Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Alkalmazási előírás - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveElocta
ATC-kódB02BD02
Hatóanyagefmoroctocog alfa
GyártóSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1.A GYÓGYSZER NEVE

ELOCTA 250 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

ELOCTA 500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

ELOCTA 750 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

ELOCTA 1000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

ELOCTA 1500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

ELOCTA 2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

ELOCTA 3000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

ELOCTA 250 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Névleges tartalma 250 NE efmoroktokog-alfa (efmoroctocogum alfa) injekciós üvegenként. Feloldást követően az oldatos injekció körülbelül 83 NE efmoroktokog-alfát tartalmaz milliliterenként.

ELOCTA 500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Névleges tartalma 500 NE efmoroktokog-alfa (efmoroctocogum alfa) injekciós üvegenként. Feloldást követően az oldatos injekció körülbelül 167 NE efmoroktokog-alfát tartalmaz milliliterenként.

ELOCTA 750 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Névleges tartalma 750 NE efmoroktokog-alfa (efmoroctocogum alfa) injekciós üvegenként. Feloldást követően az oldatos injekció körülbelül 250 NE efmoroktokog-alfát tartalmaz milliliterenként.

ELOCTA 1000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Névleges tartalma 1000 NE efmoroktokog-alfa (efmoroctocogum alfa) injekciós üvegenként. Feloldást követően az oldatos injekció körülbelül 333 NE efmoroktokog-alfát tartalmaz milliliterenként.

ELOCTA 1500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Névleges tartalma 1500 NE efmoroktokog-alfa (efmoroctocogum alfa) injekciós üvegenként. Feloldást követően az oldatos injekció körülbelül 500 NE efmoroktokog-alfát tartalmaz milliliterenként.

ELOCTA 2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Névleges tartalma 2000 NE efmoroktokog-alfa (efmoroctocogum alfa) injekciós üvegenként. Feloldást követően az oldatos injekció körülbelül 667 NE efmoroktokog-alfát tartalmaz milliliterenként.

ELOCTA 3000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Névleges tartalma 3000 NE efmoroktokog-alfa (efmoroctocogum alfa) injekciós üvegenként. Feloldást követően az oldatos injekció körülbelül 1000 NE efmoroktokog-alfát tartalmaz milliliterenként.

Az aktivitást (nemzetközi egység) az Európai Gyógyszerkönyv szerinti kromogén próbával határozzák meg egy belső standardhoz hasonlítva, amelyet a WHO VIII-as faktor standardjához viszonyítanak. Az ELOCTA fajlagos aktivitása 4000-10 200 NE/mg fehérje.

Az efmoroktokog-alfa (rekombináns humán VIII-as alvadási faktor, Fc fúziós fehérje (rFVIIIFc)) 1890 aminsavból áll. Előállítása rekombináns DNS-technológiával történik humán embrionális vese

(HEK) sejtvonalban, anélkül, hogy a sejtkultúra fázisban, a tisztítás során vagy a készítmény végső formulálásakor humán vagy állati eredetű fehérjét adnának hozzá.

Ismert hatású segédanyag

0,6 mmol (vagy 14 mg) nátriumot tartalmaz injekciós üvegenként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Por és oldószer oldatos injekcióhoz.

Por: liofilizált, fehér vagy törtfehér por vagy pogácsa.

Oldószer: injekcióhoz való víz, tiszta, színtelen oldat.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

Vérzések kezelésére és megelőzésére haemophilia A-ban (veleszületett VIII-as faktorhiány) szenvedő betegeknél.

Az ELOCTA valamennyi korcsoportban alkalmazható.

4.2Adagolás és alkalmazás

A kezelést a haemophilia kezelésében jártas orvos felügyelete alatt kell megkezdeni.

Korábban nem kezelt betegek

Az ELOCTA biztonságosságát és hatásosságát korábban nem kezelt betegeknél még nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Adagolás

Az adag és a szubsztitúciós kezelés ideje a VIII-as faktorhiány súlyosságától, a vérzés helyétől és kiterjedésétől, valamint a beteg klinikai állapotától függ.

A rekombináns VIII Fc faktorból beadandó egységek számát nemzetközi egységben (NE) fejezik ki, melyet a WHO jelenlegi, VIII-as véralvadási faktorkészítményekre vonatkozó standardjához viszonyítva

határoznak meg. A plazma VIII-as faktor aktivitását százalékban (a normál emberi plazmához viszonyítva) vagy nemzetközi egységben (a plazma VIII-as faktorra vonatkozó nemzetközi standardjához viszonyítva) fejezik ki.

Egy nemzetközi egység rekombináns VIII Fc faktor aktivitás megfelel a normál humán plazma egy milliliterében lévő VIII-as faktor mennyiségnek.

Szükség szerinti kezelés

A rekombináns VIII Fc faktor szükséges adagjának kiszámítása azon az empirikus megfigyelésen alapul, miszerint 1 nemzetközi egység (NE) VIII-as faktor/testtömeg kg 2 NE/dl-rel emeli a plazma VIII-as faktor aktivitását. A szükséges adag a következő képlet alapján határozható meg:

Szükséges egységek száma = testtömeg (kg) × VIII-as faktoraktivitás kívánt emelkedése (%) (NE/dl) × 0,5 (NE/kg per NE/dl)

A beadandó mennyiséget és az alkalmazás gyakoriságát mindig az egyedi esetben megfigyelt klinikai hatékonyságra való tekintettel kell meghatározni (lásd 5.2 pont). A csúcsaktivitásig eltelő idő várhatóan nem hosszabbodik meg.

A következő vérzések esetén a VIII-as faktor aktivitás nem eshet a megadott plazma aktivitási szint alá (a normálérték %-ában vagy NE/dl-ben) a vonatkozó időszakban. Az 1. táblázat adagolási útmutatóként használható vérzések és műtéti beavatkozások során:

1. táblázat: Útmutató az ELOCTA vérzések kezelése és műtéti beavatkozások során történő adagolásához

A vérzés mértéke / műtéti

A szükséges VIII-as

Az adagolás gyakorisága (óra) / A kezelés

beavatkozás típusa

faktor aktivitási szint

időtartama (nap)

 

(%) (NE/dl)

 

Vérzés

 

 

Kezdődő haemarthros, izom-

20-40

Az injekciót 12-24 óránként, legalább 1 napon

vagy szájüregi vérzés

 

át kell ismételni, amíg a fájdalom alapján

 

 

ítélve a vérzés meg nem szűnik, vagy

 

 

gyógyulás be nem következik. 1

Kiterjedtebb haemarthros,

30-60

Az injekciót 12-24 óránként, 3-4 napon át,

izomvérzés vagy haematoma

 

vagy tovább, a fájdalom és az akut

 

 

mozgáskorlátozottság megszűnéséig kell

 

 

ismételni. 1

Életveszélyes vérzések

60-100

Az injekciót 8-24 óránként kell ismételni, amíg

 

 

a veszély meg nem szűnik.

 

 

 

Műtét

 

 

Kisebb műtétek, beleértve a

30-60

Az injekciót 24 óránként, legalább 1 napon át

foghúzást is

 

kell ismételni, amíg gyógyulás be nem

 

 

következik.

 

 

 

Nagy műtétek

80-100

Az injekciót 8-24 óránként, szükség szerint

 

(a pre- és a

kell ismételni a megfelelő sebgyógyulásig,

 

posztoperatív

majd legalább még további 7 napig kell

 

időszakban)

folytatni a terápiát, hogy a VIII-as faktor

 

 

aktivitás 30-60%-os szinten (NE/dl) maradjon.

1 Bizonyos betegeknél és bizonyos körülmények között az adagolási intervallum legfeljebb 36 órára meghosszabbítható. A farmakokinetikai adatokat illetően lásd 5.2 pont.

Profilaxis

Hosszú távú profilaxis céljára az ajánlott adag 50 NE/kg, 3-5 naponta. Az adag a betegnél tapasztalt válasz alapján a 25-65 NE/kg-os tartományban módosítható (lásd 5.1 és 5.2 pont). Egyes esetekben, különösen fiatalabb betegek kezelésekor, rövidebb adagolási időszakok vagy nagyobb adagok lehetnek szükségesek.

A kezelés monitorozása

A kezelés alatt a VIII-as faktor szintjének megfelelő meghatározása javasolt (egylépéses alvadási vagy kromogén próbával), aminek ismeretében a beadandó adag és az injekciók ismételésének gyakorisága meghatározható. Az egyes betegek VIII-as faktorra adott válasza különbözhet, ami eltérő felezési időben és visszanyerésben nyilvánulhat meg. A normálisnál alacsonyabb testtömegű és túlsúlyos betegeknél szükséges lehet a testtömeg alapján meghatározott adag módosítása. Különösen nagyobb műtéti beavatkozásoknál a szubsztitúciós kezelés véralvadási próbával végzett precíz ellenőrzése (a plazma

VIII-as faktor aktivitása) elengedhetetlen.

Amennyiben a beteg vérmintáiban jelenlévő VIII-as faktor aktivitás meghatározásához in vitro tromboplasztin időn (aPTI) alapuló egylépéses alvadási tesztet alkalmaznak, a plazma VIII-as faktor aktivitási eredményeit jelentősen befolyásolhatja mind a teszt során alkalmazott aPTI-reagens típusa, mind

a referencia standard. Ez különösen akkor fontos, ha változik a vizsgálatot végző laboratórium és/vagy a teszt során alkalmazott reagens.

Idős populáció

65 éves és idősebb betegeknél kevés a tapasztalat.

Gyermekek és serdülők

A 12 év alatti gyermekeknél gyakoribb adagolásra vagy magasabb adagokra lehet szükség (lásd 5.1 pont). 12 éves és idősebb serdülőknél az ajánlott adag megegyezik a felnőttekével.

Az alkalmazás módja

Intravénás alkalmazás.

Az ELOCTA-t -t intravénásan kell befecskendezni, néhány perc alatt. A beadás sebességét úgy kell meghatározni, hogy az a betegnek kényelmes legyen, és nem haladhatja meg a 10 ml/percet.

A gyógyszer alkalmazás előtti feloldására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával (rekombináns humán VIII-as alvadási faktor és/vagy Fc-domén) vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Túlérzékenység

Az ELOCTA alkalmazásakor előfordulhatnak allergiás típusú túlérzékenységi reakciók. Amennyiben túlérzékenység tünetei jelentkeznek, azt kell tanácsolni a betegeknek, hogy azonnal hagyják abba a gyógyszer alkalmazását, és forduljanak kezelőorvosukhoz.

A betegeket tájékoztatni kell a túlérzékenységi reakciók tüneteiről, mint a csalánkiütés, generalizált urticaria, mellkasi szorító érzés, sípoló légzés, hypotonia és anaphylaxia.

Anaphylaxiás sokk esetén a sokk kezelésére vonatkozó hagyományos orvosi kezelést kell alkalmazni.

Inhibitorok

A VIII-as faktorral szembeni neutralizáló antitestek (inhibitorok) kialakulása ismert szövődmény a haemophilia A-ban szenvedő betegek kezelése során. Ezek az inhibitorok rendszerint a VIII-as faktor prokoaguláns aktivitása ellen irányuló IgG típusú immunglobulinok, melyek mennyiségi meghatározása a módosított vizsgálattal, Bethesda Egységekben (BU) történik a plazma 1 milliliterére vonatkoztatva. Az inhibitorok kialakulásának kockázata korrelál a VIII-as faktor expozícióval, és az alkalmazás első

20 napján a legnagyobb. Ritka esetben az első 100 expozíciós nap után is kialakulhatnak inhibitorok.

Más VIII-as faktor készítményre történő áttéréskor visszatérő (alacsony titerű) inhibitor-képződés eseteit figyelték meg korábban több mint 100 napig kezelt betegeknél, akiknek a kórelőzményében inhibitor-képződés szerepelt. Ezért bármilyen más készítményre történő áttéréskor minden betegnél javasolt az inhibitorok esetleges megjelenésének gondos ellenőrzése.

Általában minden, VIII-as véralvadási faktort tartalmazó készítménnyel kezelt betegnél gondosan ellenőrizni kell az inhibitorok esetleges kialakulását megfelelő klinikai megfigyeléssel és laboratóriumi vizsgálatokkal. Ha nem sikerült elérni a plazmában a várt VIII-as faktor aktivitási szintet, vagy ha a vérzés nem uralható a megfelelő adaggal, akkor vizsgálni kell, hogy jelen vannak-e VIII-as faktor inhibitorok.

Azoknál a betegeknél, akiknél magas az inhibitorszint, hatástalan lehet a VIII-as faktorral végzett kezelés, és esetükben más terápiás lehetőségeket kell mérlegelni. Az ilyen betegek kezelését a haemophilia és a

VIII-as faktor inhibitorok terén jártas orvosnak kell irányítania.

Cardiovascularis történések

Eleve fennálló cardiovascularis kockázati tényezőkkel rendelkező betegeknél a VIII-as faktorral végzett szubsztitúciós kezelés fokozhatja a cardiovascularis kockázatot.

Katéterrel kapcsolatos szövődmények

Amennyiben centrális vénás katéter alkalmazása szükséges, akkor mérlegelni kell a centrális vénás katéterrel kapcsolatos szövődmények, köztük a lokális fertőzés, a bacteriaemia és a katéter helyén kialakuló thrombosis kockázatát.

A gyártási tétel számának rögzítése

Kifejezetten javasolt, hogy minden alkalommal, amikor az ELOCTA beadásra kerül egy betegnek, a készítmény nevét és a gyártási tétel számát feljegyezzék, hogy rendelkezésre álljon nyilvántartás az egyes betegeknek beadott készítmények gyártási tételéről.

Gyermekek és serdülők

A felsorolt figyelmeztetések és óvintézkedések felnőttekre és gyermekekre egyaránt vonatkoznak.

A segédanyagokkal kapcsolatos megfontolások

A készítmény 0,6 mmol (vagy 14 mg) nátriumot tartalmaz injekciós üvegenként, amit kontrollált nátrium diéta esetén figyelembe kell venni.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A humán VIII-as véralvadási faktor (rDNS) és egyéb gyógyszerek közötti interakciókról nem számoltak be. Az ELOCTA-val interakciós vizsgálatokat nem végeztek.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség és szoptatás

Az ELOCTA-val reprodukciós állatkísérleteket nem végeztek. Egereknél vizsgálták a placentán történő

átjutást (lásd 5.3 pont). A haemophilia A nők körében ritka előfordulása miatt a VIII-as faktor terhesség és szoptatás alatti alkalmazásával kapcsolatban nem áll rendelkezésre tapasztalat. Ezért VIII-as faktort terhesség és szoptatás alatt csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha az egyértelműen javallott.

Termékenység

Termékenységre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Állatokon termékenységi vizsgálatokat nem végeztek az ELOCTA-val.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az ELOCTA nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

Ritkán túlérzékenységi vagy allergiás reakciókat (köztük arcduzzanatot, bőrkiütést, csalánkiütést, mellkasi szorító érzést és nehézlégzést, az infúzió beadási helyén jelentkező égő és csípő érzést, hidegrázást, kipirulást, generalizált urticariát, fejfájást, hypotoniát, letargiát, hányingert, nyugtalanságot, tachycardiát) figyeltek meg, amelyek egyes esetekben súlyos anaphylaxiáig (a sokkot is beleértve) progrediálhatnak.

Haemophilia A-ban szenvedő betegeknél a VIII-as faktort neutralizáló antitestek (inhibitorok) alakulhatnak ki. Az inhibitorok megjelenése nem kielégítő klinikai válasz formájában nyilvánulhat meg. Ilyen esetekben ajánlott felvenni a kapcsolatot a haemophilia kezelésére szakosodott valamelyik központtal.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

A 2. táblázatban szereplő gyakoriságokat összesen 233, súlyos haemophilia A-ban szenvedő betegnél figyelték meg III. fázisú klinikai vizsgálatokban és egy kiterjesztett vizsgálatban. Az expozíciós napok száma összesen 34 746 volt, a vizsgálati alanyonkénti expozíciós napok mediánja pedig 129 (tartomány: 1-326).

Az alábbiakban bemutatott 2. táblázat a MedDRA szervrendszerek szerinti csoportosításának

(szervrendszer és preferált kifejezések) megfelelően készült.

A gyakoriságokat a következő megállapodás szerint értékelték: nagyon gyakori (≥1/10); gyakori

(≥1/100 - <1/10); nem gyakori (≥1/1000 - <1/100); ritka (≥1/10 000 - <1/1000); nagyon ritka (<1/10 000), nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg).

Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.

2. táblázat: Az ELOCTA alkalmazásakor klinikai vizsgálatokban jelentett mellékhatások

MedDRA szervrendszer

Mellékhatások

Gyakorisági

 

 

kategória

Idegrendszeri betegségek és tünetek

Fejfájás

Nem gyakori

 

Szédülés

Nem gyakori

 

Dysgeusia

Nem gyakori

Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek

Bradycardia

Nem gyakori

Érbetegségek és tünetek

Hypertonia

Nem gyakori

 

Hőhullámok

Nem gyakori

 

Angiopathia1

Nem gyakori

Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek

Köhögés

Nem gyakori

és tünetek

 

 

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek

Alhasi fájdalom

Nem gyakori

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

Kiütés

Nem gyakori

A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet

Arthralgia

Nem gyakori

betegségei és tünetei

Myalgia

Nem gyakori

 

Hátfájás

Nem gyakori

 

Ízületi duzzanat

Nem gyakori

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő

Rossz közérzet

Nem gyakori

reakciók

Mellkasi fájdalom

Nem gyakori

 

Fázás

Nem gyakori

 

Melegség érzése

Nem gyakori

Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok eredményei

VIII-as faktor elleni

Nem gyakori

 

antitest pozitivitás2

 

Sérülés, mérgezés és a beavatkozással kapcsolatos

A beadási eljárás során

Nem gyakori

szövődmények

jelentkező hypotonia

 

1A vizsgáló által használt kifejezés: érfájdalom az ELOCTA befecskendezését követően

2Egy vizsgálati alanynál pozitív volt a VIII-as faktor elleni antitest vizsgálati eredmény, ezzel egyidejűleg egyszeri alkalommal 0,73 Bethesda egység/ml neutralizáló antitest-titert mértek a 14. héten. A neutralizáló antitest eredményt a 18 nappal később elvégzett vizsgálat nem erősítette meg, és a további vizitek során negatív volt. A 14. héten a clearance (CL) fokozódását tapasztalták, ami a rFVIIIFc-kezelés folytatásával rendeződött.

A forgalomba hozatal utáni tapasztalatok

A forgalomba hozatal utáni alkalmazás során VIII-as faktor inhibitorok kialakulását figyelték meg.

Gyermekek és serdülők

A mellékhatásokban nem figyeltek meg az életkorra jellemző különbségeket gyermekek és serdülők, valamint felnőtt vizsgálati alanyok között.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Túladagolás tüneteiről nem számoltak be.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: vérzés elleni szerek, VIII-as véralvadási faktor, ATC kód: B02BD02

Hatásmechanizmus

A VIII-as faktor/von Willebrand-faktor komplex két, különböző élettani funkcióval rendelkező molekulából (VIII-as faktor és von Willebrand-faktor) áll. Az alvadási kaszkád aktiválódásakor a VIII-as faktor aktivált VIII-as faktorrá alakul, és leválik a von Willebrand-faktorról. Az aktivált VIII-as faktor az aktivált IX-es faktor kofaktoraként viselkedik, felgyorsítva a X-es faktor aktivált X-es faktorrá történő átalakulását a foszfolipid felületeken. Az aktivált X-es faktor a protrombint trombinná alakítja át. A trombin ezután a fibrinogént fibrinné alakítja, és kialakul a véralvadék.

A haemophilia A X-kromoszómához kötött, örökletes véralvadási zavar, amely a funkcionális VIII-as faktor csökkent szintje következtében alakul ki, és spontán módon vagy balesetek, illetve műtéti trauma hatására kialakuló vérzésekhez vezet az ízületekben, izmokban vagy a belső szervekben. A szubsztitúciós kezelés hatására emelkedik a plazma VIII-as faktor szintje, ami lehetővé teszi a faktorhiány és a fokozott vérzéshajlam átmeneti korrigálását.

Az ELOCTA (efmoroktokog-alfa) egy elnyújtott felezési idejű, teljes mértékben rekombináns fúziós fehérje. Az ELOCTA humán G1 immunglobulin Fc-doménjéhez kovalensen kötött rekombináns humán VIII-as véralvadási faktorból áll, melynek B-doménje deletált. A humán G1 immunglobulin Fc-régiója a neonatalis Fc-receptorhoz kötődik. Ez a receptor élethosszig expresszálódik, és annak a természetes módon jelenlévő útvonalnak a része, amely megvédi az immunglobulinokat a lizoszomális lebontással szemben, visszajuttatva ezeket a fehérjéket a keringésbe, ennek eredményeképpen e fehérjék plazmabeli felezési ideje hosszú. Az efmoroktokog-alfa a neonatalis Fc-receptorhoz kötődik, ezáltal ugyanezt a természetesen jelenlévő útvonalat használja a lizoszomális lebontás késleltetésére, lehetővé téve az endogén VIII-as faktorénál hosszabb felezési időt a plazmában.

Klinikai hatásosság és biztonságosság

Az ELOCTA biztonságosságát, hatásosságát és farmakokinetikáját 2 multinacionális, nyílt elrendezésű, pivotális vizsgálatban értékelték; egy III. fázisú vizsgálatban, a továbbiakban: I. vizsgálat, valamint egy III. fázisú gyermekgyógyászati vizsgálatban, a továbbiakban: II. vizsgálat (lásd: Gyermekek).

Az I. vizsgálatban 2 prophylacticus kezelési rend (egyénre szabott és heti) hatásosságát hasonlították össze a szükség szerinti kezelés hatásosságával. A vizsgálatba összesen 165, korábban kezelt, súlyos haemophilia A-ban szenvedő férfibeteget (12-től 65 éves korig) vontak be. Azokat a vizsgálati alanyokat, akik a vizsgálatba való belépést megelőzően prophylacticus kezelési rendet kaptak, az egyénre szabott prophyaxisban részesülő karba sorolták be. A vizsgálatba való belépést megelőzően szükség szerinti terápiát alkalmazó vizsgálati alanyok vagy az egyénre szabott prophyaxisban részesülő karba kerültek, vagy randomizálták őket a heti vagy igény szerinti prophyaxisban részesülő karba. Az egyénre szabott prophyaxisban részesülő karon a vizsgálati alanyok heti kétszeri kezelést kezdtek, amely az első napon adott 25 NE/kg-os, azt követően pedig a negyedik napon adott 50 NE/kg-os adagból állt. Az egyénre szabott prophylaxis során az alkalmazott adagot a 25-65 NE/kg tartományban, az adagolási gyakoriságot pedig a 3-5 naponkénti tartományban állították be. A heti prophylaxisnál alkalmazott adag 65 NE/kg volt. Ezenkívül az I. vizsgálat során értékelték a haemostaticus hatást a vérzések kezelésében; továbbá meghatározták a haemostaticus hatást nagy műtéti beavatkozásokon áteső vizsgálati alanyoknál a perioperatív ellátás során.

Egyénre szabott prophylaxis: A medián adagolási intervallum az I. vizsgálat egyénre szabott prophylaxisban részesülő karjában részt vevő, 117, értékelhető vizsgálati alanynál 3,51 (interkvartilis tartomány: 3,17-4,43) nap volt, a medián heti összadag pedig 77,90 (interkvartilis tartomány: 72,35-91,20) NE/kg volt.

Azoknál a vizsgálati alanyoknál, akiknél értékelhető volt a hatásosság, az egyénre szabott prophylaxisban részesülő karon 1,60 (interkvartilis tartomány: 0,0-4,69), a heti prophylaxisban részesülő karon 3,59 (1,86-8,36), a szükség szerinti kezelésben részesülő karon pedig 33,57 (21,14-48,69) volt az egy évre vetített medián vérzési gyakoriság. Az egyénre szabott prophylaxis ideje alatt a vizsgálati alanyok 45,3%-ánál, a heti prophylaxis alatt pedig a vizsgálati alanyok 17,4%-ánál nem tapasztaltak vérzést.

Vérzés kezelése: Az I. vizsgálat során megfigyelt 757 vérzéses esemény 87,3%-a volt uralható

1 injekcióval, és összességében 97,8%-a volt uralható 2 vagy kevesebb injekcióval. A vérzések kezelésére alkalmazott injekciónkénti adag mediánja 27,35 (interkvartilis tartomány: 22,73-32,71) NE/kg volt. A vérzések kezelésére alkalmazott összadag mediánja 31,32 NE/kg (23,53; 52,53) volt az egyénre szabott prophylaxisban részesülő karon, és 27,35 NE/kg (22,59; 32,71) a szükség szerinti kezelésben részesülő karon.

Perioperatív kezelés (műtéti prophylaxis): Összesen 23 nagy műtéti beavatkozást végeztek és értékeltek az

I. vizsgálatban és egy meghosszabbított vizsgálatban részt vevő 22 vizsgálati alanynál. A legtöbb vizsgálati alany (95,7%) egyszeri preoperatív adagot kapott a műtét alatti haemostasis fenntartására. A műtét alatti haemostasis fenntartására alkalmazott injekciónkénti adag mediánja 58,3 (tartomány: 45-102) NE/kg volt.

A műtét napján a legtöbb vizsgálati alany kapott még egy injekciót. A műtét napján alkalmazott összadag 50,8 és 126,6 NE/kg között mozgott.

12 évesnél fiatalabb gyermekek

A II. vizsgálatba összesen 71, korábban kezelt, súlyos haemophilia A-ban szenvedő fiúgyermeket vontak be. A 71 bevont vizsgálati alany közül 69 kapott legalább 1 adag ELOCTA-t, és volt értékelhető a hatásosság tekintetében. A vizsgálati alanyok 12 év alattiak voltak (35-en 6 év alattiak és 34-en 6 és <12 év közöttiek). A kezdő prophylacticus kezelési rend az első napon adott 25 NE/kg-os, azt követően pedig a negyedik napon adott 50 NE/kg-os adagból állt. Megengedett volt, és a vizsgálat során korlátozott számú betegnél alkalmaztak akár 80 NE/kg-os adagokat és mindössze 2 napos adagolási intervallumot.

Egyénre szabott prophylaxis: Egyénre szabott prophylacticus adagolásban részesülő gyermekkorú vizsgálati alanyoknál a medián adagolási intervallum 3,49 (interkvartilis tartomány: 3,46-3,51) nap volt, a medián heti összadag pedig 91,63 (interkvartilis tartomány: 84,72-104,56) NE/kg volt a 6 év alatti vizsgálati alanyoknál, és 86,88 (interkvartilis tartomány: 79,12-103,08) NE/kg a 6 és <12 év közötti vizsgálati alanyoknál. A betegek többségénél (78,3%) megmaradt a váltakozó dózissal történő kezelés (az alacsonyabb adag mediánja: 31,73 NE/kg, a magasabb adagé: 55,87 NE/kg). Az éves szintre vetített medián vérzési gyakoriság 1,96 (interkvartilis tartomány: 0,00-3,96) volt. A gyermekkorú vizsgálati alanyok 46,4%-ánál nem tapasztaltak vérzést.

Vérzés kezelése: A II. vizsgálat során megfigyelt 86 vérzéses esemény 81,4%-a volt uralható 1 injekcióval, és összességében a vérzések 93,0%-a volt uralható 2 vagy kevesebb injekcióval. A vérzések kezelésére alkalmazott injekciónkénti adag mediánja 49,69 (interkvartilis tartomány: 29,41-56,82) NE/kg volt. A vérzések kezelésére alkalmazott összadag mediánja 54,90 NE/kg (29,41; 71,09) volt.

Az Európai Gyógyszerügynökség a gyermekek esetén egy vagy több korosztálynál halasztást engedélyez az ELOCTA vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségét illetően örökletes VIII-as faktor hiány kezelésében (lásd 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk).

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Az ELOCTA-val az összes farmakokinetikai vizsgálatot korábban kezelt, súlyos haemophilia A-ban szenvedő betegek bevonásával végezték. A jelen pontban szereplő adatokat kromogén és egylépéses alvadási próbák alkalmazásával kapták. A kromogén próba adatai alapján kapott farmakokinetikai paraméterek hasonlóak voltak az egylépéses próbával kapott paraméterekhez.

A farmakokinetikai jellemzőket 28, ELOCTA-t (rFVIIIFc) kapó (≥15 éves ) vizsgálati alany esetében értékelték. A vizsgálati alanyok legalább 96 órás (4 napos) kimosási időszakot követően ELOCTA egyszeri, 50 NE/kg-os adagját kapták. Farmakokinetikai mintákat vettek az adag beadása előtt, majd azt követően 7 időpontban, az adag beadása utáni 120. óráig (5 nap). Az ELOCTA 50 NE/kg-os adagjának alkalmazása után kapott farmakokinetikai paramétereket a 3. és 4. táblázat mutatja be.

3. táblázat: Az ELOCTA egylépéses alvadási próba alkalmazásával kapott farmakokinetikai paraméterei

Farmakokinetikai paraméterek1

ELOCTA

(95%-os CI)

 

 

N = 28

Inkrementális visszanyerés (NE/dl per

2,24

NE/kg)

(2,11-2,38)

AUC/adag

51,2

(NE*h/dl per NE/kg)

(45,0-58,4)

Cmax (NE/dl)

(101-115)

 

CL (ml/h/kg)

1,95

(1,71-2,22)

 

t½ (h)

19,0

(17,0-21,1)

 

MRT (h)

25,2

(22,7-27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6-51,7)

 

1 A táblázatban szereplő farmakokinetikai paraméterek mértani átlagok (95%-os CI)

Rövidítések: CI = konfidencia-intervallum; Cmax= maximális aktivitás; AUC = az FVIII akitivitás-idő görbe alatti terület; t½˝= terminális felezési idő; CL = clearance; Vss = eloszlási térfogat dinamikus egyensúlyi állapotban; MRT = átlagos tartózkodási idő (mean residence time).

4. táblázat: Az ELOCTA kromogén próba alkalmazásával kapott farmakokinetikai paraméterei

Farmakokinetikai paraméterek1

ELOCTA

(95%-os CI)

 

 

N = 27

Inkrementális visszanyerés (NE/dl per

2,49

NE/kg)

(2,28-2,73)

AUC/adag

47,5

(NE*h/dl per NE/kg)

(41,6-54,2)

Cmax (NE/dl)

(104-165)

 

CL (ml/h/kg)

2,11

(1,85-2,41)

 

t½ (h)

20,9

(18,2-23,9)

 

MRT (h)

25,0

(22,4-27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4-58,3)

 

1 A táblázatban szereplő farmakokinetikai paraméterek mértani átlagok (95%-os CI)

Rövidítések: CI = konfidencia-intervallum; Cmax= maximális aktivitás; AUC = az FVIII akitivitás-idő görbe alatti terület; t½˝= terminális felezési idő; CL = clearance; Vss = eloszlási térfogat dinamikus egyensúlyi állapotban; MRT = átlagos tartózkodási idő (mean residence time).

A farmakokinetikai adatok azt igazolják, hogy az ELOCTA felezési ideje a keringésben elnyújtott.

Gyermekek és serdülők

Az ELOCTA farmakokinetikai paramétereit serdülőknél az I. vizsgálatban (a farmakokinetikai mintavételt az adag beadása előtt végezték, majd az adag beadása után több időpontban, a 120. óráig (5 nap) végeztek értékelést), gyermekeknél pedig a II. vizsgálatban határozták meg (a farmakokinetikai mintavételt az adag beadása előtt végezték, majd az adag beadása után több időpontban, a 72. óráig (3 nap) végeztek értékelést). Az 5. és 6. táblázat mutatja be a 18 év alatti vizsgálati alanyok gyermekgyógyászati adatai alapján kiszámított farmakokinetikai paramétereket.

5. táblázat: Az ELOCTA egylépéses alvadási próba alkalmazásával kapott farmakokinetikai paraméterei gyermekeknél

Farmakokinetikai

II. vizsgálat

 

 

I. vizsgálat*

 

 

 

 

 

< 6 év

 

6 - < 12 év

 

12 - < 18 év

paraméterek1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 23

 

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Inkrementális

1,90

 

2,30

 

1,81

visszanyerés (NE/dl per

(1,79-2,02)

 

(2,04-2,59)

 

(1,56-2,09)

NE/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC/adag

28,9

 

38,4

 

38,2

(NE*h/dl per NE/kg)

(25,6-32,7)

 

(33,2-44,4)

 

(34,0-42,9)

 

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

 

13,5

 

16,0

 

(11,0-13,7)

 

(11,4-15,8)

 

(13,9-18,5)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

 

19,0

 

22,7

 

(15,1-18,6)

 

(16,2-22,3)

 

(19,7-26,1)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,46

 

2,61

 

2,62

 

(3,06-3,91)

 

(2,26-3,01)

 

(2,33-2,95)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

 

49,5

 

59,4

 

(54,1-62,0)

 

(44,1-55,6)

 

(52,7-67,0)

 

 

 

 

 

 

1 A táblázatban szereplő farmakokinetikai paraméterek mértani átlagok (95%-os CI)

Rövidítések: CI = konfidencia-intervallum; AUC = az FVIII akitivitás-idő görbe alatti terület; t½ = terminális felezési idő;

CL = clearance; MRT = átlagos tartózkodási idő (mean residence time); Vss = eloszlási térfogat dinamikus egyensúlyi állapotban.

*A farmakokinetikai paraméterek meghatározásába bevont 12 - < 18 évesek között olyanok is voltak az I. vizsgálat mindhárom kezelési karjából, akiknél eltérő mintavételi sémákat alkalmaztak.

6. táblázat: Az ELOCTA kromogén próba alkalmazásával kapott farmakokinetikai paraméterei gyermekeknél

Farmakokinetikai

II. vizsgálat

 

 

I. vizsgálat*

 

 

 

 

 

< 6 év

 

6 - < 12 év

 

12 - < 18 év

paraméterek1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 24

 

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Inkrementális visszanyerés

1,88

 

2,08

 

1,91

(NE/dl per NE/kg)

(1,73-2,05)

 

(1,91-2,25)

 

(1,61-2,27)

 

 

 

 

 

 

AUC/adag

25,9

 

32,8

 

40,8

(NE*h/dl per NE/kg)

(23,4-28,7)

 

(28,2-38,2)

 

(29,3-56,7)

 

 

 

 

 

 

t˝ (h)

14,3

 

15,9

 

17,5

 

(12,6-16,2)

 

(13,8-18,2)

 

(12,7-24,0)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

 

20,7

 

23,5

 

(15,4-19,3)

 

(18,0-23,8)

 

(17,0-32,4)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,86

 

3,05

 

2,45

 

(3,48-4,28)

 

(2,62-3,55)

 

(1,76-3,41)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

 

63,1

 

57,6

 

(59,8-73,9)

 

(56,3-70,9)

 

(50,2-65,9)

 

 

 

 

 

 

1 A táblázatban szereplő farmakokinetikai paraméterek mértani átlagok (95%-os CI)

Rövidítések: CI = konfidencia-intervallum; AUC = az FVIII akitivitás-idő görbe alatti terület; t˝ = terminális felezési idő;

CL = clearance; MRT = átlagos tartózkodási idő (mean residence time); Vss = eloszlási térfogat dinamikus egyensúlyi állapotban.

*A farmakokinetikai paraméterek meghatározásába bevont 12 - <18 évesek között olyanok is voltak az I. vizsgálat mindhárom kezelési karjából, akiknél eltérő mintavételi sémákat alkalmaztak.

12 év alatti gyermekeknél magasabb lehet a clearance és rövidebb a felezési idő, mint serdülőknél és felnőtteknél, ami összhangban van az egyéb véralvadási faktorok esetében megfigyelt adatokkal. Ezeket a különbségeket az adagoláskor figyelembe kell venni.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Az akut és ismételt adagolású dózistoxicitási vizsgálatokból (melyek során a lokális toxicitást és a biztonságossági farmakológiát is értékelték) származó nem klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény alkalmazásakor humán vonatkozásban különleges kockázat nem várható. A genotoxicitás, karcinogenitás, reprodukcióra és embriofoetalis fejlődésre kifejtett toxicitás értékelésére vizsgálatokat nem végeztek. Egy placentalis átjutást értékelő vizsgálatban igazolták, hogy az ELOCTA egereknél kis mennyiségben átjut a placentán.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Por

Szacharóz

Nátrium-klorid

L-hisztidin

Kalcium-klorid-dihidrát

Poliszorbát 20

Nátrium-hidroxid (a pH beállításához)

Sósav (a pH beállításához)

Oldószer

Injekcióhoz való víz

6.2Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a gyógyszer nem keverhető más gyógyszerekkel.

Csak a mellékelt infúziós szerelék használható, mert bizonyos injekciós felszerelések esetében a VIII-as alvadási faktor belső felületekre történő adszorpciója következtében sikertelen lehet a kezelés.

6.3Felhasználhatósági időtartam

Felbontatlan injekciós üveg 3 év

A felhasználhatósági időtartam alatt a készítmény szobahőmérsékleten (legfeljebb 30°C-on) tárolható 6 hónapot meg nem haladó, egyszeri időtartamban. A készítmény hűtőszekrényből való kivételének

dátumát fel kell jegyezni a dobozra. Szobahőmérsékleten történt tárolás után a készítmény nem helyezhető vissza a hűtőszekrénybe. Az injekciós üvegen feltüntetett lejárati időn túl, illetve a doboz hűtőszekrényből történő kivételétől számított hat hónapon túl – amelyik a korábbi időpont – nem alkalmazható.

Feloldás után

Feloldás után a készítmény szobahőmérsékleten (legfeljebb 30°C-on) tárolva 6 órán át igazoltan megőrzi kémiai és fizikai stabilitását. A készítmény közvetlen napfénytől védve tartandó. Amennyiben a készítményt a feloldás után 6 órán belül nem használják fel, akkor ki kell dobni. Mikrobiológiai szempontból a készítményt a feloldás után azonnal fel kell használni. Amennyiben a készítmény nem kerül azonnal felhasználásra, a felhasználásig történő tárolás időtartamáért és körülményeiért a felhasználót terheli a felelősség.

6.4Különleges tárolási előírások

Hűtőszekrényben (2°C – 8°C) tárolandó. Nem fagyasztható! Az injekciós üveget a fénytől való védelem érdekében tartsa a dobozában.

A gyógyszer feloldás utáni tárolására vonatkozó előírásokat lásd a 6.3 pontban.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése és speciális eszköz(ök) a használathoz, alkalmazáshoz vagy az implantációhoz

Tartalom csomagonként:

-por, I-es típusú üvegből készült, latexmentes, klórbutil gumidugóval ellátott injekciós üvegben;

-3 ml oldószer, I-es típusú üvegből készült, latexmentes, brómbutil, gumi dugattyúfejjel ellátott, előretöltött fecskendőben;

-dugattyúrúd;

-steril injekciósüveg-adapter a feloldáshoz;

-steril infúziós szerelék;

-két alkoholos törlő;

-két ragtapasz;

-egy gézlap.

1 db-ot tartalmazó kiszerelés.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Az injekcióhoz való liofilizált port tartalmazó injekciós üveg tartalmát fel kell oldani a mellékelt előretöltött fecskendőből származó oldószerrel (injekcióhoz való víz) egy steril, feloldáshoz való injekciósüveg-adapter használatával.

Az injekciós üveget óvatosan, körkörös irányban kell mozgatni, amíg az összes por fel nem oldódik.

A feloldásra és beadásra vonatkozó további információkat lásd a betegtájékoztatóban.

Az elkészített oldatnak tisztának vagy enyhén opálosnak és színtelennek kell lennie. Zavaros vagy üledéket tartalmazó oldatot nem szabad felhasználni. Beadás előtt szemügyre kell venni a feloldott gyógyszert, és ellenőrizni kell, hogy van-e benne szemcsés anyag vagy látható-e elszíneződés.

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Svédország

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2015. november 19.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

(http://www.ema.europa.eu/) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája