Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eurartesim (piperaquine tetraphosphate / dihydroartemisinin) – Alkalmazási előírás - P01BF05

Updated on site: 06-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveEurartesim
ATC-kódP01BF05
Hatóanyagpiperaquine tetraphosphate / dihydroartemisinin
GyártóSigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1.A GYÓGYSZER NEVE

Eurartesim 160 mg/20 mg filmtabletta

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

160 mg piperakin-tetrafoszfátot (tetrahidrát formájában; PQP) és 20 mg artenimolt tartalmaz filmtablettánként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Filmtabletta (tabletta).

Fehér, hosszúkás, bikonvex filmtabletta (mérete 11,5 × 5,5 mm/vastagsága 4,4 mm) törővonallal, és egyik oldalán az „S” és „T” betűkkel jelölve.

A tabletta egyenlő adagokra osztható.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

Az Eurartesim felnőttek, serdülők, gyermekek, valamint 6 hónapos vagy idősebb és legalább 5 kg testtömegű csecsemők Plasmodium falciparum okozta szövődménymentes maláriájának kezelésére javallott.

Az antimaláriás gyógyszerek megfelelő alkalmazására vonatkozó hivatalos útmutatót figyelembe kell venni.

4.2Adagolás és alkalmazás

Adagolás

Az Eurartesim-et három egymást követő napon át kell alkalmazni, minden nap ugyanabban az időben,

összesen három adagot kell bevenni.

Az adagolást a testtömeg alapján kell meghatározni, amint az alábbi táblázat mutatja.

Testtömeg

Napi adag (mg)

A tabletta hatáserőssége és a tabletták

(kg)

PQP

Artenimol

száma adagonként

5-től <7-ig

½ x 160 mg / 20 mg-os tabletta

7-től <13-ig

1 x 160 mg / 20 mg-os tabletta

13-tól <24-ig

1 x 320 mg / 40 mg-os tabletta

24-től <36-ig

2 x 320 mg / 40 mg-os tabletta

36-tól <75-ig

3 x 320 mg / 40 mg-os tabletta

75-től 100-ig

4 x 320 mg / 40 mg-os tabletta

>100

Nincsenek olyan adatok, amelyek alapján 100 kg-nál nagyobb testtömegű

 

betegek esetében az adagra nézve ajánlást lehetne adni.

Ha a beteg az Eurartesim bevétele után 30 percen belül hány, a teljes adagot újra be kell vennie; ha a beteg 30-60 percen belül hány, akkor az adag felét kell újra bevennie. Az ismételt Eurartesim-adag bevételét egynél többször nem szabad megkísérelni. Ha a második adagot is kihányja a beteg, más antimaláriás kezelést kell kezdeni.

Ha kimaradt egy adag, be kell venni, amint ezt észlelik, és ezután folytatni kell a gyógyszer szedését a javasolt módon, amíg a teljes kúra be nem fejeződik.

A gyógyszerből további kúrák alkalmazására vonatkozóan nincs adat.

12 hónapos időszakon belül nem adható kettőnél több Eurartesim-kúra (lásd 4.4 és 5.3 pont).

A második Eurartesim-kúra nem adható az első után 2 hónapon belül a piperakin hosszú eliminációs felezési ideje miatt (lásd 4.4 és 5.2 pont).

Különleges betegcsoportok

Idős betegek

Az Eurartesim-mel végzett klinikai vizsgálatokba 65 éves és idősebb betegeket nem vontak be, ezért nincs az adagolásra vonatkozó javaslat. A korral járó máj- és vesefunkció-csökkenés, valamint a szívbetegségek lehetőségét figyelembe véve (lásd 4.3 és 4.4 pont), a készítmény idős betegeknek történő adásakor óvatosság szükséges.

Máj- és vesekárosodás

Az Eurartesim-et közepesen súlyos vagy súlyos vese- vagy májelégtelenségben nem értékelték. Az

Eurartesim ilyen betegeknek történő adásakor ezért elővigyázatosság szükséges (lásd 4.4 pont).

Gyermekek és serdülők

Az Eurartesim biztonságosságát és hatásosságát 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők és 5 kg-nál kisebb testtömegű gyermekek esetében nem igazolták. Ezekre a gyermekgyógyászati alcsoportokra vonatkozóan nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

Az Eurartesim-et szájon át kell bevenni vízzel, az étkezések között.

Mindegyik adagot legalább 3 órával az utolsó étkezés után kell bevenni.

Az adag bevételét követő 3 órán belül nem szabad enni.

Azon betegek számára, akik a tablettát nem tudják lenyelni (például csecsemők és kisgyermekek), az Eurartesim porrá törhető, és vízzel keverhető. Elkészítése után a keveréket azonnal fel kell használni.

4.3Ellenjavallatok

-A készítmény hatóanyagaival vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység.

-A WHO definíciója szerinti súlyos malária.

-Hirtelen halál vagy veleszületetten megnyúlt QTc-idő a családi anamnézisben.

-Ismert veleszületetten megnyúlt QTc-idő vagy a QTc-idő megnyúlásával járó bármilyen klinikai állapot.

-Tüneteket okozó szívritmuszavarok az anamnézisben vagy klinikailag jelentős bradycardia.

-Szívritmuszavarra hajlamosító bármilyen cardialis állapot, például súlyos hypertonia, bal kamra hypertrophia (beleértve a hypertrophiás cardiomyopathiát) vagy csökkent balkamrai ejekciós frakcióval járó pangásos szívelégtelenség.

-Az elektrolitháztartás zavarai, főként hypokalaemia, hypocalcaemia vagy hypomagnesaemia.

-Olyan gyógyszerek szedése, amelyekről ismert, hogy megnyújtják a QTc-időt. Ezek közé (nem kizárólagosan) a következő gyógyszerek tartoznak:

antiarritmiás szerek (például amiodaron, dizopiramid, dofetilid, ibutilid, prokainamid, kinidin, hidrokinidin, szotalol),

neuroleptikumok (például fenotiazinek, szertindol, szultoprid, klórpromazin, haloperidol, mezoridazin, pimozid vagy tioridazin), antidepresszív gyógyszerek.

bizonyos antimikrobiális gyógyszerek, köztük a következő gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerek:

makrolidek (például eritromicin és klaritromicin),

fluorokinolonok (például moxifloxacin, sparfloxacin),

imidazol és triazol antifungális gyógyszerek,

- valamint a pentamidin és a szakvinavir is.

bizonyos, szedatív hatással nem rendelkező antihisztaminok (például terfenadin, asztemizol, mizolasztin),

ciszaprid, droperidol, domperidon, bepridil, difemanil, probukol, levometadil, metadon, vinka alkaloidák, arzén-trioxid.

-A közelmúltban végzett kezelés a QTc-időt ismerten megnyújtó gyógyszerekkel, amelyek az Eurartesim alkalmazásának megkezdésekor még jelen lehetnek a keringésben (például meflokin, halofantrin, lumefantrin, klorokin, kinin és egyéb antimaláriás gyógyszerek), figyelembe véve ezek eliminációs felezési idejét.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Az Eurartesim nem alkalmazható súlyos falciparum malária kezelésére (lásd 4.3 pont), valamint – a nem kielégítő adatok miatt – Plasmodium vivax, Plasmodium malariae vagy Plasmodium ovale okozta malária kezelésére sem alkalmazható.

Amennyiben a kezelés sikertelensége vagy új maláriafertőzés miatt egyéb malária elleni szer indítására kerül sor, figyelembe kell venni a piperakin hosszú felezési idejét (körülbelül 22 nap) (lásd alább, valamint 4.3 és 4.5 pont).

A piperakin a CYP3A4 enyhe inhibitora. Fokozott óvatosság szükséges, amennyiben az Eurartesim-et a CYP3A4 gátlásának, indukciójának vagy a CYP3A4-ért történő kompetíciónak különféle mintázatait mutató gyógyszerekkel kombinálják, mert bizonyos gyógyszerek terápiás és/vagy toxikus hatásai megváltozhatnak.

A piperakin a CYP3A4-nek is szubsztrátja. A CYP3A4 erős inhibitoraival történő együttadás során a piperakin plazmakoncentrációinak közepes mértékű (<2-szeres) emelkedését figyelték meg, ami a QTc-idő megnyúlására gyakorolt hatás potenciális felerősödését eredményezi (lásd 4.5 pont).

A piperakin-expozíció a CYP3A4 enyhe vagy közepesen erős inhibitoraival (például oralis fogamzásgátlókkal) együtt történő alkalmazás során is emelkedhet. Ezért óvatosság szükséges, amikor az Eurartesim-et bármilyen CYP3A4-inhibitorral együtt alkalmazzák, és megfontolandó az EKG monitorozása.

A piperakin ismételt adagolására vonatkozó farmakokinetikai adatok hiánya miatt az Eurartesim-kezelés megkezdése (vagyis az első adag) után nem javasolt semmilyen erős

CYP3A4-inhibitor alkalmazása (lásd 4.5 és 5.2 pont).

Az Eurartesim nem alkalmazható terhesség alatt, ha más megfelelő és hatásos malária elleni gyógyszer rendelkezésre áll (lásd 4.6 pont).

Karcinogenitási vizsgálati adatok hiányában, valamint az emberen végzett ismételt kezelési kúrákra vonatkozó klinikai tapasztalatok hiánya miatt 12 hónapos időszakon belül kettőnél több Eurartesim-kúra nem adható (lásd 4.2 és 5.3 pontok).

A szív repolarizációjára gyakorolt hatások

Az Eurartesim-mel végzett klinikai vizsgálatok során korlátozott számú EKG-vizsgálat készült a kezelés alatt. Ezek azt mutatták, hogy a QTc-idő megnyúlása gyakrabban és nagyobb mértékben fordult elő Eurartesim-kezelés mellett, mint az összehasonlító gyógyszerek esetében (az

összehasonlító gyógyszerekre vonatkozó részleteket illetően lásd az 5.1 pontot). A klinikai vizsgálatok során tapasztalt, szívet érintő nemkívánatos események elemzése azt mutatta, hogy az Eurartesim-mel kezelt betegeknél gyakrabban számoltak be ilyenekről, mint a malária elleni összehasonlító gyógyszerekkel kezelteknél (lásd 4.8 pont). Az Eurartesim harmadik dózisa előtt a két fázis III vizsgálat egyikében 767 beteg közül 3 beteg (0,4%) esetében jelentettek 500 ms-nál magasabb QTcF-értéket, ezzel szemben az összehasonlító csoportban egy ilyen eset sem fordult elő.

Az Eurartesim QTc-idő megnyúlására gyakorolt hatását egészséges önkéntesek párhuzamos csoportjaiban vizsgálták, akik az egyes dózisokat magas (~1000 kcal) vagy alacsony (~400 kcal) zsír-/kalóriatartalmú étkezésekkel együtt, vagy éhgyomorra vették be. A placebóhoz képest az Eurartesim adását követő maximális átlagos QTcF-növekedés az adagolás harmadik napján 45,2, 35,5, illetve 21,0 ms volt a vonatkozó adagolási feltételek mellett. Az éhgyomri állapot mellett megfigyelt QTcF-megnyúlás az utolsó dózis 3. napon történt bevétele után 4-11 órán át tartott. A QTcF átlagos megnyúlása 24 óra elteltével a placebóhoz képest 11,8 ms-ra, 48 óra elteltével pedig 7,5 ms-ra csökkent. A gyógyszert éhgyomorra bevevő egészséges vizsgálati alanyok közül senki nem mutatott 480 ms-nál hosszabb QTcF-időt, vagy a vizsgálat kezdetéhez képest 60 ms-ot meghaladó növekedést. A 480 ms-ot meghaladó QTcF-értékkel rendelkező vizsgálati alanyok száma 3/64 volt azok között, akik az adagot alacsony zsírtartalmú étkezés után kapták, míg azoknál, akik magas zsírtartalmú étkezés után kapták, 10/64 alany esetében volt a QTcF értéke ezen határérték felett. A QTcF értéke egyik étrend mellett, egyik alanynál sem volt 500 ms felett.

Az Eurartesim-kezelés során a lehető leghamarabb EKG-vizsgálatot kell végezni és rendszeresen ellenőrizni kell az EKG-t azoknál a betegeknél, akiknél a QTc-idő megnyúlása mellett nagyobb lehet az arrhythmia kialakulásának kockázata (lásd alább).

Amennyiben klinikailag indokolt, megfontolandó EKG-vizsgálat végzése minden betegnél a három napi adag közül az utolsó bevétele előtt, valamint az utolsó adagot követő körülbelül 4-6 órával, mivel a QTc-idő megnyúlásának kockázata ebben az időszakban lehet a legnagyobb (lásd 5.2 pont). Az

500 ms-ot meghaladó QTc-idők a potenciálisan életet veszélyeztető kamrai tachyarrhythmiák kifejezett kockázatával járnak. Ezért a következő 24-48 órában az EKG ellenőrzése szükséges azoknál a betegeknél, akiknél ilyen mértékű meghosszabbodást tapasztaltak. Ezek a betegek nem kaphatnak újabb dózist az Eurartesim-ből, és esetükben más malária elleni kezelést kell kezdeni.

Felnőtt férfiakhoz képest a nő- és az idős betegeknél hosszabb a QTc-idő. Ezért ezek a betegek érzékenyebbek lehetnek a QTc-időt megnyújtó gyógyszerek, például az Eurartesim hatásaival szemben, tehát esetükben fokozott óvatosság szükséges.

Gyermekek és serdülők

Fokozott óvatosság ajánlott kisgyermekeknél hányás esetén, mert valószínű az elektrolitzavarok kialakulása. Ezek fokozhatják az Eurartesim QTc-idő megnyúlást okozó hatását (lásd 4.3 pont).

Máj- és vesekárosodás

A piperakint nem értékelték közepesen súlyos vagy súlyos vese- vagy májelégtelenségben szenvedő betegek esetében (lásd 4.2 pont). Mivel ezeknél a betegeknél a piperakin magasabb plazmakoncentrációt érhet el, fokozott óvatosság szükséges, amennyiben az Eurartesim-et sárgaságban és/vagy közepesen súlyos vagy súlyos vese-, illetve májkárosodásban szenvedő betegeknek adják, és az EKG, valamint a szérum káliumszint ellenőrzése javasolt.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A QTc-időre gyakorolt additív hatáshoz vezető farmakodinámiás kölcsönhatások kockázata miatt az

Eurartesim ellenjavallt olyan betegeknél, akik már szednek a QTc-időt ismerten megnyújtó gyógyszereket (lásd 4.3 és 4.4 pont).

Korlátozott számú gyógyszer-gyógyszer farmakokinetikai interakciós vizsgálatot végeztek az Eurartesim-mel egészséges felnőtt vizsgálati alanyoknál. A gyógyszer-gyógyszer interakciók előfordulásának felmérése tehát mind in vivo, mind in vitro vizsgálatokon alapul.

Az Eurartesim hatása az együtt adott gyógyszerekre

A piperakint a CYP3A4 metabolizálja, és inhibitora a CYP3A4 enzimnek. Egészséges felnőtt vizsgálati alanyoknál oralis Eurartesim és 7,5 mg oralis midazolám – egy CYP3A4-tesztszubsztrát – egyidejű alkalmazása a midazolám és metabolitjainak expozíciójában bekövetkezett csekély mértékű (≤ 2-szeres) emelkedéshez vezetett. Ez a gátló hatás az Eurartesim utolsó alkalmazását követő egy héttel már nem volt észlelhető. Ezért különösen oda kell figyelni, ha szűk terápiás indexszel rendelkező gyógyszereket (például antiretrovirális gyógyszereket és ciklosporint) adnak együtt az Eurartesim-mel.

In vitro adatok alapján a piperakin a CYP2C19 általi kismértékű metabolizáción megy keresztül, és inhibitora is ennek az enzimnek. Fennáll a lehetősége, hogy az enzim egyéb szubsztrátjai, például az omeprazol esetében csökken a metabolizmus sebessége, ennek következtében emelkedik plazmakoncentrációjuk, ezáltal fokozódik a toxicitásuk.

A piperakin a CYP2E1 szubsztrátjai esetében fokozhatja a metabolizmus sebességét, ezáltal e szubsztrátok, például a paracetamol vagy teofillin és az enflurán, halotán és izoflurán altatógázok plazmakoncentrációjának csökkenését eredményezi. Ennek a gyógyszerkölcsönhatásnak az együtt adott gyógyszerek hatásosságának csökkenése lehet a fő következménye.

Az artenimol adása a CYP1A2 aktivitásának kismértékű csökkenését eredményezheti. Ezért óvatosság javasolt, amennyiben az Eurartesim-et ezen az enzimen keresztül metabolizálódó, szűk terápiás indexszel rendelkező gyógyszerekkel, például teofillinnel adják együtt. Az artenimol utolsó bevétele utáni 24 órán túl már nem valószínű semmilyen hatás fennmaradása.

Az együtt adott gyógyszerek hatása az Eurartesim-re

A piperakint in vitro a CYP3A4 metabolizálja. Egészséges felnőtt vizsgálati alanyoknál oralis klaritromicin (erős CYP3A4-tesztinhibitor) egyszeri adagjának és oralis Eurartesim egyszeri adagjának egyidejű alkalmazása a piperakin-expozíció csekély mértékű (≤ 2-szeres) emelkedéshez vezetett. Ez a növekedés az antimaláriás szerek expozíciójában a QTc-idő megnyúlására gyakorolt hatás fokozódását eredményezheti (lásd 4.4 pont). Ezért különös óvatosság szükséges, ha az Eurartesim-et a CYP3A4 erős inhibitorait (például bizonyos proteázgátlók [amprenavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir], nefazodon vagy verapamil) már szedő betegeknél alkalmazzák, és a piperakin magasabb plazmakoncentrációjának kockázata miatt az EKG ellenőrzése megfontolandó (lásd 4.4 pont).

Az enziminduktor gyógyszerek, például a rifampicin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbitál, orbáncfű (Hypericum perforatum) nagy valószínűséggel vezetnek csökkent piperakin-plazmakoncentrációkhoz. Az artenimol-koncentráció szintén csökkent lehet. Ilyen gyógyszerekkel nem javasolt az egyidejű kezelés.

Gyermekek és serdülők

Interakciós vizsgálatokat csak felnőttek körében végeztek. Gyermekek esetében az interakciók mértéke nem ismert. A felnőttekre vonatkozóan fentebb említett interakciókat, valamint a 4.4 pontban szereplő figyelmeztetéseket gyermekek esetében is figyelembe kell venni.

Oralis fogamzásgátlók

Egészséges nőknél oralis fogamzásgátlók és Eurartesim együttadásakor az Eurartesim csak minimális hatást gyakorolt az ösztrogén/progesztin kombinációt tartalmazó oralis fogamzásgátló kezelésre, körülbelül 28%-kal növelve az etinilösztradiol felszívódási sebességét (a Cmax mértani átlagában kifejezve), de nem idézve elő jelentős változást az etililösztradiol- és levonorgesztrel-expozícióban, valamint nem befolyásolva a fogamzásgátló hatást, amint azt a folliculus stimuláló hormon (FSH), a luteniziáló hormon (LH) és a progeszteron Eurartesim adása nélkül és amellett végzett oralis fogamzásgátló kezelés után mért hasonló plazmakoncentrációi alapján igazolták.

Kölcsönhatás ételekkel

A piperakin felszívódása fokozódik zsíros étel jelenlétében (lásd 4.4 és 5.2 pont), ami a QTc-időre gyakorolt hatását növelheti. Ezért az Eurartesim-et étkezések között, kizárólag vízzel kell bevenni, a 4.2 pontban leírtaknak megfelelően. Az Eurartesim-et nem szabad grépfrútlével bevenni, mivel ez nagy valószínűséggel vezet emelkedett piperakin-plazmakoncentrációkhoz.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

Az artenimol és a piperakin terhes nőknél történő alkalmazásáról nem áll rendelkezésre elegendő adat. Állatokra vonatkozó adatok alapján az Eurartesim feltételezhetően súlyos születési rendellenességeket okoz, ha a terhesség első trimeszterében adják (lásd 4.4 és 5.3 pont). Artemizinin-származékokkal végzett reprodukciós vizsgálatok fokozottabb kockázatú teratogén hatást mutattak a koraterhesség időszakában (lásd 5.3 pont). A piperakin patkányban és nyúlban nem volt teratogén hatású. Patkányokkal végzett perinatalis és postnatalis vizsgálatokban a piperakin alkalmazása szülési komplikációkkal járt. A neonatalis fejlődésben azonban nem volt késés in utero vagy tej útján történt expozíciót követően.

Az Eurartesim nem alkalmazható terhesség alatt, ha egyéb megfelelő és hatásos malária elleni gyógyszerek rendelkezésre állnak (lásd 4.4 pont).

Szoptatás

Állatkísérletes adatok arra utalnak, hogy a piperakin kiválasztódik az anyatejbe, emberre vonatkozó adatok azonban nem állnak rendelkezésre. Eurartesim-et szedő nők nem szoptathatnak a kezelés alatt.

Termékenység

A piperakin termékenységre gyakorolt hatásaira vonatkozóan nincsenek konkrét adatok, mindazonáltal a klinikai alkalmazás során ezidáig nem jelentettek káros hatást. Továbbá az állatkísérletes adatok azt bizonyítják, hogy az artenimol nem befolyásolja a termékenységet sem a nőstények, sem a hím egyedekben.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Klinikai vizsgálatok során a nemkívánatos eseményekre vonatkozóan gyűjtött adatok alapján az Eurartesim nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket, ha a beteg már meggyógyult az akut fertőzésből.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

Az Eurartesim biztonságosságát két nyílt elrendezésű, fázis III vizsgálat során értékelték 1239 gyermekkorú beteg (18 éves korig) és 566 felnőtt (18 év feletti) beteg bevonásával.

Egy randomizált vizsgálatban, melynek során 767, P. falciparum okozta szövődménymentes maláriában szenvedő felnőtt és gyermek kapott Eurartesim-et, a vizsgálati alanyok 25%-ánál ítélték úgy, hogy gyógyszermellékhatást tapasztalt. A gyógyszermellékhatások egyetlen típusa sem fordult elő 5%-os vagy magasabb incidenciával. A legalább 1,0%-os incidenciával megfigyelt leggyakoribb gyógyszermellékhatások a következők voltak: fejfájás (3,9%), a QTc-idő megnyúlása az elektrokardiogrammon (3,4%), P. falciparum fertőzés (3,0%), anaemia (2,8%), eosinophilia (1,7%), csökkent haemoglobin (1,7%), sinus tachycardia (1,7%), gyengeség (1,6%), [csökkent] haematocrit (1,6%), láz (1,5%), csökkent vörösvértestszám (1,4%). A vizsgálatban összesen 6 alanynál (0,8%) jelentkezett súlyos gyógyszermellékhatás.

Egy második randomizált vizsgálatban 1038, 6 hónap és 5 év közötti korú gyermek kapott Eurartesim-et, és 71%-uknál ítélték úgy, hogy gyógyszermellékhatás lépett fel. A következő gyógyszermellékhatások fordultak elő legalább 5,0%-os incidenciával: köhögés (32%), láz (22,4%), influenza (16,0%), P. falciparum fertőzés (14,1%), hasmenés (9,4%), hányás (5,5%) és

étvágytalanság (5,2%). A vizsgálatban összesen 15 alanynál (1,5%) jelentkezett súlyos gyógyszermellékhatás.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

Az alábbi táblázatokban a gyógyszermellékhatások szervrendszerenként kerültek felsorolásra, és gyakoriság szerint lettek oszlopokba rendezve. Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra, az alábbi kategóriák alkalmazásával: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 – <1/10), nem gyakori (≥1/1000 – <1/100), ritka ( 1/10 000

– <1/1000), nagyon ritka (<1/10 000) vagy nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). Az e pontban szereplő táblázat csak felnőtt betegekre vonatkozik. A gyermek betegekre vonatkozó hasonló táblázat alább, a vonatkozó pontban található.

A gyógyszermellékhatások előfordulási gyakorisága az Eurartesim-mel végzett klinikai vizsgálatokban részt vevő felnőtt betegeknél:

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

gyakori

 

 

 

Fertőző betegségek és

 

P. falciparum fertőzés

Légúti fertőzés

parazitafertőzések

 

Influenza

 

 

Vérképzőszervi és

 

 

 

nyirokrendszeri

 

Anaemia

 

betegségek és tünetek

 

 

 

Anyagcsere- és

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

Étvágytalanság

és tünetek

 

 

 

Idegrendszeri

 

Fejfájás

Görcsroham

betegségek és tünetek

 

Szédülés

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

Ingerületvezetési zavarok a

szívvel kapcsolatos

 

Megnyúlt QTc-idő

szívben

tünetek

 

Tachycardia

Sinus arrhythmia

 

 

 

Bradycardia

Légzőrendszeri,

 

 

 

mellkasi és

 

 

Köhögés

mediastinalis

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

Emésztőrendszeri

 

 

Hányás

betegségek és tünetek

 

 

Hasmenés

 

 

 

Hányinger

 

 

 

Hasi fájdalom

Máj- és epebetegségek,

 

 

Hepatitis

illetve tünetek

 

 

Hepatomegalia

 

 

 

Kóros májfunkciós értékek

A bőr és a bőr alatti

 

 

 

szövet betegségei és

 

 

Pruritus

tünetei

 

 

 

A csont- és

 

 

 

izomrendszer, valamint

 

 

Arthralgia

a kötőszövet betegségei

 

 

Myalgia

és tünetei

 

 

 

Általános tünetek, az

 

Gyengeség

 

alkalmazás helyén

 

 

 

Láz

 

fellépő reakciók

 

 

 

 

 

Válogatott mellékhatások leírása

Az Eurartesim-mel kapcsolatban regisztrált gyógyszermellékhatások súlyosságukat tekintve általában enyhék voltak, és többségük nem volt súlyos. A köhögés, láz, fejfájás, P. falciparum fertőzés, anaemia, gyengeség, étvágytalanság és a vérképben megfigyelt változások megfelelnek az akut maláriában szenvedő betegeknél várt reakcióknak. A QTc-idő megnyúlására gyakorolt hatást a

2. napon figyelték meg, és a 7. napra (ez volt a következő EKG-vizsgálat időpontja) elmúlt.

Gyermekek és serdülők

A gyermek betegek esetében előforduló gyógyszermellékhatások gyakoriságának táblázatos

áttekintése az alábbiakban olvasható. A gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó tapasztalat nagyrészt 6 hónap és 5 év közötti életkorú afrikai gyermekek kezeléséből származik.

A gyógyszermellékhatások előfordulási gyakorisága az Eurartesimmel végzett klinikai vizsgálatokban részt vevő gyermek betegeknél:

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

gyakori

 

 

 

Fertőző betegségek és

Influenza

Légúti fertőzés

 

parazitafertőzések

P. falciparum

 

Fülfertőzés

 

 

fertőzés

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

 

Thrombocytopenia

Thrombocythaemia

nyirokrendszeri

 

Leukopenia/neutropenia

 

Splenomegalia

betegségek és tünetek

 

Leukocytosis (máshová

 

Lymphadenopathia

 

 

nem osztályozott)

 

 

Hypochromasia

 

 

Anaemia

 

 

 

Anyagcsere- és

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

Étvágytalanság

 

és tünetek

 

 

 

Idegrendszeri

 

 

Görcsroham

betegségek és tünetek

 

 

Fejfájás

Szembetegségek és

 

Conjunctivitis

 

szemészeti tünetek

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

Megnyúlt QT/QTc-idő

Ingerületvezetési zavarok a

szívvel kapcsolatos

 

szívben

 

Szabálytalan szívfrekvencia

tünetek

 

Szívzörej

 

 

Légzőrendszeri,

 

 

 

mellkasi és

Köhögés

 

Rhinorrhoea

mediastinalis

 

Epistaxis

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

Emésztőrendszeri

 

Hányás

Stomatitis

betegségek és tünetek

 

Hasmenés

 

Hányinger

 

 

Hasi fájdalom

 

 

 

Máj- és epebetegségek,

 

 

Hepatitis

illetve tünetek

 

 

Hepatomegalia

 

 

 

Kóros májfunkciós értékek

 

 

 

Icterus

A bőr és a bőr alatti

 

Dermatitis

Acanthosis

szövet betegségei és

 

 

Bőrkiütés

Pruritus

tünetei

 

 

 

 

A csont- és

 

 

 

izomrendszer, valamint

 

 

Arthralgia

a kötőszövet betegségei

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

Általános tünetek, az

 

 

 

alkalmazás helyén

Láz

Gyengeség

 

fellépő reakciók

 

 

 

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Klinikai vizsgálatok során kilenc beteg kapta az Eurartesim javasolt kumulatív adagjának kétszeresét. E betegek biztonságossági profilja nem különbözött azokétól, akik a javasolt dózist kapták, és egy beteg sem számolt be súlyos nemkívánatos eseményről.

Túladagolás gyanúja esetén tüneti és támogató kezelést kell alkalmazni szükség szerint, beleértve az

EKG ellenőrzését a QTc-idő megnyúlásának lehetősége miatt (lásd 4.4 pont).

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Protozoon elleni szerek, malária elleni szerek, artemizinin és származékai, kombinációk, ATC kód: P01BF05

Farmakodinámiás hatások

Az artenimol nagy koncentrációt tud elérni a parazitákkal fertőzött erythrocytákban. Antimaláriás hatásához vélhetően elengedhetetlen az endoperoxid-hídja, amely a paraziták membránrendszereinek szabadgyökök általi károsítását okozza, beleértve:

a falciparum kórokozó szarkoplazmás-endoplazmás retikulumában a kalcium ATP-áz gátlását,

a mitokondriális elektrontranszport megzavarását,

a parazita transzportfehérjéinek megzavarását,

a parazitában a mitokondriumok működésének akadályozását.

A piperakin pontos hatásmechanizmusa nem ismert, de valószínűleg hasonló a közeli szerkezeti analóg klorokinéhoz. A klorokin a maláriát okozó parazitában (a beteg hemoglobinjából származó) toxikus hemhez kötődik, megakadályozva ezzel a polimerizációs lépés útján történő detoxifikációját.

A piperakin egy biszkinolin, és ez a gyógyszercsoport jó antimaláriás aktivitást mutat a klorokinnal szemben rezisztens Plasmodium törzsek ellen in vitro. A terjedelmes biszkinolon szerkezet fontos lehet a klorokin-rezisztens törzsek aktivitásához, és a következő mechanizmusok útján hathat:

a parazita emésztő vakuolumából a klorokint kipumpáló transzporterek gátlása,

a parazita emésztő vakuolumában a hem emésztési útvonalának gátlása.

Beszámoltak a (monoterápiában alkalmazott) piperakinnel szembeni rezisztenciáról.

Az Eurartesim hatásosságát és biztonságosságát két nagyszabású, randomizált, nyílt elrendezésű klinikai vizsgálat során értékelték:

A DM040010 számú vizsgálatot P. falciparum okozta szövődménymentes maláriában szenvedő ázsiai felnőtt és gyermek betegek bevonásával végezték. Az Eurartesim-kezelést az arteszunát + meflokin (AS + MQ) kombinációval hasonlították össze. Az elsődleges végpont a 63. napi PCR-korrigált gyógyulási arány volt.

A DM040011 számú vizsgálatot P. falciparum okozta szövődménymentes maláriában szenvedő afrikai gyermek betegek bevonásával végezték. Az Eurartesim-kezelést az arteméter + lumifantrin (A + L) kombinációval hasonlították össze. Az elsődleges végpont a 28. napi PCR-korrigált gyógyulási arány volt.

Az elsődleges végpontra vonatkozó eredmények a kezelésbe bevont módosított (m-ITT) populációkban (amelyek az összes randomizált beteget jelentik, akik legalább egy adagot megkaptak a vizsgálati gyógyszerből, azon betegek kivételével, akik ismeretlen okok miatt kiestek a betegkövetésből) a következők voltak:

 

 

PCR-korrigált gyógyulási arány (m-ITT)

 

 

 

 

A kezelések

 

 

 

 

különbségének 95%-os

Vizsgálat

Eurartesim

AS + MQ

A + L

kétoldalú

 

konfidencia-intervallum

 

 

 

 

 

 

 

 

a (Eurartesim -

 

 

 

 

komparátor); p-érték

DM040010 (n = 1087)

97,0%

95,3%

-

(-0,84, 4,19) %; p = 0,161

DM040011 (n = 1524)

92,7%

-

94,8%

(-4,59, 0,45) %; p = 0,128

Az eredmények mindkét esetben megerősítették, hogy az Eurartesim nem rosszabb a komparátor gyógyszernél. A sikertelen kezelések valós aránya mindkét vizsgálatban a WHO által felállított 5%-os hatásossági küszöb alatt volt.

Az m-ITT populációkban kapott korspecifikus PCR-korrigált gyógyulási arányok az alábbiakban láthatók táblázatos formában az ázsiai, illetve afrikai vizsgálatok esetében:

 

 

PCR-korrigált gyógyulási arány (m-ITT)

 

 

 

 

A kezelések különbségének

Vizsgálat

 

 

 

95%-os kétoldalú

Eurartesim

AS + MQ

A + L

konfidencia-intervalluma

 

 

 

 

 

(Eurartesim - komparátor);

 

 

 

 

p-érték

DM040010 (n = 1087)

 

 

 

 

≤5 év

100,0%

100,0%

-

-

>5-≤12 év

98,2%

96,5%

-

(-3,67, 7,09) %; 0,605

>12-≤18 év

97,3%

100,0%

-

(-6,40, 0,99) %; 1,000

>18-≤64 év

96,6%

94,4%

-

(-0,98, 5,30) %; 0,146

DM040011 (n = 1524)

 

 

 

 

≤1 év

91,5%

-

98,5%

(-12,66, -1,32) %(1); 0,064

>1-≤2 év

92,6%

-

94,6%

(-6,76, 2,63) %; 0,413

>2-≤5 év

93,0%

-

94,0%

(-4,41, 2,47) %; 0,590

(1) Ez a CI aszimptotikus, mivel a pontos CI-t nem lehetett kiszámítani.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Az artenimol és a piperakin farmakokinetikai profilját állatmodellekben és különböző humán populációkon (egészséges önkéntesek, felnőtt betegek és gyermek betegek) vizsgálták.

Felszívódás

Az artenimol nagyon gyorsan felszívódik, a Tmax egyszeri és ismételt adagolás után körülbelül 1-2 óra. Betegeknél az artenimol esetében (az Eurartesim első adagja után megfigyelt) átlagos Cmax (CV%) 752 (47%) ng/ml, az AUCINF pedig 2002 (45%) ng/ml*h volt.

Az artenimol biohasznosulása magasabbnak tűnik maláriás betegeknél, mint egészséges önkénteseknél, talán mivel magának a maláriának is van hatása az artenimol diszpozíciójára. Ez a májműködés maláriával járó romlásának eredménye lehet, ami növeli az artenimol biohasznosulását (a first pass hatás csökkenése) anélkül, hogy befolyásolná a látszólagos eliminációs felezési időt, amit korlátoz a felszívódási sebesség. Egészséges férfi önkénteseknél éhgyomri állapotban az artenimol

átlagos Cmax-értéke a 180-252 ng/ml, az AUCINF-értéke pedig az 516-684 ng/ml*h tartományban mozgott.

Az artenimol szisztémás expozíciója az Eurartesim utolsó adagja után kissé alacsonyabb volt (akár 15%-kal alacsonyabb mint az első dózis után). Az artenimol farmakokinetikai paramétereit hasonlónak találták ázsiai és fehér egészséges önkénteseknél. Az artenimol szisztémás expozíciója a kezelés utolsó napján magasabb volt nőknél, mint férfiaknál, ez a különbség 30%-on belül volt.

Egészséges önkénteseknél az artenimol-expozíció 43%-kal emelkedett, amikor magas zsír-/magas kalóriatartalmú étellel együtt adták.

A piperakin, amely erősen lipofil vegyület, lassan szívódik fel. Emberben a piperakin Tmax értéke egyszeri és ismételt adagolást követően körülbelül 5 óra. Betegeknél (az Eurartesim első adagja után megfigyelt) átlagos (CV%) Cmax 179 (62%) ng/ml, az AUC0-24 pedig 1679 (47%) ng/ml*h volt. Lassú eliminációja miatt a piperakin több adag beadása után körülbelül 3-as akkumulációs tényező mellett akkumulálódik a plazmában. A piperakin farmakokinetikai paramétereit hasonlónak találták az ázsiai és fehér egészséges önkénteseknél. Másrészről a piperakin maximális plazmakoncentrációja az Eurartesim-kezelés utolsó napján magasabb volt nőknél, mint férfiaknál, ez a különbség a 30-50%-os nagyságrendbe esett.

Egészséges önkénteseknél a piperakin-expozíció körülbelül 3-szorosára emelkedik, ha magas zsír- vagy kalóriatartalmú étellel adják be. Ez a farmakokinetikai hatás a QT-idő megnyúlására gyakorolt fokozott hatással jár. Ennek megfelelően az Eurartesim-et vízzel kell bevenni az utolsó táplálékfelvételt követően legalább 3 óra elteltével, és az egyes dózisok után 3 órán belül nem szabad ételt fogyasztani (4.2 pont).

Eloszlás

A piperakin és az artenimol egyaránt erősen kötődik humán plazmafehérjékhez: az in vitro vizsgálatok során megfigyelt fehérjekötődés 44-93% volt az artenimol, és több mint 99% a piperakin esetében. Továbbá állatokból származó in vitro és in vivo adatok azt mutatják, hogy a piperakin és az artenimol akkumulációra hajlamos a vörösvértestekben.

Az artenimolról megfigyelték, hogy emberben kicsi az eloszlási térfogata (0,8 l/kg; CV: 35,5%). A piperakin esetében emberben megfigyelt farmakokinetikai paraméterek azt jelzik, hogy ennek a hatóanyagnak nagy az eloszlási térfogata (730 l/kg; CV: 37,5%).

Biotranszformáció

Az artenimol elsősorban α-artenimol-β-glukuroniddá (α-artenimol-G) alakul. Humán májmikroszómákon végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az artenimolt az UDP-glukuronil-transzferáz (UGT1A9 és UGT2B7) metabolizálta α-artenimol-G-dá citokróm P405 által mediált metabolizmus nélkül. In vitro gyógyszer-gyógyszer interakciós vizsgálatok kimutatták, hogy az artenimol a CYP1A2 inhibitora, ezért fennáll a lehetősége, hogy az artenimol növeli a CYP1A2 szubsztrátjainak plazmakoncentrációját (lásd: 4.5 pont).

In vitro metabolizmus vizsgálatok azt mutatták, hogy a piperakint metabolizálják a humán májsejtek (37°C-on történt 2 órás inkubálás után a piperakinnek körülbelül 85%-a maradt meg). A piperakint főként a CYP3A4 metabolizálta, valamint kisebb mértékben a CYP2C9 és a CYP2C19. A piperakin (időfüggő módon is) a CYP3A4, valamint kisebb mértékben a CYP2C19 enzim inhibitorának bizonyult, ugyanakkor a CYP2E1 aktivitását serkentette.

A piperakint artenimollal együtt inkubálva nem figyeltek meg a piperakin metabolikus profiljára gyakorolt hatást. A piperakin fő metabolitjai egy karboxilsav hasítási termék, valamint egy mono-N-oxidált termék volt.

Humán vizsgálatokban a piperakin a CYP3A4 enyhe inhibitorának bizonyult, míg a CYP3A4-aktivitás erős inhibitorai a piperakin metabolizmusának enyhe gátlását idézték elő (lásd 4.5 pont).

Elimináció

Az artenimol eliminációs felezési ideje körülbelül 1 óra. Az átlagos oralis clearance maláriás felnőtt betegeknél 1,34 l/h/kg volt. Az átlagos oralis clearance kissé magasabb volt gyermek betegek esetében, a különbségek nagyságrendjüket tekintve azonban kismértékűek (20% alattiak) voltak. Az artenimol metabolizmus (főként glükuronid-konjugáció) útján eliminálódik. Clearance-e egészséges

önkéntesek esetében kissé alacsonyabb volt a nőknél, mint a férfiaknál. Emberben az artenimol kiválasztásáról rendelkezésre álló adatok mennyisége csekély. A szakirodalomban azonban beszámoltak arról, hogy az artemizinin-származékok esetében elhanyagolható a hatóanyag változatlan formában történő ürülése az emberi vizelettel és széklettel.

A piperakin eliminációs felezési ideje körülbelül 22 nap felnőtt betegek és körülbelül 20 nap gyermek betegek esetében. Az átlagos oralis clearance maláriás felnőtt betegek esetében 2,09 l/h/kg volt, míg gyermek betegeknél 2,43 l/h/kg. Hosszú eliminációs felezési ideje miatt a piperakin többszöri adagolás után akkumulálódik.

Állatokkal végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a radioaktív anyaggal jelölt piperakin az epével választódik ki, míg a vizelettel történő ürülés elhanyagolható.

Farmakokinetika speciális betegpopulációkban

Máj- vagy veseelégtelenségben szenvedő, valamint idős személyek körében nem végeztek specifikus farmakokinetikai vizsgálatokat.

Gyermekgyógyászati farmakokinetikai vizsgálatok során és nagyon korlátozott mintavételezés alapján az artenimol farmakokinetikája tekintetében kis különbségeket figyeltek meg a gyermekgyógyászati és a felnőtt populáció között. Gyermek betegek esetében az átlagos clearance (1,45 l/h/kg) kissé gyorsabb ütemű volt, mint felnőtt betegeknél (1,34 l/h/kg), ugyanakkor a gyermekgyógyászati populációban az átlagos eloszlási térfogat (0,705 l/kg) alacsonyabb volt, mint felnőtteknél

(0,801 l/kg).

A fentiekhez hasonló összehasonlítás azt mutatta, hogy a piperakin felszívódási sebességének együtthatója és terminális felezési ideje gyermekekben túlnyomórészt hasonló volt a felnőtteknél megfigyeltekhez. A látszólagos clearance azonban gyorsabb (1,30 versus 1,14 l/h/kg), a látszólagos eloszlási össztérfogat pedig alacsonyabb volt a gyermekgyógyászati populációban (623 versus

730 l/kg).

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Általános toxicitás

A piperakin kutyákban és majmokban mutatott krónikus toxicitására vonatkozó szakirodalmi adatok jeleznek bizonyos mértékű hepatotoxicitást, valamint a teljes fehérvérsejtszám és a neutrophil sejtszámok enyhe, reverzibilis csökkenését.

Ismételt adagolás után a biztonságossággal kapcsolatos legfontosabb nem klinikai megfigyelések a következők voltak: a macrophagok intracitoplazmatikus szemcsés anyaggal történt beszűrődése, ami foszfolipidózis képét mutatta, valamint a számos szervben és szövetben kialakult degeneratív elváltozások. Ezeket a mellékhatásokat állatkísérletekben a klinikai expozíciós szintekhez hasonló expozíciós szintek mellett figyelték meg, és klinikai jelentőséggel bírhatnak. Nem ismert, hogy ezek a toxikus hatások reverzibilisek-e.

Az artenimol és a piperakin in vitro és in vivo vizsgálatok alapján nem volt genotoxikus/klasztogén hatású.

Karcinogenitási vizsgálatokat nem végeztek.

Az artenimol patkányban és nyúlban embrióelhalást okoz, és teratogén hatású.

A piperakin patkányoknál és nyulaknál nem idézett elő fejlődési rendellenességeket. 80 mg/kg adaggal kezelt nőstény patkányokkal végzett perinatalis és postnatalis fejlődési vizsgálatban (szegmens III) néhány állatnál késett az ellés, ami az újszülöttek mortalitását idézte elő. Azoknál a nőstényeknél, akiknél az ellés problémamentes volt, a túlélő utódok viselkedése és növekedése normális volt az in utero vagy tej közvetítésével történt expozíciót követően.

Reproduktív toxicitási vizsgálatokat az artenimol és piperakin kombinációjával nem végeztek.

Központi idegrendszeri toxicitás

Az artemizinin-származékok emberben és állatokban neurotoxikus hatást fejthetnek ki, ami szoros összefüggést mutat a különböző artenimol prodrugok adagjával, beadási módjával és gyógyszerformájával. Emberben az oralisan alkalmazott artenimol lehetséges neurotoxicitása nagyon valószínűtlennek tekinthető, tekintve az artenimol gyors clearance-ét, valamint a rövid idejű expozíciót (maláriás betegeknek 3 napos kezelés). Patkányban és kutyában még letális adag mellett sem volt jele az artenimol által a speciális nucleusokban előidézett elváltozásoknak.

Szív- és érrendszeri toxicitás

A vérnyomásra, valamint a PR- és QRS-intervallumokra gyakorolt hatásokat figyeltek meg nagy piperakin-dózisok mellett. A szívre gyakorolt legfontosabb lehetséges hatás a szív ingerületvezetésével volt kapcsolatos.

A hERG-teszt során az IC50 0,15 µmol volt a piperakin és 7,7 µmol az artenimol esetében. Az artenimol és a piperakin együttes adása nem eredményez nagyobb mértékű hERG-gátlást, mint az összetevők külön-külön.

Fototoxicitás

Az artenimol fototoxicitásával kapcsolatban nincsenek aggodalmak, mivel a 290-700 nm-es tartományban nem abszorbeál.

A piperakin abszorpciós maximuma 352 nm-nél van. Mivel a piperakin jelen van a bőrben (körülbelül 9% a nem pigmentált patkányban és csak 3% a pigmentált patkányban), az oralis kezelést követően

24 órával UV-sugárzásnak kitett egereknél enyhe fototoxikus reakciókat (duzzanatot és erythemát) figyeltek meg.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Tablettamag

Hidegen duzzadó kukoricakeményítő,

Dextrin

Hipromellóz (E464)

Kroszkarmellóz-nátrium

Magnézium-sztearát (E572)

Filmbevonat

Hipromellóz (E464)

Titán-dioxid (E171)

Makrogol 400

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

2 év.

6.4Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 30°C-on tárolandó.

A fénytől és a nedvességtől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

Az Eurartesim 3 tablettát tartalmazó PVC/PVDC/alumínium buborékcsomagolásba van csomagolva.

6.6A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

Nincsenek különleges előírások.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A

Viale Shakespeare 47

00144 Róma

Olaszország

Tel: +39 06 5926443

Fax: +39 06 5926600

Email: sigmatauinfo@sigma-tau.it

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/11/716/005

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ

KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2011. október 27.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: Szeptember 09, 2016

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

(http://www.ema.europa.eu) található.

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1. A GYÓGYSZER NEVE

Eurartesim 320 mg/40 mg filmtabletta

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

320 mg piperakin-tetrafoszfátot (tetrahidrát formájában; PQP) és 40 mg artenimolt tartalmaz filmtablettánként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3. GYÓGYSZERFORMA

Filmtabletta (tabletta).

Fehér, hosszúkás, bikonvex filmtabletta (mérete 16 × 8 mm/vastagsága 5,5 mm) törővonallal, és egyik oldalán két „σ” betűvel jelölve.

A tabletta egyenlő adagokra osztható.

4. KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1 Terápiás javallatok

Az Eurartesim felnőttek, serdülők, gyermekek, valamint 6 hónapos vagy idősebb és legalább 5 kg testtömegű csecsemők Plasmodium falciparum okozta szövődménymentes maláriájának kezelésére javallott.

Az antimaláriás gyógyszerek megfelelő alkalmazására vonatkozó hivatalos útmutatót figyelembe kell venni.

4.2 Adagolás és alkalmazás

Adagolás

Az Eurartesim-et három egymást követő napon át kell alkalmazni, minden nap ugyanabban az időben,

összesen három adagot kell bevenni.

Az adagolást a testtömeg alapján kell meghatározni, amint az alábbi táblázat mutatja.

Testtömeg

Napi adag (mg)

A tabletta hatáserőssége és a tabletták

(kg)

PQP

Artenimol

száma adagonként

5-től <7-ig

½ x 160 mg / 20 mg-os tabletta

7-től <13-ig

1 x 160 mg / 20 mg-os tabletta

13-tól <24-ig

1 x 320 mg / 40 mg-os tabletta

24-től <36-ig

2 x 320 mg / 40 mg-os tabletta

36-tól <75-ig

3 x 320 mg / 40 mg-os tabletta

75-től 100-ig

4 x 320 mg / 40 mg-os tabletta

>100

Nincsenek olyan adatok, amelyek alapján 100 kg-nál nagyobb testtömegű

 

betegek esetében az adagra nézve ajánlást lehetne adni.

Ha a beteg az Eurartesim bevétele után 30 percen belül hány, a teljes adagot újra be kell vennie; ha a beteg 30-60 percen belül hány, akkor az adag felét kell újra bevennie. Az ismételt Eurartesim-adag bevételét egynél többször nem szabad megkísérelni. Ha a második adagot is kihányja a beteg, más antimaláriás kezelést kell kezdeni.

Ha kimaradt egy adag, be kell venni, amint ezt észlelik, és ezután folytatni kell a gyógyszer szedését a javasolt módon, amíg a teljes kúra be nem fejeződik.

A gyógyszerből további kúrák alkalmazására vonatkozóan nincs adat.

12 hónapos időszakon belül nem adható kettőnél több Eurartesim-kúra (lásd 4.4 és 5.3 pont).

A második Eurartesim-kúra nem adható az első után 2 hónapon belül a piperakin hosszú eliminációs felezési ideje miatt (lásd 4.4 és 5.2 pont).

Különleges betegcsoportok

Idős betegek

Az Eurartesim-mel végzett klinikai vizsgálatokba 65 éves és idősebb betegeket nem vontak be, ezért nincs az adagolásra vonatkozó javaslat. A korral járó máj- és vesefunkció-csökkenés, valamint a szívbetegségek lehetőségét figyelembe véve (lásd 4.3 és 4.4 pont), a készítmény idős betegeknek történő adásakor óvatosság szükséges.

Máj- és vesekárosodás

Az Eurartesim-et közepesen súlyos vagy súlyos vese- vagy májelégtelenségben nem értékelték. Az

Eurartesim ilyen betegeknek történő adásakor ezért elővigyázatosság szükséges (lásd 4.4 pont).

Gyermekek és serdülők

Az Eurartesim biztonságosságát és hatásosságát 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők és 5 kg-nál kisebb testtömegű gyermekek esetében nem igazolták. Ezekre a gyermekgyógyászati alcsoportokra vonatkozóan nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

Az Eurartesim-et szájon át kell bevenni vízzel, az étkezések között.

Mindegyik adagot legalább 3 órával az utolsó étkezés után kell bevenni.

Az adag bevételét követő 3 órán belül nem szabad enni.

Azon betegek számára, akik a tablettát nem tudják lenyelni (például csecsemők és kisgyermekek), az Eurartesim porrá törhető, és vízzel keverhető. Elkészítése után a keveréket azonnal fel kell használni.

4.3 Ellenjavallatok

-A készítmény hatóanyagaival vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység.

-A WHO definíciója szerinti súlyos malária.

-Hirtelen halál vagy veleszületetten megnyúlt QTc-idő a családi anamnézisben.

-Ismert veleszületetten megnyúlt QTc-idő vagy a QTc-idő megnyúlásával járó bármilyen klinikai

állapot.

-Tüneteket okozó szívritmuszavarok az anamnézisben vagy klinikailag jelentős bradycardia.

-Szívritmuszavarra hajlamosító bármilyen cardialis állapot, például súlyos hypertonia, bal kamra hypertrophia (beleértve a hypertrophiás cardiomyopathiát) vagy csökkent balkamrai ejekciós frakcióval járó pangásos szívelégtelenség.

-Az elektrolitháztartás zavarai, főként hypokalaemia, hypocalcaemia vagy hypomagnesaemia.

-Olyan gyógyszerek szedése, amelyekről ismert, hogy megnyújtják a QTc-időt. Ezek közé (nem kizárólagosan) a következő gyógyszerek tartoznak:

antiarritmiás szerek (például amiodaron, dizopiramid, dofetilid, ibutilid, prokainamid, kinidin, hidrokinidin, szotalol),

neuroleptikumok (például fenotiazinek, szertindol, szultoprid, klórpromazin, haloperidol, mezoridazin, pimozid vagy tioridazin), antidepresszív gyógyszerek.

bizonyos antimikrobiális gyógyszerek, köztük a következő gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerek:

makrolidek (például eritromicin és klaritromicin),

fluorokinolonok (például moxifloxacin, sparfloxacin),

imidazol és triazol antifungális gyógyszerek,

- valamint a pentamidin és a szakvinavir is.

bizonyos, szedatív hatással nem rendelkező antihisztaminok (például terfenadin, asztemizol, mizolasztin),

ciszaprid, droperidol, domperidon, bepridil, difemanil, probukol, levometadil, metadon, vinka alkaloidák, arzén-trioxid.

-A közelmúltban végzett kezelés a QTc-időt ismerten megnyújtó gyógyszerekkel, amelyek az

Eurartesim alkalmazásának megkezdésekor még jelen lehetnek a keringésben (például meflokin, halofantrin, lumefantrin, klorokin, kinin és egyéb antimaláriás gyógyszerek), figyelembe véve ezek eliminációs felezési idejét.

4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Az Eurartesim nem alkalmazható súlyos falciparum malária kezelésére (lásd 4.3 pont), valamint – a nem kielégítő adatok miatt – Plasmodium vivax, Plasmodium malariae vagy Plasmodium ovale okozta malária kezelésére sem alkalmazható.

Amennyiben a kezelés sikertelensége vagy új maláriafertőzés miatt egyéb malária elleni szer indítására kerül sor, figyelembe kell venni a piperakin hosszú felezési idejét (körülbelül 22 nap) (lásd alább, valamint 4.3 és 4.5 pont).

A piperakin a CYP3A4 enyhe inhibitora. Fokozott óvatosság szükséges, amennyiben az Eurartesim-et a CYP3A4 gátlásának, indukciójának vagy a CYP3A4-ért történő kompetíciónak különféle mintázatait mutató gyógyszerekkel kombinálják, mert bizonyos gyógyszerek terápiás és/vagy toxikus hatásai megváltozhatnak.

A piperakin a CYP3A4-nek is szubsztrátja. A CYP3A4 erős inhibitoraival történő együttadás során a piperakin plazmakoncentrációinak közepes mértékű (<2-szeres) emelkedését figyelték meg, ami a QTc-idő megnyúlására gyakorolt hatás potenciális felerősödését eredményezi (lásd 4.5 pont).

A piperakin-expozíció a CYP3A4 enyhe vagy közepesen erős inhibitoraival (például oralis fogamzásgátlókkal) együtt történő alkalmazás során is emelkedhet. Ezért óvatosság szükséges, amikor az Eurartesim-et bármilyen CYP3A4-inhibitorral együtt alkalmazzák, és megfontolandó az EKG monitorozása.

A piperakin ismételt adagolására vonatkozó farmakokinetikai adatok hiánya miatt az Eurartesim-kezelés megkezdése (vagyis az első adag) után nem javasolt semmilyen erős

CYP3A4-inhibitor alkalmazása (lásd 4.5 és 5.2 pont).

Az Eurartesim nem alkalmazható terhesség alatt, ha más megfelelő és hatásos malária elleni gyógyszer rendelkezésre áll (lásd 4.6 pont).

Karcinogenitási vizsgálati adatok hiányában, valamint az emberen végzett ismételt kezelési kúrákra vonatkozó klinikai tapasztalatok hiánya miatt 12 hónapos időszakon belül kettőnél több Eurartesim-kúra nem adható (lásd 4.2 és 5.3 pontok).

A szív repolarizációjára gyakorolt hatások

Az Eurartesim-mel végzett klinikai vizsgálatok során korlátozott számú EKG-vizsgálat készült a kezelés alatt. Ezek azt mutatták, hogy a QTc-idő megnyúlása gyakrabban és nagyobb mértékben fordult elő Eurartesim-kezelés mellett, mint az összehasonlító gyógyszerek esetében (az

összehasonlító gyógyszerekre vonatkozó részleteket illetően lásd az 5.1 pontot). A klinikai vizsgálatok során tapasztalt, szívet érintő nemkívánatos események elemzése azt mutatta, hogy az Eurartesim-mel kezelt betegeknél gyakrabban számoltak be ilyenekről, mint a malária elleni összehasonlító gyógyszerekkel kezelteknél (lásd 4.8 pont). Az Eurartesim harmadik dózisa előtt a két fázis III vizsgálat egyikében 767 beteg közül 3 beteg (0,4%) esetében jelentettek 500 ms-nál magasabb QTcF-értéket, ezzel szemben az összehasonlító csoportban egy ilyen eset sem fordult elő.

Az Eurartesim QTc-idő megnyúlására gyakorolt hatását egészséges önkéntesek párhuzamos csoportjaiban vizsgálták, akik az egyes dózisokat magas (~1000 kcal) vagy alacsony (~400 kcal) zsír-/kalóriatartalmú étkezésekkel együtt, vagy éhgyomorra vették be. A placebóhoz képest az Eurartesim adását követő maximális átlagos QTcF-növekedés az adagolás harmadik napján 45,2, 35,5, illetve 21,0 ms volt a vonatkozó adagolási feltételek mellett. Az éhgyomri állapot mellett megfigyelt QTcF-megnyúlás az utolsó dózis 3. napon történt bevétele után 4-11 órán át tartott. A QTcF átlagos megnyúlása 24 óra elteltével a placebóhoz képest 11,8 ms-ra, 48 óra elteltével pedig 7,5 ms-ra csökkent. A gyógyszert éhgyomorra bevevő egészséges vizsgálati alanyok közül senki nem mutatott

480 ms-nál hosszabb QTcF-időt, vagy a vizsgálat kezdetéhez képest 60 ms-ot meghaladó növekedést. A 480 ms-ot meghaladó QTcF-értékkel rendelkező vizsgálati alanyok száma 3/64 volt azok között, akik az adagot alacsony zsírtartalmú étkezés után kapták, míg azoknál, akik magas zsírtartalmú étkezés után kapták, 10/64 alany esetében volt a QTcF értéke ezen határérték felett. A QTcF értéke egyik étrend mellett, egyik alanynál sem volt 500 ms felett.

Az Eurartesim-kezelés során a lehető leghamarabb EKG-vizsgálatot kell végezni és rendszeresen ellenőrizni kell az EKG-t azoknál a betegeknél, akiknél a QTc-idő megnyúlása mellett nagyobb lehet az arrhythmia kialakulásának kockázata (lásd alább).

Amennyiben klinikailag indokolt, megfontolandó EKG-vizsgálat végzése minden betegnél a három napi adag közül az utolsó bevétele előtt, valamint az utolsó adagot követő körülbelül 4-6 órával, mivel a QTc-idő megnyúlásának kockázata ebben az időszakban lehet a legnagyobb (lásd 5.2 pont). Az

500 ms-ot meghaladó QTc-idők a potenciálisan életet veszélyeztető kamrai tachyarrhythmiák kifejezett kockázatával járnak. Ezért a következő 24-48 órában az EKG ellenőrzése szükséges azoknál a betegeknél, akiknél ilyen mértékű meghosszabbodást tapasztaltak. Ezek a betegek nem kaphatnak újabb dózist az Eurartesim-ből, és esetükben más malária elleni kezelést kell kezdeni.

Felnőtt férfiakhoz képest a nő- és az idős betegeknél hosszabb a QTc-idő. Ezért ezek a betegek érzékenyebbek lehetnek a QTc-időt megnyújtó gyógyszerek, például az Eurartesim hatásaival szemben, tehát esetükben fokozott óvatosság szükséges.

Gyermekek és serdülők

Fokozott óvatosság ajánlott kisgyermekeknél hányás esetén, mert valószínű az elektrolitzavarok kialakulása. Ezek fokozhatják az Eurartesim QTc-idő megnyúlást okozó hatását (lásd 4.3 pont).

Máj- és vesekárosodás

A piperakint nem értékelték közepesen súlyos vagy súlyos vese- vagy májelégtelenségben szenvedő betegek esetében (lásd 4.2 pont). Mivel ezeknél a betegeknél a piperakin magasabb plazmakoncentrációt érhet el, fokozott óvatosság szükséges, amennyiben az Eurartesim-et sárgaságban és/vagy közepesen súlyos vagy súlyos vese-, illetve májkárosodásban szenvedő betegeknek adják, és az EKG, valamint a szérum káliumszint ellenőrzése javasolt.

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A QTc-időre gyakorolt additív hatáshoz vezető farmakodinámiás kölcsönhatások kockázata miatt az

Eurartesim ellenjavallt olyan betegeknél, akik már szednek a QTc-időt ismerten megnyújtó gyógyszereket (lásd 4.3 és 4.4 pont).

Korlátozott számú gyógyszer-gyógyszer farmakokinetikai interakciós vizsgálatot végeztek az Eurartesim-mel egészséges felnőtt vizsgálati alanyoknál. A gyógyszer-gyógyszer interakciók előfordulásának felmérése tehát mind in vivo, mind in vitro vizsgálatokon alapul.

Az Eurartesim hatása az együtt adott gyógyszerekre

A piperakint a CYP3A4 metabolizálja, és inhibitora a CYP3A4 enzimnek. Egészséges felnőtt vizsgálati alanyoknál oralis Eurartesim és 7,5 mg oralis midazolám – egy CYP3A4-tesztszubsztrát – egyidejű alkalmazása a midazolám és metabolitjainak expozíciójában bekövetkezett csekély mértékű (≤ 2-szeres) emelkedéshez vezetett. Ez a gátló hatás az Eurartesim utolsó alkalmazását követő egy héttel már nem volt észlelhető. Ezért különösen oda kell figyelni, ha szűk terápiás indexszel rendelkező gyógyszereket (például antiretrovirális gyógyszereket és ciklosporint) adnak együtt az

Eurartesim-mel.

In vitro adatok alapján a piperakin a CYP2C19 általi kismértékű metabolizáción megy keresztül, és inhibitora is ennek az enzimnek. Fennáll a lehetősége, hogy az enzim egyéb szubsztrátjai, például az omeprazol esetében csökken a metabolizmus sebessége, ennek következtében emelkedik plazmakoncentrációjuk, ezáltal fokozódik a toxicitásuk.

A piperakin a CYP2E1 szubsztrátjai esetében fokozhatja a metabolizmus sebességét, ezáltal e szubsztrátok, például a paracetamol vagy teofillin és az enflurán, halotán és izoflurán altatógázok plazmakoncentrációjának csökkenését eredményezi. Ennek a gyógyszerkölcsönhatásnak az együtt adott gyógyszerek hatásosságának csökkenése lehet a fő következménye.

Az artenimol adása a CYP1A2 aktivitásának kismértékű csökkenését eredményezheti. Ezért óvatosság javasolt, amennyiben az Eurartesim-et ezen az enzimen keresztül metabolizálódó, szűk terápiás indexszel rendelkező gyógyszerekkel, például teofillinnel adják együtt. Az artenimol utolsó bevétele utáni 24 órán túl már nem valószínű semmilyen hatás fennmaradása.

Az együtt adott gyógyszerek hatása az Eurartesim-re

A piperakint in vitro a CYP3A4 metabolizálja. Egészséges felnőtt vizsgálati alanyoknál oralis klaritromicin (erős CYP3A4-tesztinhibitor) egyszeri adagjának és oralis Eurartesim egyszeri adagjának egyidejű alkalmazása a piperakin-expozíció csekély mértékű (≤ 2-szeres) emelkedéshez vezetett. Ez a növekedés az antimaláriás szerek expozíciójában a QTc-idő megnyúlására gyakorolt hatás fokozódását eredményezheti (lásd 4.4 pont). Ezért különös óvatosság szükséges, ha az Eurartesim-et a CYP3A4 erős inhibitorait (például bizonyos proteázgátlók [amprenavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir], nefazodon vagy verapamil) már szedő betegeknél alkalmazzák, és a piperakin magasabb plazmakoncentrációjának kockázata miatt az EKG ellenőrzése megfontolandó (lásd 4.4 pont).

Az enziminduktor gyógyszerek, például a rifampicin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbitál, orbáncfű (Hypericum perforatum) nagy valószínűséggel vezetnek csökkent piperakin-plazmakoncentrációkhoz. Az artenimol-koncentráció szintén csökkent lehet. Ilyen gyógyszerekkel nem javasolt az egyidejű kezelés.

Gyermekek és serdülők

Interakciós vizsgálatokat csak felnőttek körében végeztek. Gyermekek esetében az interakciók mértéke nem ismert. A felnőttekre vonatkozóan fentebb említett interakciókat, valamint a 4.4 pontban szereplő figyelmeztetéseket gyermekek esetében is figyelembe kell venni.

Oralis fogamzásgátlók

Egészséges nőknél oralis fogamzásgátlók és Eurartesim együttadásakor az Eurartesim csak minimális hatást gyakorolt az ösztrogén/progesztin kombinációt tartalmazó oralis fogamzásgátló kezelésre, körülbelül 28%-kal növelve az etinilösztradiol felszívódási sebességét (a Cmax mértani átlagában kifejezve), de nem idézve elő jelentős változást az etililösztradiol- és levonorgesztrel-expozícióban, valamint nem befolyásolva a fogamzásgátló hatást, amint azt a folliculus stimuláló hormon (FSH), a luteniziáló hormon (LH) és a progeszteron Eurartesim adása nélkül és amellett végzett oralis fogamzásgátló kezelés után mért hasonló plazmakoncentrációi alapján igazolták.

Kölcsönhatás ételekkel

A piperakin felszívódása fokozódik zsíros étel jelenlétében (lásd 4.4 és 5.2 pont), ami a QTc-időre gyakorolt hatását növelheti. Ezért az Eurartesim-et étkezések között, kizárólag vízzel kell bevenni, a 4.2 pontban leírtaknak megfelelően. Az Eurartesim-et nem szabad grépfrútlével bevenni, mivel ez nagy valószínűséggel vezet emelkedett piperakin-plazmakoncentrációkhoz.

4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

Az artenimol és a piperakin terhes nőknél történő alkalmazásáról nem áll rendelkezésre elegendő adat. Állatokra vonatkozó adatok alapján az Eurartesim feltételezhetően súlyos születési rendellenességeket okoz, ha a terhesség első trimeszterében adják (lásd 4.4 és 5.3 pont). Artemizinin-származékokkal végzett reprodukciós vizsgálatok fokozottabb kockázatú teratogén hatást mutattak a koraterhesség időszakában (lásd 5.3 pont). A piperakin patkányban és nyúlban nem volt teratogén hatású. Patkányokkal végzett perinatalis és postnatalis vizsgálatokban a piperakin alkalmazása szülési komplikációkkal járt. A neonatalis fejlődésben azonban nem volt késés in utero vagy tej útján történt expozíciót követően.

Az Eurartesim nem alkalmazható terhesség alatt, ha egyéb megfelelő és hatásos malária elleni gyógyszerek rendelkezésre állnak (lásd 4.4 pont).

Szoptatás

Állatkísérletes adatok arra utalnak, hogy a piperakin kiválasztódik az anyatejbe, emberre vonatkozó adatok azonban nem állnak rendelkezésre. Eurartesim-et szedő nők nem szoptathatnak a kezelés alatt.

Termékenység

A piperakin termékenységre gyakorolt hatásaira vonatkozóan nincsenek konkrét adatok, mindazonáltal a klinikai alkalmazás során ezidáig nem jelentettek káros hatást. Továbbá az állatkísérletes adatok azt bizonyítják, hogy az artenimol nem befolyásolja a termékenységet sem a nőstények, sem a hím egyedekben.

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Klinikai vizsgálatok során a nemkívánatos eseményekre vonatkozóan gyűjtött adatok alapján az Eurartesim nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket, ha a beteg már meggyógyult az akut fertőzésből.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

Az Eurartesim biztonságosságát két nyílt elrendezésű, fázis III vizsgálat során értékelték 1239 gyermekkorú beteg (18 éves korig) és 566 felnőtt (18 év feletti) beteg bevonásával.

Egy randomizált vizsgálatban, melynek során 767, P. falciparum okozta szövődménymentes maláriában szenvedő felnőtt és gyermek kapott Eurartesim-et, a vizsgálati alanyok 25%-ánál ítélték úgy, hogy gyógyszermellékhatást tapasztalt. A gyógyszermellékhatások egyetlen típusa sem fordult elő 5%-os vagy magasabb incidenciával. A legalább 1,0%-os incidenciával megfigyelt leggyakoribb gyógyszermellékhatások a következők voltak: fejfájás (3,9%), a QTc-idő megnyúlása az elektrokardiogrammon (3,4%), P. falciparum fertőzés (3,0%), anaemia (2,8%), eosinophilia (1,7%), csökkent haemoglobin (1,7%), sinus tachycardia (1,7%), gyengeség (1,6%), [csökkent] haematocrit (1,6%), láz (1,5%), csökkent vörösvértestszám (1,4%). A vizsgálatban összesen 6 alanynál (0,8%) jelentkezett súlyos gyógyszermellékhatás.

Egy második randomizált vizsgálatban 1038, 6 hónap és 5 év közötti korú gyermek kapott Eurartesim-et, és 71%-uknál ítélték úgy, hogy gyógyszermellékhatás lépett fel. A következő gyógyszermellékhatások fordultak elő legalább 5,0%-os incidenciával: köhögés (32%), láz (22,4%), influenza (16,0%), P. falciparum fertőzés (14,1%), hasmenés (9,4%), hányás (5,5%) és

étvágytalanság (5,2%). A vizsgálatban összesen 15 alanynál (1,5%) jelentkezett súlyos gyógyszermellékhatás.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

Az alábbi táblázatokban a gyógyszermellékhatások szervrendszerenként kerültek felsorolásra, és gyakoriság szerint lettek oszlopokba rendezve. Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra, az alábbi kategóriák alkalmazásával: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 – <1/10), nem gyakori (≥1/1000 – <1/100), ritka ( 1/10 000

– <1/1000), nagyon ritka (<1/10 000) vagy nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). Az e pontban szereplő táblázat csak felnőtt betegekre vonatkozik. A gyermek betegekre vonatkozó hasonló táblázat alább, a vonatkozó pontban található.

A gyógyszermellékhatások előfordulási gyakorisága az Eurartesim-mel végzett klinikai vizsgálatokban részt vevő felnőtt betegeknél:

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

gyakori

 

 

 

Fertőző betegségek és

 

P. falciparum fertőzés

Légúti fertőzés

parazitafertőzések

 

Influenza

 

 

Vérképzőszervi és

 

 

 

nyirokrendszeri

 

Anaemia

 

betegségek és tünetek

 

 

 

Anyagcsere- és

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

 

Étvágytalanság

és tünetek

 

 

 

Idegrendszeri

 

Fejfájás

Görcsroham

betegségek és tünetek

 

Szédülés

 

 

Szívbetegségek és a

 

 

Ingerületvezetési zavarok a

szívvel kapcsolatos

 

Megnyúlt QTc-idő

szívben

tünetek

 

Tachycardia

Sinus arrhythmia

 

 

 

Bradycardia

Légzőrendszeri,

 

 

 

mellkasi és

 

 

Köhögés

mediastinalis

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

Emésztőrendszeri

 

 

Hányás

betegségek és tünetek

 

 

Hasmenés

 

 

 

Hányinger

 

 

 

Hasi fájdalom

Máj- és epebetegségek,

 

 

Hepatitis

illetve tünetek

 

 

Hepatomegalia

 

 

 

Kóros májfunkciós értékek

A bőr és a bőr alatti

 

 

 

szövet betegségei és

 

 

Pruritus

tünetei

 

 

 

A csont- és

 

 

 

izomrendszer, valamint

 

 

Arthralgia

a kötőszövet betegségei

 

 

Myalgia

és tünetei

 

 

 

Általános tünetek, az

 

Gyengeség

 

alkalmazás helyén

 

 

 

Láz

 

fellépő reakciók

 

 

 

 

 

Válogatott mellékhatások leírása

Az Eurartesim-mel kapcsolatban regisztrált gyógyszermellékhatások súlyosságukat tekintve általában enyhék voltak, és többségük nem volt súlyos. A köhögés, láz, fejfájás, P. falciparum fertőzés, anaemia, gyengeség, étvágytalanság és a vérképben megfigyelt változások megfelelnek az akut maláriában szenvedő betegeknél várt reakcióknak. A QTc-idő megnyúlására gyakorolt hatást a

2. napon figyelték meg, és a 7. napra (ez volt a következő EKG-vizsgálat időpontja) elmúlt.

Gyermekek és serdülők

A gyermek betegek esetében előforduló gyógyszermellékhatások gyakoriságának táblázatos

áttekintése az alábbiakban olvasható. A gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó tapasztalat nagyrészt 6 hónap és 5 év közötti életkorú afrikai gyermekek kezeléséből származik.

A gyógyszermellékhatások előfordulási gyakorisága az Eurartesimmel végzett klinikai vizsgálatokban részt vevő gyermek betegeknél:

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

gyakori

 

 

 

Fertőző betegségek és

Influenza

 

 

parazitafertőzések

P.

Légúti fertőzés

 

 

falciparum

Fülfertőzés

 

 

fertőzés

 

 

Vérképzőszervi és

 

Thrombocytopenia

Thrombocythaemia

nyirokrendszeri

 

Leukopenia/neutropenia

 

Splenomegalia

betegségek és tünetek

 

Leukocytosis (máshová nem

 

Lymphadenopathia

 

 

osztályozott)

 

 

Hypochromasia

 

 

Anaemia

 

 

 

Anyagcsere- és

 

 

 

táplálkozási betegségek

 

Étvágytalanság

 

és tünetek

 

 

 

Idegrendszeri

 

 

Görcsroham

betegségek és tünetek

 

 

Fejfájás

Szembetegségek és

 

Conjunctivitis

 

szemészeti tünetek

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

Megnyúlt QT/QTc-idő

Ingerületvezetési zavarok a

szívvel kapcsolatos

 

szívben

 

Szabálytalan szívfrekvencia

tünetek

 

Szívzörej

 

 

Légzőrendszeri,

 

 

 

mellkasi és

Köhögés

 

Rhinorrhoea

mediastinalis

 

Epistaxis

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

Emésztőrendszeri

 

Hányás

Stomatitis

betegségek és tünetek

 

Hasmenés

 

Hányinger

 

 

Hasi fájdalom

 

 

 

Máj- és epebetegségek,

 

 

Hepatitis

illetve tünetek

 

 

Hepatomegalia

 

 

 

Kóros májfunkciós értékek

 

 

 

Icterus

A bőr és a bőr alatti

 

Dermatitis

Acanthosis

szövet betegségei és

 

 

Bőrkiütés

Pruritus

tünetei

 

 

 

 

A csont- és

 

 

 

izomrendszer, valamint

 

 

Arthralgia

a kötőszövet betegségei

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

Általános tünetek, az

 

 

 

alkalmazás helyén

Láz

Gyengeség

 

fellépő reakciók

 

 

 

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9 Túladagolás

Klinikai vizsgálatok során kilenc beteg kapta az Eurartesim javasolt kumulatív adagjának kétszeresét. E betegek biztonságossági profilja nem különbözött azokétól, akik a javasolt dózist kapták, és egy beteg sem számolt be súlyos nemkívánatos eseményről.

Túladagolás gyanúja esetén tüneti és támogató kezelést kell alkalmazni szükség szerint, beleértve az

EKG ellenőrzését a QTc-idő megnyúlásának lehetősége miatt (lásd 4.4 pont).

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Protozoon elleni szerek, malária elleni szerek, artemizinin és származékai, kombinációk, ATC kód: P01BF05

Farmakodinámiás hatások

Az artenimol nagy koncentrációt tud elérni a parazitákkal fertőzött erythrocytákban. Antimaláriás hatásához vélhetően elengedhetetlen az endoperoxid-hídja, amely a paraziták membránrendszereinek szabadgyökök általi károsítását okozza, beleértve:

a falciparum kórokozó szarkoplazmás-endoplazmás retikulumában a kalcium ATP-áz gátlását,

a mitokondriális elektrontranszport megzavarását,

a parazita transzportfehérjéinek megzavarását,

a parazitában a mitokondriumok működésének akadályozását.

A piperakin pontos hatásmechanizmusa nem ismert, de valószínűleg hasonló a közeli szerkezeti analóg klorokinéhoz. A klorokin a maláriát okozó parazitában (a beteg hemoglobinjából származó) toxikus hemhez kötődik, megakadályozva ezzel a polimerizációs lépés útján történő detoxifikációját.

A piperakin egy biszkinolin, és ez a gyógyszercsoport jó antimaláriás aktivitást mutat a klorokinnal szemben rezisztens Plasmodium törzsek ellen in vitro. A terjedelmes biszkinolon szerkezet fontos lehet a klorokin-rezisztens törzsek aktivitásához, és a következő mechanizmusok útján hathat:

a parazita emésztő vakuolumából a klorokint kipumpáló transzporterek gátlása,

a parazita emésztő vakuolumában a hem emésztési útvonalának gátlása.

Beszámoltak a (monoterápiában alkalmazott) piperakinnel szembeni rezisztenciáról.

Az Eurartesim hatásosságát és biztonságosságát két nagyszabású, randomizált, nyílt elrendezésű klinikai vizsgálat során értékelték:

A DM040010 számú vizsgálatot P. falciparum okozta szövődménymentes maláriában szenvedő ázsiai felnőtt és gyermek betegek bevonásával végezték. Az Eurartesim-kezelést az arteszunát + meflokin (AS + MQ) kombinációval hasonlították össze. Az elsődleges végpont a 63. napi PCR-korrigált gyógyulási arány volt.

A DM040011 számú vizsgálatot P. falciparum okozta szövődménymentes maláriában szenvedő afrikai gyermek betegek bevonásával végezték. Az Eurartesim-kezelést az arteméter + lumifantrin (A + L) kombinációval hasonlították össze. Az elsődleges végpont a 28. napi PCR-korrigált gyógyulási arány volt.

Az elsődleges végpontra vonatkozó eredmények a kezelésbe bevont módosított (m-ITT) populációkban (amelyek az összes randomizált beteget jelentik, akik legalább egy adagot megkaptak a vizsgálati gyógyszerből, azon betegek kivételével, akik ismeretlen okok miatt kiestek a betegkövetésből) a következők voltak:

 

 

PCR-korrigált gyógyulási arány (m-ITT)

 

 

 

 

A kezelések

 

 

 

 

különbségének 95%-os

Vizsgálat

Eurartesim

AS + MQ

A + L

kétoldalú

 

konfidencia-intervallum

 

 

 

 

 

 

 

 

a (Eurartesim -

 

 

 

 

komparátor); p-érték

DM040010 (n = 1087)

97,0%

95,3%

-

(-0,84, 4,19) %; p = 0,161

DM040011 (n = 1524)

92,7%

-

94,8%

(-4,59, 0,45) %; p = 0,128

Az eredmények mindkét esetben megerősítették, hogy az Eurartesim nem rosszabb a komparátor gyógyszernél. A sikertelen kezelések valós aránya mindkét vizsgálatban a WHO által felállított 5%-os hatásossági küszöb alatt volt.

Az m-ITT populációkban kapott korspecifikus PCR-korrigált gyógyulási arányok az alábbiakban láthatók táblázatos formában az ázsiai, illetve afrikai vizsgálatok esetében:

 

 

PCR-korrigált gyógyulási arány (m-ITT)

 

 

 

 

A kezelések különbségének

Vizsgálat

 

 

 

95%-os kétoldalú

Eurartesim

AS + MQ

A + L

konfidencia-intervalluma

 

 

 

 

 

(Eurartesim - komparátor);

 

 

 

 

p-érték

DM040010 (n = 1087)

 

 

 

 

≤5 év

100,0%

100,0%

-

-

>5-≤12 év

98,2%

96,5%

-

(-3,67, 7,09) %; 0,605

>12-≤18 év

97,3%

100,0%

-

(-6,40, 0,99) %; 1,000

>18-≤64 év

96,6%

94,4%

-

(-0,98, 5,30) %; 0,146

DM040011 (n = 1524)

 

 

 

 

≤1 év

91,5%

-

98,5%

(-12,66, -1,32) %(1); 0,064

>1-≤2 év

92,6%

-

94,6%

(-6,76, 2,63) %; 0,413

>2-≤5 év

93,0%

-

94,0%

(-4,41, 2,47) %; 0,590

(1) Ez a CI aszimptotikus, mivel a pontos CI-t nem lehetett kiszámítani.

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

Az artenimol és a piperakin farmakokinetikai profilját állatmodellekben és különböző humán populációkon (egészséges önkéntesek, felnőtt betegek és gyermek betegek) vizsgálták.

Felszívódás

Az artenimol nagyon gyorsan felszívódik, a Tmax egyszeri és ismételt adagolás után körülbelül 1-2 óra. Betegeknél az artenimol esetében (az Eurartesim első adagja után megfigyelt) átlagos Cmax (CV%) 752 (47%) ng/ml, az AUCINF pedig 2002 (45%) ng/ml*h volt.

Az artenimol biohasznosulása magasabbnak tűnik maláriás betegeknél, mint egészséges

önkénteseknél, talán mivel magának a maláriának is van hatása az artenimol diszpozíciójára. Ez a májműködés maláriával járó romlásának eredménye lehet, ami növeli az artenimol biohasznosulását (a first pass hatás csökkenése) anélkül, hogy befolyásolná a látszólagos eliminációs felezési időt, amit korlátoz a felszívódási sebesség. Egészséges férfi önkénteseknél éhgyomri állapotban az artenimol átlagos Cmax-értéke a 180-252 ng/ml, az AUCINF-értéke pedig az 516-684 ng/ml*h tartományban mozgott.

Az artenimol szisztémás expozíciója az Eurartesim utolsó adagja után kissé alacsonyabb volt (akár 15%-kal alacsonyabb mint az első dózis után). Az artenimol farmakokinetikai paramétereit

hasonlónak találták ázsiai és fehér egészséges önkénteseknél. Az artenimol szisztémás expozíciója a kezelés utolsó napján magasabb volt nőknél, mint férfiaknál, ez a különbség 30%-on belül volt.

Egészséges önkénteseknél az artenimol-expozíció 43%-kal emelkedett, amikor magas zsír-/magas kalóriatartalmú étellel együtt adták.

A piperakin, amely erősen lipofil vegyület, lassan szívódik fel. Emberben a piperakin Tmax értéke egyszeri és ismételt adagolást követően körülbelül 5 óra. Betegeknél (az Eurartesim első adagja után megfigyelt) átlagos (CV%) Cmax 179 (62%) ng/ml, az AUC0-24 pedig 1679 (47%) ng/ml*h volt. Lassú eliminációja miatt a piperakin több adag beadása után körülbelül 3-as akkumulációs tényező mellett akkumulálódik a plazmában. A piperakin farmakokinetikai paramétereit hasonlónak találták az ázsiai és fehér egészséges önkénteseknél. Másrészről a piperakin maximális plazmakoncentrációja az Eurartesim-kezelés utolsó napján magasabb volt nőknél, mint férfiaknál, ez a különbség a 30-50%-os nagyságrendbe esett.

Egészséges önkénteseknél a piperakin-expozíció körülbelül 3-szorosára emelkedik, ha magas zsír- vagy kalóriatartalmú étellel adják be. Ez a farmakokinetikai hatás a QT-idő megnyúlására gyakorolt fokozott hatással jár. Ennek megfelelően az Eurartesim-et vízzel kell bevenni az utolsó táplálékfelvételt követően legalább 3 óra elteltével, és az egyes dózisok után 3 órán belül nem szabad ételt fogyasztani (4.2 pont).

Eloszlás

A piperakin és az artenimol egyaránt erősen kötődik humán plazmafehérjékhez: az in vitro vizsgálatok során megfigyelt fehérjekötődés 44-93% volt az artenimol, és több mint 99% a piperakin esetében. Továbbá állatokból származó in vitro és in vivo adatok azt mutatják, hogy a piperakin és az artenimol akkumulációra hajlamos a vörösvértestekben.

Az artenimolról megfigyelték, hogy emberben kicsi az eloszlási térfogata (0,8 l/kg; CV: 35,5%). A piperakin esetében emberben megfigyelt farmakokinetikai paraméterek azt jelzik, hogy ennek a hatóanyagnak nagy az eloszlási térfogata (730 l/kg; CV: 37,5%).

Biotranszformáció

Az artenimol elsősorban α-artenimol-β-glukuroniddá (α-artenimol-G) alakul. Humán májmikroszómákon végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az artenimolt az UDP-glukuronil-transzferáz (UGT1A9 és UGT2B7) metabolizálta α-artenimol-G-dá citokróm P405 által mediált metabolizmus nélkül. In vitro gyógyszer-gyógyszer interakciós vizsgálatok kimutatták, hogy az artenimol a CYP1A2 inhibitora, ezért fennáll a lehetősége, hogy az artenimol növeli a CYP1A2 szubsztrátjainak plazmakoncentrációját (lásd: 4.5 pont).

In vitro metabolizmus vizsgálatok azt mutatták, hogy a piperakint metabolizálják a humán májsejtek (37°C-on történt 2 órás inkubálás után a piperakinnek körülbelül 85%-a maradt meg). A piperakint főként a CYP3A4 metabolizálta, valamint kisebb mértékben a CYP2C9 és a CYP2C19. A piperakin (időfüggő módon is) a CYP3A4, valamint kisebb mértékben a CYP2C19 enzim inhibitorának bizonyult, ugyanakkor a CYP2E1 aktivitását serkentette.

A piperakint artenimollal együtt inkubálva nem figyeltek meg a piperakin metabolikus profiljára gyakorolt hatást. A piperakin fő metabolitjai egy karboxilsav hasítási termék, valamint egy mono-N-oxidált termék volt.

Humán vizsgálatokban a piperakin a CYP3A4 enyhe inhibitorának bizonyult, míg a CYP3A4-aktivitás erős inhibitorai a piperakin metabolizmusának enyhe gátlását idézték elő (lásd 4.5 pont).

Elimináció

Az artenimol eliminációs felezési ideje körülbelül 1 óra. Az átlagos oralis clearance maláriás felnőtt betegeknél 1,34 l/h/kg volt. Az átlagos oralis clearance kissé magasabb volt gyermek betegek esetében, a különbségek nagyságrendjüket tekintve azonban kismértékűek (20% alattiak) voltak. Az

artenimol metabolizmus (főként glükuronid-konjugáció) útján eliminálódik. Clearance-e egészséges

önkéntesek esetében kissé alacsonyabb volt a nőknél, mint a férfiaknál. Emberben az artenimol kiválasztásáról rendelkezésre álló adatok mennyisége csekély. A szakirodalomban azonban beszámoltak arról, hogy az artemizinin-származékok esetében elhanyagolható a hatóanyag változatlan formában történő ürülése az emberi vizelettel és széklettel.

A piperakin eliminációs felezési ideje körülbelül 22 nap felnőtt betegek és körülbelül 20 nap gyermek betegek esetében. Az átlagos oralis clearance maláriás felnőtt betegek esetében 2,09 l/h/kg volt, míg gyermek betegeknél 2,43 l/h/kg. Hosszú eliminációs felezési ideje miatt a piperakin többszöri adagolás után akkumulálódik.

Állatokkal végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a radioaktív anyaggal jelölt piperakin az epével választódik ki, míg a vizelettel történő ürülés elhanyagolható.

Farmakokinetika speciális betegpopulációkban

Máj- vagy veseelégtelenségben szenvedő, valamint idős személyek körében nem végeztek specifikus farmakokinetikai vizsgálatokat.

Gyermekgyógyászati farmakokinetikai vizsgálatok során és nagyon korlátozott mintavételezés alapján az artenimol farmakokinetikája tekintetében kis különbségeket figyeltek meg a gyermekgyógyászati és a felnőtt populáció között. Gyermek betegek esetében az átlagos clearance (1,45 l/h/kg) kissé gyorsabb ütemű volt, mint felnőtt betegeknél (1,34 l/h/kg), ugyanakkor a gyermekgyógyászati populációban az átlagos eloszlási térfogat (0,705 l/kg) alacsonyabb volt, mint felnőtteknél

(0,801 l/kg).

A fentiekhez hasonló összehasonlítás azt mutatta, hogy a piperakin felszívódási sebességének együtthatója és terminális felezési ideje gyermekekben túlnyomórészt hasonló volt a felnőtteknél megfigyeltekhez. A látszólagos clearance azonban gyorsabb (1,30 versus 1,14 l/h/kg), a látszólagos eloszlási össztérfogat pedig alacsonyabb volt a gyermekgyógyászati populációban (623 versus

730 l/kg).

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Általános toxicitás

A piperakin kutyákban és majmokban mutatott krónikus toxicitására vonatkozó szakirodalmi adatok jeleznek bizonyos mértékű hepatotoxicitást, valamint a teljes fehérvérsejtszám és a neutrophil sejtszámok enyhe, reverzibilis csökkenését.

Ismételt adagolás után a biztonságossággal kapcsolatos legfontosabb nem klinikai megfigyelések a következők voltak: a macrophagok intracitoplazmatikus szemcsés anyaggal történt beszűrődése, ami foszfolipidózis képét mutatta, valamint a számos szervben és szövetben kialakult degeneratív elváltozások. Ezeket a mellékhatásokat állatkísérletekben a klinikai expozíciós szintekhez hasonló expozíciós szintek mellett figyelték meg, és klinikai jelentőséggel bírhatnak. Nem ismert, hogy ezek a toxikus hatások reverzibilisek-e.

Az artenimol és a piperakin in vitro és in vivo vizsgálatok alapján nem volt genotoxikus/klasztogén hatású.

Karcinogenitási vizsgálatokat nem végeztek.

Az artenimol patkányban és nyúlban embrióelhalást okoz, és teratogén hatású.

A piperakin patkányoknál és nyulaknál nem idézett elő fejlődési rendellenességeket. 80 mg/kg adaggal kezelt nőstény patkányokkal végzett perinatalis és postnatalis fejlődési vizsgálatban (szegmens III) néhány állatnál késett az ellés, ami az újszülöttek mortalitását idézte elő. Azoknál a

nőstényeknél, akiknél az ellés problémamentes volt, a túlélő utódok viselkedése és növekedése normális volt az in utero vagy tej közvetítésével történt expozíciót követően.

Reproduktív toxicitási vizsgálatokat az artenimol és piperakin kombinációjával nem végeztek.

Központi idegrendszeri toxicitás

Az artemizinin-származékok emberben és állatokban neurotoxikus hatást fejthetnek ki, ami szoros összefüggést mutat a különböző artenimol prodrugok adagjával, beadási módjával és gyógyszerformájával. Emberben az oralisan alkalmazott artenimol lehetséges neurotoxicitása nagyon valószínűtlennek tekinthető, tekintve az artenimol gyors clearance-ét, valamint a rövid idejű expozíciót (maláriás betegeknek 3 napos kezelés). Patkányban és kutyában még letális adag mellett sem volt jele az artenimol által a speciális nucleusokban előidézett elváltozásoknak.

Szív- és érrendszeri toxicitás

A vérnyomásra, valamint a PR- és QRS-intervallumokra gyakorolt hatásokat figyeltek meg nagy piperakin-dózisok mellett. A szívre gyakorolt legfontosabb lehetséges hatás a szív ingerületvezetésével volt kapcsolatos.

A hERG-teszt során az IC50 0,15 µmol volt a piperakin és 7,7 µmol az artenimol esetében. Az artenimol és a piperakin együttes adása nem eredményez nagyobb mértékű hERG-gátlást, mint az összetevők külön-külön.

Fototoxicitás

Az artenimol fototoxicitásával kapcsolatban nincsenek aggodalmak, mivel a 290-700 nm-es tartományban nem abszorbeál.

A piperakin abszorpciós maximuma 352 nm-nél van. Mivel a piperakin jelen van a bőrben (körülbelül

9% a nem pigmentált patkányban és csak 3% a pigmentált patkányban), az oralis kezelést követően

24 órával UV-sugárzásnak kitett egereknél enyhe fototoxikus reakciókat (duzzanatot és erythemát) figyeltek meg.

6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1 Segédanyagok felsorolása

Tablettamag

Hidegen duzzadó kukoricakeményítő,

Dextrin

Hipromellóz (E464)

Kroszkarmellóz-nátrium

Magnézium-sztearát (E572)

Filmbevonat

Hipromellóz (E464)

Titán-dioxid (E171)

Makrogol 400

6.2 Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3 Felhasználhatósági időtartam

2 év.

6.4 Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 30°C-on tárolandó.

A fénytől és a nedvességtől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

Az Eurartesim 3, 6, 9 vagy 12 tablettát tartalmazó PVC/PVDC/alumínium buborékcsomagolásba van csomagolva.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

Nincsenek különleges előírások.

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A

Viale Shakespeare 47

00144 Róma

Olaszország

Tel: +39 06 5926443

Fax: +39 06 5926600

Email: sigmatauinfo@sigma-tau.it

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/11/716/001

EU/1/11/716/002

EU/1/11/716/003

EU/1/11/716/004

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ

KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2011. október 27.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: Szeptember 09, 2016

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

(http://www.ema.europa.eu) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája