Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Alkalmazási előírás - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveEffentora
ATC-kódN02AB03
Hatóanyagfentanyl
GyártóTeva B.V.

1.A GYÓGYSZER NEVE

Effentora 100 mikrogramm bukkális tabletta

Effentora 200 mikrogramm bukkális tabletta

Effentora 400 mikrogramm bukkális tabletta

Effentora 600 mikrogramm bukkális tabletta

Effentora 800 mikrogramm bukkális tabletta

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Effentora 100 mikrogramm bukkális tabletta

100 mikrogramm fentanil (citrátsó formájában) bukkális tablettánként. Ismert hatású segédanyag: 10 mg nátrium tablettánként.

Effentora 200 mikrogramm bukkális tabletta

200 mikrogramm fentanil (citrátsó formájában) bukkális tablettánként. Ismert hatású segédanyag: 20 mg nátrium tablettánként.

Effentora 400 mikrogramm bukkális tabletta

400 mikrogramm fentanil (citrátsó formájában) bukkális tablettánként. Ismert hatású segédanyag: 20 mg nátrium tablettánként.

Effentora 600 mikrogramm bukkális tabletta

600 mikrogramm fentanil (citrátsó formájában) bukkális tablettánként. Ismert hatású segédanyag: 20 mg nátrium tablettánként.

Effentora 800 mikrogramm bukkális tabletta

800 mikrogramm fentanil (citrátsó formájában) bukkális tablettánként. Ismert hatású segédanyag: 20 mg nátrium tablettánként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Bukkális tabletta.

Effentora 100 mikrogramm bukkális tabletta

Lapos felületű, fehér, kerek, metszett élű tabletta, egyik oldalán mélynyomású „C”, másik oldalán „1” jelzéssel.

Effentora 200 mikrogramm bukkális tabletta

Lapos felületű, fehér, kerek, metszett élű tabletta, egyik oldalán mélynyomású „C”, másik oldalán „2” jelzéssel.

Effentora 400 mikrogramm bukkális tabletta

Lapos felületű, fehér, kerek, metszett élű tabletta, egyik oldalán mélynyomású „C”, másik oldalán „4” jelzéssel.

Effentora 600 mikrogramm bukkális tabletta

Lapos felületű, fehér, kerek, metszett élű tabletta, egyik oldalán mélynyomású „C”, másik oldalán „6” jelzéssel.

Effentora 800 mikrogramm bukkális tabletta

Lapos felületű, fehér, kerek, metszett élű tabletta, egyik oldalán mélynyomású „C”, másik oldalán „8” jelzéssel.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

Az Effentora alkalmazása áttöréses fájdalom csillapítására javallott idült daganatos fájdalom miatt már fenntartó opioid-kezelésben részesülő felnőtteknek.

Az „áttöréses fájdalom” a máskülönben uralt, tartósan fennálló fájdalom átmeneti, hirtelen felerősödése.

Fenntartó opioid-kezelésben azok a betegek részesülnek, akik egy héten keresztül vagy még tovább kapnak legalább 60 mg/nap morfint szájon át, legalább 25 mikrogramm/óra fentanilt transzdermálisan, legalább 30 mg/nap oxikodont, legalább 8 mg/nap hidromorfont szájon át vagy más opioidot ekvianalgetikus dózisban.

4.2Adagolás és alkalmazás

A kezelést a rákbetegek opioid-terápiájában jártas orvosnak kell elkezdenie, illetve a későbbiekben irányítania. Az orvosoknak gondolniuk kell a fentanillal való visszaélés lehetőségére. A betegek figyelmét fel kell hívni arra, hogy az áttöréses fájdalom kezelésére ne alkalmazzanak egyidejűleg két különböző fentaniltartalmú gyógyszert, és semmisítsenek meg minden, az áttöréses fájdalom kezelésére előzőleg felírt fentanil tartalmú készítményt, ha átváltanak az Effentora-kezelésre. Az összetévesztés és a lehetséges túladagolás elkerülése érdekében a betegek számára rendelkezésre álló különböző erősségű tabletták számának mindenkor a lehető legkisebbnek kell lennie.

Adagolás

Dózistitrálás

Az Effentora alkalmazásakor egyedileg kell beállítani a „hatásos”, megfelelő fájdalomcsillapítást biztosító és a legkevesebb mellékhatást előidéző adagot. Klinikai vizsgálatokban az áttöréses fájdalom csillapítására adott Effentora hatásos adagját nem lehetett az opioid napi fenntartó dózisa alapján előre becsülni.

A hatásos dózis eléréséig gondosan ellenőrizni kell a beteg állapotát.

Dózistitrálás az előzőleg más, fentanil tartalmú készítményeket nem szedő betegek kezelésekor Az Effentorát 100 mikrogramm kezdő adagban kell alkalmazni, majd azt szükség szerint növelni, a tabletta rendelkezésre álló hatáserősségeit (100, 200, 400, 600, 800 mikrogramm) felhasználva.

Dózistitrálás a más, fentanil tartalmú készítményekről átállított betegek kezelésekor

Az eltérő felszívódási jellemzők miatt tilos az átállítást 1:1 arányban végezni. Másik oralis fentanil-citrát készítményről történő átállításkor külön dózistitrálást kell végezni az Effentorával, mert az egyes készítmények biohasznosulása jelentősen eltérő. Mindazonáltal, ezeknél a betegeknél megfontolható 100 mikrogrammnál nagyobb kezdő adag alkalmazása.

A dózistitrálás módszere

A dózistitrálás során, ha a megfelelő analgesia nem következik be egyetlen tabletta alkalmazásának kezdetét követő 30 percen belül, akkor egy második, azonos hatáserősségű Effentora tabletta adható.

Ha az áttöréses fájdalomepizód kezeléséhez egynél több tabletta szükséges, akkor a következő epizód kezelésekor megfontolandó a dózisnak a következő, nagyobb hatáserősségig történő növelése.

A titrálás során több tabletta alkalmazható: legfeljebb négy 100 mikrogrammos vagy legfeljebb négy 200 mikrogrammos tabletta adható egyazon áttöréses fájdalomepizód kezelésére, a következő séma alapján végzett dózistitrálás során:

Ha az elsőként adott 100 mikrogrammos tabletta nem hatásos, akkor javasolható a betegnek, hogy kezelje az áttöréses fájdalom következő epizódját két 100 mikrogrammos tablettával. Ajánlatos egy-egy tablettát elhelyezni a szájüreg két oldalán. Ha ezt tekintik a hatásos dózisnak, akkor az áttöréses fájdalom elkövetkező epizódjainak kezelése egyetlen 200 mikrogrammos Effentora tablettával folytatható.

Ha egyetlen, 200 mikrogrammos (vagy két, 100 mikrogrammos) Effentora tablettát nem tekintenek hatásosnak, akkor javasolható a betegnek, hogy használjon két 200 mikrogrammos (vagy négy 100 mikrogrammos) tablettát a következő áttöréses fájdalomepizód kezelésére. Ajánlatos két-két tablettát elhelyezni a szájüreg két oldalán. Ha ezt tekintik a hatásos dózisnak, akkor az áttöréses fájdalom elkövetkező epizódjainak kezelése egyetlen 400 mikrogrammos Effentora tablettával folytatható.

A 600, illetve 800 mikrogrammos dózisok beállítására a 200 mikrogrammos tablettát kell használni.

A 800 mikrogrammot meghaladó adagokat nem értékelték klinikai vizsgálatok során.

Bármely adott áttöréses fájdalomepizód kezelésére legfeljebb két tabletta használható, kivétel ez alól az imént ismertetett módon, legfeljebb 4 tablettával végzett dózistitrálás.

A betegeknek legalább 4 órát kell várniuk, mielőtt újabb áttöréses fájdalomepizódot kezelnének Effentorával a dózistitrálás során.

Fenntartó kezelés

Miután a dózistitrálás során sikerült beállítani a hatásos adagot, a betegnek a továbbiakban ezt az adagot kell szednie egyetlen, adott hatáserősségű tablettaként. A daganatos alapbetegség progressziója miatt az áttöréses fájdalomepizódok intenzitása változhat és idővel a szükséges Effentora dózis növekedhet. Ezekben az esetekben egy második, ugyanolyan erősségű Effentora tabletta alkalmazható. Ha több, egymást követő alkalommal volt szükség második Effentora tablettára, a szokásos fenntartó dózist újra be kell állítani (lásd alább). A betegeknek a fenntartó kezelés során legalább 4 órát kell várniuk, mielőtt újabb áttöréses fájdalomepizódot kezelnének Effentorával.

A dózis ismételt beállítása

Az Effentora fenntartó adagját növelni kell, ha a betegnek egynél több tablettára van szüksége áttöréses fájdalomepizódonként, több egymást követő áttöréses fájdalomepizódon keresztül. Az adag ismételt beállításához ugyanazokat az elveket kell alkalmazni, mint a dózistitrálás során (lásd fent). Az opioid bázisterápia dózisának újbóli beállítására lehet szükség, ha a betegeken következetesen több mint négy áttöréses fájdalomepizód jelentkezik 24 óra alatt.

A kezelés abbahagyása

Az Effentorát azonnal el kell hagyni, ha a betegnél már nem jelentkeznek áttöréses fájdalomepizódok. A tartós háttérfájdalom kezelését az előírtaknak megfelelően kell folytatni.

Ha az összes opioid-terápia leállítása válik szükségessé, a hirtelen elvonási hatások kockázatának kezelése érdekében a beteget szoros orvosi megfigyelés alatt kell tartani.

Máj- vagy vesekárosodás

Az Effentorát körültekintően kell alkalmazni közepes vagy súlyos fokú máj- vagy vesekárosodásban szenvedő betegeknél (lásd 4.4 pont).

Xerostomiás betegek

A xerostomiás betegeknek tanácsos vizet inniuk, hogy megnedvesítsék a szájüreget az Effentora alkalmazása előtt. Ha ez nem eredményez megfelelő pezsgést, akkor más terápiára való áttérés javasolható.

Alkalmazás időskorúaknál (65 éves kor felett)

A klinikai vizsgálatokban a 65 évesnél idősebb betegeknél rendszerint alacsonyabb hatásos dózist titráltak, mint a fiatalabb betegeknél. Az Effentora dózisának titrálását időskorúak esetében fokozott körültekintéssel ajánlott végezni.

Gyermekek

Az Effentora biztonságosságát és hatásosságát 0-18 éves gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

Az Effentora tabletta nedvességgel érintkezve pezsgési reakcióval adja le a hatóanyagát. Ennélfogva, a betegeket figyelmeztetni kell, hogy ne nyissák fel a buborékcsomagolást csak, ha már készen állnak a tabletta szájüregbe helyezésére.

A buborékcsomagolás felnyitása

A betegeket figyelmeztetni kell, hogy NE próbálják kinyomni a tablettát a buborékcsomagoláson keresztül, mert ez megrongálhatja a bukkális tablettát. A helyes módszer a tabletta kiszabadítására a buborékcsomagolásból:

Az egyik buborékcsomagolás-egységet a perforáció mentén leszakítva le kell választani a buborékcsomagolás leveléről. A buborékcsomagolás-egységet ezután a védőfóliára nyomtatott vonal mentén meg kell hajlítani. A védőfóliát le kell választani, hogy szabaddá váljon a tabletta.

A betegeket figyelmeztetni kell, hogy ne próbálják meg összetörni vagy kettétörni a tablettát.

A buborékcsomagolásból eltávolított tabletta nem tartható el, mert épsége nem szavatolható, illetve véletlen gyógyszer-expozíció veszélye fenyegethet.

A tabletta bevétele

A betegeknek el kell távolítaniuk a tablettát a buborékcsomagolásból, majd az Effentora tablettát egészben, azonnal a szájüregbe kell helyezniük (a pofa és a fogíny közé, egy őrlőfog mellé).

Az Effentora tablettát nem szabad szopogatni, szétrágni vagy lenyelni, mert ez alacsonyabb plazmakoncentrációt eredményez, mint az előírt módon bevéve.

Az Effentora tablettát a szájüregbe kell helyezni és ott kell tartani a teljes széteséséhez elegendő ideig. Ez általában körülbelül 14-25 percet vesz igénybe.

Alternartív megoldásként a tabletta a nyelv alá helyezhető (lásd 5.2 pont).

Harminc perc elteltével, a szájüregben esetleg maradt Effentora tabletta maradványok egy pohár vízzel lenyelhetők.

Úgy tűnik, hogy szájnyálkahártyán történő alkalmazás után a tabletta teljes széteséséhez szükséges idő hossza nem befolyásolja a korai szisztémás fentanil-expozíciót.

A betegeknek nem szabad semmiféle ételt-italt fogyasztaniuk, ha a tabletta a szájüregben van.

A szájnyálkahártya irritációja esetén azt kell javasolni, hogy a tablettát a szájüregen belül máshová helyezzék.

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Fenntartó opioid-terápiában nem részesülő betegek kezelése, mivel fokozott a légzésdepresszió kockázata.

Súlyos légzésdepresszió vagy súlyos, obstruktív tüdőbetegségek.

Az áttöréses fájdalomtól eltérő akut fájdalom kezelésére.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Véletlen alkalmazás gyermekeknél

A betegeket és gondozóikat feltétlenül tájékoztatni kell arról, hogy az Effentora olyan hatóanyagot tartalmaz olyan mennyiségben, ami végzetes lehet, különösen egy gyermek számára. Ezért a tablettákat gyermekektől elzárva kell tartaniuk.

Ellenőrzés

Az opioid-függő mellékhatások kockázatának lehető legnagyobb mértékű csökkentése és a hatásos dózis meghatározása érdekében elengedhetetlen, hogy a betegek állapotát az egészségügyi szakemberek gondosan ellenőrizzék a dózistitrálás folyamata során.

Fenntartó opioid-kezelés

Fontos, hogy a beteg tartósan fennálló fájdalmának csillapítására adott fenntartó opioid-kezelést az Effentora-kezelés elkezdése előtt stabilizálják, és az, hogy az Effentora szedése alatt a beteg továbbra is részesüljön a fenntartó opioidkezelésben.

Légzésdepresszió

Mint minden opioid esetében, fentanil alkalmazásakor fennáll a klinikai szempontból jelentős légzésdepresszió kockázata. A betegek nem megfelelő kiválasztása (pl. olyan betegeknél történő alkalmazás, akik nem részesülnek fenntartó opioid-kezelésben) és/vagy a nem megfelelő adagolás mind az Effentora, mind más fentanil készítmények esetében fatális kimenetellel végződött.

Az Effentora csak a 4.1 pontban meghatározott állapotokban alkalmazható.

Krónikus obstruktív tüdőbetegség

Különösen körültekintően kell eljárni, ha az Effentora dózistitrálását nem súlyos, idült obstruktív tüdőbetegségben vagy más, légzésdepresszióra hajlamosító kórképekben szenvedő betegeken végzik, mert még az Effentora szokványos, terápiás adagjai is tovább csökkenthetik a légzőközpont működését, egészen a légzési elégtelenségig.

Alkohol

Alkohol és fentanil egyidejű alkalmazása fokozott depresszív hatást idézhet elő, ami végzetes kimenetelű lehet (lásd 4.5 pont).

Fokozott koponyaűri nyomás, tudatzavar

Az Effentora csak rendkívül körültekintően adható azoknak a betegeknek, akik különösen érzékenyen reagálhatnak a széndioxid-retenció intracraniális hatásaira – mint például azok, akiken fokozott koponyaűri nyomás vagy tudatzavar tünetei mutatkoznak. Fejsérülést elszenvedett betegek esetében az opioidok elfedhetik a klinikai kórlefolyást, ezért csak klinikailag indokolt esetben adhatók.

Szívbetegség

A fentanil bradycardiát okozhat. A fentanilt körültekintően kell alkalmazni olyan betegeknél, akiknél korábban bradyarrhythmia állt fenn, vagy aktuálisan bradyarrhytmia áll fenn.

Károsodott máj- vagy veseműködés

Ezen kívül, az Effentora tablettát körültekintően kell adni károsodott máj- vagy veseműködésű betegeknek. Bár a máj- vagy a vesekárosodásnak a gyógyszer farmakokinetikájára kifejtett hatását nem értékelték, intravénás alkalmazás után, máj- vagy vesekárosodásban bizonyítottan változik a fentanil clearance-e – a metabolikus cleareance és a plazmafehérjék változásai miatt. Effentora adása után a károsodott máj- vagy veseműködés egyaránt növelheti a lenyelt fentanil biohasznosulását és csökkentheti annak szisztémás clearance-ét, ami fokozott és elhúzódó opioid-hatáshoz vezethet.

Ennélfogva, különösen körültekintően kell eljárni a dózistitrálás folyamata során közepes vagy súlyos fokú máj- vagy vesekárosodásban szenvedő betegek esetében.

Gondos mérlegelés szükséges hypovolaemiás és hypotoniás betegek esetében.

Szerotonin-szindróma

Elővigyázatosság javasolt, amennyiben az Effentorát olyan gyógyszerekkel együtt alkalmazzák, amelyek befolyásolják a szerotonerg neurotranszmitter rendszereket.

Potenciálisan életveszélyes szerotonin-szindróma léphet fel szerotonerg gyógyszerek, például szelektív szerotonin-visszavétel gátlók (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor – SSRI) és szerotonin-noradrenalin-visszavétel gátlók (Serotonin Norepinephrine Re-uptake Inhibitor – SNRI), valamint a szerotonin metabolizmusát csökkentő gyógyszerek (köztük monoamin-oxidáz [MAO] gátlók) egyidejű alkalmazása esetén. Ez az ajánlott dózisok alkalmazása esetén is előfordulhat.

A szerotonin-szindrómába tartozhat a mentális állapot megváltozása (például agitatio, hallucinációk, kóma), a vegetatív instabilitás (például tachycardia, ingadozó vérnyomás, hyperthermia), a neuromuscularis elváltozások (például hyperreflexia, koordinációs zavarok, izommerevség) és/vagy a gastrointestinalis tünetek (például hányinger, hányás, hasmenés).

Amennyiben szerotonin-szindróma gyanítható, a Effentorával végzett kezelést abba kell hagyni.

Tolerancia, függőség

Tolerancia, továbbá szomatikus és/vagy pszichés függőség alakulhat ki opioidok (pl. fentanil) ismételt adása után. Mindazonáltal, opioidok terápiás alkalmazás után ritka a iatrogén addikció.

Kontrollált nátrium diéta

Az Effentora 100 mikrogramm bukkális tabletta 10 mg per tabletta nátriumot tartalmaz.

Az Effentora 200, 400, 600 és 800 mikrogramm bukkális tabletta 20 mg per tabletta nátriumot tartalmaz.

Ezt kontrollált nátrium diéta esetén figyelembe kell venni.

Anafilaxia és túlérzékenység

Az oralis transmucosalis fentanil készítmények alkalmazásával kapcsolatban anafilaxiáról és túlérzékenységről számoltak be (lásd 4.8 pont).

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A CYP3A4 aktivitását befolyásoló szerek

A fentanilt főként a humán citokróm P450 enzimrendszer 3A4 izoenzimje (CYP3A4) metabolizálja, ezért potenciális kölcsönhatások léphetnek fel, ha az Effentorát együtt adják a CYP3A4 aktivitását befolyásoló szerekkel.

CYP3A4-induktorok

Egyidejű alkalmazása a CYP3A4 aktivitását indukáló szerekkel csökkentheti az Effentora hatékonyságát.

CYP3A4-gátlók

Az Effentora és erős CYP3A4 gátlók (pl. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomicin, klaritromicin vagy nelfinavir), illetve közepesen erős CYP3A4 gátlók (pl. amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicin, flukonazol, foszamprenavir, grapefruitlé vagy verapamil) egyidejű alkalmazása magasabb fentanil plazmakoncentrációt eredményezhet, és ez súlyos mellékhatásokat okozhat, beleértve a fatális légzésdepressziót. Az Effentorát közepesen erős vagy erős CYP3A4 inhibitorokkal együtt kapó betegek állapotát hosszú időn keresztül gondosan monitorozni kell. A dózisnövelést körültekintően kell végezni.

A központi idegrendszeri depresszív hatás fokozására képes szerek

A fentanil egyidejű alkalmazása más, a központi idegrendszer működését gátló szerekkel, többek között más opioidokkal, nyugtatókkal vagy altatókkal, általános anesztetikumokkal, fenotiazinokkal, trankvillánsokkal, izomrelaxánsokkal, szedatív hatású antihisztaminokkal és az alkohollal additív depresszív hatást fejthet ki, ami végzetes kimenetelű lehet (lásd 4.4 pont).

Részleges opioid-agonisták/-antagonisták

A részleges opioid-agonisták/-antagonisták (pl. buprenorfin, nalbufin, pentazocin) egyidejű alkalmazása nem ajánlott. Ezeknek nagy az affinitása az opioid-receptorokhoz, és viszonylag alacsony az intrinsic aktivitásuk, ezért részben antagonizálják a fentanil fájdalomcsillapító hatását, és elvonási tüneteket válthatnak ki opioid-függő betegeknél.

Szerotonerg szerek

A fentanil szerotonerg szerrel, például szelektív szerotonin-visszavétel gátlóval (SSRI) vagy szerotonin-noradrenalin-visszavétel gátlóval (SNRI), illetve monoamin-oxidáz (MAO) gátlóval együtt történő alkalmazása fokozhatja egy potenciálisan életveszélyes állapot, a szerotonin-szindróma kockázatát. Az Effentora alkalmazása nem javasolt olyan betegek esetében, akik a megelőző

14 napban MAO-gátlókat kaptak, mert opioid fájdalomcsillapítók alkalmazása kapcsán a hatás MAO-gátlók általi nagyfokú és kiszámíthatatlan potencírozásáról számoltak be.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

A fentanil terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nincsenek megfelelő adatok. Állatkísérletek során reproduktív toxicitást igazoltak (lásd 5.3 pont). Emberben a potenciális veszély nem ismert. Az Effentorát a terhesség ideje alatt nem szabad alkalmazni, csak akkor, ha erre egyértelműen szükség van.

A fentanil terhesség alatti hosszú távú alkalmazásakor fennáll az újszülöttkori opioid-elvonási szindróma veszélye, amely akár életveszélyes is lehet, ha nem ismerik fel és nem kezelik, továbbá neonatológiában jártas szakemberek által kidolgozott protokollok szerinti ellátást igényel. Ha terhes nőnél hosszabb ideig szükséges az opioid adása, tájékoztatni kell a beteget az újszülöttkori opioid-elvonási szindróma veszélyéről, és gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő kezelés elérhető legyen (lásd 4.8 pont).

Nem ajánlott fentanilt adni a vajúdás és a szülés során (a császármetszést is beleértve), mert a fentanil átjut a méhlepényen, és légzésdepressziót okozhat a magzatban. Ha Effentora adására kerül sor, akkor antidotumot kell készenlétben tartani a gyermek számára.

Szoptatás

A fentanil kiválasztódik az anyatejbe, szedációt és légzésdepressziót okozhat a szoptatott csecsemőnél. Szoptató anyáknak nem szabad fentanilt alkalmazniuk, és a szoptatást nem szabad újrakezdeniük a fentanil utolsó alkalmazását követő legalább 5 napig.

Termékenység

A fertilitással kapcsolatban nem állnak rendelkezésre humán adatok. Állatkísérletekben a hím fertilitás károsodott (lásd 5.3 pont).

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítménynek a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták. Mindazonáltal, az opioid fájdalomcsillapítók károsítják a potenciálisan balesetveszélyes tevékenységekhez (pl. járművezetés, gépkezelés) szükséges szellemi és/vagy fizikai képességeket. Tanácsolni kell a betegeknek, hogy ne vezessenek és ne kezeljenek gépeket, ha álmosságot, szédülést vagy látászavart tapasztalnak az Effentora szedése során, továbbá ne vezessenek és ne kezeljenek gépeket, amíg ki nem tapasztalták, hogy miként reagálnak.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

Az opioidok jellegzetese mellékhatásaira kell számítani az Effentora alkalmazásakor. Gyakori, hogy ezek intenzitása csökken, sőt akár teljesen meg is szűnhetnek a gyógyszer folyamatos alkalmazása során, amint beállítják a beteg számára legmegfelelőbb dózist. Mindazonáltal, a legsúlyosabb mellékhatások a légzésdepresszió (ami esetleg apnoéhoz és légzésleálláshoz vezethet), a keringészavar, a hypotonia és a shock, és ezeket minden betegen gondosan figyelni kell.

Az Effentorával végzett klinikai vizsgálatokat az áttöréses fájdalom kezelése során mutatkozó biztonságosság és hatékonyság értékelésére tervezték. Tartós fájdalmai miatt mindegyik beteg más opioidokat (pl. retard morfinkészítményt vagy transzdermális fentanilt) is kapott egyidejűleg. Emiatt lehetetlen egyértelműen különválasztani az Effentora kizárólagos hatásait.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

A klinikai vizsgálatok és a forgalomba hozatal utáni tapasztalatok alapján a következő mellékhatásokról számoltak be az Effentora és/vagy egyéb fentanil tartalmú vegyületek alkalmazása kapcsán. Az alábbi mellékhatások a MedDRA által alkalmazott terminológia szerint, szervrendszerenként és a gyakoriság szerint vannak felsorolva (a gyakorisági kategóriákat a következőképpen határozták meg: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 – <1/10), nem gyakori

(≥1/1000 – <1/100); ritka ( 1/10 000 - <1/1000), nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg); az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra:

 

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

Ritka

Nem ismert

 

gyakori

 

 

 

 

Fertőző

 

Oralis

Pharyngitis

Oralis pustula

 

betegségek és

 

candidiasis

 

 

 

parazita-

 

 

 

 

 

fertőzések

 

 

 

 

 

Vérképző-

 

Anaemia

Thrombocyto-

 

 

szervi és

 

Neutropenia

penia

 

 

nyirok-

 

 

 

 

 

rendszeri

 

 

 

 

 

betegségek

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

Immun-

 

 

 

Túlérzékeny-

 

rendszeri

 

 

 

ség*

 

betegségek

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

Endokrin

 

 

 

Hypogonadis-

Mellékvese-

betegségek

 

 

 

mus

elégtelenség

és tünetek

 

 

 

 

Androgénhiány

Anyagcsere-

 

Étvágytalanság

 

 

 

és

 

 

 

 

 

táplálkozási

 

 

 

 

 

betegségek

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

Ritka

Nem ismert

 

gyakori

 

 

 

 

Pszichiátriai

 

Depresszió

Eufóriás

 

 

kórképek

 

Szorongás

hangulat

 

 

 

 

Zavart állapot

Idegesség

 

 

 

 

Insomnia

Hallucináció

 

 

 

 

 

Vizuális

 

 

 

 

 

hallucináció

 

 

 

 

 

A mentális

 

 

 

 

 

státusz

 

 

 

 

 

megváltozása

 

 

 

 

 

Gyógyszer-

 

 

 

 

 

függőség

 

 

 

 

 

(addikció)*

 

 

 

 

 

Dezorientáció

 

 

Idegrendszeri

Szédülés

Dysgeusia

Csökkent

Kognitív

Tudatvesztés*

betegségek

Fejfájás

Somnolentia

tudatszint

zavar

Convulsio

és tünetek

 

Lethargia

Figyelemzavar

Motoros

 

 

 

Tremor

Egyensúly-

dysfunctio

 

 

 

Sedatio

zavar

 

 

 

 

Hypaesthesia

Dysarthria

 

 

 

 

Migraine

 

 

 

Szembeteg-

 

 

Látászavar

Szokatlan

 

ségek és

 

 

Ocularis

érzés a

 

szemészeti

 

 

hyperaemia

szemben

 

tünetek

 

 

Homályos

Photopsia

 

 

 

 

látás

 

 

 

 

 

Csökkent

 

 

 

 

 

látásélesség

 

 

A fül és az

 

 

Vertigo

 

 

egyensúly-

 

 

Tinnitus

 

 

érzékelő

 

 

Diszkomfort-

 

 

szerv

 

 

érzés a fülben

 

 

betegségei és

 

 

 

 

 

tünetei

 

 

 

 

 

Szívbeteg-

 

Tachycardia

Bradycardia

 

 

ségek és a

 

 

 

 

 

szívvel

 

 

 

 

 

kapcsolatos

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

Érbetegségek

 

Hypotensio

Kipirulás

 

 

és tünetek

 

Hypertensio

Hőhullám

 

 

Légzőrend-

 

Dyspnoe

Légzésdep-

 

Légzésleállás

szeri,

 

Pharyngolaryn-

resszió

 

*

mellkasi és

 

gealis fájdalom

Alvási apnoe

 

 

mediastinalis

 

 

szindróma

 

 

betegségek

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

Ritka

Nem ismert

 

gyakori

 

 

 

 

Emésztőrend

Hányinger

Székrekedés

Ileus

A szájnyálka-

 

szeri

Hányás

Stomatitis

A szájüreg ki-

hártya

 

betegségek

 

Szájszárazság

fekélyesedése

felhólyago-

 

és tünetek

 

Hasmenés

Oralis

sodása

 

 

 

Hasi fájdalom

hypaesthesia

Száraz ajak

 

 

 

Gastro-

Oralis

 

 

 

 

oesophagealis

diszkomfort

 

 

 

 

reflux betegség

A szájnyálka-

 

 

 

 

Ventricularis

hártya

 

 

 

 

diszkomfort

elszíneződése

 

 

 

 

Dyspepsia

Oralis lágy-

 

 

 

 

Fogfájás

részbetegség

 

 

 

 

 

Glossodynia

 

 

 

 

 

A nyelv fel-

 

 

 

 

 

hólyagosodása

 

 

 

 

 

Ínyfájdalom

 

 

 

 

 

A nyelv ki-

 

 

 

 

 

fekélyesedése

 

 

 

 

 

Nyelvbetegség

 

 

 

 

 

Oesophagitis

 

 

 

 

 

Kicserepese-

 

 

 

 

 

dett ajkak

 

 

 

 

 

Fogbetegség

 

 

Máj- és

 

 

Epeúttágulat

 

 

epebetegsé-

 

 

 

 

 

gek, illetve

 

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

 

A bőr és a

 

Pruritus

Hideg veríték

Onychorrhexis

 

bőr alatti

 

Hyperhidrosis

Az arc

 

 

szövet

 

Bőrkiütés

feldagadása

 

 

betegségei és

 

 

Generalizált

 

 

tünetei

 

 

viszketés

 

 

 

 

 

Alopecia

 

 

A csont- és

 

Myalgia

Izomrángás

 

 

izomrend-

 

Hátfájás

Izomgyenge-

 

 

szer,

 

 

ség

 

 

valamint a

 

 

 

 

 

kötőszövet

 

 

 

 

 

betegségei és

 

 

 

 

 

tünetei

 

 

 

 

 

Vese- és

 

 

Vizeletreten-

 

 

húgyúti

 

 

ció

 

 

betegségek

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

 

 

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

Ritka

Nem ismert

 

gyakori

 

 

 

 

Általános

Az alkalmazás

Perifériás

Rossz közérzet

 

Láz

tünetek, az

helyén

oedema

Tunyaság

 

Újszülöttkori

alkalmazás

jelentkező

Fáradtság

Mellkasi

 

elvonási

helyén fellépő

reakciók,

Gyengeség

diszkomfort

 

szindróma

reakciók

köztük a

Gyógyszer-

Abnormális

 

(lásd

 

vérzés,

megvonási

érzet

 

4.6 pont)

 

fájdalom,

szindróma*

Idegesség,

 

 

 

fekély,

Hidegrázás

nyugtalanság

 

 

 

irritáció,

 

érzés

 

 

 

paraesthesia,

 

Szomjúság

 

 

 

anaesthesia,

 

Hidegség érzés

 

 

 

erythema,

 

Forróság érzés

 

 

 

oedema,

 

 

 

 

 

duzzanat és

 

 

 

 

 

vesiculák

 

 

 

 

Laboratóriumi

 

Csökkent

Csökkent

 

 

és egyéb

 

testsúly

vérlemezke-

 

 

vizsgálatok

 

 

szám

 

 

eredményei

 

 

Szívfrekvencia

 

 

 

 

 

-növekedés.

 

 

 

 

 

Haematokrit-

 

 

 

 

 

csökkenés

 

 

 

 

 

Haemoglobin-

 

 

 

 

 

csökkenés

 

 

Sérülés,

 

Elesés

 

 

 

mérgezés és a

 

 

 

 

 

beavatkozás-

 

 

 

 

 

sal

 

 

 

 

 

kapcsolatos

 

 

 

 

 

szövődmé-

 

 

 

 

 

nyek

 

 

 

 

 

* Lásd a Kiválasztott mellékhatások leírása pontot.

Kiválasztott mellékhatások leírása

Az opioidok, mint például a fentanil ismételt alkalmazásakor tolerancia, fizikai és/vagy pszichikai függőség alakulhat ki (lásd 4.4 pont).

Transmucosalis fentanil készítmények alkalmazása kapcsán opioidmegvonási tüneteket, például hányingert, hányást, hasmenést, szorongást, hidegrázást, tremort és verejtékezést észleltek.

Túladagoláskor eszméletvesztést és légzésleállást észleltek (lásd 4.9 pont).

A forgalomba hozatal utáni tapasztalatok alapján túlérzékenységi reakciókról számoltak be, ideértve a bőrkiütést, bőrpírt, ajak- és arcduzzanatot és a csalánkiütést (lásd 4.4 pont).

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Tünetek

A fentanil túladagolás tünetei várhatóan hasonló természetűek, mint az intravénásan adott fentanilé és más opioidoké, és ez a farmakológiai hatásainak fokozódása, amelyek közül a legsúlyosabb, jelentős hatás a tudatállapot-változás, az eszméletvesztés, a hypotensio, a légzésdepresszió, a respiratoricus distress és a légzési elégtelenség, amely halállal végződött.

Kezelés

Az opioid túladagolás akut kezelésének teendői: az Effentora bukkális tabletta eltávolítása (ha még mindig a szájüregben van); átjárható légút biztosítása; a beteg fizikai és verbális serkentése; a tudatállapot szintjének, a légzés és a vérkeringés állapotának felmérése; szükség esetén asszisztált lélegeztetés (légzéstámogatás).

Túladagolás (véletlen lenyelés) opioiddal még nem kezelt személynél

Ha opioiddal még nem kezelt személyen következik be túladagolás (véletlen lenyelés), vénabiztosítás után naloxont vagy más opioid-antagonistát kell adni, ha ez klinikai szempontból indokolt. A túladagolást követő légzésdepresszió időtartama hosszabb lehet az opioid antagonista hatástartamánál (a naloxon felezési ideje pl. 30-81 perc), ezért ismételt adására lehet szükség. Erről az egyes opioid-antagonisták alkalmazási előírásában kell tájékozódni.

Túladagolás fenntartó opioid-kezelésben részesülő betegeknél

Fenntartó opioid-kezelésben részesülő betegeken bekövetkezett túladagolás kezeléséhez vénát kell biztosítani. Egyes esetekben helyénvaló lehet naloxon vagy más opioid-antagonista megfontolt alkalmazása, azonban ez heveny elvonási tünetegyüttes kiváltásának kockázatával jár.

Noha légzést akadályozó izommerevséget Effentora adása után nem észleltek, ez mind fentanillal, mind más opioidokkal lehetséges. Ha előfordul, asszisztált lélegeztetéssel, opioid-antagonista, illetve végső alternatívaként neuromuszkuláris blokkoló adásával kezelendő.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: fájdalomcsillapítók; opioidok; ATC kód: N02AB03.

Hatásmechanizmus és farmakodinámiás hatások

A fentanil egy opioid fájdalomcsillapító, mely elsősorban az opioid µ-receptorral lép kölcsönhatásba. Elsődleges terápiás hatása az analgézia és a szedálás. Másodlagos farmakológiai hatásai: légzésdepresszió, bradycardia, hypothermia, székrekedés, miosis, fizikai függőség és euphoria.

A fentanil fájdalomcsillapító hatása plazmaszintjének a függvénye. Általában véve, a hatásos, illetve a toxikus koncentráció az opioid-tolerancia fokozódásával arányosan nő. A tolerancia kialakulásának üteme egyénenként jelentősen különbözik. Ennek megfelelően, a kívánt hatás eléréséhez az Effentora adagját egyedileg kell beállítani (lásd 4.2 pont).

Az összes opioid µ-receptor agonista, köztük a fentanil is, dózisfüggő légzésdepressziót idéz elő. A légzésdepresszió kockázata kisebb hosszan tartó opioid-kezelésben részesülő betegeknél, mert ezeknél a betegeknél tolerancia alakul ki a légzésdeprimáló hatásokkal szemben.

Az opioidok befolyásolhatják a hypothalamus–hypophysis–mellékvese/gonádok tengelyt. Az esetleg észlelhető eltérések között előfordulhat a szérum prolaktinszint emelkedése, valamint a plazma kortizol- és tesztoszteronszint csökkenése. A panaszok és klinikai tünetek a fenti hormonális eltérésekből adódhatnak (lásd még 4.8 pont).

Klinikai hatásosság és biztonságosság

Az Effentora biztonságosságát és hatásosságát olyan betegeken értékelték, akik a gyógyszert az áttöréses fájdalomepizód fellépésekor vették be. Az Effentora preventív alkalmazását – várható

fájdalomepizódok enyhítésére – nem tanulmányozták a klinikai vizsgálatok során. Két kettős-vak, randomizált, placebo-kontrollos, keresztezett elrendezésű vizsgálatot végeztek, összesen 248, áttöréses fájdalomban szenvedő rákos betegen, akik naponta átlagosan 1-4 áttöréses fájdalomepizódot éltek át a fenntartó opioid-kezelés során. A bevezető, nyílt vizsgálati fázisban beállították az Effentora hatásos dózisát. Azok a betegek, akiknél a hatásos dózist sikerült megállapítani, továbbléptek a vizsgálat kettős-vak szakaszába. A legfőbb hatékonysági változó a betegek által értékelt fájdalomintenzitás volt. A betegek 11 fokozatú skálán értékelték a fájdalom intenzitását. Minden egyes áttöréses fájdalomepizód alkalmával kezelés előtt, illetve azt követően több időpontban értékelték a fájdalomintenzitást.

Abetegek 67%-ában sikerült hatásos dózist beállítani.

Apivotális klinikai vizsgálatban (1-es vizsgálat) az elsődleges végpont az adagolástól a 60. percig bezárólag meghatározott fájdalomintenzitás-pontszámok különbségeinek átlagolt összege (SPID60) volt. Ez a placebóhoz képest statisztikailag szignifikáns volt (p<0,0001).

Átlagos fájdalomintenzitás-különbség (SEM)

1-es számú vizsgálat: Az egyes időpontokban mért fájdalomintenzitás átlagos különbsége (±SEM) (teljes analízis készlet).

SPID60 átlag (±SD)

EFFENTORA=9,7(5,58) p<0,0001

Placebo=4,9(4,38)

A vizsgálati készítmény alkalmazása óta eltelt idő (perc)

Terápiás csoport: EFFENTORA

Placebo

+ p<0,0001 EFFENTORA vs. placebo, az EFFENTORA javára, variancia-analízis alapján PID = fájdalomintenzitás különbség; SEM = az átlag standard hibája

 Placebo

Átlagos fájdalomintenzitás-különbség (SEM)

2-es számú vizsgálat: Az egyes időpontokban mért fájdalomintenzitás átlagos különbsége (±SEM) (teljes analízis készlet).

SPID30 átlag (±SD) EFFENTORA=3,2(2,60) p<0,0001 Placebo=2,0(2,21)

A vizsgálati készítmény alkalmazása óta eltelt idő (perc)

Terápiás csoportok:  EFFENTORA

* p<0,01 EFFENTORA vs. placebo, az EFFENTORA javára, egymintás Wilcoxon-féle előjeles rangpróba + p<0,0001 EFFENTORA vs. placebo, az EFFENTORA javára, egymintás Wilcoxon-féle előjeles rangpróba PID=fájdalomintenzitás-különbség; SEM=átlag standard hibája

A második pivotális vizsgálatban (2-es vizsgálat) a SPID30 volt az elsődleges végpont, ami szintén statisztikailag szignifikáns volt a placebóhoz képest (p<0,0001).

Statisztikailag szignifikáns mértékben javult a fájdalomintenzitás-különbség az Effentora javára a placebóhoz képest, az 1-es vizsgálat során már a gyógyszer beadása után 10 perccel, a 2-es vizsgálat során 15 perccel (a legkorábbi mérési időpontban). Ezek a különbségek a továbbiakban is szignifikánsak maradtak minden későbbi időpontban és mind a két vizsgálatban.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Általános bevezetés

A fentanil erősen lipofil, ezért nagyon gyorsan felszívódhat a szájnyálkahártyán keresztül, illetve lassabban a hagyományos gastrointestinalis alkalmazás esetén. First-pass metabolizmuson megy keresztül a májban és a bélben, és a metabolitok nem járulnak hozzá a fentanil terápiás hatásaihoz.

Az Effentora gyógyszerbeviteli módja pezsgési reakción alapul, ami növeli a fentanil szájnyálkahártyán keresztül történő felszívódásának ütemét és mértékét. A pezsgési reakciót kísérő, átmeneti pH változások optimalizálhatják az oldódást (alacsonyabb pH-nál), illetve a membrán-permeációt (magasabb pH-nál).

A tartózkodási idő (meghatározás szerint az az időtartam, ami a szájnyálkahártyán történő alkalmazást követően a tabletta teljes széteséséhez szükséges) nem befolyásolja a kezdeti szisztémás fentanil-expozíciót. A szájüregben (azaz a pofa és a fogíny közé helyezett) vagy nyelv alatt alkalmazott 400 mikrogramm Effentora tablettával végzett összehasonlító vizsgálat során bebizonyították, hogy a bioekvivalencia-kritériumok teljesültek.

A vese- vagy májkárosodás hatását az Effentora farmakokinetikájára nem vizsgálták.

Felszívódás:

Az Effentora szájnyálkahártyán történő alkalmazása után a fentanil jól felszívódik, abszolút biohasznosulása 65%. Az Effentora felszívódási profilja javarészt egy kezdeti, gyors, a szájnyálkahártyán keresztül zajló felszívódás eredménye. A maximális plazmaszint (vénás vérvételek után) általában egy órán belül kialakul a szájnyálkahártyán történő alkalmazás után. A teljes alkalmazott dózis körülbelül 50%-a rövid idő alatt felszívódik a nyálkahártyán keresztül és szisztémásan hozzáférhetővé válik. A teljes dózis fennmaradó másik fele lenyelésre kerül, és lassan szívódik fel a tápcsatornából. A lenyelt mennyiség körülbelül 30%-a (a teljes adag 50%-a) elkerüli a májban és a bélben zajló first-pass eliminációt és szisztémásan hozzáférhetővé válik.

A főbb farmakokinetikai jellemzőket a következő táblázat szemlélteti.

Az Effentora felnőtt betegeken meghatározott farmakokinetikai jellemzői*

Farmakokinetikai jellemző (átlag)

Effentora 400 mikrogramm

Abszolút biohasznosulás

65% (±20%)

A nyálkahártyán keresztül felszívódó frakció

48%

(±31,8%)

Tmax (perc) **

46,8

(20-240)

Cmax (ng/ml)

1,02 (± 0,42)

AUC0-tmax (ng×óra/ml)

0,40 (± 0,18)

AUC0-inf (ng×óra/ml)

6,48 (± 2,98)

* Vénás vér(plazma) minták alapján. A fentanil szérumban elért koncentrációja meghaladta a plazmaszintet: a szérumban az AUC-értéke körülbelül 20%-kal, a Cmax 30%-kal magasabb volt a plazma AUC- és Cmax-értékeknél. E különbség oka ismeretlen.

** A Tmax-értékek középértékek (tartományt).

Az Effentora és az oralis transmucosalis fentanil-citrát (OTFC) abszolút és relatív biohasznosulását összehasonlító farmakokinetikai vizsgálatok során a fentanil felszívódásának üteme és mértéke az Effentora esetében 30-50%-kal nagyobb expozíciót mutatott, mint az OTFC esetében. Másik oralis fentanil-citrát készítményről történő átállításkor külön dózistitrálást kell végezni az Effentorával, mert az egyes készítmények biohasznosulása jelentősen eltérő. Mindazonáltal, ezeknél a betegeknél megfontolható 100 mikrogrammnál nagyobb kezdő adag alkalmazása.

 

 

 

Átlagos plazmakoncentráció vs. idő

 

 

EFFENTORA, ill. OTFC egyszeri adagjainak adása után,egészséges önkéntesekben meghatározott jellemzők

 

1.0

 

 

 

 

400 µg EFFENTORA

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTFC (400 µg-ra normalizálva)

 

 

 

 

 

 

(ng/ml)

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

plazmakoncentráció

 

 

 

 

 

 

 

0.6

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentanil

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyógyszeradag adása óta eltelt idő (óra)

 

 

Az OTCF adatok korrigálva vannak (800 µg-ról 400 µg-ra).

Különbségeket észleltek az Effentora-expozícióban egy klinikai vizsgálat során, 1-es fokozatú

mucositisben szenvedő betegeknél. A Cmax 1%-kal, az AUC0- 25%-kal magasabb volt mucositisben szenvedő betegeknél, mint mucositisben nem szenvedőknél. A megfigyelt különbségek klinikai szempontból nem voltak jelentősek.

Eloszlás

A fentanil erősen lipofil, jól eloszlik az érrendszer után, nagy látszólagos eloszlási térfogattal. Az Effentora szájnyálkahártyán történő alkalmazása után a fentanil eloszlása kezdetben gyors, ez a fentanil egyensúlyba hozását jelenti a plazma és a nagy véráramlású szövetek (agy, szív, tüdő) között. Ezt követően a fentanil redisztribúciója következik be a mély szöveti kompartment (izom és zsír) és a plazma között.

A fentanil plazmafehérje kötődése 80-85%-os. A legfőbb kötő fehérje a savanyú alfa-1-glikoprotein, azonban az albumin és a lipoproteinek is közreműködnek bizonyos mértékig. A fentanil szabad frakciója az acidózissal növekszik.

Biotranszformáció

Az Effentora szájnyálkahártyán történő alkalmazását követő anyagcsereutakat nem határozták meg a klinikai vizsgálatokban. A fentanilt a májban és a bélnyálkahártyában norfentanillá metabolizálja a CYP3A4 izoenzim. A norfentanil nem bizonyult farmakológiailag aktívnak állatkísérletekben. A fentanil alkalmazott dózisának több mint 90%-a eliminálódik N-dealkilezett és -hidroxilezett, inaktív metabolitokká biotranszformálódva.

Elimináció

Fentanil intravénás adása után az alkalmazott dózis kevesebb mint 7%-a választódik ki változatlanul a vizelettel, és csak körülbelül 1%-a választódik ki változatlanul a széklettel. A metabolitok javarészt a vizelettel választódnak ki, a széklettel történő exkréció kevésbé jelentős.

Effentora adása után a fentanil elimináció végső fázisa a plazma és a mély szöveti kompartment közötti újraeloszlás eredménye. Az eliminációnak ez a szakasza lassú, ezért a medián terminális eliminációs felezési idő (t ½) körülbelül 22 óra a pezsgőtabletta gyógyszerforma szájnyálkahártyán történő alkalmazását követően, és körülbelül 18 óra intravénás adás után. A fentanil teljes plazma clearance-e intravénás alkalmazás után körülbelül 42 liter/óra.

Linearitás/nem-linearitás

A dózis-proporcionalitás 100 mikrogrammtól 1000 mikrogrammig bizonyított.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A hagyományos – farmakológiai biztonságossági, ismételt dózistoxicitási, genotoxicitási és karcinogenitási – vizsgálatokból származó nem klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény alkalmazásakor humán vonatkozásban különleges kockázat nem várható.

Patkányokon és nyulakon végzett embrio-foetalis fejlődési toxicitási vizsgálatok semmilyen, a vegyület okozta malformációt vagy fejlődésbeli eltérést nem mutattak, ha a gyógyszert az organogenezis szakaszában alkalmazták.

Egy patkányokon végzett fertilitási és korai embriófejlődési vizsgálat során hímek által közvetített hatást figyeltek meg magas dózisoknál (300 mikrogramm/kg/nap, s.c.), amit a fentanil állatkísérletek során tapasztalt szedatív hatása következményének tartanak.

Patkányokon végzett pre– és postnatalis fejlődési vizsgálatok során az utódok túlélési aránya lényegesen csökkent olyan dózisoknál, amelyek súlyos anyai toxicitást váltottak ki. Anyai toxikus dózisoknál azt tapasztalták továbbá, hogy az F1 utódok testi fejlődése, szenzoros funkciói, reflexei és magatartása késve alakult ki. E hatások olyan indirekt hatások is lehetnek, amelyek a megváltozott anyai gondoskodás és/vagy a csökkent szoptatási arány, vagy a fentanilnak az utódokra gyakorolt közvetlen hatása is lehet.

Fentanillal végzett karcinogenitási vizsgálatok (26 hetes dermalis alternatív bioassay Tg.AC transzgenikus egereken, két éves subcutan karcinogenitási vizsgálat patkányokon) semmilyen rákkeltő potenciálra utaló eredményt nem mutattak. A karcinogenitási vizsgálat során kezelt patkányok agyából készült metszetek értékelése agyi elváltozásokat mutatott a nagy dózisú fentanil-citráttal kezelt állatoknál. Ezen eredmények jelentősége az emberre nézve nem ismert.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Mannit,

A-típusú karboximetil-keményítő-nátrium,

Nátrium-hidrogénkarbonát,

Vízmentes nátrium-karbonát,

Vízmentes citromsav,

Magnézium-sztearát

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

3 év.

6.4Különleges tárolási előírások

A nedvességtől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

Laminált aluminium PVC/alufólia/poliamid/PVC buborékcsomagolás, papír/poliészter fedőlappal.

4 vagy 28 tablettát tartalmazó buborékcsomagolás, kartondobozban. Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

A betegeknek és gondozóiknak javasolni kell, hogy a felbontatlan, a rendelt gyógyszermennyiségből megmaradt tablettákat semmisítsék meg, amint azokra már nincs szükség.

Bármilyen használt vagy fel nem használt, de már szükségtelenné vált gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Hollandia

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

Effentora 100 mikrogramm bukkális tabletta

EU/1/08/441/001-002

Effentora 200 mikrogramm bukkális tabletta

EU/1/08/441/003-004

Effentora 400 mikrogramm bukkális tabletta

EU/1/08/441/005-006

Effentora 600 mikrogramm bukkális tabletta

EU/1/08/441/007-008

Effentora 800 mikrogramm bukkális tabletta

EU/1/08/441/009-010

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2008. április 04.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2013. február 20.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája