Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – Alkalmazási előírás - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveMethylthioninium chloride Proveblue
ATC-kódV03AB17
Hatóanyagmethylthioninium chloride
GyártóProvepharm SAS

1.A GYÓGYSZER NEVE

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml oldatos injekció

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Az oldat 5 mg metiltioninium-kloridot tartalmaz milliliterenként.

Egy 10 ml-es ampulla 50 mg metiltioninium-kloridot tartalmaz.

Egy 2 ml-es ampulla 10 mg metiltioninium-kloridot tartalmaz.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Oldatos injekció (injekció)

Tiszta, sötétkék színű oldat 3,0 és 4,5 közötti pH-értékkel.

Az oldat ozmolalitása általában 10 és 15 mOsm/kg közötti tartományban mozog.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

Gyógyszerek és vegyszerek okozta methaemoglobinaemia akut tüneti kezelése.

A Methylthioninium chloride Proveblue felnőttek, gyermekek és serdülők (0 és 17 év között) számára javallott.

4.2Adagolás és alkalmazás

A Methylthioninium chloride Proveblue-t egészségügyi szakember adhatja be.

Adagolás

Felnőttek

A készítmény szokásos adagja 1–2 mg/ttkg, azaz 0,2–0,4 ml/ttkg, 5 perc alatt beadva.

Ismételt adag (1–2 mg/ttkg, azaz 0,2–0,4 ml/ttkg) az első dózis után egy órával adható be abban az esetben, ha az első adag után a tünetek fennállnak, illetve visszatérnek, vagy a methaemoglobin szintje lényegesen magasabb marad, mint a normál klinikai tartomány.

A kezelés időtartama általában nem haladja meg az egy napot.

A maximális javasolt kumulatív adag a kezelés folyamán 7 mg/ttkg, ezt meghaladni nem szabad, mivel a maximális adagon felül adott Methylthioninium chloride az arra érzékeny betegeknél methaemoglobinaemiát okozhat.

Anilin vagy dapszon okozta methaemaglobinaemia esetén a javasolt maximális kumulatív adag a kezelés folyamán 4 mg/ttkg (lásd 4.4 pont).

Túl kevés adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy a folyamatos infúzióban történő adagolásra vonatkozóan ajánlást lehessen adni.

Különleges betegpopulációk

Idősek

Adagmódosítás nem szükséges.

Vesekárosodás

A közepesen súlyos vagy súlyos vesebetegségben szenvedő betegeknél a Methylthioninium chloride -t óvatosan kell alkalmazni, mivel csak korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre, és a metiltioninium-klorid túlnyomórészt a vesén át ürül. Kisebb adag (<1 mg/kg) alkalmazása szükséges.

Májkárosodás

Nincsenek tapasztalatok súlyos májkárosodásban szenvedő betegekkel.

Gyermekek és serdülők

Három hónapnál idősebb csecsemők, gyermekek és serdülők:

A felnőttekével azonos adagolás.

Három hónapos vagy annál fiatalabb csecsemők és újszülöttek:

A készítmény javasolt adagja 0,3–0,5 mg/ttkg, azaz 0,06–0,1 ml/ttkg, 5 perc alatt beadva.

Ismételt adag (0,3–0,5 mg/ttkg, azaz 0,06–0,1 ml/ttkg) az első dózis után egy órával adható be abban az esetben, ha az első adag után a tünetek fennállnak, illetve visszatérnek, vagy ha a methaemoglobin szintje lényegesen magasabb marad, mint a normál klinikai tartomány (a fontos biztonságossági információkat lásd a 4.4 pontban).

A kezelés időtartama általában nem haladja meg az egy napot.

Az alkalmazás módja

Intravénás alkalmazásra.

A Methylthioninium chloride Proveblue hypotoniás, és a helyi fájdalom elkerülése érdekében, különösen gyermekek esetén 50 ml, 50 mg/ml-es (5%-os) glükóz oldatos injekcióval hígítható. Nagyon lassan, 5 perc alatt kell beadni.

Tilos subcutan vagy intrathecalis injekcióban alkalmazni.

A gyógyszer alkalmazás előtti kezelésére és hígítására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy bármely más tiazinfestékkel szembeni túlérzékenység.

Glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz-hiányban (G6PD) szenvedő betegek a haemolyticus anaemia veszélye miatt.

Cianidmérgezés kezelése során nitrit által okozott methaemoglobinaemiában szenvedő betegek.

Klorátmérgezés okozta methaemoglobinaemiában szenvedő betegek.

NADPH (nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát)-reduktáz-hiány.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Általános figyelmeztetések

A Methylthioninium chloride Proveblue-t nagyon lassan, 5 perc alatt kell beadni, annak megakadályozása érdekében, hogy a vegyület magas lokális koncentrációja további methaemoglobin termelődést idézzen elő.

Kékeszölddé válhat a vizelet, a széklet és a bőr, ami akadályozhatja a cyanosis diagnosztizálását.

Anilin okozta methaemoglobinaemiás betegeknél szükségessé válhat a metiltioninium-klorid adagjának ismétlése. A metiltioninium-kloridos kezelés során elővigyázatosság szükséges, mivel az súlyosbíthatja a Heinz-testek képződését és a haemolyticus anaemiát. Alacsonyabb adagok alkalmazását kell mérlegelni, és a teljes kumulatív dózis nem haladhatja meg a 4 mg/kg-ot.

A Methylthioninium chloride Proveblue a dapszon reaktív metabolitja, a hidroxilamin képződése révén fokozhatja a dapszon okozta haemolyticus anaemiát, ami oxidálja a haemoglobint. A dapszon okozta methaemoglobinaemiában szenvedő betegek esetében javasolt a kezelés során nem túllépni a 4 mg/kg-os kumulatív adagot.

Methaemoglobinaemia gyanúja esetén javasolt az oxigénszaturációt, ha lehetséges, ko-oximetriával mérni, mivel a pulzoximetria a metiltioninium-klorid adása közben hamis oxigénszaturációs adatokat szolgáltathat.

Az aneszteziológusoknak dapszon-terápiában részesülő betegek esetén a Methylthioninium chloride Proveblue adása során ügyelniük kell a methaemoglobinaemiára és a BIS-sel (bispektrális index) kapcsolatos interferenciára.

A Methylthioninium chloride Proveblue kezelés alatt elektrokardiográfia (EKG) végzése és vérnyomás-monitorozás szükséges, mivel potenciális mellékhatásként hypotonia és arrhythmia léphet fel (lásd 4.8 pont).

Ha nincs terápiás válasz a metiltioninium-kloriddal végzett kezelésre, akkor felmerül a citokróm-b5-reduktáz-hiány, a glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz-hiány vagy a sulfhaemoglobinaemia gyanúja. Ebben az esetben alternatív kezelési lehetőségek megfontolására van szükség.

Hyperglykaemiás és diabetes mellitusban szenvedő betegek

Amennyiben a metiltioninium-kloridot az injekcióhoz 50 mg/ml-es (5%) glükóz-oldatos injekcióval hígítják, akkor azt hyperglykaemiás vagy diabetes mellitusban szenvedő betegeknél óvatosan alkalmazható, mivel állapotuka glükóz-oldat következtében rosszabbodhat.

Gyermekek és serdülők

Fokozott óvatosság szükséges az újszülötteken és a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőkön való alkalmazás során, mivel esetükben a methaemoglobinnak haemoglobinná való redukciójához szükséges NADPH-methaemoglobin-reduktáz koncentrációja alacsonyabb, ami érzékenyebbé teszi őket a magas dózisú metiltioninium-klorid okozta methaemoglobinaemiára.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A metiltioninium-klorid kerülendő olyan betegeknél, akik a szerotoninerg ingerület-átvitelt serkentő gyógyszereket kapnak, ideértve az SSRI-ket (szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók), a bupropiont, a buszpiront, a klomipramint, a mirtazapint és a venlafaxint. Ha a metiltioninium-klorid intravénás alkalmazása nem kerülhető el a szerotoninerg gyógyszerekkel kezelt betegeknél, akkor a lehető legalacsonyabb adag beadását követően, a páciensnél a központi idegrendszeri hatásokat legfeljebb 4 órán keresztül gondosan meg kell figyelni.

In vitro a metiltioninium-klorid CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 és 3A4/5-gátló. Azon együttadott gyógyszerek plazmakoncentrációjának növekedéséből adódó klinikai következmények nem zárhatók ki, amelyek CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 és 3A érzékeny szubsztrátumok.

In vitro a metiltioninium-klorid a CYP1A2 induktora. A klinikai következmények nem ismertek.

A metiltioninium-klorid Proveblue alkalmazása átmenetileg megnövelheti vagy csökkentheti azon gyógyszerek clearance-ét, amelyeket elsődlegesen ezek az enzimek metabolizálnak. A klinikai

következmények azonban minimálisnak tekinthetők, mivel a metiltioninium-klorid Proveblue-t gyakran csak egyszer alkalmazzák, akut vészhelyzet esetén.

A metiltioninium-klorid az OCT2, MATE1 és MATE2-K transzporterek potenciális inhibitora.

Az inhibíció klinikai következményei nem ismertek. A metiltioninium-klorid Proveblue alkalmazása átmenetileg megnövelheti azon gyógyszerek expozícióját, amelyek az OCT2/MATE utat érintve elsődlegesen vesén keresztül választódnak ki, mint pl. cimetidin, metformin és aciklovir.

A metiltioninium-klorid a P-glikoprotein (P-gp) szubsztrátja. A klinikai következmények valószínűsíthetően minimálisnak tekinthetők az átmeneti és gyakran csak egyszeri, akut vészhelyzet esetén alkalmazott dózis miatt.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

Terhes nőkön történő alkalmazásra nincs megfelelő adat a metiltioninium-klorid tekintetében. Az állatokon végzett kísérletek reprodukciós toxicitást mutattak (lásd 5.3 pont). Emberre a potenciális veszély nem ismert. A Methylthioninium chloride Proveblueterhesség ideje alatt nem alkalmazható, csak akkor, ha erre egyértelműen szükség van, például az életet veszélyeztető methaeamoglobinaemia esetén.

Szoptatás

Nem ismert, hogy a metiltioninium-klorid kiválasztódik-e a humán anyatejbe. A metiltioninium-klorid tejbe való kiválasztódását állatok esetében nem vizsgálták. Az anyatejjel táplált csecsemőre nézve a kockázatot nem lehet kizárni. A kinetikai adatok alapján a szoptatást a Methylthioninium chloride Proveblue-val történő kezelést követően legfeljebb 8 napig fel kell függeszteni.

Termékenység

In vitro vizsgálat során kimutatták, hogy a metiltioninium-klorid dózisfüggő módon csökkenti a humán sperma motilitását.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Methylthioninium chloride közepes mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket. A gépjárművezetéshez szükséges képességeket valójában a zavartság, a szédülés és a lehetséges látászavarok befolyásolhatják.

Ugyanakkor ennek kockázata korlátozott, mivel a gyógyszer csak vészhelyzetben, kórházban, akut kezelés során történő alkalmazásra szolgál.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

A klinikai vizsgálatok alatt megfigyelt leggyakoribb mellékhatások: szédülés, paraesthesia,

ízérzés zavara, hányinger, a bőr elszíneződése, chromaturia, izzadás, az injekció beadásának helyén fellépő fájdalom, végtagfájdalom.

A metiltioninium-klorid intravénás injekciója esetenként hypotoniát és arrhythmiát okozott, mely rendellenességek ritkán halálos kimenetelűek lehetnek.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

Az alábbi táblázatban felsorolt mellékhatásokat felnőtteknél, gyermekeknél és serdülőknél (0 és 17 év között) figyelték meg az intravénás beadást követően. A gyakoriságok nem ismertek (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). Ahol az jelzésre kerül, a gyakoriság egy nagyon kis mintán alapul.

Szervrendszeri kategória

Mellékhatások

Gyakoriság

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri

Methaemoglobinaemia

Nem ismert

betegségek és tünetek

hyperbilirubinaemia1

Nem ismert

 

Haemolyticus anaemia

Nem ismert

Immunrendszeri betegségek és tünetek

Anaphylaxiás reakciók

Nem ismert

Pszichiátriai kórképek

Zavart tudat

Nem ismert

 

Nyugtalanság

Nem ismert

Idegrendszeri betegségek és tünetek

Szédülés

Nagyon gyakori

 

Fejfájás

Gyakori

 

Szorongás

Gyakori

 

Tremor

Nem ismert

 

Láz

Nem ismert

 

Aphasia

Nem ismert

 

Paraesthesia

Nagyon gyakori

 

Ízérzés zavara

Nagyon gyakori

Szembetegségek és szemészeti tünetek

Mydriasis

Nem ismert

Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos

Arrhythmia

Nem ismert

tünetek

Tachycardia

Nem ismert

 

Érbetegségek és tünetek

Hypertonia

Nem ismert

 

Hypotonia

Nem ismert

Légzőrendszeri, mellkasi és

Dyspnoe

Nem ismert

mediastinalis betegségek és tünetek

Tachypnoe

Nem ismert

 

 

Hypoxia

Nem ismert

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek

Émelygés

Nagyon gyakori

 

Hányás

Gyakori

 

Hasi fájdalom

Gyakori

 

A széklet elszíneződése

Nem ismert

 

(kékeszöld)

 

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei

Bőrelszíneződés (kék)

Nagyon gyakori

és tünetei

Verejtékezés

Nagyon gyakori

 

 

Urticaria

Nem ismert

Vese- és húgyúti betegségek és tünetek

Cromaturia (kékeszöld)

Nagyon gyakori

Általános tünetek, az alkalmazás helyén

Mellkasi fájdalom

Gyakori

fellépő reakciók

Lokális szövetelhalás a beadás

Nem ismert

 

 

helyén

 

 

Fájdalom az injekció

Gyakori

 

beadásának helyén

 

Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok

Alacsony haemoglobinszint

Nem ismert

eredményei

 

 

A csont- és izomrendszer, valamint a

Végtagfájdalom

Nagyon gyakori

kötőszövet betegségei és tünetei

 

 

1 Csak csecsemők esetében számoltak be róla

Gyermekek

A mellékhatások ugyanazok, mint felnőttek esetében (kivétel a csak csecsemőknél megfigyelt hyperbilirubinaemia).

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Methaemoglobinaemiában nem szenvedő egyének

Methaemoglobinaemiában nem szenvedőknek nagy adagban (≥ 7 mg/kg), intravénásan adva a Methylthioninium chloride Proveblue émelygést és hányást, mellkasi szorító érzést, mellkasi fájdalmat, tachycardiát, nyugtalanságot, erős verejtékezést, tremort, mydriasist, a vizelet kékeszöld elszíneződését, a bőr és a nyálkahártyák kékes elszíneződését, hasi fájdalmat, szédülést, paraesthesiát, fejfájást, zavartságot, hypertoniát, enyhe methaemoglobinaemiát (akár 7%-osat) okoz, továbbá elváltozások jelenhetnek meg az elektrokardiogramon (T-hullám ellaposodása vagy inverziója). A tünetek általában az injekciót követő 2–12 órában elmúlnak.

Methaemoglobinaemiában szenvedő egyének

A metiltioninium-klorid kumulatív adagjai okozhatnak dyspnoét és tachypnoét, mivel valószínűleg a methaemoglobinaemia miatt kevesebb oxigén érhető el, továbbá okozhatnak mellkasi fájdalmat, tremort, cyanosist és haemolyticus anaemiát.

Haemolyticus anaemiáról beszámoltak még súlyos túladagolás (20–30 mg/kg) alkalmával, anilin vagy klorátok okozta methaemoglobinaemiás csecsemők és felnőttek esetén is. Súlyos haemolysisben szenvedő betegek esetén haemodialysis alkalmazható.

Gyermekek és serdülők

Csecsemőknél 20 mg/kg metiltioninium-klorid adása után hyperbilirubinaemiát figyeltek meg.

Két csecsemő meghalt 20 mg/kg metiltioninium-klorid adását követően. Mindkét csecsemő esetében összetett egészségügyi körülmények álltak fenn, és a metiltioninium-klorid csak részlegesen volt felelős.

A betegeket megfigyelés alatt kell tartani, a methaemoglobin-szintet monitorozni kell, és szükség esetén a beteget megfelelő tüneti kezelésben kell részesíteni.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Minden egyéb terápiás készítmény, antidotumok, ATC kód: V03AB17

Alacsony koncentrációban, in vivo a metiltioninium-klorid felgyorsítja a methaemoglobin haemoglobinná történő átalakulását.

Megfigyelték, hogy a Methylthioninium chloride Proveblue szelektíven festi meg a szöveteket. A mellékpajzsmirigy-műtéteknél (nem javasolt) való alkalmazása központi idegrendszeri mellékhatásokat váltott ki, ha a készítményt szerotoninerg gyógyszerekkel egyidejűleg alkalmazták (lásd 4.5 pont).

Gyermekek

Gyermekeknél a metiltioninium-klorid methaemoglobinaemia kezelése során kifejtett hatásosságát két retrospektív vizsgálat és egy nyílt, véletlenszerű klinikai vizsgálat során igazolták. A hatásossággal kapcsolatos esetismertetések a szakirodalomban hozzáférhetők.

A fontos biztonságossági információk a 4.4 pontban találhatók.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Az intravénás beadást követően a Methylthioninium chloride Proveblue-t a szövetek gyorsan felveszik. Szájon át történő alkalmazás esetén is jól felszívódik. Az adag túlnyomó része a vizelettel kerül kiválasztásra, általában leuko-metiltioninium-klorid formájában.

A metiltioninium-klorid becsült terminális felezési ideje az intravénás alkalmazás után 26,7 óra.

In vitro a metiltioninium-klorid Proveblue nem induktora a CYP2B6-nak és a CYP3A4-nek.

In vitro a metiltioninium-klorid Proveblue a P-gp inhibitora.

In vitro a metiltioninium-klorid Proveblue nem szubsztrátja a BCRP-nek vagy OCT2-nek, és in vitro nem inhibitora a BCRP-nek, OAT1-nek vagy OAT3-nak.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Ismételt dózistoxicitás

Az egyhónapos ismételt dózistoxicitási vizsgálat kutyákban nem mutatott makroszkópikus toxikus hatásokat.

A klinikai expozíciós szintekhez hasonló expozíciós szintek esetén tapasztalt, és a klinikai alkalmazással kapcsolatban esetlegesen jelentőséggel bíró mellékhatások a következők voltak: mérsékelt regeneratív anaemia megemelkedett átlagos vérlemezkeszámmal és fibrinogénszinttel, a vér átlagos összbilirubin-értékeinek minimális növekedése és a vizelet bilirubinszintjének mérsékelt emelkedése fokozottan fordult elő.

Genotoxicitás

A metiltioninium-klorid mutagénnek bizonyult a génmutációs vizsgálatokban baktériumoknál és egerek lymphomasejtjeiben, azonban az élő egerekkel végzett micronucleus tesztek során, 62 mg/kg- os adagban intravénásan adva nem.

Karcinogenitás

Hím egereknél és hím patkányoknál a metiltioninium-klorid karcinogén hatására találtak néhány bizonyítékot. Nőstény egerek esetében a karcinogén hatás bizonyítékai nem voltak egyértelműek, míg a nőstény patkányoknál nem találtak bizonyítékot a karcinogén hatásra.

Reprodukciós toxicitás

In vitro kimutatták, hogy a metiltioninium-klorid az adag függvényében csökkenti a humán sperma motilitását. Azt is kimutatták, hogy tenyészetben gátolja a kétsejtes egérembriók növekedését és tenyésztett humán luteális sejtekben a progeszteron termelését.

Patkányoknál és nyulaknál teratogén hatásokról számoltak be, magzati és anyai toxicitás esetén. Patkányoknál megnövekedett reszorpciós arányt figyeltek meg.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Injekcióhoz való víz

6.2Inkompatibilitások

Ez a gyógyszer kizárólag a 6.6 pontban felsorolt gyógyszerekkel keverhető.

Kifejezetten tilos 9 mg/ml-es (0,9%) nátrium-klorid oldatos injekcióval keverni, mert kimutatták, hogy a klorid csökkenti a metiltioninium-klorid oldékonyságát.

6.3Felhasználhatósági időtartam

3 év

Felbontás vagy hígítás után: Mikrobiológiai szempontból a készítményt azonnal fel kell használni, kivéve, ha a felbontás/hígítási módja kizárja a mikrobás kontamináció kockázatát. Ha nem használják fel azonnal, akkor az alkalmazás előtti tárolás idejéért és annak körülményeiért a felhasználót terheli a felelősség.

6.4Különleges tárolási előírások

Hűtőszekrényben nem tárolható! Nem fagyasztható!

A fénytől való védelem érdekében az ampulla az eredeti csomagolásban tárolandó. A hígított gyógyszerre vonatkozó tárolási előírásokat lásd a 6.3 pontban.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

I-es típusú üvegampulla.

Minden kartondoboz egy tálcát tartalmaz, 5 db 10 ml-es ampullával.

Minden kartondoboz egy tálcát tartalmaz, 5 db vagy 20 db 2 ml-es ampullával.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Kizárólag egyszeri használatra

A Methylthioninium chloride Proveblue az injekcióhoz a helyi fájdalom megelőzésére, különösen gyermekek esetében 50 ml, 50 mg/ml-es (5%-os) glükóz-oldatos injekcióval hígítható.

A parenterális oldatokat az alkalmazás előtt javasolt ellenőrizni, hogy nincsenek-e bennük részecskék. Ne használja a Methylthioninium chloride Proveblue-t, ha az oldat elszíneződött, homályos, zavaros, illetve üledék vagy részecskék láthatók benne. Bármilyen fel nem használt készítmény, illetve hulladék anyag megsemmisítését a helyi előírások szerint kell végrehajtani.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

PROVEPHARM SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Franciaország

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA (I)

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2011. május 6.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2016. február 8.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája