Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Alkalmazási előírás - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveMabCampath
ATC-kódL01XC04
Hatóanyagalemtuzumab
GyártóGenzyme Europe B.V.

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE

MabCampath 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

A

10 mg/ml alemtuzumab milliliterenként.

 

 

 

nt

30 mg alemtuzumab ampullánként.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alemtuzumab genetikailag módosított, humanizált IgG1 kappa monoklonális antitest, amely a

ű

 

 

21-28 kD lymphocyta sejtfelszíni glikoproteinjére (CD52) specifikus. Az antitestet tápközegben

 

 

tenyésztett emlőssejt (kínai hörcsög petefészek) szuszpenziós sejtkultúrában termelik.

megsz

 

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

engedélye

 

3.

GYÓGYSZERFORMA

 

 

 

Koncentrátum oldatos infúzióhoz.

 

 

 

Színtelen, enyhén sárgás koncentrátum.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

hozatali A MabCampath krónikus B-sejtes lymphocytás leukaemia (B-CLL) kezelésére javallott azoknál a

betegeknél, akik számára a fludarabin kombinációs kemoterápia nem megfelelő.

4.2 Adagolás és alkalmazás forgalomba

A MabCampath onkoterápiában járat s vos felügyelete mellett alkalmazandó. gyógyszerkészítményAdagolás

A kezelés első hetében a MabCampath-ot emelkedő dózisokban kell adagolni: 3 mg az 1. napon, 10 mg a 2. napon 30 g a 3. napon, feltéve, hogy a beteg mindegyik dózist jól tolerálja. Ezt követően az ajánlott dózis 30 mg hetente 3-szor, másnaponta alkalmazva, legfeljebb 12 héten át.

A legtöbb beteg esetében a 30 mg-ra történő dózis eszkaláció 3-7 nap alatt valósítható meg. Mindazonáltal, ha akut, közepesen súlyostól súlyosig terjedő mellékhatások (pl. hypotensio, borzongás, láz, légszomj, hidegrázás, bőrkiütések és bronchospasmus (ezek közül néhány a citokin felszabadulás következménye lehet)) jelentkeznek akár a 3 mg-os, akár a 10 mg-os dózisszinten, e dózisokat a további dózis-eszkalációt megelőzően naponta ismételni kell mindaddig, amíg a beteg jól nem tolerálja azokat (lásd 4.4 pont).

A kezelés időtartamának medián értéke első vonalbeli kezelésben részesülő betegeknél 11,7 hét, előzetesen már kezelt betegeknél pedig 9,0 hét volt.

Amennyiben a betegnél a komplett válasz összes laboratóriumi és klinikai kritériuma teljesül, a MabCampath kezelést fel kell függeszteni és a beteget monitorozni kell. Ha a beteg állapota javul (pl. részleges válasz alakul ki vagy a betegség stabilizálódik) és ezt követően 4 hetes vagy hosszabb időtartamú egyensúlyi állapot mellett nem következik be további javulás, a MabCampath kezelést fel kell függeszteni és a beteget monitorozni kell. A betegség progressziójára utaló bizonyíték esetén a kezelést fel kell függeszteni.

A betegeket minden MabCampath infúzió beadása előtt, a dózis eszkaláció során, valamint azt követően amikor klinikailag indokolt, 30-60 perccel a kezelést megelőzően per os vagy intravénás szteroid, megfelelő antihisztamin és analgetikum premedikációban kell részesíteni (lásd 4.4 pont).
Egyidejűleg alkalmazott gyógyszerek Premedikáció

Profilaktikus antibiotikumok

 

nt

ű

 

A kezelés alatt és a kezelést követően rutinszerűen antibiotikumokat és antivirális készítményeket kell

 

adni minden betegnek (lásd 4.4 pont).

megsz

 

Dózis-módosítási irányelvek

 

A MabCampath hatásmechanizmusa miatt súlyos lymphopenia esetén nem ajánlott a dózis

 

 

módosítása.

 

 

 

Súlyos fertőzés vagy súlyos hematológiai toxicitás esetén a MabCampath kezelést fel kell függeszteni

 

mindaddig, amíg a beteg állapota nem rendeződik. A MabCampath kez lés f lfüggesztése ajánlott

 

 

 

 

engedélye

 

azon betegek esetében, akiknél a thrombocytaszám < 25 000/µl, vagy az abszolút neutrophilszám

 

(ANC) < 250/µl szintre esik. A MabCampath kezelés újrakezdhető, ha beteg állapota a fertőzést, ill.

 

a toxicitást követően rendeződött. A MabCampath kezelést végérvényesen abba kell hagyni, ha

 

autoimmun anaemia vagy autoimmun thrombocytopenia jelentke ik. Az alábbi táblázat ismerteti a

 

kezelés során bekövetkező hematológiai toxicitást követő dózismódosítás esetén ajánlott eljárást:

 

 

forgalomba

hozatali

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

Hematológiai értékek

 

Dózis-módosítás*

 

 

 

 

 

Abszolút neutrophil-szám (ANC)

< 250/μl és/vagy vérlemezkeszám < 25 000/μl

 

 

 

 

 

Első előfordulás

 

A MabCampath terápia felfüggesztése. A MabCampath

 

 

 

 

 

terápia újrakezdése 30 mg-mal, ha az ANC > 500/ l és

 

 

 

 

 

 

a vérlemezkeszám >50 000/ l

 

 

 

 

 

Második előfordulás

 

A MabCampath terápia felfüggesztése. A MabCampath

 

nt

 

 

 

terápia újrakezdése 10 mg-mal, ha az ANC > 500/ l és

 

 

 

 

 

a vérlemezkeszám >50 000/ l

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

Harmadik előfordulás

 

A MabCampath terápia abbahagyása.

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiindulási érték >50%-os csökkenése azoknál a betegeknél, akiknél a terápia megkezdésekor az

 

 

 

ANC kiindulási értéke < 250/μl és/vagy vérlemezkeszám kiindulási értéke < 25 000/μl

 

 

 

 

 

 

 

A MabCampath terápia felfüggesztése. A MabCa path

 

 

 

 

Első előfordulás

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

terápia újrakezdése 30 mg-mal a kiindulási értékhez

 

 

 

 

 

 

való visszatérés után

 

 

 

 

 

 

Második előfordulás

 

A MabCampath terápia felfüggesztése. A MabCampath

 

 

 

 

 

terápia újrakezdése 10 mg-mal a kiin ulási értékhez

 

 

 

 

 

 

való visszatérés után

 

 

 

 

 

 

Harmadik előfordulás

 

A MabCampath terápia abbahagyása

 

 

 

 

* Ha a két adagolás közötti időkülönbség 7

nap, a MabCampath teráp át 3 mg-mal kezdje újra,

 

 

 

emelje 10 mg-ra, majd később 30 mg-ra a tolerálhatóság függvényében.

engedélye

 

 

 

 

Speciális betegpopulációk

 

hozatali

 

 

 

 

Idősek (65 év felettiek)

 

 

 

 

 

Az adagolási ajánlások a felnőttek esetében fent megadottakkal azonosak. A betegeket gondosan

 

 

 

monitorozni kell (lásd 4.4 pont).

 

 

 

 

 

 

 

Vese-, illetve májkárosodásban szenvedő betegek

 

 

 

 

 

Nem végeztek vizsgálatokat.

forgalomba

 

 

 

 

 

Gyermekpopuláció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MabCampath biztonságosságát és hatásosságát 17 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem

 

 

 

igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

 

 

 

 

 

Az alkalmazás módja

 

 

 

 

 

 

 

A MabCampath oldatot a 6.6 pontban megadott utasítások szerint kell elkészíteni. Minden dózist

 

 

 

körülbelül 2 órán át tartó intravénás infúzióban kell beadni.

 

 

 

 

4.3

Ellenjavallatok

 

 

 

 

 

 

 

- Az alemtuzumabbal, egérfélékből származó fehérjékkel, ill. a készítmény bármely segédanyagával

 

 

gyógyszerkészítményszembeni túlérzékenység;

 

 

 

 

 

 

-

aktív, szisztémás fertőzések;

 

 

 

 

 

 

-

HIV fertőzés;

 

 

 

 

 

 

 

- aktív második malignus betegség(ek);

 

 

 

 

-

terhesség.

 

 

 

 

 

 

A kezdeti dóziseszkaláció során esetlegesen előforduló akut mellékhatások - amelyek közül néhány lehet a citokin felszabadulás következménye - közé tartozik a hypotensio, hidegrázás/borzongás, láz, légszomj és a bőrkiütések. A további reakciók a következők lehetnek: hányinger, urticaria, hányás, fáradtság, dyspnoe, fejfájás, pruritus, hasmenés és bronchospasmus. Az infúziós reakciók gyakorisága a terápia első hetében volt a legmagasabb, a második és harmadik hét során pedig csökkent mind az első vonalbeli, mind az előzetes MabCampath-kezelést kapó betegeknél.

4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A

Ha ezek az események közepes súlyosságúak vagy súlyosak, a dozírozásnak azonos szinten kell

 

nt

ű

folytatódnia minden dózis eszkalációt megelőzően, megfelelő premedikációt alkalmazva, mindaddig,

 

 

amíg az adott dózisok jól tolerálhatóakká nem válnak. Ha a kezelés felfüggesztése 7 napnál tovább

 

 

tartott, a MabCampath terápia újrakezdését fokozatos dózis eszkalációval kell végezni.

 

 

Átmeneti hypotensio előfordult MabCampath kezelésben részesülő betegek körében. Óvatosságmegsz

 

szükséges ischaemiás szívbetegség, ill. angina fennállása, és/vagy antihipertenzív keze és esetén.

 

 

Myocardialis infarctust és szívmegállást figyeltek meg e betegpopulációban a MabCampath infúzió

 

 

alkalmazásával összefüggésben.

engedélye

 

 

 

 

 

Mérlegelni kell a szívműködés értékelésének és folyamatos megfigyelésé ek (pl. EKG, pulzusszám és

 

 

testsúly) szükségességét olyan betegek esetén, akiket korábban potenciálisan cardiotoxicus szerekkel

kezeltek.

hozatali

 

Ajánlott, hogy a betegek minden MabCampath infúzió beadása előtt, dózis eszkaláció során, valamint ha klinikailag indokolt, 30-60 perccel a kezelést megelő ően per os vagy intravénás szteroid

infúziós reakciók, az infúzió alkalmazásának időtartama 8 órára is emelhető a MabCampath oldatos infúzió elkészítésének időpontjától számítva.

premedikációban részesüljenek. Amennyiben a dózis eszkaláció megtörtént, a szteroidok alkalmazása szükség szerint beszüntethető. Ezenforgalombafelül per os antihiszt min, pl. 50 mg difenhidramin és analgetikum, pl. 500 mg paracetamol adható. Abban az esetben, ha továbbra is fennállnak az akut

Jelentős mértékű lymphocytaszám-csökkenés, amely a MabCampath várható farmakológiai hatása, elkerülhetetlenül bekövetkezik, és időta tama elhúzódó lehet. A CD4 és CD8 T-sejtszám a kezelés 8.-

12. hetétől kezd emelkedni, majd a regeneráció kezelés befejeztét követően hónapokon át gyógyszerkészítményfolytatódik. A MabCampath-ot első vonalbeli terápiaként kapó betegeknél a ≥200 sejt/µl CD4+ szám

elérése a kezelést követően 6 hó appal következett be, mindazonáltal a kezelés után 2 hónappal a mediánérték 183 sejt/µl volt. A MabCampath-ot kapó, előzetesen már kezelt betegeknél a

200 sejt/µl-es szint elérésének medián ideje 2 hónap az utolsó MabCampath infúzió beadásától számítva, de a ke elés előttit megközelítő szint elérése több mint 12 hónapot is igénybe vehet. Ez a betegeket opportuni ta fertőzések kialakulására hajlamosíthatja. Nagyon ajánlott az infekció-profilaxis alkalmazása (pl. heti 3 alkalommal napi 2-szer 1 trimetoprim/szulfametoxazol tabletta bevétele vagy más profilaktikus kezelés Pneumocystis jiroveci tüdőgyulladás (PCP) ellen, továbbá hatékony per os herpes ell n s hatóanyag, pl. napi 2-szer 250 mg famciklovir szedése) a terápia során és a MabCampath kezelés befejezését követően legalább 2 hónapig, vagy amíg a CD4+ sejtszám újból el nem éri a 200 sejt/µl- vagy ennél magasabb szintet, attól függően, hogy melyik következik be később.

Többféle kemoterápiás vagy biológiai hatóanyaggal történő kezelés után fennállhat a fertőzéssel kapcsolatos komplikációk fokozott kockázatának lehetősége.

A Transzfúzióhoz kapcsolódó graft-versus-host betegség (TAGVHD) lehetősége miatt ajánlott, hogy a korábban MabCampath-tal kezelt betegek besugárzott vérkészítményeket kapjanak.

Az aszimptomatikus, laboratóriumilag pozitív Cytomegalovírus (CMV) viraemia nem szükségszerűen tekintendő a terápia félbeszakítását igénylő súlyos fertőzésnek. A MabCampath-kezelés során és a kezelés befejezését követően legalább 2 hónapon át a tüneteket okozó CMV fertőzést klinikailag folyamatosan vizsgálni kell.

Átmeneti, 3. vagy 4. fokú neutropenia nagyon gyakran fordul elő 5-8 héttel a kezelés kezdetét követően. Átmeneti, 3. vagy 4. fokú thrombocytopenia nagyon gyakran fordul elő a kezelés első
2 hetében, majd a betegek többsége esetében javulni kezd. Ezek következtében a betegek hematológiai monitorozása javallott. Amennyiben súlyos hematológiai toxicitás alakul ki, a MabCampath kezelést fel kell függeszteni addig, amíg a beteg állapota nem rendeződik. A kezelés a hematológiai toxicitás rendeződését követően újrakezdhető (lásd 4.2 pont). A MabCampath kezelést végérvényesen abba kell hagyni, ha autoimmun anaemia vagy autoimmun thrombocytopenia jelentkezik.
A MabCampath kezelés során rendszeres időközönként ellenőrizni kell a teljes vérképet és thrombocytaszámot, amelyekre gyakrabban kell sort keríteni cytopeniás betegek esetében.

A

nt ű

Rutin klinikai gyakorlatként nem javasolt a CD52 expresszió rendszeres és szisztémás monitorozása.

Mindazonáltal a kezelés újbóli megindításának mérlegelése esetén célszerű lehet a CD52 expresszió

 

engedélye

fennállásának megerősítése. A MabCampath-tal kezelt, első vonalbeli terápiában részesülő b megsztegekről

rendelkezésre álló adatok alapján a betegség progressziója idején vagy halál időpontjában a CD52

expresszió megszűnését nem figyelték meg.

 

A betegek allergiás vagy túlérzékenységi reakciókat mutathatnak a MabCampath-tal és az egérfélékből származó vagy kiméra monoklonális antitestekkel szemben.

Férfiak és fogamzóképes nők esetében a MabCampath kezeléshozatalialatt, majd az azt követő 6 hónapon át hatékony fogamzásgátló módszert kell alkalmazni (lásd 4.6 és az 5.3 pontot).

Az adagolás során bekövetkező reakció esetére gondoskodni kell

tú érzékenységi reakciók

kezeléséhez szükséges gyógyszerekről, valamint biztosítani kell

sürgősségi ellátáshoz szükséges

készenlétet (lásd 4.2 pont).

 

idősebb korcsoportban, ezeket a betegeketforgalombaondosan kell monitorozni (lásd 4.2 pont). Az első vonalbeli és az előzetesen már kezelt betegeknél végzett vizsgálatok során nem figyeltek meg jelentős

Nem végeztek olyan tanulmányokat, amelyek specifikusan vizsgálták volna az életkor hatását a MabCampath diszpozíciójára és toxicitására. Á talában az idősebb (65 év feletti) betegek kevésbé tolerálják a citotoxikus terápiát, mint fi t l bbak. Mivel a CLL gyakrabban fordul elő ebben az

különbséget az életkorhoz kapcsolódó biztonságosság és hatásosság tekintetében, az adatbázisok mérete azonban korlátozott.

gyógyszerkészítmény4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Bár a MabCampath-tal nem végeztek formális gyógyszerkölcsönhatás vizsgálatokat, a MabCampath esetében nem ismeretesek klinikailag jelentős kölcsönhatások más gyógyszerekkel. Mivel a MabCampath re ombináns humanizált protein, P450 által mediált gyógyszerkölcsönhatások nem várhatók. Mindazonáltal ajánlott, hogy a MabCampath alkalmazására ne kerüljön sor más kemoterápiás kezeléshez viszonyított 3 héten belül.

Bár nem tanulmányozták a problémát, de ajánlott, hogy a betegeknek a MabCampath terápiát követő legalább 12 hónapon belül ne adjanak élő vírust tartalmazó vakcinát. A primer vagy anamnesztikus humorális válasz generálására való képességet egyetlen vakcina esetében sem tanulmányozták.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

A

A MabCampath ellenjavallott terhességben. Ismeretes, hogy a humán IgG átjut a placenta gáton. A

 

 

MabCampath szintén átjuthat a placenta gáton, és ennek következtében potenciálisan foetalis B- és T-

 

 

sejtes lymphocyta depléciót okozhat. A MabCampath-tal nem végeztek állatkísérletes reprodukciós

 

 

vizsgálatokat. Nem ismeretes, hogy a MabCampath okozhat-e magzati károsodást, ha terhes nők

 

nt

esetében alkalmazzák.

 

 

ű

 

 

 

 

 

megsz

 

Férfiaknak és fogamzóképes nőknek a MabCampath terápia alatt és azt követően 6 hónapon át

 

 

hatékony fogamzásgátló módszereket kell alkalmazniuk (lásd 5.3 pont).

 

 

 

 

Szoptatás

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

Nem ismeretes, hogy a MabCampath kiválasztódik-e a humán anyatejbe. Amennyiben kezelés

 

 

szükséges, a szoptatást fel kell függeszteni a MabCampath kezelés alatt és az azt követő legalább 4 hétben.

Termékenység

képességet (lásd 5.3 pont).

Nem állnak rendelkezésre olyan célzott vizsgálatok amelyekhozataliMabCampath termékenységre gyakorolt hatását értékelik. Nem ismert, hogy a MabCampath befolyásolhatja-e a humán reproduktív

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

jelentettek.

A készítménynek a gépjárművezetéshezforgalombaés gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták. Mindazonáltal óvatosságra van szükség, mert konfúziót és álmosságot

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

Az alábbi táblázatokban a mellékhatások MedDRA szervrendszer kategóriák (MedDRA SOC-ok) gyógyszerkészítményszerinti beosztásban szerepel ek. A gyakoriságok klinikai vizsgálati adatokon alapulnak.

Bizonyos reakció szinonimái, valamint az azzal összefüggő állapotok leírására a legmegfelelőbb MedDRA kifejezés került alkalmazásra.

A gyakoriságok meghatározása: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 - <1/10), nem gyakori (≥1/1000 - <1/100), ritka (≥1/10 000 - <1/1000), nagyon ritka (<1/10 000). A vizsgált populáció mérete miatt nem állnak rendelkezésre ritkábban előforduló hatásokra vonatkozó adatok; n=147 az első vonalb li kezelésben részesülő betegeknél, és n=149 az előzetesen már kezelt betegeknél.

A MabCampath leggyakoribb mellékhatásai: infúziós reakciók (láz, hidegrázás, hypotonia, csalánkiütés, hányinger, kiütés, tachycardia, dyspnoe), cytopeniák (neutropenia, lymphopenia, thrombocytopenia, anaemia), fertőzések (CMV viraemia, CMV fertőzés, más fertőzések), gastrointestinalis tünetek (hányinger, hányás, hasfájás) és neurológiai tünetek (insomnia, szorongás). A leggyakoribb súlyos mellékhatások a cytopeniák, az infúziós reakciók és az immunszuppresszió/fertőzések.

Nemkívánatos hatások első vonalbeli kezelésben részesülő betegeknél

Az első vonalbeli B-CLL betegek biztonságossági adatai egy randomizált, kontrollos, a dózis eszkaláció idejével együtt összesen maximum 12 héten át, hetente háromszor, intravénásan beadott 30 mg MabCampath monoterápiával végzett vizsgálatba bevont 147 betegnél tapasztalt mellékhatásokon alapultak. Az első vonalbeli kezelést kapott betegeknek körülbelül 97%-a tapasztalt

káros mellékhatásokat; az első vonalbeli betegeknél leggyakrabban jelentett reakciók általában a terá- pia első hetében jelentkeztek.

Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a kezelés során vagy a MabCampath-kezelés befejezését követő 30 napon belül megfigyelt mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek felsorolásra.

 

 

 

 

 

 

nt

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

 

engedélye

megsz

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Szervrendszeri kategóra Nagyon gyakori

Gyakori

Nem gyakori

Fertőző betegségek és

Cytomegalovirus

parazitafertőzések

viraemia

 

Cytomegalovirus

 

fertőzés

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

Immunrendszeri betegségek és tünetek

Anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek

Pszichiátriai kórképek Idegrendszeri betegségek és tünetek

gyógyszerkészítménySzembetegségek és szemészeti tünetek

Szívbetegségek a szívvel kapcsolatos tünetek

forgalomba

Tüdőgyulladás

 

Sepsis

 

 

Hörghurut

 

Staphylococcus

 

Pharyngitis

 

bacteriaemia

 

Orális candidiasis

Tuberculosis

 

 

 

Bronchopneumonia

nt

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

 

Beta haemolysáló

 

 

 

 

megsz

 

 

 

streptococcus fertő ésű

 

 

Candidiasis

 

 

 

Genitalis candidiasis

 

 

 

Húgyúti fertőzés

 

 

 

Cystitis

 

 

 

engedélye

 

 

 

Tineás f rtőzés a testen

 

 

 

Nasopharyngitis

 

 

 

Rhinitis

 

 

Lázas neutropenia

Agranulocytosis

 

Neutropenia

 

Lymphopenia

 

Leukopenia

 

Lymphadenopathia

 

hozatali

Epistaxis

 

Thrombocytopenia

 

Anaemia

 

 

 

 

 

 

Anaphylaxiás reakció

 

 

 

Túlérzékenység

 

Testtömeg-csökkenés

Tumorlysis-szindróma

 

 

 

Hyperglykaemia

 

 

 

Csökkent összfehérje

 

 

 

Anorexia

 

Szorongás

 

 

 

 

Ájulás

 

Vertigo

 

 

Szédülés

 

 

 

 

Tremor

 

 

 

 

Paraesthesia

 

 

 

 

Hypaesthesia

 

 

 

 

Fejfájás

 

 

 

 

 

 

Conjunctivitis

 

Cianózis

Szívmegállás

Bradycardia

Myocardialis infarctus

Tachycardia

Angina pectoris

Sinus tachycardia

Pitvarfibrilláció

 

Supraventricularis

 

arrhythmia

 

Sinus bradycardia

 

Supraventricularis

 

extrasystolék

Érbetegségek és tünetek

Hypotonia

Hypertonia

Orthostaticus hypotonia

 

 

 

Hőhullám

 

 

 

Bőrpír

10

 

 

Szervrendszeri kategóra

 

Nagyon gyakori

 

Gyakori

 

Nem gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi

 

 

 

 

Bronchospasmus

Hypoxia

 

 

 

 

 

 

és mediastinalis

 

 

 

 

Dyspnoe

 

Pleuralis folyadékgyülem

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

Dysphonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhinorrhoea

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

 

Hányinger

 

Hányás

 

Ileus

 

nt

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

Hasfájás

 

Szájüregi diszkomfort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyomor diszkomfort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasmenés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

 

Csalánkiütés

 

Allergiás dermatitis

Pruritikus bőrkiütés

 

 

 

 

 

 

betegségei és tünetei

 

Kiütés

 

Pruritus

 

Makuláris bőrkiütés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperhydrosis

 

Erythemás bőrkiütés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erythema

 

Dermatitismegsz

 

 

 

 

 

A csont- és izomrendszer,

 

 

 

 

Myalgia

 

Csontfájdalom

 

 

 

 

 

 

valamint a kötőszövet

 

 

 

 

Izom- és csontrendszeri

Arthralgia

 

 

 

 

 

 

betegségei és tünetei

 

 

 

 

fájdalom

 

Izom- és csontrendszeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hátfájdalom

 

mellkasi fájdalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izomgörcsök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

Vese- és húgyúti

 

 

 

 

 

 

Csökkent vizelettermelés

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

Dysuria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

 

Láz

 

 

Fáradtság

 

Nyálkahártya-gyulladás

 

 

 

 

 

alkalmazás helyén fellépő

 

Borzongás

 

Asthenia

 

Erythema az infúzió

 

 

 

 

 

 

reakciók

 

 

 

 

hozatali

 

helyén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizált ödéma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödéma az infúzió helyén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossz közérzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akut infúziós reakciókat jelentettek, köztük az alábbiakkal: a láz, hidegrázás, hányinger, hányás,

 

 

 

 

 

 

hypotensio, fáradtság, kiütés, csalánkiütés, dyspnoe, fejfájás, viszketegség, és hasmenés. Ezeknek a

 

 

 

 

 

 

reakcióknak a többsége enyhe vagy közepes súlyosságú. Az akut infúziós reakciók általában a terápia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

első hetében jelentkeznek, és utána jelentősen lecsökkennek. A 3-4-es fokozatú infúziós reakciók

 

 

 

 

 

 

általában nem gyakoriak a terápia első hete után.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékhatások előzetesen

ár kezelt betegeknél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előzetesen már kezelt B-CLL betegek biztonságossági adatai az egykaros MabCampath

 

 

 

 

 

 

vizsgálatokba (1., 2., és 3. vizsgálat) bevont 149 beteg adatain alapulnak. A korábban kezelt

 

 

 

 

 

 

betegeknek több mint 80%-ánál várható mellékhatások fellépése; a leggyakrabban jelentett reakciók

 

 

 

 

 

 

általában a rápia első hetében fordulnak elő.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eg es gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek

 

 

 

 

 

 

me adásra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Szervrendszeri kategória Nagyon gyakori

Gyakori

Nem gyakori

Fertőző betegségek és

Sepsis

parazitafertőzések

Tüdőgyulladás

 

Herpes simplex

Jó-, rosszindulatú és nem

 

meghatározott daganatok

 

(beleértve a cisztákat és

 

polipokat is)

 

Vérképzőszervi és

Granulocytopenia

nyirokrendszeri

Thrombocytopenia

betegségek és tünetek

Anaemia

Immunrendszeri

 

forgalomba

gyógyszerkészítmény

 

betegségek tünetek

 

 

Anyagcsere-

Anorexia

táplálkozási beteg égek és

 

 

tünetek

 

 

Pszichiátriai kórképek

 

 

Idegrendszeri betegségek

Fejfájás

és tünetek

 

 

Cytomegalovírus

Bakteriális fertőzés

 

fertőzés

 

Vírusfertőzés

 

Pneumocystis jiroveci

Gombás dermatitis

 

fertőzés

 

Laryngitis

 

 

Pneumonitis

 

Rhinitis

 

nt

Gombás fertőzés

Onychomycosis

Candidiasis

 

 

ű

Herpes zoster

 

 

Tályog

 

 

megsz

 

 

 

 

 

Húgyúti fertőzés

 

 

 

Sinusitis

 

 

 

 

Hörghurut

engedélye

 

 

Felsőlégúti fertőzés

 

 

 

Pharyngitis

 

 

 

 

Fertőzés

 

Lymphomaszerű kórkép

 

hozatali

 

 

 

Csontvelő-aplasia

 

Lázas neutropenia

 

Pancytopenia

 

Disszeminált

 

Leukopenia

 

intravascularis coagulatio

Lymphopenia

 

Haemolytikus anaemia,

 

Purpura

 

csökkent haptoglobinszint

 

 

Csontvelő-depresszió

 

 

 

Epistaxis

 

 

 

 

Ínyvérzés

 

 

 

 

A haematologiai

 

 

 

vizsgálatok kóros

 

 

 

eredménye

 

 

 

Allergiás reakció

 

 

 

Súlyos anaphylaxiás és

 

 

 

más túlérzékenységi

 

 

 

reakciók

 

 

Hyponatraemia

 

Hypokalaemia

 

Hypocalcaemia

 

Súlyos diabetes mellitus

 

Testtömeg-csökkenés

 

 

 

Dehydratio

 

 

 

 

Szomjúságérzet

 

 

 

 

Zavartság

 

Depersonalisatio

 

Szorongás

 

Személyiségzavar

 

Depresszió

 

Kóros gondolkodás

 

Álmosság

 

Impotencia

 

Insomnia

 

Idegesség

 

 

Vertigo

 

Ájulás

 

 

Szédülés

 

Szokatlan testtartás

 

Tremor

 

Dystonia

 

 

Paraesthesia

 

Hyperaesthesia

 

Hypoesthesia

 

Neuropátia

 

Hyperkinézia

 

Ízlelés romlása

 

Az ízlelés elvesztése

 

 

 

A

 

Szervrendszeri kategória

Nagyon gyakori

Gyakori

Nem gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szembetegségek és

 

Conjunctivitis

Endophthalmitis

 

 

 

 

 

szemészeti tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

A fül és az egyensúly-

 

 

Süketség

 

 

 

 

 

érzékelő szerv betegségei

 

 

Tinnitus

 

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

nt

 

Szívbetegségek és a

 

Palpitatio

Szívmegállás

 

 

 

 

 

szívvel kapcsolatos tünetek

 

Tachycardia

Myocardialis infarctus

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

Pitvarfibrillatio

ű

 

 

 

 

Supraventricularis

 

 

 

 

 

 

 

 

tachycardia

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrhythmia

 

 

 

 

 

 

 

 

Bradycardia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kóros EKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és tünetek

Hypotonia

Hypertonia

Perif riás ischaemia

 

 

 

 

 

 

 

Vasospasmus

 

 

 

 

 

 

 

 

Bőrpír

 

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi

Dyspnoe

Hypoxia

Stridor

 

 

 

 

 

és mediastinalis

 

Haemoptysis

Torok szorító érzése

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

BronchospasmusengedélyePulmonalis infiltratio

 

 

 

 

 

 

 

Köhögés

Pleuralis folyadékgyülem

 

 

 

 

Csökkent légzéshangok

 

 

 

 

 

 

 

Légzőszervi betegség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hányás

Gastrointestinalis

Gastroenteritis

 

 

 

 

 

Máj- és epebetegségek,

forgalomba

Kóros májfunkció

Nyelvfekélyesedés

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Hányinger

vérzés

 

 

 

 

 

 

Hasmenés

Stomatitis ulcerosa

Gingivitis

 

 

 

 

 

 

 

Stomatitis

Csuklás

 

 

 

 

 

 

 

Hasfájás

Böfögés

 

 

 

 

 

 

 

Diszpepszia

Szájszárazság

 

 

 

 

 

 

 

Székrekedés

 

 

 

 

 

 

 

 

Flatulentia

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

illetve tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet

Pruritus

Bullosus eruptiók

Maculo-papulosus

 

 

 

 

 

betegségei és tünetei

Urticaria

Erythemás bőrkiütések

bőrkiütés

 

 

 

 

 

 

Bőrkiütés

 

Bőrbetegség

 

 

 

 

 

 

Hyperhidrosis

 

 

 

 

 

 

 

A csont- és izomrendszer,

 

Arthralgia

Lábfájdalom

 

 

 

 

 

valamint a kötőszövet

 

Myalgia

Hypertonia

 

 

 

 

 

beteg égei és tünetei

 

Csontfájdalom

 

 

 

 

 

 

 

 

Hátfájdalom

 

 

 

 

 

 

Vese- húgyúti

 

 

Haematuria

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

Vizelet inkontinencia

 

 

 

 

 

 

 

 

Csökkent vizeletáramlás

 

 

 

 

 

 

 

Polyuria

 

 

 

 

 

 

 

 

Kóros vesefunkció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Szervrendszeri kategória

Nagyon gyakori

 

 

Gyakori

Nem gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Borzongás

 

 

Mellkasi fájdalom

Tüdőödéma

 

 

 

alkalmazás helyén fellépő

Láz

 

 

 

Influenzaszerű tünetek

Perifériás ödéma

 

 

 

reakciók

Fáradtságérzet

 

 

Mucositis

Periorbitalis ödéma

 

 

 

 

 

 

 

 

Szájödéma

Nyálkahártya-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödéma

kifekélyesedés

nt

 

 

 

 

 

Asthenia

Véraláfutás az infúzió

 

 

 

 

 

Rossz közérzet

helyén

 

 

 

 

 

 

Hőmérsékletváltozás

 

 

 

 

 

 

 

Dermatitisz az infú ióű

 

 

 

 

 

érzése

helyén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakció az infúzió

Fájdalom az infúzió

 

 

 

 

 

 

 

 

helyén

helyén

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

Fájdalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posztmarketing felmérés során megfigyelt mellékhatások

 

 

 

 

 

Infúziós reakciók: Súlyos és néha halálos reakciók, köztük bronchospasmust,engedélyehypoxiát, ájulást,

 

 

 

pulmonalis infiltratiót, akut respiratorikus distress szindrómát (ARDS), légzésleállást, myocardialis

 

 

 

infarctust, arrhythmiákat, akut szívelégtelenséget és szívmegállást figyeltek meg. MabCampath adása

 

 

 

után jelentettek súlyos anaphylaxiás és más túlérzékenységi reakciót, ideértve az anaphylaxiás shock

 

 

 

és az angioedema előfordulását is. E tünetek csökkenthetők, vagy el is kerülhetők premedikáció és

 

 

 

dózis eszkaláció alkalmazásával (lásd 4.4 pont).

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és parazitafertőzések: Súlyos és esetenként halálos kimenetelű vírusfertőzések (pl.

 

 

 

adenovirus, parainfluenza, hepatitis B, progrediáló

ultifocalis leukoencephalopathia [PML]),

 

 

 

bakteriális fertőzések (köztük tuberculosis és típusos mycobacteriosisok, nocardiosis), protozoon- (pl.

 

 

 

toxoplasma gondii), valamint gombafertőzések (azaz például rhinocerebrális mucormycosis) -

 

 

 

közöttük reaktiválódott látens fertőzések - fordultak elő a posztmarketing felmérés időszakában. Az

 

 

 

ajánlott infekcióprofilaxis hatékonynak mutatkozik

PCP és a herpes fertőzések kockázatának

 

 

 

csökkentésében (lásd 4.4 pont).

forgalomba

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítményLeírtak EBV-hez kapcsolódó lymphoproliferativ kórképeket, amelyek néhány esetben halálos kimenetelűek voltak.

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek: súlyos vérzéses reakciókat jelentettek.

Immunrendszeri betegségek és tünetek: súlyos és gyakran halálos autoimmun jelenségeket, azaz például autoimmun haemolyticus anaemiat, autoimmun thrombocytopeniát, aplasticus anaemiát, Guillain-Barré-szindrómát és annak krónikus formáját, krónikus gyulladásos demyelinisatiós pol radiculoneuropathiát írtak le. Pozitív Coombs-tesztet is megfigyeltek. Halálos kimenetelű Transzfúzióhoz Kapcsolódó graft-versus-host betegséget (TAGVHD) is leírtak.

Anyagcsere- táplálkozási betegségek és tünetek: leírtak halálos kimenetelű tumor lízis szindrómát.

Idegrendszeri betegségek és tünetek: halálos kimenetelű intracraniális haemorrhagia fordult elő thrombocytopeniás betegekben.

Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek: korábban potenciálisan cardiotoxicus szerekkel kezelt betegeknél számoltak be pangásos szívelégtelenségről, cardiomyopathiáról és csökkent ejectiós fractióról.

4.9 Túladagolás

A betegek ismételten adott egyszeri dózisokban 240 mg-ig terjedő mennyiségű MabCampath-ot kaptak. A 3., ill. 4. súlyossági fokú mellékhatások, mint a láz, a hypotensio és az anaemia gyakorisága e betegek esetében nagyobb lehet. A MabCampath-nak nincs ismert, specifikus antidotuma. A kezelés a MabCampath alkalmazásának leállításából és szupportív kezelésből áll.

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

űnt

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Daganatellenes szerek, monoclonalis antitestek, ATC kód: L01XC04.

 

 

 

 

engedélye

 

Az alemtuzumab genetikailag módosított, humanizált IgG1 kappa monoklonális antitest, am lymegsza 21-

 

28 kD lymphocyta sejt felszíni glikoproteinjére (CD52) specifikus, és amely elsősorban a normális és

 

a malignus perifériás B- és T-vérsejtek felszínén expresszálódik. Az alemtuzumabot egy IgG2a

 

patkány monoklonális antitestből származó, hat komplementaritás-meghatározó régió humán IgG1

 

immunoglobulin molekulába történő beillesztésével hozták létre.

 

 

Az alemtuzumab a nagymértékben expresszált, nem-moduláló, és lény géb az összes B- és T-

 

 

 

hozatali

 

lymphocyta, valamint a monocyták, a thymocyták és a macrophagok fe színén jelenlévő antigén

 

CD52-höz történő kötődés révén lymphocyta-lysist okoz. Az anti est lymphocyta-lysist komplement

 

fixáció és antitestfüggő, sejt által mediált cytotoxicitás útján idézi elő. Az antigént a granulocyták kis

 

százalékán (< 5%) mutatták ki, míg az erythrocyták, ill. a vérlemezkék felszínén nincs jelen. Az

 

alemtuzumab nem károsítja a hematopoetikus őssejteket, illetve progenitor sejteket.

 

 

forgalomba

 

 

 

Első vonalbeli kezelésben részesülő B-CLL betegek

 

 

 

A MabCampath biztonságossága és hatásossága egy első vonalbeli (korábban még nem kezelt) I.-IV.

 

Rai-stádiumú, kezelésre szoruló B-CLL betegekkel végzett, 3. fázisú, nyílt, randomizált komparatív

 

vizsgálatban került kiértékelésre (4. vizs álat). Az elsődleges végpontot jelentő progressziómentes

 

túléléssel (PFS) mérve a MabCampath felülmúlta klórambucilt (lásd: 1. ábra).

A

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Progressziómentes túlélés az első vonalbeli vizsgálatban (kezelési csoportonként)

A

Becsült valószínűség

Relatív hazárd: 0,58 95% Cl: 0,43, 0,77

 

 

 

 

 

 

Sztratifikált log-rang próba:

 

 

 

nt

 

 

 

 

 

 

p=0,0001

 

 

 

ű

 

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idő (Hónap)

 

 

 

 

 

 

 

Veszélyeztetettek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A másodlagos végpontok közé tartozott a teljes válasz (CR) és összesített válasz (CR vagy

 

 

 

 

részleges válasz) mértéke az 1996-os NCIWG kritériumok has nálatával, a válasz időtartama, az

 

 

alternatív kezelésig eltelt idő, és a két terápiás kar biztonságossága.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

Első vonalbeli betegpopuláció és eredmények összefoglalása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszarány és időtartam független áttekintése

 

 

 

 

 

 

M bCampath

Klórambucil

P-érték

 

 

 

 

 

 

 

n=149

n=148

 

 

 

 

 

 

Életkor medián érték (Év)

 

 

Nem

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

értelmezhető

 

 

Rai III./IV. stádiumú betegség

 

33,6%

33,1%

 

Nem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

értelmezhető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesített válasz mér éke

 

83,2%

55,4%

 

<0,0001*

 

 

 

Teljes válasz

 

24,2%

2,0%

 

<0,0001*

 

 

 

Minimális reziduális betegség

 

7,4%

0,0%

 

0,0008*

 

 

 

 

negatív****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részleg válasz

 

59,1%

53,4%

 

Nem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

értelmezhető

 

 

A válasz időtartama**, CR vagy

 

 

 

N=124

 

N=82

 

Nem

 

 

 

 

PR (Hónap)

 

16,2

12,7

 

értelmezhető

 

 

Kaplan-Meier medián érték (95%

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

 

 

 

 

Konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatív kezelésig eltelt idő

 

23,3

14,7

 

0,0001***

 

 

 

(Hónap)

 

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

 

 

 

 

Kaplan-Meier medián érték (95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pearson-féle khí-négyzet teszt vagy Exact teszt

**A legjobb válasz időtartama

***Rai csoportonként sztratifikált log-rang teszt (I.-II. stádium vs. III.-IV. stádium)

****4-színű áramlással

A

Első vonalbeli kezelésben részesülő, B-CLL betegek citogenetikai analízisei:

A B-CLL citogenetikai profilja egyre inkább arról ismert, hogy fontos prognosztikai információkat

 

 

nyújt, és előre jelezheti a bizonyos terápiákra történő választ. Azoknál az első vonalbeli kezelésben

 

 

részesülő betegeknél (n=282), akiknél a 4. vizsgálatban kiindulási citogenetikai (FISH) adatok álltak

 

 

rendelkezésre, 82%-uknál detektáltak kromoszóma aberrációkat, míg normál kariotípust 18%-nál

 

 

mutattak ki. A kromoszóma aberrációkat a Döhner hierarchikus modell szerint kategorizálták. A vagy

 

nt

MabCampath-tal vagy klórambucillal kezelt első vonalbeli kezelést kapó betegeknél 21 esetben

 

fordult elő 17 p deléció, 54 betegnél 11 q deléció, 34 betegnél 12-es triszómia, 51 betegnél normál

 

ű

kariotípus és 67 betegnél kizárólagos 13q deléció.

 

 

 

 

 

 

Az összesített válasz mértéke bármelyik 11 q delécióval (87% vs. 29%; p<0,0001) vagy kizárólagos

 

 

13 q delécióval (91% vs. 62%; p=0,0087) rendelkező MabCampath-tal kezelt betegnél felül

últa a

 

 

klórambucillal kezelteket. A MabCampath-tal kezelt, 17 p delécióval rendelkező betegeknél

megsz

 

kedvezőbb tendenciájú összesített válaszarányt (ORR) figyeltek meg (64% vs. 20%; p=0,0805). A

 

 

teljes remisszió szintén magasabb volt a MabCampath-tal kezelt, kizárólagos 13 q del ciós betegeknél

 

 

(27% vs. 0%; p=0,0009). A progressziómentes túlélés medián értéke nagyobb volt a MabCampath-tal

 

 

kezelt, kizárólagos 13 q deléciós betegeknél (24,4 vs. 13,0 hónap; p=0,0170 Rai stádiumként

 

 

 

sztratifikálva). A17 p deléciós, 12-es triszómiás és normál kariotípusú betegek kedvezőbb

 

 

 

progressziómentes túlélésre utaló tendenciát figyeltek meg, amely a kis mintaméret miatt nem érte el a

 

 

szignifikanciát.

 

engedélye

 

 

 

CMV kiértékelés PCR-rel:

 

 

 

 

 

A randomizált, kontrollos vizsgálatban résztvevő első vonalbeli kezelést kapó betegek közül (4.

 

 

vizsgálat) a MabCampath karon levő betegeknél hetente CMVhozatalivizsgálatot végeztek egy PCR-assay

 

 

(polimeráz láncreakció) alkalmazásával, a kezelés kezdetétől a befejezéséig, valamint a terápiát követő

 

 

első két hónapban 2 hetente. Ebben a vizsgálatban

MabCampath-tal kezelt betegeknél 77/147

 

 

(52,4%) esetben jelentettek kizárólag PCR p zitív aszimptomatikus CMV-t; szimptomatikus

 

 

 

CMV-fertőzést kevésbé gyakran, 23/147 (16%) MabCampath-tal kezelt betegnél jelentettek. A

 

 

MabCampath karon a PCR pozitív aszimptomatikus CMV-vel rendelkező betegek közül 36/77

 

 

(46,8%) vírusellenes terápiát kapott, és ezek közül

betegek közül 47/77 (61%) esetében

 

 

 

félbeszakították a MabCampath terápiát. A MabCampath-kezelés során a PCR pozitív

 

 

 

gyógyszerkészítmény

forgalomba

 

 

 

aszimptomatikus CMV, vagy a PCR pozitív szimptomatikus CMV-fertőzés jelenlétének nem volt mérhető hatása a progresszióme tes túlélésre (PFS).

Előzetesen kezelt B-CLL betegek:

A MabCampath hatá osságának meghatározása az általános terápiás válaszadási és a túlélési arányon alapul. Három nem kontrollos B-sejtes CLL (B-CLL) vizsgálatból rendelkezésre álló adatokat az alábbi táblázat összegzi:

Hatásossági paraméterek

1. vizsgálat

2. vizsgálat

3. vizsgálat

A

Betegszám

 

 

 

 

 

Diagnosztikai csoport

Alkiláló hatóanyaggal

 

Hagyományos

Fludarabin kezelésre

 

 

kezelt és fludarabinra

 

kemoterápiás

nem reagáló, vagy a

 

 

nem reagáló B-CLL

 

kezelésre nem

kezelést követően

 

 

 

betegek

 

reagáló vagy a

relapsust mutató B-

 

 

 

 

kezelést követően

CLL betegek (plusz

nt

 

 

 

relapsust mutató B-

egy PLL beteg)

 

 

 

 

CLL betegek

 

 

 

Medián életkor (év)

 

 

 

ű

 

 

 

 

A betegség jellemzői (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai stádium III/IV

 

 

 

 

 

B Tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

Korábbi terápiák (%)

 

 

 

 

 

Alkiláló hatóanyagok

 

 

 

 

 

Fludarabin

 

 

 

 

 

Korábbi kezelési rezsimek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

(tól-ig)

3 (2-7)

 

3 (1-10)

 

3 (1-8)

 

 

Kezdeti adagolási rend

Fokozatos dózis-

 

Fokozatos eszkaláció

Fokozatos eszkaláció

 

 

eszkaláció

 

10-től 30 mg-ig

10-től 30 mg-ig

 

 

 

3-tól 10-30 mg-ig

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befejező adagolási rend

30 mg iv., hetente 3 x

 

30 mg iv., hetente 3 x

30 mg iv., hetente 3 x

 

Összesített terápiás válaszarány

 

 

 

 

 

(%)

(23-43)

 

(8-33)

(11-47)

 

 

(95% konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

Komplett terápiás válasz

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részleges terápiás válasz

 

 

 

 

 

 

 

 

A terápiás válasz medián

 

 

 

 

 

 

 

 

időtartama (hónap)

 

 

 

 

 

(95%-os konfidencia intervallum)

(5-8)

 

(5-23)

 

(6-19)

 

 

A terápiás válasz kialakulásáig

 

 

 

 

 

eltelt medián időtartam (hónap)

(1-2)

 

(1-5)

 

(2-4)

 

 

(95%-os konfidencia intervallum)

forgalomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressziómentes túlélési idő

 

 

 

 

 

(hónap)

(3-5)

 

(3-7)

 

(3-9)

 

 

(95%-os konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

Túlélés (hónap):

 

 

 

 

 

 

 

 

(95%-os konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes beteg

16 (12-22)

 

26 (12-44)

28 (7-33)

 

 

Reszpond k

33 (26-NEE)

 

44 (28-NEE)

36 (19-NEE)

 

 

NEE = nincs elért érték

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

A farmakokinetikai jellemzőket MabCampath kezelésben addig nem részesült, B-sejtes krónikus lymphocytás leukemiában (B-CLL) szenvedő betegeken vizsgálták, akik nem reagáltak a purinanalógokkal végzett előző terápiára. A MabCampath-ot 2 órás intravénás ifúzióban adták az ajánlott adagolási rend szerint, 3 mg-al kezdve és a dózist 30 mg-ig emelve, hetente 3-szor, 12 hétig terjedően. A MabCampath farmakokinetikája a 2 kompartmentes modellt követi, és nem-lineáris eliminációs kinetikával írható le. Az utolsó 30 mg-os dózist követően a medián megoszlási volumen steady state állapotban 0,15 l/kg volt (0,1-0,4 l/kg közötti tartományban), jelezve, hogy a disztribúció elsősorban az extracelluláris folyadéktérben és a plazma kompartmentekben történt. Ismételt dózisok esetén a csökkent receptor által közvetített clearance (pl. a CD52 receptorok számának csökkenése a

periférián) miatt a szisztémás clearance csökkent. Ismételt dózisú adagolás és az ennek következtében létrejövő plazmakoncentráció akkumuláció mellett az eliminációs ráta megközelítette a nulladrendű kinetikát. Mint ilyen, a féléletidő 8 óra (2-32 órás tartomány) volt az első 30 mg-os dózis után és 6 nap (1-14 napos tartomány) az utolsó 30 mg dózist követően. A steady state koncentrációk kb. 6 heti adagolást követően alakultak ki. Férfiak és nők esetében nem figyeltek meg nyilvánvaló különbséget a farmakokinetikában, és nem tapasztalták az életkor semmilyen ilyen irányú hatását sem.

A

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

 

 

 

 

 

nt

Az alemtuzumab preklinikai értékelése a cynomolgus majmokra korlátozódott, mert más nem

ű

 

emberszabású fajokban hiányzik a CD52 antigén expresszió.

 

 

Ebben a fajban a leggyakoribb kezeléssel összefüggő hatás a lymphocytopenia volt. Az ismételt

 

dózisokkal végzett vizsgálatokban az egyszeri dózisokkal végzett tanulmányokhoz képest a

 

 

 

 

 

engedélye

 

lymphocyta deplécióra gyakorolt enyhe kumulatív hatást észleltek. A lymphocyta depléció azmegszadagolás

felfüggesztését követően gyors reverzíbilitást mutatott. Harminc napig tartó, napi intravénás vagy

 

subcutan adagolást követően reverzíbilis neutropeniát tapasztaltak, amely nem volt kimutatható

 

egyszeri dózisokat vagy 14 napig tartó napi adagolást követően. Csontvelőminták hisztopatológiai

 

vizsgálatának eredményei nem mutattak a kezeléssel összefüggő érdemi változásokat. Egyszeri,

 

10 mg/kg, ill. 30 mg/kg intravénás dózisok közepesen súlyostól súlyosig terjedő mértékű, dózisfüggő

 

hypotensiót idéztek elő, amelyet enyhe tachycardia kísért.

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

A MabCampath Fab kötődését figyelték meg lymphoid szövetekben és a mononukleáris phagocyta

 

rendszerben. Jelentős Fab kötődést figyeltek meg szintén hím áll tok reproduktív szervrendszerében

 

(epididymis, sperma, vesicula seminalis) és a bőrben.

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

A fenti toxicitási vizsgálatokban semmilyen más eredmény sem nyújtott a klinikai alkalmazással

 

kapcsolatos jelentős, releváns információt.

 

 

 

Semmilyen rövid vagy hosszú időtartamú á atkísérletet sem végeztek a MabCampath-tal a karcinogén

 

és a mutagén potenciál értékelése érdekében.

 

 

 

6.

GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

6.1

Segédanyagok felsorolása

 

 

 

 

Nátrium-edetát

 

 

 

 

Poliszorbát 80

 

 

 

 

Kálium-klorid

 

 

 

 

Kálium-dihidrog n-foszfát

 

 

 

 

Nátrium-klo id

 

 

 

 

Dinátrium-hidrogén-foszfát

 

 

 

 

Injekcióhoz való víz

 

 

 

 

6.2

Inkompatibilitások

 

 

 

 

Ez a

kizárólag a 6.6 pontban felsorolt gyógyszerekkel keverhető, másokkal nem.

 

Egyéb gyógyszerekkel nem áll fenn ismert inkompatibilitás. Ugyanakkor egyéb gyógyszerek nem adhatók a MabCampath oldatos infúzióhoz, ill. nem adhatók be egyidejűleg azonos intravénás infúziós szerelékben.

Csomagolás mérete: 3 ampullát tartalmazó kartondoboz.
nt ű megsz

6.3 Felhasználhatósági időtartam

Bontatlan ampulla: 3 év.

Elkészített oldat: A MabCampath nem tartalmaz antimikrobás hatású konzerválószert. A MabCampath-ot a hígítást követő 8 órán belül fel kell használni. Az oldat 15 C-30 C között, vagy hűtőszekrényben tárolható. Ez akkor fogadható el, ha az oldat elkészítése szigorúan aszeptikus körülmények között, és az oldat tárolása pedig fénytől védett helyen történik.

6.4Különleges tárolási előírások

A

Hűtőszekrényben (2°C – 8°C) tárolandó.

Nem fagyasztható!

A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

A feloldott gyógyszerre vonatkozó tárolási előírásokat lásd a 6.3 pontban.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

engedélye

Színtelen I. típusú üvegampulla, amely 3 ml koncentrátumot tartalmaz.

 

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedésekhozataliés egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Az alkalmazás előtt meg kell vizsgálni,forgalombahogy az ampulla nem tartalmaz-e szilárd részecskéket, ill. tartalma nem színeződött-e el. Ha szilárd részecskék észlelhetők, vagy a koncentrátum elszíneződött,

az ampulla nem használható fel.

A MabCampath nem tartalmaz antimikrobás hatású konzerválószert, így ajánlott, hogy a MabCampath intravénás infúzióként történő beadásának előkészítése aszeptikus technika alkalmazásával történjen. Az oldatos infúzióhoz előkészített hígít tt oldatot az elkészítését követő 8 órán belül be kell adni és

fénytől védve kell tárolni. Az ampulla tartalmának szükséges mennyiségét steril, alacsony gyógyszerkészítményfehérjekötődésű, nem rostos, 5 µg-os szűrőn keresztül 100 ml 0,9%-os (9 mg/ml) nátrium-klorid

infúziós oldathoz vagy 5%-os glükóz infúziós oldathoz kell hozzáadni. Az infúziós zsákot óvatosan fel kell fordítani, hogy az oldat jól összekeveredjen. Különösen vigyázni kell a kész oldat sterilitásának biztosítására, mivel az nem tartalmaz antimikrobás konzerválószert.

Egyéb gyógyszerk zítmények nem adhatók a MabCampath oldatos infúzióhoz, ill. nem adhatók be egyidejűleg, azonos intravénás infúziós szerelékben (lásd 4.5 pont).

A MabCampath oldat felhasználása és elkészítése során óvatosan kell eljárni. Gumikesztyű és védő zemüveg használata ajánlott az ampulla eltörése vagy az oldat más okból történő véletlen kiömlése esetén bekövetkező expozíció elkerülése érdekében. Terhes, vagy gyermeket vállalni szándékozó ők nem dolgozhatnak MabCampath-tal.

A kezeléssel és a megsemmisítéssel kapcsolatos utasításokat követni kell. Bármilyen kiömlött vagy fel nem használt anyagot elégetéssel kell megsemmisíteni.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Genzyme Europe BV.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Hollandia

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA

EU/1/01/193/001

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

Forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2001/07

Forgalomba hozatali engedély utolsó megújításának dátuma: 2011/07

 

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

 

engedélye

 

 

 

 

 

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

 

http://www.ema.europa.eu található.

hozatali

 

 

 

forgalomba

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

nt

ű

megsz

 

4.1 Terápiás javallatok
1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE
MabCampath 30 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz.
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

A

30 mg/ml alemtuzumab milliliterenként.

 

 

nt

30 mg alemtuzumab ampullánként.

 

 

 

ű

 

 

Az alemtuzumab genetikailag módosított, humanizált IgG1 kappa monoklonális antitest, amely a 21-

 

28 kD lymphocyta sejtfelszíni glikoproteinjére (CD52) specifikus. Az antitestet tápközegben

megsz

 

tenyésztett emlőssejt (kínai hörcsög petefészek) szuszpenziós sejtkultúrában termelik.

 

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

engedélye

 

 

 

 

 

 

3. GYÓGYSZERFORMA

Koncentrátum oldatos infúzióhoz.

Színtelen, enyhén sárgás koncentrátum.

4. KLINIKAI JELLEMZŐK

hozatali

 

A MabCampath krónikus B-sejtes lymphocytásforgalombaleukaemia (B-CLL) kezelésére javallott azoknál a betegeknél, akik számára a fludarabin kombinációs kemoterápia nem megfelelő.

4.2 Adagolás és alkalmazás

A MabCampath onkoterápiában járatos vos felügyelete mellett alkalmazandó. gyógyszerkészítményAdagolás

A kezelés első hetében a MabCampath-ot emelkedő dózisokban kell adagolni: 3 mg az 1. napon, 10 mg a 2. napon 30 mg a 3. napon, feltéve, hogy a beteg mindegyik dózist jól tolerálja. Ezt követően az ajánlott dózis 30 mg hetente 3-szor, másnaponta alkalmazva, legfeljebb 12 héten át.

A legtöbb b teg esetében a 30 mg-ra történő dózis eszkaláció 3-7 nap alatt valósítható meg. Minda onáltal, ha akut, közepesen súlyostól súlyosig terjedő mellékhatások (pl. hypotensio, borzongás, láz, légszomj, hidegrázás, bőrkiütések és bronchospasmus (ezek közül néhány a citokin felszabadulás következménye lehet)) jelentkeznek akár a 3 mg-os, akár a 10 mg-os dózisszinten, e

d zisokat a további dózis-eszkalációt megelőzően naponta ismételni kell mindaddig, amíg a beteg jól nem tolerálja azokat (lásd 4.4 pont).

A kezelés időtartamának medián értéke első vonalbeli kezelésben részesülő betegeknél 11,7 hét, előzetesen már kezelt betegeknél pedig 9,0 hét volt.

Amennyiben a betegnél a komplett válasz összes laboratóriumi és klinikai kritériuma teljesül, a MabCampath kezelést fel kell függeszteni és a beteget monitorozni kell. Ha a beteg állapota javul (pl. részleges válasz alakul ki vagy a betegség stabilizálódik) és ezt követően 4 hetes vagy hosszabb időtartamú egyensúlyi állapot mellett nem következik be további javulás, a MabCampath kezelést fel kell függeszteni és a beteget monitorozni kell. A betegség progressziójára utaló bizonyíték esetén a kezelést fel kell függeszteni.

A betegeket minden MabCampath infúzió beadása előtt, a dózis eszkaláció során, valamint azt követően amikor klinikailag indokolt, 30-60 perccel a kezelést megelőzően per os vagy intravénás szteroid, megfelelő antihisztamin és analgetikum premedikációban kell részesíteni (lásd 4.4 pont).
Egyidejűleg alkalmazott gyógyszerek Premedikáció

Profilaktikus antibiotikumok

 

nt

ű

 

A kezelés alatt és a kezelést követően rutinszerűen antibiotikumokat és antivirális készítményeket kell

 

adni minden betegnek (lásd 4.4 pont).

megsz

 

Dózis-módosítási irányelvek

 

A MabCampath hatásmechanizmusa miatt súlyos lymphopenia esetén nem ajánlott a dózis

 

 

módosítása.

 

 

 

Súlyos fertőzés vagy súlyos hematológiai toxicitás esetén a MabCampath kezelést fel kell függeszteni

 

mindaddig, amíg a beteg állapota nem rendeződik. A MabCampath kez lés f lfüggesztése ajánlott

 

 

 

 

engedélye

 

azon betegek esetében, akiknél a thrombocytaszám < 25 000/µl, vagy az abszolút neutrophilszám

 

(ANC) < 250/µl szintre esik. A MabCampath kezelés újrakezdhető, ha beteg állapota a fertőzést, ill.

 

a toxicitást követően rendeződött. A MabCampath kezelést végérvényesen abba kell hagyni, ha

 

autoimmun anaemia vagy autoimmun thrombocytopenia jelentke ik. Az alábbi táblázat ismerteti a

 

kezelés során bekövetkező hematológiai toxicitást követő dózismódosítás esetén ajánlott eljárást:

 

 

forgalomba

hozatali

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

Hematológiai értékek

 

Dózis-módosítás*

 

 

 

 

 

Abszolút neutrophilszám (ANC) < 250/μl és/vagy vérlemezkeszám < 25 000/μl

 

 

 

 

 

Első előfordulás

 

A MabCampath terápia felfüggesztése. A MabCampath

 

 

 

 

 

terápia újrakezdése 30 mg-mal, ha az ANC > 500/ l és

 

 

 

 

 

 

a vérlemezkeszám >50 000/ l

 

 

 

 

 

Második előfordulás

 

A MabCampath terápia felfüggesztése. A MabCampath

 

nt

 

 

 

terápia újrakezdése 10 mg-mal, ha az ANC > 500/ l és

 

 

 

 

 

a vérlemezkeszám >50 000/ l

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

Harmadik előfordulás

 

A MabCampath terápia abbahagyása.

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiindulási érték >50%-os csökkenése azoknál a betegeknél, akiknél a terápia megkezdésekor az

 

 

 

 

ANC kiindulási értéke < 250/μl és/vagy vérlemezkeszám kiindulási értéke < 25 000/μl

 

 

 

 

 

 

A MabCampath terápia felfüggesztése. A MabCa path

 

 

 

 

Első előfordulás

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

terápia újrakezdése 30 mg-mal a kiindulási értékhez

 

 

 

 

 

 

való visszatérés után

 

 

 

 

 

 

Második előfordulás

 

A MabCampath terápia felfüggesztése. A MabCampath

 

 

 

 

 

terápia újrakezdése 10 mg-mal a kiin ulási értékhez

 

 

 

 

 

 

való visszatérés után

 

 

 

 

 

 

Harmadik előfordulás

 

A MabCampath terápia abbahagyása.

 

 

 

 

* Ha a két adagolás közötti időkülönbség ≥ 7

nap, a MabCampath teráp át 3 mg-mal kezdje újra,

 

 

 

emelje 10 mg-ra, majd később 30 mg-ra a tolerálhatóság függvényében.

engedélye

 

 

 

 

Speciális betegpopulációk

 

hozatali

 

 

 

 

Idősek (65 év felettiek)

 

 

 

 

 

Az adagolási ajánlások a felnőttek esetében fent megadottakkal azonosak. A betegeket gondosan

 

 

 

monitorozni kell (lásd 4.4 pont).

 

 

 

 

 

 

 

Vese-, illetve májkárosodásban szenvedő betegek

 

 

 

 

 

Nem végeztek vizsgálatokat.

forgalomba

 

 

 

 

 

Gyermekpopuláció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MabCampath biztonságosságát és hatásosságát 17 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem

 

 

 

igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

 

 

 

 

 

Az alkalmazás módja

 

 

 

 

 

 

 

A MabCampath oldatot a 6.6 pontban megadott utasítások szerint kell elkészíteni. Minden dózist

 

 

 

körülbelül 2 órán át tartó intravénás infúzióban kell beadni.

 

 

 

 

4.3

Ellenjavallatok

 

 

 

 

 

 

 

- Az alemtuzumabbal, egérfélékből származó fehérjékkel, ill. a készítmény bármely segédanyagával

 

 

gyógyszerkészítményszembeni túlérzékenység;

 

 

 

 

 

 

-

aktív, szisztémás fertőzések;

 

 

 

 

 

 

-

HIV fertőzés;

 

 

 

 

 

 

 

- aktív második malignus betegség(ek);

 

 

 

 

-

terhesség.

 

 

 

 

 

 

A kezdeti dóziseszkaláció során esetlegesen előforduló akut mellékhatások – amelyek közül néhány lehet a citokin felszabadulás következménye - közé tartozik a hypotensio, hidegrázás/borzongás, láz, légszomj és a bőrkiütések. A további reakciók a következők lehetnek: hányinger, urticaria, hányás, fáradtság, dyspnoe, fejfájás, pruritus, hasmenés, és bronchospasmus. Az infúziós reakciók gyakorisága a terápia első hetében volt a legmagasabb, a második és harmadik hét során pedig csökkent mind első vonalbeli, mind előzetes MabCampath-kezelést kapó betegeknél.
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A

Ha ezek az események közepes súlyosságúak vagy súlyosak, a dozírozásnak azonos szinten kell

 

nt

ű

folytatódnia minden dózis eszkalációt megelőzően, megfelelő premedikációt alkalmazva, mindaddig,

 

 

amíg az adott dózisok jól tolerálhatóakká nem válnak. Ha a kezelés felfüggesztése 7 napnál tovább

 

 

tartott, a MabCampath terápia újrakezdését fokozatos dózis eszkalációval kell végezni.

 

 

Átmeneti hypotensio előfordult MabCampath kezelésben részesülő betegek körében. Óvatosságmegsz

 

szükséges ischaemiás szívbetegség, ill. angina fennállása, és/vagy antihipertenzív keze és esetén.

 

 

Myocardialis infarctust és szívmegállást figyeltek meg e betegpopulációban a MabCampath infúzió

 

 

alkalmazásával összefüggésben.

engedélye

 

 

 

 

 

Mérlegelni kell a szívműködés értékelésének és folyamatos megfigyelésé ek (pl. EKG, pulzusszám és

 

 

testsúly) szükségességét olyan betegek esetén, akiket korábban potenciálisan cardiotoxicus szerekkel

kezeltek.

hozatali

 

Ajánlott, hogy a betegek minden MabCampath infúzió beadása előtt, dózis eszkaláció során, valamint ha klinikailag indokolt, 30-60 perccel a kezelést megelő ően per os vagy intravénás szteroid

infúziós reakciók, az infúzió alkalmazásának időtartama 8 órára is emelhető a MabCampath oldatos infúzió elkészítésének időpontjától számítva.

premedikációban részesüljenek. Amennyiben a dózis eszkaláció megtörtént, a szteroidok alkalmazása szükség szerint beszüntethető. Ezenforgalombafelül per os antihiszt min, pl. 50 mg difenhidramin és analgetikum, pl. 500 mg paracetamol adható. Abban az esetben, ha továbbra is fennállnak az akut

Jelentős mértékű lymphocytaszám-csökkenés, amely a MabCampath várható farmakológiai hatása, elkerülhetetlenül bekövetkezik, és időta tama elhúzódó lehet. A CD4 és CD8 T-sejtszám a kezelés 8.-

12. hetétől kezd emelkedni, majd a regeneráció kezelés befejeztét követően hónapokon át gyógyszerkészítményfolytatódik. A MabCampath-ot első vonalbeli terápiaként kapó betegeknél a ≥200 sejt/µl CD4+ szám

elérése a kezelést követően 6 hó appal következett be, mindazonáltal a kezelés után 2 hónappal a mediánérték 183 sejt/µl volt. A MabCampath-ot kapó, előzetesen már kezelt betegeknél a 200 sejt/µl- es szint elérésének medián ideje 2 hónap az utolsó MabCampath infúzió beadásától számítva, de a kezelés előttit megkö elítő szint elérése több mint 12 hónapot is igénybe vehet. Ez a betegeket opportunista fertőzé ek kialakulására hajlamosíthatja. Nagyon ajánlott az infekció-profilaxis alkalmazása (pl. heti 3 alkalommal napi 2-szer 1 trimetoprim/szulfametoxazol tabletta bevétele vagy más profilaktikus kezelés Pneumocystis jiroveci tüdőgyulladás (PCP) ellen, továbbá hatékony per os herpes ell n s hatóanyag, pl. napi 2-szer 250 mg famciklovir szedése) a terápia során és a MabCampath kezelés befejezését követően legalább 2 hónapig, vagy amíg a CD4+ sejtszám újból el nem éri a 200 sejt/µl- vagy ennél magasabb szintet, attól függően, hogy melyik következik be később.

Többféle kemoterápiás vagy biológiai hatóanyaggal történő kezelés után fennállhat a fertőzéssel kapcsolatos komplikációk fokozott kockázatának lehetősége.

A Transzfúzióhoz kapcsolódó graft-versus-host betegség (TAGVHD) lehetősége miatt ajánlott, hogy a korábban MabCampath-tal kezelt betegek besugárzott vérkészítményeket kapjanak.

Az aszimptomatikus, laboratóriumilag pozitív Cytomegalovírus (CMV) viraemia nem szükségszerűen tekintendő a terápia félbeszakítását igénylő súlyos fertőzésnek. A MabCampath-kezelés során és a kezelés befejezését követően legalább 2 hónapon át a tüneteket okozó CMV fertőzést klinikailag folyamatosan vizsgálni kell.

Átmeneti, 3. vagy 4. fokú neutropenia nagyon gyakran fordul elő 5-8 héttel a kezelés kezdetét követően. Átmeneti, 3. vagy 4. fokú thrombocytopenia nagyon gyakran fordul elő a kezelés első
2 hetében, majd a betegek többsége esetében javulni kezd. Ezek következtében a betegek hematológiai monitorozása javallott. Amennyiben súlyos hematológiai toxicitás alakul ki, a MabCampath kezelést fel kell függeszteni addig, amíg a beteg állapota nem rendeződik. A kezelés a hematológiai toxicitás rendeződését követően újrakezdhető (lásd 4.2 pont). A MabCampath kezelést végérvényesen abba kell hagyni, ha autoimmun anaemia vagy autoimmun thrombocytopenia jelentkezik.
A MabCampath kezelés során rendszeres időközönként ellenőrizni kell a teljes vérképet és thrombocytaszámot, amelyekre gyakrabban kell sort keríteni cytopeniás betegek esetében.

A

nt ű

Rutin klinikai gyakorlatként nem javasolt a CD52 expresszió rendszeres és szisztémás monitorozása.

Mindazonáltal a kezelés újbóli megindításának mérlegelése esetén célszerű lehet a CD52 expresszió

 

engedélye

fennállásának megerősítése. A MabCampath-tal kezelt, első vonalbeli terápiában részesülő b megsztegekről

rendelkezésre álló adatok alapján a betegség progressziója idején vagy halál időpontjában a CD52

expresszió megszűnését nem figyelték meg

 

A betegek allergiás vagy túlérzékenységi reakciókat mutathatnak a MabCampath-tal és az egérfélékből származó vagy kiméra monoklonális antitestekkel szemben.

Férfiak és fogamzóképes nők esetében a MabCampath kezeléshozatalialatt, majd az azt követő 6 hónapon át hatékony fogamzásgátló módszertforgalombakell alkalmazni (lásd 4. 6 és az 5.3 pontot).

Az adagolás során bekövetkező reakció esetére gondoskodni kell

tú érzékenységi reakciók

kezeléséhez szükséges gyógyszerekről, valamint biztosítani kell

sürgősségi ellátáshoz szükséges

készenlétet (lásd 4.2 pont).

 

Nem végeztek olyan tanulmányokat, amelyek specifikusan vizsgálták volna az életkor hatását a MabCampath diszpozíciójára és toxicitására. Á talában az idősebb (65 év feletti) betegek kevésbé tolerálják a citotoxikus terápiát, mint fi t l bbak. Mivel a CLL gyakrabban fordul elő ebben az idősebb korcsoportban, ezeket a betegeket ondosan kell monitorozni (lásd 4.2 pont).

Az első vonalbeli és az előzetesen már kezelt betegeknél végzett vizsgálatok során nem figyeltek meg

jelentős különbséget az életkorhoz kapcsolódó biztonságosság és hatásosság tekintetében, az gyógyszerkészítményadatbázisok mérete azonban korlátozott.

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Bár a MabCampath-tal nem végeztek formális gyógyszerkölcsönhatás vizsgálatokat, a MabCampath esetében nem ismeretesek klinikailag jelentős kölcsönhatások más gyógyszerekkel. Mivel a MabCampath re ombináns humanizált protein, P450 által mediált gyógyszerkölcsönhatások nem várhatók. Mindazonáltal ajánlott, hogy a MabCampath alkalmazására ne kerüljön sor más kemoterápiás kezeléshez viszonyított 3 héten belül.

Bár nem tanulmányozták a problémát, de ajánlott, hogy a betegeknek a MabCampath terápiát követő legalább 12 hónapon belül ne adjanak élő vírust tartalmazó vakcinát. A primer vagy anamnesztikus humorális válasz generálására való képességet egyetlen vakcina esetében sem tanulmányozták.

4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

A

A MabCampath ellenjavallott terhességben. Ismeretes, hogy a humán IgG átjut a placenta gáton. A

 

 

MabCampath szintén átjuthat a placenta gáton, és ennek következtében potenciálisan foetalis B- és T-

 

 

sejtes lymphocyta depléciót okozhat. A MabCampath-tal nem végeztek állatkísérletes reprodukciós

 

 

vizsgálatokat. Nem ismeretes, hogy a MabCampath okozhat-e magzati károsodást, ha terhes nők

 

nt

esetében alkalmazzák.

 

 

 

 

ű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

Férfiaknak és fogamzóképes nőknek a MabCampath terápia alatt és azt követően 6 hónapon át

 

 

hatékony fogamzásgátló módszereket kell alkalmazniuk (lásd 5.3 pont).

 

 

 

 

Szoptatás

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem ismeretes, hogy a MabCampath kiválasztódik-e a humán anyatejbe. Amennyiben kezelés

 

 

szükséges, a szoptatást fel kell függeszteni a MabCampath kezelés alatt és az azt követő legalább

 

 

4 hétben.

 

 

 

 

 

 

Termékenység

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem állnak rendelkezésre olyan célzott vizsgálatok amelyek MabCampath termékenységre

 

 

 

gyakorolt hatását értékelik. Nem ismert, hogy a MabCampath befolyásolhatja-e a humán reproduktív

 

 

képességet (lásd 5.3 pont).

 

 

 

 

 

 

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

A készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló

 

 

hatásait nem vizsgálták. Mindazonáltal óvatosságra van szükség, mert konfúziót és álmosságot jelentettek.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

gyógyszerkészítményAz alábbi táblázatokban a mellékhatások a MedDRA szervrendszer kategóriák (MedDRA SOC-ok) szerinti beosztásban szerepel ek. A gyakoriságok klinikai vizsgálati adatokon alapulnak.

Bizonyos reakció szinonimái, valamint az azzal összefüggő állapotok leírására a legmegfelelőbb MedDRA kifejezés került alkalmazásra.

A gyakoriságok meghatározása: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 - <1/10), nem gyakori (≥1/1000 - <1/100), ritka (≥1/10 000 - <1/1000), nagyon ritka (<1/10 000). A vizsgált populáció mérete miatt nem állnak rendelkezésre ritkábban előforduló hatásokra vonatkozó adatok: n=147 az első vonalb li kezelésben részesülő betegeknél, és n=149 az előzetesen már kezelt betegeknél.

A MabCampath leggyakoribb mellékhatásai: infúziós reakciók (láz, hidegrázás, hypotonia, csalánkiütés, hányinger, kiütés, tachycardia, dyspnoe), különféle cytopeniák (neutropenia, lymphopenia, thrombocytopenia, anaemia), fertőzések (CMV viraemia, CMV fertőzés, más fertőzések), gastrointestinalis tünetek (hányinger, hányás, hasfájás) és neurológiai tünetek (insomnia, szorongás). A leggyakoribb súlyos mellékhatások a cytopeniák, az infúziós reakciók és az immunszuppresszió/fertőzések.

Nemkívánatos hatások első vonalbeli kezelésben részesülő betegeknél

Az első vonalbeli B-CLL betegek biztonságossági adatai egy randomizált, kontrollos, a dózis eszkaláció idejével együtt összesen maximum 12 héten át, hetente háromszor, intravénásan beadott 30 mg MabCampath monoterápiával végzett vizsgálatba bevont 147 betegnél tapasztalt

mellékhatásokon alapultak. Az első vonalbeli kezelést kapott betegeknek körülbelül 97%-a tapasztalt káros mellékhatásokat; az első vonalbeli betegeknél leggyakrabban jelentett reakciók általában a terá- pia első hetében jelentkeztek.

Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a kezelés során vagy a MabCampath-kezelés befejezését követő 30 napon belül megfigyelt mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek felsorolásra.

 

 

 

 

 

 

nt

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

 

engedélye

megsz

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Szervrendszeri kategóra

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Cytomegalovirus

Tüdőgyulladás

 

Sepsis

 

 

 

 

 

parazitafertőzések

viraemia

Hörghurut

 

Staphylococcus

 

 

 

 

 

Cytomegalovirus

Pharyngitis

 

bacteriaemia

 

 

 

 

 

 

fertőzés

Orális candidiasis

 

Tuberculosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronchopneumonia

 

 

nt

 

 

 

 

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

 

 

 

Beta haemolysáló

 

 

 

 

 

 

 

streptococcus fertőzés

 

 

 

 

 

 

 

Candidiasis

megsz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genitalis candidiasis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húgyúti fertőzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tineás fertőzés a testen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasophar ngitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhinitis

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

 

Lázas neutropenia

 

A ranulocytosis

 

 

 

 

nyirokrendszeri

 

Neutropenia

 

Lymphopenia

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

Leukopenia

 

Lymphadenopathia

 

 

 

 

 

 

 

hozatali

 

Epistaxis

 

 

 

 

 

 

 

Thrombocytopenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaemia

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

 

 

 

 

Anaphylaxiás reakció

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

Túlérzékenység

 

 

 

 

Anyagcsere- és

 

Testtömeg-csökkenés

 

Tumorlysis-szindróma

 

 

 

 

táplálkozási betegségek

forgalomba

 

 

Hyperglykaemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

 

 

Csökkent összfehérje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anorexia

 

 

 

 

 

Pszichiátriai kórképek

 

Szorongás

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek

 

Ájulás

 

Vertigo

 

 

 

 

 

és tünetek

 

Szédülés

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

Tremor

 

extrasystolék

 

 

 

 

 

 

Paraesthesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypaesthesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejfájás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szembetegségek

 

 

 

 

Conjunctivitis

 

 

 

 

 

szemészeti tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szívbetegségek a

 

Cianózis

 

Szívmegállás

 

 

 

 

 

szívvel kapcsolatos

 

Bradycardia

 

Myocardialis infarctus

 

 

 

 

tünetek

 

Tachycardia

 

Angina pectoris

 

 

 

 

 

 

Sinus tachycardia

 

Pitvarfibrilláció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supraventricularis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrhythmia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinus bradycardia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supraventricularis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és tünetek

Hypotonia

Hypertonia

 

Orthostaticus hypotonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hőhullám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bőrpír

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi

 

Bronchospasmus

 

Hypoxia

 

 

 

 

 

és mediastinalis

 

Dyspnoe

 

Pleuralis folyadékgyülem

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

Dysphonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhinorrhoea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Szervrendszeri kategóra

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hányinger

Hányás

 

Ileus

 

 

 

betegségek és tünetek

 

Hasfájás

 

Szájüregi diszkomfort

 

 

 

 

 

 

 

Gyomor diszkomfort

 

 

 

 

 

 

 

Hasmenés

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Csalánkiütés

Allergiás dermatitis

 

Pruritikus bőrkiütés

 

nt

szövet betegségei és

Kiütés

Pruritus

 

Makuláris bőrkiütés

 

tünetei

 

Hyperhydrosis

 

Erythemás bőrkiütések

 

 

 

Erythema

 

Dermatitis

 

 

 

 

 

 

ű

A csont- és izomrendszer,

 

Myalgia

 

Csontfájdalom

 

 

 

valamint a kötőszövet

 

Izom- és csontrendszeri

Arthralgia

 

 

 

betegségei és tünetei

 

fájdalom

 

Izom- és csontrendszeri

 

 

 

 

Hátfájdalom

 

 

megsz

 

 

 

 

 

mellkasi fájdalom

 

 

 

 

 

 

 

Izomgörcsök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vese- és húgyúti

 

 

 

 

Csökkent vizelettermelés

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

Dysuria

 

 

 

Általános tünetek, az

Láz

Fáradtság

 

Nyálkahártya-gyulladás

 

 

alkalmazás helyén fellépő

Borzongás

Asthenia

 

Erythema az infúzió

 

 

reakciók

 

 

hozatali

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

helyén

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizált ödéma

 

 

 

 

 

 

Ödéma az infúzió helyén

 

 

 

 

 

 

Rossz közérzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akut infúziós reakciókat jelentettek, köztük az alá

i kk l: a láz, hidegrázás, hányinger, hányás,

 

 

hypotensio, fáradtság, kiütés, csalánkiütés, dyspnoe, fejfájás, viszketegség, és hasmenés. Ezeknek a

 

 

reakcióknak a többsége enyhe vagy közepes súly

sságú. Az akut infúziós reakciók általában a terápia

 

 

első hetében jelentkeznek, és utána jelentősen ecsökkennek. A 3-4-es fokozatú infúziós reakciók

 

 

általában nem gyakoriak a terápia első hete után.

 

 

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

Mellékhatások előzetesen már kezelt betegeknél gyógyszerkészítményAz előzetesen már kezelt B-CLL betegek biztonságossági adatai az egykaros MabCampath

vizsgálatokba (1., 2., 3. vizsgálat) bevont 149 beteg adatain alapulnak. A korábban kezelt betegeknek több mint 80%-ánál várható mellékhatások fellépése; a leggyakrabban jelentett reakciók általában a terápia első hetében fordulnak elő.

Az egyes gya orisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.

A

 

Szervrendszeri kategóra

Nagyon gyakori

Gyakori

 

Nem gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és

Sepsis

 

Cytomegalovírus

 

Bakteriális fertőzés

 

 

 

 

parazitafertőzések

Tüdőgyulladás

fertőzés

 

Vírusfertőzés

 

 

 

 

 

 

Herpes simplex

Pneumocystis jiroveci

Gombás dermatitis

 

 

 

 

 

 

 

fertőzés

 

Laryngitis

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumonitis

 

Rhinitis

 

 

 

nt

 

 

 

 

Gombás fertőzés

 

Onychomycosis

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

 

Candidiasis

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster

 

 

megsz

 

 

 

 

Tályog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húgyúti fertőzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörghurut

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsőlégúti fertőzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharyngitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőzés

 

 

 

 

 

 

 

Jó-, rosszindulatú és nem

 

 

 

 

 

Lymphomaszerű kórkép

 

 

 

 

meghatározott daganatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(beleértve a cisztákat és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polipokat is)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Granulocytopenia

Lázas neutropenia

 

Csontvelő-aplasia

 

 

 

 

nyirokrendszeri

Thrombocytopenia

Pancytopenia

 

Disszeminált

 

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Anaemia

Leukopenia

 

intravascularis coagulatio

 

 

 

 

 

 

 

Lymph penia

 

Haemolytikus anaemia,

 

 

 

 

 

 

 

Purpura

 

csökkent haptoglobinszint

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

Csontvelő-depresszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistaxis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ínyvérzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A haematologiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vizsgálatok kóros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszeri

 

 

Insomnia

 

Allergiás reakció

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

Idegesség

 

 

 

 

 

betegségek tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súlyos anaphylaxiás és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más túlérzékenységi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reakciók

 

 

 

 

 

Anyagcsere-

Anorexia

Hyponatraemia

 

Hypokalaemia

 

 

 

 

 

táplálkozási beteg égek

 

 

Hypocalcaemia

 

Súlyos diabetes mellitus

 

 

 

 

tünetek

 

 

Testtömeg-csökkenés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dehydratio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szomjúságérzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichiátriai kórképek

 

 

Zavartság

 

Depersonalisatio

 

 

 

 

 

 

 

Szorongás

 

Személyiségzavar

 

 

 

 

 

 

 

Depresszió

 

Kóros gondolkodás

 

 

 

 

 

 

 

Álmosság

 

Impotencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek

Fejfájás

Vertigo

 

Ájulás

 

 

 

 

 

és tünetek

 

 

Szédülés

 

Szokatlan testtartás

 

 

 

 

 

 

 

Tremor

 

Dystonia

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraesthesia

 

Hyperaesthesia

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypoesthesia

 

Neuropátia

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperkinézia

 

Ízlelés romlása

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ízlelés elvesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Szervrendszeri kategóra

Nagyon gyakori

Gyakori

Nem gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szembetegségek és

 

Conjunctivitis

Endophthalmitis

 

 

 

szemészeti tünetek

 

 

 

 

 

 

 

A fül és az egyensúly-

 

 

Süketség

 

 

 

 

érzékelő szerv betegségei

 

 

Tinnitus

 

 

 

 

és tünetei

 

 

 

 

 

nt

 

Szívbetegségek és a

 

Palpitatio

Szívmegállás

 

 

ű

 

szívvel kapcsolatos

 

Tachycardia

Myocardialis infarctus

 

 

tünetek

 

 

Pitvarfibrillatio

megsz

 

 

 

 

Supraventricularis

 

 

 

 

 

 

tachycardia

 

 

 

 

 

 

 

Arrhythmia

 

 

 

 

 

 

 

Bradycardia

 

 

 

 

 

 

 

Kóros EKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érbetegségek és tünetek

Hypotonia

Hypertonia

Perif riás ischaemia

 

 

 

 

 

Vasospasmus

 

 

 

 

 

 

 

Bőrpír

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi

Dyspnoe

Hypoxia

Stridor

 

 

 

 

és mediastinalis

 

Haemoptysis

Torok szorító érzése

 

 

 

betegségek és tünetek

 

hozatali

engedélyePulmonalis infiltratio

 

 

 

 

Bronchospasmus

 

 

 

 

 

Köhögés

Pleuralis folyadékgyülem

 

 

 

 

 

 

Csökkent légzéshangok

 

 

 

 

 

 

Légzőszervi betegség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forgalombaFlatulentia

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hányás

G strointestinalis

Gastroenteritis

 

 

 

 

betegségek és tünetek

Hányinger

vérzés

Nyelvfekélyesedés

 

 

 

 

Hasmenés

Stomatitis ulcerosa

Gingivitis

 

 

 

 

 

 

Stomatitis

Csuklás

 

 

 

 

 

 

Hasfájás

Böfögés

 

 

 

 

 

 

Diszpepszia

Szájszárazság

 

 

 

 

 

 

Székrekedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

Máj- és epebetegségek,

 

Kóros májfunkció

 

 

 

 

 

illetve tünetek

 

 

 

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

Pruritus

Bullosus eruptiók

Maculo-papulosus

 

 

 

szövet betegségei és

Urticaria

Erythemás bőrkiütések

bőrkiütés

 

 

 

 

tünetei

Bőrkiütés

 

Bőrbetegség

 

 

 

 

 

Hyperhidrosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csont-i omrendszer,

 

Arthralgia

Lábfájdalom

 

 

 

 

valamint a kötőszövet

 

Myalgia

Hypertonia

 

 

 

 

betegségei tünetei

 

Csontfájdalom

 

 

 

 

 

 

 

Hátfájdalom

 

 

 

 

 

Vese- és húgyúti

 

 

Haematuria

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

Vizelet inkontinencia

 

 

 

 

 

 

Csökkent vizeletáramlás

 

 

 

 

 

 

Polyuria

 

 

 

 

 

 

 

Kóros vesefunkció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Szervrendszeri kategóra

Nagyon gyakori

 

Gyakori

Nem gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Borzongás

 

 

Mellkasi fájdalom

Tüdőödéma

 

 

 

 

alkalmazás helyén fellépő

Láz

 

 

Influenzaszerű tünetek

Perifériás ödéma

 

 

 

reakciók

Fáradtságérzet

 

 

Mucositis

Periorbitalis ödéma

 

 

 

 

 

 

 

Szájödéma

Nyálkahártya-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödéma

fekélyesedés

 

 

 

nt

 

 

 

 

Asthenia

Véraláfutás az infúzió

 

 

 

 

 

 

Rossz közérzet

helyén

 

 

 

 

 

 

 

Hőmérsékletváltozás

Dermatitisz az infúzió

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

 

érzése

helyén

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakció az infúzió

Fájdalom az infúzió

 

 

 

 

 

 

 

helyén

helyén

megsz

 

 

 

 

 

 

Fájdalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posztmarketing felmérés során megfigyelt mellékhatások

 

 

 

 

 

Infúziós reakciók: Súlyos és néha halálos reakciók, köztük bronchospasmust,engedélyehypoxiát, ájulást,

 

 

 

pulmonalis infiltratiót, akut respiratorikus distress szindrómát (ARDS), légzésleállást, myocardialis

 

 

 

infarctust, arrhythmiákat, akut szívelégtelenséget és szívmegállást figyeltek meg.MabCampath adása

 

 

 

után jelentettek súlyos anaphylaxiás és más túlérzékenységi reakciót, ideértve az anaphylaxiás shock

 

 

 

és az angioedema előfordulását is. E tünetek csökkenthetők, vagy el is kerülhetők premedikáció és

 

 

 

dózis eszkaláció alkalmazásával (lásd 4.4 pont).

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőző betegségek és parazitafertőzések: Súlyos és esetenként halálos kimenetelű vírusfertőzések (pl.

 

 

 

adenovirus, parainfluenza, hepatitis B, progrediáló

ultifocalis leukoencephalopathia [PML]),

 

 

 

bakteriális fertőzések (köztük tuberculosis és

típusos mycobacteriosisok, nocardiosis), protozoon- (pl.

 

 

 

toxoplasma gondii), valamint gombafertőzések (azaz például rhinocerebrális mucormycosis) -közöttük

 

 

 

reaktiválódott látens fertőzések - f rdultak elő a posztmarketing felmérés időszakában. Az ajánlott

 

 

 

infekcióprofilaxis hatékonynak mutatkozik

PCP és a herpes fertőzések kockázatának csökkentésében

 

 

 

(lásd 4.4 pont).

forgalomba

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítményLeírtak EBV-hez kapcsolódó lymphoproliferativ rendellenességeket, amelyek néhány esetben halálos kimenetelűek voltak.

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek: súlyos vérzéses reakciókat jelentettek.

Immunrendszeri betegségek és tünetek: súlyos és gyakran halálos autoimmun jelenségeket, azaz például autoimmun haemolyticus anaemiat, autoimmun thrombocytopeniát, aplasticus anaemiát, Guillain-Barré-szindrómát és annak krónikus formáját, krónikus gyulladásos demyelinisatiós pol radiculoneuropathiát írtak le. Pozitív Coombs-tesztet is megfigyeltek. Halálos kimenetelű Transzfúzióhoz Kapcsolódó graft-versus-host betegséget (TAGVHD) is leírtak.

Anyagcsere- táplálkozási betegségek és tünetek: leírtak halálos kimenetelű tumor lízis szindrómát.

Idegrendszeri betegségek és tünetek: halálos kimenetelű intracraniális haemorrhagia fordult elő thrombocytopeniás betegekben.

Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek: korábban potenciálisan cardiotoxicus szerekkel kezelt betegeknél ritkán számoltak be pangásos szívelégtelenségről, cardiomyopathiáról és csökkent ejectiós fractióról.

4.9 Túladagolás
A betegek ismételten adott egyszeri dózisokban 240 mg-ig terjedő mennyiségű MabCampath-ot kaptak. A 3., ill. 4. súlyossági fokú mellékhatások, mint a láz, a hypotensio és az anaemia gyakorisága e betegek esetében nagyobb lehet. A MabCampath-nak nincs ismert, specifikus antidotuma. A kezelés a MabCampath alkalmazásának leállításából és szupportív kezelésből áll.
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

űnt

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Daganatellenes szerek, monoclonalis antitestek, ATC kód: L01XC04.

 

 

 

 

engedélye

 

Az alemtuzumab genetikailag módosított, humanizált IgG1 kappa monoklonális antitest, am lymegsza 21-

 

28 kD limfocita sejt felszíni glikoproteinjére (CD52) specifikus, és amely elsősorban a normális és a

 

malignus perifériás B- és T-vérsejtek felszínén expresszálódik. Az alemtuzumabot egy IgG2a patkány

 

monoklonális antitestből származó, hat komplementaritás-meghatározó régió humán IgG1

 

immunoglobulin molekulába történő beillesztésével hozták létre.

 

 

Az alemtuzumab a nagymértékben expresszált, nem-moduláló, és lény géb az összes B- és T-

 

 

 

hozatali

 

limfocita, valamint a monociták, a thymocyták és a macrophagok fe színén jelenlévő antigén CD52-

 

höz történő kötődés révén lymphocyta-lysist okoz. Az antitest lymphocyta-lysist komplement fixáció

 

és antitestfüggő, sejt által mediált cytotoxicitás útján idézi elő. Az ntigént a granulocyták kis

 

százalékán (5%) mutatták ki, míg az erythrocyták, ill. a vérleme kék felszínén nincs jelen. Az

 

alemtuzumab nem károsítja a hematopoetikus őssejteket, illetve a progenitor sejteket.

 

 

forgalomba

 

 

 

Első vonalbeli kezelésben részesülő B-CLL betegek

 

 

 

A MabCampath biztonságossága és hatásossága egy első vonalbeli (korábban még nem kezelt) I.-IV.

 

Rai-stádiumú, kezelésre szoruló B-CLL betegekkel végzett, 3. fázisú, nyílt, randomizált komparatív

 

vizsgálatban került kiértékelésre (4. vizs álat). Az elsődleges végpontot jelentő progresszió-mentes

 

túléléssel (PFS) mérve a MabCampath felülmúlta klórambucilt (lásd: 1. ábra).

A

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Progressziómentes túlélés az első vonalbeli vizsgálatban (kezelési csoportonként)

Becsült valószínűség

A

 

 

 

Relatív hazárd: 0,58

 

 

 

 

 

 

 

 

95% Cl: 0,43, 0,77

 

 

 

nt

 

 

 

Sztratifikált log-rang

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

 

próba: p=0,0001

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

Veszélyeztetettek

 

Idő (Hónap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A másodlagos végpontok közé tartozott a teljes válasz (CR) és összesített válasz (CR, vagy részleges

 

 

 

válasz) mértéke az 1996-os NCIWG kritériumok használatával, válasz időtartama, az alternatív

 

 

 

kezelésig eltelt idő, és a két kezelési kar biztonságossága.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

Első vonalbeli betegpopuláció és eredmények összefoglalása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszarány és időtartam független áttekintése

 

 

 

 

 

MabCampath

Klórambucil

P érték

 

 

 

 

 

 

n=149

n=148

 

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

 

Életkor medián érték (Év)

 

 

Nem értelmezhető

 

 

 

Rai III./IV. stádiumú betegség

 

33,6%

33,1%

 

Nem értelmezhető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesített válasz mér éke

 

83,2%

55,4%

 

<0,0001*

 

 

 

Teljes válasz

 

24,2%

2,0%

 

<0,0001*

 

 

 

Minimális reziduális betegség

 

7,4%

0,0%

 

0,0008*

 

 

 

negatív****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részleg válasz

 

59,1%

53,4%

 

Nem értelmezhető

 

 

 

A vála z időtartama**, CR vagy

N=124

N=82

 

Nem értelmezhető

 

 

 

PR (Hónap)

 

16,2

12,7

 

 

 

 

 

 

Kaplan-Meier medián érték (95%

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

 

 

 

 

Konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatív kezelésig eltelt idő

 

23,3

14,7

 

0,0001***

 

 

gyógyszerkészítmény

 

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

 

 

 

 

(Hónap)

 

 

 

 

 

 

Kaplan-Meier medián érték (95%

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pearson-féle khí-négyzet teszt vagy Exact teszt

**A legjobb válasz időtartama

***Rai csoportonként sztratifikált log-rang teszt (I.-II. stádium vs. III.-IV. stádium)

****4-színű áramlással

Első vonalbeli kezelésben részesülő, B-CLL betegek citogenetikai analízisei:

A

A B-CLL citogenetikai profilja egyre inkább arról ismert, hogy fontos prognosztikai információkat

 

nyújt, és előre jelezheti a bizonyos terápiákra történő választ. Azoknál az első vonalbeli kezelésben

 

részesülő betegeknél (n=282), akiknél a 4. vizsgálatban kiindulási citogenetikai (FISH) adatok álltak

 

rendelkezésre, 82%-uknál detektáltak kromoszóma aberrációkat, míg normál kariotípust 18%-nál

 

mutattak ki. A kromoszóma aberrációkat a Döhner hierarchikus modell szerint kategorizálták. A vagy

 

MabCampath-tal vagy klórambucillal kezelt első vonalbeli kezelésben részesülő betegeknél 21 esetben

nt

fordult elő 17 p deléció, 54 betegnél 11 q deléció, 34 betegnél 12-es triszómia, 51 betegnél normál

kariotípus és 67 betegnél kizárólagos 13q deléció.

ű

Az összesített válasz mértéke bármelyik 11 q delécióval (87% vs. 29%; p<0,0001) vagy kizárólagosmegsz 13 q delécióval (91% vs. 62%; p=0,0087) rendelkező MabCampath-tal kezelt betegnél felülmúlta a klórambucillal kezelteket. A MabCampath-tal kezelt, 17 p delécióval rendelkező betegeknél

kedvezőbb tendenciájú összesített válaszarányt (ORR) figyeltek meg (64% vs. 20%; p=0,0805). A teljes remisszió szintén magasabb volt a MabCampath-tal kezelt, kizárólagos 13 q de éciós betegeknél (27% vs. 0%; p=0,0009). A progressziómentes túlélés medián értéke nagyobb volt a MabCampath-tal kezelt, kizárólagos 13 q deléciós betegeknél (24,4 vs. 13,0 hónap; p=0,0170 Rai stá iumként sztratifikálva). A17 p deléciós, 12-es triszómiás és normál kariotípusú betegeknél k dvezőbb progressziómentes túlélésre utaló tendenciát figyeltek meg, amely a kis mi taméret miatt nem érte el a

szignifikanciát.

engedélye

CMV kiértékelés PCR-el:

 

A randomizált, kontrollos vizsgálatban résztvevő első vonalbeli kezelést kapó betegek közül (4.

vizsgálat) a MabCampath karon levő betegeknél hetente CMVhozatalivizsgálatot végeztek egy PCR-assay (polimeráz láncreakció) alkalmazásával, kezelés kezdetétő a befejezéséig, valamint a terápiát követő

első két hónapban 2 hetente. Ebben vizsgálatban a MabCampath-tal kezelt betegeknél 77/147

(52,4%) esetben jelentettek kizárólag PCR pozitív aszimptomatikus CMV-t; szimptomatikus CMV-fertőzést kevésbé gyakran, 23/147 (16%) MabCampath-tal kezelt betegnél jelentettek. A MabCampath karon a PCR pozitív aszimptom tikus CMV-vel rendelkező betegek közül 36/77

(46,8%) vírusellenes terápiát kapott, és ezek közül a betegek közül 47/77 (61%) esetében

félbeszakították a MabCampath terápiát. A MabCampath-kezelés során a PCR pozitív

aszimptomatikus CMV, vagy a PCR pozitív szimptomatikus CMV-fertőzés jelenlétének nem volt

 

forgalomba

mérhető hatása a progresszióme tes túlélésre (PFS).

gyógyszerkészítmény

 

Előzetesen kezelt B-CLL betegek:

A MabCampath hatásosságának meghatározása az általános terápiás válaszadási és a túlélési arányon alapul. Három nem kontrollos B-sejtes CLL (B-CLL) vizsgálatból rendelkezésre álló adatokat az alábbi táblázat összegzi:

Hatásossági paraméterek

1. vizsgálat

2. vizsgálat

3. vizsgálat

A

Betegszám

 

 

 

 

 

Diagnosztikai csoport

Alkiláló hatóanyaggal

 

Hagyományos

Fludarabin kezelésre

 

 

kezelt és fludarabinra

 

kemoterápiás

nem reagáló, vagy a

 

 

nem reagáló B-CLL

 

kezelésre nem

kezelést követően

 

 

 

betegek

 

reagáló vagy a

relapsust mutató B-

nt

 

 

 

kezelést követően

CLL betegek (plusz

 

 

 

relapsust mutató B-

egy PLL beteg)

 

 

 

 

CLL betegek

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

 

Medián életkor (év)

 

 

 

 

 

A betegség jellemzői (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai stádium III/IV

 

 

 

 

 

B Tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megsz

 

Korábbi terápiák (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkiláló hatóanyagok

 

 

 

 

 

Fludarabin

 

 

 

 

 

Korábbi kezelési rezsimek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

(tól-ig)

3 (2-7)

 

3 (1-10)

 

3 (1-8)

 

 

Kezdeti adagolási rend

Fokozatos dózis-

 

Fokozatos szkaláció

Fokozatos eszkaláció

 

 

eszkaláció

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

10- ő 30 mg-ig

10-től 30 mg-ig

 

 

 

3-tól 10-30 mg-ig

 

 

 

 

 

 

 

Befejező adagolási rend

30 mg iv., hetente 3 x

 

30 mg iv., hetente 3 x

30 mg iv., hetente 3 x

 

Összesített terápiás válaszarány

 

 

 

 

 

(%)

(23-43)

 

(8-33)

(11-47)

 

 

(95% konfidencia intervallum)

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplett terápiás válasz

 

 

 

 

 

Részleges terápiás válasz

 

 

 

 

 

 

 

 

A terápiás válasz medián

 

 

 

 

 

időtartama (hónap)

(5-8)

 

(5-23)

 

(6-19)

 

 

(95%-os konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

A terápiás válasz kialakulásáig

 

 

 

 

 

eltelt medián időtartam (hónap)

forgalomba

 

(1-5)

 

(2-4)

 

 

(1-2)

 

 

 

 

(95%-os konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressziómentes túlélési idő

 

 

 

 

 

(hónap)

(3-5)

 

(3-7)

 

(3-9)

 

 

(95%-os konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

Túlélés (hónap):

 

 

 

 

 

 

 

 

(95%-os konfidencia intervallum)

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes b g

16 (12-22)

 

26 (12-44)

28 (7-33)

 

 

Reszponderek

33 (26-NEE)

 

44 (28-NEE)

36 (19-NEE)

 

 

NEE = nincs elért érték

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

A farmakokinetikai jellemzőket MabCampath kezelésben addig nem részesült, B-sejtes krónikus lymphocytás leukemiában (B-CLL) szenvedő betegeken vizsgálták, akik nem reagáltak a purinanalógokkal végzett előző terápiára. A MabCampath-ot 2 órás intravénás ifúzióban adták az ajánlott adagolási rend szerint, 3 mg-al kezdve és a dózist 30 mg-ig emelve, hetente 3-szor, 12 hétig terjedően. A MabCampath farmakokinetikája a 2 kompartmentes modellt követi, és nem-lineáris eliminációs kinetikával írható le. Az utolsó 30 mg-os dózist követően a medián megoszlási volumen steady state állapotban 0,15 l/kg volt (0,1-0,4 l/kg közötti tartományban), jelezve, hogy a disztribúció elsősorban az extracelluláris folyadéktérben és a plazma kompartmentekben történt. Ismételt dózisok

esetén a csökkent receptor által közvetített clearance (pl. a CD52 receptorok számának csökkenése a periférián) miatt a szisztémás clearance csökkent. Ismételt dózisú adagolás és az ennek következtében létrejövő plazmakoncentráció akkumuláció mellett az eliminációs ráta megközelítette a nulladrendű kinetikát. Mint ilyen, a féléletidő 8 óra (2-32 órás tartomány) volt az első 30 mg-os dózis után és 6 nap (1-14 napos tartomány) az utolsó 30 mg dózist követően. A steady state koncentrációk kb. 6 heti adagolást követően alakultak ki. Férfiak és nők esetében nem figyeltek meg nyilvánvaló különbséget a farmakokinetikában, és nem tapasztalták az életkor semmilyen ilyen irányú hatását sem.

A

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

 

 

 

 

 

 

 

 

nt

Az alemtuzumab preklinikai értékelése a cynomolgus majmokra korlátozódott, mert más nem

ű

 

 

emberszabású fajokban hiányzik a CD52 antigén expresszió.

 

 

 

 

Ebben a fajban a leggyakoribb kezeléssel összefüggő hatás a lymphocytopenia volt. Az ismételt

 

 

hypotensiót idéztek elő, amelyet enyhe tachycardia kísért.

 

engedélye

megsz

 

dózisokkal végzett vizsgálatokban az egyszeri dózisokkal végzett tanulmányokhoz képest a

 

lymphocyta deplécióra gyakorolt enyhe kumulatív hatást észleltek. A lymphocyta dep éció az adagolás

 

 

felfüggesztését követően gyors reverzíbilitást mutatott. Harminc napig tartó, napi intrav nás vagy

 

 

subcutan adagolást követően reverzíbilis neutropeniát tapasztaltak, amely nem volt kimutatható

 

 

egyszeri dózsokat vagy 14 napig tartó napi adagolást követően. Csontvelőminták hisztopatológiai

 

 

vizsgálatának eredményei nem mutattak a kezeléssel összefüggő érdemi változásokat. Egyszeri,

 

 

10 mg/kg, ill. 30 mg/kg intravénás dózisok közepesen súlyostól súlyosig t rj ő mértékű, dózisfüggő

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

A MabCampath Fab kötődését figyelték meg lymphoid szövetekben és a mononukleáris phagocyta

 

 

rendszerben. Jelentős Fab kötődést figyeltek meg szintén

 

hím állatok reproduktív szervrendszerében

 

 

(epididymis, sperma, vesicula seminalis) és a bőrben.

 

 

 

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

A fenti toxicitási vizsgálatokban semmilyen más eredmény sem nyújtott a klinikai alkalmazással

 

 

kapcsolatos jelentős, releváns információt.

 

 

 

 

 

 

Semmilyen rövid vagy hosszú időtartamú áll tkísérletet sem végeztek a MabCampath-tal a karcinogén

 

 

és a mutagén potenciál értékelése érdekében.

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

6.

GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

 

 

 

 

 

 

6.1

Segédanyagok felsorolása

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-edetát

 

 

 

 

 

 

 

Poliszorbát 80

 

 

 

 

 

 

 

Kálium-klorid

 

 

 

 

 

 

 

Kálium-dihid ogén-foszfát

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-klorid

 

 

 

 

 

 

 

Dinátrium-hidrogén-foszfát

 

 

 

 

 

 

 

Injekcióhoz való víz

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Inkompatibilitások

 

 

 

 

 

 

 

Ez a gyógyszer kizárólag a 6.6 pontban felsorolt gyógyszerekkel keverhető, másokkal nem.

Egyéb gyógyszerekkel nem áll fenn ismert inkompatibilitás. Ugyanakkor egyéb gyógyszerek nem adhatók a MabCampath oldatos infúzióhoz, ill. nem adhatók be egyidejűleg azonos intravénás infúziós szerelékben.

6.4 Különleges tárolási előírások
Hűtőszekrényben (2°C – 8°C) tárolandó. Nem fagyasztható!
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.
nt ű megsz
Elkészített oldat: A MabCampath nem tartalmaz antimikrobás hatású konzerválószert. A MabCampath-ot a hígítást követő 8 órán belül fel kell használni. Az oldat 15 C-30 C között, vagy hűtőszekrényben tárolható. Ez akkor fogadható el, ha az oldat elkészítése szigorúan aszeptikus körülmények között, és az oldat tárolása pedig fénytől védett helyen történik.
6.3 Felhasználhatósági időtartam
Bontatlan ampulla: 3 év.

A

A feloldott gyógyszerre vonatkozó tárolási előírásokat lásd a 6.3 pontban.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

Színtelen I. típusú, gumidugóval lezárt üvegampulla, amely 1 ml koncentrátumot tartalmaz.

Csomagolás mérete: 3 ampullát tartalmazó kartondoboz.

engedélye

 

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény

kezelésével kapcsolatos információk

 

Az alkalmazás előtt meg kell vizsgálni, hogy az injekcióshozataliüveg nem tartalmaz-e szilárd részecskéket,

ill. tartalma nem színeződött-e el. Ha szilárd részecskék észlelhetők, vagy a koncentrátum

elszíneződött, az injekciós üveg nem használható fel.

 

A MabCampath nem tartalmaz antimikrobás hatású konzerválószert, így ajánlott, hogy a MabCampath

intravénás infúzióként történő beadásának előkészítése aszeptikus technika alkalmazásával történjen.

Az oldatos infúzióhoz előkészített hígít tt oldatot az elkészítését követő 8 órán belül be kell adni és

fénytől védve kell tárolni. Az injekciós üveg tartalmának szükséges mennyiségét 100 ml 0,9%

 

forgalomba

(9 mg/ml) nátrium-klorid oldathoz vagy 5% glükóz oldathoz kell hozzáadni. Az infúziós zsákot

óvatosan fel kell fordítani, hogy az oldat jól összekeveredjen. Különösen vigyázni kell a kész oldat

sterilitásának biztosítására, ivel az nem tartalmaz antimikrobás konzerválószert.

Egyéb

ítmények nem adhatók a MabCampath oldatos infúzióhoz, ill. nem adhatók be

gyógyszerkészítményegyidejűleg, azonos intravénás infúziós szerelékben (lásd 4.5 pont).

A MabCampath oldat felhasználása és elkészítése során óvatosan kell eljárni. Gumikesztyű és

védős emüv g használata ajánlott az injekciós üveg eltörése vagy az oldat más okból történő véletlen kiömlé esetén bekövetkező expozíció elkerülése érdekében. Terhes, vagy gyermeket vállalni szándékozó nők nem dolgozhatnak MabCampath-tal.

A kezeléssel és a megsemmisítéssel kapcsolatos utasításokat követni kell. Bármilyen kiömlött vagy fel nem használt anyagot elégetéssel kell megsemmisíteni.

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Genzyme Europe BV.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Hollandia

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA

EU/1/01/193/002

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

Forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2001/07

Forgalomba hozatali engedély utolsó megújításának dátuma: 2011/07

 

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

 

engedélye

 

 

 

 

 

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

 

http://www.ema.europa.eu található.

hozatali

 

 

 

forgalomba

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

nt

ű

megsz

 

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája