Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Alkalmazási előírás - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény nevePanretin
ATC-kódL01XX22
Hatóanyagalitretinoin
GyártóEisai Ltd

1.A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE

Panretin 0,1%-gél

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1 gramm gél 1 mg alitretinoint tartalmaz (0,1%).

A segédanyagok felsorolását lásd a 6.1. pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Gél

Tiszta, sárga gél.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1.Terápiás javallatok

A Panretin gél olyan AIDS-hez kapcsolódó Kaposi-sarcomában (KS) szenvedő betegek bőrlaesióinak helyi kezelésére javallott, ahol:

-a laesiók nem kifekélyesedők és nincs nyirokpangás, és

-nincs szükség viscerális KS kezelésére, valamint

-a laesiók nem reagálnak systemás antiretrovirális kezelésre, és

-sugárkezelés vagy chemotherapia nem alkalmazható

4.2Adagolás és alkalmazás

Adagolás

Panretin-terápiát csak olyan szakorvosok kezdeményezhetnek és folytathatnak, akik jártasak a KS-ben szenvedő betegek kezelésében.

Férfiak

A beteg a bőr KS-laesiójára elegendő mennyiségű Panretint vigyen fel úgy, hogy minden laesióra bőséges réteg jusson a gélből.

Az alkalmazás gyakorisága

A betegek kezdetben napi kétszer alkalmazzák a Panretint bőrön lévő KS-laesiókra. Az alkalmazás gyakoriságát fokozatosan, napi három-négy alkalomra lehet növelni az egyéni laesio-tolerancia alapján, az adagok emelése között legalább két hétnek kell eltelni. Az alkalmazás gyakoriságát az egyes laesiók esetében külön-külön kell megállapítani. Ha az alkalmazási területen toxikus reakció lép fel, az alkalmazás gyakorisága az alább leírt módon csökkenthető. A napi két alkalomnál kevesebbszer alkalmazott Panretin hatékonyságát illetően nincsenek adatok.

A helyi bőrirritáció osztályozására egy ötpontos skála szolgál, melyet az

1. számú táblázat

mutat be. A helyi bőrkezeléssel összefüggő toxicitás miatt szükséges kezelés beállításának útmutatóját a

2. számú táblázatban határoztuk meg.

1. számú táblázat: Lokális bőrirritáció osztályozása

SZINT

KLINIKAI JELEK MEGHATÁROZÁSA

= Reakciómentes

Semmi

= Enyhe

Kifejezett rózsaszíntől vörösig terjedő elszíneződés

= Mérsékelt

Fokozódó bőrpír, oedema lehetősége

= Súlyos

Nagyon vörös, oedemával és hólyagképződéssel vagy anélkül

= Nagyon súlyos

Mélyvörös, duzzanat és oedema hólyagképződés jeleivel vagy anélkül,

 

 

illetve necrosis

2. számú táblázat: A kezelést korlátozó toxicitás rendezésének útmutatója

HELYI BŐRIRRITÁCIÓ (az 1.

 

számú táblázat értékei alapján)

KEZELÉSI AJÁNLÁSOK

0., 1. vagy 2. szint

A folyamatos megfigyelésen túl nincs teendő.

3. szint

Az adott laesio kezelésének gyakoriságát csökkenteni kell,

 

vagy azt fel kell függeszteni. Ha a bőrirritáció a 0. vagy 1.

 

szintre javul, a kezelés újrakezdhető napi 2 alkalommal, a

 

toleranciától függően kéthetente emelve az adagot.

4. szint

Megegyezik a 3. irritációs szinttel , azonban a kezelést nem

 

szabad újrakezdeni, ha a 4. szintű toxicitás napi kétszerinél

 

ritkább alkalmazásnál következett be.

Az alkalmazás időtartama

A Panretint bőrlaesiókra kezdetben legfeljebb 12 hetes időszakban javasolt használni.

Azoknak a laesióknak a kezelését, melyek magassága vagy kiterjedése a 12. hétig nem csökken, abba kell hagyni.

Azoknak a laesióknak a kezelését, melyek magassága vagy kiterjedése 12 hét alatt csökken, tovább folytathatják, feltéve, hogy folyamatos a javulás vagy fenntartható az elért állapot, és a beteg a szert továbbra is tolerálja.

Azoknak a laesióknak a kezelését, melyeket a klinikai vizsgálat teljesen gyógyultnak minősített, abba kell hagyni.

Óvintézkedések a gyógyszer felhasználása vagy alkalmazása előtt

A beteg mosson kezet a gél használata előtt és után, kesztyű használata nem szükséges.

A gélnek három-öt percig kell száradni, mielőtt ruha kerül rá. Occlusiv kötés használata kerülendő. A laesio körüli egészséges bőrt óvni kell a szertől.

A gél szembe, annak környékére vagy a nyálkahártyára ne kerüljön. A gél használatától számított három órán belül a zuhanyozás, fürdés vagy úszás kerülendő.

Nők

Nőkre vonatkozó biztonsági és hatékonysági mutatók nem kerültek megállapításra a csekély számú klinikai adat miatt. Az AIDS-hez kapcsolódó Kaposi-sarcoma ritka nők esetében.

Gyermekpopuláció

A Panretin gél biztonságosságát és hatásosságát 18 éves gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

A Panretin alkalmazását 18 év alatti gyermekek és serdülők számára nem engedélyezték.

Idősebb férfiak

Idősebb (65 év feletti) férfiak számára nincs specifikus ajánlás. Az AIDS-hez kapcsolódó Kaposi- sarcoma ritka ebben a populációban.

Vese- és májkárosdás

Veseelégtelenségben vagy májbetegségben szenvedő betegekre vonatkozóan nincsenek adatok a Panretin gél használatával kapcsolatban. Farmakokinetikai tanulmányok arra utalnak, hogy a 9-cis retinsav plazmakoncentrációjának mértéke és kimutathatóságának gyakorisága a KS-ben szenvedő betegeknél a gyógyászati termék alkalmazása után hasonló volt a nem kezelt betegeknél a keringésben megtalálható, természetesen előforduló 9-cis retinsav plazmakoncentrációjával mennyiségben és a kimutathatóság gyakoriságában egyaránt (lásd az 5.2. pontot). Elméletileg a veseelégtelenségben vagy májbetegségben szenvedő betegeknél nem szükséges az adag módosítása, de ezek a betegek szigorúan monitorozandók és az alkalmazás gyakoriságát csökkenteni kell vagy a kezelést le kell állítani, ha mellékhatások jelentkeznek.

4.3Ellenjavallatok

Általános retinoid-, alitretinoin- vagy bármely segédanyagra való túlérzékenység.

Terhesség és szoptatás (lásd a 4.6. pontot).

Ha a KS laesiók más bőrelváltozások közelében találhatók.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A retinoidok fényérzékenységet okoznak. A klinikai tanulmányok során nem közöltek a Panretin gél használatával kapcsolatos fényérzékenységet. Ugyanakkor a betegeket figyelmeztetni kell arra, hogy csak minimális napfény vagy más UV-sugárzás érheti a kezelt felületet. (Lásd az 5.3. pontot.)

Az A-vitamin napi bevitele ne haladja meg a javasolt napi bevitel értékét.

Az alitretinoin károsíthatja a magzatot. Fogamzóképes nőknek megbízható fogamzásgátlást kell alkalmazniuk a Panretin gél használata idején (lásd a 4.6. pontot), valamint a kezelés felfüggesztése után egy hónapig.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A Panretinnel kezelt KS laesiókon más helyi készítmények alkalmazását kerülni kell. Ásványi olajat használhat a Panretin alkalmazása közben, hogy megelőzze a túlzott kiszáradást vagy viszketést. Nem szabad azonban ásványi olajat használni a Panretin alkalmazása előtti vagy utáni két órán belül.

Nem javasolt a Panreting gél egyidejű használata olyan más termékekkel, melyek N,N- dietiltoluamidot (DEET) tartalmaznak, amely a rovarriasztó szerek egyik alapvető összetevője. Állatokon végzett toxikológiai tanulmányok megnövekedett DEET-toxicitást mutattak ki, amikor a készítményben DEET volt.

A plazma 9-cis-retinsav koncentrációja és a kimutathatóság gyakorisága olyan KS-betegek esetében, akiknél a gyógyszerkészítményt legfeljebb 64 sebre alkalmazták, hasonló az ugyanilyen, nem kezelt betegekéhez. Ebből adódóan a szisztémásan akalmazott szerekkel gyógyszerkölcsönhatás lehetősége kicsi.

A vivőanyaggal kontrollált tanulmányokban nem találtak klinikai bizonyítékot gyógyszerkölcsönhatásokra szisztémás antiretrovirális szerekkel, beleértve a proteáz inhibitorokat, makrolid antibiotikumokat és az azol antimycoticumokat.

Bár erre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, lehetséges, hogy a CYP izoenzimeket indukáló gyógyszerek együttes adása csökkentheti az alitretinoin vérszintjét, ezáltal a Panretin gél hatékonyságát.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Fogamzóképes nők

Fogamzóképes korban lévő nőknek hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk a kezelés alatt és legfeljebb egy hónapig azt követően.

A Panretint alkalmazó férfiaknak óvintézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy női partnerük ne essen teherbe.

Terhesség

A Panretin használata ellenjavallt terhes nőknél, (lásd a 4.3. pontot), mivel az alitretinoin magzati károsodást okozhat terhes nőknél történő szisztémás alkalmazás esetén.

Nyulak esetében az alitretinon a KS-sel kezelt férfiaknál helyileg alkalmazott gél által előidézett plazmakoncentrációnál 60-szor magasabb dózisban bizonyult teratogénnek.

Jelenleg azonban nem egyértelműen bizonyított, hogy milyen mértékben növeli a természetes szint felett a KS-ben szenvedő nők esetében a Panretin gél helyi alkalmazása a 9-cis-retinsav plazmakoncentrációját, ezért az alitretinoin használata nem javasolt terhes nők esetében.

Szoptatás

A készítmény emberi tejben való kiválasztódása nem ismert. A betegeknél kimutatott plazmakoncentráció alapján a 9-cis-retinsav tejkoncentrációja valószínűleg alacsony kockázati szintet jelent a csecsemő számára. Mivel a Panretin gél szoptatott csecsemőkre gyakorolt hatása potenciálisan nemkívánt hatás, az anyának abba kell hagynia a szoptatást a gyógyszerkészítmény használatának megkezdése előtt és nem szabad szoptatást elkezdeni a gyógyszerkészítmény használata idején.

Vigyázni kell, hogy az újszülött ne kerüljön bőrkontaktusba azokkal a területekkel, ahol a Panretint alkalmazták. HIV-vírussal fertőzött anyák esetében javasolt, hogy ne szoptassák gyermeküket, hogy így kizárják a vírus átadásának kockázatát.

Termékenység

Férfiak vagy nők körében nem végeztek a fertilitásra vonatkozó speciális vizsgálatokat. Az alitretinoin azonban teratogén, ezért a női partner teherbe esésének elkerülése érdekében a férfiaknak és a nőknek is megfelelő óvintézkedéseket kell tenniük.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Panretin gélt bőrre alkalmazzák, ezért valószínűtlen, hogy befolyásolja a gépjárművezetést és a gépkezelést.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

AIDS-el összefüggő KS-betegeknél a Panretin gél használatához kapcsolódó mellékhatásokat kizárólag az alkalmazási területen tapasztaltak. A dermális toxicitás tipikusan mint bőrpír kezdődik, majd a Panretin gél további alkalmazásakor a bőrpír fokozódik és oedema keletkezhet. Az intenzív bőrpírral, oedemával és hólyagképződéssel járó dermális toxicitás korlátozhatja a kezelést. A Panretin gél alkalmazása során a betegek 69,1%-a tapasztalt lokális gyógyszermellékhatást.

A KS-ben szenvedő betegekkel végzett klinikai tanulmányok során a következő, az alkalmazás helyén jelentkező mellékhatásokat jelentették. A mellékhatások gyakoriságát a következőképpen osztályozták: nagyon gyakori (≥ 1/10), gyakori (≥ 1/100 – < 1/10), nem gyakori(≥ 1/1 000 – < 1/100), ritka (≥ 1/10 000 – < 1/1 000) és nagyon ritka (< 1/10 000). A mellékhatások szó szerinti leírása zárójelben található.

Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

Nem gyakori: lymphadenopathia

Idegrendszeri betegségek és tünetek

Gyakori:

paraesthesia (szúrás, bizsergés)

Érbetegségek és tünetek

Gyakori :

haemorrhagia (vérzés a laesión vagy körülötte), oedema (oedema, duzzanat,

 

gyulladás), perifériás oedema

Nem gyakori:

phlebitis, érrendszeri rendellenesség

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

Nagyon gyakori:

bőrrendellenesség (kirepedés, varasodás, pörkösödés, felületi hámhiány, nedvezés,

 

levedzés), kiütés (bőrpirosság, kivörösödés, hámlás, irritáció, bőrgyulladás),

 

viszketegség (viszketés, viszketegség),

Gyakori:

bőrfekély, savókiáramlás, hámló bőrgyulladás (pikkelyes hámlás, felületes hámlás,

 

lehámlás, mély hámlás), bőrszínelváltozás (barna elszíneződés, környéki

 

hyperpigmentatio, kifehéredés), bőrszárazság

Nem gyakori:

cellulitis, vesiculobullosus kiütés, maculo-papulosus kiütés, allergiás reakció

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Nagyon gyakori: fájdalom (égés, fájdalom, érzékenység) Nem gyakori: fertőzés, beleértve a bakteriális fertőzést

A Panretin gél biztonságos használatát klinikai tanulmányok során lefolytatott több mint 496 AIDS- hez kapcsolódó KS-ben szenvedő betegen állapították meg, akik közül 439 beteget 0,1%-os alitretinoin-koncentrációval kezeltek.

Azoknál a betegeknél, akik a Panretin gélt napi négy alkalomnál többször alkalmazták, a gyógyszer okozta bőrrendellenesség, bőrfekély, fájdalom és kiütés nagyobb mértékben fordult elő, mint ritkább használat kapcsán. Ugyanakkor az általános gyógyszermellékhatások előfordulása, mint például a viszketés, oedema, hámló bőrgyulladás, vagy a száraz bőr, nem emelkedett a gyakoribb alkalmazás következtében.

Az enyhe/mérsékelt kiütések incidenciája (októl függetlenül) alacsonyabb volt azoknál a betegeknél, akiket 16 hétnél rövidebb ideig kezeltek (enyhe 33% a 63%-kal szemben; mérsékelt 29% a 43%-kal szemben), mint akiket 16 hétig vagy azon túl. A súlyos bőrkiütés incidenciája független volt a kezelés időtartamától (10% mindkét esetben).

A Panretin gél használatától keletkezett helyi bőrtoxikus reakciókat rendszerint megoldotta a kezelés módosítása vagy felfüggesztése (lásd 4.2 pont).

Mindössze két súlyos mellékhatásos esetet jelentettek (sepsist és cellulitist ugyanazon betegnél).

A Panretin gélnél tapasztalt mellékhatások hasonlóak a más, topikális retinoidokat tartalmazó gyógyszereknél tapasztaltakhoz. Nem valószínű, hogy az orális retinoidok nemkívánatos szisztémás mellékhatásai kialakulnak a Panretin gél használata során, mivel a készítmény használata után mért 9- cis-retinsav plazmaszintje hasonló a nem kezelt személyekben található természetesen képződő 9-cis- retinsav szintjéhez.

4.9Túladagolás

Túladagolásról nem számoltak be.

A Panretin gél helyi alkalmazása során akut túladagolásából eredő szisztémás toxicitás kialakulása nem valószínű.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: egyéb daganatellenes hatóanyagok, ATC-kód: L01 XX22

Noha az alitretinoin molekuláris hatását valószínűleg a retinoid receptorokkal való kölcsönhatás idézi elő, e gyógyszerkészítmény pontos hatásmechanizmusa AIDS-hez kapcsolódó KS-ben szenvedő betegek bőrlaesióinak helyi kezelése során nem ismert. Az alitretinoin (9-cis-retinsav), amely egy természetesen képződő, az A-vitaminhoz kapcsolódó endogén hormon, kötődik, és aktivál minden ismert intracelluláris retinoid receptor-alcsoportot (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ). Az aktiválódott receptorok úgy működnek, mint a ligand-dependens transzkripciós faktorok, melyek specifikus gének expresszióját szabályozzák. Az alitretinoin génexpresszió- szabályozása ellenőrzi az egészséges és daganatos sejtekben végbemenő sejtdifferenciálódás és -proliferáció folyamatát. A Panretin gél KS laesiókat gyógyító hatása az alitretinoin azon demonstrált képességének tulajdonítható, hogy gátolja a KS-sejtek in vitro növekedését.

A Panretin gél kizárólag helyi terápiás hatással rendelkezik, és nem játszik szerepet a visceralis KS megelőzésében vagy gyógykezelésében.

A KS indexelt bőrlaesiók Panretin géllel való kezeléséhez két kontrollos, multicentrumos, randomizált, kettősvak, párhuzamos csoportos, Fázis III. tanulmánya szolgált adatokkal (3. számú táblázat). A betegek terápiás válasz rátáját az AIDS Klinikai Vizsgálati Csoport (ACTG) KS-re vonatkozó laesio-terápiás válasz kritériumai alapján értékelték. Az 1. tanulmány tartalmazott egy nyílt elrendezésű vizsgálati szakaszt, amikor a betegek maguk dönthettek a vizsgálatba való bekapcsolódásról. A 2. tanulmányt követte egy nyílt elrendezéses tanulmány (2.a tanulmány), amelyben csak olyan betegek vehettek részt, akik a 2. tanulmány folytatásáról döntöttek.

3. számú táblázat: Az ACTG kritériumok szerinti legjobb reakciók a vivőanyag-kontrollos szakaszban

 

1. tanulmány (napi 3x, napi

2. tanulmány (napi 2x)2

 

 

4x)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panretin

 

Vivőanyag

Panretin

Vivőanyag

 

N = 134

 

N =134

N = 62

N = 72

 

 

 

 

 

 

Teljes klinikai válasz

0,7

 

0,0

1,6

0,0

(CCR) %

 

 

 

 

 

Részleges válasz (PR) %

34,3

 

17,9

35,5

6,9

Stabil betegség %

50,0

 

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

 

Progresszív betegség %

14,9

 

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

 

Általános válasz %

35,1

 

17,9

37,1

6,9

 

 

 

p = 0,002

 

p = 0,00003

1.A vizsgálati protokollban meghatározott adagolási előírást alkalmaztak napi három alkalommal (napi 3x), amit napi négy alkalomra (napi 4x) emeltek két hét után, a toxicitásnak megfelelő csökkentésekkel.

2.A vizsgálati protokollban meghatározott adagolási előírást csak napi két alkalommal (napi 2x) alkalmaztak, a toxicitásnak megfelelő csökkentésekkel.

Az 1. tanulmány nyílt elrendezésű szakaszában az általános válasz rátája 66,7%-ra emelkedett (N = 184). A 2.a tanulmány során a teljes válasz rátája 56,1%-ra emelkedett (N = 99).

Az 1. tanulmányban a 110 reagáló betegből 36 (33%) visszaesett, míg a többiek – 4 kivétellel – még mindig aktív kezelés alatt állnak.

A terápiás válasz rátákat betegenként (elemzési egység) és laesiónként elemezték. A

4. számú táblázat

az egyes laesiók válasz rátáját mutatja be olyan betegeknél, akiket Panretin géllel kezeltek a tanulmány III. fázisában.

4. számú táblázat: Indexelt laesio1 reagálása a betegeknél a tanulmány bevezető vak periódusának első 12 hetében

 

Betegek adott számú index/jelző laesio reagálással (CCR vagy PR)

 

1. tanulmány

 

2. tanulmány

 

Reagálások

Panretin

Vivőanyag

Panretin

Vivőanyag

száma

(N = 134)

(N = 134)

(N = 62)

(N = 72)

Laesiók 2,3

N %4

 

N %4

N %4

 

N %4

Legalább egy

73 (54,5%)

(31,3%)

33 (53,2%)

(29,2%)

Legalább négy

27 (20,1%)

(6,0%)

8 (12,9%)

(2,8%)

1.1. tanulmány, 6 indexelt laesio; 2. tanulmány, legfeljebb 8 indexelt laesio

2.Minden indexelt laesio reagálását külön vizsgálják

3.Azok a laesiók, melyek a tanulmány első 12 hetében reagáltak, a bevezető vak periódusban, igazoltak legalább négy tanulmányi hétre (a reagálás visszaigazolása az 1. tanulmány során vizsgált laesióknál 12 héttel később is történhetett).

4.Százalékos kimutatás, a reagáló laesiókkal rendelkező betegek száma osztva a bevezető vak periódus fázisában részt vevő összes beteg számával.

Egy vizsgálat során a laesiók azon 29%-a, amelyek részleges terápiás választ (PR) mutattak, de nem érték el a teljes klinikai választ (CCR) a kezelés első 12 hetében, a folyamatos kezelés során klinikai teljes reagálást értek el a 12 héten túl. Azoknak a laesióknak előrevetített kezelési időtartama, amelyek először részleges terápiás választ, majd később teljes klinikai választ mutattak, 168 nap volt. Javasolt a Panretin gélt kezdetben legfeljebb 12 hétig alkalmazni. Olyan laesiók esetében, melyek reagáltak a kezelésre ez alatt az idő alatt, folytatható az alkalmazás, feltéve, hogy a javulás folytatódik vagy szinten tartható, és a beteg tolerálja a készítményt. Ha egy laesio komplett javulást mutatott, a Panretin gél további alkalmazása nem szükséges.

A Panretin gélnek szövődményes laesiókra történő alkalmazásáról (pl. nyirokpangás esetén) nincsenek adatok.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

A 9-cis-retinsav plazmakoncentrációját klinikai tanulmányok során vizsgálták a Panretin gél ismételt, naponta többszöri, legfeljebb 60 hétig tartó alkalmazása után olyan betegeknél, akiknek AIDS-hez kapcsolódó KS-bőrlaesiója volt. Ezen betegek egy alcsoportját követték legfeljebb 64 laesio kezelése során (tartomány: 4-64, középérték: 11,5 laesio), maximum 44 héten keresztül (tartomány: 2-44, középérték: 15 hét).

A KS-ben szenvedő betegek ezen csoportjában a mennyiségileg meghatározható 9-cis-retinsav plazmakoncentrációja és a kimutathatóság gyakorisága összehasonlítható volt a gyógyszerkészítmény alkalmazása után a nem kezelt személyekben található természetesen képződő 9-cis-retinsav plazmakoncentrációjával és a kimutathatóság frekvenciájával.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Toxikológia

Egy 28 napos dermális toxikológiai tanulmány keretében három adag alitretinoint (0,01%, 0,05%, vagy 0,5%) adtak patkányoknak topikális gél formájában. Az alkalmazás területén megfigyelt hatások a bőrpír, az epidermis megvastagodása, hámlás és a stratum corneum fellazulása voltak. Klinikai patológiai vizsgálatok jelentős növekedést mutattak az abszolút polimorph magvú leukocyta- és monocytaszámban, a monocyták százalékos arányában, és csökkenést a lymphocyta kvantitatív fehérvérsejt-vérkép százalékában a 29. napon olyan patkányok esetében, melyeket 0,5%-os alitretinoinnal kezeltek. Klinikai kémiai vizsgálatok biológiailag releváns, jelentős növekedést mutattak ki az átlag vérurea-nitrogén (BUN) és alkalikus foszfatáz értékekben nőstények esetében a 28

napos kezelés után. A vérsavó-lipoproteinszint emelkedett mind a hímek, mind a nőstények esetében a 29. napon. Biológiailag releváns haematologiai vagy vérsavkémiai különbségeket nem tapasztaltak a 14 napos időszakot követően. Az átlagos szív-végső testtömeg ráta különbségénél megfigyelt növekedések főként a végső testtömegben megfigyelhető különbségeknek tudhatók be. 0,5%-os alitretinoin géllel való kezelést követően az átlagos plazmakoncentráció a nőstény patkányok esetében általánosan a minimálisan értékelhető mennyiség alatt (5 nmol/l), hím patkányok esetében körülbelül 220 nmol/l volt. A patkányokon mért értékekkel ellentétben a KS-ben szenvedő, Panretin gélt használó betegek 9-cis retinsav plazmakoncentrációja sosem lépte túl a 0,638 ng/ml (2,13 nmol/l) értéket. Ez a szint körülbelül 1/100 része a patkányokon mért átlagos koncentrációnak.

Genotoxicitás

Az alitretinoin genotoxikus potenciálját Ames-teszttel (in vivo egér-micronucleus-analízis), humán lymphocytákban elvégzett kromoszóma-aberratio teszttel és CHO-sejtmutációs teszttel vizsgálták. A gyógyszerkészítmény nem volt genotoxikus.

Carcinogenesis, mutagenesis, fertilitáscsökkenés

Az alitretinoin rákkeltő potenciálját nem vizsgálta tanulmány, azonban megvizsgálták annak mutagenetikus potenciálját, mely során az alitretinoin negatív teszteredményeket mutatott Ames-teszt, az in vivo teszttel egér-micronucleus-analízis, humán lymphocytákban elvégzett kromoszóma- aberratio teszt és CHO-sejtmutációs teszt során.

Teratogenitás

Egy nyulakon végzett, orális dózis-összehasonlító tanulmány során az alitretinoin major fejlődési rendellenességeket okozott a lokális humán dózis 35-szörösének alkalmazásakor. A nyulaknál ez az adag 60-szor magasabb plazmakoncentrációt okozott, mint a legmagasabb mért plazmakoncentráció KS-ben szenvedő betegeknél a Panretin gél helyi alkalmazása után. Major fejlődési rendellenességeket nem tapasztaltak nyulak esetében az emberi lokális dózisok 12-szeresének alkalmazásánál (amely a gél KS-ben szenvedő betegeken történő helyi alkalmazásánál mért legmagasabb plazmakoncentráció 60-szorosa). Ugyanakkor megfigyelhető volt a sternumot érintő fejlődési rendellenességek előfordulásának emelkedése.

Fototoxicitás

Az alitretinoin fototoxicitási potenciálját annak kémiai tulajdonságai és az in vitro teszt egy elemének adatai alapján állapították meg. Az eredmények szerint az alitretinoin elnyeli az UV-tartománybeli fényt és fotoizomerizáció révén más izomerekké (elsődlegesen all-trans-retinsavvá) alakul át. Az alitretinoinról bebizonyosodott, hogy hisztidin és photoprotein megkötése révén enyhe fotoirritáns hatással rendelkezik. Sejtszintű in vitro analízisek során az alitretinoin gyenge fototoxikus potenciált mutatott.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Etanol

Makrogol 400

Hidroxipropilcellulóz

Butil-hidroxitoluol

6.2Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a gyógyszer nem keverhető más gyógyszerekkel. A kezelt KS laesiókon más lokális készítmények használata kerülendő. A Panretin gélt nem szabad DEET-t tartalmazó termékekkel egyszerre használni.

6.3Felhasználhatósági időtartam

Felbontatlan állapotban: 3 év.

Használat során: A megmaradt tubusokat az első felnyitástól számított 90 nap múlva el kell dobni.

6.4Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. A gyógyszer tubusát jól lezárva kell tartani.

Használat után a tubus kupakját vissza kell tenni a tubusra és légmentesen le kell zárni. A Panretin gélt tartalmazó nyitott tubusokat nem szabad 25 C-nál melegebb helyen tárolni, és védeni kell az erős fénytől vagy hőtől (pl. közvetlen napfénytől).

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

A Panretin gél többször felhasználható 60 g-os epoxi réteggel bevont alumínium tubusban kerül forgalomba.

Minden doboz egy tubus gélt tartalmaz.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Bármilyen fel nem használt készítmény, illetve hulladékanyag megsemmisítését a helyi előírások szerint kell végrehajtani.

A Panretin gél alkoholt tartalmaz, nyílt lángtól távol tartandó.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Nagy-Britannia

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA

EU/1/00/149/001

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának: 2000. október 11.

A forgalomba engedély legutolsó megújításának dátuma:

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu/) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája