Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cotellic (cobimetinib hemifumarate) – Alkalmazási előírás - L01XE38

Updated on site: 06-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveCotellic
ATC-kódL01XE38
Hatóanyagcobimetinib hemifumarate
GyártóRoche Registration Ltd

Cikkek tartalma

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1.A GYÓGYSZER NEVE

Cotellic 20 mg filmtabletta

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Egy filmtabletta 20 mg kobimetinibnek megfelelő kobimetinib-hemifumarátot tartalmaz.

Ismert hatású segédanyag:

Egy filmtabletta 36 mg laktóz-monohidrátot tartalmaz.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Filmtabletta.

Fehér, kerek, kb. 6,6 mm átmérőjű filmtabletta, egyik oldalán „COB” mélynyomással.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

A Cotellic vemurafenibbel kombinációban alkalmazva a BRAF V600 mutáció-pozitív, irreszekábilis vagy metasztatikus melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallott (lásd 4.4 és 5.1 pont).

4.2Adagolás és alkalmazás

A vemurafenibbel kombinált Cotellic-kezelést kizárólag a daganatellenes gyógyszerek alkalmazásában jártas szakorvos kezdeményezheti és felügyelheti.

A kezelés elkezdése előtt a betegeknél egy validált teszttel igazolni kell a BRAF V600 mutáció-pozitív melanoma tumorstátuszt (lásd 4.4 és 5.1 pont).

Adagolás

A Cotellic javasolt adagja 60 mg (három 20 mg-os tabletta) naponta egyszer.

A Cotellic-et egy 28 napos ciklusban kell szedni. Egy adag három 20 mg-os tablettából áll (60 mg), amelyet naponta egyszer kell bevenni 21 egymást követő napon (1-21. nap - kezelési periódus). Ezt egy 7 napos szünet követi (22-28. nap - kezelési szünet). A következő Cotellic kezelési ciklusnak akkor kell elkezdődnie, amikor a 7 napos kezelési szünet letelt.

A vemurafenib adagolását illetően kérjük, olvassa el a vemurafenib Alkalmazási előírását.

A kezelés időtartama

A Cotellic-kezelést addig kell folytatni, amíg az a beteg számára előnyt jelent, vagy elfogadhatatlan toxicitás megjelenéséig (lásd 1. táblázat lent).

Kihagyott adagok

Ha egy adag kimarad, akkor az a napi egyszeri adagolási séma fenntartása érdekében legkésőbb 12 órával a következő adag esedékes időpontja előtt pótolható.

Hányás

Amennyiben a Cotellic bevétele után hányás lép fel, a beteg ne vegyen be ugyanazon a napon egy további adagot és a kezelést a következő naptól az előírásoknak megfelelően folytassa.

Általános dózismódosítások

Az egyik vagy mindkét kezelés adagjának csökkentéséről a gyógyszert felíró orvosnak az adott betegnél a biztonságosság és a tolerabilitása alapján kell döntést hoznia. A Cotellic adagjának módosítása független a vemurafenib dóziásnak módosításától.

Ha toxicitás miatt kimaradnak adagok, azokat nem szabad pótolni. Az egyszer már lecsökkentett adagot a későbbiekben nem szabad ismét megemelni.

Az alábbi, 1. táblázatban található az általános útmutató a Cotellic dózismódosításához.

1. táblázat: A Cotellic javasolt dózismódosításai

Nemkívánatos esemény fokozata (CTC-

A Cotellic javasolt dózisa

AE)*

 

 

 

1-es vagy 2-es fokozatú (tolerálható)

Nem kell csökkenteni az adagot. A napi egyszeri 60 mg-os

 

(3 tabletta) Cotellic adag fenntartása.

2-es fokozatú (nem tolerálható) vagy 3/4-es

 

fokozatú

 

1. megjelenés

A kezelés felfüggesztése ≤1 fokozat eléréséig, majd a kezelés

 

újraindítása napi egyszeri 40 mg-os (2 tabletta) dózissal

2. megjelenés

A kezelés felfüggesztése ≤1 fokozat eléréséig, majd a kezelés

 

újraindítása napi egyszeri 20 mg-os(1 tabletta) dózissal

3. megjelenés

A kezelés végleges abbahagyását kell mérlegelni

*A klinikai nemkívánatos események erősségének fokozata, a Nemkívánatos események kritériumaira vonatkozó általános terminológia (Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0 [CTC-AE]) szerint.

Dózismódosítási ajánlás vérzés esetén

4-es fokozatú események vagy agyvérzés esetén: A Cotellic-kezelést meg kell szakítani. Végleg abba kell hagyni a Cotellic-kezelést, ha a vérzéses események a Cotellic-nek tulajdoníthatók.

3-as fokozatú események esetén: Az eseményhez való bármilyen potenciális hozzájárulás elkerülése érdekében a Cotellic-kezelést már az esemény kiértékelése alatt meg kell szakítani. Vérzéses esemény esetén nincs a Cotellic dózismódosításának hatékonyságára vonatkozó adat . A Cotellic-kezelés újraindításának mérlegelésekor alapos klinikai megfontolás szükséges. Amennyiben klinikailag indokolt, a vemurafenib adagolást folytatni lehet a Cotellic-kezelés megszakítása esetén is.

Útmutató az adag módosításához balkamra diszfunkció esetén

Mérlegelni kell a Cotellic-kezelés végleges elhagyását, amennyiben a kardiális tüneteket a Cotellic-kezelés következményének tartják és azok nem javulnak a kezelés átmeneti felfüggesztése után.

2. táblázat. A Cotellic javasolt dózismódosításai a balkamrai ejekciós frakció (LVEF) kiindulási értékhez viszonyított csökkenése esetén

Beteg

LVEF-

A Cotellic

LVEF-érték a

Javasolt napi Cotellic

javasolt

kezelési szünet

érték

adag

 

dózismódosítása

után

 

 

 

 

≥50%

 

 

 

 

(vagy

 

 

 

 

40-49% és

 

 

 

 

< 10%

A kezelés folytatása

 

 

 

abszolút

N/É

N/É

 

csökkenés

változatlan dózissal

 

 

 

 

a

 

 

 

 

kiindulási

 

 

 

 

értékhez

 

 

 

Tünetmentes

képest)

 

 

 

< 40%

 

< 10% abszolút

1. megjelenés: 40 mg

 

 

 

(vagy

 

 

 

 

csökkenés a

2. megjelenés: 20 mg

 

40-49% és

 

 

 

kiindulási értékhez

 

≥10%

 

 

 

A kezelés

képest

3. megjelenés:

 

abszolút

megszakítása

 

végleges abbahagyás

 

csökkenés

2 hétre

< 40%

 

 

a

 

 

 

(vagy ≥ 10% abszolút

 

 

kiindulási

 

Végleges abbahagyás

 

 

csökkenés a

 

értékhez

 

 

 

kiindulási értékhez

 

 

képest)

 

 

 

 

képest)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tünetmentes és

1. megjelenés: 40 mg

 

 

 

< 10% abszolút

 

 

 

 

2. megjelenés: 20 mg

 

 

 

csökkenés a

 

 

 

kiindulási értékhez

 

 

 

 

3. megjelenés:

 

 

 

képest

 

 

 

végleges abbahagyás

 

 

A kezelés

Tünetmentes és

 

Tünetekkel járó

N/É

megszakítása

< 40%

 

 

 

4 hétre

(vagy ≥10% abszolút

Végleges abbahagyás

 

 

 

csökkenés a

 

 

 

 

kiindulási értékhez

 

 

 

 

képest)

 

 

 

 

Tünetek vannak,

 

 

 

 

függetlenül az

Végleges abbahagyás

 

 

 

LVEF-értéktől

 

N/É = Nem értelmezhető

 

 

 

A Cotellic adagjának módosításakor a vemurafenib-kezelés folytatható, ha az klinikailag indokolt.

Dózis módosítási javallat rhabdomyolysis és kreatin-foszfokináz-szint (CPK-szint) emelkedés esetén

Rhabdomyolysis vagy tünetekkel járó CPK-szint emelkedés:

A Cotellic-kezelést meg kell szakítani. Ha a rhabdomyolysis vagy a tünetekkel járó CPK-szint emelkedés 4 héten belül nem javul, a Cotellic-kezelést végleg abba kell hagyni. Amennyiben a súlyosság 4 héten belül legalább egy fokozatot javul, a Cotellic-kezelést 20 mg-mal csökkentett dózissal újra el lehet kezdeni, ha az klinikailag indokolt. A betegeket szoros megfigyelés alatt kell tartani. A vemurafenib adagolás folytatható a Cotellic-kezelés módosítása esetén is.

Tünetmentes CPK-szint emelkedés:

4. fokozatú esemény: A Cotellic-kezelést meg kell szakítani. Ha a CPK-szint emelkedés az adagolás megszakítását követő 4 héten belül nem javul ≤ 3. fokozatúra, a Cotellic-kezelést végleg abba kell hagyni. Amennyiben a CPK-szint emelkedés 4 héten belül ≤ 3. fokozatúra javul, a Cotellic-kezelést 20 mg-mal csökkentett dózissal újra lehet indítani, ha az klinikailag indokolt, miközben a betegeket szoros megfigyelés alatt kell tartani. A vemurafenib adagolás folytatható a Cotellic-kezelés módosítása esetén is.

≤ 3. fokozatú esemény: a rhabdomyolysis kizárását követően nem szükséges a Cotellic adagját módosítani.

Útmutató a Cotellic dózismódosításához vemurafenibbel történő kombináció esetén

Májfunkció laboratóriumi eltérései

A májfunkció 1-es és 2-es fokozatú laboratóriumi eltérése esetén a Cotellic- és a vemurafenib-kezelést az előírt adagban kell folytatni.

3-as fokozat: A Cotellic-kezelést folytatni kell az előírt dózissal. A vemurafenib adagja csökkenthető, amennyiben ez klinikailag megfelelő. Kérjük, olvassa el a vemurafenib Alkalmazási előírását.

4-es fokozat: A Cotellic- és a vemurafenib-kezelést meg kell szakítani. Amennyiben a májfunkciós értékek 4 héten belül ≤1-es fokozatú szintig javulnak, a Cotellic-kezelést 20 mg-mal alacsonyabb dózissal, a vemurafenib-kezelést pedig az Alkalmazási előírás szerinti, klinikailag megfelelő adaggal kell újraindítani.

A Cotellic- és a vemurafenib-kezelést le kell állítani, ha a májfunkciós laboratóriumi eltérések nem javulnak 4 héten belül ≤1-es fokozatú szintig vagy 4-es fokozatú májfunkciós laboratóriumi eltérések ismét megjelennek a kezdeti javulás után.

Fotoszenzitivitás

A ≤2-es fokozatú (tolerálható) fotoszenzitivitás szupportív kezelést igényel.

2-es fokozatú (nem tolerálható) vagy ≥3-as fokozatú fotoszenzitivitás: A Cotellic és a vemurafenib kezelést meg kell szakítani az ≤1-es fokozat eléréséig. A kezelést változatlan Cotellic adaggal újra lehet indítani. A vemurafenib adagját klinikailag megfelelő módon kell csökkenteni. További információért kérjük, olvassa el a vemurafenib Alkalmazási előírását.

Bőrkiütés

Bőrkiütés mind a Cotellic-, mind a vemurafenib-kezelés során előfordulhat. A Cotellic és/vagy a vemurafenib adagolását a klinikai helyzettől függően lehet ideiglenesen megszakítani és/vagy csökkenteni.

Továbbá:

A ≤2-es fokozatú (tolerálható) bőrkiütés szupportív kezelést igényel. A Cotellic adagolása változtatás nélkül folytatható.

2-es fokozatú (nem tolerálható) vagy ≥3-as fokozatú acne-szerű bőrkiütés: A Cotellic dózismódosítására vonatkozó, 1. táblázatban található általános javaslatnak megfelelően kell eljárni. A Cotellic-kezelés módosítása mellett a vemurafenib adagolása folytatható (ha klinikailag indokolt).

2-es fokozatú (nem tolerálható) vagy ≥3-as fokozatú nem acne-szerű vagy maculopapularis bőrkiütés: A Cotellic adagolása változtatás nélkül folytatható, ha klinikailag indokolt. A vemurafenib adagolását átmenetileg meg lehet szakítani és/vagy csökkenteni; további információért lásd a vemurafenib Alkalmazási előírását.

QT-megnyúlás

Amennyiben a kezelés alatt a QTc-idő meghaladja az 500 ms-ot, kérjük, olvassa el a vemurafenib Alkalmazási előírásában a vemurafenib dózismódosítására vonatkozó információkat (4.2 pont). A Cotellic dózisát nem szükséges módosítani vemurafenibbel történő együttes alkalmazás esetén.

Speciális betegpopulációk

Idős betegek

Nem szükséges dózismódosítás 65 éves vagy annál idősebb betegeknél.

Beszűkült veseműködés

Populációs farmakokinetikai analízis alapján (lásd 5.2 pont) nem javasolt dózismódosítás enyhe vagy közepes fokú beszűkült veseműködés esetén. Nagyon kevés adat áll rendelkezésre a Cotellic-re vonatkozóan súlyos fokú beszűkült veseműködés esetén, ezért nem zárható ki, hogy az hatással lehet a Cotellic-kezelésre. A Cotellic-et óvatosan kell alkalmazni súlyos fokú beszűkült veseműködésű betegeknél.

Beszűkült májműködés

Beszűkült májműködésű betegeknél a dózis módosítása nem javasolt. Súlyos fokban beszűkült májműködésű betegeknél a szabad kobimetinib plazmaszintje magasabb lehet, mint a normál májműködésű betegeknél (lásd 5.2 pont). A májfunkció laboratóriumi eltérései előfordulhatnak Cotellic-kezeléssel összefüggésben, ezért bármilyen mértékben beszűkült májműködésű betegnél elővigyázatosság szükséges (lásd 4.4 pont).

Nem fehér bőrű betegek

A Cotellic biztonságosságát és hatásosságát nem kaukázusi betegek esetében nem igazolták.

Gyermekek és serdülők

A Cotellic biztonságosságát és hatásosságát gyermekek és 18 évnél fiatalabb serdülők esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

A Cotellic szájon át alkalmazandó. A tablettát egészben, vízzel kell lenyelni. A tablettát étellel vagy anélkül is be lehet venni.

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A Cotellic vemurafenibbel kombinációban történő szedése előtt a betegeknél egy validált teszttel igazolni kell a BRAF V600 mutáció-pozitív melanoma tumorstátuszt.

A Cotellic vemurafenibbel kombinált alkalmazása olyan betegeknél, akiknek a betegsége egy BRAF-gátló kezelés mellett progrediált

Korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre a Cotellic-et vemurafenibbel kombinációban szedő olyan betegekről, akiknek a betegsége egy korábbi BRAF-gátló kezelés mellett progrediált. Az adatok azt mutatják, hogy a kombináció hatásossága alacsonyabb lesz ezeknél a betegeknél (lásd 5.1 pont). Ezért a korábban BRAF-gátlóval kezelt ezen populáció esetén a kombináció alkalmazása előtt mérlegelni kell más kezelési lehetőségeket. A BRAF-gátló kezelés melletti progressziót követő kezelések sorrendjét nem állapították meg.

Cotellic vemurafenibbel kombinált alkalmazása agyi metasztázissal rendelkező betegeknél

A Cotellic és vemurafenib kombináció biztonságosságát és hatásosságát nem értékelték agyi metasztázist adó, BRAF V600 mutáció-pozitív melanomában szenvedő betegeknél. A kobimetinib intracranialis aktivitása jelenleg nem ismert (lásd 5.1 és 5.2 pont).

Vérzés

Vérzéses események előfordulhatnak, beleértve a súlyos vérzéses eseményeket is (lásd 4.8 pont).

Körültekintően kell eljárni azoknál a betegeknél, akiknél további vérzési kockázat áll fenn, mint például agyi metasztázis, és/vagy olyan betegeknél, akik egyidejűleg olyan gyógyszereket szednek, amelyek növelik a vérzési kockázatot (beleértve a trombocita aggregáció gátló vagy véralvadásgátló kezelést). A vérzés kezelésére vonatkozó intézkedéseket lásd a 4.2 pontban.

Serosus retinopathia

Serosus retinopathiát (folyadékgyülem kialakulása a retina rétegei között) figyeltek meg MEK-gátlókkal, köztük Cotellic-kel kezelt betegeknél (lásd 4.8 pont). A legtöbb eseményt chorioretinopathiaként vagy retinaleválásként jelentették.

A serosus retinopathia első kialakulásáig eltelt idő medián értéke 1 hónap volt (tartomány: 0-9 hónap). A klinikai vizsgálatokban észlelt legtöbb esemény az adagolás megszakítása vagy az adag csökkentése után elmúlt vagy tünetmentes, 1-es fokozatú szintig javult.

Minden egyes viziten meg kell vizsgálni, hogy új keletű vagy romló látászavarra utaló tünetek jelentkeznek-e a betegnél. Ha új keletű vagy romló látászavar tüneteit azonosítják a betegnél, szemészeti vizsgálat javasolt. Serosus retinopathia diagnózisa esetén a Cotellic-kezelést meg kell szakítani mindaddig, amíg a tünetek ≤1-es fokozatú szintig javulnak. A serosus retinopathia a kezelés megszakításával, az adag csökkentésével vagy a kezelés abbahagyásával kezelhető (lásd 1. táblázat a 4.2 pontban).

Balkamra diszfunkció

A kiindulási értékhez képest LVEF-csökkenést jelentettek Cotellic-kezelésben részesülő betegeknél (lásd 4.8 pont). Az esemény első kialakulásáig eltelt idő medián értéke 4 hónap volt (1-13 hónap).

Az LVEF-érték meghatározását el kell végezni a kezelés megkezdése előtt a kiindulási érték megállapítása céljából, a kezelés első hónapja után, majd a klinikai javallattól függően, de legalább 3 havonta a kezelés befejezéséig. A kiindulási értékhez viszonyított LVEF-csökkenés a kezelés megszakításával, az adag csökkentésével vagy a kezelés abbahagyásával kezelhető (lásd 4.2 pont).

Minden betegnél, aki a kezelést csökkentett Cotellic-dózissal újrakezdi, LVEF-mérést kell végezni körülbelül 2 hét, 4 hét, 10 hét és 16 hét múlva, majd a klinikai javallattól függően.

Nem vizsgáltak olyan betegeket, akiknél a kiindulási LVEF-érték a helyi normálérték alsó határa (LLN) vagy 50% alatt van.

Májfunkció laboratóriumi eltérései

Amájfunkció laboratóriumi eltérései elfordulhatnak vemurafenibbel kombinált Cotellic-kezelés, illetve önmagában alkalmazott vemurafenib-kezelés esetén is (lásd a vemurafenib Alkalmazási előírását).

Amájfunkció laboratóriumi eltéréseit, ezen belül kifejezetten alanin-aminotranszferáz (ALT), aszpartát-aminotranszferáz (AST) és alkalikus-foszfatáz (ALP) -emelkedést észleltek Cotellic plusz vemurafenib-kezelésben részesülő betegeknél (lásd 4.8 pont).

Amájfunkciós eltéréseket monitorozni kell májfunkciós laboratóriumi vizsgálatokkal a kombinációs kezelés elkezdése előtt, valamint a kezelés alatt havonta vagy a klinikai javallattól függően akár gyakrabban is (lásd a 4.2 pontot).

3-as fokozatú májfunkció laboratóriumi eltérés esetén meg kell szakítani a vemurafenib-kezelést vagy csökkenteni kell az adagot. 4-es fokozatú májfunkció eltérés esetén mind a Cotellic-, mind a vemurafenib-kezelést meg kell szakítani, csökkenteni kell az adagot vagy mindkét kezelést abba kell hagyni (lásd 4.2 pont).

Rhabdomyolysis és kreatin-foszfokináz-szint (CPK-szint) emelkedés

Rhabdomyolysist jelentettek Cotellic-kel kezelt betegeknél (lásd 4.8 pont).

Ha rhabdomyolysist diagnosztizálnak, a Cotellic-kelezést meg kell szakítani, a CPK-szinteket és az egyéb tüneteket azok megszűnéséig monitorozni kell. A rhabdomyolysis súlyosságától függően dózismódosításra vagy a kezelés abbahagyására lehet szükség (lásd 4.2 pont).

3. és 4. fokozatú CPK-szint emelkedéseket, beleértve a kiindulási érték fölé történő, tünetmentes emelkedéseket is, szintén megfigyeltek a klinikai vizsgálatokban a Cotellic és vemurafenib kombinációban részesülő betegeknél (lásd 4.8 pont). A 3. és 4. fokozatú CPK emelkedések első előfordulásáig eltelt medián időtartam 16 nap volt (tartomány: 11 nap-10 hónap); a probléma teljes megszűnéséig eltelt medián időtartam 16 nap volt (tartomány: 2 nap-15 hónap).

A kezelés megkezdése előtt a szérum CPK- és kreatininszinteket meg kell mérni, hogy meghatározásra kerüljenek a kiindulási értékek, majd azokat monitorizni kell a kezelés alatt havonta, vagy ahogy az klinikailag indokolt. Emelkedett CPK-szint esetén ellenőrizni kell a rhabdomyolysis okozta panaszokat és tüneteket vagy az egyéb okokat. A tünetek súlyosságától és a CPK-szint emelkedésének mértékétől függően a kezelés megszakítása, a dózis módosítása vagy a kezelés abbahagyása válhat szükségessé (lásd 4.2 pont).

Hasmenés

Cotellic-kel kezelt betegeknél ≥3-as fokozatú és súlyos hasmenést jelentettek. A hasmenés esetén hasmenés-elleni szereket és szupportív kezelést kell alkalmazni. A szupportív kezelés ellenére fellépő ≥3-as fokozatú hasmenés esetén a Cotellic- és vemurafenib-kezelést meg kell szakítani, amíg a hasmenés ≤1-es fokozatú szintre javul. Ha ≥3-as fokozatú hasmenés újra előfordul, a Cotellic és a vemurafenib adagját csökkenteni kell (lásd. 4.2 pont).

Laktóz intolerancia

Ez a gyógyszer laktózt tartalmaz. Ritkán előforduló, örökletes galaktóz intoleranciában, congenitalis laktáz-hiányban vagy glükóz-galaktóz malabszorpcióban szenvedő betegek konzultáljanak a kezelőorvosukkal és az orvosnak egyedileg kell mérlegelni, hogy a várható előny meghaladja-e a kockázatot.

Gyógyszerkölcsönhatások: CYP3A-gátlók

Kerülendő az erős CYP3A gátlók Cotellic-kel történő együttadása. Fokozott elővigyázatosság szükséges a Cotellic és a közepesen erős CYP3A gátlók egyidejű alkalmazása esetén. Ha egy erős vagy közepesen erős CYP3A gátlóval történő egyidejű alkalmazás elkerülhetetlen, a betegek szoros megfigyelése szükséges a biztonságosság tekintetében és amennyiben klinikailag indokolt, a dózist módosítani kell (lásd 1. táblázat a 4.2 pontban).

QT-megnyúlás

Amennyiben a kezelés alatt a QTc-idő meghaladja az 500 ms-ot, kérjük, olvassa el a vemurafenib Alkalmazási előírásában a 4.2 és 4.4 pontot.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Más gyógyszerek hatása a kobimetinibre

CYP3A gátlók

A kobimetinib lebontásáért a CYP3A felelős és egészséges személyeknél a kobimetinib AUC-értéke kb. 7-szeresére nőtt egy erős CYP3A gátló (itrakonazol) jelenlétében. Az interakció nagysága betegeknél kisebb lehet.

Erős CYP3A gátlók (lásd 4.4 pont): Kerülendő az erős CYP3A gátlók alkalmazása a kobimetinib-kezelés alatt. Az erős CYP3A gátlók közé tartozik többek között a ritonavir, kobicisztát, telaprevir, lopinavir, itrakonazol, vorikonazol, klaritromicin, telitromicin, pozakonazol, nefazodon és grépfrútlé. Ha egy erős CYP3A gátló együttes adása elkerülhetetlen, a betegek szoros megfigyelése szükséges a biztonságosság tekintetében. Az erős CYP3A gátlók rövidtávú (7 nap vagy annál rövidebb ideig tartó) alkalmazása esetén mérlegelni kell a kobimetinib-kezelés megszakítását a gátlószer alkalmazásának idejére.

Közepesen erős CYP3A gátlók (lásd 4.4 pont): Fokozott elővigyázatosság szükséges a Cotellic és a közepesen erős CYP3A gátlók egyidejű alkalmazása esetén. A közepesen erős CYP3A gátlók közé tartozik többek között az amiodaron, eritromicin, flukonazol, mikonazol, diltiazem, verapamil, delavirdin, amprenavir, foszamprenavir, imatinib. A kobimetinib és a közepesen erős CYP3A gátlók egyidejű alkalmazása esetén a betegek szoros megfigyelése szükséges a biztonságosság tekintetében.

Gyenge CYP3A gátlók: A kobimetinib és a gyenge CYP3A gátlók adhatók együtt az adag módosítása nélkül.

CYP3A induktorok

Nem vizsgálták klinikai vizsgálat keretein belül a kobimetinib és erős CYP3A induktorok egyidejű alkalmazását, azonban feltételezhető a kobimetinib expozíciójának csökkenése. Ezért a közepesen erős, illetve erős CYP3A induktorok (pl. karbamazepin, rifampicin, fenitoin és lyukaslevelű orbáncfű) egyidejű alkalmazása kerülendő. Más, gyenge CYP3A induktor hatással bíró vagy ilyen hatás nélküli gyógyszerek alkalmazása mérlegelendő. Mivel a közepesen erős, illetve erős CYP3A induktorok egyidejű alkalmazása esetén a kobimetinib koncentrációja valószínűleg jelentősen lecsökken, a kezelés hatékonysága is veszélybe kerül.

P-glikoprotein gátlók

A kobimetinib a P-glikoprotein (P-gp) szubsztrátja. P-gp gátlók, pl. ciklosporin és verapamil egyidejű alkalmazása esetén lehetséges, hogy megnő a kobimetinib plazmakoncentrációja.

A kobimetinib hatása más gyógyszerekre

CYP3A- és CYP2D6-szubsztrátok

Egy daganatos betegek körében végzett klinikai gyógyszerkölcsönhatás-vizsgálat azt mutatta, hogy a midazolám (egy érzékeny CYP3A szubsztrát) és a dextrometorfán (egy érzékeny CYP2D6 szubsztrát) plazmakoncentrációja nem változott a kobimetinib jelenlétében.

CYP1A2 szubsztrátok

In vitro, a kobimetinib a CYP1A2 egyik lehetséges induktora és ezért csökkentheti ezen enzim szubsztrátjainak, pl. a teofillinnek az expozícióját. Ezen megállapítás klinikai relevanciájának értékelésére nem végeztek klinikai gyógyszerkölcsönhatás-vizsgálatokat.

BCRP szubsztrátok

In vitro a kobimetinib a BCRP (emlőrák rezisztencia fehérje) közepes fokú inhibitora. Nem végeztek klinikai gyógyszerkölcsönhatás-vizsgálatokat ennek megítélésére, és az intestinalis BCRP klinikailag releváns gátlása nem zárható ki.

Egyéb daganatellenes szerek

Vemurafenib

Nincs bizonyíték a kobimetinib és a vemurafenib között fennálló, semmilyen, klinikailag jelentős gyógyszerkölcsönhatásra irreszekábilis vagy metasztatikus melanomában szenvedő betegeknél, ezért nincs szükség dózismódosításra.

A kobimetinib hatása a gyógyszertranszport rendszerekre

In vitro vizsgálatok azt mutatták, hogy a kobimetinib nem szubsztrátja az OATP1B1, OATP1B3 és OCT1 hepaticus uptake transzportereknek, azonban gyengén gátolja ezeket a transzportereket. Ennek klinikai jelentőségét nem vizsgálták.

Gyermekek és serdülők

Interakciós vizsgálatokat csak felnőttek körében végeztek.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Fogamzóképes nők

A fogamzóképes nőknek javasolni kell, hogy két hatékony fogamzásgátló módszert, például óvszert vagy egyéb mechanikus módszert (spermiciddel, ha lehetséges) alkalmazzanak a Cotellic-kezelés alatt és a kezelés elhagyását követően, legalább három hónapon keresztül.

Terhesség

A Cotellic terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem áll rendelkezésre információ. Állatkísérletek során embrionális halálozást és a magzati nagyereket, illetve a koponyát érintő fejlődési rendellenességeket észleltek (lásd 5.3 pont). A Cotellic-et nem szabad terhesség alatt alkalmazni, kivéve, ha ez egyértelműen szükséges, és gondosan mérlegelték az anya igényeit és a magzati kockázatot.

Szoptatás

Nem ismert, hogy a kobimetinib kiválasztódik-e a humán anyatejbe. Az újszülöttekre/csecsemőkre nézve a kockázatot nem lehet kizárni. El kell dönteni, hogy a szoptatást függesztik fel, vagy megszakítják a kezelést – figyelembe véve a szoptatás előnyét a gyermekre nézve, valamint a terápia előnyét az anyára nézve.

Termékenység

Nincsenek humán adatok kobimetinibre vonatkozóan. Nem végeztek termékenységi vizsgálatokat állatoknál, de előfordultak a reproduktív szerveket érintő mellékhatások (lásd 5.3 pont). Ennek klinikai jelentősége nem ismert.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Cotellic kismértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. A klinikai vizsgálatokban látászavart jelentettek néhány kobimetinibbel kezelt betegnél, (lásd 4.4 és 4.8 pont). Fel kell hívni a betegek figyelmét, hogy ne vezessenek gépjárműveket, illetve ne kezeljenek gépeket, ha látászavart vagy bármilyen más mellékhatást tapasztalnak, amelyek hatással lehetnek ezen képességeikre.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

A vemurafenibbel kombinált Cotellic-kezelés biztonságosságát 247, előrehaladott, BRAF V600 mutáció-pozitív melanomában szenvedő betegnél vizsgálták a GO28141 vizsgálatban. Az első ≥3-as fokozatú nemkívánatos hatás kialakulásáig eltelt idő medián értéke a Cotellic plusz vemurafenib karon 0,6 hónap, míg a placebo plusz vemurafenib karon 0,8 hónap volt.

A vemurafenibbel kombinált Cotellic-kezelés biztonságosságát 129, előrehaladott, BRAF V600 mutáció-pozitív melanomában szenvedő betegnél szintén vizsgálták a NO25395 vizsgálatban. Az NO25395 vizsgálat biztonságossági profilja megegyezett a GO28141 vizsgálatban megfigyelt eredményekkel.

A GO28141 vizsgálatban a leggyakoribb mellékhatások (>20%), amelyeket a Cotellic plusz vemurafenib karon nagyobb gyakorisággal észleltek, a hasmenés, kiütés, hányinger, láz, fotoszenzitivitási reakció, alanin-aminotranszferáz-emelkedés, aszpartát-aminotranszferáz emelkedés, kreatin-foszfokináz emelkedés a vérben és hányás voltak. A leggyakoribb mellékhatások (>20%), amelyeket a placebo plusz vemurafenib karon nagyobb gyakorisággal észleltek, az arthralgia, alopecia és hyperkeratosis voltak. A fáradékonyságot hasonló gyakorisággal figyelték meg mindkét karon.

A vemurafenib-kezeléssel járó összes nemkívánatos hatás teljes leírását kérjük, olvassa el a vemurafenib Alkalmazási előírásában.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

A mellékhatások egy multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos, fázis III vizsgálat (GO28141) eredményein alapulnak, amelyben a vemurafenibbel kombinációban alkalmazott Cotellic biztonságosságát és hatásosságát hasonlították össze az önmagában adott vemurafenibbel korábban nem kezelt, BRAF V600 mutáció-pozitív, irreszekábilis, lokálisan előrehaladott (IIIc stádiumú) vagy metasztatikus (IV-es stádiumú) melanomában szenvedő betegeknél.

Agyógyszer okozta mellékhatások gyakoriságát a kobimetinib plusz vemurafenibbel kezelt betegek biztonságossági analízise alapján határozták meg 11,2 hónapos medián követési idővel (az adatok lezárásának időpontja 2014. szeptember 19).

Amelanomában szenvedő betegeknél jelentett mellékhatások az alábbiakban a MedDRA szervrendszerek, gyakorisági kategóriák és súlyossági fokozat szerint kerülnek felsorolásra. A gyakorisági kategóriák az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Nagyon gyakori ≥ 1/10 Gyakori ≥ 1/100 - < 1/10

Nem gyakori ≥ 1/1000 - < 1/100 Ritka ≥ 1/10 000 - < 1/1000 Nagyon ritka < 1/10 000

A3. táblázatban találhatóak azok a mellékhatások, amelyeket összefüggésbe hoztak a Cotellic alkalmazásával. Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a GO28141 vizsgálatból származó mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerültek felsorolásra, és a toxicitás értékeléséhez az NCI-CTCAE v 4.0 (közös toxicitási kritériumoknak) rendszerének alkalmazásával kerültek jelentésre.

3. táblázat. Gyógyszermellékhatások a vemurafenibbel kombinációban alkalmazott Cotellic-kel kezelt betegeknél a GO28141 vizsgálatban^

Szervrendszer

Nagyon gyakori

Gyakori

Nem gyakori

 

 

 

 

Jó-, rosszindulatú és nem

 

Basalsejtes carcinoma,

 

meghatározott

 

A bőr laphámsejtes

 

daganatok (beleértve a

 

carcinomája**,

 

cisztákat és polipokat is)

 

Keratoacanthoma**

 

Vérképzőszervi és

Anaemia

 

 

nyirokrendszeri

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

Anyagcsere- és

 

Kiszáradás,

 

táplálkozási betegségek

 

Hypophosphataemia,

 

és tünetek

 

Hyponatremia,

 

 

 

Hyperglykaemia

 

 

 

 

 

Szembetegségek és

Serosus retinopathiaa,

Látászavar

 

szemészeti tünetek

homályos látás,

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és tünetek

Hypertensio, vérzés*

 

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi

 

Pneumonitis

 

és mediastinalis

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hasmenés, hányinger,

 

 

betegségek és tünetek

hányás

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Fotoszenzitivitásb,

 

 

szövet betegségei és

bőrkiütés, maculo-

 

 

tünetei

papulosus bőrkiütés,

 

 

 

acneiform dermatitis,

 

 

 

hyperkeratosis**

 

 

Szervrendszer

Nagyon gyakori

Gyakori

Nem gyakori

 

 

 

 

A csont- és

 

 

Rhabdomyolysis***

izomrendszer, valamint a

 

 

 

kötőszövet betegségei és

 

 

 

tünetei

 

 

 

Általános tünetek, az

Láz, hidegrázás

 

 

alkalmazás helyén

 

 

 

fellépő reakciók

 

 

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

CPK-szint emelkedés a

Ejekciós frakció

 

vizsgálatok eredményei

vérben, ALT emelkedés,

csökkenése,

 

 

AST emelkedés,

Bilirubinszint

 

 

gamma-

emelkedés a vérben

 

 

glutamiltranszferáz

 

 

 

(GGT) emelkedés, ALP

 

 

 

emelkedés a vérben

 

 

^ Adatzárás időpontja 2014. szeptember 19.

*Lásd az „Egyes kiválasztott mellékhatások leírása” részben a Vérzés fejezetet.

**Lásd az „Egyes mellékhatások leírása” részben a A bőr laphámsejtes carcinomája, keratoacanthoma és hyperkeratosis fejezetet.

***Lásd az „Egyes kiválasztott mellékhatások leírása” részben a Rabdomyolysis fejezetet.

a Magában foglalja mind a chorioretinopathia, mind a retinaleválás eseteit, amelyek serosus retinopathiára utalnak (lásd 4.4. pont)

b Összevont adat, amely magába foglalja a fotoszenzitív reakcióként, napégésként, solaris dermatitisként és az aktinikus elasztózisként jelentett eseteket is

Egyes kiválasztott mellékhatások leírása

Vérzés

Nagyobb gyakorisággal jelentettek vérzéses eseményt a Cotellic plusz vemurafenib karon, mint a placebo plusz vemurafenib karon (minden típus és fokozat: 13% vs. 7%). Az első eseményig eltelt medián időtartam 6,1 hónap volt a Cotellic plusz vemurafenib karon.

Az események döntő része 1-es vagy 2-es fokozatú és nem súlyos volt. A legtöbb esemény megszűnt a Cotellic dózis módosítása nélkül. Súlyos vérzéses eseményeket (beleértve koponyaűri és gasztrointesztinális vérzéseket is) jelentettek a forgalombahozatalt követően. A vérzés kockázata megnövekedhet, amennyiben trombocita aggregáció gátló vagy véralvadásgátló kezeléssel együtt kerül alkalmazásra. Amennyiben vérzés lép fel, azt kezelni kell, ahogyan az klinikailag indokolt (lásd a 4.2 és 4.4 pontban).

Rhabdomyolysis

Rhabdomolysist jelentettek a forgalombahozatalt követően. A rhabdomyolysis okozta panaszok vagy tünetek alapos klinikai kivizsgálást és megfelelő kezelést indokolnak,, a Cotellic dózisának módosításával vagy elhagyásával, a mellékhatások súlyosságától függően (lásd 4.2 és 4.4 pont).

Fotoszenzitivitás

A fotoszenzitivitás nagyobb gyakorisággal fordult elő a Cotellic plusz vemurafenib karon, mint a placebo plusz vemurafenib karon (47% vs. 35%). Az események döntő része 1-es vagy 2-es fokozatú volt; ≥ 3-as fokozatú esemény a betegek 4%-ánál fordult elő a Cotellic plusz vemurafenib karon, szemben a placebo plusz vemurafenib karon észlelt 0%-kal.

Nem figyeltek meg egyértelmű tendenciát a ≥3-as fokozatú események kialakulásának idejét illetően. A ≥3-as fokozatú fotoszenzitív eseményeket a Cotellic plusz vemurafenib karon elsődleges helyileg ható gyógyszerekkel kezelték a kobimetinib és a vemurafenib adagolásának egyidejű leállítása mellett (lásd 4.2 pont).

Nem észleltek fototoxicitást Cotellic monoterápia mellett.

A bőr laphámsejtes carcinomája, keratoacanthoma és hyperkeratosis

Kisebb gyakorisággal jelentették a bőr laphámsejtes carcinomáját a Cotellic plusz vemurafenib karon, mint a placebo plusz vemurafenib karon (összes fokozat: 3% vs. 13%). Kisebb gyakorisággal jelentették a keratoacanthomát a Cotellic plusz vemurafenib karon, mint a placebo plusz vemurafenib karon (összes fokozat: 2% vs. 9%). Kisebb gyakorisággal jelentették a hyperkeratosist a Cotellic plusz vemurafenib karon mint a placebo plusz vemurafenib karon (összes fokozat: 11% vs. 30%).

Serosus retinopathia

Serosus retinopathia eseteit jelentették Cotellic-kel kezelt betegeknél (lásd 4.4 pont). Szemészeti vizsgálat javasolt azoknál a betegeknél, akik új keletű vagy rosszabbodó látászavarról számolnak be. A serosus retinopathia a kezelés megszakításával, az adag csökkentésével vagy a kezelés abbahagyásával kezelhető (lásd 1. táblázat a 4.2 pontban).

Balkamra diszfunkció

A kiindulási értékhez képest LVEF-csökkenést jelentettek Cotellic-kezelésben részesülő betegeknél (lásd 4.4 pont). Az LVEF-érték meghatározását el kell végezni a kezelés megkezdése előtt a kiindulási érték megállapítása céljából, a kezelés első hónapja után, majd a klinikai javallattól függően, de legalább 3 havonta a kezelés befejezéséig. A kiindulási értékhez viszonyított LVEF-csökkenés a kezelés megszakításával, az adag csökkentésével vagy a kezelés abbahagyásával kezelhető (lásd

4.2 pont).

Laboratóriumi eltérések

Májfunkció laboratóriumi eltérések

A májfunkció laboratóriumi eltéréseket, ezen belül kifejezetten ALT, AST és ALP emelkedést észleltek vemurafenibbel kombinált Cotellic-kezelésben részesülő betegek esetében (lásd 4.4 pont).

A májfunkció laboratóriumi értékeit ellenőrizni kell a kombinációs kezelés elkezdése előtt, valamint a kezelés alatt havonta vagy a klinikai javallattól függően akár gyakrabban (lásd 4.2 pont).

Kreatin-foszfokináz (CPK) emelkedés a vérben

A GO28141 vizsgálatban nagyobb gyakorisággal figyeltek meg tünetekkel nem járó CPK-szint emelkedést a Cotellic plusz vemurafenib karon, mint a placebo plusz vemurafenib karon (lásd 4.2 és 4.4 pont). Egy rhabdomyolysis esetet figyeltek meg, párhuzamos CPK emelkedéssel a vérben, a vizsgálat mindegyik karján.

A 4. táblázat mutatja a májfunkció laboratóriumi eltérések, valamint az emelkedett kreatin-foszfokináz előfordulási gyakoriságát, az összes és a 3-4-es fokozatú események szerint lebontva.

4. táblázat. Májfunkció és egyéb laboratóriumi eltérések a fázis III GO28141 vizsgálatban

Változások a jelentett

 

Kobimetinib plusz

Placebo plusz

laboratóriumi adatokban

 

vemurafenib

vemurafenib

 

 

(n = 247)

(n = 246)

 

 

 

(%)

 

(%)

 

 

Összes

 

3-4-es

Összes

 

3-4-es

 

 

fokozat

 

fokozat

fokozat

 

fokozat

Májfunkciós vizsgálat

 

 

 

 

 

 

Emelkedett ALP

 

 

 

Emelkedett ALT

 

 

 

Emelkedett AST

 

 

 

Emelkedett GGT

 

 

 

Emelkedett bilirubin a

 

 

 

vérben

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb laboratóriumi eltérések

 

 

 

 

 

 

Emelkedett CPK a vérben

 

 

 

< 1

Speciális betegpopulációk

Idősek

Az irreszekábilis vagy metasztatikus melanómában szenvedő betegeknél (n = 247) vemurafenibbel kombinált Cotellic-kel végzett fázis III vizsgálatban 183 beteg (74%) volt 65 évesnél fiatalabb,

44 beteg (18%) volt 65-74 év közötti, 16 beteg (6%) volt 75-84 év közötti, illetve 4 beteg (2%) volt 85 éves vagy annál idősebb. Azon betegek aránya, akik nemkívánatos eseményeket tapasztaltak, hasonló volt a 65 évnél fiatalabb betegeknél, mint a 65 éves vagy annál idősebb betegeknél. A 65 éves vagy annál idősebb betegeknél nagyobb volt a valószínűsége a súlyos, illetve a kobimetinib-kezelés abbahagyásához vezető nemkívánatos események kialakulásának, mint a 65 évesnél fiatalabb betegeknél.

Beszűkült veseműködés

Nem végeztek farmakokinetikai vizsgálatokat beszűkült veseműködésű betegeknél. Populációs farmakokinetikai elemzés alapján enyhe vagy közepes fokú beszűkült veseműködés esetén nincs szükség az adag módosítására. Súlyos fokú beszűkült veseműködésű betegeknél csak nagyon kevés Cotellic-re vonatkozó adat áll rendelkezésre. A Cotellic-et óvatosan kell alkalmazni súlyos fokú beszűkült veseműködésű betegeknél.

Beszűkült májműködés

Beszűkült májműködésű betegeknél a dózis módosítása nem javasolt (lásd 5.2 pont).

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Nincsen túladagolással kapcsolatos tapasztalat humán klinikai vizsgálatokban. Amennyiben túladagolás gyanúja merül fel, a kobimetinib adását le kell állítani és szupportív kezelést kell alkalmazni. A kobimetinib túladagolásnak nincsen specifikus ellenszere.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Daganatellenes szerek, ATC kód: L01XE38

Hatásmechanizmus

A kobimetinib egy reverzibilis, szelektív, allosztérikus, oralis inhibitor, amely gátolja a mitogén- aktivált protein-kináz (MAPK) útvonalat a mitogén-aktivált extracelluláris szignál által szabályozott kináz MEK1-en és MEK2-n keresztül, mely az extracelluláris szignál által szabályozott kináz (ERK) 1 és ERK2 foszforilációjának gátlásához vezet. Tehát a kobimetinib gátolja a MAPK útvonal révén indukált sejtproliferációt a MEK1/2 jelátviteli csomópont gátlásával.

Preklinikai modellekben a kobimetinib és a vemurafenib kombinációja azt mutatta, hogy melanoma sejtekben a mutált BRAF V600 fehérjék és az MEK fehérjék egyidejű támadásával a két szer kombinációja gátolja a MAPK útvonal reaktivációját a MEK1/2-n keresztül, amely az intracelluláris jelátvitel erősebb gátlását és a tumorsejt proliferációjának csökkenését eredményezi.

Klinikai hatásosság és biztonságosság

Nincsenek adatok a vemurafenibbel kombinált Cotellic biztonságosságáról és hatásosságáról központi idegrendszeri metasztázissal rendelkező vagy nem bőreredetű melanomában szenvedő betegeknél.

GO28141 (coBRIM) vizsgálat

A GO28141 vizsgálat egy multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos, fázis III vizsgálat, amelyben a vemurafenibbel kombinált Cotellic biztonságosságát és hatásosságát hasonlították össze a placebóval kombinált vemurafenibbel, korábban nem kezelt, BRAF V600 mutáció-pozitív, irreszekábilis, lokálisan előrehaladott (IIIc stádiumú) vagy metasztatikus (IV-es stádiumú) melanomában szenvedő betegeknél.

Kizárólag olyan betegeket választottak be a GO28141 vizsgálatba, akiknek ECOG teljesítmény státusza 0 és 1 között volt. Azokat a betegeket, akiknek 2-es vagy magasabb volt az ECOG teljesítmény státusza, a vizsgálatból kizárták.

A cobas® 4800 BRAF V600 mutációteszt segítségével elvégzett BRAF V600 mutáció igazolása után 495, korábban nem kezelt, irreszekábilis, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus melanomában szenvedő beteget randomizáltak az alábbi kezelések közül az egyikre:

Placebo naponta egyszer a 28 napos kezelési ciklusok 1-21. napján és 960 mg vemurafenib naponta kétszer az 1-28. napon, vagy

60 mg Cotellic naponta egyszer a 28 napos kezelési ciklusok 1-21. napján és 960 mg vemurafenib naponta kétszer az 1-28. napon

Az elsődleges végpont a vizsgáló (INV) által meghatározott progressziómentes túlélés (PFS) volt. Másodlagos hatásossági végpont a vizsgáló által meghatározott teljes túlélés (OS), objektív válaszarány, a válasz időtartama (DoR) és a független ellenőrző testület (IRF) által meghatározott PFS volt.

Legfontosabb kiindulási jellemzők a következők voltak: a betegek 58%-a férfi, az életkor medián értéke 55 év (tartomány 23-88 év), a betegek 60%-ának metasztatikus M1c stádiumú melanomája volt és az LDH emelkedést mutató betegek aránya a kobimetinib plusz vemurafenib karon 46,3%, míg a placebo plusz vemurafenib karon 43,0% volt.

A GO28141 vizsgálatban 89 beteg (18,1%) volt 65-74 év közötti, 38 beteg (7,7%) volt 75-84 év közötti, illetve 5 beteg (1,0%) volt 85 éves vagy annál idősebb.

A hatásossági eredmények összefoglalása az 5. táblázatban található.

5. táblázat. A GO28141 (coBRIM) vizsgálat hatásossági eredményei

 

 

Cotellic + vemurafenib

Placebo + vemurafenib

 

 

N = 247

N = 248

 

 

 

 

Elsődleges végponta, f

 

 

Progressziómentes túlélés (PFS)

 

 

Medián (hónapok)

 

12,3

7,2

(95%-os CI)

 

(9,5, 13,4)

(5,6; 7,5)

Relatív hazárd (95% CI)b

 

0,58 (0,46; 0,72)

 

 

 

Legfontosabb másodlagos végpontoka, f

 

Teljes túlélés (OS)g

 

 

Medián (hónapok)

22,3

17,4

(95 % CI)

(20,3, NÉ)

(15,0, 19,8)

Relatív hazárd (95% CI)b

0,70 (95% CI: 0,55, 0,90)

 

 

p-érték = 0,0050e)

Objektív válaszarány (ORR)

172 (69,6%)

124 (50,0%)

az ORR c (95% CI-a)

(63,5%; 75,3%)

(43,6%; 56,4%)

Az ORR % különbsége (95%

19,6 (11,0, 28,3)

CI)d

Legjobb teljes válasz

 

 

Teljes válasz

39 (15,8%)

26 (10,5%)

Részleges válasz

133 (53,8%)

98 (39,5%)

Stabil betegség

44 (17,8%)

92 (37,1%)

A válasz időtartama (DoR)

 

 

A DoR medián értéke (hónapok)

9,2

A medián érték (95% CI-a)

(11,1, 16,6)

(7,5, 12,8)

NÉ = Nem Értékelhető

a A RECIST v1.1 alapján a vizsgáló (INV) által értékelt és igazolt

b Földrajzi régió és metastasis klasszifikáció (betegségstádium) szerint sztratifikált elemzés c A Clopper-Pearson módszer alkalmazásával

d A Hauck-Anderson módszer alkalmazásával

eA teljes túlélés p-értéke (0,0050) keresztezte az előre meghatározott határvonalat (p-érték<0,0499)

fAz adatok lezárásának időpontja ezen frissített PFS analízis és a másodlagos végpontok közül az ORR, BOR és DoR esetén 2015. január 16. A követés medián ideje 14,2 hónap volt.

gAz adatok lezárásának időpontja a végső OS analízis esetén 2015. augusztus 28, és a követés medián ideje 18,5 hónap volt.

A GO28141 vizsgálat elsődleges analízisét 2014. május 9-i adatzárással végezték el. Az elsődleges végpont, a vizsgáló által meghatározott PFS tekintetében szignifikáns előny mutatkozott a Cotellic plusz vemurafenib karon kezelt betegeknél, szemben a placebo plusz vemurafenib karral (relatív hazárd 0,51 (0,39; 0,68); p-érték < 0,0001). A vizsgáló által meghatározott PFS becsült medián értéke 9,9 hónap volt a Cotellic plusz vemurafenib karon, míg 6,2 hónap a placebo plusz vemurafenib karon. A PFS független meghatározásának becsült medián értéke 11,3 hónap volt a Cotellic plusz vemurafenib karon, míg 6,0 hónap a placebo plusz vemurafenib karon (relatív hazárd 0,60 (0,45; 0,79); p-érték = 0,0003). Az objektív válaszarány (ORR) a Cotellic plusz vemurafenib karon 67,6% volt, míg 44,8% a placebo plusz vemurafenib karon. Az ORR különbsége 22,9% (p-érték < 0,0001) volt.

A GO28141 vizsgálat végső analízisét 2015. augusztus 28.-i adatzárással végezték el. A teljes túlélés tekintetében szignifikáns előny mutatkozott a Cotellic plusz vemurafenib karon kezelt betegeknél, szemben a placebo plusz vemurafenib karral (1. ábra). Az 1 éves (75%) és a 2 éves (48%) teljes túlélés becsült értéke a Cotellic plusz vemurafenib karon nagyobb volt, mint a placebo plusz vemurafenib karon (64%, illetve 38%).

1. ábra. A végső teljes túlélés Kaplan-Meier görbéi - kezelésbe bevont populáció (az adatok lezárásának időpontja 2015. augusztus 28.)

2. ábra: Fasor-ábra a végső teljes túlélés alcsoport elemzéseinek relatív hazárd értékeivel – kezelésbe bevont populáció (az adatok lezárásának időpontja 2015. augusztus 28.)

A beteg által értékelt globális egészségi állapotot / az egészségi állapottal összefüggő életminőséget az EORTC életminőség kérdőív – Core 30 (QLQ-C30) segítségével értékelték. Az összes funkcionális domén és a legtöbb tünet (étvágytalanság, székrekedés, hányinger és hányás, dyspnoe, fájdalom, fáradékonyság) pontszáma azt mutatta, hogy a kiindulástól számított átlagos változás hasonló volt a két kezelési kar között, és nem mutatkozott klinikailag jelentős változás (minden pontszámban

≤ 10 pontos változás a kiinduláshoz viszonyítva).

NO25395 (BRIM7) vizsgálat

A Cotellic hatásosságát a vemurafenibhez hozzáadott Cotellic biztonságosságának, tolerabilitásának, farmakokinetikájának és hatásosságának értékelésére tervezett fázis Ib NO25395 vizsgálatban elemezték, BRAF V600 mutáció-pozitív (cobas® 4800 BRAF V600 mutáció teszt módszerrel igazolva) irreszekábilis vagy metasztatikus melanomában szenvedő betegeknél.

Ebben a vizsgálatban 129 beteget kezeltek Cotellic-kel és vemurafenibbel: 63 beteg még nem kapott korábban BRAF-gátló kezelést (BRAFi), 66 beteg állapota pedig korábbi vemurafenib-kezelés mellett progressziót mutatott. A 63 BRAFi kezelésben még nem részesült beteg közül 20 beteg kapott már szisztémás kezelést az előrehaladott melanomára, amely döntően (80%) immunterápia volt.

A NO25395 vizsgálat BRAFi kezelésben még nem részesült betegpopulációjának eredményei megfeleltek a GO28141 vizsgálat eredményeinek. A BRAFi kezelésben még nem részesült betegeknél (n = 63) 87%-os objektív válaszarányt értek el, ezen belül a betegek 16%-ánál teljes válasz mutatkozott. A válasz időtartamának medián értéke 14,3 hónap volt. A PFS medián értéke BRAFi kezelésben még nem részesült betegeknél 13,8 hónap, a követés medián értéke pedig 20,6 hónap volt.

A vemurafenib-kezelés mellett progressziót mutató betegeknél (n = 66) az objektív válaszarány 15% volt. A válasz időtartamának medián értéke 6,8 hónap volt. A vemurafenib-kezelés mellett progressziót mutató betegek esetében a PFS medián értéke 2,8 hónap, a követés medián értéke pedig 8,1 hónap volt.

A BRAF-gátló kezelésben még nem részesült betegek teljes túlélésének medián értéke 28,5 hónap (95% CI 23,3-34,6) volt. A BRAF-gátló kezelés mellett progressziót mutató betegek medián teljes túlélése 8,4 hónap volt (95% CI 6,7-11,1).

Gyermekek

Az Európai Gyógyszerügynökség a gyermekek esetén minden korosztálynál eltekint a Cotellic vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségétől malignus szolid tumorokban (lásd a 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk).

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás

Daganatos betegeknél a 60 mg kobimetinib szájon át történő beadását követően a kobimetinib közepes ütemű felszívódását figyelték meg, a Tmax medián értéke 2,4 óra volt. A dinamikus egyensúlyi állapot átlagos Cmax, illetve AUC0-24-értéke 273 ng/ml, illetve 4340 ng•óra/ml volt. Dinamikus egyensúlyi állapotban az átlagos akkumulációs arány megközelítőleg 2,4-szeres volt. A kobimetinibnek lineáris farmakokinetikája van a ~3,5 mg-100 mg-os dózistartományban.

A kobimetinib abszolút biohasznosulása 45,9% (90% CI: 39,7%, 53,1%) volt egészséges személyeknél. Egészséges személyeken elvégeztek egy humán tömegegyensúly vizsgálatot, amely azt mutatta, hogy a kobimetinib jelentős mértékben metabolizálódik és a széklettel ürül. A felszívódott gyógyszer aránya ~88% volt, amely nagyarányú felszívódásra és first-pass metabolizmusra utal.

A kobimetinib farmakokinetikája nem változik egészséges személyeknél, ha étkezés során (magas zsírtartalmú étellel) adják, összehasonlítva azzal, ha éhgyomorra adják. Mivel az étel nem befolyásolja a kobimetinib farmakokinetikáját, étellel vagy anélkül is be lehet venni.

Eloszlás

In vitro a kobimetinib 94,8%-a kötődik humán plazmafehérjékhez. Nem figyeltek meg preferenciális kötődést a humán vörösvértestekhez (a vér – plazma arány 0,93).

Egészséges személyeknél az eloszlási térfogat 1050 l volt 2 mg-os intravénás adag beadása után. Populációs farmakokinetikai elemzés alapján daganatos betegeknél az eloszlás látszólagos térfogata 806 l volt.

A kobimetinib a P-gp egyik szubsztrátja in vitro. A vér-agy gáton át történő transzport nem ismert.

Biotranszformáció

A kobimetinib metabolizmusának fő útvonala úgy tűnik a CYP3A által végzett oxidáció és UGT2B7 révén történő glükuronidáció. A plazmában a kobimetinib a fő komponens. A plazmában az oxidatív metabolitok nem haladták meg a teljes keringő radioaktivitás 10%-át, illetve nem észleltek humánspecifikus metabolitokat a plazmában. A székletben, illetve a vizeletben a beadott adag 6,6%-a, illetve 1,6%-a volt megtalálható változatlan gyógyszerként, amely arra utal, hogy a kobimetinib nagyrészt metabolizálódik, és csak minimális mértékben ürül a vesén keresztül. In vitro adatok azt mutatják, hogy a kobimetinib nem gátolja az OAT1-, OAT3- vagy OCT2-transzportereket.

Elimináció

A kobimetinibet és metabolitjait egy tömegegyensúly vizsgálatban tanulmányozták egészséges személyeken. Átlagosan a beadott adag 94%-át mutatták ki 17 napon belül. A kobimetinib jelentős mértékben metabolizálódott, és a széklettel ürült.

A kobimetinib 2 mg-os intravénás adagjának beadása után az átlagos plazma clearance (CL) 10,7 l/óra volt. Daganatos betegeknél az átlagos látszólagos clearance 60 mg szájon át történő beadása után 13,8 l/óra volt. Szájon át történő adagolás után a kobimetinib átlagos eliminációs felezési ideje

43,6 óra volt (tartomány: 23,1 – 69,6 óra). Tehát a kezelés befejezése után a kobimetinib teljes kiürülése a szisztémás keringésből akár két hétig is eltarthat.

Speciális betegpopulációk

Egy populációs farmakokinetikai elemzés alapján a nem, rassz, etnikum, kiindulási ECOG érték és az enyhe vagy közepes fokú beszűkült veseműködés nem befolyásolta a kobimetinib farmakokinetikáját. A kiindulási kort és a kiindulási testsúlyt, mint a kobimetinib clearance-nek, illetve a kobimetinib eloszlási térfogatának statisztikailag szignifikáns kovariánsát azonosították. Érzékenységi elemzés alapján azonban egyik kovariánsnak sem volt klinikailag szignifikáns hatása a dinamikus egyensúlyi állapotban mért expozícióra.

Nem

Egy 210 nőt és 277 férfit magába foglaló populációs farmakokinetikai elemzés alapján a nem nincs hatással a kobimetinib expozíciójára.

Idősek

Egy 133, 65 éves vagy annál idősebb beteget magában foglaló populációs farmakokinetikai elemzés alapján az életkor nem befolyásolja a kobimetinib expozícióját.

Beszűkült veseműködés

Preklinikai adatok és a humán tömegegyensúlyi vizsgálat alapján a kobimetinib nagyrészt metabolizálódik, és csak minimális mértékben ürül a vizelettel. Nem végeztek célzott farmakokinetikai vizsgálatot beszűkült veseműködésű betegeknél.

Egy populációs farmakokinetikai elemzés, amelyben 151 enyhe fokú beszűkült veseműködésű (kreatinin clearance (CRCL) 60-90 ml/perc) beteg, 48 közepes fokú beszűkült veseműködésű (CRCL 30-60 ml/perc) beteg és 286 normális vesefunkciójú (CRCL ≥90 ml/perc) beteg adatait használták fel, azt mutatta, hogy a CRCL-nek nem volt számottevő hatása a kobimetinib expozíciójára.

A populációs farmakokinetikai elemzés alapján enyhe-közepes fokú beszűkült veseműködés nem befolyásolja a kobimetinib expozícióját. Súlyos fokú beszűkült veseműködés esetén csak nagyon kevés Cotellic-re vonatkozó adat áll rendelkezésre.

Beszűkült májműködés

A kobimetinib farmakokinetikáját 6 enyhén beszűkült májműködésű beteg (Child Pugh A), 6 közepesen beszűkült májműködésű beteg (Child Pugh B), 6 súlyosan beszűkült májműködésű beteg (Child Pugh C) és 10 egészséges alany esetében értékelték. Egyszeri dózis beadása után a szisztémás teljes kobimetinib-expozíciók hasonlóak voltak az enyhén vagy közepesen beszűkült májműködésű betegek és az egészséges alanyok esetén, míg a súlyosan beszűkült májműködésű betegnél alacsonyabb volt a teljes kobimetinib-expozíció (AUC0-∞ geometriai átlagos arány 0,69 egészséges alanyokhoz képest), amely nem tekinthető klinikailag jelentősnek. A szabad kobimetinib-expozíció enyhén és közepesen beszűkült májműködésű betegeknél a normál veseműködésű alanyokéhoz hasonló volt, míg a súlyosan beszűkült májműködésű betegeknél kb. 2-szer magasabb volt az expozíció (lásd 4.2 pont).

Gyermekek

Nem végeztek a kobimetinib farmakokinetikáját tanulmányozó vizsgálatokat gyermekeknél.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Nem végeztek karcinogenitási vizsgálatokat kobimetinibbel. A hagyományos, kobimetinibbel végzett genotoxicitási vizsgálatok eredménye negatív volt.

Nem végeztek speciálisan a termékenységet vizsgáló állatkísérleteket kobimetinibbel. Toxicitási vizsgálatokban degeneratív eltéréseket észleltek a reproduktív szövetekben, pl. patkányokban a sárgatest és az ondóhólyag, a mellékhere és a hüvely epitheliális sejtjeinek, valamint kutyákban a mellékhere epitheliális sejtjeinek fokozott apoptosisát/necrosisát. Ennek klinikai relevanciája nem ismert.

Vemhes patkányoknál a javasolt adagokhoz tartozó humán expozíciónak megfelelő szisztémás expozíció mellett a kobimetinib embrionális halálozást, illetve a nagyereket és a koponyát érintő magzati malformációkat okozott.

A vemurafenibbel kombinált kobimetinib-kezelés kardiovaszkuláris biztonságosságát nem értékelték in vivo. In vitro a kobimetinib mérsékelt fokú hERG ioncsatorna gátlást okozott (IC50꞊ 0,5 µm

[266 ng/ml]), amely kb. 18-szor magasabb, mint a forgalomba kerülő 60 mg-os adag mellett kialakuló plazma csúcskoncentráció (Cmax ) (szabad Cmax꞊14 ng/ml [0,03 µm]).

Patkányokkal és kutyákkal végzett toxicitási vizsgálatokban a klinikailag hatásosnál kisebb plazmaexpozíciók mellett általában reverzibilis degeneratív eltéréseket találtak a csontvelőben, a gastrointestinalis traktusban, a bőrben, a thymusban, a mellékvesében, a májban, a lépben, a nyirokcsomókban, a vesében, a szívben, az ovariumokban és a hüvelyben. Dózis-limitáló toxicitások voltak patkányoknál a bőrfekélyek, felületi exsudatumok és az acanthosis, kutyáknál pedig a nyelőcső krónikus aktív gyulladása és degenerációja, amelyhez különböző mértékű gastroenteropathia társult.

Fiatal patkányokkal végzett ismételt adagolású toxicitási vizsgálatokban a kobimetinib szisztémás expozíciója 2-11-szer volt magasabb a postnatális 10. napon, mint a postnatális 38. napon, amikor az expozíció a felnőtt patkányokéhoz hasonló volt. Fiatal patkányoknál a kobimetinib adagolása hasonló eltéréseket okozott, mint amit a felnőtteknél végzett pivotális toxicitási vizsgálatokban észleltek, így reverzibilis degeneratív eltéréseket a thymusban és a májban, csökkent lép és pajzsmirigy/mellékpajzsmirigy tömeget, emelkedett foszfor- és bilirubinszintet és vörösvértest masszát és csökkent trigliceridszintet. A fiatal állatkonál a mortalitás olyan dózisnál lépett fel

(3 mg/kg) amely nem vezetett mortalitáshoz felnőtt állatoknál.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Tabletta mag

Laktóz-monohidrát

Mikrokristályos cellulóz (E460)

Kroszkarmellóz-nátrium (E468)

Magnézium-sztearát (E470b)

Filmbevonat

Polyvinil-alkohol

Titán-dioxid (E171)

Makrogol 3350

Talkum (E553b)

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

4 év

6.4Különleges tárolási előírások

Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

Átlátszó PVC/PVDC buborékcsomagolás, melyben 21 tabletta van. Minden csomagban 63 tabletta van.

6.6A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó helyi előírások szerint kell végrehajtani.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Nagy-Britannia

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/15/1048/001

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

2015. november 20.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája