Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Alkalmazási előírás - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveGalafold
ATC-kódAmicus Therapeu
Hatóanyagmigalastat hydrochloride
GyártóAuthorised

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1.A GYÓGYSZER NEVE

Galafold 123 mg kemény kapszula

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

123 mg migalasztátnak megfelelő migalasztát-hidroklorid kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Kemény kapszula.

2-es méretű kemény kapszula (6,4 × 18,0 mm), nem átlátszó, kék felső résszel és nem átlátszó, fehér alsó résszel, fekete „A1001” felirattal, benne fehér-halványbarna színű porral.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

A Galafold azoknak a felnőtteknek és legalább 16 éves serdülőknek a hosszú távú kezelésére javallott, akiknél Fabry-kórt (α-galaktozidáz A hiány) állapítottak meg, és akik fogékony mutációval rendelkeznek (lásd az 5.1 pont táblázatait).

4.2Adagolás és alkalmazás

A Galafold-kezelést a Fabry-kór diagnosztizálásában és kezelésében jártas szakorvosnak kell megkezdenie és felügyelnie. A Galafold-ot nem enzimpótló kezeléssel történő egyidejű alkalmazásra szánták (lásd 4.4 pont).

Adagolás

A javasolt adag felnőtteknél és legalább 16éves serdülőknél 123 mg migalasztát (1 kapszula) minden második nap egyszer, ugyanabban az időpontban.

Kihagyott adag

A Galafold-ot nem szabad két egymást követő napon bevenni. Ha az adott napi adagot teljesen kihagyták, a betegnek a következő adagolási napon és időben kell folytatnia a Galafold szedését.

Gyermekek és serdülők

A Galafold biztonságosságát és hatásosságát 0–15 éves gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Különleges betegcsoportok

Idősek

Az életkor alapján a dózis módosítása nem szükséges (lásd 5.2 pont).

Vesekárosodás

A Galafold alkalmazása nem javasolt olyan, Fabry-kórban szenvedő betegek esetében, akiknek a becsült GFR-értéke 30 ml/min/1,73 m2 alatt van (lásd 5.2 pont).

Májkárosodás

Májkárosodásban szenvedő betegeknél nincs szükség a Galafold dózisának módosítására (lásd 5.2 pont).

Az alkalmazás módja

Szájon át történő alkalmazásra. A Galafold-expozíció körülbelül 40%-kal csökken, ha étellel együtt veszik be, ezért az étkezést megelőzőés azt követő 2 órában nem vehető be. A beteg számára legelőnyösebb hatás biztosítása érdekében a Galafold-ot minden második nap, ugyanabban az időpontban kell bevenni.

A kapszulát egészben kell lenyelni. A kapszulát tilos szétvágni, összetörni vagy összerágni.

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A vesefunkció, az echokardiográfiai paraméterek és a biokémiai markerek rendszeres (félévenkénti) ellenőrzése ajánlott azoknál a betegeknél, akiknél elkezdik a Galafold alkalmazását, illetve arra állítják át őket. Jelentős klinikai romlás esetén mérlegelni kell a további klinikai kivizsgálást vagy a Galafold-kezelés megszakítását.

A Galafold alkalmazása nem javasolt olyan betegeknél, akiknél nem fogékony mutáció van jelen (lásd 5.1 pont).

A Galafold-dal kezelt betegeknél nem figyelték meg a proteinuria csökkenését.

Nem javasolt a Galafold alkalmazása olyan, súlyos veseelégtelenségben szenvedő betegek esetében, akiknek a becsült GFR értéke 30 ml/min/1,73m2 alatt van (lásd 5.2 pont).

A korlátozott adatok arra utalnak, hogy a Galafold egyszeri adagjának és a standard enzimpótló infúziónak az egyidejű alkalmazása az agalzidáz fokozott, legfeljebb 5-szörös expozícióját eredményezi. Ez a vizsgálat azt is jelezte, hogy az agalzidáz nincs hatással a migalasztát farmakokinetikájára. A Galafold-ot nem enzimpótló kezeléssel történő egyidejű alkalmazásra szánták.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

In vitro adatok alapján a migalasztát nem induktora a következőknek: CYP1A2, 2B6 vagy 3A4. Továbbá a migalasztát nem inhibitora vagy szubsztrátja a következőknek: CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 vagy 3A4/5. A migalasztát nem szubsztrátja a következőknek: MDR1 vagy BCRP, és nem inhibitora a következőknek: BCRP, MDR1 vagy BSEP humánefflux transzporterek. Ezenfelül a migalasztát nem szubsztrátja a következőknek: MATE1, MATE2-K, OAT1, OAT3 vagy OCT2, illetve nem inhibitora a következőknek: OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1 vagy MATE2-K humán felvevő transzporterek.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Fogamzóképes nők/Fogamzásgátlás férfiaknál és nőknél

A Galafold nem javasolt olyan fogamzóképes nők esetében, akik nem alkalmaznak fogamzásgátlást.

Terhesség

A Galafold terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében korlátozott információ áll rendelkezésre. Nyulaknál csupán az anyaállat számára toxikus dózisoknál figyeltek meg fejlődési toxicitást (lásd

5.3 pont). A Galafold alkalmazása nem javasolt terhesség alatt.

Szoptatás

Nem ismert, hogy a Galafold kiválasztódik-e a humán anyatejbe. Ugyanakkor kimutatták, hogy szoptató patkányokban a migalasztát kiválasztódik az anyatejbe. Ennek megfelelően az anyatejjel táplált csecsemőre nézve a migalasztát-expozíció kockázatát nem lehet kizárni. El kell dönteni, hogy a szoptatást függesztik fel, vagy megszakítják a Galafold-kezelést, figyelembe véve a szoptatás előnyét a gyermekre nézve, összehasonlítva a terápia előnyével az anyára nézve.

Termékenység

A Galafold emberi termékenységre gyakorolt hatásait nem vizsgálták. Hím patkányoknál átmeneti, és teljesen reverzibilis infertilitás társult a migalasztát-kezeléshez minden vizsgált adag esetében. A kezelés befejezése után 4 héttel teljes reverzibilitást figyeltek meg. Hasonló preklinikai eredményeket jegyeztek fel az egyéb iminocukrokkal történő kezelést követően (lásd 5.3 pont). A migalasztát nem befolyásolta a termékenységet nőstény patkányoknál.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Galafold nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

A leggyakoribb mellékhatás a fejfájás volt, amelyet a Galafold-dal kezelt betegek körülbelül 10%-a tapasztalt.

A mellékhatások táblázatos listája

A gyakoriságok meghatározása: nagyon gyakori (≥ 1/10), gyakori (≥ 1/100 – <1/10), nem gyakori

(≥ 1/1000 – <1/100), ritka (≥ 1/10 000 – < 1/1000) nagyon ritka (< 1/10 000) és nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). Az egyes gyakorisági csoportokon belül a mellékhatások csökkenő gyakoriság szerint kerülnek feltüntetésre az egyes szervrendszeri kategóriákon belül.

1. táblázat: A Galafold mellékhatásai klinikai vizsgálatok során

Szervrendszer

Nagyon gyakori

Gyakori

 

 

 

Pszichiátriai kórképek

 

Depresszió

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és

Fejfájás

Paraesthesia

tünetek

 

Szédülés

 

 

Hypaesthesia

A fül és az egyensúly-érzékelő

 

Szédülés

szerv betegségei és tünetei

 

 

 

 

 

Szívbetegségek és a szívvel

 

Szívdobogásérzés

kapcsolatos tünetek

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi és

 

Dyspnoe

mediastinalis betegségek és

 

Orrvérzés

tünetek

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri betegségek

 

Hasmenés

és tünetek

 

Hányinger

 

 

Hasi fájdalom

 

 

Székrekedés

 

 

Szájszárazság

 

 

Sürgős székelési inger

 

 

Dyspepsia

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

 

Bőrkiütés

betegségei és tünetei

 

Viszketés

 

 

 

A csont- és izomrendszer,

 

Izomgörcsök

valamint a kötőszövet

 

Izomfájdalom

 

Torticollis

betegségei és tünetei

 

 

Végtagfájdalom

 

 

 

 

 

Vese- és húgyúti betegségek és

 

Proteinuria

tünetek

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

 

Fáradtság

alkalmazás helyén fellépő

 

Fájdalom

reakciók

 

 

 

 

 

Laboratóriumi és egyéb

 

A vér kreatin-foszfokináz

vizsgálatok eredményei

 

szintjének emelkedése

 

Testtömeg-növekedés

 

 

 

 

 

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Túladagolás esetén általános orvosi ellátás javasolt. A Galafold 1250 mg-ig, illetve 2000 mg-ig terjedő adagjainak esetében jelentett leggyakoribb mellékhatások a fejfájás és a szédülés voltak.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: {még nincs meghatározva}, ATC kód: {még nincs meghatározva}

A Fabry-kór egy progresszív, X kromoszómához kötött, lysosomalis tárolási betegség, amely férfiakat és nőket érint. A Fabry-kórt okozó mutációk a GLA génben az α-galaktozidáz A (α-Gal A) lysosomalis enzim hiányát eredményezik, amely a glycosphingolipid szubsztrát (például GL-3, lyso-Gb3) metabolizmushoz szükséges. A csökkent α-Gal A aktivitás ezért a szubsztrát progresszív felhalmozódásához vezet a sebezhető szervekben és szövetekben, ami a Fabry-kórhoz társuló morbiditást és mortalitást eredményezi.

Hatásmechanizmus

Egyes GLA mutációk kórosan hajtogatott és instabil, mutáns α-Gal A formák termelését eredményezhetik. A migalasztát egy farmakológiai chaperone vegyület, amelyet úgy alakítottak ki, hogy szelektív és reverzibilis módon, nagy affinitással kötődjön az α-Gal A bizonyos mutáns

formáinak aktív helyeihez, amelyeknek a genotípusait fogékony mutációknak nevezik. A migalasztát-kötődés stabilizálja az α-Gal A ezen mutáns formáit az endoplasmaticus reticulumban, és elősegíti, hogy azok megfelelő módon kerüljenek a lysosomákba. Amint a lysosomákba bekerült, a migalasztát leválása visszaállítja az α-Gal A aktivitást, és a GL-3 és kapcsolódó szubsztrátok katabolizmusát eredményezi.

A Galafold-kezelésre fogékony és nem fogékony GLA mutációkat az alábbi 2., illetve 3. táblázat tartalmazza. A GLA mutációk az egészségügyi szolgáltatók számára

a www.galafoldamenabilitytable.com címen is elérhetők.

A felsorolt nukleotidváltozások olyan lehetséges DNS-szekvenciamódosulásokat képviselnek, amelyek az aminosavmutációt okozzák. A fogékonyság meghatározásakor az aminosavmutációnak (fehérjeszekvencia megváltoztatása) a legnagyobb a jelentősége. Amennyiben egy dupla mutáció ugyanazon a kromoszómán van jelen (férfiaknál és nőknél), a beteg akkor fogékony, ha a dupla mutáció szerepel a 2. táblázat egyik bejegyzéseként (például D55V/Q57L). Amennyiben egy dupla mutáció különböző kromoszómákon van jelen (csak nőknél), a beteg akkor fogékony, ha a mutációk egyike szerepel a 2. táblázatban.

2. táblázat: Galafold (migalasztát) fogékonysági táblázat

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.7C>G

c.C7G

L3V

c.8T>C

c.T8C

L3P

c.[11G>T; 620A>C]

c.G11T/A620C

R4M/Y207S

c.37G>A

c.G37A

A13T

c.37G>C

c.G37C

A13P

c.43G>A

c.G43A

A15T

c.44C>G

c.C44G

A15G

c.53T>G

c.T53G

F18C

c.58G>C

c.G58C

A20P

c.59C>A

c.C59A

A20D

c.70T>C vagy c.70T>A

c.T70C vagy c.T70A

W24R

c.70T>G

c.T70G

W24G

c.72G>C vagy c.72G>T

c.G72C vagy c.G72T

W24C

c.95T>C

c.T95C

L32P

c.97G>T

c.G97T

D33Y

c.98A>G

c.A98G

D33G

c.100A>G

c.A100G

N34D

c.101A>C

c.A101C

N34T

c.101A>G

c.A101G

N34S

c.102T>G vagy c.102T>A

c.T102G vagy c.T102A

N34K

c.103G>C vagy c.103G>A

c.G103C vagy c.G103A

G35R

c.104G>A

c.G104A

G35E

c.104G>T

c.G104T

G35V

c.107T>C

c.T107C

L36S

c.107T>G

c.T107G

L36W

c.108G>C vagy c.108G>T

c.G108C vagy c.G108T

L36F

c.109G>A

c.G109A

A37T

c.110C>T

c.C110T

A37V

c.122C>T

c.C122T

T41I

c.124A>C vagy c.124A>T

c.A124C vagy c.A124T

M42L

c.124A>G

c.A124G

M42V

c.125T>A

c.T125A

M42K

2. táblázat: Galafold (migalasztát) fogékonysági táblázat

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.125T>C

c.T125C

M42T

c.125T>G

c.T125G

M42R

c.126G>A vagy c.126G>C

c.G126A vagy c.G126C vagy

M42I

vagy c.126G>T

c.G126T

 

c.137A>C

c.A137C

H46P

c.142G>C

c.G142C

E48Q

c.152T>A

c.T152A

M51K

c.153G>A vagy c.153G>T

c.G153A vagy c.G153T vagy

M51I

vagy c.153G>C

c.G153C

 

c.157A>G

c.A157G

N53D

c.[157A>C; 158A>T]

c.A157C/A158T

N53L

c.160C>T

c.C160T

L54F

c.161T>C

c.T161C

L54P

c.164A>T

c.A164T

D55V

c.164A>G

c.A164G

D55G

c.[164A>T; 170A>T]

c.A164T/A170T

D55V/Q57L

c.167G>T

c.G167T

C56F

c.167G>A

c.G167A

C56Y

c.170A>T

c.A170T

Q57L

c.175G>A

c.G175A

E59K

c.178C>A

c.C178A

P60T

c.178C>T

c.C178T

P60S

c.179C>T

c.C179T

P60L

c.196G>A

c.G196A

E66K

c.197A>G

c.A197G

E66G

c.207C>A vagy c.207C>G

c.C207A vagy c.C207G

F69L

c.214A>G

c.A214G

M72V

c.216G>A vagy c.216G>T

c.G216A vagy c.G216T vagy

M72I

vagy c.216G>C

c.G216C

 

c.218C>T

c.C218T

A73V

c.227T>C

c.T227C

M76T

c.239G>A

c.G239A

G80D

c.247G>A

c.G247A

D83N

c.253G>A

c.G253A

G85S

c.254G>A

c.G254A

G85D

c.[253G>A; 254G>A]

c.G253A/G254A

G85N

c.[253G>A; 254G>T; 255T>G]

c. G253A/G254T/T255G

G85M

c.261G>C vagy c.261G>T

c.G261C vagy c.G261T

E87D

c.265C>T

c.C265T

L89F

c.272T>C

c.T272C

I91T

c.288G>A vagy c.288G>T

c.G288A vagy c.G288T vagy

M96I

vagy c.288G>C

c.G288C

 

c.289G>C

c.G289C

A97P

c.290C>T

c.C290T

A97V

c.305C>T

c.C305T

S102L

c.311G>T

c.G311T

G104V

c.316C>T

c.C316T

L106F

c.322G>A

c.G322A

A108T

c.326A>G

c.A326G

D109G

c.334C>G

c.C334G

R112G

2. táblázat: Galafold (migalasztát) fogékonysági táblázat

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.335G>A

c.G335A

R112H

c.337T>A

c.T337A

F113I

c.337T>C vagy c.339T>A vagy

c.T337C vagy c.T339A vagy

F113L

c.339T>G

c.T339G

 

c.352C>T

c.C352T

R118C

c.361G>A

c.G361A

A121T

c.368A>G

c.A368G

Y123C

c.373C>T

c.C373T

H125Y

c.374A>T

c.A374T

H125L

c.376A>G

c.A376G

S126G

c.383G>A

c.G383A

G128E

c.399T>G

c.T399G

I133M

c.404C>T

c.C404T

A135V

c.408T>A vagy c.408T>G

c.T408A vagy c.T408G

D136E

c.416A>G

c.A416G

N139S

c.419A>C

c.A419C

K140T

c.427G>A

c.G427A

A143T

c.431G>A

c.G431A

G144D

c.431G>T

c.G431T

G144V

c.434T>C

c.T434C

F145S

c.436C>T

c.C436T

P146S

c.437C>G

c.C437G

P146R

c.454T>C

c.T454C

Y152H

c.455A>G

c.A455G

Y152C

c.466G>A

c.G466A

A156T

c.467C>T

c.C467T

A156V

c.471G>C vagy c.471G>T

c.G471C vagy c.G471T

Q157H

c.484T>G

c.T484G

W162G

c.493G>C

c.G493C

D165H

c.494A>G

c.A494G

D165G

c.[496C>G; 497T>G]

c.C496G/T497G

L166G

c.496C>G

c.C496G

L166V

c.496_497delinsTC

c.496_497delinsTC

L166S

c.499C>G

c.C499G

L167V

c.506T>C

c.T506C

F169S

c.511G>A

c.G511A

G171S

c.520T>C

c.T520C

C174R

c.520T>G

c.T520G

C174G

c.525C>G vagy c.525C>A

c.C525G vagy c.C525A

D175E

c.539T>G

c.T539G

L180W

c.540G>C

c.G540C

L180F

c.548G>C

c.G548C

G183A

c.548G>A

c.G548A

G183D

c.550T>A

c.T550A

Y184N

c.551A>G

c.A551G

Y184C

c.553A>G

c.A553G

K185E

c.559A>G

c.A559G

M187V

c.559_564dup

c.559_564dup

p.M187_S188dup

c.560T>C

c.T560C

M187T

2. táblázat: Galafold (migalasztát) fogékonysági táblázat

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.561G>T vagy c.561G>A

c.G561T vagy c.G561A vagy

M187I

vagy c.561G>C

c.G561C

 

c.572T>A

c.T572A

L191Q

c.581C>T

c.C581T

T194I

c.584G>T

c.G584T

G195V

c.586A>G

c.A586G

R196G

c.593T>C

c.T593C

I198T

c.595G>A

c.G595A

V199M

c.596T>C

c.T596C

V199A

c.596T>G

c.T596G

V199G

c.599A>G

c.A599G

Y200C

c.602C>T

c.C602T

S201F

c.602C>A

c.C602A

S201Y

c.608A>T

c.A608T

E203V

c.609G>C vagy c.609G>T

c.G609C vagy c.G609T

E203D

c.613C>A

c.C613A

P205T

c.613C>T

c.C613T

P205S

c.614C>T

c.C614T

P205L

c.619T>C

c.T619C

Y207H

c.620A>C

c.A620C

Y207S

c.623T>G

c.T623G

M208R

c.628C>T

c.C628T

P210S

c.629C>T

c.C629T

P210L

c.638A>G

c.A638G

K213R

c.638A>T

c.A638T

K213M

c.640C>T

c.C640T

P214S

c.641C>T

c.C641T

P214L

c.643A>G

c.A643G

N215D

c.644A>G

c.A644G

N215S

c.644A>T

c.A644T

N215I

c.[644A>G; 937G>T]

c.A644G/G937T

N215S/D313Y

c.646T>G

c.T646G

Y216D

c.647A>G

c.A647G

Y216C

c.655A>C

c.A655C

I219L

c.656T>A

c.T656A

I219N

c.656T>C

c.T656C

I219T

c.659G>A

c.G659A

R220Q

c.659G>C

c.G659C

R220P

c.662A>C

c.A662C

Q221P

c.671A>C

c.A671C

N224T

c.671A>G

c.A671G

N224S

c.673C>G

c.C673G

H225D

c.683A>G

c.A683G

N228S

c.687T>A vagy c.687T>G

c.T687A vagy c.T687G

F229L

c.695T>C

c.T695C

I232T

c.713G>A

c.G713A

S238N

c.716T>C

c.T716C

I239T

c.720G>C vagy c.720G>T

c.G720C vagy c.G720T

K240N

c.724A>G

c.A724G

I242V

c.724A>T

c.A724T

I242F

2. táblázat: Galafold (migalasztát) fogékonysági táblázat

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.725T>A

c.T725A

I242N

c.725T>C

c.T725C

I242T

c.728T>G

c.T728G

L243W

c.729G>C vagy c.729G>T

c.G729C vagy c.G729T

L243F

c.730G>A

c.G730A

D244N

c.730G>C

c.G730C

D244H

c.733T>G

c.T733G

W245G

c.740C>G

c.C740G

S247C

c.747C>G vagy c.747C>A

c.C747G vagy c.C747A

N249K

c.749A>C

c.A749C

Q250P

c.749A>G

c.A749G

Q250R

c.750G>C

c.G750C

Q250H

c.758T>C

c.T758C

I253T

c.758T>G

c.T758G

I253S

c.760-762delGTT

c.760_762delGTT

p.V254del

c.769G>C

c.G769C

A257P

c.770C>G

c.C770G

A257G

c.772G>C vagy c.772G>A

c.G772C vagy c.G772A

G258R

c.773G>T

c.G773T

G258V

c.776C>G

c.C776G

P259R

c.776C>T

c.C776T

P259L

c.779G>A

c.G779A

G260E

c.779G>C

c.G779C

G260A

c.781G>A

c.G781A

G261S

c.781G>C

c.G781C

G261R

c.781G>T

c.G781T

G261C

c.788A>G

c.A788G

N263S

c.790G>T

c.G790T

D264Y

c.794C>T

c.C794T

P265L

c.800T>C

c.T800C

M267T

c.805G>A

c.G805A

V269M

c.806T>C

c.T806C

V269A

c.809T>C

c.T809C

I270T

c.810T>G

c.T810G

I270M

c.811G>A

c.G811A

G271S

c.[811G>A; 937G>T]

c.G811A/G937T

G271S/D313Y

c.812G>A

c.G812A

G271D

c.823C>G

c.C823G

L275V

c.827G>A

c.G827A

S276N

c.829T>G

c.T829G

W277G

c.831G>T vagy c.831G>C

c.G831T vagy c.G831C

W277C

c.832A>T

c.A832T

N278Y

c.835C>G

c.C835G

Q279E

c.838C>A

c.C838A

Q280K

c.840A>T vagy c.840A>C

c.A840T vagy c.A840C

Q280H

c.844A>G

c.A844G

T282A

c.845C>T

c.C845T

T282I

c.850A>G

c.A850G

M284V

c.851T>C

c.T851C

M284T

c.860G>T

c.G860T

W287L

2. táblázat: Galafold (migalasztát) fogékonysági táblázat

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.862G>C

c.G862C

A288P

c.866T>G

c.T866G

I289S

c.868A>C vagy c.868A>T

c.A868C vagy c.A868T

M290L

c.869T>C

c.T869C

M290T

c.870G>A vagy c.870G>C

c.G870A vagy c.G870C vagy

M290I

vagy c.870G>T

c.G870T

 

c.871G>A

c.G871A

A291T

c.877C>A

c.C877A

P293T

c.881T>C

c.T881C

L294S

c.884T>G

c.T884G

F295C

c.886A>G

c.A886G

M296V

c.886A>T vagy c.886A>C

c.A886T vagy c.A886C

M296L

c.887T>C

c.T887C

M296T

c.888G>A vagy c.888G>T

c.G888A vagy c.G888T vagy

M296I

vagy c.888G>C

c.G888C

 

c.893A>G

c.A893G

N298S

c.897C>G vagy c.897C>A

c.C897G vagy c.C897A

D299E

c.898C>T

c.C898T

L300F

c.899T>C

c.T899C

L300P

c.901C>G

c.C901G

R301G

c.902G>C

c.G902C

R301P

c.902G>A

c.G902A

R301Q

c.902G>T

c.G902T

R301L

c.907A>T

c.A907T

I303F

c.908T>A

c.T908A

I303N

c.911G>A

c.G911A

S304N

c.911G>C

c.G911C

S304T

c.919G>A

c.G919A

A307T

c.922A>G

c.A922G

K308E

c.924A>T vagy c.924A>C

c.A924T vagy c.A924C

K308N

c.925G>C

c.G925C

A309P

c.926C>T

c.C926T

A309V

c.928C>T

c.C928T

L310F

c.931C>G

c.C931G

L311V

c.935A>G

c.A935G

Q312R

c.936G>T vagy c.936G>C

c.G936T vagy c.G936C

Q312H

c.937G>T

c.G937T

D313Y

c.[937G>T; 1232G>A]

c.G937T/G1232A

D313Y/G411D

c.938A>G

c.A938G

D313G

c.946G>A

c.G946A

V316I

c.947T>G

c.T947G

V316G

c.950T>C

c.T950C

I317T

c.955A>T

c.A955T

I319F

c.956T>C

c.T956C

I319T

c.959A>T

c.A959T

N320I

c.962A>G

c.A962G

Q321R

c.962A>T

c.A962T

Q321L

c.963G>C vagy c.963G>T

c.G963C vagy c.G963T

Q321H

c.964G>A

c.G964A

D322N

c.964G>C

c.G964C

D322H

2. táblázat: Galafold (migalasztát) fogékonysági táblázat

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.966C>A vagy c.966C>G

c.C966A vagy c.C966G

D322E

c.968C>G

c.C968G

P323R

c.973G>A

c.G973A

G325S

c.973G>C

c.G973C

G325R

c.978G>C vagy c.978G>T

c.G978C vagy c.G978T

K326N

c.979C>G

c.C979G

Q327E

c.980A>T

c.A980T

Q327L

c.983G>C

c.G983C

G328A

c.989A>G

c.A989G

Q330R

c.1001G>A

c.G1001A

G334E

c.1010T>C

c.T1010C

F337S

c.1012G>A

c.G1012A

E338K

c.1016T>A

c.T1016A

V339E

c.1027C>A

c.C1027A

P343T

c.1028C>T

c.C1028T

P343L

c.1033T>C

c.T1033C

S345P

c.1046G>C

c.G1046C

W349S

c.1055C>G

c.C1055G

A352G

c.1055C>T

c.C1055T

A352V

c.1061T>A

c.T1061A

I354K

c.1066C>G

c.C1066G

R356G

c.1066C>T

c.C1066T

R356W

c.1067G>A

c.G1067A

R356Q

c.1067G>C

c.G1067C

R356P

c.1072G>C

c.G1072C

E358Q

c.1073A>C

c.A1073C

E358A

c.1073A>G

c.A1073G

E358G

c.1074G>T vagy c.1074G>C

c.G1074T vagy c.G1074C

E358D

c.1076T>C

c.T1076C

I359T

c.1078G>A

c.G1078A

G360S

c.1078G>T

c.G1078T

G360C

c.1079G>A

c.G1079A

G360D

c.1082G>A

c.G1082A

G361E

c.1082G>C

c.G1082C

G361A

c.1084C>A

c.C1084A

P362T

c.1085C>T

c.C1085T

P362L

c.1087C>T

c.C1087T

R363C

c.1088G>A

c.G1088A

R363H

c.1102G>A

c.G1102A

A368T

c.1117G>A

c.G1117A

G373S

c.1124G>A

c.G1124A

G375E

c.1153A>G

c.A1153G

T385A

c.1168G>A

c.G1168A

V390M

c.1172A>C

c.A1172C

K391T

c.1184G>A

c.G1184A

G395E

c.1184G>C

c.G1184C

G395A

c.1192G>A

c.G1192A

E398K

c.1202_1203insGACTTC

c.1202_1203insGACTTC

p.T400_S401dup

c.1208T>C

c.T1208C

L403S

c.1225C>G

c.C1225G

P409A

2. táblázat: Galafold (migalasztát) fogékonysági táblázat

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.1225C>T

c.C1225T

P409S

c.1225C>A

c.C1225A

P409T

c.1228A>G

c.A1228G

T410A

c.1229C>T

c.C1229T

T410I

c.1232G>A

c.G1232A

G411D

c.1235C>A

c.C1235A

T412N

c.1253A>G

c.A1253G

E418G

c.1261A>G

c.A1261G

M421V

NP GAL 0719

A Galafold-kezelésre nem fogékony mutációkat az alábbi 3. táblázat tartalmazza.

A „proteinszekvencia-változás” oszlopban szereplő ISMERETLEN arra utal, hogy a mutációk által a proteinszekvenciában okozott változásokat nem lehet egyértelműen levezetni a nukleotidváltozásokból, és azokat kísérleti úton kell meghatározni. Ezekben az esetekben a zárójeleken belüli kérdőjelek arra utalnak, hogy az ott jelzett változásokat nem igazolták kísérleti úton, és azok hibásak lehetnek.

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.1A>C vagy c.1A>T

c.A1C vagy c.A1T

M1L

c.1A>G

c.A1G

M1V

c.2T>G

c.T2G

M1R

c.2T>C

c.T2C

M1T

c.2T>A

c.T2A

M1K

c.3G>A vagy c.3G>T vagy

c.G3A vagy c.G3T vagy c.G3C

M1I

c.3G>C

 

 

c.19G>T

c.G19T

E7X

c.41T>C

c.T41C

L14P

c.43G>C

c.G43C

A15P

c.44C>A

c.C44A

A15E

c.46C>G

c.C46G

L16V

c.47T>A

c.T47A

L16H

c.47T>C

c.T47C

L16P

c.47T>G

c.T47G

L16R

c.53T>C

c.T53C

F18S

c.56T>A

c.T56A

L19Q

c.56T>C

c.T56C

L19P

c.59C>T

c.C59T

A20V

c.61C>T

c.C61T

L21F

c.62T>C

c.T62C

L21P

c.62T>G

c.T62G

L21R

c.71G>A vagy c.72G>A

c.G71A vagy c.G72A

W24X

c.92C>T

c.C92T

A31V

c.109G>C

c.G109C

A37P

c.118C>G

c.C118G

P40A

c.118C>T

c.C118T

P40S

c.119C>A

c.C119A

P40H

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.119C>G

c.C119G

P40R

c.119C>T

c.C119T

P40L

c.127G>C

c.G127C

G43R

c.127G>A

c.G127A

G43S

c.128G>A

c.G128A

G43D

c.128G>T

c.G128T

G43V

c.131G>A vagy c.132G>A

c.G131A vagy c.G132A

W44X

c.132G>T vagy c.132G>C

c.G132T vagy c.G132C

W44C

c.134T>C

c.T134C

L45P

c.134T>G

c.T134G

L45R

c.134_138delTGCACinsGCTC

c.134_138delTGCACinsGCTC

L45R/H46S

G

G

 

c.136C>T

c.C136T

H46Y

c.137A>T

c.A137T

H46L

c.137A>G

c.A137G

H46R

c.[138C>G; 153G>T; 167G>T]

c.C138G/G153T/G167T

H46Q/M51I/C56F

c.139T>C vagy c.139T>A

c.T139C vagy c.T139A

W47R

c.139T>G

c.T139G

W47G

c.140G>A vagy 141G>A

c.G140A vagy G141A

W47X

c.140G>T

c.G140T

W47L

c.141G>C vagy c.141G>T

c.G141C vagy c.G141T

W47C

c.142G>A

c.G142A

E48K

c.144G>T vagy c.144G>C

c.G144T vagy c.G144C

E48D

c.145C>T

c.C145T

R49C

c.145C>A

c.C145A

R49S

c.145C>G

c.C145G

R49G

c.146G>C

c.G146C

R49P

c.146G>T

c.G146T

R49L

c.149T>G

c.T149G

F50C

c.154T>G

c.T154G

C52G

c.154T>C

c.T154C

C52R

c.154T>A vagy c.155G>C

c.T154A vagy c.G155C

C52S

c.155G>A

c.G155A

C52Y

c.156C>A

c.C156A

C52X

c.156C>G

c.C156G

C52W

c.166T>G

c.T166G

C56G

c.166T>A vagy c.167G>C

c.T166A vagy c.G167C

C56S

c.168C>A

c.C168A

C56X

c.187T>C

c.T187C

C63R

c.188G>A

c.G188A

C63Y

c.187T>A vagy c.188G>C

c.T187A vagy c.G188C

C63S

c.194G>C (vélelmezett splicing

c.G194C (vélelmezett splicing

ISMERETLEN (S65T )

hely)

hely)

 

c.194G>T (vélelmezett splicing

c.G194T (vélelmezett splicing

ISMERETLEN (S65I )

hely)

hely)

 

c.196G>C

c.G196C

E66Q

c.[196G>C; 1061T>A]

c.G196C/T1061A

E66Q/I354K

c.202C>T

c.C202T

L68F

c.206T>C

c.T206C

F69S

c.208A>G

c.A208G

M70V

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.215T>G

c.T215G

M72R

c.218C>A

c.C218A

A73E

c.227T>G

c.T227G

M76R

c.228G>C vagy c.228G>A

c.G228C vagy c.G228A vagy

M76I

vagy c.228G>T

c.G228T

 

c.233C>G vagy c.233C>A

c.C233G vagy c.C233A

S78X

c.235G>T

c.G235T

E79X

c.241T>C vagy c.241T>A

c.T241C vagy c.T241A

W81R

c.242G>A vagy c.243G>A

c.G242A vagy c.G243A

W81X

c.242G>C

c.G242C

W81S

c.243G>T vagy c.243G>C

c.G243T vagy c.G243C

W81C

c.244A>T

c.A244T

K82X

c.256T>G

c.T256G

Y86D

c.256T>C

c.T256C

Y86H

c.257A>G

c.A257G

Y86C

c.258T>G vagy c.258T>A

c.T258G vagy c.T258A

Y86X

c.262T>G

c.T262G

Y88D

c.266T>A

c.T266A

L89H

c.266T>C

c.T266C

L89P

c.266T>G

c.T266G

L89R

c.268T>C

c.T268C

C90R

c.269G>A

c.G269A

C90Y

c.270C>A

c.C270A

C90X

c.274G>C

c.G274C

D92H

c.274G>A

c.G274A

D92N

c.274G>T

c.G274T

D92Y

c.275A>G

c.A275G

D92G

c.275A>T

c.A275T

D92V

c.277G>A

c.G277A

D93N

c.277G>T

c.G277T

D93Y

c.278A>G

c.A278G

D93G

c.278A>T

c.A278T

D93V

c.279C>G vagy c.279C>A

c.C279G vagy c.C279A

D93E

c.280T>G

c.T280G

C94G

c.280T>A vagy c.281G>C

c.T280A vagy c.G281C

C94S

c.[280T>A; 281G>C]

c.T280A/G281C

C94T

c.281G>A

c.G281A

C94Y

c.281G>T

c.G281T

C94F

c.283T>G

c.T283G

W95G

c.284G>A vagy c.285G>A

c.G284A vagy c.G285A

W95X

c.284G>T

c.G284T

W95L

c.284G>C

c.G284C

W95S

c.285G>T vagy c.285G>C

c.G285T vagy c.G285C

W95C

c.295C>T

c.C295T

Q99X

c.299G>A

c.G299A

R100K

c.299G>C

c.G299C

R100T

c.305C>G vagy c.305C>A

c.C305G vagy c.C305A

S102X

c.307G>C

c.G307C

E103Q

c.307G>T

c.G307T

E103X

c.317T>G

c.T317G

L106R

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.319C>T

c.C319T

Q107X

c.320A>T

c.A320T

Q107L

c.331C>T

c.C331T

Q111X

c.334C>T

c.C334T

R112C

c.334C>A

c.C334A

R112S

c.338T>C

c.T338C

F113S

c.347G>T

c.G347T

G116V

c.350T>G

c.T350G

I117S

c.355C>T

c.C355T

Q119X

c.354_368del15

c.354_368del15

Q119_Y123del5

c.358C>G

c.C358G

L120V

c.[358C>T; 359T>C]

c.C358T/T359C

L120S

c.359T>C

c.T359C

L120P

c.[359T>C; 361G>A]

c.T359C/G361A

L120P/A121T

c.361G>C

c.G361C

A121P

c.369T>G vagy c.369T>A

c.T369G vagy c.T369A

Y123X

c.371T>A

c.T371A

V124D

c.374A>C

c.A374C

H125P

c.379A>T

c.A379T

K127X

c.386T>C

c.T386C

L129P

c.389A>G

c.A389G

K130R

c.392T>A

c.T392A

L131Q

c.392T>C

c.T392C

L131P

c.394G>A vagy c.394G>C

c.G394A vagy c.G394C

G132R

c.395G>A

c.G395A

G132E

c.395G>C

c.G395C

G132A

c.398T>A

c.T398A

I133N

c.400T>C

c.T400C

Y134H

c.400T>G

c.T400G

Y134D

c.401A>C

c.A401C

Y134S

c.402T>G vagy c.402T>A

c.T402G vagy c.T402A

Y134X

c.406G>C

c.G406C

D136H

c.406G>T

c.G406T

D136Y

c.412G>A vagy c.412G>C

c.G412A vagy c.G412C

G138R

c.413G>A

c.G413A

G138E

c.416A>C

c.A416C

N139T

c.422C>A

c.C422A

T141N

c.422C>T

c.C422T

T141I

c.424T>C

c.T424C

C142R

c.425G>A

c.G425A

C142Y

c.426C>A

c.C426A

C142X

c.426C>G

c.C426G

C142W

c.427G>C

c.G427C

A143P

c.439G>A vagy c.439G>C

c.G439A vagy c.G439C

G147R

c.440G>A

c.G440A

G147E

c.443G>A

c.G443A

S148N

c.442A>C vagy c.444T>A

c.A442C vagy c.T444A vagy

S148R

vagy c.444T>G

c.T444G

 

c.453C>G vagy c.453C>A

c.C453G vagy c.C453A

Y151X

c.456C>A vagy c.456C>G

c.C456A vagy c.C456G

Y152X

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.463G>C

c.G463C

D155H

c.467C>A

c.C467A

A156D

c.469C>T

c.C469T

Q157X

c.484T>C vagy c.484T>A

c.T484C vagy c.T484A

W162R

c.485G>A vagy c.486G>A

c.G485A vagy c.G486A

W162X

c.485G>T

c.G485T

W162L

c.486G>C vagy c.486G>T

c.G486C vagy c.G486T

W162C

c.488G>T

c.G488T

G163V

c.491T>G

c.T491G

V164G

c.493G>T

c.G493T

D165Y

c.494A>T

c.A494T

D165V

c.500T>A

c.T500A

L167Q

c.500T>C

c.T500C

L167P

c.503A>G

c.A503G

K168R

c.504A>C vagy c.504A>T

c.A504C vagy c.A504T

K168N

c.508G>A

c.G508A

D170N

c.508G>C

c.G508C

D170H

c.509A>G

c.A509G

D170G

c.509A>T

c.A509T

D170V

c.511G>C

c.G511C

G171R

c.511G>T

c.G511T

G171C

c.512G>A

c.G512A

G171D

c.514T>G

c.T514G

C172G

c.514T>C

c.T514C

C172R

c.514T>A vagy c.515G>C

c.T514A vagy c.G515C

C172S

c.515G>T

c.G515T

C172F

c.515G>A

c.G515A

C172Y

c.516T>G

c.T516G

C172W

c.519C>A vagy c.519C>G

c.C519A vagy c.C519G

Y173X

c.522T>A

c.T522A

C174X

c.523G>A

c.G523A

D175N

c.530T>A

c.T530A

L177X

c.547G>A (vélelmezett

c.G547A (vélelmezett splicing

ISMERETLEN (G183S )

splicing hely)

hely)

 

c.548G>T

c.G548T

G183V

c.552T>A vagy c.552T>G

c.T552A vagy c.T552G

Y184X

c.553A>T

c.A553T

K185X

c.557A>C

c.A557C

H186P

c.560T>G

c.T560G

M187R

c.572T>C

c.T572C

L191P

c.588A>T vagy c.588A>C

c.A588T vagy c.A588C

R196S

c.601T>C

c.T601C

S201P

c.604T>C

c.T604C

C202R

c.605G>A

c.G605A

C202Y

c.606T>G

c.T606G

C202W

c.607G>A

c.G607A

E203K

c.610T>C vagy c.610T>A

c.T610C vagy c.T610A

W204R

c.611G>A vagy 612G>A

c.G611A vagy G612A

W204X

c.612G>T vagy c.612G>C

c.G612T vagy c.G612C

W204C

c.614C>G

c.C614G

P205R

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.617T>C

c.T617C

L206P

c.620A>G

c.A620G

Y207C

c.626G>A

c.G626A

W209X

c.634C>T

c.C634T

Q212X

c.639G>A (vélelmezett

c.G639A (vélelmezett splicing

ISMERETLEN

splicing hely)

hely)

 

c.[644A>G; 811G>A]

c.A644G/G811A

N215S/G271S

c.[644A>G; 811G>A;

c.A644G/G811A/G937T

N215S/G271S/D313Y

937G>T]

 

 

c.648T>A vagy c.648T>G

c.T648A vagy c.T648G

Y216X

c.658C>T

c.C658T

R220X

c.661C>T

c.C661T

Q221X

c.666C>A vagy c.666C>G

c.C666A vagy c.C666G

Y222X

c.667T>G

c.T667G

C223G

c.667T>C

c.T667C

C223R

c.668G>A

c.G668A

C223Y

c.670A>G

c.A670G

N224D

c.674A>G

c.A674G

H225R

c.676T>C vagy c.676T>A

c.T676C vagy c.T676A

W226R

c.677G>A vagy c.678G>A

c.G677A vagy c.G678A

W226X

c.678G>T vagy c.678G>C

c.G678T vagy c.G678C

W226C

c.679C>T

c.C679T

R227X

c.680G>A

c.G680A

R227Q

c.680G>C

c.G680C

R227P

c.688G>A

c.G688A

A230T

c.691G>A

c.G691A

D231N

c.692A>G

c.A692G

D231G

c.692A>T

c.A692T

D231V

c.695T>G

c.T695G

I232S

c.700G>T

c.G700T

D234Y

c.701A>T

c.A701T

D234V

c.702T>G vagy c.702T>A

c.T702G vagy c.T702A

D234E

c.704C>A

c.C704A

S235Y

c.704C>G

c.C704G

S235C

c.704C>T

c.C704T

S235F

c.706T>C vagy c.706T>A

c.T706C vagy c.T706A

W236R

c.707G>A vagy c.708G>A

c.G707A vagy c.G708A

W236X

c.707G>T

c.G707T

W236L

c.708G>C vagy c.708G>T

c.G708C vagy c.G708T

W236C

c.712A>C vagy c.714T>A

c.A712C vagy c.T714A vagy

S238R

vagy c.714T>G

c.T714G

 

c.718A>T

c.A718T

K240X

c.734G>A vagy c.735G>A

c.G734A vagy c.G735A

W245X

c.734G>T

c.G734T

W245L

c.739T>C

c.T739C

S247P

c.748C>T

c.C748T

Q250X

c.751G>T

c.G751T

E251X

c.755G>C

c.G755C

R252T

c.770C>A

c.C770A

A257D

c.778G>C vagy c.778G>A

c.G778C vagy c.G778A

G260R

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.782G>A

c.G782A

G261D

c.782G>T

c.G782T

G261V

c.784T>A vagy c.784T>C

c.T784A vagy c.T784C

W262R

c.785G>A vagy c.786G>A

c.G785A vagy c.G786A

W262X

c.785G>T

c.G785T

W262L

c.786G>C vagy c.786G>T

c.G786C vagy c.G786T

W262C

c.789T>A vagy c.789T>G

c.T789A vagy c.T789G

N263K

c.790G>T; c.805G>A

c.G790T/G805A

D264Y/V269M

c.791A>C

c.A791C

D264A

c.791A>T

c.A791T

D264V

c.793C>T

c.C793T

P265S

c.794C>G

c.C794G

P265R

c.796G>C

c.G796C

D266H

c.796G>T

c.G796T

D266Y

c.796G>A

c.G796A

D266N

c.797A>C

c.A797C

D266A

c.797A>G

c.A797G

D266G

c.797A>T

c.A797T

D266V

c.798T>A vagy c.798T>G

c.T798A vagy c.T798G

D266E

c.800T>G

c.T800G

M267R

c.801G>A (vélelmezett

c.G801A (vélelmezett splicing

ISMERETLEN (M267I )

splicing hely)

hely)

 

c.803T>C

c.T803C

L268S

c.806T>A

c.T806A

V269E

c.[806T>G; 937G>T]

c.T806G/G937T

V269G/D313Y

c.808A>T

c.A808T

I270F

c.811G>T

c.G811T

G271C

c.812G>T

c.G812T

G271V

c.815A>G

c.A815G

N272S

c.816C>A vagy c.816C>G

c.C816A vagy c.C816G

N272K

c.817T>C vagy c.819T>A vagy

c.T817C vagy c.T819A vagy

F273L

c.819T>G

c.T819G

 

c.820G>A

c.G820A

G274S

c.820G>T

c.G820T

G274C

c.821G>T

c.G821T

G274V

c.823C>T

c.C823T

L275F

c.824T>A

c.T824A

L275H

c.826A>G

c.A826G

S276G

c.826A>T

c.A826T

S276C

c.830G>A vagy c.831G>A

c.G830A vagy c.G831A

W277X

c.835C>T

c.C835T

Q279X

c.835C>A

c.C835A

Q279K

c.836A>G

c.A836G

Q279R

c.837G>C vagy c.837G>T

c.G837C vagy c.G837T

Q279H

c.838C>T

c.C838T

Q280X

c.845C>A

c.C845A

T282N

c.847C>T

c.C847T

Q283X

c.848A>C

c.A848C

Q283P

c.848A>G

c.A848G

Q283R

c.853G>C

c.G853C

A285P

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.854C>A

c.C854A

A285D

c.859T>C vagy c.859T>A

c.T859C vagy c.T859A

W287R

c.859T>G

c.T859G

W287G

c.860G>A vagy c.861G>A

c.G860A vagy c.G861A

W287X

c.861G>C vagy c.861G>T

c.G861C vagy c.G861T

W287C

c.863C>A

c.C863A

A288D

c.865A>T

c.A865T

I289F

c.871G>C

c.G871C

A291P

c.874G>A

c.G874A

A292T

c.874G>C

c.G874C

A292P

c.875C>T

c.C875T

A292V

c.877C>G

c.C877G

P293A

c.877C>T

c.C877T

P293S

c.878C>A

c.C878A

P293H

c.878C>T

c.C878T

P293L

c.881T>G vagy c.881T>A

c.T881G vagy c.T881A

L294X

c.890C>G

c.C890G

S297C

c.890C>T

c.C890T

S297F

c.892A>C

c.A892C

N298H

c.894T>G vagy c.894T>A

c.T894G vagy c.T894A

N298K

c.896A>G

c.A896G

D299G

c.899T>A

c.T899A

L300H

c.901C>T

c.C901T

R301X

c.916C>T

c.C916T

Q306X

c.929T>G

c.T929G

L310R

c.931C>T

c.C931T

L311F

c.932T>C

c.T932C

L311P

c.932T>G

c.T932G

L311R

c.934C>T

c.C934T

Q312X

c.935A>C

c.A935C

Q312P

c.947T>A

c.T947A

V316E

c.949A>T

c.A949T

I317F

c.950T>A

c.T950A

I317N

c.950T>G

c.T950G

I317S

c.958A>T

c.A958T

N320Y

c.960T>G vagy c.960T>A

c.T960G vagy c.T960A

N320K

c.961C>G

c.C961G

Q321E

c.961C>T

c.C961T

Q321X

c.963_964GG>CA

c.G963C/G964A

Q321H/D322N

c.974G>A

c.G974A

G325D

c.979C>A

c.C979A

Q327K

c.982G>A vagy c.982G>C

c.G982A vagy c.G982C

G328R

c.982G>T

c.G982T

G328W

c.983G>A

c.G983A

G328E

c.983G>T

c.G983T

G328V

c.988C>T

c.C988T

Q330X

c.997C>T

c.C997T

Q333X

c.998A>G

c.A998G

Q333R

c.1012G>T

c.G1012T

E338X

c.1016T>G

c.T1016G

V339G

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.1018T>C vagy c.1018T>A

c.T1018C vagy c.T1018A

W340R

c.1019G>C

c.G1019C

W340S

c.1019G>A vagy c.1020G>A

c.G1019A vagy c.G1020A

W340X

c.1021G>A

c.G1021A

E341K

c.1021G>T

c.G1021T

E341X

c.1023A >C vagy c.1023A>T

c.A1023C vagy c.A1023T

E341D

c.1024C>G

c.C1024G

R342G

c.1024C>T

c.C1024T

R342X

c.1025G>A

c.G1025A

R342Q

c.1025G>C

c.G1025C

R342P

c.1025G>T

c.G1025T

R342L

c.1031T>C

c.T1031C

L344P

c.1034C>G vagy c.1034C>A

c.C1034G vagy c.C1034A

S345X

c.1042G>C

c.G1042C

A348P

c.1045T>C vagy c.1045T>A

c.T1045C vagy c.T1045A

W349R

c.1046G>A vagy c.1047G>A

c.G1046A vagy c.G1047A

W349X

c.1048G>C

c.G1048C

A350P

c.1054G>C

c.G1054C

A352P

c.1055C>A

c.C1055A

A352D

c.1058T>G

c.T1058G

M353R

c.1065C>A vagy c.1065C>G

c.C1065A vagy c.C1065G

N355K

c.1069C>T

c.C1069T

Q357X

c.1072G>A

c.G1072A

E358K

c.1081G>T

c.G1081T

G361X

c.1081G>A vagy c.1081G>C

c.G1081A vagy c.G1081C

G361R

c.1088G>C

c.G1088C

R363P

c.1095T>A vagy c.1095T>G

c.T1095A vagy c.T1095G

Y365X

c.1115T>A

c.T1115A

L372Q

c.1115T>C

c.T1115C

L372P

c.1115T>G

c.T1115G

L372R

c.1117G>C

c.G1117C

G373R

c.1118G>A

c.G1118A

G373D

c.1124_1129del

c.1124_1129del

G375_V376del

c.1129_1140dup

c.1129_1140dup

A377_P380dup

c.1130C>A

c.C1130A

A377D

c.1132T>C

c.T1132C

C378R

c.1133G>A

c.G1133A

C378Y

c.1144T>C

c.T1144C

C382R

c.1145G>A

c.G1145A

C382Y

c.1146C>G

c.C1146G

C382W

c.1147T>C vagy c.1149C>G

c.T1147C vagy c.C1149G vagy

F383L

vagy c.1149C>A

c.C1149A

 

c.1151T>A

c.T1151A

I384N

c.1153A>C

c.A1153C

T385P

c.1156C>T

c.C1156T

Q386X

c.1157A>C

c.A1157C

Q386P

c.1163T>C

c.T1163C

L388P

c.1165C>G

c.C1165G

P389A

c.1166C>G

c.C1166G

P389R

c.1166C>T

c.C1166T

P389L

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.1181_1183dup

c.1181_1183dup

L394_G395insV

c.1187T>A

c.T1187A

F396Y

c.1192G>T

c.G1192T

E398X

c.1193A>C

c.A1193C

E398A

c.1196G>A vagy c.1197G>A

c.G1196A vagy c.G1197A

W399X

c.1196G>C

c.G1196C

W399S

c.1202C>G vagy c.1202C>A

c.C1202G vagy c.C1202A

S401X

c.1215T>A

c.T1215A

S405R

c.1217A>G

c.A1217G

H406R

c.1219A>G

c.A1219G

I407V

c.1220T>A

c.T1220A

I407K

c.1220T>G

c.T1220G

I407R

c.1226_1231del

c.1226_1231del

p.409_410delinsR

c.1228A>C

c.A1228C

T410P

c.1229C>A

c.C1229A

T410K

c.1241T>C

c.T1241C

L414S

c.1243C>T

c.C1243T

L415F

c.1244T>C

c.T1244C

L415P

c.1246C>T

c.C1246T

Q416X

c.1247A>C

c.A1247C

Q416P

c.1247_1248CT>AA

c.C1247A/T1248A

L417K

c.1250T>G

c.T1250G

L417R

c.1250T>C

c.T1250C

L417P

c.1288T>C

c.T1288C

X430Q

g.941_5845del

c.1-179_369+577del

p.?(Exon1_2del)

g.?_?del

c.?_?

ISMERETLEN (del Exon1_2?)

c.18delA

c.18delA

p.P6fs*114

c.26delA

c.26delA

p.H9Lfs*111

c.32delG

c.32delG

p.G11Afs*109

c.33delC

c.33delC

p.G11fs*109

c.34_42del

c.34_42del

p.C12_L14del

c.34_57del

c.34_57del

p.C12_L19del

c.35_47del

c.35_47del

p.C12Ffs*104

c.42_48delTGCGCTT

c.42_48delTGCGCTT

p.L14Sfs*12

c.58_72del

c.58_72del

p.A20_W24del

c.58_83del

c.58_83del

p.A20_G28delfs*2

c.85dupG

c.85dupG

p.A29Gfs*1

c.89delG

c.89delG

p.R30Kfs*89

c.123delC

c.123delC

p.T41fs*79

c.123_126dupCATG

c.123_126dupCATG

p.G43Hfs*13

c.124_125del

c.124_125del

p.M42Gfs*12

c.125_137del

c.125_137del

p.M42Tfs*74

c.147_148insCCC

c.147_148insCCC

p.49insP

c.147_148insCGC

c.147_148insCGC

p.R49ins

c.154delT

c.154delT

p.C52Afs*68

c.157_160delAACC

c.157_160delAACC

p.C52fs*67

c.162delT

c.162delT

p.L54fs*66

c.172delG

c.172delG

p.E58Kfs*61

c.181_182dupA

c.181_182dupA

p.D61Efs*5

c.184delT

c.184delT

p.S62Pfs*58

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.186delC

c.186delC

p.S62fs*58

g.2594_10904dup

c.195-2500_999+197dup

ISMERETLEN

g.3422_6041delinsCG

c.194+2049_369+773del2620i

ISMERETLEN

 

nsCG

 

g.?_?del

c.195-?_547+?del

ISMERETLEN (del Exon2_3?)

g.?_?dup

c.?_?dup

ISMERETLEN (Exon2_4dup?)

g.2934_6378del

c.194+1561_370-891del

ISMERETLEN (E66_Y123del;

 

 

del Exon2?)

g.3396_6012del

c.194+2023_370-1257del

ISMERETLEN (E66_Y123del;

 

 

del Exon2?)

g.3260_6410del

c.194+1887_370-859del

ISMERETLEN (E66_Y123del;

 

 

del Exon2?)

g.2979_6442del

c.194+1606_369+1174del

ISMERETLEN (E66_Y123del;

 

 

del Exon2)

c.210insT

c.210insT

p.E71X

c.214delA

c.214delA

p.M72Wfs*47

c.256delT

c.256delT

p.Y88Mfs*42

g.5052_5079del28

g.5052_5079del28

ISMERETLEN

g.5106_5919delins231

c.207_369+651del814ins231

ISMERETLEN (del Exon2?)

c.259_276del

c.259_276del

p.87_92del

c.267_268dupCT

c.267_268dupCT

p.C90Sfs*31

c.270delC

c.270delC

p.C90X

c.281_286delinsT

c.281_286delinsT

p.C94Ffs*26

c.290delC

c.290delC

p.A97Vfs*22

c.297_298del

c.297_298del

p.Q99fs*22

c.297_300delAAGA

c.297_300delAAGA

p.Q99fs*19

c.305delC

c.305delC

p.S102X

c.317_327del

c.317_327del

p.S102fs*16

c.323_324insCAGA

c.323_324insCAGA

p.D109Rfs*14

c.336del18

c.336del18

p.113del6aa

c.354_368del

c.354_368del

p.Q119_Y123del

c.358del6

c.358del6

p.120del2aa/L120H

c.363delT

c.363delT

p.A121fs*8

g.5271_9366del4096insT

c.369+3_639+954del3129insT

ISMERETLEN (del Exon3 és

 

 

4?)

g.6009_9741del

c.369+741_640-390del

ISMERETLEN (del Exon3 és

 

 

4?)

g.6547_9783del

c.369+1279_640-348del

ISMERETLEN (del Exon3 és

 

 

4?)

g.6736_11545del

c.370-533_c.1290+277del

ISMERETLEN (del Exon3_7?)

g.7086_7487del

c.370-183_547+41del

ISMERETLEN (del Exon3?)

g.>5.5kbdel to 3UTR

c.?_?del

ISMERETLEN

 

 

(delExon3_3’UTR?)

c.[374A>T;383G>A]

c.A374T/G383A

H125L/G128E

c.402delT

c.402delT

p.Y134X

c.409delG

c.409delG

p.V137Lfs*27

c.413dupG

c.413dupG

p.G138fs*2

c.421delA

c.421delA

p.T141Pfs*23

c.426dupC

c.426dupC

p.A143Rfs*13

c.452delA

c.452delA

p.Y151Sfs*13

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.457_459del

c.457_459del

p.153delD

c.477delT

c.477delT

p.F159Lfs*5

c.486_498del

c.486_498del

p.W162Cfs*1

c.512delG

c.512delG

p.G171Vfs*19

c.516insGAC

c.516insGAC

p.152insD

c.520delT

c.520delT

p.C174Vfs*17

c.560delT

c.560delT

p.M187Sfs*3

c.568delG

c.568delG

p.A190Pfs*1

c.590delG

c.590delG

p.S197Tfs*42

c.[604T>C; 644A>G]

c.T604C/A644G

p.C202R/N215S

c.606delT

c.606delT

p.C202Wfs*37

c.613_621del

c.613_621del

p.205_207del

c.614delC

c.614delC

p.P205Lfs*34

c.618_619del

c.618_619del

p.L206fs*24

c.621dupT

c.621dupT

p.M208Yfs*24

g.?_?del

c.?_?del

ISMERETLEN (del Exon5_7?)

g.[10237_11932del;

g.[10237_11932del;

ISMERETLEN

11933_12083inv;

11933_12083inv;

 

12084_12097del]

12084_12097del]

 

c.646dupT

c.646dupT

p.Y216Lfs*15

c.646delT

c.646delT

p.Y216Ifs*23

c.650_663dup14

c.650_663dup14

p.Q221fs*23

c.672_673ins37

c.672_673ins37

p.H225Tfs*18

c.674_732del

c.674_732del

p.H225Lfs*5

c.678delG

c.678delG

p.A230Lfs*9

c.700_702del

c.700_702del

p.D234del

c.715_717del

c.715_717del

p.delI239

c.716dupT

c.716dupT

p.I239fs*10

c.718_719del

c.718_719del

p.K240Efs*8

c.719dupA

c.719dupA

p.K240fs*9

c.722delG

c.722delG

p.S241Ifs*27

c.723dupT

c.723dupT

p.I242Yfs*8

c.736_739delinsCAA

c.736_739delinsCAA

p.T246Qfs*21

c.732delC

c.732delC

p.D244fs*24

c.741ins9

c.741ins9

p.247ins3

c.744delT

c.744delT

p.F248Lfs*20

c.744_745del

c.744_745del

p.F248Lfs*6

c.746_747del

c.746_747del

p.N249Tfs*5

c.756delA

c.756delA

p.I253Vfs*14

c.759delT

c.759delT

p.I253Mfs*15

c.760dupG

c.760dupG

p.V254Gfs*1

c.761_762del

c.761_762del

p.V254Gfs*9

c.774_775del

c.774_775del

p.G258fx*5

c.777delA

c.777delA

p.P259fs*9

c.782dupG

c.782dupG

p.G261fs*3

c.802-2_802-3delCA

c.802-2_802-3delCA

ISMERETLEN

c.803_806delTAGT

c.803_806delTAGT

p.L268X

c.807delG

c.807delG

p.V269fs*12

c.833dupA

c.833dupA

p.N278Kfs*20

c.833delA

c.833delA

p.N278Ifs*3

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.833_845del

c.833_845del

p.W277fs*34

c.838_849del

c.838_849del

p.Q280_283del

c.841_844delGTAA

c.841_844delGTAA

p.Q280fs*34

c.842_844del

c.842_844del

p.V281AdelT282

c.848_851delAGAT

c.848_851delAGAT

Q283Rfs*33

c.858_863delinsTTGG

c.858_863delinsTTGG

p.W287fs*9

c.863delC

c.863delC

p.A288Vfs*29

c.881delT

c.881delT

p.L294Yfs*22

c.891dupT

c.891dupT

p.N298X

c.892_893insT

c.892_893insT

p.N298Ifs*1

c.893_894insG

c.893_894insG

p.N298Kfs*1

c.902dupG

c.902dupG

p.R301fs*13

c.909_918del

c.909_918del

p.I303Mfx*10

c.914delC

c.914delC

p.P305Lfs*11

c.931delC

c.931delC

p.L311Ffs*5

c.941_961del

c.941_961del

p.D315_Q321del

c.946delG

c.946delG

p.V316X

c.946_954dup

c.946_954dup

p.V316_A318dup

c.950_954dupTTGCC

c.950_954dupTTGCC

p.A318fs*31

c.972delG

c.972delG

p.G325Afs*21

c.974dupG

c.974dupG

p.G325fs*7

c.986delA

c.986delA

p.Y329Sfs*18

c.988delC

c.988delC

p.Q330Sfs*17

c.946_966del

c.946_966del

p.V316_D322del

c.994delA

c.994delA

p.R332Dfs*15

c.994dupA

c.994dupA

p.R332Kfs*5

c.996_999del

c.996_999del

p.R332fs*14

c.997dupC

c.997dupC

p.Q333Pfs*5

c.1011_1029del

c.1011_1029del

p.F337fs*4

c.1017_1020delins24

c.1017_1020delins24

p.V339fs*7

c.1017_1027del

c.1017_1027del

p.V339fs*5

c.1021delG

c.1021delG

p.E341Nfs*6

c.1025delG

c.1025delG

p.R342Hfs*5

c.1028delC

c.1028delC

p.343Lfs*3

c.1029_1030delTC

c.1029_1030delTC

p.P343fs*29

c.1030_1031insT

c.1030_1031insT

p.L344fs*30

c.1033_1034del

c.1033_1034del

p.S345Rfs*28

c.1037delG

c.1037delG

p.G346Afs*1

c.1040dupT

c.1040dupT

p.L347Ffs*27

c.1041dupA

c.1041dupA

p.L347fs*27

c.1042dupG

c.1042dupG

p.A348Gfs*26

c.1043_1044insG

c.1043_1044insG

p.A348fs*26

c.1049delC

c.1049delC

p.A350Vfs*1

c.1055_1056delCT

c.1055_1056delCT

p.A352Dfs*20

c.1055_1057dup

c.1055_1057dup

p.353InsT

c.1057_1058del

c.1057_1058del

p.M353Dfs*20

c.1072_1074del

c.1072_1074del

p.358delE

c.1074_1075del

c.1074_1075del

p.E358Dfs*15

c.1077delT

c.1077delT

p.I359Mfs*31

c.1081_1100del

c.1081_1100del

p.G360fs*7

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

c.1086_1098del

c.1086_1098del

p.P362fs*24

c.1088delG

c.1088delG

p.R363Pfs*27

c.1091_1092del

c.1091_1092del

p.S364Lfs*9

c.1093dupT

c.1093dupT

p.Y365Lfs*9

c.1095delT

c.1095delT

p.Y365X

c.1096_1100del

c.1096_1100del

p.Y365fs*7

c.1102delG

c.1102delG

p.A368Qfs*21

c.1102delGinsTTATAC

c.1102delGinsTTATAC

p.A368delinsFYfs*23

c.1114_1115insTCCC

c.1114_1115insTCCC

p.G373Pfs*1

c.1122_1125del

c.1122_1125del

p.K374fs*15

c.1123_1175del

c.1123_1175del

p.G375_R392del

c.1139delC

c.1139delC

p.380Lfs*10

c.1145_1149del

c.1145_1149del

p.C382Yfs*14

c.1146_1148del

c.1146_1148del

p.383delF

c.1151_1152delinsAT

c.1151_1152delinsAT

p.I384N

c.1156_1157del

c.1156_1157del

p.Q386Afs*10

c.1167dupT

c.1167dupT

p.P389fs*9

c.1168insT

c.1168insT

p.V390fs*9

c.1176_1179del

c.1176_1179del

p.R392Sfs*1

c.1177_1178del

c.1177_1178del

p.K393Afs*4

c.1181_1192del

c.1181_1192del

p.L394_E398delinsQ

c.1187dupT

c.1187dupT

p.F396fs*2

c.1187delT

c.1187delT

p.F396Sfs*7

c.1188delC

c.1188delC

p.F396fs*7

c.1193_1196delAATG

c.1193_1196delAATG

p.E398Gfs*3

c.1201dupT

c.1201dupT

p.S401Ffs*49

c.1202dupC

c.1202dupC

p.R402Kfs*48

c.1208delT

c.1208delT

p.L403X

c.1208ins21

c.1208ins21

ISMERETLEN

c.1209_1211del

c.1209_1211del

p.404delR

c.1223delA

c.1223delA

p.N408Ifs*9

c.1235_1236del

c.1235_1236del

p.T412Sfs*37

c.1277_1278del

c.1277_1278del

p.K426Rfs*23

c.1281_1282insCTTA

c.1281_1282insCTTA

p.L429Ifs*21

c.1284_1287del

c.1284_1287del

p.L428Ffs*23

IVS1+2T>C

c.194+2T>C

ISMERETLEN

IVS1+39delAT

c.194+39delAT

ISMERETLEN

IVS1-1G>A

c.195-1G>A

ISMERETLEN

IVS1-1G>T

c.195-1G>T

ISMERETLEN

IVS1-2A>G

c.195-2A>G

ISMERETLEN

IVS1-2A>G;IVS1-49T>C

c.[195-2A>G;195-49T>C]

ISMERETLEN

IVS2+1G>A

c.369+1G>A

ISMERETLEN

IVS2+1G>T

c.369+1G>T

ISMERETLEN

IVS2+2T>G

c.369+2T>G

ISMERETLEN

IVS2-2A>G

c.370-2A>G

ISMERETLEN

IVS3+1G>A

c.547+1G>A

ISMERETLEN

IVS3+1G>C

c.547+1G>C

ISMERETLEN

IVS3-162A>T

c.548-162A>T

ISMERETLEN

IVS3-2A>G

c.548-2A>G

ISMERETLEN

3. táblázat: A Galafold-ra (migalasztát) nemfogékonymutációk

Nukleotidváltozás

Nukleotidváltozás

Protein szekvencia változás

 

 

 

IVS3-1G>A

c.548-1G>A

ISMERETLEN

IVS3-1G>C

c.548-1G>C

ISMERETLEN

IVS3-1G>T

c.548-1G>T

ISMERETLEN

IVS4+1G>A

c.639+1G>A

ISMERETLEN

IVS4+1G>C

c.639+1G>C

ISMERETLEN

IVS4+4A>T

c.639+4A>T

ISMERETLEN

IVS4+861C>T

c.639+861C>T

ISMERETLEN

IVS4+919G>A

c.639+919G>A

ISMERETLEN

IVS4-859C>T

c.640-859C>T

ISMERETLEN

IVS4-11T>A

c.640-11T>A

ISMERETLEN

IVS4-3C>G

c.640-3C>G

ISMERETLEN

IVS4-2A>T

c.640-2A>T

ISMERETLEN

IVS4-1G>A

c.640-1G>A

ISMERETLEN

IVS4-1G>T

c.640-1G>T

ISMERETLEN

IVS5+2T>C

c.801+2T>C

ISMERETLEN

IVS5+3A>G

c.801+3A>G

ISMERETLEN

IVS5+3A>T

c.801+3A>T

ISMERETLEN

IVS5+4A>G

c.801+4A>G

ISMERETLEN

IVS5-2A>G

c.802-2A>G

ISMERETLEN

IVS6+1G>T

c.999+1G>T

ISMERETLEN

IVS6+2T>C

c.999+2T>C

ISMERETLEN

IVS6-2A>G

c.1000-2A>G

ISMERETLEN

IVS6-2A>T

c.1000-2A>T

ISMERETLEN

IVS6-1G>A

c.1000-1G>A

ISMERETLEN

IVS6-1G>C

c.1000-1G>C

ISMERETLEN

IVS6-10G>A; IVS6-22C>T

c.[1000-10G>A; 1000-22C>T]

ISMERETLEN

 

 

NP GAL 0719

Nem minden mutációt vizsgáltak meg.

Farmakodinámiás hatások

A fázis II. farmakodinámiás vizsgálatokban a betegek többségénél a Galafold-kezelés általában az endogén α-Gal A aktivitás fokozódását eredményezte a fehérvérsejtekben, valamint a bőrben és a vesében. A fogékony mutációval rendelkező betegeknél a GL-3-szint általában csökkent a vizeletben és a vese interstitialis kapillárisokban.

Klinikai hatásosság és biztonságosság

A Galafold klinikai hatásosságát és biztonságosságát két fázis III. pivotális vizsgálatban és egy nyílt elrendezésű kiterjesztéses vizsgálatban (OLE) értékelték. Minden beteg a javasolt adagot, kétnaponta

123 mg Galafold-ot kapott.

Az első fázis III. vizsgálat (ATTRACT) egy randomizált, nyílt elrendezésű, aktív komparátoros vizsgálat volt, amely a Galafold hatásosságát és biztonságosságát az enzimpótló kezeléssel (ERT; agalzidáz-béta, agalzidáz-alfa) összehasonlítva értékelte 52, Fabry-kórban szenvedő, olyan férfi és női betegnél, akik a vizsgálatba történő belépés előtt enzimpótló kezelésben részesültek, és fogékony mutációval rendelkeztek (enzimpótló kezelést kapott betegek vizsgálata - ERT-tapasztalt vizsgálat). A vizsgálat két periódusból állt. Az első (18 hónapos) időszakban az ERT-t már kapott betegeket randomizálták az ERT-ről Galafoldra való váltásra vagy az ERT folytatására. A második időszak egy

CKD-EPI

választható, 12 hónapos nyílt kiterjesztés volt, amelynek során minden vizsgálati alany Galafoldot kapott.

A második fázis III. vizsgálat (FACETS) egy 6 hónapos, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos vizsgálat volt (a 6. hónapig) egy 18 hónapos, nyílt elrendezésű periódussal, amelyben a Galafold hatásosságát és biztonságosságát 50, Fabry-kórban szenvedő, olyan férfi és női betegnél értékelték, akik korábban nem kaptak enzimpótló kezelést, illetve kaptak enzimpótló kezelést, de azt legalább 6 hónapja abbahagyták, és akik fogékony mutációval rendelkeztek (enzimpótló kezelést nem kapott betegek vizsgálata - ERT-naiv vizsgálat).

Vesefunkció

Az ERT-tapasztalt vizsgálatban a vesefunkció stabil maradt a legfeljebb 18 hónapig tartó Galafold-kezelés alatt. Az eGFR átlagos éves változása -0,40 ml/min/1,73 m2 (95% CI: -2,272, 1,478; n=34) volt a Galafold-csoportban, illetve -1,03 ml/min/1,73 m2 (95% CI: -3,636, 1,575; n=18) az ERT-csoportban. Az eGFRCKD-EPI átlagos éves változása a kiinduláshoz képest a 30 hónapig Galafolddal kezelt betegeknél -1,72 ml/min/1,73 m2 volt (95% CI: -2,653, -0,782; n=31).

Az ERT-naiv vizsgálatban és a nyílt elrendezésű kiterjesztésben a vesefunkció stabil maradt a 3 éves Galafold-kezelés alatt. Az átlagosan 36 hónapos kezelést követően az eGFRCKD-EPI átlagos éves változása -0,81 ml/min/1,73 m2 (95% CI: -2,00, 0,37) volt. Nem figyeltek meg klinikailag szignifikáns különbségeket a kezdeti 6 hónapos, placebo-kontrollos periódusban.

Bal kamrai tömegindex (LVMi)

Az ERT-tapasztalt vizsgálatban a 18 hónapos Galafold-kezelést követően statisztikailag szignifikáns csökkenés mutatkozott az LVMi-ben (p < 0,05). A kiindulási érték 95,3 g/m2 volt a Galafold karon, és 92,9 g/m2 az ERT karon, és az LVMI átlagos változása a kiindulási értékhez képest a 18. hónapra -6,6 (95% CI: -11,0, -2,1; n=31) volt a Galafold, és -2,0 (95% CI: -11,0, 7,0; n=13) volt az ERT esetében. A kiindulási állapothoz képest a 18. hónapban az LVMi változása (g/m2) a bal kamra hypertrphiás betegeknél (nők: kiindulási LVMi > 95 g/m2, férfiak: kiindulási LVMi > 115 g/m2) a migalasztát esetében -8,4 (95% CI: -15,7, 2,6; n=13), az ERT esetében pedig 4,5 (95% CI: -10,7, 18,4; n=5) volt. A 30 hónapos Galafold-kezelést követően az LVMi átlagos változása a kiindulási értékhez képest -3,8 (95% CI: -8,9, 1,3; n=28), és a bal kamrai hypertrophiás betegeknél az LVMI átlagos változása a vizsgálat megkezdéséhez képest -10,0 (95% CI: -16,6, -3,3; n=10) volt.

Az ERT-naiv vizsgálatban a Galafold statisztikailag szignifikáns LVMi csökkenést okozott (p < 0,05); a kiindulási állapothoz képest az LVMi átlagos változása a 18–24. hónapban -7,7 (95% CI: -15,4, -0,01; n=27) volt. A nyílt elrendezésű kiterjesztéses vizsgálatban a követés során az LVMi átlagos változása a kiindulási állapothoz képest a 30–36. hónapban -17,0 (95% CI: -26,2, -7,9; n=15) volt. A kiinduláskor bal kamra hypertrophiában szenvedő betegeknél (nők: kiindulási LVMi > 95 g/m2, férfiak: kiindulási LVMi > 115 g/m2) a kiinduláshoz képest az LVMi átlagos változása a 18–24. hónapban -18,6 (95% CI: -38,2, 1,0; n=8) volt. A nyílt elrendezésű kiterjesztésben a követés során a kiinduláskor bal kamra hypertrphiában szenvedő betegeknél a kiinduláshoz képest az LVMi átlagos változása a 30–36. hónapban -30,0 (95% CI: -57,9, -2,2; n=4) volt. Nem figyeltek meg klinikailag szignifikáns különbségeket az LVMi értékekben a kezdeti 6 hónapos, placebo-kontrollos periódusban.

Betegség szubsztrát

Az ERT-tapasztalt vizsgálatban a plazma lyso-Gb3-szint enyhén nőtt, de alacsony maradt azoknál a fogékony mutációval rendelkező betegeknél, akiket Galafolddal kezeltek a vizsgálat 30 hónapos időtartama alatt, valamint a legfeljebb 18 hónapig enzimpótló kezelést kapó betegeknél.

Az ERT-naiv vizsgálatban a Galafold statisztikailag szignifikáns módon csökkentette a plazma lyso-Gb3 koncentrációkat és a vese interstitialis kapilláris GL-3 zárványokat a fogékony mutációval rendelkező betegeknél. Az 1. stádiumban a Galafold-csoportba randomizált betegeknél statisztikailag szignifikánsan nagyobb mértékben csökkent (±SEM) az átlagos interstitialis kapilláris GL-3 depozíció (-0,25 ± 0,10; -39%) a 6. hónapban a placebóhoz képest (+ 0,07 ± 0,13; + 14%) (p = 0,008). Az

1. stádiumban a placebo-csoportba randomizált, majd a 6. hónapban (2. stádium) Galafold-ra átállított

betegeknél szintén statisztikailag szignifikánsan csökkentek az interstitialis kapilláris GL-3 zárványok a 12. hónapban (-0,33 ± 0,15; -58%) (p = 0,014). A 12 hónapos Galafold-kezelés során a GL-3 szint kvalitatív csökkenését figyelték meg több vesesejttípusnál: podocytáknál, mesangialis sejteknél és glomerularis endothelsejteknél.

Összetett klinikai végpontok

Az ERT-tapasztalt vizsgálatban az összetett klinikai végpont elemzése a renalis, cardialis és cerebrovascularis eseményekből, illetve halálozásból állt, és az elemzés kimutatta, hogy a megfigyelt események gyakorisága a Galafold kezelési csoportban 29%-volt, összehasonlítva az ERT-csoportban a 18 hónap utáni 44%-kal. A 30 hónapnál további Galafold-kezelést kapó betegeknél az események gyakorisága (32%) hasonló volt a 18 hónapos kezelési periódussal.

A beteg által jelentett végpont - Gastrointestinalis tüneteket értékelő skála

Az ERT-naiv vizsgálatban a gastrointestinalis tüneteket értékelő skála azt igazolta, hogy a

Galafold-kezelés a kiindulási állapothoz képest a 6. hónapban statisztikailag szignifikáns (p < 0,05) javulással járt a placebóhoz képest a hasmenés és a reflux területén a kezelés megkezdésekor tüneteket tapasztaló betegeknél. A nyílt elrendezésű kiterjesztés során statisztikailag szignifikáns (p < 0,05) javulást figyeltek meg a kiinduláshoz képest a hasmenés és az emésztési zavar területén, javulási trenddel a székrekedés területén.

Gyermekek és serdülők

Az Európai Gyógyszerügynökség a gyermekek esetén egy vagy több korosztálynál halasztást engedélyez a Fabry-kór kezelése tekintetében a Galafold vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségét illetően (lásd 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk).

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás

Az abszolút biohasznosulás (AUC) egyszeri orális 150 mg migalasztát-hidroklorid adag vagy egyszeri 2 órás 150 mg intravénás infúzió esetén körülbelül 75% volt. Az egyszeri orális 150 mg adagú migalasztát-hidroklorid oldat beadása után a plazma csúcskoncentráció kialakulásának ideje körülbelül 3 óra volt. A plazma migalasztát expozíció (AUC0-∞ ) és a Cmax dózisfüggő növekedést mutatott 50–1250 mg orális migalasztát-hidroklorid adagoknál.

A magas zsírtartalmú étellel együtt, illetve a magas zsírtartalmú vagy könnyű étel előtt 1 órával, valamint könnyű étel után 1 órával bevett migalasztát az átlagos teljes migalasztát-expozíció (AUC0-∞) szignifikáns, 37–42%-os csökkenését és az átlagos csúcs migalasztát-expozíció (Cmax) 15–40%-os csökkenését eredményezte az éhgyomri állapothoz képest. Lásd 4.2 pont.

Eloszlás

Egészséges önkénteseknél a migalasztát eloszlási térfogata (Vz/F) növekvő egyszeri orális dózisok (25–675 mg migalasztát-hidroklorid) beadását követően 77–133 l között mozgott, arra utalva, hogy jól oszlik el a szövetekben, és meghaladja a test teljes víztérfogatát (42 liter). Nem volt kimutatható plazmafehérje-kötődés a [14C]-migalasztát-hidroklorid beadását követően az 1–100 M koncentrációs tartományban.

Biotranszformáció

Az in vivo adatok alapján a migalasztát az UGT szubsztrátja, amely minor eliminációs útvonal. A migalasztát nem szubsztrátja a P-glikoproteinnek (P-gP) in vitro, és nem tartják valószínűnek, hogy a migalasztát a citokróm P450s-sel gyógyszerkölcsönhatásba lépne. Egy egészséges férfi önkénteseknél 150 mg [14C]-migalasztát-hidroklorid adásával végzett farmakokinetikai vizsgálat arra derített fényt, hogy a plazmából kinyert, izotóppal jelölt dózis 99%-a változatlan migalasztátból (77%) és

3-dehidrogenizált, O-glükuronid-konjugált metabolitokból, M1-M3-ból (13%) állt. A teljes radioaktivitás körülbelül 9%-a volt szabad.

Elimináció

Egy farmakokinetikai vizsgálatban, amelyben egészséges férfi önkéntesek 150 mg [14C]-migalasztát-hidrokloridot kaptak, azt találták, hogy az izotóppal jelölt dózis körülbelül 77%-a volt kimutatható a vizeletben, amelynek 55%-át változatlan migalasztátként, és 4%-át M1, M2 és M3 kombinált metabolitként találták meg. A teljes minta radioaktivitásának körülbelül 5%-a volt nem kijelölt komponens. A teljes izotóppal jelölt dózis körülbelül 20%-a ürült ki a széklettel, amelyben a változatlan migalasztát volt az egyetlen mért komponens.

Növekvő egyszeri orális dózisok (25–675 mg migalasztát-hidroklorid) beadását követően nem mutattak ki tendenciát a clearance vonatkozásában (CL/F). 150 mg dózis esetében a CL/F körülbelül 11–14 l/óra volt. Ugyanazon dózisok alkalmazását követően az átlagos eliminációsfelezési idő (t1/2) körülbelül 3–5 óra között mozgott.

Különleges betegcsoportok

Vesekárosodásban szenvedő betegek

Nem vizsgálták a Galafold-ot olyan, Fabry-kórban szenvedő betegek esetében, akiknek a GFR-értéke 30 ml/min/1,73 m2 alatt van. Fabry-kórban nem, de különböző mértékű veseelégtelenségben szenvedő vizsgálati alanyokkal végzett, egyszeri dózisú Galafold-ot alkalmazó vizsgálatban az expozíció 4,3-szeres növekedést mutatott súlyosan beszűkült veseműködésű vizsgálati alanyok esetén

(GFR < 30 ml/min/1,73 m2).

Májkárosodásban szenvedő betegek

Károsodott májműködésű betegekkel nem végeztek vizsgálatokat. A metabolizmus és a kiürülési útvonalak alapján a csökkent májfunkció várhatóan nem befolyásolja a migalasztát farmakokinetikáját.

Idős betegek (65 év felett)

A Galafold-dal végzett klinikai vizsgálatokban kevés 65 éves és idősebb beteg vett részt. Az életkor hatását a plazma migalasztát clearance-en végzett populációs farmakokinetikai elemzésben értékelték az ERT-naiv vizsgálati populációban. A 65 éves és annál idősebb, illetve a 65 évesnél fiatalabb Fabry-kóros betegek között a clearance 20%-os eltérést mutatott, amit nem tekintettek klinikailag jelentősnek.

Nem

A migalasztát farmakokinetikai jellemzői nem tértek el jelentősen a nők és a férfiak esetében sem az egészséges önkéntesek, sem pedig a Fabry-kórban szenvedő betegek között.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Az egyszeri és ismételt adagolású vizsgálatokból származó nem-klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény alkalmazásakor humán vonatkozásban különleges kockázat nem várható, kivéve a migalasztát-kezeléssel társuló, átmeneti és teljes mértékben reverzibilis infertilitást hím patkányoknál. A migalasztát-kezeléshez társuló infertilitást klinikailag releváns expozícióknál jelentették. A kezelés befejezése után 4 héttel teljes reverzibilitást figyeltek meg. Hasonló preklinikai eredményeket jegyeztek fel az egyéb iminocukrokkal történő kezelést követően. A nyulakkal végzett embrio-fötális toxicitási vizsgálatban eseményeket, köztük embrio-fötális elhalálozást, az átlagos magzati testtömeg csökkenését, retardált csontosodást és a minor csontváz-rendellenességek enyhén emelkedett gyakoriságát csupán az anyai toxicitással társuló dózisoknál figyeltek meg.

Egy patkányokkal végzett, 104 hétig tartó karcinogenitási vizsgálatban a hasnyálmirigy-szigetsejtes adenomák emelkedett gyakoriságát mutatták ki hímeknél a klinikailag hatásos dózis okozta

expozíciónál (AUC) 19-szer nagyobb dózisszint esetében. Ez egy gyakori spontán daganat az ad libitum-táplált hím patkányoknál. Nőstényeknél a hasonló eredmények hiányában, valamint az alapján, hogy a genotoxicitási vizsgálatsorozatban, illetve a Tg.rasH2 egerekkel végzett karcinogenitási vizsgálatban nem találtak elváltozást, továbbá, hogy rágcsálóknál vagy majmoknál nem találtak precancerosus hasnyálmirigy-elváltozásokat, a hím patkányoknál tett, fenti megfigyelés nem tekinthető a kezeléssel összefüggőnek, és relevanciája az emberre nézve ismeretlen.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Kapszula összetétele

Hidegen duzzadó keményítő (kukorica)

Magnézium-sztearát

Kapszulahéj

Zselatin

Titán-dioxid (E171)

Indigókármin (E132)

Jelölőfesték

Sellak

Fekete vas-oxid

Kálium-hidroxid

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

4 év

6.4Különleges tárolási előírások

Ez a gyógyszer különleges tárolási hőmérsékletet nem igényel. A nedvességtől való védelem

érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

PVC / PCTFE / PVC/Al buborékcsomagolás. 14 kapszula csomagonként.

6.6A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a helyi előírások szerint kell végrehajtani.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Nagy-Britannia

Tel.: +44 1753 888 567

Fax: +44 1753 437 192

E-mail: info@amicusrx.co.uk

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/15/1082/001

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ

KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

2016. május 26.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

ÉÉÉÉ.hónap NN.

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája