Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Az oldal nyelvének kiválasztása

Docetaxel Mylan (docetaxel, anhydrous) – Alkalmazási előírás - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveDocetaxel Mylan
ATC-kódL01CD02
Hatóanyagdocetaxel, anhydrous
GyártóMylan S.A.S.

1. A GYÓGYSZER NEVE

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

2. MINÕSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

A koncentrátum oldatos infúzióhoz milliliterenként 20 mg (vízmentes) docetaxelt tartalmaz. 20 mg docetaxel 1 ml koncentrátumot tartalmazó injekciós üvegben.

Ismert hatású segédanyagok:

 

 

 

 

 

A koncentrátum oldatos infúzióhoz milliliterenként 395 mg vízmentes etanolt tartalmaz.

nt

395 mg vízmentes etanol 1 ml koncentrátumot tartalmazó injekciós üvegben.

 

ű

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

 

engedélye

megsz

 

 

 

 

A koncentrátum halványsárga vagy barnás-sárga színű.

 

 

 

3.

GYÓGYSZERFORMA

 

 

 

 

 

Koncentrátum oldatos infúzióhoz (steril koncentrátum).

 

 

 

 

4.

KLINIKAI JELLEMZŐK

forgalomba

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Terápiás javallatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emlőcarcinoma

 

 

 

 

 

A Docetaxel Mylan doxorubicinnel és cikl foszfamiddal kombinálva adjuváns kezelésként a

 

következő

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

esetekben javallt:

 

 

 

 

 

 

operábilis, nyirokcsomó-pozitív emlőcarcinoma

 

 

 

 

 

operábilis, nyirokcsomó-negatív emlőcarcinoma

 

 

 

 

Operábilis, nyirokcsomó-negatív emlőcarcinoma esetén az adjuváns kezelést azokra a betegekre kell korlátozni, akik a korai emlőcarcinoma elsődleges kezelésére vonatkozó, nemzetközileg elfogadott kritériumok szerint alkalmasak a kemoterápiára (lásd 5.1 pont).

Docetaxel Mylan doxorubicinnal kombinálva lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére javallt olyan betegeknél, akik korábban emiatt az állapotuk miatt még nem Arészesültek citotoxikus kezelésben.

Docetaxel Mylan monoterápia citotoxikus kezelésre nem reagáló, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére javallt. Az előzetes kemoterápia során egy antraciklint vagy egy alkiláló szert kellett alkalmazni.

Docetaxel Mylan trasztuzumabbal kombinálva olyan betegek metasztatikus emlőcarcinomájának kezelésére javallt, akiknek a daganata HER2-t overexpresszál, és akik korábban nem kaptak metasztatikus betegség miatt kemoterápiát.

Docetaxel Mylan kombinációban kapecitabinnal citotoxikus kezelésre nem reagáló, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére javallt. Az előzetes kemoterápia során antraciklin származékot kellett alkalmazni.

Ajánlott adag:
Fej- és nyaki carcinoma
Nem-kissejtes tüdőcarcinoma
Docetaxel Mylan előzetes kemoterápiás kezelésre nem reagáló, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus nem-kissejtes tüdőcarcinoma kezelésére javallt.
Docetaxel Mylan ciszplatinnal kombinációban nem eltávolítható, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus nem-kissejtes tüdőcarcinoma kezelésére javallt olyan betegeknél, akik korábban emiatt az állapotuk miatt még nem részesültek kemoterápiás kezelésben.
Prosztatacarcinoma

betegek kezelésére javallt, akik metasztatikus betegségükre kemoterápiás keze ésben korábban nem részesültek.

A Docetaxel Mylan prednizonnal vagy prednizolonnal kombinációban hormon rezisztens

nt

metasztatikus prosztata carcinoma kezelésére javallt.

 

 

 

 

 

Gyomor adenocarcinoma

 

ű

 

 

 

A Docetaxel Mylan ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal kombinációban, metasztatikus gyomor

 

 

 

megsz

 

adenocarcinomában – beleértve a gastroesophagealis átmenet adenocarcinómáját – szenvedő

 

 

engedélye

 

 

A Docetaxel Mylan ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal kombinációbanhozatali lokálisan előrehaladott fej- és nyaki squamosus sejtes carcinomában szenvedő betegek indukciós kezelésére javallt.

4.2 Adagolás és alkalmazás

A docetaxel-kezelés kizárólag a citotoxikusforgalombakemoterápiás kezelésre szakosodott részlegeken, a

daganatellenes kemoterápiában járatos szakorvos felügyelete alatt végezhető (lásd 6.6 pont).

Emlő-, nemgyógyszerkészítmény-kissejtes tüdő-, gyomor- valamint fej- és nyaki carcinoma esetén, ha nem ellenjavallt, oralis kortikoszteroidot tartalmazó premedikáció alkalmazható, így például 16 mg

dexametazon naponta (pl. naponta kétszer 8 mg) 3 napig a docetaxel adagolás előtt 1 nappal elkezdve (lásd 4.4 pont). Profilaktikus céllal G-CSF adható a haematológiai toxicitás kockázatának csökkentésére. Prosztata carcinoma prednizonnal vagy prednizolonnal történő kombinált kezelés kor a javasolt premedikáció 8 mg oralis dexametazon 12 órával, 3 órával és 1 órával a docetaxel infúzió előtt (lásd

4.4 pont).

A docetaxelt egy órás infúzióban kell beadni három hetente.

A

Emlőcarcinoma

Az operábilis, nyirokcsomó-pozitív és nyirokcsomó-negatív emlőcarcinoma adjuváns kezelése esetén a docetaxel ajánlott adagja 75 mg/ m², amit 1 órával az 50 mg/m² adagban alkalmazott doxorubicin és az 500 mg/ m²adagban alkalmazott ciklofoszfamid adását követően, 3 hetenként, 6 cikluson keresztül kell alkalmazni (TAC protokoll) (lásd még az „Adag módosítása kezelés közben” fejezetet).

A lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőcarcinomában szenvedő beteg kezelésére a docetaxel ajánlott adagja monoterápiában 100 mg/m². Elsővonalbeli kezelésben a kombinációs terápia ajánlott adagja 75 mg/m² docetaxel és 50 mg/m² doxorubicin.

Trasztuzumabbal kombinálva a docetaxel ajánlott adagja 3 hetenként 100 mg/m², a trasztuzumab hetenkénti adása mellett. A pivotal vizsgálatban az első docetaxel infúziót a

trasztuzumab első adagját követő napon adták. A soronkövetkező docetaxel adagokat közvetlenül a trasztuzumab infúzió befejezése után adták be, amennyiben az előző trasztuzumab adag jól tolerálható volt. A trasztuzumab adagjával és alkalmazásával kapcsolatban lásd a trasztuzumab alkalmazási előírását.

Kapecitabinnal kombinációban a docetaxel ajánlott adagja 75 mg/m² 3 hetenként és 1250 mg/m² kapecitabin, naponta kétszer (étkezés után 30 percen belül) 2 héten át, amit 1-hetes szünet követ. A kapecitabin dózisának testfelszínnek megfelelő kiszámítását lásd a kapecitabin alkalmazási előírásában.

Nem-kissejtes tüdőcarcinoma

 

 

Nem-kissejtes tüdőcarcinoma elsővonalbeli kezelésére a kombinációs terápia ajánlott adagja

 

75 mg/m² docetaxel, amelyet közvetlenül 75 mg/m² ciszplatin követ 30-60 perces infúzióban.

nt

Egy előzetes sikertelen, platinaalapú kemoterápiás kezelést követően a docetaxel monoterápia

ajánlott adagja

ű

75 mg/m².

megsz

 

 

 

Prosztatacarcinoma

Gyomor adenocarcinoma

A docetaxel ajánlott adagja 75 mg/m². 5 mg prednizon vagy prednizolonengedélyeadandó oralisan naponta kétszer, folyamatosan (lásd 5.1 pont).

A docetaxel ajánlott adagja 75 mg/m² egyórás infúzióban, ezt 1-3 órán át tartó infúzióban

75 mg/m² ciszplatin követi (mindkettő csak az 1. nap), majd a ciszplatin infúzió befejezése után

5 napig

750 mg/m² /nap 5¬fluorouracil 24-órás folyamatos infúzió következik. A kezelést három hetente

ismétlik. A betegeket a ciszplatin alkalmazásához antiemetikus premedikációban és megfelelő

hidratációban kell részesíteni. A hematológiai toxicitás kockázatánakhozatali

csökkentése végett

profilaktikus

forgalomba

 

 

 

G-CSF-t kell használni (lásd még „Az adag módosítása kezelés közben”).

Fej- nyaki carcinoma

A betegeket (a ciszplatin alkalmazását megelőzően és azt követően) antiemetikus premedikációban és megfelelő hidrálásban kell részesíteni. A hematológiai toxicitás kockázatának csökkentése érdek ben profilaktikus G-CSF-t lehet alkalmazni. A TAX 323 és a TAX 324 vizsgálatban, mindegyik docetaxel karon szereplő beteg profilaktikus antibiotikum kezelésben részesült.

 

Sugárterápia indu ciós kemoterápiát követően (TAX 323)

 

Az inoperábilis, lokálisan előrehaladott fej és nyaki squamosus sejtes carcinoma

 

(„squamous cell carcinoma of the head neck” – SCCHN) indukciós kezelésében a

 

docetaxel ajánlott adagja

 

75 mg/m² egyórás infúzióban, melyet 75 mg/m² ciszplatin egyórás infúziója követ az első

 

kezelési napon, majd 5¬fluorouracil 750 mg/m²/nap folyamatos infúziója következik 5

 

 

gyógyszerkészítmény

 

napon keresztül. Ez a kezelési séma 4 cikluson keresztül háromhetente ismétlendő. A

 

A

 

 

kemoterápiás kezelést követően a betegeknek sugárkezelésben kell részesülniük.

Kemoterápiával kombinált sugárterápia indukciós kemoterápiát követően (TAX 324)

A lokálisan előrehaladott (tehnikailag nem reszekábilis, sebészetileg kis valószínűséggel gyógyítható és szervmegőrző célú) fej- és nyaki squamosus sejtes carcinomában (SCCHN) szenvedő betegek indukciós kezelésében, a docetaxel ajánlott adagja 75 mg/m² egyórás intravénás infúzióban az első napon, melyet 100 mg/m² ciszplatin 30 perces – háromórás intravénás infúziója követ, végül naponta 1000 mg/m² 5¬fluorouracil követi, folyamatos infúzióban az 1.-től a 4. napig. Ezt a kezelési sémát háromhetenként ismétlik, 3 kezelési cikluson keresztül. A kemoterápiát követően, a betegeket sugárkezeléssel kombinált kemoterápiában kell részesíteni.

A ciszplatin és az 5¬fluorouracil adagjának módosítására vonatkozóan lásd a megfelelő alkalmazási előírást.

Az adag módosítása kezelés közben

Általánosságban

A docetaxelt akkor lehet alkalmazni, amikor a neutrophil granulocyták száma legalább 1500 sejt/mm3. Azoknál a betegeknél, akiknél a docetaxel-kezelés alatt lázas neutropenia, több mint egy hétig 500 sejt/mm3 alatti neutrophil granulocytaszám, súlyos vagy kumulatív bőrelváltozás, illetve súlyos perifériás neuropathia jelentkezik, a docetaxel adagját 100 mg/m²-ről 75 mg/m²-re és/vagy 75 mg/m² - ről 60 mg/m² -re kell csökkenteni. Amennyiben 60 mg/m² dózis mellett továbbra is fennállnak ezek a reakciók, akkor abba kell hagyni a kezelést.

Az emlőcarcinoma adjuváns kezelése

 

nt

Meg kell fontolni a G-CSF primer profilaktikus alkalmazását azoknál a betegeknél, akik

ű

megsz

 

emlőcarcinoma miatti docetaxel, doxorubicin és ciklofoszfamid (TAC) adjuváns kezelé ben

 

részesülnek. Azoknál a betegeknél, akiknél lázas neutropenia és/vagy neutropeniás f rtőzés alakul ki, a docetaxel dózisát az összes soron következő ciklusban 60 mg/m² -re kell csökkenteni (lásd 4.4 és 4.8 pont). A 3-as vagy 4-es fokozatú stomatitisben szenvedő betegek adagját

60 mg/m²-re kell csökkenteni.

Ciszplatinnal kombinációban:

Azoknál a betegeknél, akik kezdetben 75 mg/m² docetaxelt kaptak ciszplatinnal kombinációban

és akiknek a minimális thrombocytaszám 25 000 sejt/mm4 alá sü yedtengedélyea korábbi kezelés során,

illetve akiknél lázas neutropenia vagy egyéb súlyos, nem hema ológiai toxicitás lép fel, a

docetaxel adagját a

 

 

következő ciklus során 65 mg/m²-re kell csökkenteni. A ciszplatin dózisának módosítására

vonatkozóan lásd a megfelelő alkalmazási előírást.

hozatali

 

Kapecitabin kombináció esetén

 

 

 

A kapecitabin adagolásának módosítását ásd a kapecitabin alkalmazási előírásában.

 

Amennyiben először lép fel 2-es fokozatú toxicitás, ami a következő

 

docetaxel/kapecitabin-- kezelés megkezdésekor is fennáll, akkor a kezelést a toxicitás 0-1-

 

 

 

forgalomba

 

es fokozatúvá mérséklődéséig el kell halasztani, majd az eredeti adag 100%-ával

 

folytatható a kezelés.

 

 

 

Amennyiben a ciklus során másodszor lép fel 2-es fokozatú toxicitás, illetve először lép

 

fel 3-as fokozatú toxicitás, akkor a kezelést a toxicitás 0-1-es fokozatúvá mérséklődéséig

 

el kell halasztani, majd a továbbiakban a docetaxel-kezelést 55 mg/m²-es dózissal kell

 

folytatni.

 

 

 

Bármely további toxicitás fellépésekor, illetve 4-es fokozatú toxicitás esetén a docetaxel

 

adagolását abba kell hagyni.

 

 

A trasztuzumab adagjának módosításával kapcsolatban lásd a trasztuzumab alkalmazási

előírását.

 

 

 

A

gyógyszerkészítmény

 

 

Ciszplatin és 5¬fluorouracillal kombinációban

 

Amennyiben a G-CSF adása ellenére lázas neutropeniás esemény, elhúzódó neutropenia vagy neutropeniás fertőzés fordul elő, a docetaxel adagját 75-ről 60 mg/m² -re kell csökkenteni. Amennyiben egymást követő szövődményes neutropeniás események fordulnak elő, a docetaxel adagját 60-ról 45 mg/m²-re kell csökkenteni. 4-es fokozatú thrombocytopenia esetén a docetaxel adagját 75-ről 60 mg/m²-re kell csökkenteni. Amíg a neutrophil fehérvérsejtek száma nem emelkedik újra 1500 sejt/mm3 fölé és a vérlemezkék száma nem emelkedik újra 100 000 sejt/mm3 fölé, a betegeket nem szabad újabb docetaxel kezelési ciklusoknak kitenni. Amennyiben ezek a toxicitások továbbra is fennállnak, a kezelést meg kell szakítani (lásd 4.4 pont).

A javasolt adag módosítása toxicitás esetén, ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal (5¬FU) kombinációban történő docetaxellel kezelt betegeknél:

Toxicitás
3-as fokozatú hasmenés
4-es fokozatú hasmenés
3-as fokozatú stomatitis/mucositis

Adag beállítás

Első esemény: 20%-kal csökkentse az 5¬FU adagját

Második esemény: ekkor 20%-kal csökkentse a docetaxel adagját.

Első esemény: 20%-kal csökkentse a docetaxel és az 5¬FU adagját.

Második esemény: kezelés megszakítása.

Első esemény: 20%-kal csökkentse az 5¬FU adagját

Második esemény: az 5¬FU alkalmazását hagyja csak abba, minden ismételt kezelési ciklusban.

Harmadik esemény: 20%-kal csökkentse a docetaxel adagját.

4-es fokozatú

Első esemény: csak az 5¬FU alkalmazását hagyja abba, miden

 

 

stomatitis/mucositis

ismételt kezelési ciklusban.

 

 

 

 

nt

 

Második esemény: 20%-kal csökkentse a docetaxel adagját.

 

 

 

 

 

 

ű

A ciszplatin és az 5¬fluorouracil adagjának beállításával kapcsolatban, lásd a megfelelő

 

 

alkalmazási előírást.

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

Az SCCHN pivotal vizsgálatokban, azoknál a betegeknél, akiknél szövődmén es neutropenia

 

(beleértve az elhúzódó vagy lázas neutropeniát ill. fertőzést) jelentkezett, - a profilaktikus

 

 

védettség biztosítása érdekében – ajánlatos volt minden ezt követő ciklusban G-CSF-t

 

 

alkalmazni (pl. a 6 – 15. napokon).

 

engedélye

 

 

 

Speciális betegcsoportok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Májkárosodásban szenvedő betegek

 

 

 

 

 

A 100 mg/m² docetaxel monoterápia során nyert farmakokinetikai adatok alapján azoknál a

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

betegeknél, akiknél két esetben a transzamináz (ALT és/vagy AST) szintje a normálérték felső

 

forgalomba

 

 

 

 

 

határának a 1,5-szerese fölé emelkedett, és az alkalikus foszfatázszint pedig 2,5-szer magasabb a

normálérték felső határánál, a docetaxel ajánl tt adagja 75 mg/m² (lásd 4.4 és 5.2 pont). Azon

 

betegek számára, akiknek a szérum bilirubinszintje meghaladja a normálérték felső határát,

 

 

és/vagy az ALT- és AST-szint 3,5-szer, az alkalikus foszfatáz szint 6-szor nagyobb a

 

 

normálérték felső határánál, nem javasolt az adag csökkentése – esetükben a docetaxel nem

 

 

alkalmazható, csak igen indokolt esetben.

 

 

 

 

 

A gyomor adenocarcinomában szenvedő betegek kombinált ciszplatin és 5¬fluorouracil

 

 

kezelésénél a döntő klinikai vizsgálatokból kizárták azokat a betegeket, akiknél az ALT és/vagy az AST szintje a normálérték felső határának 1,5-szeresénél nagyobb volt, összefüggésben a normálérték felső határának 2,5-szeresénél magasabb alkalikus foszfatáz szinttel és a normálérték felső hatá át meghaladó bilirubinszinttel. Ezeknél a betegeknél nem javasolható az adag csökkentése, – setükben a docetaxel nem alkalmazható, csak igen szigorú javallat alapján.

Májkárosodásban zenvedő, más indikációban használt kombinációs docetaxel kezelésben

részesülő bete ekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Gyermekekgyógyszerkészítmény

A docetaxelA

biztonságosságát és hatásosságát 1 hónaposnál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb

gyermekek nasopharingealis carcinomájának kezelésében nem igazolták.

A docetaxelnek gyermekeknél emlőcarcinoma, nem-kissejtes tüdőcarcinoma, prostatacarcinoma, gyomorcarcinoma, továbbá feji és nyaki carcinoma esetén, kivéve a II-es és III-as típusú, kevéssé differenciált nasopharingealis carcinomát, nincs releváns alkalmazása.

Idősek

A populációs farmakokinetikai elemzés alapján időseknél nincs szükség az adagolás módosítására.

60 évnél idősebb betegek esetén alkalmazott kapecitabin kombináció esetében a kapecitabin kezdő

adagját 75%-ra ajánlott csökkenteni (lásd a kapecitabin alkalmazási előírását).

4.3 Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

1500 sejt/mm3-nél alacsonyabb kiindulási neutrophil granulocytaszámmal rendelkező betegek. Súlyosan károsodott májműködésű betegek (lásd 4.2 és 4.4 pont).

A docetaxellel kombinációban alkalmazott más gyógyszerek ellenjavallatait is figyelembe kell venni.

4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

 

 

 

nt

Emlőcarcinoma és nem kissejtes tüdőcarcinoma esetén a docetaxel alkalmazása előtt egy nappalű

 

 

megsz

 

elkezdett 3 napos orális kortikoszteroid előkezeléssel, pl. napi 16 mg (pl. naponta kétszer 8 mg )

dexametazonnal – amennyiben nincs ellenjavallata – a folyadékretenció incidenciája és

 

súlyossága, valamint a túlérzékenységi reakciók súlyossága is mérsékelhető. Prosztata

 

 

engedélye

 

 

carcinoma kezelésekor a premedikáció 8 mg oralis dexametazon 12 órával, 3 órával és 1 órával

a docetaxel infúzió előtt (lásd

 

 

 

4.2 pont).

 

 

 

Hematológia

 

 

 

A docetaxel leggyakoribb mellékhatása a neutropenia. A neutrophil granulocytaszám átlagosan a 7. napon éri el a mélypontot, de ez az időszak rövidebb is lehet az erőteljesen előkezelt

betegek esetén. A docetaxel terápiában részesülő valamennyi betegnél gyakran kell a vérképet

ellenőrizni. A betegek docetaxel-kezelését akkor lehet újbólhozatalielkezdeni, ha a neutrophil

granulocytaszám legalább az

 

1500 sejt/mm³-es szintre visszatér (lásd 4.2 pont).

 

forgalomba

A docetaxel-kezelés során jelentkező súlyos neutropenia (< 500 sejt/mm3, hét vagy több napig) esetén a következő kezelések alkalmával az adag csökkentése, illetve megfelelő tüneti terápia

javasolt (lásd

4.2 pont)gyógyszerkészítmény.

Azoknál a betegeknél, akiket ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal kombinált docetaxellel kezeltek (TCF) a lázas neutropenia és a neutropeniás fertőzés kisebb arányban fordult elő, ha profilaktikus

G-CSF-kezelésben részesültek. A szövődményes neutropenia (lázas neutropenia, elhúzódó neutropenia vagy neutropeniás fertőzés) kockázatának csökkentése érdekében, a TCF-fel kezelt betegeket profilaktikus G-CSF-kezelésben kell részesíteni. Szigorú ellenőrzés szükséges a TCF- fel kezelt betegeknél. (lásd 4.2 és 4.8 pont)

DoxorubicinnelA és ciklofoszfamiddal kombinációban alkalmazott docetaxellel (TAC) kezelt betegeknél ritkábban következett be lázas neutropenia és/vagy neutropeniás fertőzés, ha primer G-CSF profilaxisban részesültek. A szövődményes neutropenia (lázas neutropenia, elhúzódó neutropenia vagy neutropeniás fertőzés) kockázatának csökkentése érdekében mérlegelni kell a primer G-CSF profilaxist azoknál a betegeknél, akik emlőcarcinómájuk miatt TAC adjuváns kezelésben részesülnek. A TAC terápiában részesülő betegeket gondosan ellenőrizni kell (lásd 4.2 és 4.8 pont).

Túlérzékenységi reakciók

A betegeket – különösen az első és a második infúzió alatt – a túlérzékenységi reakciók miatt szoros megfigyelés alatt kell tartani. A docetaxel infúzió megkezdése után néhány percen belül túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elő, ezért a vérnyomásesés és a hörgőgörcs kezelésére

szolgáló felszerelésnek elérhetőnek kell lennie. Túlérzékenységi reakciók bekövetkezésekor a kisebb elváltozások, mint a kipirulás vagy a helyi bőrreakciók, nem igénylik a kezelés megszakítását. A súlyos reakciók azonban – amilyen a súlyos vérnyomásesés, a hörgőgörcs vagy a generalizált kiütés, illetve erythema – azonnal szükségessé teszik a docetaxel-kezelés abbahagyását és a megfelelő kezelés alkalmazását. Azok a betegek, akikben súlyos túlérzékenységi reakció alakult ki, nem kaphatnak ismételten docetaxel kezelést.

Bőrreakciók

Megfigyelték a végtagok (a kezeken a tenyér, a lábakon a talp) helyi bőrpírját és vizenyőjét, amit hámlás követett. Súlyos tünetekről, mint hámlással kísért kiütésekről is beszámoltak, amelyek a docetaxel-kezelés megszakításához vagy elhagyásához vezettek (lásd 4.2 pont).

Folyadékretenció

 

nt

 

ű

 

megsz

 

A súlyos folyadékretencióban (pleuralis ill. perikardiális folyadékgyülem, ascites) szenvedő betegeket szoros megfigyelés alatt kell tartani.

Légzőrendszeri zavarok

Akut respiratórikus distressz szindrómát, intersticiális pneumoniát/pneumonitist, intersticiális tüdőbetegséget, pulmonális fibrózist és légzési elégtelenséget jelentettek, melyek halálos

kimenetelűek is lehetnek. Radiációs pneumonitis eseteit jelentették egyidejűleg sugárkezelésben

is részesülő betegeknél.

engedélye

docetaxel-kezelés megszakítása. A korai támogató kezelésekhozatalisegíthetnek az állapot javításában. A docetaxel-kezelés folytatásának előnyeit körültekintően kell mérlegelni.

Amennyiben új, vagy romló pulmonális tünetek jelentkeznek a betegeket gondosan ellenőrizni, azonnal megvizsgálni és megfelelően kezelni kell. A diagnó is felállításáig javasolt a

transzamináz (ALT és/vagy AST) szintekforgalombamagasabbak, mint a normálérték felső határának 1,5- szerese, az alkalikus foszfatázszint pedig meghaladja a normál érték felső határának 2,5-szeresét,

Májkárosodásban szenvedő betegek

Azokban a 100 mg/m² docetaxel monote ápiában részesülő betegekben, akiknél a szérum

fokozott a súlyos mellékhatások, mi t a fatális toxicitás, ezen belül a végzetessé váló szepszis és gastrointestinalis vérzés, továbbá a lázas neutropenia, fertőzések, thrombocytopenia, stomatitis és asthenia kialakulásának a kockázata. Ezért azoknál a betegeknél, akiknél a májfunkciós próbák emelkedett értékeket mutattak, a javasolt docetaxel adag 75 mg/m² és meg kell határozni a májfunkciós próbák értékeit az induláskor és minden egyes kezelési ciklus előtt (lásd 4.2 pont.) Azon betegek számára, akiknél a szérum bilirubinszint meghaladja a normálérték felső határát,

és/vagy az ALT és AST értéke nagyobb a normálérték felső határának 3,5-szeresénél, és az alkalikus foszfatázszint a normálérték felső határának 6-szorosa fölé emelkedik, nem

javasolható az adag csökkentése – esetükben a docetaxel nem alkalmazható, csak igen indokolt

esetben.

gyógyszerkészítmény

A

 

A gyomor adenocarcinomában szenvedő betegek kombinált ciszplatin és 5¬fluorouracil kezelésénél a döntő klinikai vizsgálatokból kizárták azokat a betegeket, akiknél az ALT és/vagy az AST szintje a normálérték felső határának 1,5-szeresénél nagyobb volt, összefüggésben a normálértéknél felső határának 2,5-szeresénél magasabb alkalikus foszfatáz szinttel és a normálérték felső határát meghaladó bilirubinszinttel. Ezeknél a betegeknél nem javasolható az adag csökkentése, esetükben a docetaxel nem alkalmazható, csak igen indokolt esetben.

Májkárosodásban szenvedő, más indikációban alkalmazott kombinációs docetaxel kezelésben részesülő betegekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Vesekárosodásban szenvedő betegek

Nincs rendelkezésre álló adat a docetaxel-kezelésben részesülő súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek esetén.

Idegrendszer

Súlyos perifériás neurotoxicitás kialakulása az adag csökkentését igényli (lásd 4.2 pont).

Kardiotoxicitás

Szívelégtelenség kialakulását figyelték meg azoknál a betegeknél, akik a docetaxelt trasztuzumabbal kombinálva, főleg antraciklin (doxorubicin vagy epirubicin)-tartalmú

kemoterápiát követően kapták. Ez lehet közepes fokú, súlyos vagy halálos kimenetelű (lásd 4.8

pont).

 

nt

 

ű

megsz

 

Amennyiben a betegnél trasztuzumabbal kombinált docetaxel-kezelést terveznek, előzete en

 

kardiális állapotfelmérést kell végezni. A kardiális állapotot a kezelés során mindvégig

 

 

monitorozni kell (pl. minden harmadik hónapban) elősegítve ezzel az esetlegesen kialakuló

 

 

kardiális diszfunkció észlelését. További részleteket lásd a trasztuzumabengedélyealkalmazási előírásában. Szembetegségek

Docatexellel kezelt betegeknél cystoid macula oedema (CMO) eseteit jelentették. Látásromlás esetén a betegeknél azonnali és teljeskörű szemészeti vizsgálatot kell végezni. Amennyiben CMO t diagnosztizálnak, a docetaxel kezelést fel kell függesz eni és a megfelelő terápiát el kell kezdeni (lásd 4.8 pont).

Egyéb

hozatali

A kezelés ideje alatt gondoskodni kell, mindforgalombaférfiak, mind nők esetén a fogamzásgátlásról,

illetve férfiak esetén még legalább további 6 hónapig a kezelés befejezését követően (lásd 4.6 pont).

Az emlőcarcinoma adjuváns kezelésével kapcsolatos további figyelmeztetések

Erős CYP3A4 gátlókkal (pl. ketokonazol, itrakonazol, klaritromicin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,gyógyszerkészítményritonavir, szakinavir, telitromicin és vorikonazol) történő együttadása elkerülendő (lásd 4.5 pont).

Szövődményes neutropenia

Azon betegeknél, akiknél szövődményes neutropenia lép fel (elhúzódó neutropenia, lázas neutropenia va fertőzés), G-CSF adása, valamint az adag csökkentése válhat szükségessé (lásd 4.2 pont).

GyomorA-bélrendszeri szövődmények

Neutropenia-val vagy anélkül kialakuló korai hasi fájdalom, hasi érzékenység, láz ill. hasmenés súlyos gyomor-bélrendszeri toxicitás előjele lehet, melyet haladéktalanul ki kell vizsgálni és kezelni kell.

Pangásos szívelégtelenség (CHF)

A kezelés alatt és a követési periódusban is szükséges a pangásos szívelégtelenség tüneteinek monitorozása. Kimutatták, hogy a TAC protokoll szerint kezelt nyirokcsomó pozitív emlőkarcinómában szenvedő betegeknél a pangásos szívelégtelenség kockázata a kezelést követő első évben magasabb (lásd 4.8 és 5.1 pont)

Leukemia

Doxorubicinnal és ciklofoszfamiddal kombinált docetaxel-kezelésben (TAC – Docetaxel Mylan/antraciklin/ciklofoszfamid) részesülő betegekben, a későn jelentkező myelodysplasia és a myeloid leukemia kockázata hematológiai utánkövetést tesz szükségessé.

4 vagy több pozitív nyirokcsomó

Mivel az azoknál a betegeknél észlelt előny, akiknek 4 vagy több pozitív nyirokcsomójuk volt, sem a betegségmentes túlélés (disease free survival, DFS) sem a teljes túlélés (overall survival, OS)

tekintetében nem volt statisztikailag szignifikáns, a 4 vagy több pozitív nyirokcsomójú betegeknél

alkalmazott TAC-kezelés előny/kockázat aránya a végső elemzésnél nem volt teljes mértékben bizonyított (lásd 5.1 pont).

Idősek

 

nt

ű

 

megsz

 

Korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal kombinált docetaxel-kezelésben részesülő, 70 év feletti betegek esetén.

Egy háromhetente docetaxel-kezelésben részesülő, 333 beteggel folytatottengedélyeprosztata carcinoma vizsgálatban 209 beteg 65 éves vagy ennél idősebb volt, és 68 beteg volt 75 év felett. A háromhetente docetaxel-kezelésben részesülő betegek esetén a kezeléssel összefüggő körömelváltozások előfordulási aránya ≥ 10%-kal nagyobb a 65 éves va y nnél idősebb betegeknél, mint a fiatalabbaknál. A kezeléssel összefüggő láz, hasme és, étvágytalanság és a

periferiális oedema gyakorisága ≥ 10%-kal nagyobb a 75 éves vagy ennél idősebb betegeknél, mint a 65 évesnél fiatalabbaknál.hozatali

A gyomorrák vizsgálata során, 300 ciszplatin és 5¬fluor uracillal kombinált docetaxel-el kezelt beteg közül (221 beteg a fázis III vizsgálatban és 79 beteg a fázis II vizsgálatban), 74 beteg 65

éves vagy még idősebb és 4 beteg 75 évesforgalombavagy időse b volt. Az idősekben a fiatalabb

betegekkel összehasonlítva nagyobb volt a súlyos nemkívánatos események előfordulása. A következő nemkívánatos események (minden fokozat): letargia, stomatitis, neutropeniás fertőzés előfordulási aránya ≥ 10% volt a 65 éves vagy idősebb betegeknél a fiatalabb betegekkel összehasonlítva. TCF-vel kezelt időseket szigorúan ellenőrizni kell.

Segédanyagokgyógyszerkészítmény

Ez a készítmény 50 térfogat% etanolt (alkoholt)(legfeljebb 0,395 g injekciós üvegenként, 10 ml sörrel, 4 ml borral megegyező adag) tartalmaz. Alkoholprobléma esetén a készítmény ártalmas. Terhes vagy szoptató nő , gyermekek és magas rizikófaktorú betegek (pl.: máj betegség vagy epilepszia) esetén a készítmény szedése megfontolandó.

A készítményben található alkohol mennyisége miatt megváltozhat egyéb gyógyszerek hatása.

A készítményben található alkohol mennyisége károsan befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépekAüzemeltetéséhez szükséges képességeket.

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Az in vitro vizsgálatok azt mutatták, hogy a docetaxel metabolizmusát olyan vegyületek egyidejű alkalmazása módosíthatja, amelyek a citokróm P450-3A-t serkentik, gátolják, vagy általa metabolizálódnak (és ezáltal kompetitíven gátolhatják az enzimet), mint a ciklosporin, ketokonazol és eritromicin. Ezért az ilyen gyógyszereket szedő betegek kezelésekor a jelentős kölcsönhatás lehetősége miatt óvatosságra van szükség.

CYP3A4 gátlókkal együtt alkalmazva, a csökkent metabolizmus eredményeként, növekedhet a docetaxel mellékhatások előfordulása. Amennyiben erős CYP3A4 gátlókkal (pl. ketokonazol, itrakonazol, klaritromicin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, szakinavir, telitromicin és

Terhesség

vorikonazol) történő együttadása nem kerülhető el, szoros klinikai megfigyelés indokolt, valamint az erős CYP3A4 gátlóval történő kezelés alatt megoldás lehet a docetaxel adagjának módosítása (lásd 4.4 pont). Egy 7 beteggel végzett farmakokinetikai vizsgálatban a docetaxel és az erős CYP3A4 gátló ketokonazol együttes alkalmazása a docetaxel-clearance jelentős, 49%-os csökkenéséhez vezetett.

A docetaxel farmakokinetikáját prednizon mellett metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegekben vizsgálták. A docetaxelt a CYP3A4 metabolizálja és a prednizon a CYP3A4 ismert induktora.

A prednizon nem befolyásolta statisztikailag jelentős mértékben a docetaxel farmakokinetikáját.

A docetaxel nagymértékben (95% felett) kötődik a fehérjékhez. Bár a docetaxelnek az

 

egyidejűleg alkalmazott gyógyszerekkel lehetséges in vivo interakciójára vonatkozóan nem

nt

végeztek szabályszerű vizsgálatokat; a fehérjéhez szorosan kötődő gyógyszerekkel – mint az

eritromicin, difénhidramin, propranolol, propafenon, fenitoin, szalicilátok, szulfametoxazol űés

nátrium valproát – meglévő in vitro kölcsönhatások nem befolyásolják a docetaxel

megsz

 

 

 

fehérjekötődését. A docetaxel nincs hatással a digitoxin kötődésére.

 

 

engedélye

 

 

A docetaxel, a doxorubicin és a ciklofoszfamid farmakokinetikáját együttes alkalmazásuk nem befolyásolta. Az egyetlen kontrollos vizsgálat korlátozott adatai a docetaxel és a karboplatin közötti kölcsönhatásra utalnak. Docetaxellel kombinációban a karboplatin clearance e mintegy 50%-kal magasabb volt, mint a karboplatin monoterápia esetén korábban j lentett értékek.

4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

patkányokban csökkenti a termékenységet. Más citotoxikus gyógyszerekhez hasonlóan magzati

A docetaxel terhes nőkben történő alkalmazásáról nem állhozatalirendelkezésre információ. Kimutatták, hogy a docetaxel nyulakban és patkányokbanforgalombaembryotoxicus és foetotoxicus, továbbá a

ártalmat okozhat, ha terhes nőkben alkalmazzák. Ezért a docetaxelt nem szabad alkalmazni a terhesség alatt, kivéve ha az egyértelműen javallt.

A docetaxel-kezelésben részesülő, fogamzásképes korban levő nőknek azt kell tanácsolni, hogy

óvakodjanak a teherbe eséstől, ha pedig az mégis bekövetkezne, akkor azonnal értesítsék a

Szoptatás:

kezelőorvosukat.gyógyszerkészítmény

A docetaxel lipofil anyag, de nem ismert, hogy kiválasztódik-e az anyatejbe.

A csecsemőkben j l ntkező mellékhatások lehetősége miatt ezért a docetaxel-kezelés idejére a szoptatást abba kell hagyni.

Fogamzásgátlás férfiaknál és nőknél

A kezelésA ideje alatt hatékony fogamzásgátló módszert kell alkalmazni.

Termékenység

Nem-klinikai vizsgálatokban a docetaxelnek genotoxikus hatása van és befolyásolhatja a férfi nemzőképességet (lásd 5.3 pont). Ennek megfelelően docetaxel kezelésben részesülő férfiak számára a kezelés ideje alatt és azt követően még 6 hónapig nem ajánlott a gyermeknemzés, és javasolt tanácsot kérni a kezelést megelőzően a spermiumok konzerválására vonatkozóan.

Trasztuzumabbal történő kombinációra vonatkozóan, a ≥ 10%-ban előforduló nemkívánatos események (minden súlyossági fokban) vannak feltüntetve. Összehasonlítva a trasztuzumabbal kombinált kezelési kart a docetaxel monoterápiás kezelési karral, emelkedett a súlyos nemkívántos események (40% ill. 31%) valamint a 4-es fokozatú (34% ill. 23%) nemkívántos események előfordulási gyakorisága.
Kapecitabinnal kombinált kezelés esetén, a leggyakoribb, kezeléssel összefüggő nemkívánatos események (≥ 5%), melyeket egy antraciklin kezelésre nem reagáló, emlőcarcinomában szenvedő betegekkel folytatott fázis III vizsgálatban jelentettek, fel vannak tüntetve (lásd a kapecitabin alkalmazási előírását).
Az alábbi nemkívánatos gyógyszerhatásokat gyakran tapasztalták docetaxel-kezelés kapcsán:
12
255, kapecitabinnal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg.
92, trasztuzumabbal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg.
406, ciszplatinnal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg.
258, doxorubicinnal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg.
nt ű
332, prednizonnal vagy prednizolonnal kombinált docetaxel-kezelésben részesültmegszbeteg (a kezeléssel összefüggő, klinikailag jelentős nemkívánatos eseményekengedélyevannak feltüntetve). 1276 (744 a TAX 316 vizsgálatban és 532 a GEICAM 9805 vizsgálatban), doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal kombinált docetaxel-kezelésb n részesült beteg (a kezeléssel összefüggő, klinikailag jelentős nemkívánatos események vannak feltüntetve). 300, gyomor adenocarcinomában szenvedő (fázis III vizsgálatban 221 beteg és fázis II vizsgálatban 79 beteg) ciszplatinnal és 5¬fluorouracillalhozatalikombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg (a kezeléssel összefüggő, klinikailag jelen ős nemkívánatos események vannak feltüntetve).
174 és 251, fej- és nyaki carcinomában szenvedő, ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal kombinált docetaxel-kezelésben forgalombarészesült beteg (a kezeléssel összefüggő, klinikailag jelentős nemkívánatos események vannak feltüntetve).
Ezeket a reakciókat az NCI Egységes Toxicitási Kritériumainak (3-as fokozat = G3, 3-4-es fokozat = G3/4, 4-es fokozat = G4), továbbá a COSTART és a MedDRA terminológiának
megfelelően írták le.
A gyakoriságokgyógyszerkészítménymeghatározása a következő: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 <1/10), nem gyakori (≥ 1/1000 <1/100), ritka (≥1/10 000 <1/1000), nagyon ritka (< 1/10 000); nem
ismert (a rendelkezésre álló ada okból nem állapítható meg).
Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.
A kizárólag docetaxelre vonatkozó, leggyakrabban jelentett mellékhatások a következők: neutropenia (mely reverzíbilis volt és nem kumulativ; a mélypontot átlagosan 7 nap alatt érte el és a súlyos neutropenia (< 500 sejt/mm3) átlagos időtartama 7 nap volt), anaemia, alopecia, hányinger, hányás, stomatitis, hasmenés és gyengeség. A nemkívánatos események súlyossága fokozódhat,A ha a docetaxelt más kemoterápiás szerrel kombináltan alkalmazzák.
1312 beteg 100 mg/m², 121 beteg pedig 75 mg/m² docetaxelt kapott monoterápiában.
4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre
A készítménynek a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása
Lehetséges vagy valószínű docetaxel alkalmazásásal összefüggésbe hozható nemkívánatos hatásokra vonatkozó információk, az alábbi kezelési adatokból származnak:

Immunrendszeri betegségek és tünetek

Túlérzékenységi reakciók általában percekkel a docetaxel infúzió megkezdését követően fordultak elő, melyek súlyossága általában enyhe vagy közepes fokú volt. A leggyakrabban tapasztalt tünetek a következők voltak: kipirulás, kiütések viszketéssel vagy anélkül, mellkasi nyomásérzés, hátfájás, nehézlégzés, valamint láz vagy hidegrázás. A súlyos reakciókat vérnyomásesés és/vagy hörgőgörcs vagy generalizált kiütés, illetve erythema jellemezte (lásd 4.4 pont).

Idegrendszeri betegségek és tünetek

Súlyos perifériás neurotoxicitás kialakulása esetén a dózist csökkenteni kell. (lásd 4.2 és 4.4

pont). Az enyhétől közepes fokúig terjedő sensoros tünetekre a paraesthesia, dysaesthesia vagy

 

 

nt

az égő fájdalom jellemző. A motoros jellegű neurológiai tüneteket főleg a gyengeség jellemzi.ű

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

megsz

 

 

 

Reverzíbilis bőrjelenségeket figyeltek meg, amelyek fokozata általában az enyhétől a közepes

fokúig terjedt. A gyakran viszketéssel járó kiütések általában a lábon és a kézen (beleértve a

 

kezelés szüneteltetéséhez vagy elhagyásához vezettek (lásd 4.2 és 4.4engedélyepont). A súlyos

 

súlyos kéz és láb szindrómát is), valamint a karon, az arcon és a mellkason jelentek meg. A

 

bőrkiütések általában a docetaxel infúziót követő 1 héten belül jelentek m g. Ritkábban

 

számoltak be súlyos tünetekről, mint a hámlással kísért bőrkiütések, amelyek ritkán a docetaxel-

körömrendellenességeket hypo- vagy hyperpigmentatio hozataliés néha fájdalom és onycholysis jellemezi.

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

vagy perikardiális folyadékgyülem, ascitesforgalombaés testtömeg-gyarapodás – jelentettek. A perifériás oedema rendszerint az alsó végtagokon kezdődik, és 3 kilogrammos vagy azt meghaladó

Az infúzió beadási helyén kialakult elváltozások általában enyhék voltak, hyperpigmentatio,

gyulladás, bőrpír vagy bőrszárazság, phlebitis vagy extravasatio és véna körüli duzzanat fordult

elő. Folyadékretenciót, beleértve olyan eseményeket, mint perifériás oedema, ritkábban pleuralis

súlygyarapodás után válhat generalizálttá. A folyadékretenció az előfordulás és a súlyosság szempontjából kumulatív (lásd 4.4 pont).

A mellékhatások táblázatos összefoglalása emlőcarcinomában Docetaxel 100 mg/m² monoterápia esetén

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori

Nem gyakori

szervrendszer-

mellékhatások

mellékhatások

mellékhatások

adatbázis

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzések (G3/4:

G4 neutropeniával

 

 

gyógyszerkészítmény

összefüggő fertőzés

 

parazitafertőzések

5,7%; beleértve a

 

A

 

szepszist és a

(G3/4: 4,6%)

 

 

 

 

 

 

tüdőgyulladást is,

 

 

 

 

melyek 1,7%-a halálos

 

 

 

 

kimenetelű volt)

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia

Thrombocytopenia

 

nyirokrendszeri

(G4: 76,4%);

(G4: 0,2%)

 

betegségek és tünetek

Anaemia (G3/4: 8.9%);

 

 

 

 

Lázas neutropenia

 

 

Immunrendszeri

Túlérzékenység

 

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 5,3%)

 

 

MedDRA –

 

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

 

szervrendszer-

mellékhatások

mellékhatások

 

mellékhatások

 

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és

Anorexia

 

 

 

 

 

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

 

Perifériás szenzoros

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

neuropathia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3: 4,1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifériás motoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neuropathia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ízérzés zavara

 

 

 

 

 

 

 

nt

 

 

 

(súlyos: 0,07%)

 

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

Arrhythmia

 

Szívelégtelenség

ű

 

 

 

szívvel kapcsolatos

 

 

(G3/4: 0,7%)

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és

 

 

Hypotonia;

engedélye

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

Hypertonia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haemorrhagia

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri,

Dyspnoe (súlyos: 2,7%)

 

 

 

 

 

 

 

mellkasi és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediastinalis

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Stomatitis

 

Székrekedés

 

Oesophagitis

 

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 5,3%);

 

(súlyos: 0,2%);

 

(súlyos: 0,4%)

 

 

 

 

 

Hasmenés (G3/4: 4%);

Hasi fájdal m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hányinger (G3/4: 4%); (súlyos 1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 3%)

Gastrointestinalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vérzés (súlyos: 0,3%)

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Alopecia;

 

 

 

 

 

 

 

 

szövet betegségei és

Bőrreakció

 

 

 

 

 

 

 

 

tünetei

 

 

(G3/4: 5,9%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körömrendellenessége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k (súlyos: 2,6%)

 

 

 

 

 

 

 

A csont- és

 

Myalgia (súlyos: 1,4%)

Arthralgia

 

 

 

 

 

izomrendszer,

valamint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a kötőszövet betegségei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Folyadékretenció

A beadást követő helyi

 

 

 

 

alkalmazás hel

én

(súlyos: 6,5%);

reakciók;

 

 

 

 

 

fellépő reakciók

Asthenia

 

Nem kardiális mellkasi

 

 

 

 

 

 

 

(súlyos: 11,2%);

fájdalom (súlyos: 0,4%)

 

 

 

 

LaboratóriumiA

és egyéb

Fájdalom

 

G3/4 bilirubinszint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vizsgálatok eredményei

 

 

emelkedése a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vérben (<5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 alkalikus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foszfatázszint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emelkedése a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vérben (<4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 AST-szint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emelkedése (<3%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 ALT-szint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emelkedése (<2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehetséges mellékhatások emlőcarcinomában Docetaxel 100 mg/m2 monoterápia esetén

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

Ritka: vérzéses epizódok 3/4 fokozatú thrombocytopenia-val

Idegrendszeri betegségek és tünetek

100 mg/m² docetaxel-kezelést követően a neurotoxikus mellékhatások a betegek 35,3%-ában reverzíbilisek voltak. Az események 3 hónapon belül spontán reverzíbilisek voltak.

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

Nagyon ritka: egy esetben fordult elő nem reverzíbilis alopecia a vizsgálat végén. A bőrelváltozások. 73%-a 21 napon belül reverzíbilis volt.

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

 

nt

A kezelés abbahagyásáig adott kumulatív dózis középértéke több mint 1000 mg/m², a

ű

megsz

 

folyadékretenció reverzíbilissé válásáig eltelt idő középértéke pedig 16,4 hét (0-42 hét) volt. A

közepes fokú és a súlyos fokú retenció kezdete a premedikációban részesült betegekb n későbbre tolódik (a kumulatív dózis középértéke: 818,9 mg/m²) a premedikáció nélküli beteghez viszonyítva (a kumulatív dózis középértéke: 489,7 mg/m²), bár egyes betegekb n a kezelés elején is jelentették.

A mellékhatások táblázatos összefoglalása nem-kissejtes tüdőcarcinomában Docetaxel

75 mg/m² monoterápia esetén

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori

 

Gyakori mellékhatások

adatbázis

mellékhatások

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzések (G3/4: 5%)

hozatali

 

 

parazitafertőzések

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia (G4: 54,2%);

Lázas neutropenia

nyirokrendszeri betegségek és

Anaemia (G3/4 10,8%);

 

 

tünetek

 

Thrombocytopenia (G4: 1,7%)

 

 

Immunrendszeri betegségek és

 

forgalomba

 

Túlérzékenység (nem súlyos)

tünetek

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és táplálkozási

Anorexia

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és

Perifériás szenzoros

 

Perifériás motoros neuropathia

tünetek

 

neuropathia

 

(G3/4: 2,5%)

 

 

(G3/4: 0,8%)

 

 

 

Szívbetegségek és a szívvel

 

 

 

Arrhythmia (nem súlyos)

kapcsolatos tünetek

 

 

 

 

 

Érbetegségek és tünetek

 

 

 

Hypotonia

Emésztőrendszeri betegségek

ésHányinger (G3/4: 3,3%);

Székrekedés

tünetek

gyógyszerkészítmény

Stomatitis (G3/4: 1,7%);

 

 

A

Hányás (G3/4: 0,8%);

 

 

 

Hasmenés (G3/4: 1,7%)

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Alopecia;

 

Körömrendellenességek

betegségei és tünetei

Bőrreakció (G3/4: 0,8%)

(súlyos: 0,8%)

A csont- és izomrendszer,

 

 

 

Myalgia

valamint a kötőszövet

 

 

 

 

 

betegségei és tünetei

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Asthenia (súlyos: 12,4%);

 

 

alkalmazás helyén fellépő

Folyadékretenció

 

 

 

reakciók

(súlyos: 0,8%); Fájdalom

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

 

 

G3/4 emelkedett bilirubinszint

vizsgálatok eredményei

 

 

 

a vérben (<2%)

 

 

 

 

 

 

A mellékhatások táblázatos összefoglalása emlőcarcinomában doxorubicinnel kombinált,75 mg/m2 dózisú Docetaxel terápia esetén

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

szervrendszer-

mellékhatások

mellékhatások

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzés (G3/4: 7,8%)

 

 

 

 

 

 

parazitafertőzések

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia (G4:

 

 

 

 

 

 

nyirokrendszeri

91,7%);

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Anaemia (G3/4: 9,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Lázas neutropenia;

 

 

 

 

 

 

 

 

Thrombocytopenia

 

 

 

 

 

nt

 

 

(G4: 0,8%)

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

 

Túlérzékenység

 

 

ű

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

(G3/4: 1,2%)

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és

 

 

Anorexia

 

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

 

 

engedélye

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

Perifériás szenzoros

Perifériás motoros

 

 

 

 

betegségek és tünetek

neuropathia (G3: 0,4%)

neuropathia

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

Szívelégtelenség;

 

 

 

 

szívvel kapcsolatos

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

Arrhythmia (nem

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

súlyos)

 

 

 

 

 

Érbetegségek és

 

 

 

 

 

Hypotonia

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

 

forgalomba

 

 

 

 

 

Hányinger (G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Stomatitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 7,8%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasmenés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 6,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 5%);

A beadást követő helyi

 

 

 

Általánosgyógyszerkészítménytünetek, az Asthenia (súlyos:

 

 

 

 

 

Székrekedés

 

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Alopecia;

 

 

 

 

 

 

 

szövet betegségei és

Körö rendellenességek

 

 

 

 

 

 

tünetei

 

(súlyos: 0,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Bőrreakció (nem

 

 

 

 

 

 

 

 

súlyos)

 

 

 

 

 

 

 

A csont- és

 

 

 

Myalgia

 

 

 

 

izomrendszer, valamint

 

 

 

 

 

 

 

 

a kötőszövet betegségei

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkalmazásA

helyén

8,1%);

 

reakciók

 

 

 

 

fellépő reakciók

Folyadékretenció

 

 

 

 

 

 

 

 

(súlyos: 1,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Fájdalom

 

 

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

 

G3/4 emelkedett

 

G3/4 emelkedett

 

vizsgálatok eredményei

 

 

bilirubinszint a vérben

AST-szint (<1%);

 

 

 

 

 

(<2,5%);

 

G3/4 emelkedett

 

 

 

 

 

G3/4 alkalikus

 

ALT-szint (<1%)

 

 

 

 

 

foszfatázszint

 

 

 

 

 

 

 

 

emelkedése a vérben

 

 

 

 

 

 

 

(<2,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mellékhatások táblázatos összefoglalása nem-kissejtes tüdőcarcinomában ciszplatinnal kombinált, 75 mg/m2 dózisú Docetaxel terápia esetén

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

szervrendszer-

mellékhatások

mellékhatások

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzés (G3/4: 5,7%)

 

 

 

 

 

 

parazitafertőzések

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia

 

Lázas neutropenia

 

 

 

 

nyirokrendszeri

(G4: 51,5%);

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Anaemia (G3/4: 6,9%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Thrombocytopenia

 

 

 

 

 

 

 

 

(G4: 0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

Túlérzékenység

 

 

 

 

 

nt

betegségek és tünetek

(G3/4: 2,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

Anyagcsere- és

Anorexia

 

 

 

 

 

megsz

 

táplálkozási betegségek

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

Perifériás szenzoros

 

 

engedélye

 

 

betegségek és tünetek

neuropathia

 

 

 

 

 

 

 

(G3: 3,7%);

 

 

 

 

 

 

 

Perifériás motoros

 

 

 

 

 

 

neuropathia (G3/4: 2%)

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

Arrhythmia (G3/4:

 

Szívelégtelenség

 

szívvel kapcsolatos

 

 

0,7%)

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és

 

 

Hypotonia (G3/4:

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

0,7%)

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hányinger

 

Székrekedés

 

 

 

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 9,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 7,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasmenés

forgalomba

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 6,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatitis (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Alopecia;

 

 

 

 

 

 

 

szövet betegségei és

Körö rendellenességek

 

 

 

 

 

 

tünetei

 

(súlyos: 0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Bőrreakció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

A csont- és

 

Myalgia (súlyos: 0,5%)

 

 

 

 

 

 

izomrendszer, valamint

 

 

 

 

 

 

 

 

a kötőszövet betegségei

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az Asthenia

 

A beadást követő helyi

 

 

 

alkalmazásA

helyén

(súlyos: 9,9%);

reakciók;

 

 

 

 

fellépő reakciók

Folyadékretenció

Fájdalom

 

 

 

 

 

 

(súlyos: 0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Láz (G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

 

G3/4 emelkedett

 

G3/4 emelkedett

 

vizsgálatok eredményei

 

 

bilirubinszint a vérben

AST-szint (0,5%);

 

 

 

 

 

(2,1%);

 

G3/4 alkalikus

 

 

 

 

 

G3/4 emelkedett

 

foszfatázszint

 

 

 

 

 

ALT-szint (1,3%);

 

emelkedése a vérben

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,3%)

 

 

A mellékhatások táblázatos összefoglalása emlőcarcinomában trasztuzumabbal kombinált 100 mg/m² dózisú Docetaxel terápia esetén

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori

 

Gyakori mellékhatások

 

adatbázis

 

mellékhatások

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia (G4: 51,5%);

 

 

 

 

nyirokrendszeri betegségek és

Lázas neutropenia (beleértve a

 

 

 

 

tünetek

 

lázas neutropeniát antibiotikum

 

 

 

 

 

 

alkalmazásával) vagy

 

 

 

 

 

 

 

neutropeniás szepszist

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és táplálkozási

Anorexia

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Pszichiátriai kórképek

Insomnia

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és

Paresthesia; fejfájás; ízérzés

 

 

 

nt

tünetek

 

zavara; Hypoaesthesia

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

Szembetegségek és szemészeti

Fokozott könnyezés;

 

 

 

 

 

tünetek

 

kötőhártyagyulladás

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a szívvel

 

 

 

Szívelégtelenség

megsz

 

kapcsolatos tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és tünetek

Lymphoedema

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi és

Epistaxis; pharyngolanryngealis

 

engedélye

 

 

mediastinalis betegségek és

fájdalom; nasopharingitis;

 

 

 

tünetek

 

dyspnoe; köhögés; rhinorrhoea

 

 

 

Emésztőrendszeri betegségek

ésHányinger; hasmenés; hányás;

 

 

 

 

tünetek

 

székrekedés; stomatitis;

 

 

 

 

 

 

dyspepsia; hasi fájdalom

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Alopecia; erythema; kiütés;

 

 

 

 

betegségei és tünetei

körömrendellenességek

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csont- és izomrendszer,

Myalgia; arthralgia;

 

 

 

 

 

valamint a kötőszövet

végtagfájdalom; csontfájdalom;

 

 

 

 

betegségei

 

hátfájás

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Asthenia; perifériás oedema;

Letargia

 

 

alkalmazás

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

pyrexia; kimerültség;

 

 

 

 

 

helyén fellépő reakciók

nyálkahártya gyulladás;

 

 

 

 

 

 

fájdalom; influenzaszerű

 

 

 

 

 

 

tünetek; mellkasi fájdalom;

 

 

 

 

 

 

hidegrázás

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

Súlygyarapodás

 

 

 

 

 

vizsgálatok eredményei

 

 

 

 

 

 

 

Lehetséges mellékhatások emlőcarcinomában trasztuzumabbal kombinált 100 mg/m² dózisú

 

Docetaxel terápia esetén

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

SzívbetegségekA

és a szívvel kapcsolatos tünetek

 

 

 

 

 

Tünetekkel járó szívelégtelenségről számoltak be a docetaxelt trasztuzumabbal együtt kapó betegek 2,2%-ánál, míg ugyanez a docetaxelt egymagában kapó betegek 0%-ánál fordult elő. A docetaxelt trasztuzumabbal kombináló karon a betegek 64%-a kapott előzetes antraciklin adjuváns kezelést szemben a docetaxelt egymagában alkalmazó csoport 55%-ával.

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

Trasztuzumabot és docetaxelt kapó betegekben a hematológiai toxicitás előfordulása magasabb volt, mint a docetaxel önmagában történő alkalmazása során (32% 3/4 fokozatú neutropenia ill. 22%, a NCI-CTC kritériumok alkalmazásával). Megjegyzendő, hogy ez az adat valószínűleg alulértékelt, mivel a docetaxel 100 mg/m² dózisú monoterápiában közismerten a betegek 97%-ánál okoz neutropeniát, 76%-ánál a legalacsonyabb vérsejtszámok alapján ez 4-es fokozatú. A lázas neutropenia/neutropeniával járó szepszis előfordulása szintén emelkedett a

trasztuzumabbal és docetaxellel kezelt betegeknél (23% a docetaxel önmagában történő alkalmazásakor észlelt 17%-kal szemben).

A mellékhatások táblázatos összefoglalása emlőcarcinomában kapecitabinnal kombinált 75 mg/m2 dózisú Docetaxel terápia esetén

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori

 

Gyakori mellékhatások

 

 

adatbázis

mellékhatások

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

 

 

 

Oralis candidiasis (G3/4:

 

 

parazitafertőzések

 

 

 

<1%)

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia (G3/4: 63%);

Thrombocytopenia (G3/4:

 

 

nyirokrendszeri betegségek és

Anaemia (G3/4: 10%)

 

3%)

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és táplálkozási

Anorexia (G3/4: 1%);

 

Dehidráció (G3/4: 2%)

 

nt

betegségek

Csökkent étvágy

 

 

 

 

 

 

 

ű

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és

Ízérzés zavara (G3/4: <1%);

Szédülés;

 

 

 

tünetek

Paresthesia (G3/4: <1%)

Fejfájás (G3/4: <1%); Perifériás

 

 

 

 

neuropathia

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

Szembetegségek és szemészeti

Fokozott könnyezés

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi és

Pharyngolaryngealis

 

Dyspnoe (G3/4: 1%);

 

 

mediastinalis betegségek és

fájdalom (G3/4: 2%)

 

Köhögés (G3/4: <1%);

 

 

tünetek

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

Ep staxis (G3/4: <1%)

 

 

Emésztőrendszeri betegségek

ésStomatitis (G3/4: 18%);

Felhasi fájdalom;

 

 

 

tünetek

Hasmenés (G3/4: 14%);

Szájszárazság

 

 

 

 

Hányinger (G3/4: 6%); Hányás

 

 

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

(G3/4: 4%); Székrekedés

 

 

 

 

 

(G3/4: 1%); Hasi fájdalom

 

 

 

 

 

(G3/4: 2%); Dyspepsia

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Kéz-láb szindróma (G3/4:

Dermatitis;

 

 

 

betegségei

24%);

 

 

Erythemás kiütések (G3/4:

 

 

és tünetei

Alopecia (G3/4: 6%);

 

< 1%);

 

 

 

 

 

forgalomba

 

Körömelszíneződés (6%);

 

 

 

Körömrendellenességek

 

 

 

(G3/4: 2%)

 

Onycholysis (G3/4: 1%)

 

 

A csont- és izomrendszer,

Myalgia (G3/4: 2%);

 

Végtagfájdalom (G3/4: <1%);

valamint a

Arthralgia (G3/4: 1%)

 

Hátfájás (G3/4: 1%)

 

 

kötőszövet betegségei s tünetei

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Asthenia (G3/4: 3%);

 

Letargia;

 

 

 

alkalmazás helyén

Pyrexia (G3/4: 1%);

 

Fájdalom

 

 

 

fellépő reakciók

Kimerültség/gyengeség

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

(G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

Perifériás oedema (G3/4: 1%)

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

 

 

Súlycsökkenés;

 

 

 

vizsgálatokA

 

 

 

G3/4 emelkedett bilirubinszint

eredményei

 

 

 

a vérben (9%)

 

 

 

A mellékhatások táblázatos összefoglalása prosztatacarcinomában prednizonnal vagy prednizolonnal kombinált 75 mg/m2 dózisú Docetaxel terápia esetén

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori

 

Gyakori mellékhatások

 

adatbázis

mellékhatások

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzés (G3/4: 3,3%)

 

 

 

 

parazitafertőzések

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia (G3/4: 32%);

Thrombocytopenia

 

nyirokrendszeri

Anaemia (G3/4: 4,9%)

 

(G3/4: 0,6%);

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

Lázas neutropenia

 

 

Immunrendszeri betegségek és

 

 

 

Túlérzékenység (G3/4: 0,6%)

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és táplálkozási

Anorexia (G3/4: 0,6%)

 

 

 

nt

betegségek

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

Idegrendszeri betegségek és

Perifériás szenzoros

 

Perifériás motoros

 

 

tünetek

 

neuropathia (G3: 1,2%); Ízérzés

neuropathia (G3/4: 0%)

 

 

 

zavara (G3/4: 0%)

 

 

megsz

 

Szembetegségek és szemészeti

 

 

 

Fokozott könn zés

 

tünetek

 

 

 

 

(G3/4: 0,6%)

 

 

Szívbetegségek és a szívvel

 

 

 

Csökkent balkamra funkció

 

kapcsolatos

 

 

 

(G3/4: 0,3%)

 

 

tünetek

 

 

 

 

engedélye

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi és

 

 

 

Ep staxis (G3/4: 0%);

 

mediastinalis betegségek és

 

 

 

Dyspnoe (G3/4: 0,6%);

 

tünetek

 

 

 

 

Köhögés (G3/4: 0%)

 

Emésztőrendszeri betegségek

ésHányinger (G3/4: 2,4%);

 

 

 

tünetek

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

Hasmenés (G3/4: 1,2%);

 

 

 

 

 

Stomatitis/pharingitis

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,9%);

 

 

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Alopecia (G3/4: 6%);

 

Bőrkiütés hámlással (G3/4:

 

betegségei

Körömrendellenességek

0,3%);

 

 

és tünetei

 

forgalomba

 

 

 

 

(nem súlyos)

 

 

 

 

A csont- és izomrendszer,

 

 

 

Arthralgia (G3/4: 0,3%);

 

valamint a

 

 

 

Myalgia (G3/4: 0,3%)

 

kötőszövet betegségei és tünetei

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Kimerültség (G3/4: 3,9%);

 

 

 

alkalmazás helyén

Folyadékretenció

 

 

 

 

fellépő reakciók

(súlyos: 0,6%)

 

 

 

 

A

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

A mellékhatások táblázatos összefoglalása doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal kombinált 75 mg/m² dózisú docetaxel adjuváns terápia nyirokcsomó-pozitív (TAX316) és nyirokcsomó- negatív (GEICAM 9805) emlőcarcinomás betegeknél – összevont adatok.

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

szervrendszer-

mellékhatások

mellékhatások

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzés (G3/4: 2,4%);

 

 

 

 

 

 

parazitafertőzések

Neutropeniás fertőzés

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 2,6%)

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Anaemia (G3/4: 3%);

 

 

 

 

 

 

nyirokrendszeri

Neutropenia

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 59,2%);

 

 

 

 

 

 

nt

 

 

Thrombocytopenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

(G3/4: 1,6%);

 

 

 

 

 

 

 

Lázas neutropenia

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: NA)

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

 

 

Túlérzékenység

engedélye

 

 

betegségek és tünetek

 

 

(G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és

Anorexia (G3/4: 1,5%)

 

 

 

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

Ízérzés zavara

 

Perifériás motoros

 

Ájulás (G3/4: 0%);

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 0,6%);

 

 

hozatali

 

Neurotoxicitás

 

 

neuropathia

 

 

 

 

Perifériás szenzoros

(G3/4: 0%);

 

(G3/4: 0%);

 

 

 

neuropathia

 

 

 

 

Aluszékonyság

 

 

 

(G3/4: <0,1%)

 

 

 

 

(G3/4: 0%)

 

Szembetegségek és

 

forgalomba

 

 

 

 

 

Kötőhártyagyulladás

Fokozott

 

 

 

 

szemészeti tünetek

(G3/4): <0,1%)

könnytermelés

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: <0,1%);

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

Arrhythmia

 

 

 

 

szívvel kapcsolatos

 

 

(G3/4: 0,2%);

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítményHányás (G3/4: 4,2%);

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és

Hőhullámok

 

Hypotonia (G3/4: 0%)

Lymphoedema

 

tünetek

 

(G3/4: 0,5%)

 

Phlebitis (G3/4: 0%)

(G3/4: 0%)

 

Légzőrendszeri,

 

 

Köhögés (G3/4: 0%)

 

 

 

mellkasi és

 

 

 

 

 

 

 

 

mediastinalis

 

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hányinger

 

Hasi fájdalom

 

 

 

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 5,0%);

 

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

Stomatitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 6,0%);

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Hasmenés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 3,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székrekedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Alopecia (perzisztáló:

 

 

 

 

 

 

szövet betegségei és

<3%);

 

 

 

 

 

 

 

tünetei

 

Bőr rendellenességek

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köröm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendellenességek

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA –

 

Nagyon gyakori

Gyakori

Nem gyakori

 

szervrendszer-

mellékhatások

mellékhatások

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

A

csont-

 

ésMyalgia (G3/4: 0,7%);

 

 

 

izomrendszer,

valamintArthralgia (G3/4: 0,2%)

 

 

 

a kötőszövet betegségei

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

A nemi szervekkel és

Amenorrhoea

 

 

 

az emlőkkel

 

(G3/4: NA);

 

 

 

kapcsolatos betegségek

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Asthenia

 

 

 

alkalmazás helyén

(G3/4: 10,0%);

 

 

nt

fellépő reakciók

Láz (G3/4: NA%);

 

 

 

 

 

Perifériás oedema

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

(G3/4: 0,2%)

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

Súlygyarapodás

megsz

 

vizsgálatok eredményei

 

(G3/4: 0%);

 

 

 

 

 

Súlycsökkenés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,2%)

 

 

Lehetséges mellékhatások doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal kombinált, 75 mg/m2 dózisú

Docetaxel adjuváns terápia esetén nyirokcsomó-pozitív (TAX316) és yirokcsomó-negatív

(GEICAM 9805) emlőcarcinomás betegeknél

engedélye

 

Idegrendszeri betegségek és tünetek

Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek

A kemoterápia végén észlelt 84 perifériás szenzoros neur pathiás betegből 10-nél már a

 

hozatali

követési periódus alatt megjelent a perifériás szenzoros neuropathia a nyirokcsomó-pozitív

emlőcarcinoma vizsgálatban (TAX 316).

 

forgalomba

 

A TAX 316 vizsgálatban a TAC-karon 26 betegnél (3,5%), míg a FAC-karon 17 betegnél

(2,3%) alakult ki pangásos szívelégtelenség. Több mint 30 nappal a kezelési periódust követően mindkétgyógyszerkészítménykaron egy kivételével minden betegnél pangásos szívelégtelenséget diagnosztizáltak. A TAC-karon 2 beteg, míg a FAC-karon 4 beteg halt meg szívelégtelenség miatt.

A GEICAM 9805 vizsgálatban a TAC-karon 3 betegnél (0,6%) és a FAC-karon is 3 betegnél (0,6 %) alakult ki pangásos s velégtelenség a követési időszak alatt. A TAC-karon egy beteg meghalt dilatatív cardiomyopathia miatt.

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

A TAX 316 viz gálatban a TAC-karon 744 betegből 687 nél, a FAC-karon pedig 736 betegből 645 nél a kemoterápia befejezése után, a követési időszakig fennálló alopeciáról számoltak be. A követési periódus végén (a tényleges átlagos követési idő 96 hónap) 29 TAC betegnél (3,9%) és 16 FAC betegnél (2,2%) jelentettek alopeciát.

A GEICAMA 9805 vizsgálatban az alopecia a követési időszakban (medián követési idő 10 év és 5 hónap) perzisztált, és a TAC-karon 49 betegnél (9,2%), a FAC-karon pedig 35 betegnél (6,7%) számoltak be alopeciáról. A vizsgálati készítménnyel összefüggő alopecia a TAC-karon 42 betegnél (7,9%), a FAC-karon pedig 30 betegnél (5,8%) kezdődött vagy romlott a követési időszak alatt.

A nemi szervekkel és az emlőkkel kapcsolatos betegségek és tünetek

A TAX 316 vizsgálatban a kemoterápia végén észlelt 202 amenorrhoeás esetből 121-nél már a követési periódus alatt megfigyelhető volt az amenorrhea.

A GEICAM 9805 vizsgálatban az amenorrhea a követési időszakban (medián követési idő 10 év és 5 hónap) perzisztált, és a TAC-karon 18 betegnél (3,4%), a FAC-karon pedig 5 betegnél (1,0%) volt megfigyelhető.

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

A TAX 316 vizsgálatban a TAC-karon észlelt 119 perifériás oedemás esetből 19-nél, míg a FAC-karon 23 perifériás oedemás esetből 4-nél jelentettek perifériás oedemát.

A GEICAM 9805 vizsgálatban a TAC-karon észlelt 5 lymphoedemás betegből 4-nél, a FAC-karon pedig 2 lymphoedemás betegből 1-nél figyeltek meg lymphoedemát a kemoterápia végén, ami nem szűnt meg a követési időszak alatt (medián követési idő 10 év és 5 hónap). Az asthenia a követési időszakban (medián követési idő 10 év és 5 hónap) perzisztált, és a TAC-karon 12 betegnél (2,3%), a FAC-karon pedig 4 betegnél (0,8%) számoltak be astheniáról.

Akut leukaemia / Myelodysplasiás szindróma

A TAX 316 vizsgálatban a 10 éves követési periódust követően 744 TAC betegből 4-nél, míg 736 FAC betegből 1-nél jelentettek akut leukaemiát. Myelodysplasia-szindrómát 744 TAC

betegből 2 esetben, míg 736 FAC betegből 1 esetben észleltek.

 

 

nt

A GEICAM 9805 vizsgálatban a 10 éves követési időszakot követően aTAC-kar 532 betege

közül 1 betegnél (0,2%) alakult ki akut leukaemia. A FAC-karon nem jelentettek eseteket. űNem

diagnosztizáltak myelodysplasiás szindrómát egyik terápiás csoportban sem.

megsz

 

 

 

Neutropeniás szövődmények

engedélye

 

 

Az alábbi táblázatban megfigyelhető, hogy a 4-es fokozatú neutropenia, a lázas n utropenia és a neutropeniás fertőzések előfordulási gyakorisága csökkent azoknál a betegekn , akik profilaktikus

G-CSF kezelésben részesültek, miután ezt kötelezővé tették a TAC-karon – GEICAM vizsgálat.

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

Neutropeniás szövődmények TAC-kezelésben részesült betegeknél primer C-CSF profilaxissal

 

és anélkül (GEICAM 9805)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer G-CSF profilaxis

Primer G-CSF profilaxissal

 

 

 

nélkül

 

 

(n = 421)

 

 

 

forgalomba

 

n (%)

 

 

 

(n = 111)

 

 

 

 

 

n (%)

 

 

 

 

 

Neutropenia (4-es fokozat)

104 (93,7)

 

 

135 (32,1)

 

 

Febrile neutropenia

28 (25,2)

 

 

23 (5,5)

 

 

Neutropeniás fertőzés

14 (12,6)

 

 

21 (5,l0)

 

Vérképzőszervigyógyszerkészítményés

 

Anaemia (G3/4: 20,9%);

 

5 (1,2)

 

 

Neutropeniás fertőzés (3-4- es

2 (1,8)

 

 

 

 

fokozat)

 

 

 

 

 

 

 

A mellékhatások táblázatos összefoglalása gyomor adenocarcinomában ciszplatinnal és

 

5-fluorouracillal kombinált 75 mg/m2 dózisú Docetaxel terápia esetén

 

 

 

MedDRA – szervr ndszer-

 

Nagyon gyakori

 

Gyakori mellékhatások

 

 

adatbázis

 

mellékhatások

 

 

 

 

 

Fertőző bete sé ek és

 

Neutropeniás fertőzés;

 

 

 

 

 

parazitafertőzések

 

Fertőzés (G3/4: 11,7%)

 

 

 

 

nyirokrendszeriA

 

Neutropenia (G3/4: 83,2%);

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

Thrombocytopenia (G3/4:

 

 

 

 

 

 

8,8%);

 

 

 

 

 

 

 

Lázas neutropenia

 

 

 

 

 

Immunrendszeri betegségek és

 

Túlérzékenység

 

 

 

 

 

tünetek

 

(G3/4: 1,7%)

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és táplálkozási

 

Anorexia (G3/4: 11,7%)

 

 

 

 

betegségek

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és

 

Perifériás szenzoros

 

Szédülés (G3/4: 2,3%);

 

 

tünetek

 

neuropathia (G3/4: 8,7%)

perifériás motoros neuropathia

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,3%)

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori

Gyakori mellékhatások

 

 

adatbázis

mellékhatások

 

 

 

 

Szembetegségek és szemészeti

 

Fokozott könnyezés (G3/4: 0%)

 

tünetek

 

 

 

 

 

A fül és az egyensúly-érzékelő

 

Halláskárosodás (G3/4: 0%)

 

 

szerv

 

 

 

 

 

betegségei és tünetei

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a szívvel

 

Arrhythmia (G3/4: 1,0%)

 

 

kapcsolatos tünetek

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri betegségek ésHasmenés (G3/4: 19,7%);

Székrekedés (G3/4: 1%);

 

 

tünetek

Hányinger (G3/4: 16%);

Emésztőrendszeri fájdalom

 

 

 

Stomatitis (G3/4: 23,7%);

(G3/4: 1%);

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 14,3%)

Oesophagitis/dysphagia/odynop

 

 

hagia (G3/4: 0,7%)

nt

A bőr és a bőr alatti szövet

Alopecia (G3/4:

Bőrkiütés viszketéssel (G3/4:ű

 

betegségei és tünetei

4%);

 

megsz

 

 

0,7%); Körömrendellene égek

 

 

(G3/4:

 

 

 

 

 

0,7%);

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

Hámlás (G3/4: 0%)

 

 

Általános tünetek, az

Letargia (G3/4: 19%);

 

 

 

 

alkalmazás helyén

Láz (G3/4: 2,3%);

 

 

 

 

fellépő reakciók

Folyadékretenció

 

 

 

 

 

(súlyos/életveszélyes 1%)

 

 

 

 

 

 

 

hozatali

Lehetséges mellékhatások gyomor adenocarcinomában ciszpla innal és 5-fluorouracillal

kombinált, 75 mg/ m2 dózisú Docetaxel terápia esetén

 

forgalomba

 

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

Lázas neutropenia és neutropeniás fertőzés a betegek 17,2%-ánál illetve 13,5%-ánál fordultak elő, függetlenül az alkalmazott G-CSF-től. A betegek 19,3%-ánál alkalmazták a G-CSF-t másodlagos profilaxisként (a kezelési ciklusok 10,7%-ban). Lázas neutropenia és neutropeniás fertőzés a betegek

12,1%-ánál illetve 3,4%-ánál fordult elő, amikor a betegeknél profilaktikus G-CSF-kezelést

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

alkalmaztak, és a betegek 15,6%-ánál illetve 12,9%-ánál fordult elő profilaktikus G-CSF-

kezelés

 

 

 

 

nélkül (lásd 4.2 pont).

 

 

 

A mellékhatások táblázatos összefoglalása fej és nyaki carcinomában, ciszplatinnal és

5-fluorouracillal kombinált Docetaxel 75 mg/m2 terápia esetén

 

 

Sugárterápia indukciós kemoterápiát követően (TAX 323)

 

 

 

 

 

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori

Nem gyakori

szervrendszer-

mellékhatások

mellékhatások

mellékhatások

adatbázisA

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzés (G3/4: 6,3%);

 

 

parazitafertőzések

Neutropeniás fertőzés

 

 

Jó-, rosszindulatú és

 

Daganatos fájdalom

 

nem

 

 

 

(G3/4: 0,6%)

 

meghatározott

 

 

 

daganatok (beleértve a

 

 

 

cisztákat és polipokat

 

 

 

is)

 

 

 

 

 

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

szervrendszer-

mellékhatások

mellékhatások

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia (G3/4:

Lázas neutropenia

 

 

 

 

nyirokrendszeri

76,3%);

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Anaemia (G3/4: 9,2%);

 

 

 

 

 

 

 

Thrombocytopenia

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 5,2%);

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

 

 

Túlérzékenység

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

(nem súlyos)

 

 

 

 

Anyagcsere- és

Anorexia (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

Dysgeusia/parosmia;

Szédülés

 

 

 

nt

betegségek

Perifériás szenzoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

és tünetek

neuropathia

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

 

Szembetegségek és

 

 

Fokozott könnyezés;

 

megsz

 

szemészeti tünetek

 

 

Conjunctivitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fül és az egyensúly-

 

 

Halláskárosodás

engedélye

 

 

érzékelő szerv

 

 

 

 

 

 

betegségei

 

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

Myocardialis ischaemia Arrhythmia

 

szívvel kapcsolatos

 

 

(G3/4: 1,7%)

 

(G3/4: 0,6%)

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és

 

 

Vénás rendellenességek

 

 

 

tünetek

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hányinger

 

Székrekedés;

 

 

 

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 0,6%);

 

Oesophagitis/dysphagia

 

 

 

 

Stomatitis

 

/odynophagia

 

 

 

 

 

(G3/4: 4,0%);

 

(G3/4: 0,6%); Hasi

 

 

 

 

 

Hasmenés

 

fájdalom; Dyspepsia;

 

 

 

 

(G3/4: 2,9%);

forgalomba

 

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinalis

 

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 0,6%)

vérzés (G3/4: 0,6%)

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Alopecia

 

Viszkető bőrkiütés;

 

 

 

szövet

(G3/4: 10,9%);

 

Száraz bőr;

 

 

 

 

betegségei és tünetei

 

 

Hámlás (G3/4: 0,6%)

 

 

 

A csont- és

 

 

Myalgia (G3/4: 0,6%)

 

 

 

izomrendszer,

 

 

 

 

 

 

 

 

valamint a kötő zövet

 

 

 

 

 

 

 

 

betegségei és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Letargia (G3/4: 3,4%);

 

 

 

 

 

 

alkalmazásgyógyszerkészítményhelyén Láz (G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

 

fellépőA

Folyadékretenció;

 

 

 

 

 

 

reakciók

Oedema

 

 

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

 

Súlygyarapodás

 

 

 

 

vizsgálatok eredményei

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemoterápiával kombinált sugárterápia indukciós kemoterápiát követően (TAX 324)

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

szervrendszer -

mellékhatások

mellékhatások

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzés (G3/4: 3,6%)

Neutropeniás fertőzés

 

 

 

parazitafertőzések

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó-, rosszindulatú és

 

 

Daganatos fájdalom

 

 

 

nem meghatározott

 

 

(G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

daganatok (beleértve a

 

 

 

 

 

 

 

 

cisztákat és polipokat

 

 

 

 

 

 

 

 

is)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia

 

 

 

 

 

 

nt

nyirokrendszeri

(G3/4: 83,5%);

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Anaemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

(G3/4: 12,4%);

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

Thrombocytopenia

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 4,0%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Lázas neutropenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

 

 

 

 

 

Túl rzékenység

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és

Anorexia

 

 

 

engedélye

 

 

táplálkozási betegségek

(G3/4: 12,0%)

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

Dysgeusia/parosmia

Szédülés (G3/4: 2,0%);

 

 

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 0,4%);

 

Perifériás motoros

 

 

 

 

 

 

Perifériás szenzoros

neuropat ia

 

 

 

 

 

 

neuropathia

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

 

Szembetegségek és

 

 

Fokozott könnyezés

Conjunctivitis

 

szemészeti tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

A fül és az egyensúly-

Halláskárosodás

 

 

 

 

 

 

érzékelő szerv

(G3/4: 1,2%)

forgalomba

 

 

 

 

 

betegségei és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

Arrhythmia

 

Myocardialis ischaemia

szívvel kapcsolatos

 

 

(G3/4: 2,0%)

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és

 

 

 

 

 

Vénás rendellenességek

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hányinger (G3/4:

Dyspepsia (G3/4:

 

 

 

 

betegségek és tünetek

13,9%); Stomatitis

0,8%);

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 20,7%);

 

Gastrointestinalis

 

 

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 8,4%);

fájdalom (G3/4: 1,2%);

 

 

 

A

gyógyszerkészítményHasmenés

 

Gastrointestinalis

 

 

 

 

 

(G3/4: 6,8%);

 

vérzés (G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

Oesophagitis/dysphagia

 

 

 

 

 

 

 

 

/odynophagia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 12,0%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székrekedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Alopecia (G3/4: 4,0%); Száraz bőr;

 

 

 

 

szövet betegségei és

Viszkető bőrkiütés

Hámlás

 

 

 

 

tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

szervrendszer -

mellékhatások

mellékhatások

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

A csont- és

 

 

Myalgia (G3/4: 0,4%)

 

 

 

izomrendszer, valamint

 

 

 

 

 

 

 

 

a kötőszövet betegségei

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Letargia (G3/4: 4,0%);

 

 

 

 

 

 

alkalmazás helyén

Láz (G3/4: 3,6%);

 

 

 

 

 

 

fellépő reakciók

Folyadékretenció

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Oedema (G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

Súlycsökkenés

 

 

 

 

Súlygyarapodás

nt

vizsgálatok eredményei

 

 

 

 

 

 

 

A forgalomba hozatalt követő tapasztalatok

 

 

 

 

ű

 

 

 

 

 

 

Jóindulatú, rosszindulatú és nem meghatározott daganatok (beleértve a cisztákat és polipokat

 

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

is) Akut myeloid leukemia és mylodysplasiás szindróma eseteiről akkor számoltak be

 

docetaxellel összefüggésben, amikor más kemoterápiás szerrel és/vagy sugárterápiával együtt

 

alkalmazták.

 

 

 

 

engedélye

 

 

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csontvelőszuppresszió és más hematológiai mellékhatásokat jelentettek.

 

 

 

Gyakran szepszissel vagy több szervi elégtelenséggel összefüggésben fellépő disszeminált

 

intravaszkuláris koagulációt (DIC) jelentettek.

 

hozatali

 

 

 

 

Immunrendszeri betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

Beszámoltak anaphylaxiás sokk egyes, néha fatális kimenetelű eseteiről.

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Docetaxel alkalmazása során ritkán görcsöket és átmeneti eszméletvesztést is megfigyeltek.

 

Ezek a reakciók néha a gyógyszer infúziója során jelentkeznek.

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

Szembetegségek és szemészeti tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon ritka esetben, jellegze esen a gyógyszer infúziós beadása alatt és az allergiás

 

reakciókkal összefüggésben fellépő átmeneti látászavarokat (villanások, fényfelvillanások,

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

látótérkiesés) jelentettek. Ezek a panaszok az infúzió befejezése után reverzíbilisek voltak. Ritkán jelentettek fokozott könnyezést conjunctivitisszel együtt vagy anélkül, valamint fokozott könnyezéssel járó könnycsatorna elzáródást. Docetaxellel kezelt betegeknél cystoid macula oedema (CMO) e eteit jelentették.

A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei

Beszámoltak ototoxicitás, hallászavar és/vagy halláscsökkenés ritka eseteiről. A Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek

Myocardialis infarctus ritka eseteit jelentették.

Érbetegségek és tünetek

Ritkán vénás tromboembóliás esetek előfordulásáról számoltak be.

Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek

Ritkán akut respiratorikus distressz szindrómát, intersticialis pneumoniát/pneumonitist, intersticiális tüdőbetegséget, pulmonalis fibrosist valamint esetenként halálos légzési elégtelenséget jelentettek. Sugárkezelés okozta pneumonitis ritka eseteit jelentették azoknál a betegeknél, akik egyidejűleg sugárkezelést is kaptak.

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek

Gastrointestinalis események következtében jelentkező dehydratio, gastrointestinalis perforatio, ischemiás colitis, colitis és neutropeniás enterocolitis ritka előfordulását jelentették. Ileus és bélelzáródás ritka eseteit jelentették.

Máj- és epebetegségek illetve tünetek

A májgyulladás nagyon ritka eseteit jelentették, melyek néha halálos kimenetelűek voltak, kiváltképp a már előzetesen fennálló májbetegségben szenvedő betegeknél.

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

Lupus erythematosus bőr manifesztációja és hólyagos bőrkiütések, mint erythema multiforme, Steven-Johnson szindróma, toxikus epidermális nekrolízis nagyon ritkán előfordultak docetaxel

alkalmazása során. Egyes esetekben ezek kialakulását valószínűleg más kísérő faktorok

 

nt

váltották ki. Docetaxel kezelés során beszámoltak scleroderma-szerű elváltozásokról is,

 

ű

melyeket általában perifériás lymphoedema előz meg. Tartósan fennálló alopecia eseteit

jelentették.

megsz

 

 

 

 

Vese- és húgyúti betegségek és tünetek

akut veseelégtelenségre hajlamosító rizikó faktorok, mint vesetoxikusengedélyegyógyszerek együttes alkalmazása vagy emésztőrendszeri betegségek.

Beszámoltak krónikus és akut veseelégtelenségről. Ezen esetek 20%-ában nem álltak fenn olyan

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

A korábban besugárzott területeken ritkán jelentkezhethozatalipostirradiat ós elváltozás. A

folyadékretenciót nem kísérték akut oliguriás vagy hypotoniás epizódok. Dehydratiót, illetve pulmonális ödémát ritkán jelentettek.

Anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek

Feltételezett mellékhatások bejelentése

Főként kiszáradáshoz, hányáshoz és tüdőgyulladáshozforgalombatársult hyponatraemia eseteit jelentették.

A gyógyszer engedélyezését követően lénye es a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert

ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel

lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokatgyógyszerkészítménya hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9 Túladagolás

Néhány esetben beszámoltak túladagolásról. A docetaxel túladagolásnak nincs ismert antidotuma. Túladagolás esetén a beteget specializált részlegen kell elhelyezni, és az életfunkciókat szorosan ellenőrizni kell. Túladagolás esetén a mellékhatások súlyosbodása várható. A túladagolás várható elsődleges szövődményei a csontvelő-szuppresszió, perifériás neurotoxicitás és a mucositis lehetnek. A túladagolás felismerését követően a betegnek azonnal G-CSFA-kezelést kell kapnia. Egyéb tüneti kezelés szükség szerint alkalmazandó.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: daganatellenes szerek, taxánok, ATC kód: L01CD 02

Hatásmechanizmus

A docetaxel daganatellenes szer. Hatását azáltal fejti ki, hogy elősegíti a tubulin stabil microtubulusokká történő felépülését, és gátolja a microtubulin szétválását, mely a szabad

tubulin mennyiségének jelentős csökkenéséhez vezet. A docetaxel microtubulusokhoz való kötődése nem befolyásolja a protofilamentumok számát.

In vitro kimutatták, hogy a docetaxel hatására felbomlik a vitalis mitotikus és interfázis sejtfunkciókhoz nélkülözhetetlen microtubularis hálózat.

Farmakodinámiás hatások

A docetaxel in vitro citotoxikus hatásúnak bizonyult a különféle egér és emberi tumor sejtvonalakkal szemben, és a frissen kimetszett emberi daganatsejtek ellen a klónképző vizsgálatokban. A docetaxel magas koncentrációt ér el a sejtekben és ez a magas koncentráció hosszú időn át fennmarad. Ezenkívül a docetaxel aktívnak bizonyult számos, de nem mindegyik sejtsoron a p-glikoprotein kifejeződésére, amelyet a multidrug rezisztencia gén kódol. In vivo a

Operábilis, nyirokcsomó-pozitív emlőcarcinomás betegek (TAX 316)

docetaxel széles skálájú daganatellenes hatással rendelkezik az előrehaladott egér és emberi

nt

transzplantált tumorokkal szemben.

 

 

 

ű

Klinikai hatásosság és biztonságosság

 

megsz

 

Emlőcarcinoma

 

 

 

 

 

Docetaxel doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal kombinációban: adjuváns terápia

 

 

 

engedélye

 

 

Egy multicentrikus, nyílt, randomizált vizsgálat adatai alátámaszhozataliják a docetaxel adjuváns alkalmazását operábilis, nyirokcsomó-pozitív emlőcarcinomáb n és KPS (Karnofsky Performance Scale Index) >80% esetén 18-70 év közötti betegekben. A pozitív nyirokcsomók száma (1-3, 4+) alapján történő besorolást követően 1491 beteg került randomizálásra. Az egyik

csoport 50 mg/m² doxorubicin és 500 mg/m²forgalombaciklofoszfamid adását követően egy órával

75 mg/m² docetaxelt (TAC csoport), míg a másik csoport 50 mg/m² doxorubicin adását követően 500 mg/m² fluorouracilt és 500 mg/m² ciklofoszfamidot kapott (FAC csoport). Mindkét kezelés háromhetente egy alkalommal történt 6 cikluson keresztül. A docetaxel egyórás infúzióban, a többi gyógyszer intravénás b lusban került beadásra az első napon. A G-CSF

szekunder profilaxisként került alkalmazásra azon betegeknél, akiknél szövődményes neutropeniagyógyszerkészítmény(lázas neutropenia, elhúzódó neutropenia vagy infekció) lépett fel. A TAC vizsgálati csoportba került betegek antibiotikum profilaxisként napi kétszer 500 mg

ciprofloxacint kaptak szájon át, 10 napon át minden ciklus 5. napjától kezdődően vagy ezzel egyenértékű kezelést kaptak. A kemoterápia utolsó ciklusát követően az ösztrogén és/vagy progeszteron receptor-pozitív betegek mindkét vizsgálati csoportban napi 20 mg tamoxifent kaptak 5 éven keresztül. A TAC-kezelésben részesülő betegek 69%-ánál, ill. a FAC-kezelést kapók 72%-ánál a helyi irányelveknek megfelelően adjuváns sugárkezelést írtak elő a részvevő intézményekben.

Két interim és egy végső elemzést végeztek. Az első interim elemzést 3 évvel azutánra tervezték, hogy a betegek fele beválasztása került. A második interim elemzést 400 DFS esemény regisztrálásaA után végezték, mely 55 hónapos követésnek felel meg. A végső elemzésre azután került sor, miután minden beteg elérte a 10 éves követési periódust (kivéve akiknél DFS eseményt jelentettek vagy idő előtt elvesztek az utánkövetési időszak során). Az elsődleges hatásossági végpont a betegségmentes túlélés (DFS), míg a másodlagos hatásossági végpont a teljes túlélés (OS) volt.

Végső elemzést végeztek átlagos 96 hónapos utánkövetéssel. A TAC vizsgálati csoportban szignifikánsan hosszabb betegségmentes túlélés volt kimutatható a FAC csoporthoz képest. 10 év elteltével a TAC-kezelésben részesülő betegekben az 10. évben a visszaesések száma csökkent a FACkezelésben részesülőkkel összehasonlítva (39% ill. 45%) ami 6%-os abszolút kockázat csökkenésnek felel meg (p = 0,0043). Tíz év elteltével a teljes túlélés szintén szignifikánsan magasabb volt TAC-kezelés esetén a FAC kezelésben részesülőkkel összehasonlítva (76% ill. 69%), ami 7%-os abszolút halálozási kockázatcsökkenést jelent

(p = 0,002). Mivel a haszon a 4 pozitív nyirokcsomójú betegeknél sem a DSF, sem az OS szempontjából nem volt statisztikailag szignifikáns, az előny/kockázat arány a TAC kezelésben részesülő 4 pozitív nyirokcsomójú betegeknél a végső elemzésnél nem volt teljes egészében bizonyított.

Összefoglalva, a vizsgálati eredmények pozitív előny/kockázat arányt mutatnak a TAC-karon a FAC-karral összehasonlítva.

A TAC-kezelésben részesülő betegek alcsoportjai előzetesen meghatározott fő prognosztikai faktorok alapján kerültek elemzésre:

 

 

Betegségmentes túlélés

Teljes túlélés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteg

Betegek

Relatív

95% CI

p =

Kockázati

95% CI

p =

alcsoportok

száma

hazárd*

 

 

hányados*

 

 

nt

 

 

 

 

 

 

 

ű

Pozitív

 

 

 

 

 

 

 

 

nyirokcsomók

 

 

 

 

 

 

 

 

száma

0,80

0,680,93

0,0043

0,74

0,610,90

0,0020

Összes

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

4+

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

 

 

 

 

 

engedélye

 

* az 1-nél kisebb

kockázati

hányados a

TAC-kezelés

hosszabb

betegségmentes túléléssel és

 

9805)

 

 

 

hozatali

 

 

 

teljes túléléssel kapcsolatos összefüggésére utal a FAC-kezeléssel összehasonlítva.

 

 

Operábilis, nyirokcsomó-negatív emlőcarcinomás, kemoterápiára alkalmas betegek (GEICAM

Egy multicentrikus, nyílt, randomizált vizsgálatforgalombaadatai alátámasztják a docetaxel adjuváns

alkalmazását operábilis, nyirokcsomó-negatív emlőcarcinomában olyan betegek esetén, akik

alkalmasak a kemoterápiára. Ezerhatvan, olyan beteget randomizáltak 50 mg/m² doxorubicin és

500 mg/m² ciklofoszfamid adását követően egy órával 75 mg/m² docetaxel (539 beteg a TAC-

kritériumok szerint (tumor méret > 2 cm és/vagy negatív ER és PR és/vagy magas

karon) vagy 50 mg/m² doxorubicin adását követően 500 mg/m² fluorouracil és 500 mg/m² ciklofoszfamidgyógyszerkészítmény(521 beteg a FAC karon) adjuváns terápiájaként történő adására, akik operábilis, nyirokcsomó-negatív emlőcarcinomában szenvednek, és akiknél az 1998-as St. Gallen

szövettani/nuclear grade (grade 2-3) és/vagy <35 év) magas a relapszus kockázata. Mindkét kezelés háromhetente egy alkalommal történt, 6 cikluson keresztül. A docetaxel egyórás infúzióban, a többi gyógyszer intravénás bolusban került beadásra az első napon, háromhetente. Primer profilaxi ként G-CSF-kezelést rendeltek el a TAC-karon, miután 230 beteget randomizáltak. A 4-es fokozatú neutropenia, a lázas neutropenia és a neutropeniás fertőzés incidenciája csökkent azoknál a betegeknél, akik primer G-CSF profilaxisban részesültek (lásd 4.8 pont). A kemoterápia utolsó ciklusát követően az ösztrogén- és/vagy progeszteron-receptor pozitívAtumoros betegek mindkét vizsgálati karon napi 20 mg tamoxifent kaptak 5 éven keresztül. A TAC-kezelésben részesülő betegek 57,3%-ánál, ill. a FAC-kezelésben részesülők 51,2%-ánál a részvevő intézmények helyi irányelveinek megfelelően adjuváns sugárkezelést alkalmaztak.

Egy elsődleges és egy frissített elemzés készült. Az elsődleges elemzés akkor készült, amikor az összes beteg követési ideje 5 évnél hosszabb volt (medián követési idő 77 hónap). A frissített elemzés akkor készült, amikor az összes beteg elérte a 10 éves követési periódust (medián követési idő 10 év és 5 hónap) (kivéve, akiknél DFS/disease free survival/ eseményt jelentettek, vagy, ha idő előtt elvesztek a követés során). Az elsődleges hatásossági végpont a betegségmentes túlélés (DFS), míg a másodlagos hatásossági végpont a teljes túlélés (OS) volt.

A medián követési periódus 77 hónapjában a TAC-karon szignifikánsan hosszabb betegségmentes túlélés volt kimutatható, mint a FAC-karon. A TAC-kezelésben részesülő betegeknél 32%-kal csökkent a visszaesés kockázata a FAC-kezelésben részesülőkhöz képest (relatív hazárd =0,68, 95%-os CI (0,49-0,93), p = 0,01). A 10 év és 5 hónapos medián követési periódus idején a TAC-kezelésben részesülő betegeknél 16,5%-kal csökkent a relapszus kockázata a FAC-kezelésben részesülőkhöz képest (relativ hazard = 0,84, 95%-os CI (0,65-1,08), p = 0,1646). A DFS adatok statisztikailag nem voltak szignifikánsak, de a tendencia még mindig a TAC-kezelés javára volt pozitív.

A medián követési periódus 77. hónapjában a teljes túlélés szignifikánsan magasabb volt a TAC-karon, a halálozási kockázatnak a FAC-karon észlelthez viszonyított 24%-os csökkenésével (relatív hazárd = 0,76; 95%-os CI (0,46-1,26), p = 0,29). Mindazonáltal teljes túlélés eloszlása nem különbözött szignifikánsan a két csoportban.

 

nt

A 10 év és 5 hónapos medián követési periódus idején a TAC-kezelésben részesülő betegeknélű a

megsz

 

halálozás kockázatának csökkenése 9%-os volt a FAC-kezelésben részesülő betegekéhez képest (relativ hazard = 0,91, 95%-os CI (0,63-1,32)). A túlélési ráta 93,7% volt a TAC-karon, és

A TAC-kezelésben részesülő betegek alcsoportjai előzetesen meghatározott fő prognosztikai

A TAC-kezelés haszon/kockázat aránya változatlanul pozitív a FAC-kezeléshez képest. faktorok szerint kerültek elemzésre az elsődleges elemzés idején (a medián követési időpont 77.

91,4% a FAC-karon, a követési idő 8 éves időpontjában, valamint 91,3% a TAC-karon és 89% a FAC-karon a 10 éves követési időpontban.engedélye

Alcsoportok elemzése - Adjuváns terápia nyirokcsomó-negatívhozataliemlőcarcinomás betegekkel végzett vizsgálatban (beválogatás szerinti/„Intent-to-Treat” analízis”)

hónapjában) (lásd az alábbi táblázatot):

Beteg alcsoportok

Betegek száma

 

Betegségmentes túlélés

Relatív hazárd*

95%-os CI

 

 

 

TAC csopo tban

 

 

 

Összesen

 

0,68

0,49-0,93

 

 

 

 

forgalomba

 

 

Életkor szerinti 1-es

 

 

 

 

 

kategória

 

 

 

 

 

< 50 év

 

 

0,67

0,43-1,05

> 50 év

 

 

0,67

0,43-1,05

 

 

 

 

 

 

 

Életkor szerinti 2-es

 

 

 

 

 

kategória

 

 

 

 

 

< 35 év

 

 

 

0,31

0,11-0,89

> 35 év

 

 

0,73

0,52-1,01

 

 

 

 

 

 

 

Hormonreceptor státusz

 

 

 

 

 

Negatív

 

 

0,7

0,45-1,1

Pozitív

 

 

0,62

0,4-0,97

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

Tumor mérete

 

 

 

 

 

 

A

 

 

0,69

0,43-1,1

< 2 cm

 

 

>

2 cm

 

 

0,68

0,45-1,04

Szövettani grade

 

 

 

 

 

Grade 1 (ide tartozik a meg

 

 

0,79

0,24-2,6

nem határozott grade is)

 

 

 

 

 

Grade 2

 

 

0,77

0,46-1,3

Grade 3

 

 

0,59

0,39-0,9

Menopauza státusza

 

 

 

 

 

Premenopauza

 

0,64

Postmenopauza

 

0,72

0,47-1,12

*az 1-nél kisebb relatív hazárd (TAC/FAC) a TAC-kezelés hosszabb betegségmentes túléléssel kapcsolatos összefüggésére utal a FAC kezeléssel összehasonlítva.

Megtörtént a 2009-es St. Gallen-i kemoterápiás kritériumoknak megfelelő beteg-alcsoport betegségmentes túlélésének exploratív analízise – (ITT populáció), ami az alábbiakban kerül bemutatásra

 

 

 

 

 

Relatív hazárd

 

 

 

TAC

 

FAC

 

(TAC/FAC)

 

 

Alcsoportok

(n=539)

 

(n=521)

(95% CI)

p-érték

 

Megfelelnek a kemoterápia

 

 

 

 

 

 

 

 

relatív indikációinaka

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem

18/214

 

26/227

0,796 (0,434 -1,459)

0,4593

 

 

(8,4%)

 

(11,5%)

 

 

 

 

Igen

48/325

 

69/294

0,606 (0,42 -0,877)

0,0072

nt

 

(14,8%)

 

(23,5%)

 

 

 

TAC = docetaxel, doxorubicin és ciklofoszfamid

 

 

 

ű

FAC = 5¬fluorouracil, doxorubicin és ciklofoszfamid

 

 

 

 

 

CI = konfidencia intervallum, ER = ösztrogén-receptor PR = progeszteron-receptor

 

aER/PR-negatív vagy Grade 3 vagy >5 cm-es tumor méret

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relatív hazárd becslésekor a Cox-féle arányos hazárd modellt alkalmazták a kezelési

 

csoporttal, mint faktorral.

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

Docetaxel monoterápia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két randomizált, III. fázisú összehasonlító vizsgálatban 326, alkiláló anyagra nem reagáló,

 

illetve 392, antraciklinre nem reagáló, metasztatikus emlőcarcinomában szenvedő beteget

 

vizsgáltak, akik 100 mg/m² docetaxelt kaptak három hetente egyszer.

 

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

Az alkiláló anyagra nem reagáló betegeknél a docetaxelt doxorubicinnal hasonlították össze

 

(75 mg/m² háromhetenként). Anélkül, hogy bef

lyásolta volna a teljes túlélést (docetaxel 15

 

hónap, doxorubicin 14 hónap, p = 0,38) vagy

progresszióig eltelt időt (docetaxel 27 hét,

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

doxorubicin 23 hét, p = 0,54), a docetaxel hatására nőtt a válaszarány (52% szemben a 37%-kal,

(három esetben fatális pangásos szívelégtelenség következett be).

p = 0,01), és csökkent a válasz kialakulásáig eltelt idő (12 hét szemben a 23 héttel, p = 0,007). Három docetaxellelgyógyszerkészítménykezelt beteg(2%) hagyta abba a kezelést folyadékretenció miatt, a doxorubucinnal kezeltek közül 15 beteg (9%) szakította meg a kezelést kardiális toxicitás miatt

Antraciklinre nem reagáló betegeknél a docetaxelt mitomicin-C és vinblasztin kombinációjával hasonlították össze (12 mg/m² hat hetente és 6 mg/m² három hetente). A docetaxel hatására nőtt a válaszarány (33% sz mben 12%, p < 0,0001), és a progresszióig eltelt idő (11 hétről 19 hétre, p = 0,0004), valamint az teljes túlélés (9 hónapról 11 hónapra, p = 0,01).

A két III. fázisú vizsgálat során a docetaxel biztonságossági profilja a II. fázisú vizsgálatok során

észlelttelA megegyezett (lásd 4.8 pont).

Egy nyílt, multicentrikus, randomizált III. fázisú vizsgálatban a docetaxel monoterápiát és a paklitaxel terápiát hasonlították össze előrehaladott emlőcarcinómás betegeknél, akiknek korábban antraciklin kezelésben kellett volna részesülniük. A 449 randomizált beteg egyik csoportja docetaxelt kapott monoterápiaként, 100 mg/m² adagban és egyórás infúzióban alkalmazva, a másik csoport paklitaxel- kezelést kapott 175 mg/m² adagban, háromórás infúzió formájában. Mindkét kezelési sémát háromhetente alkalmazták.

Anélkül, hogy a vizsgálat elsődleges végpontját befolyásolta volna - összesített válaszarány (32% vs

25%, p = 0,10) – a docetaxel meghosszabította a progresszióig eltelt középidőt (24,6 hét vs. 15,6 hét, p < 0,01), valamint a túlélés középidejét (15,3 hónap vs.12,7 hónap, p = 0,03).

A docetaxel monoterápiás csoportban (55,4%), több 3-as és 4-es fokozatú mellékhatást észleltek, mint a paklitaxel csoportban (23,0%).

Docetaxel doxorubicinnal kombinációban

Egy nagy, randomizált, III. fázisú vizsgálatot végeztek 429, korábban nem kezelt, metasztatizáló betegségben szenvedő betegnél, akiknél a doxorubicint (50 mg/m²) docetaxellel (75 mg/m²) (AT kar), illetve a doxorubicint (60 mg/m²) ciklofoszfamiddal (600 mg/m²) (AC kar) kombinálták.

Mindkét kombinációt háromhetente, a kezelési ciklus első napján adták.

 

Az átlagos válaszarány szignifikánsan magasabb volt az AT-karon, mint az AC-karon,

nt

 

p = 0,009. Az átlagos válaszarány 59,3% volt az AT-karon (95% CI: 52,8 - 65,9), és

ű

46,5% az AC-karon (95% CI: 39,8-53,2).

megsz

 

A progresszióig eltelt idő szignifikánsan hosszabb volt az AT-, mint az AC-karon,

 

 

 

p = 0,0138.A progresszióig eltelt közép-idő 37,3 hét volt az AT-karon (95% CI: 33,4-

 

 

42,1), és 31,9 hét az AC-karon (95% CI: 27,4-36,0).

 

 

 

Ebben a vizsgálatban az AT-karon súlyos neutropenia (90,0% vs. 68,6%), lázas neutropenia (33,3% vs. 10%), fertőzés (8% vs. 2,4%), hasmenés (7,5% vs. 1,4%),engedélyegyengeség (8,5% vs. 2,4%) és fájdalom (2,8% vs. 0%) incidenciája nagyobb volt, mint az AC-karon. Másrészről, az

AC-karon a súlyos anaemia incidenciája nagyobb volt (15,8% vs. 8,5%), mint az AT-karon, és a súlyos kardiális toxicitás incidenciája is nagyobb volt: pangásos szívelé telenség (3,8% vs. 2,8%), bal kamra ejekciós frakció (LVEF) 20%-nál nagyobb abszolút csökkenése (13,1% vs. 6,1%), LVEF 30%-nál nagyobb abszolút csökkenése (6,2% vs. 1,1%). Toxikus haláleset az AT- karon egy betegnél (pangásos szívelégtelenség), az AC-karonhozatali4 betegnél történt (1 betegnél szeptikus sokk miatt, 3 betegnél pangásos szívelégtelenség mi tt).

Az European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) kérdőív segítségével vizsgált életminőség mindkét karban összehasonlítható és stabil volt a kezelés alatt és az utánkövetés során is.

Docetaxel trasztuzumabbal kombinációban

A docetaxel trasztuzumabbal kombinációban történő alkalmazását olyan metasztatikus

forgalomba

emlőcarcinomásgyógyszerkészítménybetegeknél vizsgálták, akiknél a daganat HER2 overexpressziót mutatott, és

akik előzetesen még nem részesültek metasztatikus betegség elleni kemoterápiás kezelésben. 186 beteg randomizálása történt trasztuzumabbal vagy anélkül adott docetaxel (100 mg/m²) kezelésre; a betegek 60%-a részesült előzetes antraciklin alapú adjuváns kemoterápiában. A trasztuzumab docetaxellel együtt történő alkalmazása attól függetlenül hatékony volt, hogy a betegek előzetesen kaptak-e adjuváns antraciklint vagy nem. A HER2 pozitivitás meghatározására alkalmazott elsődleges módszer ebben a pivotal vizsgálatban az immunhisztokémia volt (IHC). A betegek kisebb részében fluorescensz in-situ hibridizációt végeztek (FISH). A vizsgálatban a betegek 87%-a bizonyult az IHC alapján 3+ betegségben szenvedőnek és a beválasztott betegek 95%-a volt IHC 3+ és/vagy FISH pozitív. A hatásossági

eredmények a következő táblázatban vannak összesítve: A

Paraméter

Docetaxel és trasztuzumab1

Docetaxel1

 

 

 

n = 92

n = 94

 

 

Válaszarány

61% (50-71)

34% (25-45)

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

A reagálás középideje

 

 

 

 

(hónap)

11,4

5,1

 

 

(95% CI)

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

 

 

A progresszióig eltelt középidő

 

 

 

 

(hónap)

10,6

5,7

 

 

(95% CI)

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

 

 

A túlélés középideje

30,52

22,12

 

 

(hónap)

 

 

(95% CI)

(26,8-nm)

(17,6-28,9)

 

 

“nm”: nem megbecsülhető vagy még nem érték el

 

 

nt

1teljes analízis csoport („intent-to-treat”)

 

 

 

ű

2 A túlélés becsült középideje

 

megsz

 

Docetaxel kapecitabinnal kombinációban

 

 

 

 

Egy multicentrikus, randomizált, kontrollos, III. fázisú klinikai vizsgálat adatai támasztják alá a

(1250 mg/m² naponta kétszer két hétig, amit egyhetes nyugalmi periódus követ), illetve 256

docetaxel kapecitabinnal történő kombinált alkalmazását lokálisan előrehala ott vagy

metasztatikus emlőcarcinoma kezelésében előzetes antraciklint tartalmazó citotoxikus

kemoterápia sikertelenségét követően. Ebben a vizsgálatban 255 b t get randomizáltak

 

engedélye

véletlenszerűen a docetaxellel (75 mg/m² egyórás infúzióban három hetente) és kapecitabinnal

hozatali

 

beteget a csak docetaxellel kezelt csoportba (100 mg/m² egyórás infúzióban három hetente). A túlélés a docetaxel + kapecitabin kombinációs karban jobb volt (p = 0,0126). A túlélés

41,6% (docetaxel + kapecitabin), illetve 29,7% v lt (csak docetaxel); p = 0,0058. A betegség progressziójáig eltelt idő a docetaxel + kapecit bin karban volt jobb (p < 0,0001). A

középideje 442 nap volt (docetaxel + kapecitabin) szemben a 352 nappal (csak docetaxel). Az átlagos objektív válaszarány a teljes randomizáltforgalombapopulációban (a klinikus értékelése alapján)

progresszióig eltelt középidő 186 nap (docetaxel + kapecitabin), illetve 128 nap volt (csak

docetaxel).

Nem-kissejtesgyógyszerkészítménytüdőcarcinoma

Előzetes kemoterápiás kezelésben részesült betegek, sugárterápiával vagy anélkül

A III. fázisú vizsgálato ban az előzetesen már kezelt betegeknél a progresszióig eltelt idő (12,3 hét vs. 7 hét) és a teljes túlélés jelentősen hosszabb volt a 75 mg/m² dózisban adott docetaxel esetén a legjobb szupportív kezeléssel összehasonlítva. Az 1 éves túlélési arány szignifikánsan hosszabb volt a docetaxel karban (40%), mint a legjobb szupportív kezelésnél (16%). A legjobb szupportív kezeléssel összehasonlítva a 75 mg/m² dózisban adott docetaxel esetén kevesebb volt a morfin használat (p <0,01), a nem opioid analgetikumok használata (p < 0,01),A az egyéb, a betegséggel összefüggő gyógyszerkészítmények használata (p = 0,06), valamint a sugárterápia (p < 0,01).

Az általános válaszarány 6,8% volt az értékelhető betegeknél, a válasz átlagos időtartama 26,1 hét volt.

Docetaxel platina származékokkal kombinációban előzetes kemoterápiában nem részesült betegeknél

Egy III. fázisú vizsgálatban 1218 olyan IIIB vagy IV stádiumú nem-kissejtes tüdőrákban (NSCLC) szenvedő beteget vizsgáltak 70%-os, vagy annál nagyobb KPS-el, akik előzőleg nem kaptak kemoterápiás kezelést. A betegeket a következő csoportokba randomizálták: docetaxel

(T) 75 mg/m² egyórás infúzióban, amit közvetlenül 75 mg/m² dózisú ciszplatin (Cis) követ 30-

60 perces infúzióban háromhetenként; docetaxel (T) 75 mg/m² egyórás infúzióban karboplatinnal kombinációban (AUC

6 mg/mlxmin) 30-60 perces infúzióban három hetente (TCis) illetve vinorelbin (V) 25 mg/m² 6- 10 perces infúzióban az 1., 8., 15. és 22. napon a ciklus első napján adott 100 mg/m² ciszplatinnal kombinációban 4 hetenként (VCis).

A vizsgálat két karjára vonatkozó túlélési adatokat, a progresszióig eltelt középidőt és a válaszarány adatokat a következő táblázat tartalmazza:

 

 

 

TCis

 

 

VCis

 

Statisztikai analízis

 

 

 

 

n = 408

 

n = 404

 

 

 

 

 

Összesített túlélés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elsődleges végpont):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nt

A túlélés középideje (hónap)

 

11,3

 

 

10,1

 

Relatív hazárd: 1,122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-éves túlélés (%)

 

 

 

 

[97,2% CI: 0,937; 1,342]*ű

 

 

 

 

Különbség: 5,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[95% CI: -1,1, 12,0]

 

2-éves túlélés (%)

 

 

 

 

Különbség: 6,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[95% CI: 0,2, 12,3]

 

A progresszióig eltelt középidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hetek)

 

 

22,0

 

 

23,0

 

Relatív hazárd: 1,032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[95%CI: 0,876; 1,216]

 

Összesített válaszarány (%)

 

31,6

 

 

24,5

 

Különbség: 7,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[95% CI: 0,7, 13,5]

 

*A többszörös összehasonlításokhoz

korrigálva, és

a statisztikai

ényezőkhöz (a betegség

 

stádiuma, a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kezelési régió) korrigálva, az értékelhető betegpopuláció alapján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

A másodlagos végpontok közé tartozott a fájdalom változása, az életminőség értékelése az

 

EuroQoL-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5D tüdőrák tüneti skála alapján, és a Karnosfky-féle performációs status változása. A

 

 

másodlagos végpontok eredményei alátámasztották az elsődleges végpontok eredményeit.

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bizonyult

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biztonságosságát

és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esetében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPS >60, a

• Docetaxel 75 mg/m² háromhetente, 10 alkalommal

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DocetaxelA

30 mg/m² 6 hetes ciklusban, az első 5 héten át heti egyszer alkalmazva, 5

 

 

alkalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mitoxantron 12 mg/m² háromhetente, 10 alkalommal

A docetaxel alkalmazását mindhárom csoportban napi kétszeri 5 mg prednizonnal vagy prednizolonnal kombinálták, folyamatosan.

Azok a betegek, akik háromhetente kaptak docetaxelt, szignifikánsan hosszabb összesített túlélést mutattak azokhoz a betegekhez képest, akiket mitoxantronnal kezeltek. A heti adagolású docetaxel karban tapasztalható túlélésnövekedés nem volt szignifikáns a mitoxantron kontroll karjában tapasztaltakhoz képest. A docetaxel különböző karjainak hatásossági végponjait a kontroll karral szemben a következő táblázat foglalja össze:

Végpont

 

Docetaxel

Docetaxel hetente

Mitoxantron

 

 

 

háromhetente

 

 

háromhetente

 

Betegek száma

 

 

 

 

A túlélés középideje (hónap)

 

18,9

17,4

 

 

16,5

 

95% CI

 

(17,0-21,2)

(15,7-19,0)

(14,4-18,6)

 

Relatív hazárd

 

0,761

0,912

 

--

 

95% CI

 

(0,619-0,936)

(0,747-1,113)

 

--

 

p-érték†*

 

0,0094

0,3624

 

--

 

Betegek száma

 

 

 

 

PSA** válasz arány (%)

 

45,4

47,9

 

 

31,7

 

95% CI

 

(39,5-51,3)

(41,9-53,9)

(26,4-37,3)

 

p-érték*

 

0,0005

<0,0001

 

--

 

Betegek száma

 

 

 

nt

Fájdalom válasz arány (%)

 

34.6

31.2

 

 

21,7

95% CI

 

(27,1-42,7)

(24,0-39,1)

 

 

 

(15,5-28,9)ű

p-érték*

 

0,0107

0,0798

 

--

 

Betegek száma

 

 

 

 

Tumor válaszarány (%)

 

12,1

8.2

 

 

6,6

 

95% CI

 

(7,2-18,6)

(4,2-14,2)

 

megsz

 

 

(3,0-12,1)

 

p-érték*

 

0,1112

0,5853

 

--

 

Réteges log rang-próba

 

 

 

engedélye

 

 

*Statisztikai szignifikancia küszöb=0,0175

 

 

 

**PSA: Prosztata specifikus antigén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a hetente adott docetaxel némileg jobb biztonságossági profilt mutatott, mint a háromhetente adott docetaxel, lehetséges bi onyos betegeknél ezt előnyben

részesíteni, mint a háromhetente adott docetaxelt.

hozatali

 

A globális életminőség tekintetében, nem volt megfigyelhető statisztikai különbség a terápiás csoportok között.

Gyomor adenocarcinoma

forgalomba

 

Egy multicentrikus, nyílt, randomizált vizsgálatot folytattak le, hogy kiértékeljék a docetaxel

biztonságosságátgyógyszerkészítményés a hatásosságát, metasztatikus gyomor adenocarcinomában – beleértve a

gastroesophagealis junkció adenocarcinomáját – szenvedő betegek kezelésénél, akik korábban a metasztatikus betegségre kemoterápiás kezelésben nem részesültek. 445 beteget kezeltek összesen, akiknél a KPS >70 volt. A kezelés ciszplatinnal (C) (75 mg/m² az első napon) és 5¬fluorouracillal (F) (750 mg/m² naponta 5 napig) kombinált docetaxellel (T) (75 mg/m² az első napon) történt, vagy ciszplatinnal 100 mg/m² az első napon) és 5¬fluorouracillal (1000 mg/m² naponta 5 napig). A kezelési ciklus időtartama 3 hét volt a TCF karon és 4 hét a CF karon. A TCF karon az alkalmazott kezelési ciklus medián száma betegenként 6 volt (1 és 16 között), míg a CF karon 4 volt (1 és 12 között). Az elsődleges végpont a progresszióig eltelt idő volt. A progresszió kockázatcsökkenése 32,1% volt és összefüggött egy szignifikánsan hosszabb progresszióigA eltelt idővel (p = 0,0201), a TCF kar javára. A teljes túlélés, a mortalitás kockázatának 22,7%-os csökkenésével együtt szintén szignifikánsan hosszabbn volt

(p = 0,0201), a TCF kar javára. A hatásossági eredmények a következő táblázatban vannak összesítve.

A docetaxel hatásossága gyomor adenocarcinomában szenvedő betegek kezelésében

Cél

TCF

 

 

 

CF

 

 

 

n = 221

 

n = 224

 

 

A progresszióig eltelt középidő (hónap)

5,6

 

 

 

3,7

 

 

(95%CI)

(4,86-5,91)

 

(3,45-4,47)

 

 

Relatív hazárd

 

1,473

 

 

 

 

(95%CI)

 

(1,189-1,825)

 

 

 

*p-érték

 

0,0004

 

 

 

 

A túlélés középideje (hónap)

9,2

 

 

 

8,6

 

 

(95%CI)

(8,38-10,58)

 

(7,16-9,46)

 

 

2 éves becsült érték (%)

18,4

 

 

 

8,8

 

 

Relatív hazárd

 

1,293

 

 

 

nt

(95%CI)

 

(1,041-1,606)

 

 

*p-érték

 

0,0201

 

 

 

 

 

 

ű

Összesített válaszarány (CR+PR) (%)

36,7

 

 

 

25,4

 

 

p-érték

 

0,0106

 

 

 

 

Betegség progressziója mint a legjobb összesített

16,7

 

 

 

25,9

 

 

válasz (%)

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nem rétegzett log rang-próba

 

 

 

 

 

 

 

A kor, nem és faj alapján meghatározott alcsoportokon belüli analízis következetesen a TCF

 

kezelési csoportnak kedvezett, a CF kezelési csoporthoz képest.

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy átlagosan 41,6 hónapos utánkövetési időtartamú aktuális úlélési analízis már nem mutatott statisztikailag szignifikáns különbséget, habár mindvégig a TCF kezelés előnyére utalt és az

utánkövetés 18 és 30 hónapja között egyértelműen megfigyelhető volt a TCF kezelésből

származó előny, a CF kezeléssel szemben.

hozatali

forgalomba

 

Összességében, az életminőség (QoL) és a klinikai haszonra utaló eredmények következetesen

javulást mutattak a TCF kezelési csoport előnyére. A TCF-el kezelt betegeknél hosszabb idő telt

el a QLQ-C30 kérdőív szerint (p = 0,0121) az általános egészségi állapot 5%-os biztos

romlásáig és hosszabb idő telt el a Karn sky féle teljesítmény állapot (p = 0,0088) biztos

 

gyógyszerkészítmény

romlásáig a CF-vel kezelt betegekkel összehasonlítva.

Fej- és nyaki carcinoma

 

Sugárterápia indukciós kemoterápiát követően (TAX 323)

Egy fázis III, multicent i us, nyílt elrendezésű, randomizált klinikai vizsgálatban (TAX323) a docetaxel indukciós k zelés hatásosságát és biztonságosságát vizsgálták fej- és nyaki squamosus carcinomában (SCCHN) szenvedő betegek esetén. Ebben a vizsgálatban 358 inoperábilis, lokálisan előrehaladott SCCHN-ben szenvedő, 0-ás vagy 1-es WHO performance statusú beteget randomizáltak a két kezelési kar egyikébe. A docetaxel karon szereplő betegek,

75 mg/m² docetaxel (T), majd 75 mg/m² ciszplatin (P), végül 750 mg/m² 5¬fluorouracil (F)

folyamatosA

infúziót kaptak naponta, 5 napon keresztül. Ezt a kezelési sémát három hetes

ciklusokban 4 kezelési cikluson keresztül alkalmazták abban az esetben, ha 2 ciklust követően legalább csekély választ (a tumor kétdimenziós módszerrel vizsgált méretének ≥ 25%-os csökkenése) tapasztaltak. A kemoterápiás kezelés befejezését követően minimum 4, maximum 7 héttel, azok a betegek, akiknek a betegsége nem haladt előre, 7 hétig az intézményi előírásoknak megfelelően (PF/RT) alkalmazott sugárterápiás kezelésben (RT) részesültek. Az összehasonlító karon szereplő betegek 100 mg/m² ciszplatint (P) és 1000 mg/m² 5¬fluorouracilt (F) kaptak naponta (PF) 5 napon keresztül. Ezt a kezelési sémát három hetes ciklusokban 4 kezelési cikluson keresztül alkalmazták abban az esetben, ha 2 ciklust követően legalább csekély választ (a tumor kétdimenziós módszerrel vizsgált méretének ≥ 25%-os csökkenése) tapasztaltak. A kemoterápiás kezelés befejezését követően minimum 4, maximum 7 héttel, azok a betegek, akiknek a betegsége nem fejlődött tovább, 7 hétig az intézményi előírásoknak megfelelően alkalmazott (PF/RT) sugárterápiás kezelésben (RT) részesültek. A locoregionalis besugárzást

vagy hagyományos dózisokkal (1,8 Gy 2,0 Gy napi egyszer 5 napon keresztül, 66-70 Gy teljes adag eléréséig) vagy gyorsított/hiperfrakcionált sugárkezeléssel (naponta kétszer, a besugárzások között 6 óra szünettel, öt napon keresztül) végezték. A gyorsított séma esetén 70 Gy, a hiperfrakcionált kezelés esetén 74 Gy volt az ajánlott teljes sugárdózis. A TPF-karon szereplő betegek 10 napon keresztül napi kétszer, szájon át alkalmazott 500 mg ciprofloxacin antibiotikum profilaxisban részesültek, melyet minden egyes ciklus 5. napján kezdtek el vagy ezzel egyenértékű kezelést kaptak. A vizsgálat elsődleges végpontjaként a progressziómentes túlélés (PFS) szignifikánsan hosszabb volt a TPF-karon kezelt betegek esetén a PF karral összehasonlítva, p = 0,0042 (medián PFS: 11,4 vs 8,3 hónap) átlagosan 33,7 hónapos utánkövetési időszak esetén. A teljes túlélés középideje, mely a mortalitás kockázatának 28%-os csökkenésével (p = 0,0128) járt, szintén szignifikánsan hosszabb volt a TPF karon, mint a PF

karon (teljes túlélés középideje: 18,6 vs 14,5 hónap). A hatásossági eredmények a következő

 

 

táblázatban vannak összefoglalva.

 

 

 

 

 

 

nt

 

 

 

 

 

 

 

 

A docetaxel hatásossága indukciós kezelés esetén, inoperábilis, lokálisan előrehaladott SCCHNű

-

ben szenvedő betegek kezelésében („intention-to-treat értékelés”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végpont

 

Docetaxel+Cis + 5¬FU

 

Cis + 5¬FU

 

 

 

 

 

n = 177

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

n = 181

 

 

Medián progressziómentes túlélés (hónap)

 

11,4

 

 

8,3

 

 

(95% CI)

 

 

(10,1-14,0)

 

 

(7,4-9,1)

 

 

Korrigált relatív hazárd

 

 

 

0,70

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

(0,55-0,89)

 

 

*p-érték

 

 

 

 

engedélye0,0042

 

 

Túlélés középideje (hónap)

 

 

18,6

 

 

14,5 (11,6-18,7)

 

 

(95% CI)

 

 

(15,7-24,0)

 

 

 

 

 

Relatív hazárd

 

 

 

0,72

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

hozatali(0,56-0,93)

 

 

**p-érték

 

 

 

 

0,0128

 

 

 

A legjobb összesített válasz a kemoterápiára

 

67,8

 

 

53,6

 

 

(%) (95% CI)

 

(60,4-74,6)

 

 

(46,0-61,0)

 

 

***p-érték

 

 

 

 

0,006

 

 

 

A legjobb összesített válasz a vizsgálati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forgalomba

72,3

 

 

58,6

 

 

kezelésre [kemoterápia+/- sugárterápia] (%)

 

 

 

 

 

(95% CI)

 

 

(65,1-78,8)

 

 

(51,0-65,8)

 

 

***p-érték

 

 

 

 

0,006

 

 

 

A válasz medián időtartama a

 

n = 128

 

 

n = 106

 

 

kemoterápia + sugárterápiára (hónap)

 

 

15,7

 

 

11,7

 

 

(95% CI)

 

 

(13,4-24,6)

 

 

(10,2-17,4)

 

 

Relatív hazárd

 

 

 

0,72

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

(0,52-0,99)

 

 

**p-érték

 

 

 

 

0,0457

 

 

 

Egynél kisebb relatív hazárd a docetaxel + ciszplatin + 5¬FU kombinációjának kedvez.

 

 

* Cox modelgyógyszerkészítmény(az elsődleges daganat területéhez, T és N klinikai stádiumokhoz és a WHO

 

 

performanceA

státuszhoz korrigálva)

 

 

 

 

 

 

 

 

** Nem rétegzett log rang-próba

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Khí-négyzet teszt

Életminőségi paraméterek

A TPF-fel kezelt betegek jelentősen kevesebb romlást tapasztaltak az általános egészségügyi állapotra utaló eredmények vonatkozásában, mint a PF kezelésben részesülő betegek (p = 0,01, az EORTC QLQ-C30 skálát alkalmazva).

Klinikai haszon paraméterek

A performance status skála szerint, melyet a fej- és nyak alskálájára alkalmaztak annak megállapítására, hogy milyen a beszéd érthetősége, étkezés nyilvános helyen, szokványos

táplálkozás lehetősége, szignifikánsan kedvezőbb értékeket mutatott a TPF karon szereplő betegek esetén, mint a PF karon lévőknél.

A WHO performance status szerint az állapotromlás első jeléig eltelt középidő lényegesen hosszabb volt a TPF kar esetén mint a PF karnál. A kezelés ideje alatt a fájdalomintenzitást mérő skála értéke szerint mindkét kezelési csoportban javulás mutatkozott, mely megfelelő fájdalomcsillapításra utal.

Kemoterápiával kombinált sugárterápia indukciós kemoterápiát követően (TAX 324)

A docetaxel indukciós kezelés hatásosságát és biztonságosságát egy randomizált, multicentrikus, nyílt, fázis III klinikai vizsgálatban (TAX324) értékelték lokálisan előrehaladott fej- és nyaki squamosus carcinomában (SCCHN) szenvedő betegek esetén. Ebben a vizsgálatban, 501 lokálisan előrehaladott SCCHN-ben szenvedő, 0-ás vagy 1-es WHO performance statusú

beteget randomizáltak a két kezelési kar egyikébe. A vizsgálati betegpopuláció olyan betegekből

állt, akik technikailag nem reszekábilis daganatos betegségben szenvedtek, sebészetileg kis

 

nt

valószínűséggel voltak gyógyíthatók és akiknél célként szerepelt a szerv megőrzése. A

ű

megsz

 

biztonságosság és a hatásosság értékelése kizárólag a túlélési végpontok alapján történt és a

 

 

szerv megőrzésének sikerességét formálisan nem értékelték. A docetaxel karon szer plő betegek,

az első napon 75 mg/m² docetaxelt (T) kaptak intravénás infúzióban, majd 100 mg/ ² ciszplatint

a protokollnak megfelelően (TPF/CRT), kemoterápiával kombinált su árkezelésben részesült (CRT). Az összehasonlító karon szereplő betegek 100 mg/m² ciszplati t (P) kaptak az első

(P) 30 perces – háromórás intravénás infúzió formájában, végül napontaengedélye1000 mg/m² 5¬fluorouracil (F) folyamatos infúziót az 1-től a 4. napig. Ezt a kezelési sémát háromhetenként

ismételték, 3 kezelési cikluson keresztül. Minden nem progresszív betegségben szenvedő beteg, napon, 30 perces – háromórás intravénás infúzió formájában, majd 1000 mg/m² 5¬fluorouracil

ismételték, 3 kezelési cikluson keresztül. Minden nem progresszívhozatalibetegségben szenvedő beteg, a protokollnak megfelelően (PF/CRT), CRT kezelésben részesült.

(F) folyamatos infúziót kaptak az 1-től az 5. napig. Ezt a kezelési sémát háromhetenként

Az indukciós kemoterápia legutolsó ciklusának kezdetétől számított minimum 3, maximum 8 héttel (a legutolsó ciklus 22.napjától 56.forgalombanapjáig), mindkét kezelési karon szereplő betegek, 7 hetes CRT kezelésben részesültek. A sugárkezelés alatt, hetenként karboplatint (AUC 1,5)

alkalmaztak egy órás intravénás infúzió formájában, maximum 7 adag eléréséig. A besugárzást nagy energiájú készülékkel, napi egyszeri f akcionálással biztosították (2 Gy naponta egyszer, hetente 5 napon keresztül, hét hétig, 70-72 Gy teljes adag eléréséig). Bármikor mérlegelhető a

CRT-kezeléstgyógyszerkészítménykövetően a betegség elsődleges előfordulási helyén és/vagy nyakon történő sebészeti beavatkozás. Minden docetaxel karon szereplő beteg profilaktikus antibiotikum

kezelésben részesült. A vizsgálat elsődleges hatásossági végpontjaként a teljes túlélés (OS), a mortalitás kockázatának 30%-os csökkenésével (relatív hazárd (HR) = 0,70, 95% konfidencia intervallum (CI) = 0,54 – 0,90), szignifikánsan hosszabb volt (log rang- próba, p = 0,0058) a docetaxelt tartalmazó ezelési séma esetén a PF karral összehasonlítva (túlélés középideje: 70,6 vs 30,1 hónap), egy átlagos 41,9 hónapos követési időszak esetén. A másodlagos végpont, PFS, 29%-os kockázatc ökkenést mutatott a progresszió vagy halál tekintetében és 22 hónapos javulást a PFS középidejét illetően (TPF-re 35,5 hónap és a PF-re 13,1). Ez szintén statisztikailag szignifikánsnak bizonyult, 0,71-es HR; 0,56-0,90-os 95% CI ; log-rank teszt

p = 0,004. A hatásossági eredményeket a következő táblázat mutatja be:

A

 

 

 

A docetaxel hatásossága indukciós kezelés esetén, lokálisan előrehaladott SCCHN-ben

szenvedő betegek kezelésében („intention-to-treat értékelés”)

 

 

 

 

 

Végpont

docetaxel + Cis + 5¬FU

 

Cis + 5¬FU

 

n = 255

 

n = 246

Teljes túlélés középideje (hónapok)

70,6

 

30,1

(95% CI)

(49,0-NA)

 

(20,9-51,5)

Relatív hazárd:

0,70

 

(95% CI)

(0,54-0,90)

 

*p-érték

0,0058

 

Végpont

 

 

 

 

docetaxel + Cis + 5¬FU

 

Cis + 5¬FU

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 255

 

 

n = 246

 

PFS középideje (hónapok)

 

 

 

35,5

 

 

13,1

 

(95% CI)

 

 

 

 

(19,3-NA)

 

 

(10,6 -20,2)

 

Relatív hazárd:

 

 

 

 

 

 

0,71

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

(0,56 -0,90)

 

 

 

**p-érték

 

 

 

 

 

 

0,004

 

 

 

A

legjobb

összesített

válasz

 

a

 

 

 

 

 

 

 

kemoterápiára (CR+PR) (%)

 

 

 

71,8

 

 

64,2

 

(95% CI)

 

 

 

 

(65,8-77,2)

 

 

(57,9-70,2)

 

***p-érték

 

 

 

 

 

 

0,070

 

 

 

A legjobb összesített válasz (CR + PR) a

 

76,5

 

 

71,5

 

vizsgálati kezelésre [kemoterápia +/-

 

 

(70,8-81,5)

 

 

(65,5-77,1)

nt

sugárkezeléssel kombinált kemoterápia]

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,209

 

ű

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***p-érték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egynél kisebb relatív hazárd a docetaxel +

ciszplatin + fluorouracil kombinációjának kedvez.

 

* Nem korrigált rétegzett log rang-próba

 

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Nem korrigált rétegzett log rang-próba, többszörös összehasonlításra nem korrigálva

 

*** Khí-négyzet teszt, többszörös összehasonlításhoz nem korrigálva

 

 

 

NA - nem értelmezhető

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

5.2

Farmakokinetikai tulajdonságok

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felszívódás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A docetaxel farmakokinetikai tulajdonságait daganatos betegeken végzett fázis I. vizsgálatokban

20-115 mg/m² -es adagolás mellett határozták meg. A docetaxel kinetikai profilja dózistól

 

független, és a három eloszlási teres farmakokinetikai modellnek felel meg, az alfa fázisra 4

 

perces, a béta fázisra 36 perces, a gamma sz k szra pedig 11,1 órás felezési idővel. A késői

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

szakasz részben annak tulajdonítható, hogy a docetaxel viszonylag lassan áramlik ki a perifériás

eloszlási térből.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloszlás

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 100 mg/m² -es adag egyórás infúzióban történő alkalmazása után 3,7 µg/ml-es átlagos csúcsplazmaszintet kaptak, a megfelelő AUC pedig 4,6 óra·µg/ml volt. A teljes test clearance középértéke 21 l/h/m², a dinamikus egyensúlyú megoszlási téré pedig 113 l volt. A teljestest- clearance interindividuális variációja megközelítőleg 50%-os volt. A docetaxel több mint 95%-ban kötődik a plazmafehérjékhez.

Elimináció

HáromAdaganatos betegen végeztek vizsgálatot 14C-docetaxellel. A docetaxel a terc-butil-észter csoport citokróm P450 által mediált oxidatív metabolizmusát követően a vizelettel és a széklettel ürült. Hét napon belül a vizeletben és a székletben a beadott radioaktív mennyiség 6%-át illetve 75%-át mutatták ki. A radiaoaktív mennyiség mintegy 80%-a az első 48 órában a széklettel ürült egy fő inaktív metabolit és további három inaktív metabolit formájában. Változatlan formában a gyógyszer csak nagyon kis mennyisége távozott.

Különleges betegcsoportok

Kor és nem

577 beteg bevonásával végeztek a docetaxellel populációs farmakokinetikai analízist. A modell által becsült farmakokinetikai paramétekerek nagyon közel álltak a fázis I. vizsgálatok alapján

becsült értékekhez. A docetaxel farmakokinetikai tulajdonságait nem módosította a beteg kora vagy neme.

Károsodott májműködés

Kis számú beteg (n = 23) esetében, akik enyhe, illetve közepes fokú májkárosodásban szenvedtek (ALT, AST ≥ 1,5x és az alkalikus foszfatáz ≥ 2,5x nagyobb mint a normál érték felső határa) a teljes clearance átlagosan 27%-kal csökkent (lásd 4.2 pont).

Folyadékretenció

Enyhe vagy közepes fokú folyadékretenció esetén a docetaxel-clearance nem változott, súlyos folyadékretencióban szenvedő betegekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Kombinált kezelés

 

 

nt

Doxorubicin

 

 

 

ű

Kombinált kezelés esetén a docetaxel nem befolyásolja a doxorubicin clearance-ét és a

 

 

doxorubicinol (doxorubicin metabolit) plazmaszintjét. A docetaxel, doxorubicin és

megsz

 

ciklofoszfamid farmakokinetikáját az együttes alkalmazásuk nem befolyásolta.

 

 

 

Kapecitabin

A kapecitabin és a docetaxel farmakokinetikai kölcsönhatására vonatkozó fázis I. vizsgálat eredményei szerint a kapecitabin nem befolyásolja a docetaxel farmakokin tikai tulajdonságait

(Cmax és AUC), míg a docetaxel sem befolyásolja a kapecitabin fő metabolitja, az 5-DFUR

farmakokinetikai tulajdonságait.

engedélye

Ciszplatinnal kombinációban alkalmazva, a docetaxelhozataliclearance-e hasonló volt a monoterápiában mért értékhez. Röviddel a docetaxel infúzió után alkalmazott ciszplatin farmakokinetikai profilja hasonló a monoterápiában alkalmazott ciszplatin profiljával.

Ciszplatin

A docetaxel, ciszplatin és 5-fluoruracil kombináltforgalombaalkalmazása 12, szolid tumoros betegnél, nem befolyásolta az egyes gyógyszerek farmak kinetikáját.

Ciszplatin és 5-fluoruracil

Prednizon és dexametazon

A prednizolon farmakokinetikára gyakorolt hatását docetaxel alkalmazásakor 42 betegnél vizsgálták a szokásos dexametazon premedikáció mellett.

Prednizolon

Nem észlelték a pr dnizolonnak a docetaxel farmakokinetikájára gyakorolt hatását.

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A docetaxel lehetséges karcinogén hatását nem tanulmányozták.

A

gyógyszerkészítmény

A docetaxel in vitro micronucleus és kromoszóma aberrációs próbákban a CHO-K1 sejtekben,

és in vivo micronucleus próba során egérben mutagénnek bizonyult. Az Ames-tesztben vagy a CHO/HGPRT génmutációs assay-ben viszont nem váltott ki mutagén hatást. Ezek az eredmények összhangban állnak a docetaxel farmakológiai aktivitásával.

A rágcsálókban végzett toxicitási vizsgálatokban észlelt, a herékre gyakorolt nemkívánatos hatások arra utalnak, hogy a docetaxel a férfiak nemzőképességét károsíthatja.

6.3 Felhasználhatósági időtartam

6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1 Segédanyagok felsorolása

Vízmentes etanol Poliszorbát 80
Citromsav (pH beállításhoz)

6.2 Inkompatibilitások

Ez a gyógyszer kizárólag a 6.6 pontban felsorolt gyógyszerekkel keverhető.

felhasználandó. Amennyiben nem kerül azonnal felhasználásra, a felbontást követő tárolási idő és a tárolás körülménye a felhasználó felelőssége.

Bontatlan injekciós üveg

 

 

nt

 

ű

12 hónap

megsz

 

Az injekciós üveg felnyitása után

 

 

 

Minden injekciós üveg csak egyszeri használatra alkalmas és felnyitás után azonnal

 

 

Mikrobiológiai szempontból, a hígítást ellenőrzött, aszeptikus körü ményekengedélyeközött kell

 

 

Az infúziós zsákhoz történő hozzáadást követően

felhasználásra, a hígítást követő tárolási idő és a tárolás körülménye a felhasználó felelőssége.

elvégezni és a gyógyszerkészítményt azonnal fel kell használni.hozataliAmennyiben nem kerül azonnal

A koncentrátumot ajánlás szerint hozzáadva a PVC-mentes infúziós zsák tartalmához, a docetaxel infúziós oldat 25°C alatt tárolvaforgalomba6 órán keresztül stabil marad. Hat órán belül fel kell

használni (beleértve azt az egy órás időtartamot is, ameddig az intravénás infúzió beadása tart).

Az ajánlások szerint elkészített infúziós oldat felhasználás alatti fizikai és kémiai stabilitását PVC-mentes infúziós zsákban, 2 °C - 8°C között, 48 óráig tárolva igazolták.

6.4 Különleges tárolá i előírások

A docetaxelgyógyszerkészítményinfúziós oldat túltelített, ezért idővel kikristályosodhat. Ha kristályok jelennek meg, az oldat nem használható tovább és megsemmisítendő.

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

A hígított gy gyszerkészítményre vonatkozó tárolási előírásokat lásd a 6.3 pontban.

6.5 ACsomagolás típusa és kiszerelése

1 ml koncentrátumot oldatos infúzióhoz tartalmazó 6 ml-es átlátszó (I-es típusú) injekciós üveg bromobutil gumidugóval, alumínium záróelemmel és lepattintható műanyag kupakkal.

1 db vagy 5 db injekciós üveg dobozonként.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

A Docetaxel Mylan daganatellenes szer, ezért a többi potenciálisan toxikus vegyülethez hasonlóan a

Docetaxel Mylan oldat kezelése és elkészítése során óvatosságra van szükség. Kesztyű használata javasolt.

Amennyiben a Docetaxel Mylan koncentrátum vagy oldatos infúzió érintkezésbe kerül a bőrrel, akkor azt szappanos vízzel azonnal alaposan le kell mosni.

Amennyiben a Docetaxel Mylan koncentrátum, vagy oldatos infúzió érintkezésbe kerül a nyálkahártyákkal, akkor azokat vízzel azonnal alaposan le kell mosni.

Előkészítés az intravénás alkalmazásra

 

nt

 

 

Az infúziós oldat elkészítése

ű

 

 

Egynél több injekciós üvegre lehet szükség ahhoz, hogy a beteg számára szükséges adagot

 

megkapjuk.

megsz

 

140 mg-os docetaxel adaghoz például 7 ml docetaxel oldatos infúz óhozengedélyevaló koncentrátumra

 

A beteg számára szükséges, milligrammban kifejezett adag alapján, beosztással ellátott és 21G

tűvel felszerelt fecskendők segítségével aszeptikusan szívja ki a megfelelő térfogatú, 20 mg/ml

docetaxelt tartalmazó koncenrtátumot oldatos infúzióhoz a kellő számú injekciós üvegből. Egy

lenne szükség.

hozatali

 

A megfelelő mennyiségű oldatot egy 5%-os glükóz oldat s infúziót vagy 9 mg/ml (0,9%-os)

nátrium-klorid oldatos infúziót tartalmazó 250 ml-es infúziós zsákba vagy palackba kell injektálni. Ha 190 mg-nál nagyobb docetaxelforgalombadózisra van szükség, akkor nagyobb mennyiségű

infúziós oldatot használjon, így az infúziós oldat koncentrációja nem haladja meg a 0,74 mg/ml- t.

Az infúziós zsákban vagy palackban lévő infúziós oldatot kézzel, ringató mozdulatokkal össze

kell keverni.

Az infúziósgyógyszerkészítményzsákban lévő oldatot 25°C alatt és normál világítási körülmények között , 6 órán

belül fel kell használni, melybe beleértendő az 1 órás időtartam, amíg a beteg az infúziót kapja.

Mint minden parenterális készítményt, a Docetaxel Mylan oldathoz való koncentrátumot vagy hígított oldatos infúziót használat előtt szabad szemmel ellenőrizni kell. Amennyiben az oldat kicsapódást tartalma , meg kell semmisíteni.

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a helyi előírások

szerint kell végrehajtani. A

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest Franciaország

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA

EU/1/11/748/001 - 1 injekciós üveg

EU/1/11/748/002 - 5 injekciós üveg

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2012. január 31.

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

<{ÉÉÉÉ. hónap}>

 

 

 

 

nt

 

 

 

ű

 

 

 

 

 

megsz

 

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

 

(http://www.ema.europa.eu) található.

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forgalomba

hozatali

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A GYÓGYSZER NEVE

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

2. MINÕSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

A koncentrátum oldatos infúzióhoz milliliterenként 20 mg (vízmentes) docetaxelt tartalmaz. 80 mg docetaxel 4 ml koncentrátumot tartalmazó injekciós üvegben.

Ismert hatású segédanyagok:

 

 

 

 

 

A koncentrátum oldatos infúzióhoz milliliterenként 395 mg vízmentes etanolt tartalmaz.

nt

1,58 g vízmentes etanol 4 ml koncentrátumot tartalmazó injekciós üvegben

 

ű

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

 

engedélye

megsz

 

 

 

 

A koncentrátum halványsárga vagy barnás-sárga színű.

 

 

 

3.

GYÓGYSZERFORMA

 

 

 

 

 

Koncentrátum oldatos infúzióhoz (steril koncentrátum).

 

 

 

 

4.

KLINIKAI JELLEMZŐK

forgalomba

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Terápiás javallatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emlőcarcinoma

 

 

 

 

 

A Docetaxel Mylan doxorubicinnel és cikl foszfamiddal kombinálva adjuváns kezelésként a

 

következő

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

esetekben javallt:

 

 

 

 

 

 

operábilis, nyirokcsomó-pozitív emlőcarcinoma

 

 

 

 

 

operábilis, nyirokcsomó-negatív emlőcarcinoma

 

 

 

 

Operábilis, nyirokcsomó-negatív emlőcarcinoma esetén az adjuváns kezelést azokra a betegekre kell korlátozni, akik a korai emlőcarcinoma elsődleges kezelésére vonatkozó, nemzetközileg elfogadott kritériumok szerint alkalmasak a kemoterápiára (lásd 5.1 pont).

Docetaxel Mylan doxorubicinnal kombinálva lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére javallt olyan betegeknél, akik korábban emiatt az állapotuk miatt még nem

részesültek citotoxikus kezelésben. A Docetaxel Mylan monoterápia citotoxikus kezelésre nem reagáló, lokálisan előrehaladott vagy

metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére javallt. Az előzetes kemoterápia során egy antraciklint vagy egy alkiláló szert kellett alkalmazni.

Docetaxel Mylan trasztuzumabbal kombinálva olyan betegek metasztatikus emlőcarcinomájának kezelésére javallt, akiknek a daganata HER2-t overexpresszál, és akik korábban nem kaptak metasztatikus betegség miatt kemoterápiát.

Docetaxel Mylan kombinációban kapecitabinnal citotoxikus kezelésre nem reagáló, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére javallt. Az előzetes kemoterápia során antraciklin származékot kellett alkalmazni.

Trasztuzumabbal kombinálva a docetaxel ajánlott adagja 3 hetenként 100 mg/m², a trasztuzumab hetenkénti adása mellett. A pivotal vizsgálatban az első docetaxel infúziót a trasztuzumab első adagját követő napon adták. A soronkövetkező docetaxel adagokat közvetlenül a trasztuzumab infúzió befejezése után adták be, amennyiben az előző trasztuzumab adag jól tolerálható volt. A trasztuzumab adagjával és alkalmazásával kapcsolatban lásd a trasztuzumab alkalmazási előírását.
46
Ajánlott adag:
4.2 Adagolás és alkalmazás
Fej- és nyaki carcinoma
Gyomor adenocarcinoma
nt ű
A Docetaxel Mylan ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal kombinációban, metasztatikusmegszgyomor adenocarcinomában – beleértve a gastroesophagealis átmenet adenocarcinómáját – szenvedő betegek kezelésére javallt, akik metasztatikus betegségükre kemoterápiás kezelésbenengedélyekorábban nem részesültek.
A Docetaxel Mylan ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal kombinációban lokálisan előrehaladott fej- és nyaki squamosus sejtes carcinomában szenvedő betegek indukciós kezelésére javallt.
A docetaxel-kezelés kizárólag a citotoxikus kemoterápiáshozatalikezelésre szakosodott részlegeken, a daganatellenes kemoterápiában járatos szakorvosforgalombafelügyelete alatt végezhető (lásd 6.6 pont). Emlő-, nem-kissejtes tüdő-, gyomor- valamint fej- és nyaki carcinoma esetén, ha nem ellenjavallt,
oralis kortikoszteroidot tartalmazó premedikáció alkalmazható, így például 16 mg dexametazon naponta gyógyszerkészítmény(pl. naponta kétszer 8 mg) 3 apig a docetaxel adagolás előtt 1 nappal elkezdve (lásd 4.4 pont). Profilaktikus céllal G-CSF adható a haematológiai toxicitás kockázatának csökkentésére. Prosztata
carcinoma prednizonnal vagy prednizolonnal történő kombinált kezelésekor a javasolt premedikáció 8 mg oralis dexametazon 12 órával, 3 órával és 1 órával a docetaxel infúzió előtt (lásd
4.4 pont).
A docetaxelt egy órás infúzióban kell beadni három hetente.
Emlőcarcinoma
Az operábilis, nyirokcsomó-pozitív és nyirokcsomó-negatív emlőcarcinoma adjuváns kezelése esetén a docetaxelA ajánlott adagja 75 mg/ m², amit 1 órával az 50 mg/m² adagban alkalmazott doxorubicin és az 500 mg/ m²adagban alkalmazott ciklofoszfamid adását követően, 3 hetenként, 6 cikluson keresztül kell alkalmazni (TAC protokoll) (lásd még az „Adag módosítása kezelés közben” fejezetet).
A lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőcarcinomában szenvedő beteg kezelésére a docetaxel ajánlott adagja monoterápiában 100 mg/m². Elsővonalbeli kezelésben a kombinációs terápia ajánlott adagja 75 mg/m² docetaxel és 50 mg/m² doxorubicin.
A Docetaxel Mylan prednizonnal vagy prednizolonnal kombinációban hormon rezisztens metasztatikus prosztata carcinoma kezelésére javallt.
Nem-kissejtes tüdőcarcinoma
Docetaxel Mylan előzetes kemoterápiás kezelésre nem reagáló, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus nem-kissejtes tüdőcarcinoma kezelésére javallt.
Docetaxel Mylan ciszplatinnal kombinációban nem eltávolítható, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus nem-kissejtes tüdőcarcinoma kezelésére javallt olyan betegeknél, akik korábban emiatt az állapotuk miatt még nem részesültek kemoterápiás kezelésben.
Prosztatacarcinoma

Kapecitabinnal kombinációban a docetaxel ajánlott adagja 75 mg/m² 3 hetenként és 1250 mg/m² kapecitabin, naponta kétszer (étkezés után 30 percen belül) 2 héten át, amit 1-hetes szünet követ. A kapecitabin dózisának testfelszínnek megfelelő kiszámítását lásd a kapecitabin alkalmazási előírásában.

Nem-kissejtes tüdőcarcinoma

Nem-kissejtes tüdőcarcinoma elsővonalbeli kezelésére a kombinációs terápia ajánlott adagja 75 mg/m² docetaxel, amelyet közvetlenül 75 mg/m² ciszplatin követ 30-60 perces infúzióban. Egy előzetes sikertelen, platinaalapú kemoterápiás kezelést követően a docetaxel monoterápia ajánlott adagja

75 mg/m².

Prosztatacarcinoma

A docetaxel ajánlott adagja 75 mg/m². 5 mg prednizon vagy prednizolon adandó oralisan naponta kétszer, folyamatosan (lásd 5.1 pont).

Gyomor adenocarcinoma

 

nt

ű

 

megsz

 

A docetaxel ajánlott adagja 75 mg/m² egyórás infúzióban, ezt 1-3 órán át tartó infúzióban 75 mg/m²

ciszplatin követi (mindkettő csak az 1. nap), majd a ciszplatin infúzió befejezése után 5 napig 750 mg/m² /nap 5¬fluorouracil 24-órás folyamatos infúzió következik. A kezelést három hetente

Fej- nyaki carcinomaengedélye

ismétlik. A betegeket a ciszplatin alkalmazásához antiemetikus premedikációban és megfelelő

hidratációban kell részesíteni. A hematológiai toxicitás kockázatának csökkentése végett profilaktikus G-CSF-t kell használni (lásd még „Az adag módosítása kezelés közben”).

profilaktikus G-CSF-t lehet alkalmazni. A TAX 323 és a TAX 324 vizsgálatban, mindegyik docetaxel karon szereplő beteg profilaktikus antibiotikum kezelésben részesült.

A betegeket (a ciszplatin alkalmazását megelőzően és azt követően) antiemetikus premedikációban és megfelelő hidrálásban kell részesíteni. A hematológiai hozatalitoxici ás kockázatának csökkentése érdekében

 

 

forgalomba

Sugárterápia indukciós kemoterápiát követően (TAX 323)

 

Az inoperábilis, lokálisan előrehaladott fej és nyaki squamosus sejtes carcinoma („squamous

 

cell carcinoma of the head neck” – SCCHN) indukciós kezelésében a docetaxel ajánlott adagja

 

75 mg/m² egyórás infúzióban, melyet 75 mg/m² ciszplatin egyórás infúziója követ az első

 

kezelési napon, majd 5¬fluorouracil 750 mg/m²/nap folyamatos infúziója következik 5 napon

 

gyógyszerkészítmény

 

 

keresztül. Ez a kezelési séma 4 cikluson keresztül háromhetente ismétlendő. A kemoterápiás

 

kezelést követően a betegek ek sugárkezelésben kell részesülniük.

 

Kemoterápiával kombinált sugárterápia indukciós kemoterápiát követően (TAX 324)

 

A lokálisan előrehaladott (tehnikailag nem reszekábilis, sebészetileg kis valószínűséggel

 

gyógyítható és szervmegőrző célú) fej- és nyaki squamosus sejtes carcinomában (SCCHN)

 

szenvedő bet g k indukciós kezelésében, a docetaxel ajánlott adagja 75 mg/m² egyórás

 

intravénás infúzióban az első napon, melyet 100 mg/m² ciszplatin 30 perces – háromórás

 

intravénás infúziója követ, végül naponta 1000 mg/m² 5¬fluorouracil követi, folyamatos

 

infúzi ban az 1.-től a 4. napig. Ezt a kezelési sémát háromhetenként ismétlik, 3 kezelési

 

cikluson keresztül. A kemoterápiát követően, a betegeket sugárkezeléssel kombinált

 

A

 

 

kemoterápiában kell részesíteni.

 

A ciszplatin és az 5¬fluorouracil adagjának módosítására vonatkozóan lásd a megfelelő alkalmazási előírást.

Az adag módosítása kezelés közben

Általánosságban

A docetaxelt akkor lehet alkalmazni, amikor a neutrophil granulocyták száma legalább 1500 sejt/mm3. Azoknál a betegeknél, akiknél a docetaxel-kezelés alatt lázas neutropenia, több mint egy hétig 500 sejt/mm3 alatti neutrophil granulocytaszám, súlyos vagy kumulatív bőrelváltozás, illetve súlyos perifériás neuropathia jelentkezik, a docetaxel adagját 100 mg/m²-ről 75 mg/m²-re és/vagy 75 mg/m² -

ről 60 mg/m² -re kell csökkenteni. Amennyiben 60 mg/m² dózis mellett továbbra is fennállnak ezek a reakciók, akkor abba kell hagyni a kezelést.

Az emlőcarcinoma adjuváns kezelése

Meg kell fontolni a G-CSF primer profilaktikus alkalmazását azoknál a betegeknél, akik emlőcarcinoma miatti docetaxel, doxorubicin és ciklofoszfamid (TAC) adjuváns kezelésben részesülnek. Azoknál a betegeknél, akiknél lázas neutropenia és/vagy neutropeniás fertőzés alakul ki, a docetaxel dózisát az összes soron következő ciklusban 60 mg/m² -re kell csökkenteni (lásd 4.4 és 4.8 pont). A 3-as vagy 4-es fokozatú stomatitisben szenvedő betegek adagját 60 mg/m²-re kell csökkenteni.

Ciszplatinnal kombinációban:

Azoknál a betegeknél, akik kezdetben 75 mg/m² docetaxelt kaptak ciszplatinnal kombinációban és akiknek a minimális thrombocytaszám 25 000 sejt/mm4 alá süllyedt a korábbi kezelés során, illetve

akiknél lázas neutropenia vagy egyéb súlyos, nem hematológiai toxicitás lép fel, a docetaxel adagját a

 

 

 

 

 

 

nt

következő ciklus során 65 mg/m²-re kell csökkenteni. A ciszplatin dózisának módosítására ű

vonatkozóan lásd a megfelelő alkalmazási előírást.

 

 

megsz

 

Kapecitabin kombináció esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kapecitabin adagolásának módosítását lásd a kapecitabin alkalmazási lőírásában.

 

 

Amennyiben először lép fel 2-es fokozatú toxicitás, ami a következő docetaxel/kapecitabin--

 

kezelés megkezdésekor is fennáll, akkor a kezelést a toxicitás 0-1-es fokozatúvá mérséklődéséig

 

el kell halasztani, majd az eredeti adag 100%-ával folytatható a kezelés.

 

 

 

Amennyiben a ciklus során másodszor lép fel 2-es fokozatú toxicitás, illetve először lép fel 3-as

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

fokozatú toxicitás, akkor a kezelést a toxicitás 0-1-es fokozatúvá mérséklődéséig el kell

 

halasztani, majd a továbbiakban a docetaxel-kezelést 55 mg/m²-es dózissal kell folytatni.

 

Bármely további toxicitás fellépésekor, illetve 4-es fokozatú toxicitás esetén a docetaxel

 

adagolását abba kell hagyni.

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A trasztuzumab adagjának módosításával kapcsolat an lásd a trasztuzumab alkalmazási előírását.

Ciszplatin és 5¬fluorouracillal kombinációb n

 

 

 

 

Amennyiben a G-CSF adása ellenére lázas neutropeniás esemény, elhúzódó neutropenia vagy

 

neutropeniás fertőzés fordul elő, a docetaxel adagját 75-ről 60 mg/m² -re kell csökkenteni.

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

Amennyiben egymást követő szövődményes neutropeniás események fordulnak elő, a docetaxel

adagját 60-ról 45 mg/m²-re kell csökkenteni. 4-es fokozatú thrombocytopenia esetén a docetaxel

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

adagját 75-ről 60 mg/m²-re kell csökkenteni. Amíg a neutrophil fehérvérsejtek száma nem emelkedik újra 1500 sejt/mm3 fölé és a vérlemezkék száma nem emelkedik újra 100 000 sejt/mm3 fölé, a betegeket nem szabad újabb docetaxel kezelési ciklusoknak kitenni. Amennyiben ezek a toxicitások

továbbra is fennállna , a kezelést meg kell szakítani (lásd 4.4 pont).

A javasolt adag módosítása toxicitás esetén, ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal (5¬FU) kombinációban történő docetaxellel kezelt betegeknél:

Toxicitás

Adag beállítás

3-as fokozatú

Első esemény: 20%-kal csökkentse az 5¬FU adagját

hasmenésA

Második esemény: ekkor 20%-kal csökkentse a docetaxel adagját.

4-es fokozatú

Első esemény: 20%-kal csökkentse a docetaxel és az 5¬FU

hasmenés

adagját.

 

Második esemény: kezelés megszakítása.

3-as fokozatú

Első esemény: 20%-kal csökkentse az 5¬FU adagját

stomatitis/mucositis

Második esemény: az 5¬FU alkalmazását hagyja csak abba, minden

 

ismételt kezelési ciklusban.

 

Harmadik esemény: 20%-kal csökkentse a docetaxel adagját.

4-es fokozatú

Első esemény: csak az 5¬FU alkalmazását hagyja abba, miden

stomatitis/mucositis

ismételt kezelési ciklusban.

 

Második esemény: 20%-kal csökkentse a docetaxel adagját.

 

A ciszplatin és az 5¬fluorouracil adagjának beállításával kapcsolatban, lásd a megfelelő alkalmazási előírást.

Az SCCHN pivotal vizsgálatokban, azoknál a betegeknél, akiknél szövődményes neutropenia (beleértve az elhúzódó vagy lázas neutropeniát ill. fertőzést) jelentkezett, - a profilaktikus védettség biztosítása érdekében – ajánlatos volt minden ezt követő ciklusban G-CSF-t alkalmazni (pl. a 6 – 15. napokon).

Speciális betegcsoportok:

Májkárosodásban szenvedő betegek

A 100 mg/m² docetaxel monoterápia során nyert farmakokinetikai adatok alapján azoknál a betegeknél,

akiknél két esetben a transzamináz (ALT és/vagy AST) szintje a normálérték felső

 

nt

határának a 1,5-szerese fölé emelkedett, és az alkalikus foszfatázszint pedig 2,5-szer magasabb a

normálérték felső határánál, a docetaxel ajánlott adagja 75 mg/m² (lásd 4.4 és 5.2 pont). Azonűbetegek

 

megsz

 

számára, akiknek a szérum bilirubinszintje meghaladja a normálérték felső határát, és/vagy az ALT- és AST-szint 3,5-szer, az alkalikus foszfatáz szint 6-szor nagyobb a normálérték felső határánál, nem

javasolt az adag csökkentése – esetükben a docetaxel nem alkalmazható, csak igen indokolt esetben.

docetaxel nem alkalmazható, csak igen szigorú javallat alapján.

engedélye

A gyomor adenocarcinomában szenvedő betegek kombinált ciszplatin és 5¬fluorouracil kezelésénél a döntő klinikai vizsgálatokból kizárták azokat a betegeket, akiknél az ALT és/vagy az AST szintje a normálérték felső határának 1,5-szeresénél nagyobb volt, összefüggésben a normálérték felső határának 2,5-szeresénél magasabb alkalikus foszfatáz szinttel és a normálérték felső határát meghaladó bilirubinszinttel. Ezeknél a betegeknél nem javasolható az adag csökkentése, – esetükben a

Gyermekek

 

hozatali

Májkárosodásban szenvedő, más indikációban használt kombinációs docetaxel kezelésben részesülő

betegekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

 

 

forgalomba

 

A docetaxel biztonságosságát és hatásosságát 1 hónaposnál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek nasopharingealis carcinomájának kezelésében nem igazolták.

A docetaxelnek gyermekeknél emlőcarcinoma, nem-kissejtes tüdőcarcinoma, prostatacarcinoma, gyomorcarcinoma, továbbá feji és nyaki ca cinoma esetén, kivéve a II-es és III-as típusú, kevéssé differenciált nasopharingealis carcinomát, nincs releváns alkalmazása.

Idősek

gyógyszerkészítmény

 

A populációs farmakokinetikai elemzés alapján időseknél nincs szükség az adagolás módosítására. 60 évnél idősebb betegek esetén alkalmazott kapecitabin kombináció esetében a kapecitabin kezdő adagját 75%-ra ajánlott c ökkenteni (lásd a kapecitabin alkalmazási előírását).

4.3 Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

1500 sejt/mm3-nél alacsonyabb kiindulási neutrophil granulocytaszámmal rendelkező betegek. A Súlyosan károsodott májműködésű betegek (lásd 4.2 és 4.4 pont).

A docetaxellel kombinációban alkalmazott más gyógyszerek ellenjavallatait is figyelembe kell venni.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Emlőcarcinoma és nem kissejtes tüdőcarcinoma esetén a docetaxel alkalmazása előtt egy nappal elkezdett 3 napos orális kortikoszteroid előkezeléssel, pl. napi 16 mg (pl. naponta kétszer 8 mg ) dexametazonnal – amennyiben nincs ellenjavallata – a folyadékretenció incidenciája és súlyossága, valamint a túlérzékenységi reakciók súlyossága is mérsékelhető. Prosztata carcinoma kezelésekor a premedikáció 8 mg oralis dexametazon 12 órával, 3 órával és 1 órával a docetaxel infúzió előtt (lásd 4.2 pont).

Túlérzékenységi reakciók

Hematológia

A docetaxel leggyakoribb mellékhatása a neutropenia. A neutrophil granulocytaszám átlagosan a 7. napon éri el a mélypontot, de ez az időszak rövidebb is lehet az erőteljesen előkezelt betegek esetén. A docetaxel terápiában részesülő valamennyi betegnél gyakran kell a vérképet ellenőrizni. A betegek docetaxel-kezelését akkor lehet újból elkezdeni, ha a neutrophil granulocytaszám legalább az

1500 sejt/mm³-es szintre visszatér (lásd 4.2 pont).

A docetaxel-kezelés során jelentkező súlyos neutropenia (< 500 sejt/mm3, hét vagy több napig) esetén a következő kezelések alkalmával az adag csökkentése, illetve megfelelő tüneti terápia javasolt (lásd 4.2 pont).

 

nt

Azoknál a betegeknél, akiket ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal kombinált docetaxellel kezeltek (TCF)

a lázas neutropenia és a neutropeniás fertőzés kisebb arányban fordult elő, ha profilaktikus ű

megsz

 

G-CSF-kezelésben részesültek. A szövődményes neutropenia (lázas neutropenia, elhúzódó neutropenia vagy neutropeniás fertőzés) kockázatának csökkentése érdekében, a TCF-fel kezelt b t eket

Doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal kombinációban alkalmazott docetaxellel (TAC) kezelt

profilaktikus G-CSF-kezelésben kell részesíteni. Szigorú ellenőrzés szükséges a TCF-fel kezelt betegeknél. (lásd 4.2 és 4.8 pont)engedélye neutropeniás fertőzés) kockázatának csökkentése érdekében mér egelni kell a primer G-CSF

betegeknél ritkábban következett be lázas neutropenia és/vagy neutropeniás fertőzés, ha primer G-CSF

profilaxisban részesültek. A szövődményes neutropenia (lázas neutrope ia, elhúzódó neutropenia vagy

profilaxist azoknál a betegeknél, akik emlőcarcinómájukhozatalimiatt TAC adjuváns kezelésben részesülnek. A TAC terápiában részesülő betegeket gondosan ellenőrizni kell (lásd 4.2 és 4.8 pont).

A betegeket – különösen az első és a másodikforgalombainfúzió alatt – a túlérzékenységi reakciók miatt szoros megfigyelés alatt kell tartani. A docetaxel infúzió megkezdése után néhány percen belül

túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elő, ezért a vérnyomásesés és a hörgőgörcs kezelésére szolgáló felszerelésnek elérhetőnek kell lennie. Túlérzékenységi reakciók bekövetkezésekor a kisebb

alkalmazását. Azok a betegek, akikben súlyos túlérzékenységi reakció alakult ki, nem kaphatnak ismételten docetaxel kezelé t.

elváltozások, mint a kipirulás vagy a helyi bőrreakciók, nem igénylik a kezelés megszakítását. A súlyos reakciókgyógyszerkészítményazonban – amilyen a súlyos vérnyomásesés, a hörgőgörcs vagy a generalizált kiütés, illetve erythema – azonnal szükségessé teszik a docetaxel-kezelés abbahagyását és a megfelelő kezelés

Bőrreakciók

Megfigyelték a végtagok (a kezeken a tenyér, a lábakon a talp) helyi bőrpírját és vizenyőjét, amit hámlás követett. Súlyos tünetekről, mint hámlással kísért kiütésekről is beszámoltak, amelyek a

docetaxel-kezelés megszakításához vagy elhagyásához vezettek (lásd 4.2 pont). A Folyadékretenció

A súlyos folyadékretencióban (pleuralis ill. perikardiális folyadékgyülem, ascites) szenvedő betegeket szoros megfigyelés alatt kell tartani.

Légzőrendszeri zavarok

Akut respiratórikus distressz szindrómát, intersticiális pneumoniát/pneumonitist, intersticiális tüdőbetegséget, pulmonális fibrózist és légzési elégtelenséget jelentettek, melyek halálos kimenetelűek is lehetnek. Radiációs pneumonitis eseteit jelentették egyidejűleg sugárkezelésben is részesülő betegeknél.

Vesekárosodásban szenvedő betegek

Amennyiben új, vagy romló pulmonális tünetek jelentkeznek a betegeket gondosan ellenőrizni, azonnal megvizsgálni és megfelelően kezelni kell. A diagnózis felállításáig javasolt a docetaxel-kezelés megszakítása. A korai támogató kezelések segíthetnek az állapot javításában. A docetaxel-kezelés folytatásának előnyeit körültekintően kell mérlegelni.

Májkárosodásban szenvedő betegek

Azokban a 100 mg/m² docetaxel monoterápiában részesülő betegekben, akiknél a szérum transzamináz (ALT és/vagy AST) szintek magasabbak, mint a normálérték felső határának 1,5- szerese, az alkalikus foszfatázszint pedig meghaladja a normál érték felső határának 2,5-szeresét, fokozott a súlyos mellékhatások, mint a fatális toxicitás, ezen belül a végzetessé váló szepszis és gastrointestinalis vérzés, továbbá a lázas neutropenia, fertőzések, thrombocytopenia, stomatitis és asthenia

kialakulásának a kockázata. Ezért azoknál a betegeknél, akiknél a májfunkciós próbák emelkedett

 

nt

értékeket mutattak, a javasolt docetaxel adag 75 mg/m² és meg kell határozni a májfunkciós próbák

értékeit az induláskor és minden egyes kezelési ciklus előtt (lásd 4.2 pont.) Azon betegek számára,ű

megsz

 

akiknél a szérum bilirubinszint meghaladja a normálérték felső határát, és/vagy az ALT és AST értéke nagyobb a normálérték felső határának 3,5-szeresénél, és az alkalikus foszfatázszint a normálérték

felső határának 6-szorosa fölé emelkedik, nem javasolható az adag csökkentése – esetükben a docetaxel nem alkalmazható, csak igen indokolt esetben. engedélye

A gyomor adenocarcinomában szenvedő betegek kombinált ciszplatin és 5¬fluorouracil kezelésénél a

döntő klinikai vizsgálatokból kizárták azokat a betegeket, akiknél az ALT és/vagy az AST szintje a normálérték felső határának 1,5-szeresénél nagyobb volt, összefüggésben a normálértéknél felső

határának 2,5-szeresénél magasabb alkalikus foszfatáz szinttel és a normálérték felső határát

meghaladó bilirubinszinttel. Ezeknél a betegeknél nem javasolhhozatalitó az adag csökkentése, esetükben a docetaxel nem alkalmazható, csak igen indokolt esetben.

Májkárosodásban szenvedő, más indikációban alkalmazott kombinációs docetaxel kezelésben részesülő betegekre vonatkozó adatok nemforgalombaállnak rendelkezésre.

Nincs rendelkezésre álló adat a docetaxel-kezelésben részesülő súlyos vesekárosodásban szenvedő

betegek esetén.

Idegrendszergyógyszerkészítmény

Súlyos perifériás neurotoxicitás kialakulása az adag csökkentését igényli (lásd 4.2 pont). Kardiotoxicitás

Szívelégtelenség kialakulását figyelték meg azoknál a betegeknél, akik a docetaxelt trasztuzumabbal kombinálva, főleg antraciklin (doxorubicin vagy epirubicin)-tartalmú kemoterápiát követően kapták. Ez lehet közepes fokú, súlyos vagy halálos kimenetelű (lásd 4.8 pont).

AmennyibenA a betegnél trasztuzumabbal kombinált docetaxel-kezelést terveznek, előzetesen kardiális állapotfelmérést kell végezni. A kardiális állapotot a kezelés során mindvégig monitorozni kell (pl. minden harmadik hónapban) elősegítve ezzel az esetlegesen kialakuló kardiális diszfunkció észlelését. További részleteket lásd a trasztuzumab alkalmazási előírásában.

Szembetegségek

Docatexellel kezelt betegeknél cystoid macula oedema (CMO) eseteit jelentették. Látásromlás esetén a betegeknél azonnali és teljeskörű szemészeti vizsgálatot kell végezni. Amennyiben CMO t diagnosztizálnak, a docetaxel kezelést fel kell függeszteni és a megfelelő terápiát el kell kezdeni (lásd 4.8 pont).

Egyéb

A kezelés ideje alatt gondoskodni kell, mind férfiak, mind nők esetén a fogamzásgátlásról, illetve férfiak esetén még legalább további 6 hónapig a kezelés befejezését követően (lásd 4.6 pont).

Erős CYP3A4 gátlókkal (pl. ketokonazol, itrakonazol, klaritromicin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, szakinavir, telitromicin és vorikonazol) történő együttadása elkerülendő (lásd 4.5 pont).

Az emlőcarcinoma adjuváns kezelésével kapcsolatos további figyelmeztetések

Szövődményes neutropenia

Azon betegeknél, akiknél szövődményes neutropenia lép fel (elhúzódó neutropenia, lázas neutropenia

vagy fertőzés), G-CSF adása, valamint az adag csökkentése válhat szükségessé (lásd 4.2 pont).

Gyomor-bélrendszeri szövődmények

 

 

 

nt

 

 

ű

 

 

megsz

 

Neutropenia-val vagy anélkül kialakuló korai hasi fájdalom, hasi érzékenység, láz ill. ha menés súlyos

gyomor-bélrendszeri toxicitás előjele lehet, melyet haladéktalanul ki kell vizsgálni és k

zelni kell.

Pangásos szívelégtelenség (CHF)

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

A kezelés alatt és a követési periódusban is szükséges a pangásos szívelégtelenség tüneteinek monitorozása. Kimutatták, hogy a TAC protokoll szerint kezelt nyirokcsomó pozitív emlőkarcinómában szenvedő betegeknél a pangásos szívelégtelenség kockázata a kezelést követő első évben magasabb (lásd 4.8 és 5.1 pont)

Leukemia

Doxorubicinnal és ciklofoszfamiddal kombinált docetaxel-ke elésben (TAC – Docetaxel

Mylan/antraciklin/ciklofoszfamid) részesülő betegekben, a későn jelentkező myelodysplasia és a

myeloid leukemia kockázata hematológiai utánkövetést hozatalitesz szükségessé.

4 vagy több pozitív nyirokcsomó

forgalomba

 

Mivel az azoknál a betegeknél észlelt előny, akiknek 4 vagy több pozitív nyirokcsomójuk volt, sem a betegségmentes túlélés (disease free survival, DFS) sem a teljes túlélés (overall survival, OS) tekintetében nem volt statisztikailag szignifikáns, a 4 vagy több pozitív nyirokcsomójú betegeknél

alkalmazott TAC-kezelés előny/kockázat aránya a végső elemzésnél nem volt teljes mértékben bizonyítottgyógyszerkészítmény(lásd 5.1 pont).

Idősek

Korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal kombinált docetaxel-kezelésben részesülő, 70 év feletti betegek esetén.

Egy háromhetente docetaxel-kezelésben részesülő, 333 beteggel folytatott prosztata carcinoma vizsgálatban 209 beteg 65 éves vagy ennél idősebb volt, és 68 beteg volt 75 év felett. A háromhetente docetaxel-kezelésben részesülő betegek esetén a kezeléssel összefüggő körömelváltozások előfordulási aránya ≥ 10%-kal nagyobb a 65 éves vagy ennél idősebb betegeknél, mint a fiatalabbaknál. A kezelésselA összefüggő láz, hasmenés, étvágytalanság és a periferiális oedema gyakorisága ≥ 10%-kal nagyobb a 75 éves vagy ennél idősebb betegeknél, mint a 65 évesnél fiatalabbaknál.

A gyomorrák vizsgálata során, 300 ciszplatin és 5¬fluorouracillal kombinált docetaxel-el kezelt beteg közül (221 beteg a fázis III vizsgálatban és 79 beteg a fázis II vizsgálatban), 74 beteg 65 éves vagy még idősebb és 4 beteg 75 éves vagy idősebb volt. Az idősekben a fiatalabb betegekkel összehasonlítva nagyobb volt a súlyos nemkívánatos események előfordulása.

A következő nemkívánatos események (minden fokozat): letargia, stomatitis, neutropeniás fertőzés előfordulási aránya ≥ 10% volt a 65 éves vagy idősebb betegeknél a fiatalabb betegekkel összehasonlítva. TCF-vel kezelt időseket szigorúan ellenőrizni kell.

Segédanyagok

Ez a készítmény 50 térfogat% etanolt (alkoholt)(legfeljebb 1,58 g injekciós üvegenként, 40 ml sörrel, 17 ml borral megegyező adag) tartalmaz. Alkoholprobléma esetén a készítmény ártalmas. Terhes vagy szoptató nők, gyermekek és magas rizikófaktorú betegek (pl.: máj betegség vagy epilepszia) esetén a készítmény szedése megfontolandó.

A készítményben található alkohol mennyisége miatt megváltozhat egyéb gyógyszerek hatása.

A készítményben található alkohol mennyisége károsan befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket.

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

nt

 

Az in vitro vizsgálatok azt mutatták, hogy a docetaxel metabolizmusát olyan vegyületek egyidejűű

megsz

 

alkalmazása módosíthatja, amelyek a citokróm P450-3A-t serkentik, gátolják, vagy általa

 

metabolizálódnak (és ezáltal kompetitíven gátolhatják az enzimet), mint a ciklosporin, k tokonazol es

CYP3A4 gátlókkal együtt alkalmazva, a csökkent metabolizmus eredményeként, növekedhet a docetaxel mellékhatások előfordulása. Amennyiben erős CYP3A4 gátlókkal (pl. ketokonazol,

eritromicin. Ezért az ilyen gyógyszereket szedő betegek kezelésekor a jelentős kölcsönhatás lehetősége miatt óvatosságra van szükség.engedélye

itrakonazol, klaritromicin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, szakinavir, telitromicin és erős CYP3A4 gátlóval történő kezelés alatt megoldás lehethozatalia docetaxel adagjának módosítása

vorikonazol) történő együttadása nem kerülhető el, szoros klinikai megfigyelés indokolt, valamint az

(lásd 4.4 pont). Egy 7 beteggel végzett farmakokinetikai vi sgálatban a docetaxel és az erős CYP3A4 gátló ketokonazol együttes alkalmazása a docetaxel-clearance jelentős, 49%-os csökkenéséhez vezetett.

vizsgálták. A docetaxelt a CYP3A4 metabolizálja és a prednizon a CYP3A4 ismert induktora. A prednizon nem befolyásolta statisztikailag je entős mértékben a docetaxel farmakokinetikáját.

A docetaxel farmakokinetikáját prednizonforgalombamellett metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegekben

A docetaxel nagymértékben (95% felett) kötődik a fehérjékhez. Bár a docetaxelnek az egyidejűleg

alkalmazott gyógyszerekkel lehetséges in vivo interakciójára vonatkozóan nem végeztek szabályszerű vizsgálatokat;gyógyszerkészítménya fehérjéhez szorosan kötődő gyógyszerekkel – mint az eritromicin, difénhidramin,

propranolol, propafenon, fenitoin, szalicilátok, szulfametoxazol és nátrium valproát – meglévő in vitro kölcsönhatások nem befolyásolják a docetaxel fehérjekötődését. A docetaxel nincs hatással a digitoxin kötődésére.

A docetaxel, a doxorubicin és a ciklofoszfamid farmakokinetikáját együttes alkalmazásuk nem befolyásolta. Az egyetlen kontrollos vizsgálat korlátozott adatai a docetaxel és a karboplatin közötti kölcsönhatásra utalnak. Docetaxellel kombinációban a karboplatin clearance e mintegy 50%-kal magasabb volt, mint a karboplatin monoterápia esetén korábban jelentett értékek.

4.6 ATermékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

A docetaxel terhes nőkben történő alkalmazásáról nem áll rendelkezésre információ. Kimutatták, hogy a docetaxel nyulakban és patkányokban embryotoxicus és foetotoxicus, továbbá a patkányokban csökkenti a termékenységet. Más citotoxikus gyógyszerekhez hasonlóan magzati ártalmat okozhat, ha terhes nőkben alkalmazzák. Ezért a docetaxelt nem szabad alkalmazni a terhesség alatt, kivéve ha az egyértelműen javallt.

A docetaxel-kezelésben részesülő, fogamzásképes korban levő nőknek azt kell tanácsolni, hogy óvakodjanak a teherbe eséstől, ha pedig az mégis bekövetkezne, akkor azonnal értesítsék a kezelőorvosukat.

A biztonságossági profil összefoglalása
Lehetséges vagy valószínű docetaxel alkalmazásásal összefüggésbehozatali vonatkozó információk, az alábbi kezelési adatokból származnak:
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

Szoptatás

A docetaxel lipofil anyag, de nem ismert, hogy kiválasztódik-e az anyatejbe.

A csecsemőkben jelentkező mellékhatások lehetősége miatt ezért a docetaxel-kezelés idejére a szoptatást abba kell hagyni.

Fogamzásgátlás férfiaknál és nőknél

 

 

A kezelés ideje alatt hatékony fogamzásgátló módszert kell alkalmazni.

 

 

Termékenység

 

 

Nem-klinikai vizsgálatokban a docetaxelnek genotoxikus hatása van és befolyásolhatja a férfi

nt

nemzőképességet (lásd 5.3 pont). Ennek megfelelően docetaxel kezelésben részesülő férfiak számára a

kezelés ideje alatt és azt követően még 6 hónapig nem ajánlott a gyermeknemzés, és javasoltűtanácsot

kérni a kezelést megelőzően a spermiumok konzerválására vonatkozóan.

megsz

 

 

 

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítménynek a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükségesengedélyeképességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

hozható nemkívánatos hatásokra

1312 beteg 100 mg/m², , 121 beteg pedig 75 mg/m² docetaxelt kapott monoterápiában.

258, doxorubicinnal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg.

406, ciszplatinnal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg.

92, trasztuzumabbal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg.

255, kapecitabinnal kombinált d cetaxel-kezelésben részesült beteg.

332, prednizonnal vagy pred izolonnal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg (a kezeléssel összefüggő, klinikailag jelentős nemkívánatos események vannak feltüntetve).

1276 (744 a TAX 316 vizsgálatban és 532 a GEICAM 9805 vizsgálatban), doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg (a kezeléssel összefüggő, klinikailag jelentős nemkívánatos események vannak feltüntetve).

300, gyomor adenocarcinomában szenvedő (fázis III vizsgálatban 221 beteg és fázis II vizsgálatban 79 beteg) ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal kombinált docetaxel-kezelésben részesült beteg (a kezeléssel összefüggő, klinikailag jelentős nemkívánatos események vannak feltüntetve).

174 és 251, fej- és nyaki carcinomában szenvedő, ciszplatinnal és 5¬fluorouracillal kombinált

docetaxel-kezelésben részesült beteg (a kezeléssel összefüggő, klinikailag jelentős nemkívánatos események vannak feltüntetve).Aforgalomba

Ezeket a reakciókat az NCI Egységes Toxicitási Kritériumainak (3-as fokozat = G3, 3-4-es

fokozat = G3/4, 4-es fokozat = G4), továbbá a COSTART és a MedDRA terminológiának megfelelően írták le.

A gyakoriságok meghatározása a következő: nagyon gyakori (≥ 1/10), gyakori (≥ 1/100 <1/10), nem gyakori (≥ 1/1000 < 1/100), ritka (≥ 1/10 000 < 1/1000), nagyon ritka (< 1/10 000); nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg).

Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.

A kizárólag docetaxelre vonatkozó, leggyakrabban jelentett mellékhatások a következők: neutropenia (mely reverzíbilis volt és nem kumulativ; a mélypontot átlagosan 7 nap alatt érte el és a súlyos

Idegrendszeri betegségek és tünetek
Immunrendszeri betegségek és tünetek

neutropenia (< 500 sejt/mm3) átlagos időtartama 7 nap volt), anaemia, alopecia, hányinger, hányás, stomatitis, hasmenés és gyengeség. A nemkívánatos események súlyossága fokozódhat, ha a docetaxelt más kemoterápiás szerrel kombináltan alkalmazzák.

Trasztuzumabbal történő kombinációra vonatkozóan, a ≥ 10%-ban előforduló nemkívánatos események (minden súlyossági fokban) vannak feltüntetve. Összehasonlítva a trasztuzumabbal kombinált kezelési kart a docetaxel monoterápiás kezelési karral, emelkedett a súlyos nemkívántos események (40% ill. 31%) valamint a 4-es fokozatú (34% ill. 23%) nemkívántos események előfordulási gyakorisága.

Kapecitabinnal kombinált kezelés esetén, a leggyakoribb, kezeléssel összefüggő nemkívánatos események (≥ 5%), melyeket egy antraciklin kezelésre nem reagáló, emlőcarcinomában szenvedő

betegekkel folytatott fázis III vizsgálatban jelentettek, fel vannak tüntetve (lásd a kapecitabin

nt

alkalmazási előírását).

 

ű

 

 

megsz

 

Az alábbi nemkívánatos gyógyszerhatásokat gyakran tapasztalták docetaxel-kezelés kapc án:

 

melyek súlyossága általában enyhe vagy közepes fokú volt. A leggyakrabban tapasztalt tünetek a következők voltak: kipirulás, kiütések viszketéssel vagy anélkül, mellkasi nyomásérzés, hátfájás,

Túlérzékenységi reakciók általában percekkel a docetaxel infúzió megkezdésétengedélyekövetően fordultak elő,

nehézlégzés, valamint láz vagy hidegrázás. A súlyos reakciókat vérnyomásesés és/vagy hörgőgörcs

vagy generalizált kiütés, illetve erythema jellemezte (lásd 4.4 pont).

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

Súlyos perifériás neurotoxicitás kialakulása esetén a dózisthozatalicsökkenteni kell. (lásd 4.2 és 4.4 pont). Az enyhétől közepes fokúig terjedő sensorosforgalombatünetekre a paraesthesia, dysaesthesia vagy az égő fájdalom jellemző. A motoros jellegű neurológiai tüneteket főleg a gyengeség jellemzi.

Reverzíbilis bőrjelenségeket figyeltek meg, amelyek fokozata általában az enyhétől a közepes fokúig terjedt. Agyógyszerkészítménygyakran viszketéssel járó kiütések általában a lábon és a kézen (beleértve a súlyos kéz és láb

szindrómát is),valamint a karon, az arcon és a mellkason jelentek meg. A bőrkiütések általában a docetaxel infúziót követő 1 héten belül jelentek meg. Ritkábban számoltak be súlyos tünetekről, mint a hámlással kísért bőrkiüté ek, amelyek ritkán a docetaxel-kezelés szüneteltetéséhez vagy elhagyásához vezettek (lásd 4.2 és 4.4 pont). A súlyos körömrendellenességeket hypo- vagy hyperpigmentatio és néha fájdalom és onycholysis jellemezi.

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

Az infúzió beadási helyén kialakult elváltozások általában enyhék voltak, hyperpigmentatio, gyulladás, bőrpírAvagy bőrszárazság, phlebitis vagy extravasatio és véna körüli duzzanat fordult elő. Folyadékretenciót, beleértve olyan eseményeket, mint perifériás oedema, ritkábban pleuralis vagy perikardiális folyadékgyülem, ascites és testtömeg-gyarapodás – jelentettek. A perifériás oedema rendszerint az alsó végtagokon kezdődik, és 3 kilogrammos vagy azt meghaladó súlygyarapodás után válhat generalizálttá. A folyadékretenció az előfordulás és a súlyosság szempontjából kumulatív (lásd 4.4 pont).

A mellékhatások táblázatos összefoglalása emlőcarcinomában Docetaxel 100 mg/m² monoterápia esetén

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori mellékhatások

Nem gyakori

 

szervrendszer-

mellékhatások

 

 

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzések (G3/4:

G4 neutropeniával

 

 

 

parazitafertőzések

5,7%; beleértve a

összefüggő fertőzés

 

 

 

 

szepszist és a

(G3/4: 4,6%)

 

 

 

 

 

tüdőgyulladást is, melyek

 

 

 

 

 

 

 

1,7%-a halálos

 

 

 

 

 

 

 

kimenetelű volt)

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia

Thrombocytopenia

 

 

nt

nyirokrendszeri

(G4: 76,4%);

(G4: 0,2%)

 

 

 

 

 

ű

betegségek és tünetek

Anaemia (G3/4: 8.9%);

 

 

 

 

 

Lázas neutropenia

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

Túlérzékenység

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 5,3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

Anyagcsere- és

Anorexia

 

 

 

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

Perifériás szenzoros

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

neuropathia (G3: 4,1%);

 

hozatali

 

 

 

 

 

Perifériás motoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neuropathia (G3/4: 4%);

 

 

 

 

 

 

 

Ízérzés zavara

 

 

 

 

 

 

 

(súlyos: 0,07%)

 

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

Arrhythmia (G3/4: 0,7%) Szívelégtelenség

szívvel kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és

 

Hypotonia;

 

 

 

 

tünetek

 

Hypertonia;

 

 

 

 

 

 

Haemorrhagia

 

 

 

 

szövet betegségeigyógyszerkészítményés Bőrreakció (G3/4: 5,9%);

 

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri,

Dyspnoe (súl os: 2,7%)

 

 

 

 

 

 

mellkasi és mediastinalis

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Stomatitis (G3/4: 5,3%);

Székrekedés

 

Oesophagitis

 

betegségek és tünetek

Hasmenés (G3/4: 4%);

(súlyos: 0,2%);

 

(súlyos: 0,4%)

 

 

Hányinger (G3/4: 4%);

Hasi fájdalom (súlyos

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 3%)

1%);

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinalis vérzés

 

 

 

 

 

(súlyos: 0,3%)

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Alopecia;

 

 

 

 

 

 

tüneteiA

Körömrendellenessége k

 

 

 

 

 

 

 

(súlyos: 2,6%)

 

 

 

 

 

 

A csont- és

Myalgia (súlyos: 1,4%)

Arthralgia

 

 

 

 

izomrendszer, valamint a

 

 

 

 

 

 

 

kötőszövet betegségei és

 

 

 

 

 

 

 

tünetei

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Folyadékretenció

A beadást követő helyi

 

 

 

alkalmazás helyén

(súlyos: 6,5%);

reakciók;

 

 

 

 

fellépő reakciók

Asthenia (súlyos:

Nem kardiális mellkasi

 

 

 

 

11,2%);

fájdalom (súlyos: 0,4%)

 

 

 

 

Fájdalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori mellékhatások

Nem gyakori

 

 

 

szervrendszer-

mellékhatások

 

 

mellékhatások

 

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

G3/4 bilirubinszint

 

 

 

 

 

vizsgálatok eredményei

 

emelkedése a vérben

 

 

 

 

 

 

 

(<5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 alkalikus

 

 

 

 

 

 

 

 

foszfatázszint

 

 

 

 

 

 

 

 

emelkedése a vérben

 

 

 

 

 

 

 

(<4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 AST-szint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALT-szint emelkedése

 

 

 

nt

 

 

 

(<2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

 

Lehetséges mellékhatások emlőcarcinomában Docetaxel 100 mg/m2 monoterápia esetén

 

 

 

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

engedélye

 

 

 

 

Ritka: vérzéses epizódok 3/4 fokozatú thrombocytopenia-val

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

100 mg/m² docetaxel-kezelést követően a neurotoxikus mellékhatások a betegek 35,3%-ában

 

 

reverzíbilisek voltak. Az események 3 hónapon belül spontán reverzíbilisek voltak.

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon ritka: egy esetben fordult elő nem reverzíbilis alopecia a vizsgálat végén. A bőrelváltozások 73%-a 21 napon belül reverzíbilis volt.

dózis középértéke: 818,9 mg/m²) a premedikációforgalombanélküli beteghez viszonyítva (a kumulatív dózis középértéke: 489,7 mg/m²), bár egyes betegekben a kezelés elején is jelentették.

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

A kezelés abbahagyásáig adott kumulatív dózis középértéke több mint 1000 mg/m², a folyadékretenció reverzíbilissé válásáig eltelt idő középértéke pedig 16,4 hét (0-42 hét) volt. A közepes fokú és a

súlyos fokú retenció kezdete a premedikációban részesült betegekben későbbre tolódik (a kumulatív

A mellékhatások táblázatos összefoglalása nem-kissejtes tüdőcarcinomában Docetaxel 75 mg/m² monoterápia esetén

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori mellékhatások

Gyakori mellékhatások

adatbázis

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzések (G3/4: 5%)

 

parazitafertőzések

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia (G4: 54,2%);

Lázas neutropenia

nyirokrendszeri betegségek és

Anaemia (G3/4: 10,8%);

 

tünetek

gyógyszerkészítmény

Thrombocytopenia (G4: 1,7%)

 

A

 

 

 

Immunrendszeri betegségek és

 

Túlérzékenység (nem súlyos)

tünetek

 

 

 

Anyagcsere- és táplálkozási

Anorexia

 

betegségek és tünetek

 

 

Idegrendszeri betegségek és

Perifériás szenzoros neuropathia

Perifériás motoros neuropathia

tünetek

 

(G3/4: 0,8%)

(G3/4: 2,5%)

Szívbetegségek és a szívvel

 

Arrhythmia (nem súlyos)

kapcsolatos tünetek

 

 

Érbetegségek és tünetek

 

Hypotonia

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori mellékhatások

 

Gyakori mellékhatások

 

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri betegségek és

Hányinger (G3/4: 3,3%);

 

Székrekedés

 

 

 

tünetek

 

Stomatitis (G3/4: 1,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 0,8%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasmenés (G3/4: 1,7%)

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Alopecia;

 

 

 

 

Körömrendellenességek

 

 

betegségei és tünetei

 

Bőrreakció (G3/4: 0,8%)

 

(súlyos: 0,8%)

 

 

A csont- és izomrendszer,

 

 

 

 

 

 

Myalgia

 

 

 

valamint a kötőszövet betegségei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

 

Asthenia (súlyos: 12,4%);

 

 

 

 

 

 

alkalmazás helyén fellépő

Folyadékretenció (súlyos:

 

 

 

 

nt

 

reakciók

 

0,8%); Fájdalom

 

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 emelkedett bilirubinszintű

a

vizsgálatok eredményei

 

 

 

 

 

 

 

vérben (<2%)

 

 

 

A mellékhatások táblázatos összefoglalása emlőcarcinomában doxorubicinnel ko binált,75 mg/m2

 

dózisú Docetaxel terápia esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA –

Nagyon gyakori

 

Gyakori mellékhatások

Nem gyakori

 

 

szervrendszer-

mellékhatások

 

 

 

 

 

mellékhatások

 

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzés (G3/4: 7,8%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parazitafertőzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

nyirokrendszeri

(G4: 91,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Anaemia (G3/4: 9,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lázas neutropenia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thrombocytopenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G4: 0,8%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

 

 

forgalomba

Túlérzékenység

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

(G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és

 

 

 

 

Anorexia

 

 

 

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

Perifériás szenzoros

 

Perifériás motoros

 

 

 

betegségek és tünetek

neuropathia (G3: 0,4%)

 

neuropathia (G3/4: 0,4%)

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

 

 

Szívelégtelenség;

 

 

 

szívvel kapcsolatos

 

 

 

 

Arrhythmia (nem súlyos)

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotonia

 

 

Emésztőrendszeri

Hányinger (G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betegségekgyógyszerkészítményés tünetek Stomatitis (G3/4: 7,8%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Hasmenés (G3/4: 6,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székrekedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Alopecia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szövet betegségei és

Körömrendellenességek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tünetei

(súlyos: 0,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bőrreakció (nem súlyos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csont- és

 

 

 

 

Myalgia

 

 

 

 

 

 

izomrendszer, valamint a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kötőszövet betegségei és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tünetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori mellékhatások

Nem gyakori

 

szervrendszer-

mellékhatások

 

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Asthenia (súlyos:

A beadást követő helyi

 

 

 

alkalmazás helyén

8,1%); Folyadékretenció

reakciók

 

 

 

 

fellépő reakciók

(súlyos: 1,2%); Fájdalom

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

 

G3/4 emelkedett

G3/4 emelkedett AST-

vizsgálatok eredményei

 

 

bilirubinszint a vérben

szint (<1%);

 

 

 

 

 

(<2,5%);

 

G3/4 emelkedett ALT-

 

 

 

 

G3/4 alkalikus

 

szint (<1%)

 

 

 

 

 

foszfatázszint

 

 

 

 

 

 

 

 

emelkedése a vérben

 

 

 

 

 

 

 

(<2,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nt

A mellékhatások táblázatos összefoglalása nem-kissejtes tüdőcarcinomában ciszplatinnal kombinált,ű

75 mg/m2 dózisú Docetaxel terápia esetén

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori mellékhatások

Nem gyakori

 

szervrendszer-

mellékhatások

 

engedélye

 

 

 

 

m llékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzés (G3/4: 5,7%)

 

 

 

 

 

parazitafertőzések

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia

 

Lázas neutropenia

 

 

 

nyirokrendszeri

(G4: 51,5%);

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Anaemia (G3/4: 6,9%);

 

 

 

 

 

 

 

Thrombocytopenia

 

 

 

 

 

 

 

(G4: 0,5%)

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

 

forgalomba

 

 

 

 

 

Túlérzékenység

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

(G3/4: 2,5%)

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és

Anorexia

 

 

 

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

Perifériás szenz ros

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítményHasmenés (G3/4: 6,4%);

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

neuropathia (G3: 3,7%);

 

 

 

 

 

 

 

Perifériás motoros

 

 

 

 

 

 

 

neuropathia (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

Arrhythmia (G3/4: 0,7%) Szívelégtelenség

szívvel kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és

 

 

Hypotonia (G3/4: 0,7%)

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hányinger (G3/4: 9,6%);

Székrekedés

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Hányás (G3/4: 7,6%);

 

 

 

 

 

A

 

Stomatitis (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Alopecia;

 

 

 

 

 

 

szövet betegségei és

Körömrendellenességek

 

 

 

 

 

tünetei

 

(súlyos: 0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

Bőrreakció (G3/4: 0,2%)

 

 

 

 

 

A csont- és

Myalgia (súlyos: 0,5%)

 

 

 

 

 

izomrendszer, valamint

 

 

 

 

 

 

 

a kötőszövet betegségei

 

 

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA –

Nagyon gyakori

Gyakori mellékhatások

Nem gyakori

 

szervrendszer-

mellékhatások

 

 

 

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Asthenia (súlyos: 9,9%);

A beadást követő helyi

 

 

 

alkalmazás helyén

Folyadékretenció

reakciók; Fájdalom

 

 

 

fellépő reakciók

(súlyos: 0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Láz (G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

 

G3/4 emelkedett

 

G3/4 emelkedett AST-

vizsgálatok eredményei

 

 

bilirubinszint a vérben

szint (0,5%);

 

 

 

 

(2,1%);

 

 

G3/4 alkalikus

 

 

 

 

G3/4 emelkedett

 

foszfatázszint

 

 

 

 

ALT-szint (1,3%);

emelkedése a vérben

 

 

 

 

 

 

 

(0,3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nt

A mellékhatások táblázatos összefoglalása emlőcarcinomában trasztuzumabbal kombinált 100űmg/m²

dózisú Docetaxel terápia esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori mellékhatások

 

Gyakori mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

 

Neutropenia (G4: 51,5%); Lázas

 

engedélye

 

 

nyirokrendszeri betegségek és

neutropenia (beleértve a

 

 

 

tünetek

 

lázas neutropeniát antibiotikum

 

 

 

 

 

alkalmazásával) vagy

 

 

 

 

 

 

neutropeniás szepszist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és táplálkozási

Anorexia

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichiátriai kórképek

 

Insomnia

 

hozatali

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és

Paresthesia; fejfájás; ízérzés

 

 

 

 

 

tünetek

 

zavara; Hypoaesthesia

 

 

 

 

 

Szembetegségek és szemészeti

Fokozott könnyezés;

 

 

 

 

 

 

tünetek

 

kötőhárty gyulladás

 

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a szívvel

forgalomba

 

 

Szívelégtelenség

 

kapcsolatos tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és tünetek

 

L mphoedema

 

 

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi és

Epistaxis; pharyngolanryngealis

 

 

 

 

 

mediastinalis betegségek és

fájdalom; nasopharingitis;

 

 

 

 

 

tünetek

 

dyspnoe; köhögés; rhinorrhoea

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri betegs gek és

Hányinger; hasmenés; hányás;

 

 

 

 

 

tünetek

 

székrekedés; stomatitis;

 

 

 

 

 

 

 

dyspepsia; hasi fájdalom

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Alopecia; erythema; kiütés;

 

 

 

 

 

betegségei és tünetei

 

körömrendellenességek

 

 

 

 

 

A csont- és izomrendszer,

Myalgia; arthralgia;

 

 

 

 

 

 

valamintgyógyszerkészítménya kötőszövet betegségei

végtagfájdalom; csontfájdalom;

 

 

 

 

 

és tüneteiA

 

hátfájás

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az alkalmazás

Asthenia; perifériás oedema;

 

Letargia

 

 

 

helyén fellépő reakciók

 

pyrexia; kimerültség;

 

 

 

 

 

 

 

 

nyálkahártya gyulladás; fájdalom;

 

 

 

 

 

 

influenzaszerű tünetek; mellkasi

 

 

 

 

 

 

 

fájdalom; hidegrázás

 

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

Súlygyarapodás

 

 

 

 

 

 

 

vizsgálatok eredményei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehetséges mellékhatások emlőcarcinomában trasztuzumabbal kombinált 100 mg/m² dózisú Docetaxel terápia esetén

Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek

Tünetekkel járó szívelégtelenségről számoltak be a docetaxelt trasztuzumabbal együtt kapó betegek 2,2%-ánál, míg ugyanez a docetaxelt egymagában kapó betegek 0%-ánál fordult elő. A docetaxelt trasztuzumabbal kombináló karon a betegek 64%-a kapott előzetes antraciklin adjuváns kezelést szemben a docetaxelt egymagában alkalmazó csoport 55%-ával.

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

Trasztuzumabot és docetaxelt kapó betegekben a hematológiai toxicitás előfordulása magasabb volt,

mint a docetaxel önmagában történő alkalmazása során (32% 3/4 fokozatú neutropenia ill. 22%, a

NCI-CTC kritériumok alkalmazásával). Megjegyzendő, hogy ez az adat valószínűleg alulértékelt,

mivel a docetaxel 100 mg/m² dózisú monoterápiában közismerten a betegek 97%-ánál okoz

nt

neutropeniát, 76%-ánál a legalacsonyabb vérsejtszámok alapján ez 4-es fokozatú. A lázas

ű

megsz

 

neutropenia/neutropeniával járó szepszis előfordulása szintén emelkedett a trasztuzumabbal és

docetaxellel kezelt betegeknél (23% a docetaxel önmagában történő alkalmazásakor észlelt 17%-kal szemben).

A mellékhatások táblázatos összefoglalása emlőcarcinomában kapecitabinnal kombinált 75 mg/m2 dózisú Docetaxel terápia esetén

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori mellékhatások

Gyakori mellékhatások

adatbázis

 

engedélye

Fertőző betegségek és

 

Oralis candidiasis (G3/4:

parazitafertőzések

 

<1%)

Vérképzőszervi és

Neutropenia (G3/4: 63%);

Thrombocytopenia (G3/4:

nyirokrendszeri betegségek és

Anaemia (G3/4: 10%)hozatali

3%)

tünetek

 

 

 

Anyagcsere- és táplálkozási

Anorexia (G3/4: 1%);

Dehidráció (G3/4: 2%)

betegségek

Csökkent étvágy

 

és tünetek

 

 

Idegrendszeri betegségek és

Ízérzés zavara (G3/4: <1%);

Szédülés;

tünetek

 

forgalomba

Fejfájás (G3/4: <1%); Perifériás

 

Paresthesia (G3/4: <1%)

 

 

 

neuropathia

Szembetegségek és szemésze i

Fokozott könnyezés

 

tünetek

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi

Pharyngolaryngealis

Dyspnoe (G3/4: 1%);

mediastinalis betegségek és

fájdalom (G3/4: 2%)

Köhögés (G3/4: <1%); Epistaxis

tünetek

 

 

(G3/4: <1%)

Emésztőrendszeri betegségek és

Stomatitis (G3/4: 18%);

Felhasi fájdalom;

tünetek

gyógyszerkészítmény

Hasmenés (G3/4: 14%);

Szájszárazság

 

Hányinger (G3/4: 6%); Hányás

 

A

(G3/4: 4%); Székrekedés (G3/4:

 

1%); Hasi fájdalom (G3/4: 2%);

 

 

 

Dyspepsia

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Kéz-láb szindróma (G3/4: 24%);

Dermatitis;

betegségei

Alopecia (G3/4: 6%);

Erythemás kiütések (G3/4: < 1%);

és tünetei

Körömrendellenességek

Körömelszíneződés (6%);

 

 

(G3/4: 2%)

Onycholysis (G3/4: 1%)

A csont- és izomrendszer,

Myalgia (G3/4: 2%);

Végtagfájdalom (G3/4: <1%);

valamint a

Arthralgia (G3/4: 1%)

Hátfájás (G3/4: 1%)

kötőszövet betegségei és tünetei

 

 

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori mellékhatások

Gyakori mellékhatások

adatbázis

 

 

Általános tünetek, az alkalmazás

Asthenia (G3/4: 3%);

Letargia;

helyén

Pyrexia (G3/4: 1%);

Fájdalom

fellépő reakciók

Kimerültség/gyengeség

 

 

(G3/4: 5%);

 

 

Perifériás oedema (G3/4: 1%)

 

Laboratóriumi és egyéb

 

Súlycsökkenés;

vizsgálatok

 

G3/4 emelkedett bilirubinszint a

eredményei

 

vérben (9%)

A mellékhatások táblázatos összefoglalása prosztatacarcinomában prednizonnal vagy prednizolonnal kombinált 75 mg/m2 dózisú Docetaxel terápia esetén

 

 

 

 

 

 

nt

MedDRA – szervrendszer-

Nagyon gyakori mellékhatások

 

Gyakori mellékhatásokű

adatbázis

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Fertőzés (G3/4: 3,3%)

 

 

megsz

 

parazitafertőzések

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Neutropenia (G3/4: 32%);

 

Thromboc topenia (G3/4: 0,6%);

nyirokrendszeri

Anaemia (G3/4: 4,9%)

 

Lázas neutropenia

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri betegségek és

 

 

 

Túlérzékenység (G3/4: 0,6%)

tünetek

 

 

 

engedélye

 

 

Anyagcsere- és táplálkozási

Anorexia (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

betegségek

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és

Perifériás szenzoros

hozatali

 

Perifériás motoros

 

tünetek

 

 

neuropathia (G3/4: 0%)

 

neuropathia (G3: 1,2%); Ízérzés

 

 

 

zavara (G3/4: 0%)

 

 

 

 

 

Szembetegségek és szemészeti

 

 

 

Fokozott könnyezés (G3/4: 0,6%)

tünetek

 

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a szívvel

forgalomba

 

 

Csökkent balkamra funkció

kapcsolatos

 

 

(G3/4: 0,3%)

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi és

 

 

 

Epistaxis (G3/4: 0%);

 

mediastinalis betegségek és

 

 

 

Dyspnoe (G3/4: 0,6%); Köhögés

tünetek

 

 

 

(G3/4: 0%)

 

 

Emésztőrendszeri betegs gek és

Hányinger (G3/4: 2,4%);

 

 

 

 

tünetek

Hasmenés (G3/4: 1,2%);

 

 

 

 

 

Stomatitis/pharingitis

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,9%);

 

 

 

 

 

 

Hányás (G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Alopecia (G3/4: 6%);

 

Bőrkiütés hámlással

 

betegségeigyógyszerkészítmény

Körömrendellenességek

 

(G3/4: 0,3%);

 

 

és tüneteiA

(nem súlyos)

 

 

 

 

 

A csont- és izomrendszer,

 

 

 

Arthralgia (G3/4: 0,3%);

 

valamint a

 

 

 

Myalgia (G3/4: 0,3%)

 

kötőszövet betegségei és tünetei

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az alkalmazás

Kimerültség (G3/4: 3,9%);

 

 

 

 

helyén

Folyadékretenció (súlyos: 0,6%)

 

 

 

 

fellépő reakciók

 

 

 

 

 

 

A mellékhatások táblázatos összefoglalása doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal kombinált 75 mg/m² dózisú docetaxel adjuváns terápia nyirokcsomó-pozitív (TAX316) és nyirokcsomó-negatív (GEICAM 9805) emlőcarcinomás betegeknél – összevont adatok.

MedDRA –

 

Nagyon gyakori

 

Gyakori mellékhatások

Nem gyakori

 

szervrendszer-

 

mellékhatások

 

 

 

 

mellékhatások

 

adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

 

Fertőzés (G3/4: 2,4%);

 

 

 

 

 

 

 

parazitafertőzések

 

Neutropeniás fertőzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 2,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

 

Anaemia (G3/4: 3%);

 

 

 

 

 

 

 

nyirokrendszeri

 

Neutropenia

 

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

(G3/4: 59,2%);

 

 

 

 

 

 

nt

 

 

 

Thrombocytopenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

(G3/4: 1,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Lázas neutropenia

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: NA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

 

 

 

 

Túlérzékenység

engedélye

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

(G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagcsere- és

 

Anorexia (G3/4: 1,5%)

 

 

 

 

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri

 

Ízérzés zavara

 

Perifériás motoros

Ájulás (G3/4: 0%);

betegségek és tünetek

 

(G3/4: 0,6%);

 

 

hozatali

 

Neurotoxicitás

 

 

 

neuropathia (G3/4:0%);

 

 

 

 

Perifériás szenzoros

 

 

 

 

(G3/4: 0%);

 

 

 

 

neuropathia

 

 

 

 

 

Aluszékonyság

 

 

 

 

(G3/4: <0,1%)

 

 

 

 

(G3/4: 0%)

 

Szembetegségek és

 

 

forgalomba

Fokozott

 

 

 

 

 

Kötőhártyagyulladás

 

 

 

 

 

szemészeti tünetek

 

(G3/4): <0,1%)

 

könnytermelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: <0,1%);

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

 

 

Arrhythmia