazását követő korai fázisban.

A IX-es faktor koncentrátumok esetén fennálló allergiás reakció veszélye miatt a IX-es faktor első adagját – a kezelő orvos megítélése szerint – olyan orvosi felügyelet mellett kell beadni, amely során biztosított az esetlegesen fellépő allergiás reakció megfelelő orvosi ellátása.

Thrombosis

Jóllehet a BeneFIX csak IX-es faktort tartalmaz, figyelemmel kell lenni a thrombosis és a disseminált intravascularis coagulatio (DIC) veszélyére. Mivel a IX-es faktor komplex koncentrátumok használatát korábban összefüggésbe hozták thrombemboliás szövődmények kialakulásával, a IX-es faktort tartalmazó készítmények használata potenciális veszélyt jelenthet fibrinolysis jeleit mutató, vagy disseminált intravascularis coagulatióban szenvedő betegeknél. Minden olyan esetben, amikor a készítményt májbetegségben szenvedőknek, posztoperatív időszakban, újszülötteknek vagy olyan betegeknek adják, akiknél fennáll a thromboticus phenomen vagy a DIC veszélye, a thrombotikus szövődmények potenciális veszélye miatt figyelni kell a thrombotikus és consumptiós coagulopathia korai klinikai jeleit, és a szükséges biológiai vizsgálatokat is el kell végezni. Ilyenkor mindig gondosan mérlegelni kell a BeneFIX-szel történő kezelés előnyeit a fenti lehetséges szövődmények kockázatával szemben.

A BeneFIX folyamatos infúzióban történő beadásának biztonságosságát és hatásosságát nem állapították meg (lásd még 4.2 és 4.8 pont). A posztmarketing időszak során thromboticus eseményekről, köztük életveszélyes vena cava superior (SVC) szindrómáról számoltak be olyan kritikus betegségben szenvedő újszülötteknél, akik a BeneFIX-et centrális vénakanülön keresztül folyamatos infúzióban kapták (lásd még 4.8 pont).

Cardiovascularis események

Azoknál a betegeknél, akiknél már eleve cardiovascularis rizikótényezők állnak fenn, a FIX-szel végzett szubsztitúciós kezelés fokozhatja a cardiovascularis kockázatot.

Nephrosis szindróma

Olyan haemophilia B-ben szenvedő, IX-es faktor inhibitorral rendelkező betegeknél, akiknek az anamnézisében allergiás reakció szerepel, és akiknél immuntolerancia inductióra tettek kísérletet,

nephrosis szindróma kialakulásáról számoltak be. A BeneFIX immuntolerancia inductióra való használatának biztonságosságát és hatásosságát nem állapították meg.

Speciális populációk

A klinikai vizsgálatokból még nem nyertek megfelelő mennyiségű adatot a korábban még nem kezelt (ún. PUP) betegek BeneFIX-szel történő kezelésével kapcsolatban.

Alkalmazási jegyzőkönyv

Kimondottan javasolt, hogy a BeneFIX minden beadásakor jegyezzék fel a készítmény nevét és a gyártási tétel számát a beteg orvosi dokumentációjába annak érdekében, hogy nyilvántartsák a beteg és a gyógyszer adott tétele közötti kapcsolatot. A betegek az injekciós üvegen található egyik címkematricát használhatják arra, hogy naplójukban rögzítsék a gyártási tétel számát, illetve bejelentsenek valamely mellékhatást.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Nem érkezett jelentés humán IX-es koagulációs faktor (rDNS) készítmény és más gyógyszerek közötti kölcsönhatásról.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

A IX-es faktorral nem végeztek reprodukciós állatkísérleteket. Mivel a haemophilia B nőkben csak ritkán fordul elő, a IX-es faktor terhességben, és szoptatás alatti alkalmazásával nincs tapasztalat. Ezért a IX-es faktort terhesség és szoptatás alatt csak akkor szabad alkalmazni, ha az egyértelműen indikált.

A BeneFIX termékenységre gyakorolt hatását nem állapították meg.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A BeneFIX nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

Megfigyeltek túlérzékenységi vagy allergiás reakciókat (ideértve a következőket: angioödéma, égő és szúró érzés az infúzió helyén, hidegrázás, kipirulás, generalizált urticaria, fejfájás, csalánkiütés, alacsony vérnyomás, levertség, émelygés, izgatottság, tachycardia, mellkasi szorító érzés, zsibbadás, hányás, ziháló (sípoló) légzés), amelyek egyes esetekben súlyos anaphylaxiává (beleértve a shockot) progrediálhatnak. Egyes esetekben az ilyen reakciók súlyos anaphylaxiává progrediáltak, és a IX-es faktor inhibitor kialakulásával szoros időbeni összefüggésben jelentek meg (lásd 4.4 pont is). Olyan haemophilia B-ben szenvedő, IX-es faktor inhibitorral rendelkező betegeknél, akiknek az anamnézisében allergiás reakció szerepel, és akiknél immuntolerancia inductióra tettek kísérletet, nephrosis szindróma kialakulásáról számoltak be.

Nagyon ritkán megfigyelték a hörcsögfehérje elleni antitestek kifejlődését, ehhez társuló túlérzékenységi reakciókkal együtt.

A haemophilia B-ben szenvedő betegeknél IX-es faktort semlegesítő antitestek (inhibitorok) alakulhatnak ki. Ilyen inhibitorok jelenléte elégtelen klinikai válasz formájában mutatkozhat meg. Ilyen esetekben javasolt a specializált haemophilia-centrumokkal való kapcsolatfelvétel.

A IX-es faktor készítmények beadása után fennáll a thrombemboliás epizódok potenciális kockázata, lásd 4.4 pont.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

Az alábbi táblázat a MedDRA szervrendszer-osztályozás (szervrendszer és preferált megnevezési szint) szerint kerül bemutatásra. Az előfordulási gyakoriságok a következők szerint lettek megállapítva: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 – <1/10), nem gyakori (≥1/1000 – <1/100), nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). A táblázatban a korábban már kezelt betegek részvételével végzett klinikai vizsgálatokból származó, valamint a forgalomba hozatal utáni használat során azonosított mellékhatások szerepelnek. A gyakoriságok a kezelés során bármely okból előforduló mellékhatásokon alapulnak, 224 alany összesített klinikai vizsgálati adatai alapján.

Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

A gyakoriság nem

 

gyakori

≥1/100

≥1/1000 –

ismert

 

≥1/10

– <1/10

<1/100

(a rendelkezésre

 

 

 

 

álló adatokból nem

 

 

 

 

állapítható meg)

Fertőző betegségek és

 

 

Cellulitis az

 

parazitafertőzések

 

 

infúzió helyéna

 

Vérképzőszervi és

 

 

IX-es faktor

 

nyirokrendszeri

 

 

inhibitorok

 

betegségek és tünetek

 

 

kialakulásab

 

Immunrendszeri

 

Túlérzékenységc

 

Anaphylaxiás

betegségek és tünetek

 

 

 

reakció*

Idegrendszeri

Fejfájásd

Szédülés;

Somnolentia;

 

betegségek és tünetek

 

dysgeusia

tremor

 

Szembetegségek és

 

 

Látáskárosodáse

 

szemészeti tünetek

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

Tachycardiaf

 

szívvel kapcsolatos

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

Érbetegségek és

 

Phlebitis;

Hypotoniah

Felső vena cava

tünetek

 

kipirulásg

 

szindrómai,* ;

 

 

 

 

mélyvénás

 

 

 

 

thrombosis*;

 

 

 

 

thrombosis*;

 

 

 

 

thrombophlebitis*

Légzőrendszeri,

Köhögésj

 

 

 

mellkasi és

 

 

 

 

mediastinalis

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

 

Hányás; émelygés

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

 

Bőrkiütésk;

 

 

szövet betegségei és

 

urticaria

 

 

tünetei

 

 

 

 

Vese- és húgyúti

 

 

Veseinfarctusl

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Pyrexia

Mellkasi

 

Nem kielégítő

alkalmazás helyén

 

kellemetlenség,

 

terápiás válasz*

fellépő reakciók

 

panaszo; reakció

 

 

 

 

az infúzió

 

 

 

 

helyénn; fájdalom

 

 

 

 

az infúzió helyénm

 

 

Laboratóriumi és

 

 

 

A IX-es faktorszint

egyéb vizsgálatok

 

 

 

nem kielégítő

eredményei

 

 

 

normalizálódásap, *

 

Szervrendszer

Nagyon

 

Gyakori

 

Nem gyakori

A gyakoriság nem

 

 

gyakori

 

≥1/100

 

≥1/1000 –

ismert

 

 

≥1/10

 

– <1/10

 

<1/100

(a rendelkezésre

 

 

 

 

 

 

 

álló adatokból nem

 

 

 

 

 

 

 

állapítható meg)

*

Forgalomba hozatal után azonosított mellékhatás

 

 

a

beleértve: cellulitis

 

 

 

 

 

 

b

alacsony titerű átmeneti inhibitor-képződés

 

 

 

 

c

beleértve: gyógyszer-túlérzékenység, angioödéma, bronchospasmus, ziháló (sípoló) légzés, dyspnoe és

laryngospasmus

 

 

 

 

 

 

d

beleértve: migrén, sinus fejfájás

 

 

 

 

e

beleértve: scotoma scintillans és homályos látás

 

 

 

 

f

beleértve: emelkedett szívfrekvencia, sinus tachycardia

 

 

g

beleértve: hőhullámok, melegség érzés, meleg bőr

 

 

h

beleértve: csökkent vérnyomás

 

 

 

 

i

felső vena cava (SVC) szindróma kritikusan beteg újszülötteknél, centrális vénakanülön adott folyamatos

j

BeneFIX-infúzió alatt

 

 

 

 

 

 

beleértve: productiv köhögés

 

 

 

 

k

beleértve: maculosus kiütés, papulosus kiütés, maculopapulosus kiütés

 

l

egy hepatitis C antitest-pozitív betegben alakult ki 12 nappal egy vérzési epizódra alkalmazott BeneFIX

 

beadása után.

 

 

 

 

 

 

m beleértve: fájdalom az injekciós helyén, diszkomfort az infúzió helyén

 

n

beleértve: pruritus az infúzió helyén, erythema az infúzió helyén

 

 

o

beleértve: mellkasi fájdalom és mellkasi szorító érzés

 

 

p

Ez szó szerinti megnevezés. Nincs MedDRA 17.1 szerinti preferált megnevezés.

 

Kiválasztott mellékhatások leírása

Túlérzékenységi/allergiás reakciók

Ha bármilyen olyan gyanított túlérzékenységi reakció jelentkezik, amely feltételezhetően a BeneFIX alkalmazásával áll összefüggésben, lásd 4.2 és 4.4 pont.

Inhibitor kialakulása

65 olyan, BeneFIX-szel kezelt beteg közül, akiket korában már kezeltek plazmából kivont készítménnyel (beleértve azt a 9 beteget is, akik csak a sebészeti vizsgálatban vettek részt), 1 esetben volt kimutatható klinikailag jelentős gyengén reagáló inhibitor. Ennél a betegnél folytatható volt a BeneFIX-szel történő kezelés anélkül, hogy anamnesticusan növekedett volna az inhibitor szint vagy az anaphylaxia (lásd 4.4 pont).

Gyermekek

Allergiás reakciók gyakrabban fordulhatnak elő gyermekeknél, mint felnőtteknél.

Nincs elég adat, melynek alapján a PUP betegekben fennálló inhibitor incidenciára vonatkozóan információt lehetne nyerni (lásd még 5.1 pont).

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Rekombináns IX-es koagulációs faktor készítmények túladagolásának tüneteiről nem számoltak be.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: vérzésellenes szerek, IX-es véralvadási faktor; ATC kód: B02BD04

Hatásmechanizmus

A BeneFIX rekombináns IX-es alvadási faktort (alfa-nonakogot) tartalmaz. A rekombináns IX-es alvadási faktor egy közelítőleg 55 000 dalton súlyú, egyláncú glikoprotein, amely a K-vitamin-függő alvadási faktorok szerin proteáz csoportjába tartozik. A rekombináns IX-es alvadási faktor egy DNS- alapú, rekombináns terápiás fehérje, melynek strukturális és funkcionális jellemzői az endogén IX-es faktoréihoz hasonlóak. A IX-es faktort extrinsic úton a VII-es faktor – szöveti faktor komplex, intrinsic úton pedig a XIa faktor aktiválja. Az aktivált IX-es faktor az aktivált VIII-as faktorral együtt aktiválja a X-es faktort. Ez végül a prothrombin thrombinná alakulását eredményezi. A thrombin ezután a fibrinogént fibrinné alakítja, és létrejön a véralvadék. Haemophilia B-ben szenvedő betegekben nincs vagy nagyon alacsony a IX-es faktor aktivitás, és szükség lehet szubsztitúciós kezelésre.

Farmakodinámiás hatások

A haemophilia B a IX-es faktor csökkent szintje miatt kialakuló, nemhez kötötten öröklődő véralvadási betegség, mely profúz ízületi, izom- és belszervi vérzéseket okoz spontán, vagy baleseti sérülés, illetve sebészeti beavatkozás következtében. Szubsztitúciós kezelés révén növekszik a IX-es faktor plazmaszintje, s ezáltal lehetővé válik a faktorhiány átmeneti korrekciója, és a vérzéshajlam csökkentése.

Gyermekek

A hatásossági analízis a 3090A1-301-WW vizsgálatban 22, értékelhető gyermekgyógyászati beteg alapján történt, akik profilaxis szerinti adagolásra voltak beállítva, beleértve 4, szükség szerinti kezelésben részesült beteget, akiket hamarosan átállítottak profilaxis szerinti adagolásra. Két beteg esett át sebészi kezelésen (circumcisio és port katéter-beültetés). Huszonöt értékelhető beteg biztonságossági analízise a várt biztonságossági profilt tükrözte. Egyetlen dokumentált, BeneFIX-szel összefüggő súlyos nemkívánatos eseményt jelentettek a vizsgálatban részt vevő, egyedüli PUP betegnél, akinél túlérzékenység és inhibitor kialakulása jelentkezett.

Két nyílt elrendezésű vizsgálatban a BeneFIX-ről azt mutatták ki, hogy a hetente egyszeri 100 NE/kg dózis mellett biztonságos volt az alkalmazása. Azonban a készítmény felezési ideje (lásd 5.2 pont) és a hetente egyszeri alkalmazást előíró adagolási rendről rendelkezésre álló farmakokinetikai vizsgálati adatok korlátozott mértéke általánosságban nem teszik lehetővé ennek az adagolási rendnek az ajánlását a súlyos haemophilia B-ben szenvedő betegek hosszú távú profilaktikus kezelésére.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Egy randomizált, keresztezett elrendezésű farmakokinetikai vizsgálatban a BeneFIX 0,234%-os nátrium-klorid hígítószerben elkészített oldatáról bebizonyosodott, hogy farmakokinetikai szempontból egyenértékű a korábban már forgalmazott BeneFIX-szel (amelyet steril vízzel készítettek el) 24, korábban már kezelt (≥12 éves) betegnél, 75 NE/kg-os adagolás mellett. Ezen felül a farmakokinetikai paramétereket utánkövették ugyanazon betegek közül 23-on a BeneFIX hat hónapig tartó ismételt adagolása mellett, és azt találták, hogy azok az első értékeléshez képest nem változtak. A farmakokinetikai adatok összefoglalását az 1. táblázat mutatja.

Rövidítések: AUC= a plazmakoncentráció-idő görbe alatti terület a nulla időponttól a végtelenig; Cmax = csúcskoncentráció; t1/2 = a plazmából való elimináció felezési ideje; CL = clearance; SD = standard deviáció.
Hetvenhárom betegtől gyűjtött adatok alapján, akiknek az életkora 7 hónapostól 60 éves korig terjedt, egy populációs farmakokinetikai modellt dolgoztak ki. A végső, két kompartmentes modell alapján számított paraméterek a 2. táblázatban találhatók. Csecsemőknél és gyermekeknél nagyobb a clearence, nagyobb az eloszlási térfogat, rövidebb a felezési idő és rövidebb a normalizálódás, mint serdülőknél és felnőtteknél. A terminális fázis a < 6 éves gyermekgyógyászati betegek 24 óra utáni adatainak hiánya miatt nem volt egyértelműen lefedve.

1. táblázat A BeneFIX (75 NE/kg) farmakokinetikai paramétereinek becsült értékei kiinduláskor és a 6. hónapnál haemophilia B-ben szenvedő, korábban már kezelt betegeknél

 

 

Paraméter

Kiindulás, n = 24

6. hónap, n = 23

 

 

Átlag ± SD

Átlag ± SD

 

 

 

Cmax (NE/dl)

54,5

± 15,0

57,3

± 13,2

AUC(NE∙h/dl)

± 237

± 205

t1/2 (h)

22,4 ± 5,3

23,8 ± 6,5

CL (ml/h/kg)

8,47

± 2,12

8,54

± 2,04

Normalizálódás

0,73

± 0,20

0,76

± 0,18

 

NE/dl

 

NE/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat

A farmakokinetikai paraméterek átlagértékei SD egyéni Bayes-becslések

 

 

 

szerint a populáció farmakokinetikai analízise alapján

 

Korcsoport

Csecsemők

Gyermekek

Gyermekek

Serdülők

Felnőttek

(évek)

< 2

2-től < 6-ig

6-tól < 12-ig

12-től < 18-ig

18-tól 60-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

Betegek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance

13,1 2,1

13,1 ± 2,9

15,5

9,2 ± 2,3

8,0 ± 0,6

(ml/óra/kg)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

252 35

257 ± 25

234 ± 49

225 ± 59

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminációs

15,6 1,2

 

 

 

 

felezési idő

16,7 ± 1,9

16,3

21,5 ± 5,0

23,9 ± 4,5

 

(óra)

 

 

 

 

 

Normalizálódás

0,61 0,10

0,60 ± 0,08

0,47

0,69 ± 0,16

0,74 ± 0,20

 

NE/dl

 

NE/kg

 

 

 

 

 

 

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A hagyományos genotoxicitási vizsgálatokból származó nem klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény alkalmazásakor humán vonatkozásban különleges kockázat nem várható.

A carcinogenitásra, a reprodukciós toxicitásra és a foetális fejlődésre gyakorolt hatásra vonatkozóan nem történtek vizsgálatok.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Por

Szacharóz

Glicin

L-hisztidin

Poliszorbát 80

Oldószer

Nátriumklorid oldat

6.2Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a gyógyszer nem keverhető más gyógyszerekkel. Csak a mellékelt infúziós szerelék használható. A IX-es alvadási faktornak bizonyos infúziós szerelékek belső felületére való adszorpciója következtében a kezelés eredménytelenné válhat.

6.3Felhasználhatósági időtartam

2 év.

Az elkészített oldat nem tartalmaz tartósítószert és azonnal, de legkésőbb a feloldást követő 3 órán belül fel kell használni. Felhasználásra kész állapotban a kémiai és fizikai stabilitás legfeljebb 25°C-os hőmérsékleten 3 órán át bizonyított.

6.4Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 30°C-on tárolandó. Nem fagyasztható!

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

BeneFIX 250 NE, 500 NE, 1000 NE, 1500 NE, 2000 NE, 3000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

BeneFIX 250 NE, 500 NE, 1000 NE, 1500 NE, 2000 NE, 3000 NE por dugóval (klórbutil) ellátott és lepattintható (flip-off) védőkoronggal (alumínium) lezárt 10 ml-es üvegben (I-es típusú), valamint

5 ml átlátszó, színtelen oldószer dugattyúval (brómbutil) és védőkupakkal (brómbutil) ellátott előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg), továbbá a feloldáshoz használatos steril injekciós üveg feltét, steril infúziós szerelék, két alkoholos törlőkendő, tapasz és gézlap.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Az injekcióhoz való liofilizált por a mellékelt előretöltött fecskendőben lévő injekcióhoz való oldószerrel (0,234%-os nátriumklorid oldat) történt feloldása után a BeneFIX-et intravénás infúzió formájában kell beadni (lásd még a betegtájékoztató 3-as pontját a hígításra vonatkozó utasításokra vonatkozóan).

Az elkészítés után a BeneFIX poliszorbát 80-at tartalmaz, ami ismerten növeli a di-(2-etilhexil)ftalát (DEHP) extrakcióját a polivinilkloridból (PVC). Ezt figyelembe kell venni a BeneFIX elkészítése és alkalmazása során. Fontos, hogy pontosan kövessék a 4.2 pontban közölt ajánlásokat.

Bármilyen fel nem használt készítmény, illetve hulladékanyag megsemmisítését a helyi előírások szerint kell végrehajtani.

Mivel a BeneFIX folyamatos infúzióban történő adását nem vizsgálták, a BeneFIX nem keverhető infúziós oldatokkal és nem adható cseppinfúzióban.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Nagy-Britannia

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK / MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1997. augusztus 27.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2012. július 20.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu/) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája