Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pixuvri (pixantrone dimaleate) – Alkalmazási előírás - L01DB11

Updated on site: 09-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény nevePixuvri
ATC-kódL01DB11
Hatóanyagpixantrone dimaleate
GyártóCTI Life Sciences Limited

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1.A GYÓGYSZER NEVE

Pixuvri 29 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

29 mg pixantronnak megfelelő pixantron-dimaleát injekciós üvegenként.

Feloldást követően a koncentrátum milliliterenként 5,8 mg pixantronnak megfelelő pixantron-dimaleátot tartalmaz.

Ismert hatású segédanyag:

39 mg nátrium injekciós üvegenként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz. Sötétkék liofilizált por.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

A Pixuvri monoterápia formájában a többszörösen relapszáló vagy refrakter agresszív non-Hodgkin B-sejtes limfómában szenvedő (NHL) felnőtt betegek kezelésére javallott. A pixantron-kezelés kedvező hatását nem állapították meg olyan betegeknél, amikor ötöd vagy magasabb vonalbeli kemoterápiaként alkalmazták, a legutolsó terápiára nem reagáló betegeknél.

4.2Adagolás és alkalmazás

A Pixuvri-t olyan orvosoknak kell beadniuk, akik jártasak a daganatellenes szerek alkalmazásában és rendelkezésükre állnak a klinikai, hematológiai és biokémiai paraméterek kezelés közben és után történő rendszeres ellenőrzésére szolgáló felszerelések (lásd 6.6 pont).

Adagolás

A javasolt adag 50 mg/m2 pixantron bázis minden 28 napos ciklus 1., 8. és 15. napján, maximum 6 cikluson át. Figyelem:

Az EU által javasolt adag a hatóanyag (pixantron) bázisra vonatkozik. A betegnél alkalmazandó egyéni dózist az 5,8 mg/ml pixantront tartalmazó feloldott oldat hatáserőssége, valamint az 50 mg/m2-es adagolási javallat alapján kell kiszámítani. Egyes vizsgálatokban és publikációkban a javasolt adagot a só forma (pixantron-dimaleát) alapján adták meg.

Az adagot azonban minden egyes ciklus megkezdése előtt az előző terápiás ciklus óta mért legalacsonyabb vérsejtszám vagy a maximális toxicitás alapján be kell állítani. A betegnek beadandó Pixuvri milligrammban kifejezett mennyiségét a beteg testfelszínének nagysága (BSA) alapján kell meghatározni. A BSA-t a BSA számításra vonatkozó szokásos szabvány alapján kell megadni, és ehhez az egyes ciklusok 1. napján mért testtömeget kell használni.

Elhízott betegek esetében némi elővigyázatosság javasolt, mivel a BSA alapú adagolásra vonatkozó adatok ebben a csoportban nagyon korlátozottak.

Az adag módosítására vonatkozó irányelvek

Az adag módosítását és a következő adagok időzítését klinikai megítélés alapján kell meghatározni a myelosuppressio mértéke és időtartama függvényében. A következő ciklusokban rendszerint a korábbi adag ismételhető, ha a fehérvérsejtszám és a thrombocytaszám visszatért az elfogadható szintre.

Ha bármely ciklus 1. napján az abszolút neutrofilszám (ANC) < 1,0 x 109/l vagy a thrombocytaszám < 75 x 109/l, akkor a kezelés elhalasztása javasolt, amíg az ANC vissza nem tér az ≥ 1,0 x 109/l értékre, a thrombocytaszám pedig ≥ 75 x 109/l értékre.

Az 1. és 2. táblázatban foglaltak útmutatóként szolgálnak az adagolásnak a 28 napos ciklus 8. és 15. napján történő módosításához.

1. táblázat

Az adag hematológiai toxicitás miatti módosítása bármely ciklus 8. és 15. napján

Fokozat

Thrombocytaszám

ANC szám

Az adag módosítása

 

 

 

 

LLN* – 50 x 109/l

LLN – 1,0 x 109/l

Az adag, illetve az ütemezés nem módosul.

 

< 50 – 25 x 109/l

< 1,0 – 0,5 x 109/l

A kezelés elhalasztása, amíg a

thrombocytaszám vissza nem tér ≥ 50 x 109/l

 

 

 

 

 

 

 

értékre, az ANC** pedig ≥ 1,0 x 109/l értékre.

 

 

 

 

 

 

 

A kezelés elhalasztása, amíg a

< 25 x 10

/l

< 0,5 x 10

/l

thrombocytaszám vissza nem tér ≥ 50 x 109/l

 

 

értékre, az ANC** pedig ≥ 1,0 x 109/l értékre.

 

 

 

 

 

 

 

Az adag csökkentése 20%-kal.

* LLN: Lower Limit of the Normal range (A normálérték alsó határa)

**ANC: Abszolút neutrofilszám

2. táblázat

A kezelés módosítása nem hematológiai toxicitás miatt

Toxicitás

Módosítás

 

 

Bármilyen 3. vagy 4. fokozatú, gyógyszerrel

A kezelés elhalasztása, amíg a toxicitás

összefüggő nem cardialis toxicitás, kivéve

1. fokozatúra nem enyhül.

hányinger vagy hányás

Az adag csökkentése 20%-kal.

Bármilyen NYHA III vagy IV*

A kezelés elhalasztása és monitorozás, az állapot

megszűnéséig. Mérlegelje a kezelés

cardiovascularis toxicitás vagy nem múló

megszakítását, ha a BKEF** csökkenése a

BKEF** csökkenés

kiindulási értékhez képest ≥ 15%.

 

* NYHA: New York Heart Association (New York-i Kardiológiai Társaság)

** BKEF: Bal kamrai ejekciós frakció

Speciális populációk Gyermekek és serdülők

A Pixuvri biztonságosságát és hatásosságát 18 évnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Idősek

Idős betegeknél (≥ 65 év) nincs szükség külön adagmódosításra.

Vesekárosodás

A Pixuvri biztonságosságát és hatásosságát károsodott veseműködésű betegek esetében nem igazolták. A normálérték felső határának (ULN) 1,5-szeresét meghaladó szérum kreatininszintű betegeket kizárták a randomizált vizsgálatból. Így a Pixuvri óvatosan alkalmazandó a vesekárosodásban szenvedő betegeknél.

Májkárosodás

A Pixuvri biztonságosságát és hatásosságát károsodott májműködésű betegeknél nem igazolták. A Pixuvri óvatosan alkalmazandó az enyhe vagy közepesen súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél. A Pixuvri alkalmazása nem ajánlott súlyos excretoricus májkárosodásban szenvedő betegeknél (lásd 4.3 pont).

Rossz teljesítmény státuszú betegek

Jelenleg nem áll rendelkezésre információ a biztonságossággal és hatásossággal kapcsolatban rossz teljesítmény státuszú betegeknél (ECOG > 2). Az ilyen betegek kezelésénél óvatosan kell eljárni.

Az alkalmazás módja

A Pixuvri kizárólag intravénásan alkalmazható. Az intrathecalis alkalmazás biztonságosságát nem igazolták.

A Pixuvri lassú intravénás infúzióban történő alkalmazásra szolgál, beépített szűrővel (minimum 60 percen át), kizárólag 5 ml 9 mg/ml-es (0,9%-os) nátrium-klorid oldatos injekcióban való feloldás és 9 mg/ml-es (0,9%-os) nátrium-klorid oldatos injekcióval 250 ml-es végleges térfogatra történő tovább hígítás után.

A gyógyszer alkalmazás előtti feloldására és hígítására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

4.3Ellenjavallatok

-A pixantron-dimaleáttal vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység;

-Élő vírusokat tartalmazó oltóanyaggal történő immunizálás;

-Jelentős myelosuppressio;

-Súlyos kóros májműködés.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Az első Pixuvri-kezelést minden esetben a vérkép, a szérum összbilirubin-, összkreatininszint és a szívműködés balkamrai ejekciós frakció (BKEF) mérésével történő alapos kiindulási vizsgálatának kell megelőznie.

Myelosuppressio

Súlyos myelosuppressio alakulhat ki. A Pixuvri-val kezelt betegeknél nagy valószínűséggel jelentkezik myelosuppressio (neutropenia, leukopenia, anaemia, thrombocytopenia és lymphopenia), amelynek legjellemzőbb tünete a neutropenia. A javasolt adagolással és ütemezéssel a neutropenia általában átmeneti, és az 1., 8. és 15. napon történő adagolást követően 15-22 nappal éri el a mélypontját, és rendszerint a 28. napra áll helyre.

A vérkép gondos ellenőrzése szükséges, beleértve a leukocyta-, vörösvértest-, vérlemezke- és abszolút neutrofilszámot. Az általános és az European Society for Medical Oncology (ESMO) irányelveknek megfelelően rekombináns haemopoeticus növekedési faktorok adhatók. Mérlegelni kell az adag módosítását (lásd 4.2 pont).

Cardiotoxicitás

A szívműködés megváltozása, így csökkent BKEF vagy halálos kimenetelű pangásos szívelégtelenség fordulhat elő a Pixuvri-kezelés közben vagy után.

Az aktív vagy lappangó szív- és érrendszeri betegség, a korábbi kezelés antraciklinekkel vagy antracéndionokkal, illetve a mediastinum területét érintő korábbi vagy egyidejű sugárkezelés vagy cardiotoxikus gyógyszerek egyidejű alkalmazása megnövelheti a cardiotoxicitás kockázatát. A Pixuvri alkalmazása mellett a szívbetegség kockázati tényezőinek fennállásától vagy hiányától függetlenül is felléphet cardiotoxicitás

A szívbeteg vagy rizikófaktorokkal rendelkező betegeknél, például akiknek a kiindulási BKEF-értéke többszörösen kapuzott radionuklid (MUGA) szkenneléssel 45% alatt van, azoknál, akik klinikailag jelentős szív- és érrendszeri elváltozásokat (NYHA III vagy IV stádiumnak megfelelő) mutatnak, akik myocardialis infarctuson estek át az elmúlt 6 hónapban, akik súlyos szívritmuszavarban, nem megfelelően kezelt magas

vérnyomásban, nem megfelelően kezelt anginában szenvednek vagy 450 mg/m2 kumulatív adagot meghaladó

doxorubicint vagy annak megfelelő készítményt kapnak, a Pixuvri-kezelés megkezdése előtt alaposan mérlegelni kell a kockázatokat és az előnyöket.

A szívműködést a Pixuvri-kezelés megkezdése előtt, és azt követően rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a kezelés alatt cardiotoxicitás jelentkezik, akkor mérlegelni kell a Pixuvri-kezelés folytatásának kockázatait és előnyeit.

Másodlagos malignitás

Az olyan hematológiai malignitások, mint az akut myeloid leukaemia (AML) vagy a myelodysplasiás szindróma (MDS) kialakulása az antraciklin-kezelés és más topoizomeráz II-gátlók alkalmazásának ismert kockázata. A másodlagos rákos megbetegedések, ideértve az AML-t és MDS-t is, a Pixuvri-kezelés alatt vagy azt követően is megjelenhetnek.

Fertőzés

Fertőzések, így pneumonia, cellulitis, bronchitis és sepsis előfordulásáról számoltak be a klinikai vizsgálatok során (lásd 4.8 pont). A fertőzések kórházi kezelést igényeltek, szeptikus sokkot és halálozást okoztak. A neutropeniás betegek hajlamosabbak a fertőzésekre, bár a klinikai vizsgálatokban nem növekedett meg az atípusos, nehezen kezelhető fertőzések, például a szisztémás gombás fertőzések vagy az opportunista fertőzések, mint például a Pneumocystis jiroveci fertőzés incidenciája.

A Pixuvri nem adható aktív, súlyos fertőzésben szenvedő betegeknek, illetve olyanoknak, akiknek kórtörténetében kiújuló vagy krónikus fertőzések vagy olyan kórállapotok szerepelnek, amelyek súlyos fertőzésre hajlamosítanak.

Tumor lysis szindróma

A pixantron a fokozott purin katabolizmus következtében hyperuricaemiát okozhat, ami a daganatos sejtek gyógyszer okozta gyors szétesése miatt alakul ki (tumor lysis szindróma), és az

elektrolit-háztartás zavaraihoz vezethet, ami vesekárosodást eredményezhet. A vér húgysavszintjét, kálium-, kalcium-foszfát- és kreatininszintjét a kezelés után ellenőrizni kell azoknál a betegeknél, akiknél nagy a tumor lysis kockázata (emelkedett LDH, nagy térfogatú daganat, magas kiindulási húgysavszint vagy szérum foszfátszint). A hyperuricaemia megelőzésére alkalmazott rehidrálás, a vizelet lúgosítása és allopurinollal vagy más szerekkel végzett prophylaxis minimálisra csökkentheti a tumor lysis szindróma esetleges szövődményeit.

Immunizálás

A Pixuvri-terápia alatt alkalmazott oltás hatástalan lehet. Az élő vírust tartalmazó vakcinákkal történő oltás a Pixuvri-terápiával összefüggő immunszuppresszió miatt ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

Extravasatio

Ha extravasatio fordul elő, akkor a beadást azonnal le kell állítani, és egy másik vénába újra kell indítani. Mivel a Pixuvri-nak nincs hólyaghúzó hatása, ez csökkenti az extravasatiót követő lokális reakció kockázatát.

Fényérzékenységi reakciók megelőzése

A fényérzékenység egy in vitro és in vivo nem klinikai adatokon alapuló potenciális kockázat, és a klinikai vizsgálati programban nem számoltak be megerősített esetekről. Óvintézkedésként a betegek számára javasolt a napfény elleni megfelelő védekezés, beleértve a fényvédő ruházat viselése és a fényvédő krém használata. Mivel a gyógyszer okozta fényérzékenységi reakciók többségét az UV-A tartományba eső hullámhosszak okozzák, az UV-A sugarakat hatékonyan megkötő fényvédő krém ajánlott.

Kontrollált nátriumdiétán lévő betegek

A készítmény hígítás után 1000 mg (kb. 43 mmol) per adag nátriumot tartalmaz, amit kontrollált nátrium diéta esetén figyelembe kell venni.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Embereknél nem számoltak be gyógyszerkölcsönhatásról, és gyógyszer-interakciós vizsgálatokat embereknél nem végeztek.

In vitro gátlási vizsgálatok

A leggyakoribb humán citokrom P450 izoenzimekkel (így CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 és 3A4) végzett in vitro vizsgálatokban a CYP1A2 és CYP2C8 lehetséges kevert típusú gátlását figyelték meg, amely klinikailag jelentős lehet. Egyéb klinikailag releváns kölcsönhatást nem figyeltek meg a CYP450 izoenzimekkel.

Teofillin: amikor a szűk terápiás indexű teofillinnel együtt alkalmazzák, amely elsősorban a CYP1A2 izoenzimen metabolizálódik, fennáll az elméleti lehetősége, hogy ezen szubsztrát koncentrációja megnő és teofillin toxicitást eredményez. A teofillin-szinteket közvetlenül a Pixuvri-val egyidejű terápia megkezdése utáni hetekben gondosan ellenőrizni kell.

A warfarin részben a CYP1A2 enzimen metabolizálódik, ezért elméletileg problémás lehet ennek a gyógyszernek az egyidejű alkalmazása, és a metabolizmusára gyakorolt gátló hatás esetlegesen befolyásolhatja a gyógyszer kívánt hatását. A véralvadási paramétereket, különösen a nemzetközi normalizált arányt (INR) közvetlenül a Pixuvri-val egyidejűleg alkalmazott terápia megkezdése utáni napokban ellenőrizni kell.

Az amitriptilin, haloperidol, klozapin, ondánszetron és propranolol a CYP1A2 enzimen metabolizálódnak, ezért elméletileg fennáll a veszélye annak, hogy a Pixuvri megnövelheti ezeknek a gyógyszereknek a vérszintjét.

Bár a pixantron CYP2C8-gátló hatásának kockázatát még nem sikerült megerősíteni, óvatosan kell eljárni, amikor olyan anyagokkal együtt alkalmazzák, amelyek a CYP2C8 enzimen metabolizálódnak, pl. a repaglinid, a roziglitazon vagy a paklitaxel, például ellenőrizni kell ezek mellékhatásainak jelentkezését.

In vitro vizsgálatokban azt találták, hogy a pixantron a P-gp/BRCP és OCT1 membrán transzport fehérjék szubsztrátja, és azok az anyagok, amelyek ezeket a transzportereket gátolják, potenciálisan csökkentik a pixantron májba történő felvételét és kiválasztásának hatékonyságát. A vérképet gondosan ellenőrizni kell, ha olyan szerekkel adják együtt, amelyek gátolják ezeket a transzportereket, ilyen például a ciklosporin A vagy a takrolimusz, amelyeket gyakran alkalmaznak a krónikus graft-versus-host betegség kezelésére, valamint a HIV- ellenes ritonavir, szakvinavir vagy nelfinavir.

Emellett óvatosan kell eljárni, amikor a pixantront folyamatosan efflux transzport induktorokkal, például rifampicinnel, karbamazepinnel és glükokortikoidokkal adják együtt, mivel a szisztémás expozíció csökkenésének következtében a pixantron kiválasztása fokozódhat.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Fogamzóképes korban lévő nők

A fogamzóképes korban lévő nőket és partnereiket fel kell világosítani, hogy kerülniük kell a terhességet.

A nőknek és férfiaknak hatékony fogamzásgátlás kell alkalmazniuk a kezelés alatt és további 6 hónapig azt követően.

Terhesség

A pixantron terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem áll rendelkezésre információ. Állatkísérletek során reproduktív toxicitást igazoltak (lásd 5.3 pont).

A Pixuvri alkalmazása nem javallt terhesség alatt és olyan fogamzóképes korú nők esetén, akik nem alkalmaznak fogamzásgátlást.

Szoptatás

Nem ismert, hogy a Pixuvri/metabolitjai kiválasztódnak-e a humán anyatejbe.

Az újszülött gyermekekre/csecsemőkre nézve a kockázatot nem lehet kizárni.

A Pixuvri alkalmazásának ideje alatt a szoptatást fel kell függeszteni.

Termékenység

A Pixuvri 0,1 mg/kg/nap adagokban történő ismételt alkalmazása után kutyáknál dózisfüggő hereatrophiát észleltek. Ezt a hatást embereknél nem értékelték. Az ebbe a dezoxiribonukleinsav (DNS) károsító gyógyszercsoportba tartozó más szerekhez hasonlóan a Pixuvri károsíthatja a termékenységet. Bár a termékenységre gyakorolt hatást nem erősítették meg, óvintézkedésként fel kell világosítani a férfi betegeket, hogy a kezelés alatt és azt követően még 6 hónapig alkalmazzanak fogamzásgátlást (lehetőleg mechanikus módszert), így biztosítva az új hímivarsejtek érését. A tartós terméketlenség kockázatának elkerülése érdekében mérlegelni kell a spermabank igénybevételét.

4.7A készí tmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nem ismert, hogy a Pixuvri befolyásolja-e a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

4.8Nemkí vánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

A Pixuvri biztonságosságát 407 betegnél értékelték.

A leggyakoribb toxicitás a myelosuppressio, különösen a neutrophil sejtvonalon. Bár a klinikai következményekkel járó súlyos myelosuppressio előfordulási gyakorisága viszonylag alacsony, a Pixuvri-val kezelt betegeket a vérkép és különösen a neutropenia gyakori vizsgálatával gondosan ellenőrizték. A súlyos fertőzések előfordulási gyakorisága alacsony volt, és egyáltalán nem figyeltek meg az immunrendszer legyengülése miatt kialakult opportunista fertőzést. Bár a krónikus szívelégtelenség formájában megnyilvánuló cardiotoxicitás előfordulása alacsonyabbnak tűnik az olyan gyógyszereknél vártnál, mint az antraciklinek, a szubklinikai mértékű cardiotoxicitás megállapítása érdekében a BKEF MUGA szkennel vagy ECHO vizsgálattal végzett monitorozása javasolt. A pixantronnal kapcsolatos tapasztalatok azokra a betegekre korlátozódnak, akiknek BKEF értékük 45% vagy afölötti, és a legtöbb betegnél ez az érték 50% vagy afölötti. A Pixuvri súlyosabb szívbetegeknél történő alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok korlátozottak, és csak egy klinikai vizsgálat keretein belül lehet ezt elvégezni. Az egyéb toxicitás, például a hányinger, hányás és hasmenés általában nem gyakori, enyhe, reverzibilis, kezelhető és várható a citosztatikumokkal kezelt betegeknél. A máj- vagy veseműködésre gyakorolt hatás minimális vagy egyáltalán nincs is.

Amellékhatások táblázatba foglalt felsorolása

APixuvri-val kapcsolatban jelentett gyógyszer-mellékhatások az összes lezajlott vizsgálatból származó végleges adatok. A mellékhatásokat az alábbi, 3. sz. táblázat tartalmazza, MedDRA szervrendszerenkénti csoportosításban és gyakoriság szerint nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 – <1/10), nem gyakori (≥1/1000 – <1/100), ritka (≥ 1/10 000 – < 1/1000), nagyon ritka (< 1/10 000), nem ismert (a rendelkezésre álló adatok alapján nem megítélhető). Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.

3. táblázat

A Pixuvri-val végzett befejezett vizsgálatokban jelentett Pixuvri-val összefüggő gyógyszer-mellékhatások, gyakoriság szerint

Szervrendszerenkénti

Gyakoriság

 

Nemkívánatos hatások, mellékhatások

csoportosítás

 

 

 

 

 

Gyakori

 

Neutropeniás fertőzés, légúti fertőzés, fertőzés

Fertőző betegségek és

Nem

 

Bronchitis, candidiasis, cellulitis, herpes zoster,

parazitafertőzések

 

meningitis, körömfertőzés, a száj gombás

 

gyakori

 

fertőzése, ajakherpesz, pneumonia, salmonella

 

 

 

gastroenteritis, szeptikus sokk

Jó-, rosszindulatú és nem

Nem

 

A daganat progressziója

meghatározott daganatok

 

 

Másodlagos malignitás (ideértve az AML-ról és

(beleértve a cisztákat és

gyakori

 

 

MDS-ról szóló jelentéseket is)

polipokat is)

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

Nagyon

 

Neutropenia, leukopenia, lymphopenia, anaemia,

nyirokrendszeri betegségek és

gyakori

 

thrombocytopenia

 

 

3. táblázat

A Pixuvri-val végzett befejezett vizsgálatokban jelentett Pixuvri-val összefüggő gyógyszer-mellékhatások, gyakoriság szerint

Szervrendszerenkénti

Gyakoriság

Nemkívánatos hatások, mellékhatások

csoportosítás

 

 

tünetek*

Gyakori

Febrilis neutropenia, vérképzőszervi zavar

 

 

Nem

Csontvelő-elégtelenség, eosinophilia

 

gyakori

 

 

Immunrendszeri betegségek és

Nem

A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység

tünetek

gyakori

 

Anyagcsere- és táplálkozási

Gyakori

Anorexia, hypophosphataemia

Nem

 

betegségek és tünetek

Hyperuricaemia, hypocalcaemia, hyponatraemia

 

gyakori

 

Pszichiátriai kórképek

Nem

Szorongás, insomnia, alvászavar

gyakori

 

 

Idegrendszeri betegségek és

Gyakori

Ízérzékelési zavar, paraesthesia, fejfájás, somnolentia

Nem

 

tünetek

Szédülés, letargia

 

gyakori

 

Szembetegségek és szemészeti

Gyakori

Conjunctivitis

Nem

 

tünetek

Száraz szem, keratitis

 

gyakori

 

A fül és az egyensúly-érzékelő

Nem

Vertigo

szerv betegségei és tünetei

gyakori

 

 

Gyakori

Bal kamrai funkciózavar, szívbetegség, pangásos

Szívbetegségek és a szívvel

szívelégtelenség, Tawara-szár blokk, tachycardia

 

kapcsolatos tünetek*

Nem

Arrhythmia

 

gyakori

 

 

Érbetegségek és tünetek

Gyakori

Sápadtság, véna elszíneződése, hypotonia

Nem

Vénás zavar

 

gyakori

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi és

Gyakori

Dyspnoe, köhögés

mediastinalis betegségek és

 

 

Nem

Mellkasi folyadékgyülem, pneumonitis, rhinorrhoea

tünetek

gyakori

 

 

Nagyon

Hányinger, hányás

 

gyakori

Emésztőrendszeri betegségek és

 

Gyakori

Stomatitis, hasmenés, székrekedés, hasi fájdalom,

tünetek

 

szájszárazság, dyspepsia

 

Nem

Oesophagitis, orális paraesthesia, rectalis

 

gyakori

haemorrhagia

Máj- és epebetegségek, illetve

Nem

Hyperbilirubinaemia

tünetek

gyakori

 

3. táblázat

 

 

A Pixuvri-val végzett befejezett vizsgálatokban jelentett

Pixuvri-val összefüggő gyógyszer-mellékhatások, gyakoriság szerint

Szervrendszerenkénti

Gyakoriság

Nemkívánatos hatások, mellékhatások

csoportosítás

 

 

 

Nagyon

A bőr elszíneződése, alopecia

 

gyakori

A bőr és a bőr alatti szövet

 

Gyakori

Erythema, körömbetegség, pruritus

betegségei és tünetei*

Nem

Éjszakai verejtékezés, petechiák, macularis kiütés,

 

 

gyakori

bőrfekély

 

Gyakori

Csontfájdalom

A csont- és izomrendszer, valamint

Nem

Arthralgia, arthritis, hátfájás, izomgyengeség,

a kötőszövet betegségei és tünetei

musculoskeletalis eredetű mellkasi fájdalom, a

 

gyakori

vázizmok merevsége, nyakfájás, végtagfájdalom

 

 

 

 

 

 

Nagyon

Chromaturia

 

gyakori

Vese- és húgyúti betegségek és

 

Gyakori

Proteinuria, haematuria

tünetek

Nem

Oliguria

 

 

gyakori

 

 

A nemi szervekkel és az emlőkkel

Nem

Spontán erekció

kapcsolatos betegségek és tünetek

gyakori

 

 

 

 

 

Nagyon

Általános gyengeség

 

gyakori

Általános tünetek, az alkalmazás

 

Gyakori

Kimerültség, nyálkahártya-gyulladás, láz, mellkasi

helyén fellépő reakciók

fájdalom, oedema

 

 

Nem

Hidegrázás, hűvösség, lokális reakció az injekció

 

gyakori

beadás helyén

 

Gyakori

Emelkedett alanin-aminotranszferáz, emelkedett

 

aszpartát-aminotranszferáz, emelkedett alkalikus

 

 

foszfatáz és kreatinin a vérben

Laboratóriumi és egyéb

 

Emelkedett bilirubinszint a vizeletben, emelkedett

 

foszforszint a vérben, emelkedett

vizsgálatok eredményei

Nem

karbamid nitrogénszint a vérben,

 

 

gyakori

emelkedett gamma-glutamil-

 

 

transzferáz szint, emelkedett

 

 

neutrophilszám, csökkent testtömeg

 

 

 

*Alábbiakban ismertetett mellékhatások

 

 

Egyéb mellékhatások leírása

Hematológiai toxicitás és a neutropenia szövődményei

A hematológiai toxicitások a megfigyelt leggyakoribb toxicitások, de általában egyszerűen kezelhetők immunstimulánsokkal és szükség szerint transzfúzióval. Bár a randomizált vizsgálatokban a Pixuvri-t kapó betegek körében gyakoribb volt a 3-4. fokú neutropenia, ez az esetek többségében szövődménymentes és nem kumulatív volt, és kevés esetben járt együtt febrilis

neutropeniával vagy fertőzésekkel. Fontos, hogy nem volt rutinszerűen szükség növekedési faktorokra, és a vörösvértest és thrombocyta transzfúzió nem volt gyakori. (Lásd 4.4 pont).

Cardiotoxicitás

A PIX 301 vizsgálatban 13 betegnél (19,1%) fordult elő csökkent ejekciós frakció a Pixuvri-csoportban. Tizenegy, Pixuvri-kezelést kapó betegnél ezek az események 1-2. fokúak voltak, 2 betegnél pedig 3. fokúak. Ezek az események átmenetiek voltak, és nem voltak összefüggésben a Pixuvri adagjával. Hat, Pixuvri-kezelést kapó betegnél (8,8%) fordult elő szívelégtelenséggel összefüggő esemény (MedDRA kifejezés: szívelégtelenség és pangásos szívelégtelenség) (2 betegnél 1-2. fokú, 1 betegnél 3. fokú, 3 betegnél 5. fokú). Három, Pixuvri- kezelést kapó betegnél (4,4%) fordult elő tachycardia,9 arrhythmia, sinus tachycardia vagy bradycardia.

Kiinduláskor javasolt elvégezni a szívműködés vizsgálatát MUGA- vagy ECHO-vizsgálattal, különösen a cardiotoxicitás kockázatának fokozottan kitett betegeknél. A BKEF ismételt MUGA- vagy ECHO-vizsgálata mérlegelendő rizikótényezőkkel rendelkező betegeknél, például kumulatív antraciklin-expozíció vagy jelentős, már fennálló szívbetegség esetén. (Lásd 4.4 pont)

Egyéb gyakori toxicitások

A bőr elszíneződése és a chromaturia a Pixuvri alkalmazásának ismert mellékhatásai, amelyek a vegyület (kék) színe miatt alakulnak ki. A bőr elszíneződése általában néhány nap vagy hét alatt megszűnik, ahogy a gyógyszer a szervezetből kiürül.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

A Pixuvri túladagolásáról nem érkeztek bejelentések.

Egyszeri, legfeljebb 158 mg/m2 pixantron adagot alkalmaztak a dózisemelő klinikai vizsgálatokban, a dózisfüggő toxicitás jelei nélkül.

Túladagolás esetén szupportív kezelés javasolt.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Daganatellenes szerek, antraciklinek és rokon vegyületek. ATC kód: L01DB11

Hatásmechanizmus

A Pixuvri hatóanyaga, a pixantron, egy citotoxikus aza-antracéndion.

Az engedélyezett antraciklinekkel (doxorubicin és egyéb) és antracéndionokkal (mitoxantron) ellentétben a pixantron csak enyhén gátolja a topoizomeráz II-t. Emellett az antraciklinekkel és antracéndionokkal ellentétben a pixantron közvetlenül alkilezi a DNS-t, stabil DNS-adduktumokat és kettős-lánc töréseket hozva létre. Ezenkívül, mivel a gyűrűs szerkezetbe beépülő nitrogén heteroatomot tartalmaz, keton-csoportokat viszont nem, a pixantron kevésbé hajlamos a reaktív oxigéngyökök képzésére, a vas megkötésére és alkohol metabolitok képzésére, amelyekről úgy vélik, hogy az antraciklinek cardiotoxicitását okozzák. Ennek az egyedülálló szerkezetnek köszönhetően a pixantron állati modellekben minimális cardiotoxicitást mutatott a doxorubicinhez és a mitoxantronhoz képest.

A fázis I vizsgálatok és a kombinált rezsim (fázis I/II ) átfogó retrospektív populációs PK/PD elemzése igazolta, hogy a progressziómentes túlélés és a 2-3. fokú neutropenia a Pixuvri-expozícióval álltak összefüggésben.

Klinikai hatásosság és biztonságosság

A Pixuvri-monoterápia hatásosságát és biztonságosságát egy multicentrikus, randomizált, aktív kontrollos vizsgálatban értékelték relapszáló vagy refrakter agresszív NHL-ben szenvedő betegeknél, akik már legalább két korábbi terápiában részesültek (PIX301). Ebben a vizsgálatban 140 beteget randomizáltak (1:1) Pixuvri- kezelésre vagy a kutató által kiválasztott, egyetlen gyógyszerrel végzett kemoterápiára a komparátor karon. A betegek demográfiai adatai és a kiindulási betegség-jellemzők megfelelően kiegyensúlyozottak voltak a kezelési csoportok között, és nem figyeltek meg statisztikailag szignifikáns különbségeket. A teljes vizsgálatot tekintve a betegek medián életkora 59 év volt, 61%-uk volt férfi, 64%-uk fehér, 76%-uk az Ann Arbor-i osztályozás szerinti III./IV. stádiumú betegségben szenvedett a vizsgálat megkezdésekor, 74%-uk esetében a kiindulási nemzetközi prognosztikai index (International Prognostic Index – IPI) pontszáma 2 vagy magasabb volt, és 60%-uk kapott korábban 3 vagy több esetben kemoterápiát. A köpenysejtes lymphomában szenvedő betegeket nem választották be a pivotális vizsgálatba10. A PIX 301 csoportban lévő betegeknél feltétel volt, hogy

érzékenyek legyenek a korábbi antraciklin terápiára (igazolt vagy nem igazolt teljes remisszió (CR) vagy részleges remisszió (PR)).

A korábban rituximabbal kezelt betegekre vonatkozóan korlátozott számú adat áll rendelkezésre (a Pixuvri- karon 38, a komparátor karon 39 ilyen beteg volt).

A tumorválaszt a kezelési beosztást nem ismerő, független központi értékelő bizottság értékelte az NHL- re vonatkozó válaszkritériumok standardizálására kialakított nemzetközi egyezmény szerint. A Pixuvri- kezelést kapó betegeknél szignifikánsan magasabb volt a teljes válaszok és a nem igazolt teljes válaszok (CR/CRu) aránya, és magasabb volt az objektív válaszok (ORR) aránya, a komparátor csoporthoz képest (lásd 4. táblázat).

4. táblázat

A válaszok összefoglalása a független értékelő bizottság szerint (ITT populáció)

 

A kezelés befejezése

 

A vizsgálat befejezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pixuvri

Komparátor

P-érték

Pixuvri

Komparátor

P-érték

 

(n = 70)

(n = 70)

 

(n = 70)

(n = 70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR/CRu

(20,0%)

(5,7%)

0.021

17 (24,3%)

5 (7,1%)

0,009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

(11,4%)

(0%)

 

11 (15,7%)

0 (0,0%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRu

(8,6%)

(5,7%)

 

6 (8,6%)

5 (7,1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORR (CR, CRu és PR)

(37,1%)

10 (14,3%)

0,003

28 (40,0%)

10 (14,3%)

0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APixuvri- és a komparátor kemoterápiás csoportokban kapott arányok összevetésére a Fisher-féle egzakt

APixuvri-val kezelt betegeknél a progressziómentes túlélés 40%-os javulást mutatott a komparátorral kezelt betegekhez képest; a medián progressziómentes túlélés (progression-free survival, PFS) 2,7 hónappal hosszabb volt (relatív hazárd (HR) = 0,60; lograng p = 0,005) (lásd alább az 1. ábrát).

APixuvri-kezelést kapó betegeknél a medián teljes túlélés 2,6 hónappal hosszabb volt, mint a komparátorral kezelt betegeknél (HR = 0,79; lograng p = 0,25) (lásd alább a 2. ábrát).

1. ábra

PIX301 Progressziómentes túlélés - a vizsgálat befejezése

valószínűségetúlélés

 

 

Pixantron

Komparátor

 

 

 

 

 

 

N = 70

N = 70

 

Esemény (PD vagy halál)

58 (83%)

64 (91%)

 

Medián PFS (hónap)

5,3 (2,3; 6,2)

2,6 (1,9; 3,5)

progressziómentesA

 

 

logrank p-érték = 0,005

HR = 0,60 (95% CI 0,42; 0,86)

Pixantron

Komparátorok

A randomizálástól eltelt idő (hónap)

2. ábra

PIX 301 Teljes túlélés -- a vizsgálat befejezése

 

 

Pixantron

Komparátor

 

 

 

N = 70 N = 70

valószínűsége

Esemény (halál)

47 (67%)

52 (74%)

Medián OS (95% CI)

10,2 (6,4; 15,7)

7,6 (5,4; 9,3)

 

 

 

logrank p-érték= 0,251

túlélés

 

HR = 0,79 (95% CI 0,53; 1,18)

 

Pixantron

 

 

 

 

Teljes

Komparátorok

 

 

 

 

 

A randomizálástól eltelt idő (hónap)

Az előzőleg rituximab-kezelést kapó betegeknél a Pixuvri-kezelés a komparátorhoz képest további előnyökkel járt az általános válaszarány tekintetében (31,6% a Pixuvri-val, illetve 17,9% a komparátorral) és a medián progressziómentes túlélés tekintetében (3,3 hónap a Pixuvri-val, illetve 2,5 hónap az összehasonlító szerrel). A Pixuvri előnyét azonban nem igazolták, amikor ötöd- vagy magasabb vonalbeli terápiaként alkalmazták az utolsó kezelésre nem reagáló betegeknél, és e betegcsoport vonatkozásában nagyon korlátozott számú adat áll rendelkezésre.

Gyermekek

Az Európai Gyógyszerügynökség a 6 hónapos kor alatti csecsemőknél eltekint a Pixuvri vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségétől azon az alapon, hogy az NHL ebben a meghatározott gyermekgyógyászati alcsoportban nem fordul elő.

Az Európai Gyógyszerügynökség a 6 hónapostól 18 éves korig terjedő betegcsoportnál halasztást engedélyez a Pixuvri vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségétől (lásd 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk).

Ezt a gyógyszert „feltételes jóváhagyással” engedélyezték, ami azt jelenti, hogy a gyógyszerre vonatkozóan további adatokat kell benyújtani.

Az Európai Gyógyszerügynökség legalább évente felülvizsgálja az erre a gyógyszerre vonatkozó új információkat, és szükség esetén módosítja az alkalmazási előírást.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás

Intravénás alkalmazás után a pixantron plazmakoncentrációja az infúzió végére elérte a maximális értéket, majd poliexponenciálisan csökkent. A Pixuvri farmakokinetikája a 3 mg/m2 –105 mg/m2 dózistartományban dózisfüggő volt, és nem figyeltek meg jelentős eltérést, amikor a gyógyszert monoterápiában vagy kombinációs vizsgálatokban alkalmazták. Monoterápiában az átlagos expozíció a következőképpen alakult:

Pixuvri dózis (mg/m2)

Betegek száma

AUC (0-24 h) (ng h/ml)

982 115

1727 474

A populációs PK adatok elemzéséből az 50 mg/m2 pixantron céldózis esetén a medián

28 napos ciklus expozíció 6320 ng h/ml volt (90%-os CI, 5990 – 6800 ng h/ml), 3 dózis/4 hetes ciklus esetén.

Eloszlás

A Pixuvri nagy, 25,8 l eloszlási térfogattal rendelkezik, és körülbelül 50%-ban kötődik a plazmafehérjékhez.

Biotranszformáció

A pixantron fő biotranszformációs termékei az acetilezett metabolitok. In vitro azonban a pixantron acetilezett metabolitokká alakulása a NAT1 vagy NAT2 útján nagyon korlátozott. Az emberi vizeletben a vegyület főként változatlan formában ürült, és csak nagyon kis mennyiségű I. és II. fázisban acetilezett metabolit volt kimutatható. Ezért úgy tűnik, hogy a metabolizmus nem lényeges útvonal a pixantron kiürülésében. Az acetilezett metabolitok farmakológiailag inaktívak és metabolikus szempontból stabilak voltak.

Elimináció

A pixantron közepes-nagy teljes plazma clearnce-e 72,7 l/óra, és alacsony renális kiválasztása a beadott dózis kevesebb, mint 10%-ának kiürüléséért felelős 0 – 24 óra között. A terminális felezési idő 14,5 –

44,8 óra, amelynek átlagos értéke 23,3 8,0 (n = 14, CV = 34%), medián értéke pedig 21,2 óra. A renális clearance korlátozott részvételének köszönhetően a plazma clearance főként nem renális úton történik. A Pixuvri a májban metabolizálódhat, és/vagy az epével választódhat ki. Mivel a metabolizmus korlátozottnak tekinthető, a legfőbb eliminációs útvonal a változatlan pixantron epével történő kiválasztása. A hepaticus clearance a hepaticus plazmaáramlást közelíti, ami magas hepaticus kiválasztási arányra, és így az eredeti hatóanyag eredményes eliminációjára utal. A pixantron májba történő felvételét feltehetőleg az OCT1 aktív transzporterek, az epébe történő kiválasztást pedig a P-gp és a BCRP mediálják.

A pixantron in vitro gyengén vagy egyáltalán nem gátolta a P-gp, a BCRP és a BSEP transzport mechanizmust.

A pixantron gátolta az OCT1 által mediált metformin transzportot in vitro, de a klinikailag releváns koncentrációkban in vivo várhatóan nem gátolja az OCT1-et.

A pixantron az OATP1B1 és az OATP1B3 felvétel transzporterek gyenge gátlója volt in vitro.

Linearitás/nem-linearitás

A pixantron farmakokinetikája széles dózistartományban, 3 mg/m2 és 105 mg/m2 között bizonyítottan lineáris.

Farmakokinetikai/farmakodinámiás összefüggés(ek)

Összefüggést figyeltek meg a pixantron plazma-expozíciója és a neutrophilszám között.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A Pixuvri 29 mg/kg-os és 38 mg/kg-os dózisú, egyszeri intravénás alkalmazása után azonnali elhullást

figyeltek meg egereknél (114 mg/m2, LD10). A fehérvérsejtek- és vörösvértestek számának csökkenését és a csontvelő, a lép, a vese és a herék elváltozásait figyelték meg. Hasonló

eredményekről számoltak be patkányok és kutyák esetében 116 mg/m2 adagok mellett. Kutyáknál közvetlenül a kezelés után tachycardia és elektrokardiográfiás (EKG) elváltozások fordultak elő.

Egerekkel, patkányokkal és kutyákkal végzett ismételt dózistoxicitási vizsgálatokban legfőképpen myelotoxicitást, nephrotoxicitást (a kutyákat kivéve) és herekárosodást figyeltek meg.

Kutyáknál a 0,5 – 0,9 mg/kg-os dózisban 6 ciklusban adott Pixuvri nem okozott elhullást vagy súlyos klinikai tüneteket, így EKG vagy testsúlyváltozásokat sem. A hímek érzékenyebbek voltak a kezelésre, azaz náluk jobban csökkent a fehérvérsejtek és a thrombocyták száma (reverzibilis), és lymphoid depléció alakult ki (lép és csecsemőmirigy), valamint jelentősebb volt a reproduktív szerveket érintő toxicitás, ahogy az a citosztatikumoknál várható. A nőstényeknél a harmadik ciklus után megfigyelt átmeneti expozíció-emelkedéstől eltekintve, nem voltak jelentős különbségek a farmakokinetikai paraméterek tekintetében. A hímeknél azonban valamivel magasabb volt az expozíció, mint a nőstényeknél.

Kutyáknál a kezelés nem befolyásolta a szívet, és nem figyeltek meg EKG elváltozásokat a kezelés különböző időpontjaiban, és a szívet érintő jelentős és kórszövettanilag igazolható változásokat sem észleltek. A veseműködést és a szövettant sem befolyásolta a kezelés a 4 és 26 hetes vizsgálatokban.

A Pixuvri cardiotoxikus potenciálját azonos aktivitású doxorubicin és mitoxantron adagokkal hasonlították össze, kezelést még nem kapott és doxorubicinnal előkezelt egerekben. A 4 héten át hetente kétszer adott 27 mg/kg pixantron-dimaleát nem okozott semmilyen cardiotoxikus hatást, míg a mitoxantron, ahogy várható volt, minden tesztelt dózisban (0,6; 1,6 és 1,5 mg/kg) cardiotoxikusnak bizonyult. A Pixuvri enyhe nephropathiát okozott. A Pixuvri minimális cardiotoxicitása ugyanazon dózisokkal végzett ismételt kezelési ciklusok esetében is igazolódott.

A genotoxicitási vizsgálatok igazolták, hogy a hatóanyag emlős sejtekben in vitro és in vivo klasztogén hatással rendelkezik. A Pixuvri az Ames-teszttel mutagénnek bizonyult, megnövelte a kromoszóma aberrációk számát humán lymphocytákban, és in vivo fokozta a micronucleusok gyakoriságát.

A Pixuvri anyai és magzati toxicitást okozott patkányokban és nyulakban, még alacsony adagban (1,8 mg/kg) is a vemhesség 9 – 11. napján adva. Ennél nagyobb adagok vetélést és az embrió teljes felszívódását okozták. Az embryotoxicitást az átlagos magzati súly csökkenése, magzati fejlődési rendellenességek és a magzat csontrendszerének hiányos vagy késői fejlődése jellemezte. A Pixuvri karcinogén potenciáljának meghatározása érdekében nem végeztek hosszú távú állatkísérletes vizsgálatokat. Lokális toleranciavizsgálatot nem végeztek.

A Pixuvri a 3T3 sejtekben in vitro fototoxikus hatást okozott.

Egy egereken végzett, kolóniákat képző egység (CFU) vizsgálatban az LD10 adagban alkalmazott Pixuvri és a mitoxantron myelotoxicitása (38 mg/kg pixantron-dimaleát és 6,1 mg/kg mitoxantron) hasonló volt.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Nátrium-klorid

Laktóz-monohidrát

Nátrium-hidroxid (pH beállításhoz)

Sósav (pH beállításhoz)

6.2Inkompatibilitások

Ez a gyógyszer kizárólag a 6.6 pontban felsorolt gyógyszerekkel keverhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

Bontatlan injekciós üveg 5 év

Elkészített és hígított oldat

Az elkészített oldat kémiai és fizikai stabilitását szobahőmérsékleten (15°C – 25 °C) és nappali világításnál polietilén (PE) szabvány infúziós zsákokban tárolva 24 órán át őrzi meg.

Mikrobiológiai szempontból a gyógyszert azonnal fel kell használni. Amennyiben nem használják fel azonnal, akkor a felhasználó felelőssége, hogy a felhasználásra kész gyógyszert a felhasználás előtt mennyi ideig és milyen körülmények között tárolja, de ez semmiképpen sem haladhatja meg a 24 órán keresztül, 2 °C – 8°C-on történő tárolást, kivéve, ha az elkészítés és hígítás ellenőrzött és validált aszeptikus körülmények között történt.

6.4Különleges tárolási előírások

Hűtőszekrényben (2 °C – 8 °C) tárolandó.

A fénytől való védelem érdekében az injekciós üveg a külső dobozban tárolandó.

A gyógyszer feloldás és hígítás utáni tárolására vonatkozó előírásokat lásd a 6.3 pontban.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

50 mg 29 mg pixantronnal egyenértékű pixantron-dimaleátot tartalmazó, I-es típusú, üvegből készült injekciós üveg, szürke butil-gumidugóval, alumínium zárral és piros műanyag kupakkal lezárva.

Egy doboz 1 injekciós üveget tartalmaz.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Feloldás és hígítás

Aszeptikus körülmények között oldja fel minden egyes 29 mg-os injekciós üveg tartalmát 5 ml 9 mg/ml-es (0,9%-os) nátrium-klorid oldatos injekcióban. A liofilizált pornak kevergetés mellett

60 másodpercen belül teljesen fel kell oldódnia. Ennek hatására sötétkék oldat keletkezik, amelynek pixantron koncentrációja 5,8 mg/ml.

Aszeptikus körülmények között szívja fel az előírt adaghoz szükséges mennyiséget (az 5,8 mg/ml koncentráció alapján) és töltse egy 250 ml-es 9 mg/ml (0,9%) nátrium-klorid oldatos injekciót tartalmazó infúziós zsákba. Az infúziós zsákban a bevitt, feloldott gyógyszer mennyisége alapján a pixantron végső koncentrációjának 580 mikrogramm/ml alatt kell lennie. A más oldatokkal való kompatibilitást nem vizsgálták. A betöltést követően alaposan keverje össze az infúziós zsák tartalmát. Az elegynek tiszta, sötétkék oldatnak kell lennie.

A hígított Pixuvri oldat beadásához poliéterszulfon 0,2 µm pórusméretű beépített szűrőket kell használni.

A Pixuvri sejtméreg. Ügyeljen arra, hogy szembe és bőrre ne kerüljön. A Pixuvri kezelése és a dekontaminációs eljárások során viseljen védőkesztyűt, maszkot és védőszemüveget.

Amegsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

APixuvri kizárólag egyszer használható fel. Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag, így a feloldásra, hígításra és beadásra használt anyagok megsemmisítését a citotoxikus gyógyszerekre vonatkozó helyi előírások szerint kell végrehajtani.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

CTI Life Sciences Limited

Highlands House

Basingstoke Road

Spencers Wood, Reading

Berkshire RG7 1NT

Nagy-Britannia

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/12/764/001

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍ TÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2012. május 10.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2017. március 22.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu/) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája