Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Alkalmazási előírás - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveEpisalvan
ATC-kódD03AX13
Hatóanyagbetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
GyártóBirken AG

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek be bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1.A GYÓGYSZER NEVE

Episalvan gél

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1 g gél 100 mg, a Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh. fajokból, valamint a két faj hibridjeiből származó (0,5–1,0 g nyírfakéregnek megfelelő) nyírfakéreg-kivonatot tartalmaz (száraz kivonatként, finomítva), amely 72-88 mg betulinnak felel meg.

Kivonó oldószer: n-heptán

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Gél.

Színtelen-enyhén sárgás, opaleszkáló.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

Részleges vastagságú sebek kezelése felnőtteknél. A vizsgált sebek típusát illetően lásd a 4.4 és 5.1 pontot.

4.2Adagolás és alkalmazás

Adagolás

A gélt a seb felületén körülbelül 1 mm vastagságban kell alkalmazni, és steril kötszerrel kell lefedni. A gélt minden kötszercserénél újra fel kell vinni, amíg a seb be nem gyógyul, legfeljebb 4 héten át. A seb méretét és a kezelés időtartamát illetően lásd a 4.4 pontot.

Különleges betegcsoportok

Vese- vagy májkárosodás

Az Episalvan-nal nem végeztek formális vizsgálatokat vese- vagy májkárosodásban szenvedő betegeknél. Vese- vagy májkárosodásban szenvedő betegek esetében nincs szükség az adag módosítására, és várhatóan különleges megfontolások sem szükségesek (lásd 5.2 pont).

Idősek

Adagmódosítás nem szükséges.

ema-combined-h3938hu

Pg. 2

Gyermekek és serdülők

Az Episalvan biztonságosságát és hatásosságát 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

Bőrön történő alkalmazásra.

Friss sebek esetén az Episalvan alkalmazása előtt hemosztázist kell elérni. Ha szükséges, a sebeket (baleseti eredetű sebeket) az Episalvan alkalmazása előtt a standard eljárásnak megfelelően meg kell tisztítani, például sebfertőtlenítő oldattal.

Az Episalvan kizárólag egyszer használható fel. Felbontás után a készítményt azonnal fel kell használni, és a használatot követően ki kell dobni.

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Sebfertőzés

Az Episalvan gél steril. A sebfertőzés azonban, amely felléphet a seb gyógyulása közben, fontos és súlyos szövődmény. Fertőzés esetén javasolt abbahagyni az

Episalvan-nal végzett kezelést. További standard kezelésre lehet szükség (lásd: 4.5 pont).

A seb mérete

A klinikai vizsgálatok során Episalvan-nal kezelt sebek átlagos mérete félvastag bőrgraft donor helyi sebek esetén 40,7 cm² (a 8–300 cm²-es tartományban) volt. A másodfokú (felületi – 2a) égési sérülésekkel kapcsolatos vizsgálatban az Episalvan-nal kezelt sebek átlagos mérete 108 cm² (a 23-395 cm² tartományban) volt.

Az alkalmazás időtartama

Az Episalvan 4 hétnél hosszabb ideig tartó klinikai alkalmazásáról nem állnak rendelkezésre információk.

Részleges vastagságú égési sérülések

Az égés mélységének és a gyógyulási folyamatnak az ismételt kritikus értékelésére van szükség. Azok a sérülések, amelyeket úgy értékeltek, hogy egy elfogadható időkereten belül nem tudnak begyógyulni, a hypertrophiás hegképződés kockázatának csökkentése érdekében műtéti beavatkozást (pl. félvastag bőrgraft) tehetnek szükségessé.

Egyéb sebtípusok

Az Episalvan alkalmazására vonatkozóan nincs klinikai tapasztalat a krónikus sebek – pl. diabéteszes lábfekélyek, vénás lábszárfekélyek vagy az epidermolysis bullosában szenvedő betegek sebei – kezelése tekintetében.

Nyírfapollen-allergia

Az Episalvan alkalmazása biztonságos azok számára, akik allergiásak a nyírfapollenre, mivel ezek az allergének nincsenek jelen az Episalvan-ban.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Interakciós vizsgálatokat nem végeztek. Mivel az Episalvan szisztémás expozíciója a bőrön történő alkalmazást követően elhanyagolható, a szisztémás kezelésekkel nem várható interakció kialakulása. A klinikai vizsgálatokban nem vizsgálták a

ema-combined-h3938hu

Pg. 3

kölcsönhatásokat helyileg alkalmazott készítményekkel. Más, helyileg alkalmazott készítmények nem alkalmazhatók az Episalvan-nal együtt, hanem a klinikai szükséglettől függően inkább szekvenciálisan vagy vagylagosan.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

Terhes nőknél nem végeztek vizsgálatokat.

Terhesség alatt mellékhatások nem várhatók, mivel az Episalvan szisztémás expozíciója elhanyagolható. Az Episalvan terhesség alatt is alkalmazható.

Szoptatás

Az Episalvan humán anyatejbe történő kiválasztódásának értékeléséhez nem állnak rendelkezésre adatok.

Mivel az Episalvan szisztémás expozíciója a szoptató anyánál elhanyagolható mértékű, hatása az anyatejjel táplált újszülöttre/kisgyermekre nem várható. Az Episalvan alkalmazható a szoptatás alatt, kivéve ha a mellkas területén végeznek kezelést.

Termékenység

Termékenységi vizsgálatokat nem végeztek. A humán fertilitásra gyakorolt hatások nem várhatók, mivel a szisztémás expozíció elhanyagolható.

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az Episalvan nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

A leggyakrabban megfigyelt mellékhatások a sebszövődmény (a betegek 2,9%-ánál), a bőrfájdalom (2,5%) és a pruritus (1,3%) voltak. A mellékhatások kizárólag az alkalmazás helyén fellépő reakciók voltak. A sebszövődmény mellékhatások, mint például a sebfertőzés és a sebnekrózis, a részleges vastagságú bőrsérülések gyógyulásának szövődményei, és súlyosak lehetnek. Lásd még: 4.4 pont.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

Az alábbi táblázatban a mellékhatások a MedDRA szervrendszeri besorolása és a preferált terminológia szerint vannak felsorolva. Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.

A mellékhatások gyakoriságát az alábbiak szerint kell meghatározni: nagyon gyakori

(≥1/10), gyakori (≥1/100 – <1/10), nem gyakori (≥1/1000 – <1/100), ritka (≥1/10 000 – <1/1000), nagyon ritka (<1/10 000), nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg).

ema-combined-h3938hu

Pg. 4

1. táblázat: A klinikai vizsgálatok során jelentett mellékhatások

Szervrendszer-kategória

Gyakori

Nem gyakori

 

 

 

Fertőző betegségek és

 

Sebfertőzés

parazitafertőzések

 

 

Immunrendszeri betegségek és

 

Túlérzékenység

tünetek

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Bőrfájdalom

Dermatitis

betegségei és tünetei

 

 

 

Pruritus

Viszkető kiütés

 

 

Purpura

Általános tünetek, az alkalmazás

 

Fájdalom

helyén fellépő reakciók

 

 

Sérülés, mérgezés és a

Sebszövődmény*

 

beavatkozással kapcsolatos

 

 

szövődmények

 

 

* A sebszövődmény különféle helyi szövődményekből, például a beavatkozást követő szövődményekből, sebnekrózisból, sebváladékozásból, gyógyulási zavarból vagy sebgyulladásból áll.

Ezenkívül létezik egy, a szakirodalomból jelentett kontakt dermatitisz eset is, amely egy helyileg alkalmazott, nyírfakéreg-kivonatot tartalmazó kozmetikai készítmény hosszú ideig tartó használatát követően alakult ki egy betegnél.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségeken keresztül.

4.9Túladagolás

Az Episalvan túladagolása valószínűtlen: azoknál a betegeknél, akiknél a >300 cm2 méretű sebeket ismételten kezelték Episalvan-nal, betulin plazmaszintet nem lehetett detektálni.

Az Episalvan véletlen lenyelése hatásának tanulmányozására nem végeztek vizsgálatokat.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Sebek és fekélyek kezelésére szolgáló készítmények ; ATC kód: D03AX13.

Hatásmechanizmus és farmakodinámiás hatások

A hatóanyag felgyorsította a re-epitelializációt egy humán primer keratinociták

1 μg/ml-es adagolásával végzett in vitro sebzéses modellben, valamint egy sertés ex vivo sebgyógyulási modellben, 10 µg/ml-es adagolás esetén. A hatóanyag pontos hatásmechanizmusa a humán sebgyógyulásban nem ismert.

ema-combined-h3938hu

Pg. 5

Klinikai hatásosság és biztonságosság

Három III. fázisú vizsgálatot végeztek, hogy értékeljék az Episalvan-nak a bőr részleges vastagságú sebeinek kezelésében mutatott hatásosságát és biztonságosságát: két olyan vizsgálatot, amely a félvastag bőrgraft esetén a donor hely sebeket tanulmányozta, és amelybe összesen 219 beteget vontak be (ITT: N=217), valamint egy további vizsgálatot 61 olyan beteg részvételével, akiknek másodfokú (felületes – 2a) égési sérülései voltak (ITT: N=57). Mélyebb (2b fokozatú) égési sérülésekkel rendelkező betegek nem kerültek be a vizsgálatokba.

A félvastag bőrátültetésű donorhelyi sebekkel rendelkező 219 beteg átlagéletkora 53 év volt; donorhelyi sebeik átlagos mérete 81,5 cm2 volt. A 61 beteg bevonásával végzett égési sérülés vizsgálatban az átlagos vizsgálati sebterület 216 cm2 volt. Ezeknél a betegeknél az égési sérülés teljes területe nagyobb volt, és a teljes testfelület 5,8%-át tette ki.

A III. fázisú vizsgálatok vakon értékelt, prospektív, intraindividuálisan kontrollált, randomizált, multicentrikus vizsgálatok voltak. Az egyes betegek cél-sebterületét két, körülbelül azonos méretű kezelési területre osztották fel. A seb két felének kezelési beosztását (disztális, ill. proximális) randomizálással határozták meg (az égési vizsgálatban két hasonló seb volt használható). A félvastag bőrátültetésű donorhelyi sebekkel kapcsolatos vizsgálatban Episalvan-t alkalmaztak kötszerrela seb területének felére, és kontrollként ugyanolyan fajtájú, nem tapadó kötszert alkalmaztak önmagában a másik félre. A 2a fokú égési sérülésekkel kapcsolatos vizsgálatban kontrollként oktenidin tartalmú antiszeptikus sebgélt és vastag gézkötést alkalmaztak. Ezek alkalmazása az egyes kötszer-cseréknél, minden 3–4. napon történt, a teljes sebzáródásig, legfeljebb a 28. napig a félvastag bőrátültetéses vizsgálatok esetében, és minden másnap, legfeljebb a 21. napig a 2a fokú égési vizsgálatban. A vak értékeléshez minden vizsgálat alkalmával fényképeket készítettek a sebről.

A két, félvastag bőrátültetéses vizsgálat esetében az elsődleges végpont a sebzáródáshoz (legalább 95%-os epitelializációhoz) szükséges időben mutatkozó intraindividuális különbség volt, ami a fényképek vakon végzett értékelésén alapult. A sebgyógyulás átlagos ideje 14 nap volt. Az Episalvan-nal kezelt sebfelek gyorsabban gyógyultak, mint a standard terápiával kezelt sebfelek (az elsődleges végpontok szerint átlagosan 1,1 nap, p < 0,0001, kétoldalas páros t-próba).

ema-combined-h3938hu

Pg. 6

2. táblázat: A hatásossági eredmények áttekintése: A sebzáródási idő betegen belüli különbsége

A sebzáródási idő (95%-os

A félvastag bőrátültetésű

A 2a fokú égési

epitelializáció) betegen belüli

donorhelyi sebeket

sérülésekkel

átlagos különbsége

tanulmányozó vizsgálatok

kapcsolatos vizsgálat

 

(összesített)

 

 

N = 217

N = 57

A megfigyelőre nézve vak

 

 

fényképértékelés (vak olvasás),

 

 

szakértői átlagértékelés

 

 

elsődleges vak olvasás /

-1,1 nap (CI: -1,5, -0,7)

-1,0 nap (CI: -1,4, -0,6)

nagyon konzervatív számítás (a

gyorsabb sebzáródás

gyorsabb sebzáródás

félvastag bőrgraft vizsgálatok

Episalvan-nal, p < 0,0001a

Episalvan-nal,

elsődleges végpontja)

 

p < 0,0001a

kezelési szándék szerinti (ITT) adathalmaz.

„Elsődleges”, ill. „másodlagos” vak olvasás: Az elsődleges vak olvasás értékelés során szigorú minőségi ellenőrzést alkalmaztak a megfigyelők vakká tételének biztosítására. Ennek következtében jelentős számú fényképet zártak ki, és nem mutattak be az elsődleges vak olvasásban a látható gélmaradványok miatt. A másodlagos vak olvasást a vak megfigyelőknek bemutatott összes fényképpel végezték.

A „nagyon konzervatív számítások” azt jelenti, hogy a sebzáródás idejének a sebzáródás első megfigyelését tekintették. A „nem értékelhetőként” besorolt fényképsorozatok esetében a sebzáródás idejében tapasztalható különbség 0-ra volt állítva. Ha nem volt megfigyelhető sebzáródás a sebfél fényképsorozatában, úgy vették, hogy az egy nappal a sorozat utolsó fényképe után történt meg.

A „kevésbé konzervatív számítások” egy szempontból különböznek a „nagyon konzervatív számításoktól”:

Ha nem volt megfigyelhető sebzáródás a sebfél fényképsorozatában, úgy tekintették, hogy nem egy, hanem körülbelül 3 nappal (a vizsgálatokban a kötszer-cserék között eltelt átlagos időtartam) később történt meg. Cl: 95%-os konfidencia-intervallum; N: a betegek száma az elemzési csoportban;

A 2a fokú égési sérülésekkel kapcsolatos vizsgálat esetében az elsődleges végpont a korábbi gyógyulást (legalább 95%-os epitelializációt) elérő betegek százalékos aránya volt, a vakon végzett fényképértékelés alapján. A sebgyógyulás átlagos ideje 7,3 nap volt. Azok közül a betegek közül, akiknél a kezelések között különbség mutatkozott a sebgyógyulásban (N=35), azoknak a betegeknek a százalékaránya, akiknél az Episalvan-nal kezelt sebfél előbb gyógyult (elsődleges végpont) (85,7% [95% CI:

69,7%, 95,2%]), magasabb volt, mint azoknak az aránya, akiknél a standard terápiával kezelt, kontroll sebfél gyógyult hamarabb (14,3% [95% CI: 4,8%, 30,3%])

(p < 0,0001, binomiális próba).

A kontroll viziteken, 3 hónappal és 12 hónappal a műtét napja vagy az égési sérülés után, a kezelt sebfeleket a betegek többségénél a regenerált epidermisz pigmentációja, bőrpírja, textúrája és szőrnövekedése tekintetében egyformának találták. A betegek egy alcsoportjában a vak fényképértékelés a korábbi sebek területeinek pigmentációja, bőrpírja és textúrája tekintetében jobb eredményeket mutatott az Episalvan-nal kezelt sebfelek, mint a standard terápia esetében.

Gyermekek

Az Európai Gyógyszerügynökség a gyermekek esetén egy vagy több korosztálynál halasztást engedélyez az Episalvan vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségét illetően, a bőrsérülések kezelése vonatkozásában. Lásd: 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás

Az Episalvan gélt helyileg alkalmazzák a bőr sérüléseire, és gyenge felszívódást mutat.

Az összesen 280 beteg bevonásával végzett három klinikai vizsgálat adatai alapján az Episalvan gél alkalmazása a nyílt sebeken nem vezetett a betulinnak a – például táplálkozási forrásokból származó – természetes háttérkoncentrációknál magasabb plazmaszintjeihez.

ema-combined-h3938hu

Pg. 7

Mivel a betegeknél a betulin biológiailag releváns szintjei nem voltak megtalálhatók, nem végeztek további vizsgálatokat az eloszlásra, a biotranszformációra és az eliminációra vonatkozóan.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A hagyományos – farmakológiai biztonságossági, ismételt adagolású dózistoxicitási, lokális toleranciára vonatkozó és fototoxicitási – vizsgálatokból származó nem-klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény alkalmazásakor humán vonatkozásban különleges kockázat nem várható. Az ismételt dózistoxicitást és a lokális toleranciát legfeljebb 4 hétig vizsgálták. Négy hétnél hosszabb toxicitási vizsgálatokat nem végeztek. A hatóanyag in vitro vizsgálatokban nem bizonyult genotoxikusnak.

Karcinogenitási, valamint reprodukciós és fejlődéstoxicitási vizsgálatokat nem végeztek.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Napraforgóolaj, finomított.

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

2 év.

Kizárólag egyszeri használatra. Felbontás után a készítményt azonnal fel kell használni,

és a használatot követően ki kell dobni.

6.4Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 30°C-on tárolandó.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

Fehér, összenyomható alumínium tubus, belső felületén epoxi-fenol lakkbevonattal, és a hajtásában tömítőanyaggal ellátva. A tubusok garanciazáras alumínium membránnal vannak lezárva, és fehér, polipropilén csavaros kupakkal vannak ellátva. Az egyszer használatos tubus kartondobozba van csomagolva.

Kiszerelés: 1 egyszer használatos, 23,4 g gélt tartalmazó tubus.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Nincsenek különleges előírások.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Birken AG

 

ema-combined-h3938hu

Pg. 8

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn Németország

Tel.: +49 (0) 7233 9749 - 0 Fax: +49 (0) 7233 9749 – 210 Email: info@birken.eu

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/15/1069/001

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ

KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu) található.

ema-combined-h3938hu

Pg. 9

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája