Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Alkalmazási előírás - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveHelicobacter Test INFAI
ATC-kódV04CX
Hatóanyag13C-urea
GyártóINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

1.A GYÓGYSZER NEVE

Helicobacter Test INFAI 75 mg por belsőleges oldathoz

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1 tégely tartalma 75 mg 13C-karbamid, por alakban. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Fehér, kristályos por belsőleges oldathoz.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

A Helicobacter Test INFAI a gastroduodenalis Helicobacter pylori fertőzés in vivo diagnosztizálására szolgál:

-felnőtteknél,

-serdülőknél, akik feltehetően peptikus fekélyben szenvednek.

Ez a gyógyszer kizárólag diagnosztikai célra alkalmazható.

4.2Adagolás és alkalmazás

Ezt a gyógyszerkészítményt egészségügyi szakembernek kell beadnia, és kizárólag megfelelő orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

Adagolás

A Helicobacter Test INFAI egyszeri alkalmazásra szánt kilégzési teszt. 12 éven felüli betegeknek 1 darab 75 mg-os tégely tartalmát kell bevenniük.

Az alkalmazás módja

A teszt elvégzéséhez 12 évesnél idősebb serdülők vagy felnőttek esetében szükség van 200 ml, 100%-os narancslére vagy 200 ml vízben feloldott 1 g citromsavra (előzetesen alkalmazott tesztétel), valamint csapvízre (a 13C-karbamidpor feloldásához).

A beteg a tesztet megelőzően legalább 6 órán keresztül – de lehetőleg egész éjszaka – ne egyen semmit. A tesztvizsgálat mintegy 40 percig tart.

Amennyiben szükséges a teszt megismétlése, ezt nem ajánlatos a következő napnál korábban elvégezni.

A Helicobacter pylori szuppressziója álnegatív eredményekhez vezethet. Ezért a tesztet legalább négy héttel a szisztémás antibakteriális kezelés abbahagyása után, valamint két héttel a savelválasztást csökkentő gyógyszer utolsó adagja után kell elvégezni. Mindkettő befolyásolhatja a Helicobacter pylori jelenlétet. Ez különösen fontos a Helicobacter eradikációs kezelés után.

Fontos a készítmény megfelelő alkalmazására vonatkozó útmutatások (lásd a 6.6. pontban) betartása, különben az eredmény megbízhatósága kérdésessé válhat.

4.3Ellenjavallatok

A teszt nem használható igazolt vagy feltételezett gyomorfertőzés esetén, sem pedig atrophiás gastritisben, tekintettel arra, hogy ezen állapotok interferálhatnak a karbamid kilégzési teszttel (lásd 4.2 pont).

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A teszt pozitív eredménye önmagában nem jelent indikációt az eradikációs kezelés megkezdésére.

Esetenként szükség lehet invazív endoszkópos módszerekkel végzett elkülönítő diagnózisra az egyéb szövődmények kizárása érdekében, mint pl. fekély, autoimmun gastritis és malignus folyamatok.

Nem áll rendelkezésre elegendő adat a Helicobacter Test INFAI diagnosztikai megbízhatóságáról gastrectomián átesett betegek körében.

3 év feletti gyermekek részére a „Helicobacter Test INFAI 3-11 éves gyermekeknek” készítmény adható.

Az A-típusú gastritis (atrophiás gastritis) egyes eseteiben a kilégzési teszt álpozitív eredményt adhat. Ilyenkor további vizsgálatok válhatnak szükségessé a Helicobacter pylori status megerősítésére.

Amennyiben a beteg a tesztvizsgálat során hányna, úgy a tesztet meg kell ismételni. A tesztet

éhgyomorra kell megismételni, de nem korábban, mint a következő napon (lásd 4.2 pont).

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A Helicobacter Test INFAI eredményét befolyásolja minden olyan kezelés, mely megváltoztatja a Helicobacter pylori statust vagy az ureáz aktivitást.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Nem várható semmiféle káros hatás a tesztvizsgálattól a terhesség vagy a szoptatás ideje alatt. Javasolt figyelembe venni az eradikációs kezelésre használt gyógyszerek alkalmazási előírásában a terhességre

és szoptatásra vonatkozó információkat.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Helicobacter Test INFAI nincs befolyással a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

Nem ismeretesek.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Tekintettel arra, hogy a teszt során mindössze 75 mg 13C-karbamid kerül bevitelre, túladagolás nem várható.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Egyéb diagnosztikus szerek, ATC kód: V04CX

A kilégzési teszt során egy dózisban, 75 mg mennyiségben adott 13C-karbamid farmakodinamikai aktivitását nem írták le.

Orális bevitel után a jelölt karbamid eléri a gyomornyálkahártyát. Helicobacter pylori jelenlétében a Helicobacter pylori ureáz enzime a 13C-karbamidot lebontja

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

Ureáz enzim 4NH3 + 213CO2

A szén-dioxid diffúzió útján bejut a véráramba. Innen bikarbonát formájában a tüdőbe kerül és 13CO2 formájában felszabadul a kilégzett levegővel.

Bakteriális ureáz jelenlétében a 13C/12C-szénizotópok aránya szignifikánsan megváltozik. A 13CO2 mennyisége a kilégzett levegőmintában izotóparány tömegspektrometria (IRMS) módszerrel határozható meg, és a 00. percben, valamint a 30. percben meghatározott értékek abszolút különbségeként (∆δ-érték) mérik.

A gyomorban csak a Helicobacter pylori termel ureázt. A gyomorflórában csak elvétve észleltek egyéb ureáztermelő baktériumokat.

A Helicobacter pylori-negatív és -pozitív betegek elkülönítését szolgáló határértékként („cut off point”) a 4‰-es ∆δ-értéket adják meg. Ez azt jelenti, hogy fertőzésre a 4‰ feletti ∆δ-érték utal. A Helicobacter pylori biopsziával történő diagnosztizálásával összehasonlítva egy 457 betegen elvégzett klinikai vizsgálatban a kilégzési teszt szenzitivitása 96,5% és 97,9% között [95%-os KI: 94,05%- 99,72%], a specificitása pedig 96,7% és 100% között [95%-os KI: 94,17%, 103,63%] volt, míg 93, 12–17 év közötti serdülőn végzett klinikai vizsgálatok esetében a szenzitivitás 97,7% [90%-os KI: 91,3%], a specificitás pedig 96,0% [90%-os KI: 89,7%] volt.

Bakteriális ureáz enzim hiányában, a gastrointestinalis traktusból való felszívódása után a bevitt karbamid teljes mennyisége úgy metabolizálódik, mint az endogén karbamid. A fentebb említett módon, bakteriális hidrolízis során keletkező ammónia NH4 formájában metabolizálódik.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Az orálisan bevitt 13C-karbamid szén-dioxiddá és ammóniává bomlik le, vagy pedig beépül a test saját karbamid-ciklusába. A 13CO2 bármilyen emelkedése izotóp analízis útján mérhető.

A 13CO2 felszívódása és disztribúciója gyorsabb, mint az ureáz-reakció. Ezért a teljes folyamatban a sebességmeghatározó lépes a 13C-karbamidnak a Helicobacter pylori ureáz enzimje által történő bontása.

A 75 mg izotóppal jelölt karbamid bevitele csak a Helicobacter pylori pozitív betegeknél növeli meg szignifikánsan a 30. percben vizsgált kilégzett levegőminta 13CO2-tartalmát.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A készítmény klinikai alkalmazásának vonatkozásában nem releváns.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Nincs.

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

3 év.

6.4Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

A tesztkészlet az alábbi összetevőkből áll:

Szám

Összetevők

Mennyiség

Tégely (10 ml űrtartalmú, polisztirol tégely rápattintható polietilén tetővel),

amely 75 mg 13C-karbamidport tartalmaz belsőleges oldat készítéséhez.

 

Címkézett üveg vagy műanyag mintavételi tartályok a kilégzett

 

levegőminták levételére, tárolására és analízisre történő szállítására:

 

Mintavétel ideje: 00 perces érték

 

 

Mintavétel ideje: 30 perces érték

Hajlítható szívószál a légzésminták megfelelő mintavételi tartályokba

történő levételéhez

 

 

Adatlap a beteg dokumentálásához

Betegtájékoztató

Vonalkódos címkék és öntapadó cédula

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

1.A teszt szakember jelenlétében végzendő.

2.Minden egyes beteg adatait be kell jegyezni a mellékelt adatlapra. Javasoljuk, hogy a teszt elvégzésekor a beteg nyugalmi helyzetben legyen.

3.A teszt az alapérték (00 perces érték) meghatározásához szükséges mintavétellel kezdődik.

Vegye ki a tesztkészletből a szívószálat, valamint a két

„Mintavétel ideje: 00 perces érték” feliratú mintavételi csövet.

Távolítsa el a dugót az egyik mintavételi csőből, bontsa ki a szívószálat, és helyezze azt a tartályba.

Ezután a beteg lélegezzen a szívószálon keresztül mindaddig, amíg a mintavételi cső belső oldala be nem párásodik.

Továbbra is folyamatosan lélegezve, a betegnek ki kell húznia a szívószálat, és azonnal le kell zárnia a mintavételi csövet a dugójával.

(Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nyitva marad a mintavételi cső, a teszt valótlan

értéket eredményezhet).

Tartsuk a mintavételi csövet függőleges helyzetben, és ragasszuk rá körben a csőre a „00 perces érték” feliratú vonalkódos címkét úgy, hogy a vonalkód vonalai vízszintesen álljanak.

4.Azonos módszerrel töltsük meg a második mintavételi csövet (Címke: Mintavétel ideje: 00 perces érték) is kilégzett levegővel.

5.Ezután a beteg késedelem nélkül fogyasszon el 200 ml narancslevet vagy 1 g citromsavat 200 ml vízben feloldva.

6.A következő lépés a tesztoldat elkészítése:

Vegyük ki a 13C-karbamidpor” feliratú tégelyt a tesztkészletből, nyissuk ki, és töltsük fel háromnegyed részig csapvízzel.

Zárjuk le a tégelyt, és teljesen oldjuk fel a port a tégely óvatos rázásával. A tégely tartalmát ezután öntsük át egy ivópohárba.

Töltsük tele a 13C-karbamidpor” feliratú tégelyt másodszor, majd harmadszor is vízzel, és tartalmát öntsük a vizespohárba (a csapvíz összmennyiségének körülbelül 30 ml-nek kell lennie).

7.A betegnek a tesztoldatot annak elkészítését követően azonnal meg kell innia, és ennek pontos időpontját fel kell jegyezni.

8.30 perccel a tesztoldat elfogyasztása után (7. pont) kerül sor a „30 perces érték” mintáinak levételére a tesztkészletben maradt két „30 perces érték” feliratú tartályba, a 3. és 4. pontban leírtak alapján. Ezen utóbbi minták jelölésére a „30 perces érték” feliratú vonalkódos címke szolgál.

9.Ragasszuk fel a megfelelő vonalkódos címkét a beteg adatlapjára. Végül az öntapadó cédulával zárjuk le a csomagolást.

10.A mintavételi csöveket az eredeti csomagolásban kell elküldeni elemzésre egy minősített laboratóriumba.

A kilégzett levegőminták analízise és a teszt pontos leírása a laboratóriumok számára

A 10 ml-es üveg vagy műanyag mintavételi csövekbe levett kilégzett levegőminták vizsgálata izotóparány tömegspektrometriával (IRMS) történik.

A Helicobacter Test INFAI teszt szerves részét képezi a kilégzett szén-dioxid 13C/12C arányának megállapítása. A teszt torzításmentessége erősen függ a kilégzett levegő analízisének minőségétől. A kilégzett levegő analízisének teljesítményjellemzői (pl. a linearitás, a stabilitás – referenciagáz pontossága), valamint a meghatározás pontossága alapvető jelentőséggel bírnak a rendszer torzításmentessége szempontjából.

Biztosítani kell, hogy az analízist minősített laboratórium végezze el. A hitelesített módszer a következő:

A minta előkészítése (az IMRS-hez)

A kilégzett szén-dioxid 13C/12C arányának tömegspektrometriával történő megállapításához a szén- dioxidot el kell választani a kilégzett levegőtől, és be kell juttatni a tömegspektrométerbe. Az izotóp tömegspektrométer kilélegzett levegő analízisére szolgáló automatikus mintaelőkészítő rendszerének működése folyamatos áramlású gázkromatográfiás elválasztási eljáráson alapul.

A víz elkülönítése a mintából Nafion vízcsapdával vagy a gázkromatográfiás előkészítő rendszer segítségével történik. Ez utóbbi eluensként héliumot használva gázkromatográfiás oszlopon különíti el az egyes gázokat. Az oszlopot elhagyó, elválasztott gázfajtákat ionizációs detektor segítségével határozzák meg. A jellemző retenciós ideje alapján azonosított szén-dioxid-gáz frakció kerül bevezetésre a tömegspektrométerbe.

A tömegspektrometriás analízis

Az elkülönített szén-dioxid-gázminta analízise során annak molekuláit ionizálják, ionsugárrá alakítják, elektromos térben felgyorsítják, mágneses térben elhajlítják, majd detektálják. Ez az öt folyamat a tömegspektrométer analizátorában zajlik le. Az analizátor három elkülönített részből tevődik össze: az ionforrás, a repülési-cső, valamint a kollektor. Az ionizáció, az ionsugárképzés és a gyorsítás a forrásban történik, a mágneses eltérítés a repülési-csőben zajlik, míg a szén-dioxid detektálására a kollektorban kerül sor.

A minta bejuttatása

Különféle rendszerek állnak rendelkezésre a szén-dioxid-minta bejuttatására az analizátorba. A kilégzett levegő analízise során alapvető jelentőségű a vizsgált minta szén-dioxid tartalmának egyedi hozzámérése egy standard gázhoz. Ez biztosítja a rendszer magas fokú pontosságát, mivel ily módon a szén-dioxid izotóptartalmának kiszámítása független standarddal szemben történik.

A 13C/12C arány meghatározására vonatkozó előírások

A kilégzési teszt a 13C-vel jelölt karbamid bevitelén alapul, amelynek metabolikus lebontását a kilégzett levegő 13CO2-tartalmának mérésével monitorozzák

A tömegspektrométerrel szemben támasztott igények:

Többszöri ismételt analízis

Az adott minta legalább háromszor ismételt analízise a vizsgálat során

Biztonságos hozzáférés

Az üzemi paraméterek és az eredmények biztonságos tárolása az

 

utólagos változtatások megakadályozása érdekében

Beállítás

13C/12C arány tekintettel a Pee Dee Beliminate-re (PDB)

A minta mennyisége

< 200 µl

Az alapvető rendszeralkalmassági vizsgálatok a következők: linearitás, stabilitás (referenciagázzal kapott pontosság) valamint a vizsgálat pontosságának ellenőrzése.

A kilégzett levegő analízisére szolgáló tömegspektrométer feleljen meg az alábbi kívánalmaknak:

Linearitás

≤ 0,5

‰ 1% és 7% közötti CO2-koncentrációjú kilégzett levegőminták

 

esetén

Stabilitás

≤ 0,2

‰ tíz egymást követő pulzus során

A vizsgálat pontossága

≤ 0,3

‰ a 13C-re, természetes eloszlás esetén 10 ml-es mintatartály

használatakor, valamint a kilégzett levegő 3%-os CO2-koncentrációja mellett.

Akkor van jelen Helicobacter pylori fertőzés, ha a 13C/12C alapértéke és a 30 perces érték közötti különbség több mint 4,0‰.

Alternatív módon bármilyen más megfelelően validált módszer is használható, amelyet objektív eljárással minősített laboratórium hajt végre.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR Imaging GmbH Universitatstrasse 142

D-44799 Bochum Németország

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA

EU/1/97/045/001

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/

MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1997. augusztus 14.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2007. augusztus 14.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

(http://www.ema.europa.eu) található.

1. A GYÓGYSZER NEVE

Helicobacter Test INFAI 75 mg por belsőleges oldathoz

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1 tégely tartalma 75 mg 13C-karbamid, por alakban. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3. GYÓGYSZERFORMA

Fehér, kristályos por belsőleges oldathoz.

4. KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1 Terápiás javallatok

A Helicobacter Test INFAI a gastroduodenalis Helicobacter pylori fertőzés in vivo diagnosztizálására szolgál:

-felnőtteknél,

-serdülőknél, akik feltehetően peptikus fekélyben szenvednek.

Ez a gyógyszerkészítmény kizárólag diagnosztikai célra alkalmazható!

4.2 Adagolás és alkalmazás

Ezt a gyógyszerkészítményt egészségügyi szakembernek kell beadnia, és kizárólag megfelelő orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

Adagolás

A Helicobacter Test INFAI egyszeri alkalmazásra szánt kilégzési teszt. 12 éven felüli betegeknek 1 darab 75 mg-os tégely tartalmát kell bevenniük.

Az alkalmazás módja

A teszt elvégzéséhez 12 évesnél idősebb serdülők vagy felnőttek esetében szükség van 200 ml, 100%-os narancslére vagy 1 g citromsavra 200 ml vízben feloldva (a teszt előtt fogyasztandó), valamint csapvízre (a 13C-karbamidpor feloldásához).

A beteg a tesztet megelőzően legalább 6 órán keresztül – de lehetőleg egész éjszaka – ne egyen semmit. A tesztvizsgálat mintegy 40 percig tart.

Amennyiben szükséges a teszt megismétlése, ezt nem ajánlatos a következő napnál korábban elvégezni.

A Helicobacter pylori szuppressziója álnegatív eredményekhez vezethet. Ezért a tesztet legalább négy héttel a szisztémás antibakteriális kezelés abbahagyása után, valamint két héttel a savelválasztást csökkentő gyógyszer utolsó adagja után kell elvégezni. Mindkettő befolyásolhatja a Helicobacter pylori jelenlétet. Ez különösen fontos a Helicobacter eradikációs kezelés után.

Fontos a készítmény megfelelő alkalmazására vonatkozó útmutatások (lásd a 6.6. pontban) betartása, különben az eredmény megbízhatósága kérdésessé válhat.

4.3 Ellenjavallatok

A teszt nem használható igazolt vagy feltételezett gyomorfertőzés esetén, sem pedig atrophiás gastritisben, tekintettel arra, hogy ezen állapotok interferálhatnak a karbamid kilégzési teszttel (lásd 4.2. pont).

4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A teszt pozitív eredménye önmagában nem jelent indikációt az eradikációs kezelés megkezdésére. Esetenként szükség lehet invazív endoszkópos módszerekkel végzett elkülönítő diagnózisra az egyéb szövődmények kizárása érdekében, mint pl. fekély, autoimmun gastritis és malignus folyamatok.

Nem áll rendelkezésre elegendő adat a Helicobacter Test INFAI diagnosztikai megbízhatóságáról gastrectomián átesett betegek körében.

3 év feletti gyermekek részére kapható a 3-11 éves kor között alkalmazható INFAI Helicobacter teszt.

Az A-típusú gastritis (atrophiás gastritis) egyes eseteiben a kilégzési teszt álpozitív eredménnyel járhat. Ilyenkor további vizsgálatok válhatnak szükségessé a Helicobacter pylori status megerősítésére.

Amennyiben a beteg a tesztvizsgálat során hányna, úgy a tesztet meg kell ismételni. A tesztet

éhgyomorra kell megismételni, de nem korábban, mint a következő napon (lásd 4.2. pont).

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A Helicobacter Test INFAI eredményét befolyásolja minden olyan kezelés, mely megváltoztatja a Helicobacter pylori statust vagy az ureáz aktivitást.

4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

Nem várható semmiféle káros hatás a tesztvizsgálattól a terhesség vagy a szoptatás ideje alatt.

Javasolt figyelembe venni az eradikációs kezelésre használt gyógyszerek alkalmazási előírásában a terhességre és szoptatásra vonatkozó információkat.

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Helicobacter Test INFAI nincs befolyással a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

Nem ismeretesek.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9 Túladagolás

Tekintettel arra, hogy a teszt során mindössze 75 mg 13C-karbamid kerül bevitelre, túladagolás nem várható.

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1.Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Egyéb diagnosztikus szerek, ATC kód: V04CX

A kilégzési teszt során egy dózisban, 75 mg mennyiségben adott 13C-karbamid farmakodinamikai aktivitását nem írták le.

Orális bevitel után a jelölt karbamid eléri a gyomornyálkahártyát. Helicobacter pylori jelenlétében a Helicobacter pylori ureáz enzime a 13C-karbamidot lebontja

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

Ureáz enzim 4NH3 + 213CO2

A szén-dioxid diffúzió útján bejut a véráramba. Innen bikarbonát formájában a tüdőbe kerül, és 13CO2 formájában felszabadul a kilégzett levegővel.

Bakteriális ureáz jelenlétében a 13C/12C-szénizotópok aránya szignifikánsan megváltozik. A 13CO2 mennyisége a kilégzett levegőmintában nemdiszperzív infravörös spektroszkópiával határozható meg,

és a 00. percben, valamint a 30. percben meghatározott értékek abszolút különbségeként (∆δ-érték) mérik.

A gyomorban csak a Helicobacter pylori termel ureázt. A gyomorflórában csak elvétve észleltek egyéb ureáztermelő baktériumokat.

A Helicobacter pylori-negatív és -pozitív betegek elkülönítését szolgáló határértékként a 4‰ ∆δ-

értéket adják meg. Ez azt jelenti, hogy fertőzésre a 4‰ feletti ∆δ-érték utal. A Helicobacter pylori diagnosztizálásával összehasonlítva egy 457 betegen elvégzett klinikai vizsgálatban a kilégzési teszt szenzitivitása 96,5% és 97,9% között [95%-os KI: 94,05%-99,72%], a specificitása pedig 96,7% és 100% között [95%-os KI: 94,17%-103,63%] volt.

Bakteriális ureáz enzim hiányában, a gastrointestinalis traktusból való felszívódása után a bevitt karbamid teljes mennyisége úgy metabolizálódik, mint az endogén karbamid. A fentebb említett módon, bakteriális hidrolízis során keletkező ammónia NH4 formájában metabolizálódik.

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

Az orálisan bevitt 13C-karbamid szén-dioxiddá és ammóniává bomlik le, vagy pedig beépül a test saját karbamid-ciklusába. A 13CO2 bármilyen emelkedése izotóp analízis útján mérhető.

A 13CO2 felszívódása és disztribúciója gyorsabb, mint az ureáz-reakció. Ezért a teljes folyamatban a sebességmeghatározó lépes a 13C-karbamidnak a Helicobacter pylori ureáz enzimje által történő bontása.

A 75 mg izotóppal jelölt karbamid bevitele csak a Helicobacter pylori pozitív betegeknél növelte meg szignifikánsan a 30. percben vizsgált kilégzett levegőminta 13CO2-tartalmát.

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A készítmény klinikai alkalmazásának vonatkozásában nem releváns.

6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1 Segédanyagok felsorolása

Nincs.

6.2 Inkompatibilitások

Nem alkalmazható.

6.3 Felhasználhatósági időtartam

3 év.

6.4 Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

A teszt 1 tégelyt tartalmaz a következő kiegészítő komponensekkel:

Szám

Összetevők

Mennyiség

 

Tégely (10 ml űrtartalmú, polisztirol tégely rápattintható polietilén

 

tetővel), amely 75 mg 13C-karbamidport tartalmaz belsőleges oldat

 

készítéséhez.

 

 

Légzőzsákok:

 

Mintavétel ideje: 00 perces érték

Mintavétel ideje: 30 perces érték

 

Hajlítható szívószál a légzésminták levételéhez a megfelelő

légzőzsákokba

 

 

Adatlap a beteg dokumentálásához

Betegtájékoztató

Vonalkódos címkék és öntapadó cédula

A tesztkészlet 50 tégelyt tartalmaz a következő kiegészítő komponensekkel:

Szám

Összetevők

Mennyiség

 

Tégely (10 ml űrtartalmú, polisztirol tégely rápattintható polietilén

 

tetővel), amely 75 mg 13C-karbamidport tartalmaz belsőleges oldat

 

készítéséhez..

 

 

Légzőzsákok:

 

Mintavétel ideje: 00 perces érték

Mintavétel ideje: 30 perces érték

 

Hajlítható szívószál a légzésminták levételéhez a megfelelő

légzőzsákokba

 

 

Adatlap a beteg dokumentálásához

Betegtájékoztató

Vonalkódos címkék és öntapadó cédula

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

1.A teszt szakember jelenlétében végzendő.

2.Minden egyes beteg adatait be kell jegyezni a mellékelt adatlapra. Javasoljuk, hogy a teszt elvégzésekor a beteg nyugalmi helyzetben legyen.

3.A teszt az alapérték (00 perces érték) meghatározásával kezdődik.

Vegye ki a tesztkészletből a szívószálat, valamint a „Mintavétel ideje: 00 perces érték” feliratú légzőzsákot.

Távolítsa el a dugót az egyik légzőzsákból, bontsa ki a szívószálat és helyezze azt a légzőzsákba.

Ezután óvatosan lélegezzen a szívószálon keresztül.

Továbbra is folyamatosan lélegezve, a betegnek ki kell húznia a szívószálat, és azonnal le

kell zárnia a légzőzsákot a dugójával.

(Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nyitva marad a légzőzsák, a teszt valótlan értéket eredményezhet).

Tartsuk a légzőzsákot függőleges helyzetben, és helyezzük fel a „00 perces érték” feliratú vonalkódos címkét a légzőzsákra.

4.Ezután a beteg késedelem nélkül fogyasszon el 200 ml 100%-os narancslevet vagy 1g citromsavat 200 ml vízben feloldva.

5.A következő lépés a tesztoldat elkészítése:

Vegyük ki a 13C-karbamid por” feliratú tégelyt a tesztkészletből, nyissuk fel, és töltsük fel háromnegyed részig csapvízzel.

Zárjuk le a tégelyt, és teljesen oldjuk fel a port a tégely óvatos rázásával. A tégely tartalmát ezután öntsük át egy ivópohárba.

Töltsük tele a 13C-karbamid por” feliratú tégelyt másodszor, majd harmadszor is vízzel, és tartalmát öntsük a vizespohárba (a csapvíz összmennyiségének körülbelül 30 ml-nek kell lennie).

6.A beteg a tesztoldatot annak elkészítését követően azonnal igya meg, ennek pontos időpontját fel kell jegyezni.

7.30 perccel a tesztoldat elfogyasztása után (6. pont) kerül sor a „30 perces érték” mintáinak levételére a tesztkészletben maradt „30 perces érték” feliratú légzőzsákba, a 3. pontban leírtak alapján. Ezen utóbbi minta jelölésére a „30 perces érték” feliratú vonalkódos címke szolgál.

8.Ragasszuk fel a megfelelő vonalkódos címkét a beteg adatlapjára. Végül az öntapadó cédulával zárjuk le a csomagolást.

9.A légzőzsákokat az eredeti csomagolásban el kell elküldeni elemzés céljából egy minősített laboratóriumba.

A kilégzett levegőminták analízise és a teszt pontos leírása a laboratóriumok számára

A 100 ml-es légzőzsákokban gyűjtött kilégzett levegőminták vizsgálata nemdiszperzív infravörös spektrometriával (NDIR) történik.

A Helicobacter Test INFAI teszt szerves részét képezi a kilégzett szén-dioxid 13C/12C arányának megállapítása. A teszt torzításmentessége erősen függ a légzési analízis minőségétől. A légzési analízis teljesítményjellemzői (pl. a linearitás, a stabilitás – referenciagáz pontossága), valamint a meghatározás pontossága alapvető jelentőséggel bírnak a rendszer torzításmentessége szempontjából.

Biztosítani kell, hogy az analízist minősített laboratórium végezze el. A mérést ajánlott a mintavételt követően minél hamarabb elvégezni, de mindenképpen 4 héten belül.

A hitelesített módszer a következő:

A minta előkészítése infravörös spektroszkópiához (NDIR)

A légzésminták szén-dioxid-tartalmában a 13C/12C arány meghatározása közvetlenül történik a kilélegzett levegőből. Egy állítható gázpumpával a zsákokban lévő levegőt bejuttatják a NDIR spektrométerbe. A levegőminta víztartalmát a Nafion vízcsapda körülbelül állandó értéken fogja tartani. A kalibrációhoz és a mérésekhez szükséges CO2-mentes levegőt (zéró-gáz) az analizátorba beépített CO2-abszorber állítja elő.

Infravörös spektroszkópiás analízis

A lehelet szén-dioxid-tartalmának analíziséhez egy infravörös sugárforrás által kibocsátott szélessávú infravörös sugárnyalábot engednek váltakozva a mérőkamrán és a referenciakamrán át egy sugárosztó segítségével. Ezek után a modulált infravörös sugárnyaláb belép az infravörös detektorokba, melyek kettős rétegű transzmissziós detektorok egy elülső és egy hátsó kamrával, és mindegyik a mérendő izotóppal jelölt tiszta gázzal van töltve (az egyikben 13CO2, a másikban 12CO2). A mérőkamrában lévő gáz összetevői gyengítik az infravörös sugárzást. Ezáltal a sugárzás egyensúlyi állapota a mérő és az összehasonlító sugárnyaláb között megbomlik. Ennek következtében hőmérséklet-ingadozás jelentkezik, mely nyomásingadozást eredményez az infravörös detektor elülső kamrájában. Egy nagy ellenállású egyenáramnak kitett membrán kondenzátor csatlakozik a kamrához, amely ezeket a nyomásingadozásokat váltóárammá alakítja át, előállítva a kilélegzett levegőben jelenlévő szén-dioxid izotóp-összetételének mérhető jelét.

A minta bejuttatása

Egy félautomata mintavevő rendszer meghatározott mennyiségű mérendő gázt juttat be a zéró-gázba, mely az infravörös spektrométer gázkörében kering. Ez lehetővé teszi a 13C/12C arány mérését az 1% feletti CO2-koncentrációk esetén.

A 13C/12C arány meghatározására vonatkozó előírások

A kilégzett levegő teszt a 13C-vel jelölt karbamid szájon át történő bevitelén alapul, amelynek enzimatikus hidrolízisét a kilégzett levegő 13CO2-tartalmának nemdiszperzív infravörös spektrometriás mérésével monitorozzák.

A kilégzett levegő analízisére szolgáló infravörös spektrométer feleljen meg az alábbi kívánalmaknak:

Többször ismételt analízis:

Az adott minta legalább háromszor ismételt analízise a vizsgálat során

Biztonságos hozzáférés

Az üzemi paraméterek és az eredmények biztonságos tárolása az

 

utólagos változtatások megakadályozása érdekében

Az alapvető rendszeralkalmassági vizsgálatok a következők: linearitás, stabilitás, valamint a vizsgálat pontosságának ellenőrzése.

A detektorok nulla pontjának beállítása a spektrométerben fejlesztett zéró-gázzal lehetséges. A detektorok végpontjának beállítása pontosan ismert koncentrációjú kalibráló gázok használatával lehetséges.

Linearitás

≤ 0,5‰ 1% és 7% közötti CO2 koncentrációjú kilégzett levegőminták

 

esetén

Stabilitás

≤ 0,3‰ tíz egymást követő pulzus során

A vizsgálat pontossága

≤ 0,5‰ a 13C-re, természetes eloszlás esetén 100 ml-es légzőzsák

 

használatakor, valamint a kilégzett levegő 3%-os CO2-koncentrációja

 

mellett.

Akkor van jelen Helicobacter pylori fertőzés, ha a 13C/12C alapértéke és a 30 perces érték közötti különbség több mint 4,0 ‰.

Alternatív módon bármilyen más megfelelően validált módszer is használható, amelyet objektív eljárással minősített laboratórium hajt végre.

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Németország

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMAI

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ

KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dáuma: 1997. augusztus 14.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2007. augusztus 14.

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

(http://www.ema.europa.eu) található.

1. A GYÓGYSZER NEVE

„Helicobacter Test INFAI 3–11 éves gyermekeknek” 45 mg por belsőleges oldathoz

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1 tégely tartalma 45 mg 13C-karbamid, por alakban.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3. GYÓGYSZERFORMA

Fehér, kristályos por belsőleges oldathoz.

4. KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1 Terápiás javallatok

A „Helicobacter Test INFAI 3–11 éves gyermekeknek” készítmény a gastroduodenalis Helicobacter pylori fertőzés in vivo diagnosztizálására szolgál:

-az eradikációs kezelés sikerességének értékelésére, vagy

-ha invazív tesztek nem kivitelezhetőek, vagy

-ha az invazív tesztek eredménye egymásnak ellentmondó.

Ez a gyógyszerkészítmény kizárólag diagnosztikai célra alkalmazható!

4.2 Adagolás és alkalmazás

Ezt a gyógyszerkészítményt egészségügyi szakembernek kell beadnia, és kizárólag megfelelő orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

Adagolás

A „Helicobacter Test INFAI 3–11 éves gyermekeknek” készítmény egyszeri alkalmazásra szánt kilégzési teszt. 3–11 éves gyermekeknek egy darab, 45 mg port tartalmazó tégely tartalmát kell bevenniük.

Az alkalmazás módja

A teszt elvégzéséhez 3–11 éves gyermekek esetében szükség van 100 ml, 100%-os narancslére (a teszt előtt fogyasztandó), valamint csapvízre (a 13C-karbamidpor feloldásához).

A beteg a tesztet megelőzően legalább 6 órán keresztül – de lehetőleg egész éjszaka – ne egyen semmit. A teszt mintegy 40 percig tart.

Amennyiben szükséges a teszt megismétlése, ezt nem ajánlatos a következő napnál korábban elvégezni.

A Helicobacter pylori szuppressziója álnegatív eredményekhez vezethet. Ezért a tesztet legalább négy héttel a szisztémás antibakteriális kezelés abbahagyása után, valamint két héttel a savelválasztást csökkentő gyógyszer utolsó adagja után kell elvégezni. Mindkettő befolyásolhatja a Helicobacter pylori jelenlétet. Ez különösen fontos a Helicobacter eradikációs kezelés után.

Fontos a készítmény megfelelő alkalmazására vonatkozó útmutatások (lásd a 6.6. pontban) betartása, különben az eredmény megbízhatósága kérdésessé válhat.

4.3 Ellenjavallatok

A teszt nem használható igazolt vagy feltételezett gyomorfertőzés esetén, sem pedig atrophiás gastritisben, tekintettel arra, hogy ezen állapotok interferálhatnak a karbamid kilégzési teszttel (lásd 4.2. pont).

4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A teszt pozitív eredménye önmagában nem jelent indikációt az eradikációs kezelés megkezdésére. Esetenként szükség lehet invazív endoszkópos módszerekkel végzett elkülönítő diagnózisra az egyéb szövődmények kizárása érdekében, mint pl. fekély, autoimmun gastritis és malignus folyamatok.

Nem áll rendelkezésre elegendő adat a „Helicobacter Test INFAI 3–11 éves gyermekeknek” készítmény diagnosztikai megbízhatóságáról gastrectomián átesett betegek, valamint a 3 évnél fiatalabb betegpopuláció esetében.

Az A-típusú gastritis (atrophiás gastritis) egyes eseteiben a kilégzési teszt álpozitív eredménnyel járhat. Ilyenkor további vizsgálatok válhatnak szükségessé a Helicobacter pylori status megerősítésére.

Amennyiben a beteg a tesztvizsgálat során hányna, úgy a tesztet meg kell ismételni. A tesztet

éhgyomorra kell megismételni, de legkorábban a következő napon (lásd 4.2. pont).

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A „Helicobacter Test INFAI 3–11 éves gyermekeknek” készítménnyel végzett teszt eredményét befolyásolja minden olyan kezelés, mely megváltoztatja a Helicobacter pylori statust vagy az ureáz aktivitást.

4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

Nem releváns.

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nincs.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

Nem ismeretesek.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9 Túladagolás

Tekintettel arra, hogy a teszt során mindössze 45 mg 13C-karbamid kerül bevitelre, túladagolás nem várható.

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Egyéb diagnosztikus szerek, ATC kód: V04CX

A kilégzési teszt során egy dózisban, 45 mg mennyiségben adott 13C-karbamid farmakodinamikai aktivitását nem írták le.

Orális bevitel után a jelölt karbamid eléri a gyomornyálkahártyát. Helicobacter pylori jelenlétében a Helicobacter pylori ureáz enzime a 13C-karbamidot lebontja

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

Ureáz enzim 4NH3 + 213CO2

A szén-dioxid diffúzió útján bejut a véráramba. Innen bikarbonát formájában a tüdőbe kerül, és 13CO2 formájában felszabadul a kilégzett levegővel.

Bakteriális ureáz jelenlétében a 12C/13C-szénizotópok aránya szignifikánsan megváltozik. A 13CO2 mennyisége a kilégzett levegőmintában izotóparány tömegspektrometria (IRMS) módszerrel határozható meg, és a 00. percben, valamint a 30. percben meghatározott értékek abszolút különbségeként (∆δ-érték) mérik.

A gyomorban csak a Helicobacter pylori termel ureázt. A gyomorflórában csak elvétve észleltek egyéb ureáztermelő baktériumokat.

A Helicobacter pylori-negatív és -pozitív betegek elkülönítését szolgáló határértékként a 4‰ ∆δ-

értéket adják meg. Ez azt jelenti, hogy fertőzésre a 4‰ feletti ∆δ-érték utal. A Helicobacter pylori diagnosztizálásával összehasonlítva egy 168, 3–11 éves korú betegen elvégzett klinikai vizsgálatban a kilégzési teszt szenzitivitása 98,4% [90%-os KI: ≥ 93,9%], specificitása pedig 98,1% [90%-os KI:

≥ 95,1%] volt.

Bakteriális ureáz enzim hiányában, a gastrointestinalis traktusból való felszívódása után a bevitt karbamid teljes mennyisége úgy metabolizálódik, mint az endogén karbamid. A fentebb említett módon, bakteriális hidrolízis során keletkező ammónia NH4 formájában metabolizálódik.

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

Az orálisan bevitt 13C-karbamid szén-dioxiddá és ammóniává bomlik le, vagy pedig beépül a test saját karbamidciklusába. A 13CO2 bármilyen emelkedése izotóp analízis útján mérhető.

A 13CO2 felszívódása és disztribúciója gyorsabb, mint az ureáz-reakció. Ezért a teljes folyamatban a sebességmeghatározó lépes a 13C-karbamidnak a Helicobacter pylori ureáz enzimje által történő bontása.

A 45 mg izotóppal jelölt karbamid bevétele csak a Helicobacter pylori-pozitív betegeknél növelte meg szignifikánsan a 30. percben vizsgált kilégzett levegőminta 13CO2-tartalmát.

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A készítmény klinikai alkalmazásának vonatkozásában nem releváns.

6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1 Segédanyagok felsorolása

Nincs.

6.2 Inkompatibilitások

Nem alkalmazható.

6.3 Felhasználhatósági időtartam

3 év.

6.4 Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

A tesztkészlet az alábbi összetevőkből áll:

Szám

Összetevők

Mennyiség

 

Tégely (10 ml űrtartalmú, polisztirol tégely rápattintható polietilén

 

tetővel), amely 75 mg 13C-karbamidport tartalmaz belsőleges oldat

 

készítéséhez.

 

 

Címkézett üveg vagy műanyag mintavételi tartályok a kilégzett

 

levegőminták levételére, tárolására és analízisre történő

 

szállítására:

 

 

Mintavétel ideje: 00 perces érték

 

Mintavétel ideje: 30 perces érték

Hajlítható szívószál a légzésminták gyűjtésére a megfelelő

mintavételi tartályokba

 

 

Adatlap a beteg dokumentálására

Betegtájékoztató

Vonalkódos címkék és öntapadó cédula

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

1.A teszt szakember jelenlétében végzendő.

2.Minden egyes beteg adatait be kell jegyezni a mellékelt adatlapra. Javasoljuk, hogy a teszt elvégzésekor a beteg nyugalmi helyzetben legyen.

3.A teszt az alapérték (00 perces érték) meghatározásával kezdődik.

Vegye ki a tesztkészletből a szívószálat, valamint a két „Mintavétel ideje: 00 perces érték” feliratú mintavételi csövet.

Távolítsa el a dugót az egyik mintavételi csőből, bontsa ki a szívószálat és helyezze azt a tartályba.

Ezután a beteg lélegezzen a szívószálon keresztül mindaddig, amíg a mintavételi cső belső oldala be nem párásodik.

Továbbra is folyamatosan lélegezve, a betegnek ki kell húzni a szívószálat, és azonnal le kell zárni a mintavételi csövet a dugójával.

(Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nyitva marad a mintavételi cső, a teszt valótlan

értéket eredményezhet).

Tartsuk a mintavételi csövet függőleges helyzetben, és ragasszuk fel a csőre körben a „00 perces érték” feliratú vonalkódos címkét oly módon, hogy a vonalkód vonalai vízszintesen álljanak.

4.Azonos módszerrel töltsük meg a második mintavételi csövet (Címke: „Mintavétel ideje: 00 perces érték”) is kilégzett levegővel.

5.Ezután a beteg késedelem nélkül fogyasszon el 100 ml 100%-os narancslevet.

6.A következő lépés a tesztoldat elkészítése:

Vegyük ki a 13C-karbamidpor” feliratú tégelyt a tesztkészletből, nyissuk meg, és töltsük fel háromnegyed részig csapvízzel.

Zárjuk le a tégelyt, és teljesen oldjuk fel a port a tégely óvatos rázásával. A tégely tartalmát ezután öntsük át egy ivópohárba.

Töltsük tele a 13C-karbamidpor” feliratú tégelyt másodszor, majd harmadszor is vízzel, és tartalmát öntsük a vizespohárba (a csapvíz összmennyiségének körülbelül 30 ml-nek kell lennie).

7.A beteg a tesztoldatot annak elkészítését követően azonnal igya meg, és ennek pontos időpontját fel kell jegyezni.

8.30 perccel a tesztoldat elfogyasztása után (7. pont) kerül sor a „30 perces érték” mintáinak levételére a tesztkészletben maradt két, „30 perces érték” feliratú tartályba, a 3. és 4. pontban leírtak alapján. Ezen utóbbi minták jelölésére a „30 perces érték” feliratú vonalkódos címke szolgál.

9.Ragasszuk fel a megfelelő vonalkódos címkét a beteg adatlapjára. Végül az öntapadó cédulával zárjuk le a csomagolást.

10.A mintavételi csöveket az eredeti csomagolásban kell elküldeni elemzés céljából egy minősített laboratóriumba.

A kilégzett levegőminták analízise és a teszt pontos leírása a laboratóriumok számára

A 10 ml-es üveg vagy műanyag mintavételi csövekbe levett kilégzett levegőminták elemzése izotóparány tömegspektrométerrel (IRMS) történik.

A Helicobacter Test INFAI teszt szerves részét képezi a kilégzett szén-dioxid 13C/12C arányának megállapítása. A teszt torzításmentessége erősen függ a kilégzett levegő analízisének minőségétől. A levegő analízisének teljesítményjellemzői (pl. a linearitás, a stabilitás – referenciagáz pontossága), valamint a meghatározás pontossága alapvető jelentőséggel bírnak a rendszer torzításmentessége szempontjából.

Biztosítani kell, hogy az analízist minősített laboratórium végezze el. A hitelesített módszer a következő:

A minta előkészítése (IRMS)

A kilégzett szén-dioxid 13C/12C arányának tömegspektrometriával történő megállapításához a szén- dioxidot el kell választani a kilégzett levegőtől, és be kell juttatni a tömegspektrométerbe. Az izotóp tömegspektrométer kilélegzett levegő analízisére szolgáló automatikus mintaelőkészítő rendszerének

működése folyamatos áramlású gázkromatográfiás elválasztási eljáráson alapul.

A víz elkülönítése a mintából a Nafion vízcsapda vagy a gázkromatográfiás preparációs rendszer segítségével történik. Ez utóbbi eluensként héliumot használva gázkromatográfiás oszlopon különíti el az egyes gázokat. Az oszlopot elhagyó, elválasztott gázfajtákat ionizációs detektor segítségével határozzák meg. A jellemző retenciós ideje alapján azonosított szén-dioxid-gáz frakció kerül bevezetésre a tömegspektrométerbe.

A tömegspektrometriás analízis

Az elkülönített szén-dioxid-gázminta analízise során annak molekuláit ionizálják, ionsugárrá alakítják, elektromos térben felgyorsítják, mágneses térben elhajlítják, majd detektálják. Ez az öt folyamat a tömegspektrométer analizátorában zajlik le. Az analizátor három önálló részből tevődik össze: az ionforrás, a repülési-cső, valamint a kollektor. Az ionizáció, az ionsugárképzés és a gyorsítás a forrásban történik, a mágneses eltérítés a repülési-csőben zajlik, míg a szén-dioxid detektálására a kollektorban kerül sor.

A minta bejuttatása

Különféle rendszerek állnak rendelkezésre a szén-dioxid-minta bejuttatására az analizátorba. A kilégzett levegő analízise során alapvető jelentőségű a vizsgált minta szén-dioxid tartalmának egyedi hozzámérése egy standard gázhoz. Ez biztosítja a rendszer magas fokú pontosságát, mivel ily módon a szén-dioxid izotóptartalmának kiszámítása független standarddal szemben történik.

A 13C/12C arány meghatározására vonatkozó előírások

A kilégzett levegő teszt a 13C-vel jelölt karbamid bevitelén alapul, amelynek metabolikus lebontását a kilégzett levegő 13CO2-tartalmának mérésével monitorozzák.

A tömegspektrométerrel szemben támasztott igények:

Többszöri ismételt analízis

Az adott minta legalább háromszor ismételt analízise a vizsgálat során

Biztonságos hozzáférés

Az üzemi paraméterek és az eredmények biztonságos tárolása az

 

utólagos változtatások megakadályozása érdekében

Beállítás

13C/12C arány tekintettel a Pee Dee Beliminate-re (PDB)

A minta mennyisége

< 200 µl

Az alapvető rendszeralkalmassági vizsgálatok a következők: linearitás, stabilitás (referenciagázzal kapott pontosság) valamint a vizsgálat pontosságának ellenőrzése.

A kilégzett levegő analízisére szolgáló tömegspektrométer feleljen meg az alábbi kívánalmaknak:

Linearitás

≤ 0,5‰ 1% és 7% közötti CO2 koncentrációjú kilégzett levegőminták

 

esetén

Stabilitás

≤ 0,2‰ tíz egymást követő pulzus során

A vizsgálat pontossága

≤ 0,3‰ a 13C-re, természetes eloszlás esetén 10 ml-es mintatartály

 

használatakor valamint a kilégzett levegő 3%-os CO2 koncentrációja

 

mellett.

Akkor van jelen Helicobacter pylori fertőzés, ha a 13C/12C alapértéke és a 30 perces érték közötti különbség több, mint 4,0‰.

Alternatív módon bármilyen más, megfelelően validált módszer is használható, amelyet objektív eljárással minősített laboratórium hajt végre.

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Németország

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA

EU/1/97/045/003

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/

MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1997. augusztus 14.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2007. augusztus 14.

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

(http://www.ema.europa.eu) található.

1. A GYÓGYSZER NEVE

Helicobacter Test INFAI 75 mg por belsőleges oldathoz

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1 tégely tartalma 75 mg 13C-karbamid, por alakban. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3. GYÓGYSZERFORMA

Fehér, kristályos por belsőleges oldathoz.

4. KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1 Terápiás javallatok

A Helicobacter Test INFAI a gastroduodenalis Helicobacter pylori fertőzés in vivo diagnosztizálására szolgál:

-felnőtteknél,

-serdülőknél, akik feltehetően peptikus fekélyben szenvednek.

Ez a gyógyszerkészítmény kizárólag diagnosztikai célra alkalmazható!

4.2 Adagolás és alkalmazás

Ezt a gyógyszerkészítményt egészségügyi szakembernek kell beadnia, és kizárólag megfelelő orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

Adagolás

A Helicobacter Test INFAI egyszeri alkalmazásra szánt kilégzési teszt. 12 éven felüli betegeknek 1 darab 75 mg-os tégely tartalmát kell bevenniük.

Az alkalmazás módja

A teszt elvégzéséhez 12 évesnél idősebb serdülők vagy felnőttek esetében szükség van 200 ml, 100%-os narancslére vagy 1 g citromsavra 200 ml vízben feloldva (a teszt előtt fogyasztandó), valamint csapvízre (a 13C-karbamidpor feloldásához).

A beteg a tesztet megelőzően legalább 6 órán keresztül – de lehetőleg egész éjszaka – ne egyen semmit. A tesztvizsgálat mintegy 40 percig tart.

Amennyiben szükséges a teszt megismétlése, ezt nem ajánlatos a következő napnál korábban elvégezni.

A Helicobacter pylori szuppressziója álnegatív eredményekhez vezethet. Ezért a tesztet legalább négy héttel a szisztémás antibakteriális kezelés abbahagyása után, valamint két héttel a savelválasztást csökkentő gyógyszer utolsó adagja után kell elvégezni. Mindkettő befolyásolhatja a Helicobacter pylori jelenlétet. Ez különösen fontos a Helicobacter eradikációs kezelés után.

Fontos a készítmény megfelelő alkalmazására vonatkozó útmutatások (lásd a 6.6. pontban) betartása, különben az eredmény megbízhatósága kérdésessé válhat.

4.3 Ellenjavallatok

A teszt nem használható igazolt vagy feltételezett gyomorfertőzés esetén, sem pedig atrophiás gastritisben, tekintettel arra, hogy ezen állapotok interferálhatnak a karbamid kilégzési teszttel (lásd 4.2. pont).

4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A teszt pozitív eredménye önmagában nem jelent indikációt az eradikációs kezelés megkezdésére.

Esetenként szükség lehet invazív endoszkópos módszerekkel végzett elkülönítő diagnózisra az egyéb szövődmények kizárása érdekében, mint pl. fekély, autoimmun gastritis és malignus folyamatok.

Nem áll rendelkezésre elegendő adat a Helicobacter Test INFAI diagnosztikai megbízhatóságáról gastrectomián átesett betegek körében.

3 év feletti gyermekek részére kapható a 3-11 éves kor között alkalmazható INFAI Helicobacter teszt.

Az A-típusú gastritis (atrophiás gastritis) egyes eseteiben a kilégzési teszt álpozitív eredménnyel járhat. Ilyenkor további vizsgálatok válhatnak szükségessé a Helicobacter pylori status megerősítésére.

Amennyiben a beteg a tesztvizsgálat során hányna, úgy a tesztet meg kell ismételni. A tesztet

éhgyomorra kell megismételni, de nem korábban, mint a következő napon (lásd 4.2. pont).

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A Helicobacter Test INFAI eredményét befolyásolja minden olyan kezelés, mely megváltoztatja a Helicobacter pylori statust vagy az ureáz aktivitást.

4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

Nem várható semmiféle káros hatás a tesztvizsgálattól a terhesség vagy a szoptatás ideje alatt.

Javasolt figyelembe venni az eradikációs kezelésre használt gyógyszerek alkalmazási előírásában a terhességre és szoptatásra vonatkozó információkat.

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Helicobacter Test INFAI nincs befolyással a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

Nem ismeretesek.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9 Túladagolás

Tekintettel arra, hogy a teszt során mindössze 75 mg 13C-karbamid kerül bevitelre, túladagolás nem várható.

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Egyéb diagnosztikus szerek, ATC kód: V04CX

A kilégzési teszt során egy dózisban, 75 mg mennyiségben adott 13C-karbamid farmakodinamikai aktivitását nem írták le.

Orális bevitel után a jelölt karbamid eléri a gyomornyálkahártyát. Helicobacter pylori jelenlétében a Helicobacter pylori ureáz enzime a 13C-karbamidot lebontja

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

Ureáz enzim 4NH3 + 213CO2

A szén-dioxid diffúzió útján bejut a véráramba. Innen bikarbonát formájában a tüdőbe kerül, és 13CO2 formájában felszabadul a kilégzett levegővel.

Bakteriális ureáz jelenlétében a 13C/12C-szénizotópok aránya szignifikánsan megváltozik. A 13CO2 mennyisége a kilégzett levegőmintában nemdiszperzív infravörös spektroszkópiával határozható meg,

és a 00. percben, valamint a 30. percben meghatározott értékek abszolút különbségeként (∆δ-érték) mérik.

A gyomorban csak a Helicobacter pylori termel ureázt. A gyomorflórában csak elvétve észleltek egyéb ureáztermelő baktériumokat.

A Helicobacter pylori-negatív és -pozitív betegek elkülönítését szolgáló határértékként a 4‰ ∆δ-

értéket adják meg. Ez azt jelenti, hogy fertőzésre a 4‰ feletti ∆δ-érték utal. A Helicobacter pylori diagnosztizálásával összehasonlítva egy 457 betegen elvégzett klinikai vizsgálatban a kilégzési teszt szenzitivitása 96,5% és 97,9% között [95%-os KI: 94,05%-99,72%], a specificitása pedig 96,7% és 100% között [95%-os KI: 94,17%-103,63%] volt.

Bakteriális ureáz enzim hiányában, a gastrointestinalis traktusból való felszívódása után a bevitt karbamid teljes mennyisége úgy metabolizálódik, mint az endogén karbamid. A fentebb említett módon, bakteriális hidrolízis során keletkező ammónia NH4 formájában metabolizálódik.

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

Az orálisan bevitt 13C-karbamid szén-dioxiddá és ammóniává bomlik le, vagy pedig beépül a test saját karbamid-ciklusába. A 13CO2 bármilyen emelkedése izotóp analízis útján mérhető.

A 13CO2 felszívódása és disztribúciója gyorsabb, mint az ureáz-reakció. Ezért a teljes folyamatban a sebességmeghatározó lépes a 13C-karbamidnak a Helicobacter pylori ureáz enzimje által történő bontása.

A 75 mg izotóppal jelölt karbamid bevitele csak a Helicobacter pylori pozitív betegeknél növelte meg szignifikánsan a 30. percben vizsgált kilégzett levegőminta 13CO2-tartalmát.

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A készítmény klinikai alkalmazásának vonatkozásában nem releváns.

6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1 Segédanyagok felsorolása

Nincs.

6.2 Inkompatibilitások

Nem alkalmazható.

6.3 Felhasználhatósági időtartam

3 év.

6.4 Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

A tesztkészlet 50 tégelyt tartalmaz a következő kiegészítő komponensekkel:

Szám

Összetevők

Mennyiség

 

Tégely (10 ml űrtartalmú, polisztirol tégely rápattintható polietilén

 

tetővel), amely 75 mg 13C-karbamidport tartalmaz belsőleges oldat

 

készítéséhez..

 

Adatlap a beteg dokumentálásához

Betegtájékoztató

Vonalkódos címkék és öntapadó cédula

6.6A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

1.A teszt szakember jelenlétében végzendő.

2.Minden egyes beteg adatait be kell jegyezni a mellékelt adatlapra. Javasoljuk, hogy a teszt elvégzésekor a beteg nyugalmi helyzetben legyen.

3.A teszt az alapérték (00 perces érték) meghatározásával kezdődik.

Vegye ki a tesztkészletből a szívószálat és a légzésmintatartályokat (csövek vagy légzőzsák), amelyeken a „Mintavétel ideje: 00 perces érték” felirat szerepel.

Távolítsa el a dugót az egyik légzésmintatartályból (cső vagy légzőzsák), bontsa ki a szívószálat és helyezze azt a tartályba.

Ezután a beteg a szívószálon keresztül óvatosan lélegezzen bele a légzésmintatartályba.

Továbbra is folyamatosan lélegezve, a betegnek ki kell húznia a szívószálat, és azonnal le kell zárnia a légzésmintatartályt (cső vagy légzőzsák) a dugójával.

(Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nyitva marad a légzőzsák, a teszt valótlan értéket eredményezhet).

Tartsuk a mintacsövet vagy légzőzsákot függőleges helyzetben, és helyezzük fel a „00 perces érték” feliratú vonalkódos címkét a tartályra.

4.Azonos módszerrel töltsük meg a második mintatartályt is kilégzett levegővel (címke: „Mintavétel ideje: 00 perces érték”). Infravörös analízis esetén csak egy légzőzsákot kell használni.

5.Ezután a beteg késedelem nélkül fogyasszon el 200 ml 100%-os narancslevet vagy 1g citromsavat 200 ml vízben feloldva.

6.A következő lépés a tesztoldat elkészítése:

Vegyük ki a 13C-karbamid por” feliratú tégelyt a tesztkészletből, nyissuk fel, és töltsük fel háromnegyed részig csapvízzel.

Zárjuk le a tégelyt, és teljesen oldjuk fel a port a tégely óvatos rázásával. A tégely tartalmát ezután öntsük át egy ivópohárba.

Töltsük tele a 13C-karbamid por” feliratú tégelyt másodszor, majd harmadszor is vízzel, és tartalmát öntsük a vizespohárba (a csapvíz összmennyiségének körülbelül 30 ml-nek kell lennie).

7.A beteg a tesztoldatot annak elkészítését követően azonnal igya meg, ennek pontos időpontját fel kell jegyezni.

8.30 perccel a tesztoldat elfogyasztása után (7. pont) kerül sor a „30 perces érték” mintáinak levételére a „30 perces érték” feliratú légzésmintatartályba (cső vagy légzőzsák), a 3-4. pontban leírtak alapján. Ezen utóbbi minták jelölésére a „30 perces érték” feliratú vonalkódos címke szolgál.

9.Ragasszuk fel a megfelelő vonalkódos címkét a beteg adatlapjára. Végül az öntapadó cédulával zárjuk le a csomagolást.

10.A légzésmintatartályokat (cső vagy légzőzsák) el kell elküldeni elemzés céljából egy minősített laboratóriumba.

A kilégzett levegőminták infravörös analízise vagy tömegspektrometriás (IRMS) vizsgálata és a teszt pontos leírása a laboratóriumok számára

Infravörös spektroszkópia (NDIR)

A 100 ml-es légzőzsákokban gyűjtött kilégzett levegőminták vizsgálata nemdiszperzív infravörös spektrometriával (NDIR) történik.

A Helicobacter Test INFAI teszt szerves részét képezi a kilégzett szén-dioxid 13C/12C arányának megállapítása. A teszt torzításmentessége erősen függ a légzési analízis minőségétől. A légzési analízis teljesítményjellemzői (pl. a linearitás, a stabilitás – referenciagáz pontossága), valamint a meghatározás pontossága alapvető jelentőséggel bírnak a rendszer torzításmentessége szempontjából.

Biztosítani kell, hogy az analízist minősített laboratórium végezze el. A mérést ajánlott a mintavételt követően minél hamarabb elvégezni, de mindenképpen 4 héten belül.

A hitelesített módszer a következő:

A minta előkészítése infravörös spektroszkópiához (NDIR)

A légzésminták szén-dioxid-tartalmában a 13C/12C arány meghatározása közvetlenül történik a kilélegzett levegőből. Egy állítható gázpumpával a zsákokban lévő levegőt bejuttatják a NDIR spektrométerbe. A levegőminta víztartalmát a Nafion vízcsapda körülbelül állandó értéken fogja tartani. A kalibrációhoz és a mérésekhez szükséges CO2-mentes levegőt (zéró-gáz) az analizátorba beépített CO2-abszorber állítja elő.

Infravörös spektroszkópiás analízis

A lehelet szén-dioxid-tartalmának analíziséhez egy infravörös sugárforrás által kibocsátott szélessávú infravörös sugárnyalábot engednek váltakozva a mérőkamrán és a referenciakamrán át egy sugárosztó segítségével. Ezek után a modulált infravörös sugárnyaláb belép az infravörös detektorokba, melyek

kettős rétegű transzmissziós detektorok egy elülső és egy hátsó kamrával, és mindegyik a mérendő izotóppal jelölt tiszta gázzal van töltve (az egyikben 13CO2, a másikban 12CO2). A mérőkamrában lévő gáz összetevői gyengítik az infravörös sugárzást. Ezáltal a sugárzás egyensúlyi állapota a mérő és az összehasonlító sugárnyaláb között megbomlik. Ennek következtében hőmérséklet-ingadozás jelentkezik, mely nyomásingadozást eredményez az infravörös detektor elülső kamrájában. Egy nagy ellenállású egyenáramnak kitett membrán kondenzátor csatlakozik a kamrához, amely ezeket a nyomásingadozásokat váltóárammá alakítja át, előállítva a kilélegzett levegőben jelenlévő szén-dioxid izotóp-összetételének mérhető jelét.

A minta bejuttatása

Egy félautomata mintavevő rendszer meghatározott mennyiségű mérendő gázt juttat be a zéró-gázba, mely az infravörös spektrométer gázkörében kering. Ez lehetővé teszi a 13C/12C arány mérését az 1% feletti CO2-koncentrációk esetén.

A 13C/12C arány meghatározására vonatkozó előírások

A kilégzett levegő teszt a 13C-vel jelölt karbamid szájon át történő bevitelén alapul, amelynek enzimatikus hidrolízisét a kilégzett levegő 13CO2-tartalmának nemdiszperzív infravörös spektrometriás mérésével monitorozzák.

A kilégzett levegő analízisére szolgáló infravörös spektrométer feleljen meg az alábbi kívánalmaknak:

Többször ismételt analízis:

Az adott minta legalább háromszor ismételt analízise a vizsgálat során

Biztonságos hozzáférés

Az üzemi paraméterek és az eredmények biztonságos tárolása az

 

utólagos változtatások megakadályozása érdekében

Az alapvető rendszeralkalmassági vizsgálatok a következők: linearitás, stabilitás, valamint a vizsgálat pontosságának ellenőrzése.

A detektorok nulla pontjának beállítása a spektrométerben fejlesztett zéró-gázzal lehetséges. A detektorok végpontjának beállítása pontosan ismert koncentrációjú kalibráló gázok használatával lehetséges.

Linearitás

≤ 0,5‰ 1% és 7% közötti CO2 koncentrációjú kilégzett levegőminták

 

esetén

Stabilitás

≤ 0,3‰ tíz egymást követő pulzus során

A vizsgálat pontossága

≤ 0,5‰ a 13C-re, természetes eloszlás esetén 100 ml-es légzőzsák

 

használatakor, valamint a kilégzett levegő 3%-os CO2-koncentrációja

 

mellett.

Akkor van jelen Helicobacter pylori fertőzés, ha a 13C/12C alapértéke és a 30 perces érték közötti különbség több mint 4,0 ‰.

Alternatív módon bármilyen más megfelelően validált módszer is használható, amelyet objektív eljárással minősített laboratórium hajt végre.

Tömegspektrometria (IRMS)

A 10 ml-es üveg vagy műanyag mintavételi csövekbe levett kilégzett levegőminták vizsgálata izotóparány tömegspektrometriával (IRMS) történik.

A Helicobacter Test INFAI teszt szerves részét képezi a kilégzett szén-dioxid 13C/12C arányának megállapítása. A teszt torzításmentessége erősen függ a kilégzett levegő analízisének minőségétől. A kilégzett levegő analízisének teljesítményjellemzői (pl. a linearitás, a stabilitás – referenciagáz pontossága), valamint a meghatározás pontossága alapvető jelentőséggel bírnak a rendszer torzításmentessége szempontjából.

Biztosítani kell, hogy az analízist minősített laboratórium végezze el. A hitelesített módszer a következő:

A minta előkészítése (az IMRS-hez)

A kilégzett szén-dioxid 13C/12C arányának tömegspektrometriával történő megállapításához a szén- dioxidot el kell választani a kilégzett levegőtől, és be kell juttatni a tömegspektrométerbe. Az izotóp tömegspektrométer kilélegzett levegő analízisére szolgáló automatikus mintaelőkészítő rendszerének működése folyamatos áramlású gázkromatográfiás elválasztási eljáráson alapul.

A víz elkülönítése a mintából Nafion vízcsapdával vagy a gázkromatográfiás előkészítő rendszer segítségével történik. Ez utóbbi eluensként héliumot használva gázkromatográfiás oszlopon különíti el az egyes gázokat. Az oszlopot elhagyó, elválasztott gázfajtákat ionizációs detektor segítségével határozzák meg. A jellemző retenciós ideje alapján azonosított szén-dioxid-gáz frakció kerül bevezetésre a tömegspektrométerbe.

A tömegspektrometriás analízis

Az elkülönített szén-dioxid-gázminta analízise során annak molekuláit ionizálják, ionsugárrá alakítják, elektromos térben felgyorsítják, mágneses térben elhajlítják, majd detektálják. Ez az öt folyamat a tömegspektrométer analizátorában zajlik le. Az analizátor három elkülönített részből tevődik össze: az ionforrás, a repülési-cső, valamint a kollektor. Az ionizáció, az ionsugárképzés és a gyorsítás a forrásban történik, a mágneses eltérítés a repülési-csőben zajlik, míg a szén-dioxid detektálására a kollektorban kerül sor.

A minta bejuttatása

Különféle rendszerek állnak rendelkezésre a szén-dioxid-minta bejuttatására az analizátorba. A kilégzett levegő analízise során alapvető jelentőségű a vizsgált minta szén-dioxid tartalmának egyedi hozzámérése egy standard gázhoz. Ez biztosítja a rendszer magas fokú pontosságát, mivel ily módon a szén-dioxid izotóptartalmának kiszámítása független standarddal szemben történik.

A 13C/12C arány meghatározására vonatkozó előírások

A kilégzési teszt a 13C-vel jelölt karbamid bevitelén alapul, amelynek metabolikus lebontását a kilégzett levegő 13CO2-tartalmának mérésével monitorozzák

A tömegspektrométerrel szemben támasztott igények:

Többszöri ismételt analízis

Az adott minta legalább háromszor ismételt analízise a vizsgálat során

Biztonságos hozzáférés

Az üzemi paraméterek és az eredmények biztonságos tárolása az

 

utólagos változtatások megakadályozása érdekében

Beállítás

13C/12C arány tekintettel a Pee Dee Beliminate-re (PDB)

A minta mennyisége

< 200 µl

Az alapvető rendszeralkalmassági vizsgálatok a következők: linearitás, stabilitás (referenciagázzal kapott pontosság) valamint a vizsgálat pontosságának ellenőrzése.

A kilégzett levegő analízisére szolgáló tömegspektrométer feleljen meg az alábbi kívánalmaknak:

Linearitás

≤ 0,5

‰ 1% és 7% közötti CO2-koncentrációjú kilégzett levegőminták

 

esetén

Stabilitás

≤ 0,2

‰ tíz egymást követő pulzus során

A vizsgálat pontossága

≤ 0,3

‰ a 13C-re, természetes eloszlás esetén 10 ml-es mintatartály

használatakor, valamint a kilégzett levegő 3%-os CO2-koncentrációja mellett.

Akkor van jelen Helicobacter pylori fertőzés, ha a 13C/12C alapértéke és a 30 perces érték közötti különbség több mint 4,0 ‰.

Alternatív módon bármilyen más megfelelően validált módszer is használható, amelyet objektív eljárással minősített laboratórium hajt végre.

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Németország

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA

EU/1/97/045/005

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ

KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dáuma: 1997. augusztus 14.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2007. augusztus 14.

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

(http://www.ema.europa.eu) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája