Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viekirax (ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) – Alkalmazási előírás - AbbVie Ltd

Updated on site: 10-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveViekirax
ATC-kódAbbVie Ltd
Hatóanyagombitasvir / paritaprevir / ritonavir
GyártóAuthorised

Cikkek tartalma

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1.A GYÓGYSZER NEVE

Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg filmtabletta

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Filmtablettánként 12,5 mg ombitaszvirt, 75 mg paritaprevirt és 50 mg ritonavirt tartalmaz.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Filmtabletta (tabletta).

Rózsaszín, hosszúkás, domború, 18,8 mm x 10,0 mm méretű filmtabletta, egyik oldalán „AV1” mélynyomású jelzéssel.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

A Viekirax más gyógyszerekkel kombinációban krónikus hepatitis C (CHC) kezelésére javallott felnőtteknél (lásd 4.2, 4.4 és 5.1 pont).

A hepatitis C vírus (HCV) genotípus szerinti aktivitását lásd a 4.4 és az 5.1 pontokban.

4.2Adagolás és alkalmazás

A Viekirax-kezelést a krónikus hepatitis C kezelésében jártas orvosnak kell elindítania és monitoroznia.

Adagolás

A Viekirax ajánlott per os dózisa két 12,5 mg / 75 mg / 50 mg-os tabletta naponta egyszer, étkezés közben bevéve.

A Viekirax-ot a HCV fertőzés kezelésére alkalmazott más gyógyszerekkel kombinációban kell alkalmazni (lásd az 1. táblázatot).

1. táblázat: A Viekirax-szal javasolt együtt alkalmazott gyógyszer(ek) és a kezelés időtartama betegcsoportok szerint

Betegcsoport

Kezelés*

Időtartam

 

 

 

 

 

12 hét

 

 

8 hetes kezelés

 

 

megfontolandó korábban

1b genotípus cirrhosis nélkül

 

nem kezelt, 1b

Viekirax + daszabuvir

genotípussal fertőzött,

vagy kompenzált cirrhosissal

 

minimális vagy

 

 

 

 

középsúlyos fibrosisban**

 

 

szenvedő betegeknél (lásd

 

 

5.1 pont, GARNET

 

 

vizsgálat)

 

 

 

1a genotípus cirrhosis nélkül

Viekirax + daszabuvir + ribavirin*

12 hét

 

 

 

1a genotípus kompenzált

Viekirax + daszabuvir + ribavirin*

24 hét (lásd 5.1 pont)

cirrhosissal

 

 

 

 

 

4-es genotípus cirrhosis nélkül

Viekirax + ribavirin

12 hét

vagy kompenzált cirrhosissal

 

 

 

 

 

*Megjegyzés: Azoknál a betegeknél, akiknek az 1. genotípuson belüli szubgenotípusa nem ismert vagy kevert

1. genotípusú fertőzése van, az 1a kezelési javaslatot kell alkalmazni.

** A májbetegség súlyosságának non-invazív módszerekkel történő értékelésekor a pontosságot növeli a vér biomarkerek vagy a máj rugalmasságának mérése a vérvizsgálattal kombinálva, és ezt a 8 hetes kezelés megállapítása előtt minden középsúlyos fibrosisban szenvedő betegnél el kell végezni.

A daszabuvirra és ribavirinre vonatkozó pontos adagolási útmutatás, beleértve a dózismódosítást, a vonatkozó alkalmazási előírásban található.

Kimaradt adag

Abban az esetben, ha kimarad egy adag Viekirax, az előírt dózist 12 órán belül be lehet venni. Ha már több, mint 12 óra eltelt a Viekirax szokásos bevételi időpontja óta, akkor a kimaradt dózist NEM szabad bevenni, és a betegnek a következő adagot a szokásos adagolási rend szerint kell bevennie. A betegeket utasítani kell arra, hogy ne vegyenek be dupla adagot.

Speciális betegcsoportok

HIV-1 társfertőzés

Kövesse az 1. táblázat adagolási javaslatait. A HIV-ellenes antivirális szerekre vonatkozó adagolási javaslatokat olvassa el a 4.4 pontban (Egyidejű HIV-fertőzésben szenvedő betegek kezelése) és a

4.5 pontban. További információkért lásd az 5.1 pontot.

Májtranszplantált betegek

24 hetes ribavirinnel kombinált Viekirax és daszabuvir kezelés ajánlott az 1-es genotípusú HCV-fertőzésben szenvedő májtranszplantált betegeknél. 4-es genotípusú fertőzésben ribavirinnel kombinált Viekirax-kezelés ajánlott. A kezelés elkezdésekor indokolt lehet alacsonyabb ribavirin-adag alkalmazása. A májátültetésen átesett betegek körében végzett vizsgálatban személyre szabott ribavirin

adagolást alkalmaztak, és a betegek többsége napi 600-800 mg-ot kapott (lásd 5.1 pont). A kalcineurin-gátlókra vonatkozó adagolási javaslatokat lásd a 4.5 pontban.

Idősek

A Viekirax dózismódosítása nem indokolt idős betegeknél (lásd 5.2 pont).

Vesekárosodás

Nincs szükség a Viekirax dózismódosítására az enyhe, közepes vagy súlyos vesekárosodásban vagy dializált, végstádiumú vesebetegségben szenvedő betegeknél (lásd 5.2 pont). Azon betegek esetében, akik kezeléséhez ribavirin szükséges, olvassa el a vesekárosodásban szenvedő betegeknél való alkalmazásra vonatkozó információkat a ribavirin alkalmazási előírásában.

Májkárosodás

Nincs szükség a Viekirax dózismódosítására enyhe májkárosodásban szenvedő betegeknél (Child-Pugh A stádium). A Viekirax nem ajánlott közepesen súlyos májkárosodásban (Child-Pugh B stádium) szenvedő betegeknél (lásd 4.4 és 4.8 pont). A Viekirax kezelés súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél

(Child-Pugh C stádium) ellenjavallt (lásd 4.3 és 5.2 pont).

Gyermekek

A Viekirax biztonságosságát és hatásosságát 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

A filmtabletta per os alkalmazandó. A betegeket utasítani kell, hogy a tablettákat egészben nyeljék le (azaz ne rágják el, ne törjék össze és ne oldják fel). A felszívódás maximalizálása érdekében a Viekirax tablettákat étkezés közben kell bevenni, tekintet nélkül a táplálék zsír- és kalóriatartalmára (lásd 5.2 pont).

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagaival vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Súlyos májkárosodásban (Child-Pugh C stádium) szenvedő betegek (lásd 5.2 pont).

Etinilösztradiol-tartalmú gyógyszerek használata, például azok, amelyeket a legtöbb kombinált orális fogamzásgátló vagy fogamzásgátló hüvelygyűrű tartalmaz (lásd 4.4 és 4.5 pont).

A Viekirax-szal tilos olyan gyógyszereket együtt alkalmazni, amelyeknek a clearance-e nagymértékben függ a CYP3A enzimektől, és amelyek emelkedett plazmaszintjei súlyos eseményekkel függnek össze

(lásd 4.5 pont). Példák az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

CYP3A4-szubsztrátok:

alfuzozin-hidroklorid

amiodaron

asztemizol, terfenadin

ciszaprid

kolhicin vese- vagy májkárosodásban szenvedő betegeknél

dronedaron

ergotamin, dihidroergotamin, ergonovin, metilergometrin

fuzidinsav

lovasztatin, szimvasztatin, atorvasztatin

lurazidon

szájon át alkalmazott midazolám, triazolám

pimozid

kvetiapin

kinidin

ranolazin

szalmeterol

szildenafil (ha pulmonalis arteriás hypertonia kezelésére alkalmazzák)

tikagrelor

A daszabuvirral vagy anélkül alkalmazott Viekirax erős vagy mérsékelt enziminduktorokkal történő együttes alkalmazása várhatóan csökkenti az ombitaszvir, paritaprevir és ritonavir plazmakoncentrációját és terápiás hatását, ezért nem alkalmazhatók együtt (lásd 4.5 pont). Példák az ellenjavallt erős vagy mérsékelt enziminduktorokra az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Enziminduktorok:

karbamazepin, fenitoin, fenobarbitál

efavirenz, nevirapin, etravirin

enzalutamid

mitotán

rifampicin

Közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum)

A daszabuvirral vagy anélkül alkalmazott Viekirax erős CYP3A4 gátlókkal történő együtt alkalmazása várhatóan növeli a paritaprevir plazmakoncentrációit, ezért nem alkalmazhatók együtt (lásd 4.5 pont).

Példák az ellenjavallt erős CYP3A4 gátlókra az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

CYP3A4 gátlók:

kobicisztát

indinavir, lopinavir/ritonavir, szakvinavir, tipranavir

itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, vorikonazol

klaritromicin, telitromicin

konivaptán

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Általános

A Viekirax monoterápiában nem alkalmazható, ezért más gyógyszerekkel kombinációban kell alkalmazni a hepatitis C fertőzés kezelésére (lásd 4.2 és 5.1 pont).

A dekompenzált májműködés és májelégtelenség kockázata cirrhosisban szenvedő betegeknél

A forgalomba hozatalt követően dekompenzált májműködést és májelégtelenséget, beleértve a májtranszplantációt vagy fatális kimenetelt is jelentettek olyan betegeknél, akiket Viekirax-szal kezeltek daszabuvirral kombinációban vagy anélkül, illetve ribavirinnel együtt vagy anélkül. A legtöbb beteg, akinél ezek az események súlyos kimenetelűek voltak, már a terápia megkezdése előtt igazoltan

előrehaladott vagy dekompenzált májcirrhosisban szenvedett. Bár az okozati összefüggést nehéz megállapítani a fennálló súlyos májbetegség miatt, a lehetséges kockázat nem kizárható.

A Viekirax nem ajánlott a közepesen súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél (Child-Pugh B stádium). A Viekirax-ot nem szabad súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél alkalmazni (Child-Pugh C stádium) (lásd 4.2, 4.3, 4.8 és 5.2 pont).

Azoknál a betegeknél, akik májcirrhosisban szenvednek:

monitorozni kell a dekompenzált májműködés okozta klinikai panaszokat és tüneteket (pl. ascites, hepaticus enkefalopátia, varix vérzés).

A kezelés előtt, a kezelés megkezdésének első 4 hetében, a továbbiakban pedig ahogy az klinikailag indikált, el kell végezni a májfunkciós laboratóriumi vizsgálatokat (beleértve a direkt bilirubinszintet is).

Azoknál a betegeknél, akiknél igazolódik a dekompenzált májműködés, fel kell függeszteni a kezelést.

ALT-szint emelkedés

A ribavirinnel együtt vagy anélkül alkalmazott Viekirax-szal és daszabuvirral végzett klinikai vizsgálatok során a betegek körülbelül 1%-ánál (3039-ből 35 főnél) a normálérték felső határának az ötszörösét meghaladó tranziens ALT-szint elmelkedés fordult elő. Az ALT-szint emelkedés nem járt tünetekkel, sem a bilirubinszint emelkedésével, általában a kezelés első 4 hete alatt fordult elő, és folytatólagos Viekirax és a ribavirinnel vagy anélkül alkalmazott daszabuvir kezelés során a megjelenéstől számított körülbelül

2 héten belül lecsökkentek.

Ezek az ALT-szint emelkedések lényegesen gyakoribbak voltak a betegek azon alcsoportjában, akik etinilösztradiol-tartalmú gyógyszereket, például kombinált orális fogamzásgátlókat vagy fogamzásgátló hüvelygyűrűt használnak (25-ből 6 fő) (lásd 4.3 pont). Ezzel szemben más típusú ösztrogénekkel – melyeket általában hormonpótló terápiában alkalmaznak (pl. orális és lokális alkalmazású ösztradiol és konjugált ösztrogének) kezelt betegeknél az ALT-érték emelkedése hasonló volt az ösztrogéntartalmú készítményeket nem alkalmazó betegek körében megfigyelt adatokhoz (körülbelül minden csoportban 1%).

Azoknak a betegeknek, akik etinilösztradiol-tartalmú gyógyszereket szednek (pl. a kombinált orális fogamzásgátlók többsége vagy a fogamzásgátló hüvelygyűrűk), a fogamzásgátlás más módjára kell váltaniuk (pl. csak progesztint tartalmazó fogamzásgátlás vagy nem hormonális módszerek) a Viekirax és daszabuvir kezelés megkezdése előtt (lásd 4.3 és 4.5 pont).

Annak ellenére, hogy a Viekirax és daszabuvir kezeléshez kapcsolódó ALT-szint emelkedések tünetmentesek voltak, a betegeket utasítani kell arra, hogy figyeljék a májgyulladás korai figyelmeztető jeleit, mint a fáradtság, gyengeség, étvágytalanság, hányinger és hányás vagy későbbi jeleit, mint a sárgaság és az agyagszínű széklet, és hogy a tünetek előfordulásakor haladéktalanul forduljanak orvoshoz. A májenzimek rutinszerű ellenőrzése nem szükséges azoknál a betegeknél, akik nem szenvednek májcirrhosisban (a cirrhotikus betegekkel kapcsolatos információkat lásd feljebb). A kezelés korai megszakítása gyógyszerrezisztenciához vezethet, azonban a jövőbeni terápiára gyakorolt hatásai nem ismertek.

Terhesség és egyidejű alkalmazás ribavirinnel

Lásd még a 4.6 pontot.

Rendkívüli óvatosság szükséges annak érdekében, hogy a női betegek, illetve a férfi betegek női partnerei elkerüljék a terhességet, ha a Viekirax-ot ribavirinnel kombinációban alkalmazzák. További információért lásd a 4.6 pontot és a ribavirin alkalmazási előírását.

Alkalmazás takrolimusszal, szirolimusszal és everolimusszal

A Viekirax és daszabuvir kombináció szisztémás takrolimusszal, szirolimusszal vagy everolimusszal történő egyidejű alkalmazása a ritonavir okozta CYP3A gátlás miatt növeli az immunszuppersszáns koncentrációját (lásd 4.5 pont). Súlyos és/vagy életveszélyes eseményeket figyeltek meg a Viekirax és daszabuvir kombináció szisztémás takrolimusszal való egyidejű alkalmazása során, és hasonló kockázat várható a szirolimusz és everolimusz alkalmazása esetén is.

A takrolimusz vagy szirolimusz Viekirax és daszabuvir kombinációval történő egyidejű alkalmazását kerülni kell, kivéve, ha az alkalmazással járó előny meghaladja a kockázatot. Elővigyázatosság szükséges a takrolimusz és szirolimusz Viekirax és daszabuvir kombinációval való együttadása esetén. Az ajánlott adagolás és a monitorozási stratégiák a 4.5 pontban találhatóak. A dózismódosításhoz szükséges megfelelő hatáserősségek hiánya miatt az everolimusz nem alkalmazható.

A takorlimusz vagy szirolimusz teljesvér-koncentrációját a Viekirax és daszabuvir kombinációval való együttadás megkezdésekor és a kezelésalatt monitorozni kell, és a dózis és/vagy adagolás gyakorisága szükség szerint módosítandó. A betegeket rendszeresen kell monitorozni a vesefunkció változása vagy takrolimusszal, illetve szirolimusszal összefüggésbe hozható mellékhatások miatt. A adagolásra és monitorozásra vonatkozó további előírásokat lásd a takrolimusz vagy szirolimusz Alkalmazási előírásában.

Genotípus-specifikus aktivitás

A különböző HCV genotípusok esetén javasolt adagolási rendeket lásd a 4.2 pontban. A genotípus- specifikus virológiai és klinikai aktivitással kapcsolatban lásd az 5.1 pontot.

A Viekirax biztonságosságát és hatásosságát nem állapították meg a HCV 2-es, 3-as, 5-ös és 6-os genotípusában szenvedő betegeknél, ezért a Viekirax nem alkalmazható az ilyen genotípusú fertőzésben szenvedő betegek kezelésére.

Egyéb, közvetlen hatású, HCV elleni antivirális szerekkel történő egyidejű alkalmazás

A Viekirax biztonságosságát és hatásosságát daszabuvir és/vagy ribavirin kombinációban igazolták. A Viekirax együttes alkalmazását egyéb antivirális szerekkel nem vizsgálták, ezért nem javasolható.

Ismételt kezelés

A Viekirax hatásosságát nem állapították meg olyan betegeknél, akik korábban kaptak Viekirax-ot vagy a Viekirax-szal azonos gyógyszercsoportokba (NS3/4A inhibitorok vagy NS5A inhibitorok) tartozó gyógyszereket. A keresztrezisztenciával kapcsolatban lásd még az 5.1 pontot.

Alkalmazás CYP3A révén metabolizálódó glükokortikoidok (pl. flutikazon) mellett

Körültekintően kell eljárni, ha a Viekirax-ot flutikazonnal vagy más olyan glükokortikoiddal együtt alkalmazzák, amely a CYP3A4 révén metabolizálódik. A CYP3A révén metabolizálódó inhalációs glükokortikoidokkal történő egyidejű alkalmazás fokozhatja a kortikoszteroidok szisztémás kitettségét, és a ritonavir tartalmú kezelési rend mellett Cushing-szindróma és következményes adrenerg szupresszió eseteit jelentették. A Viekirax és glükokortikoidok egyidejű alkalmazását, különösen hosszú távon csak

akkor kezdjék el, ha a kezelés potenciális előnye felülmúlja a szisztémás kortikoszteroidok hatásának kockázatát (lásd 4.5 pont).

Alkalmazás kolhicinnel

A daszabuvirrel vagy anélkül adott Viekirax kolhicinnel való kölcsönhatását nem értékelték. A kolhicin dózisának csökkentése vagy a kolhicin kezelés megszakítása javasolt normál vese- vagy májműködésű betegek esetében, ha daszabuvirrel vagy anélkül adott Viekirax kezelés szükséges (lásd 4.5 pont). Vese- vagy májkárosodásban szenvedő betegek esetében a kolhicin és a daszabuvirrel vagy anélkül adott Viekirax nem alkalmazható együtt (lásd 4.3 és 4.5 pont).

Alkalmazás sztatinokkal

A szimvasztatin, lovasztatin és atorvasztatin ellenjavallt (lásd 4.3 és 4.5 pont).

Rozuvasztatin

A daszabuvirral adott Viekirax várhatóan több, mint 3-szorosára növeli a rozuvasztatin-expozíciót. Ha a kezelési időszak alatt rozuvasztatin alkalmazása szükséges, a rozuvasztatin maximális dózisa 5 mg lehet (lásd 4.5 pont, 2. táblázat). A daszabuvir nélkül adott Viekirax-szal való együttes alkalmazás esetében a rozuvasztatin emelkedése kevésbé kifejezett. Ebben a kombinációban a rozuvasztatin maximális napi adagja 10 mg lehet (lásd 4.5 pont, 2. táblázat).

Pitavasztatin és fluvasztatin

A pitavasztatin és fluvasztatin, valamint a Viekirax közötti kölcsönhatást nem vizsgálták. Elméletileg a daszabuvirral vagy anélkül adott Viekirax várhatóan megnöveli a pitavasztatin és fluvasztatin expozícióját. A pitavasztatin/fluvasztatin átmeneti felfüggesztése javasolt a Viekirax kezelés idejére. Ha sztatin terápia szükséges a kezelési időszakban, akkor a beteg átállítható csökkentett dózisú pravasztatinra/rozuvasztatinra (lásd 4.5 pont, 2. táblázat).

HIV társfertőzésben szenvedő betegek kezelése

A Viekirax fix kombináció részét képező alacsony dózisú ritonavir kiválthat PI rezisztenciát olyan HIV társfertőzésben szenvedő betegeknél, akik jelenleg nem részesülnek antiretrovirális kezelésben. A szuppresszív antiretrovirális kezelésen nem részesülő, HIV társfertőzésben szenvedő betegeknek a

Viekirax nem adható.

A gyógyszerkölcsönhatásokat körültekintően figyelembe kell venni a HIV társfertőzés kezelésénél (a részleteket lásd 4.5 pont, 2. táblázat).

Az atazanavir alkalmazható a Viekira--szal és daszabuvirral kombinációban, ha ugyanabban az időben kerülnek bevételre. Megjegyzendő, hogy az atazanavirt ritonavir nélkül kell szedni, mert a Viekirax már tartalmaz 100 mg ritonavirt. A kombináció esetén fokozott a hyperbilirubinaemia kockázata (beleértve a szem besárgulását), különösen, amikor a ribavirin is a hepatitis C elleni kezelés része.

A darunavir alkalmazható napi egyszeri 800 mg-os adagolásban, a Viekirax-szal egyszerre bevéve, feltéve, hogy nem áll fenn túlzott PI rezisztencia (csökkent darunavir-expozíció). Megjegyzendő, hogy a darunavirt ritonavir nélkül kell szedni, mert a napi egyszeri 100 mg ritonavir már része a Viekirax-nak.

Az atazanaviron és darunaviron kívül más HIV proteáz inhibitorok (pl. indinavir, szakvinavir, tipranavir, lopinavir/ritonavir) alkalmazása ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

A raltegravir expozíció jelentősen (2-szeresére) nőtt. A kombináció nem okozott semmilyen meghatározott biztonságossági problémát egy korlátozott betegcsoportban, akiket 12–24 héten át kezeltek.

A rilpivirin-expozíció jelentősen (3-szorosára) nő, amikor a rilpivirint Viekirax-szal és daszabuvirral együtt alkalmazzák, és ennek következtében fennáll a QT-megnyúlás kockázata. Ha HIV-proteáz gátlót (atazanavir, darunavir) adnak a kezeléshez, akkor a rilpivirin-expozíció még tovább nőhet, ezért ez nem javasolt. A rilpivirin óvatosan alkalmazható, rendszeres EKG vizsgálatok mellett.

A rilpivirinen kívül egyéb NNRTI-k (efavirenz, etravirin és nevirapin) alkalmazása ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

Hepatitis B vírus reaktiváció

Hepatitis B vírus (HBV) reaktiválódást, köztük halálos kimenetelű eseteket is jelentettek direkt hatású antivirális szerekkel való kezelés alatt vagy után. A kezelés megkezdése előtt minden betegnél HBV szűrővizsgálatot kell végezni. HBV/HCV társfertőzésben szenvedő betegeknél fennáll a HBV reaktiválódás kockázata, ezért őket az érvényes klinikai irányelveknek megfelelően kell monitorozni és kezelni.

Gyermekek

A Viekirax biztonságosságát és hatásosságát 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A Viekirax daszabuvirral vagy anélkül is alkalmazható. Az egyidejű alkalmazás során kölcsönösen hatást fejtenek ki egymásra (lásd 5.2 pont). Ezért az összetevők kölcsönhatás profilját kombinációként kell figyelembe venni.

Farmakodinámiás interakciók

Az enziminduktorok egyidejű alkalmazása a nemkívánatos események és az ALT-szint emelkedésének megnövekedett kockázatához vezethet (lásd 2. táblázat). Etinilösztradiol egyidejű alkalmazása az ALT-szint emelkedésének megnövekedett kockázatához vezethet (lásd 4.3 és 4.4 pont). Az ellenjavallt enziminduktorokat lásd a 4.3 pontban.

Farmakokinetikai interakciók

A Viekirax más gyógyszerek farmakokinetikájára gyakorolt lehetséges hatása

In vivo gyógyszerkölcsönhatás vizsgálatokban értékelték a ritonavirt is tartalmazó kombinált kezelés nettó hatását.

A következő szakasz bemutatja a daszabuvirral együtt vagy anélkül alkalmazott Viekirax által befolyásolt transzportereket és metabolizáló enzimeket. A más gyógyszerekkel fennálló lehetséges kölcsönhatásokkal és az adagolási javaslatokkal kapcsolatos teljes útmutatót lásd a 2. táblázatban.

A CYP3A4 által metabolizálódó gyógyszerek

A ritonavir egy erős CYP3A inhibitor. A daszabuvirral együtt vagy anélkül alkalmazott Viekirax elsősorban a CYP3A által metabolizát gyógyszerekkel történő együttes adása ezen gyógyszerek plazmakoncentrációinak megemelkedéséhez vezethet. Ellenjavallt az olyan gyógyszerek alkalmazása, amelyek clearance-e nagymértékben függ a CYP3A enzimektől, és amelyek esetében a megnövekedett plazmaszintek súlyos mellékhatásokat okoznak (lásd 4.3 pont és 2. táblázat).

A gyógyszerkölcsönhatás vizsgálatok során értékelt CYP3A szubsztrátok közül többek között a következők esetében lehet szükség dózismódosításra és/vagy klinikai monitorozásra (lásd 2. táblázat): ciklosporin, szirolimusz, takrolimusz, amlodipin, rilpivirin és alprazolam. Egyéb, esetlegesen dózismódosítást és/vagy klinikai ellenőrzést igénylő CYP3A4 szubsztrátok például a kalciumcsatorna blokkolók (pl. nifedipin) és trazodon. Bár a buprenorfint és a zolpidemet szintén a CYP3A metabolizálja, a gyógyszerkölcsönhatás vizsgálatok azt jelezték, hogy nincs szükség dózismódosításra, amikor ezeket a gyógyszereket és a daszabuvirral együtt vagy anélkül adott Viekirax-ot együttesen alkalmazzák (lásd

2. táblázat).

Az OATP család és az OCT1 által szállított gyógyszerek

A paritaprevir az OATP1B1 és az OATP1B3 hepaticus uptake transzporterek inhibitora, a paritaprevir és a ritonavir pedig az OATP2B1 inhibitorai. A ritonavir az OCT1 inhibitora in vitro, de ennek klinikai jelentősége nem ismert. A daszabuvirral együtt vagy anélkül adott Viekirax együttes alkalmazása olyan gyógyszerekkel, amelyek az OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1 vagy az OCT1 szubsztrátjai megemelheti ezen transzporter-szubsztrátok plazmakoncentrációját, amely dózismódosítást/klinikai monitorozást tehet szükségessé. Ilyen gyógyszerek pl. egyes sztatinok (lásd 2. táblázat), a fexofenadin, a repaglinid és az angiotenzin II receptor antagonisták (pl. valzartán).

A gyógyszerkölcsönhatás vizsgálatok során értékelt OATP1B1/3 szubsztrátok közé tartozik a pravasztatin és a roszuvasztatin (lásd 2. táblázat).

A BCRP által szállított gyógyszerek

A paritaprevir, ritonavir és daszabuvir a BCRP in vivo inhibitorai. A daszabuvirral együtt vagy anélkül adott Viekirax együttes alkalmazása olyan gyógyszerekkel, amelyek a BCRP szubsztrátjai, megemelheti ezen transzporter-szubsztrátok plazmakoncentrációját, amely dózismódosítást/klinikai monitorozást tehet szükségessé. Ilyen gyógyszerek pl. a szulfaszalazin, az imatinib és egyes sztatinok (lásd 2. táblázat).

A gyógyszerkölcsönhatás vizsgálatok során értékelt BCRP szubsztrátok közé tartozik a roszuvasztatin (lásd 2. táblázat).

A bélben a P-gp transzporter által szállított gyógyszerek

Bár a paritaprevir, ritonavir és a daszabuvir a P-gp in vitro inhibitorai, jelentős változás nem volt megfigyelhető a P-gp szubsztrát digoxin expozíciójában a Viekirax-szal és daszabuvirral történő alkalmazás során. Ha azonban a Viekirax-ot daszabuvir nélkül alkalmazzák digoxinnal együtt, ez a plazmakoncentrációk emelkedését eredményezheti (lásd 2. táblázat). A Viekirax megnövelheti az olyan gyógyszerek plazma expozícióját, amelyek érzékenyek a megváltozott P-gp aktivitásra

(pl. dabigatrán-etexilát).

Glukuronidáció (UGT1A1) útján metabilizálódó gyógyszerek

A paritaprevir, ombitaszvir és a daszabuvir az UGT1A1 inhibitorai. A daszabuvirral együtt vagy anélkül alkalmazott Viekirax egyidejű alkalmazása olyan gyógyszerekkel, amelyek elsődlegesen az UGT1A1-n keresztül metabolizálódnak, az ilyen gyógyszerek plazmakoncentrációinak emelkedését okozzák; a szűk terápiás indexszel rendelkező gyógyszerek (pl. levotiroxin) esetében rutinszerű klinikai monitorozás javasolt. A gyógyszerkölcsönhatási vizsgálatokban értékelt raltegravirral és buprenorfinnal kapcsolatos tanácsokat lásd a 2. táblázatban.

A CYP2C19 útján metabolizálódó gyógyszerek

A daszabuvirral együtt vagy anélkül alkalmazott Viekirax együttes adása csökkentheti az olyan gyógyszerek expozícióját, amelyek a CYP2C19-en keresztül metabolizálódnak (pl. lanzoprazol, ezomeprazol, s-mefenitoin), mely esetben dózismódosításra/klinikai monitorozásra lehet szükség. A gyógyszerköcslcsönhatási vizsgálatokban értékelt CYP2C19 szubsztrátok többek között az omeprazol és az eszcitalopram (lásd 2. táblázat).

A CYP2C9 útján metabolizálódó gyógyszerek

A daszabuvirral együtt vagy anélkül adott Viekirax nem volt hatással a CYP2C9 szubsztrát warfarin expozíciójára. Egyéb CYP2C9 szubsztrátok (NSAID-ok [pl. ibuprofen], antidiabetikumok [pl. glimepirid, glipizid]) esetén várhatóan nincs szükség dózismódosításra.

A CYP2D6 és CYP1A2 útján metabolizálódó gyógyszerek

A daszabuvirral együtt vagy anélkül adott Viekirax nem volt hatással a CYP2D6/ CYP1A2 szubsztrát duloxetin expozícióra. A CYP1A2 szubsztrát ciklobenzaprin expozíciója csökkent. Klinikai monitorozásra és dózismmódosításra lehet szükség egyéb CYP1A2 szubsztrátok (pl. ciprofloxacin, ciklobenzaprin, teofillin és koffein) esetén. CYP2D6 szubsztrátok (pl. dezipramin, metoprolol és dextrometorfán) esetén várhatóan nincs szükség dózismódosításra.

Transzporter fehérjék útján a vesén keresztül ürülő gyógyszerek

Az ombitaszvir, a paritaprevir és a ritonavir in vivo nem gátolja a szerves anion transzportert (OAT1), amit a tenofovirral (OAT1 szubsztrát) való kölcsönhatás hiánya jelez. In vitro vizsgálatok szerint az ombitaszvir, a paritaprevir és a ritonavir klinikailag releváns koncentrációban nem gátolják a szerves kation transzportereket (OCT2), a szerves anion transzportereket (OAT3), illetve a multidrug és toxin extrúziós transzporter fehérjéket (MATE1 és MATE2K).

Így a daszabuvirral együtt vagy anélkül adott Viekirax várhatóan nincs hatással azokra a gyógyszerekre, amelyek elsődlegesen a veséken keresztül választódnak ki ezeken a transzportereken keresztül

(lásd 5.2 pont).

Más gyógyszerek potenciális hatása az ombitaszvir, a paritaprevir és a daszabuvir farmakokinetikájára

A CYP3A4 enzimet gátló gyógyszerek

A daszabuvirral együtt vagy anélkül adott Viekirax erős CYP3A inhibitorokkal együttadva megemelheti a paritaprevir koncentrációit (lásd 4.3 pont és 2. táblázat).

Enziminduktorok

A daszabuvirral együtt adott Viekirax és a mérsékelt vagy erős enziminduktorok várhatóan csökkentik az ombitaszvir, paritaprevir, ritonavir és daszabuvir plazmakoncentrációit és csökkenthetik terápiás hatásukat. Az ellenjavallt enziminduktorok példái a 4.3 pontban és a 2. táblázatban kerülnek felsorolásra.

A CYP3A4 enzimet és a transzporter fehérjéket gátló gyógyszerek

A paritaprevir a CYP3A4 által mediált metabolizmus és az epével történő kiválasztódás útján ürül ki a szervezetből (az OATP1B1, a P-gp és a BCRP májtranszporterek szubsztrátja). Óvatosan kell eljárni, ha a Viekirax-ot olyan gyógyszerekkel alkalmazzák együtt, amik egyszerre mérsékelt inhibitorai a CYP3A4 enzimnek, valamint több transzporternek (P-gp, BCRP és/vagy OATP1B1/OATP1B3). Ezek a gyógyszerek a paritaprevir expozíciójának klinikailag releváns emelkedését okozhatják (pl. atazanavirral alkalmazott ritonavir, eritromicin, diltiázem vagy verapamil).

A transzporter fehérjéket gátló gyógyszerek

A P-gp, BCRP, OATP1B1 és/vagy OATP1B3 erős inhibitorai megnövelhetik a paritaprevir expozícióját. Ezeknek a transzportereknek a gátlása várhatóan nem okoz klinikailag releváns növekedést az ombitaszvir és a daszabuvir expozíciójában.

K-vitamin antagonistákkal kezelt betegek

Mivel a daszabuvirral vagy önmagában adott Viekirax kezelés során a májfunkció változhat, az INR (International Normalized Ratio) érték szoros monitorozása javasolt.

Gyógyszerkölcsönhatás vizsgálatok

A daszabuvirral együtt vagy anélkül alkalmazott Viekirax és számos más gyógyszer együttadására vonatkozó javaslatok a 2. táblázatban találhatók.

Ha egy beteg már szedi azt a gyógyszert/azokat a gyógyszereket, illetve ha épp elkezdene szedni egy gyógyszert, amellyel/amelyekkel gyógyszerkölcsönhatás kialakulása várható miközben daszabuvirral kombinációban vagy anélkül szedi a Viekirax-ot, az egyidejűleg szedett gyógyszer(ek) dózismódosítása és megfelelő klinikai monitorozás mérlegelendő (2. táblázat).

Ha az egyidejűleg szedett gyógyszerek dózismódosítására a Viekirax vagy a daszabuvirral kombináltan alkalmazott Viekirax kezelés miatt sor került, akkor a dózisokat újból be kell állítani a Viekirax vagy a daszabuvirral kombinációban alkalmazott Viekirax kezelés befejezése után.

A 2. táblázat bemutatja a legkisebb négyzetek átlaga arányának (90%-os konfidencia intervallum melletti) hatását a daszabuvirral kombináltan vagy anélkül alkalmazott Viekirax koncentrációjára és az egyidejűleg szedett gyógyszerekre.

Amennyiben a táblázatban nincs külön jelölve, a kölcsönhatások nagyságrendje a 2. táblázatban szereplő gyógyszerekkel történt együttes alkalmazás során hasonló (≤25% különbség van a legkisebb négyzetek átlagának arányában) a daszabuvirral vagy anélkül alkalmazott Viekirax kezelés esetén. A gyógyszerkölcsönhatásokat csak a daszabuvirral együtt alkalmazott Viekirax kezelés esetén értékelték (daszabuvir nélkül alkalmazott Viekirax kezelés esetén nem), karbamazepin, furoszemid, zolpidem, darunavir BID, darunavir (esti alkalmazás), atazanavir (esti alkalmazás), rilpivirin, abakavir/lamivudin, dolutegravir, metformin, szulfametoxazol/trimetoprim, ciklobenzaprin, karizoprodol, hidrokodon/paracetamol vagy diazepám együttes adása mellett. Így ezeknél a gyógyszereknél a Viekirax és daszabuvir kombinált kezelés eredményei és dózisjavaslatai extrapolálhatók a daszabuvir nélküli Viekirax kezelésre.

A nyíl iránya mutatja az expozíció irányának változását (Cmax- és AUC-érték) a paritaprevir, ombitaszvir, daszabuvir és az egyidejűleg szedett gyógyszer tekintetében (↑=20%-nál nagyobb növekedés, = 20%-nál nagyobb csökkenés, = nincs változás vagy a változás kevesebb, mint 20%). A lista nem kizárólagos.

2. táblázat: A daszabuvirral vagy anélkül alkalmazott Viekirax, illetve egyéb gyógyszerek közötti kölcsönhatás

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

ALFA-1 ADRENORECEPTOR ANTAGONISTA

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

 

Cmax

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alfuzozin

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

 

daszabuvirral

↑ alfuzozin

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

 

vagy anélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

AMINOSZALICILÁT

 

 

 

 

 

 

 

 

szulfaszala-

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

A daszabuvirral vagy

zin

daszabuvirral

↑ szulfaszalazin

 

 

 

 

anélkül alkalmazott

 

vagy anélkül

 

 

 

 

 

 

Viekirax és a szulfaszalazin

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

együttadásakor óvatosság

mus: BCRP

 

 

 

 

 

 

 

szükséges.

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIOTENZIN-RECEPTOR BLOKKOLÓK

 

 

 

 

 

 

valzartán

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Klinikai monitorozás és az

lozartán

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

angiotenzin receptor

kandezartán

vagy anélkül

↑ valzartán

 

 

 

 

blokkolók dóziscsökkentése

 

 

↑ lozartán

 

 

 

 

javasolt, ha a daszabuvirral

Mechaniz-

 

↑ kandezartán

 

 

 

 

vagy anélkül alkalmazott

mus: a

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax-szal együtt adják.

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és/vagy az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OATP1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIANGINÁS / ANTIARRITMIÁS SZEREK

 

 

 

 

 

 

amiodaron

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

dronedaron

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

kinidin

vagy anélkül

↑ amiodaron

 

 

 

 

 

 

ranolazin

 

↑ dronedaron

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ kinidin

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

↑ ranolazin

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlás a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digoxin

Viekirax +

↔ digoxin

 

1,15

1,16

1,01

 

Bár digoxin esetén nincs

0,5 mg

daszabuvir

 

 

(1,04-1,27)

(1,09-1,23)

(0,97-1,05)

 

szükség dózismódosításra,

egyszeri

 

↔ ombitaszvir

 

1,03

1,00

0,99

 

de javasolt a szérum

dózis

 

 

 

(0,97-1,10)

(0,98-1,03)

(0,96-1,02)

 

digoxinszintek megfelelő

Mechaniz-

 

↔ paritaprevir

 

0,92

0,94

0,92

 

monitorozása.

 

 

 

(0,80-1,06)

(0,81-1,08)

(0,82-1,02)

 

 

 

mus: P-gp

 

↔ daszabuvir

 

0,99

0,97

0,99

 

 

 

gátlása a

 

 

 

(0,92-1,07)

(0,91-1,02)

(0,92-1,07)

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

↑ digoxin

 

1,58

1,36

1,24

 

A digoxin dózisának 30–

a ritonavir

daszabuvir

 

 

(1,43-1,73)

(1,21-1,54)

(1,07-1,43)

 

50%-os csökkentése

és a

nélkül

 

 

 

 

 

 

szükséges. A szérum

daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

digoxin szintek megfelelő

révén

 

 

 

 

 

 

 

monitorozása javasolt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

Cmin

 

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ ombisztavir

A kölcsönhatás nagyságrendje hasonló volt a

 

 

 

 

 

Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

ANTIBIOTIKUMOK (SZISZTÉMÁSAN BEADVA)

 

 

 

 

 

 

Klaritromi-

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

cin

daszabuvirral

↑ klaritromicin

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

telitromicin

vagy anélkül

↑ telitromicin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

↑ daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-gp gátlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a klaritromi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cin és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eritromicin

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

A daszabuvirral vagy

 

daszabuvirral

↑ eritromicin

 

 

 

 

anélkül alkalmazott Viekirax

Mechaniz-

vagy anélkül

↑ paritaprevir

 

 

 

 

eritromicinnel együttes adása

mus:

 

↑ daszabuvir

 

 

 

 

az eritromicin és paritaprevir

CYP3A4/

 

 

 

 

 

 

koncentrációjának

P-gp gátlása

 

 

 

 

 

 

emelkedéséhez vezethez.

az

 

 

 

 

 

 

Óvatosság szükséges.

eritromicin,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuzidinsav

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

 

daszabuvirral

↑ fuzidinsav

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

Mechaniz-

vagy anélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szulfamet-

Viekirax +

↑ szulfamet-

 

1,21

 

 

1,17

1,15

 

Nincs szükség

oxazol,

daszabuvir

oxazol

 

(1,15-1,28)

 

 

(1,14-1,20)

(1,10-

 

dózismódosításra a

trimetoprim

 

 

 

 

 

 

 

1,20)

 

daszabuvirral, illetve anélkül

800 mg/

 

↑ trimetoprim

 

1,17

 

 

1,22

1,25

 

adott Viekirax esetében.

 

 

 

(1,12-1,22)

 

 

(1,18-1,26)

(1,19-

 

 

 

160 mg

 

 

 

 

 

 

 

1,31)

 

 

 

naponta

 

 

0,88

 

 

0,85

NA

 

 

 

kétszer

 

ombitaszvir

 

(0,83-0,94)

 

 

(0,80-0,90)

 

 

 

 

Mechaniz-

 

↓ paritaprevir

 

0,78

 

 

0,87

NA

 

 

 

 

 

 

(0,61-1,01)

 

 

(0,72-1,06)

 

 

 

 

mus:

 

↑ daszabuvir

 

1,15

 

 

1,33

NA

 

 

 

daszabuvir

 

 

 

(1,02-1,31)

 

 

(1,23-1,44)

 

 

 

 

expozíció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

 

 

Nem vizsgálták.

 

 

 

 

fokozódása

daszabuvir

A Viekirax + daszabuvir kombinációnál megfigyelt hatás

 

 

 

valószínűleg

nélkül

 

 

várható.

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trimetoprim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP2C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

révén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGANATELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

 

enzalutamid

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

mitotán

daszabuvirral

↓ ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

 

vagy anélkül

↓ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

↓ daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indukció az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enzalutamid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vagy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitotán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatinib

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Klinikai monitorozás és az

 

daszabuvirral

↑ imatinib

 

 

 

 

 

 

imatinib adagjának

Mechaniz-

vagy anélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

csökkentése ajánlott.

mus: BCRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

révén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIKOAGULÁNSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warfarin

Viekirax +

1,05

 

 

0,88

0,94

 

Nem várható a warfarin

5 mg

daszabuvir

R-warfarin

(0,95-1,17)

 

 

(0,81-0,95)

(0,84-1,05)

 

farmakokinetikájának

egyszeri

 

0,96

 

 

0,88

0,95

 

változása, de javasolt az

dózis és

 

S-warfarin

(0,85-1,08)

 

 

(0,81-0,96)

(0,88-1,02)

 

INR (international

egyéb K-

 

0,94

 

 

0,96

0,98

 

normalised ratio) szoros

vitamin

 

ombitaszvir

(0,89-1,00)

 

 

(0,93-1,00)

(0,95-1,02)

 

monitorozása minden K-

antagonisták

 

0,98

 

 

1,07

0,96

 

vitamin antagonista

 

 

paritaprevir

(0,82-1,18)

 

 

(0,89-1,27)

(0,85-1,09)

 

esetében. Erre a Viekirax ±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

 

Cmax

 

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,97

 

0,98

1,03

 

 

daszabuvir kezelés során

 

 

daszabuvir

 

(0,89-1,06)

 

(0,91-1,06)

(0,94-1,13)

 

 

előforduló májfunkció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

változások miatt van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szükség.

 

Viekirax

 

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

 

 

daszabuvir

R-warfarin

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

 

 

nélkül

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-warfarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dabigatrán-

Viekirax

Nem vizsgálták.

Várhatóan:

 

 

 

 

A Viekirax daszabuvirral

 

etexilát

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

 

 

vagy anélkül alkalmazva

 

 

vagy anélkül

dabigatrán-etexilát

 

 

 

 

emelheti a

 

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dabigatrán-etexilát

 

mus: a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmakoncentrációját.

 

bélben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvatosan alkalmazza.

 

található

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-gp gátlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIKONVULZÍV SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbamaze-

Viekirax +

↔ karba-

 

1,10

 

1,17

1,35

 

 

Egyidejű alkalmazás

pin

daszabuvir

mazepin

 

(1,07-1,14)

 

(1,13-1,22)

 

(1,27 - 1,45)

ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

200 mg

 

↓ karbamaze-

 

0,84

 

0,75

0,57

 

 

 

 

 

naponta

 

pin 10, 11-

 

(0,82-0,87)

 

(0,73-0,77)

(0,54-0,61)

 

 

 

 

 

egyszer,

 

epoxid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majd ezt

 

 

0,69

 

0,69

NA

 

 

 

 

követően

 

ombitaszvir

 

(0,61-0,78)

 

(0,64-0,74)

 

 

 

 

 

 

200 mg

 

 

0,34

 

0,30

NA

 

 

 

 

naponta

 

paritaprevir

 

(0,25-0,48)

 

(0,23-0,38)

 

 

 

 

 

 

kétszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45

 

0,30

NA

 

 

 

 

Mechaniz-

 

daszabuvir

 

(0,41-0,50)

 

(0,28-0,33)

 

 

 

 

 

 

Viekirax

Nem vizsgált:

hasonló hatás

várható, mint a Viekirax +

 

 

 

 

 

mus:

daszabuvir

 

daszabuvir esetén megfigyelt.

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

nélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indukció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karbamaze-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pin révén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenobarbitál

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

 

Egyidejű alkalmazás

 

 

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

 

 

ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

 

Mechaniz-

vagy anélkül

↓ ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

↓ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

↓ daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indukció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenobarbitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

révén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

 

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenitoin

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

 

Egyidejű alkalmazás

 

 

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

 

Mechaniz-

vagy anélkül

↓ ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

↓ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

↓ daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

indukció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenitoin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

révén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s-mefenitoin

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

 

Klinikai monitorozás és

 

 

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

esetleg az s-mefenitoin

 

Mechaniz-

vagy anélkül

s-mefenitoin

 

 

 

 

 

dózismódosítása szükséges.

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP2C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indukció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

révén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIDEPRESSZÁNSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszcitalo-

Viekirax +

↔ eszcitalo-

1,00

 

0,87

NA

 

Nincs szükség

 

pram

daszabuvir

pram

(0,96-1,05)

 

(0,80-0,95)

 

 

 

dózismódosításra az

10 mg

 

S-deszmetil-

1,15

 

1,36

NA

 

eszcitaloprám esetében.

egyszeri

 

citalopram

(1,10-1,21)

 

(1,03-1,80)

 

 

 

 

 

dózis

 

1,09

 

1,02

0,97

 

 

 

 

 

 

ombitaszvir

(1,01-1,18)

 

(1,00-1,05)

(0,92-1,02)

 

 

 

 

 

 

1,12

 

0,98

0,71

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

(0,88-1,43)

 

(0,85-1,14)

(0,56-0,89)

 

 

 

 

 

 

1,10

 

1,01

0,89

 

 

 

 

 

 

daszabuvir

(0,95-1,27)

 

(0,93-1,10)

(0,79-1,00)

 

 

 

 

 

Viekirax

↓ esz-

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt a

 

 

 

 

daszabuvir

citaloprám

Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

 

nélkül

 

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

 

 

↔ S-

1,17

 

1,07

NA

 

 

 

 

 

deszmetil-

(1,08-1,26)

 

(1,01-1,13)

 

 

 

 

 

 

 

citalopram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kölcsönhatás nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

 

 

 

ombitaszvir

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

 

 

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

duloxetin

Viekirax +

0,79

 

0,75

NA

 

Nincs szükség

60 mg

daszabuvir

Duloxetin

(0,67-0,94)

 

(0,67-0,83)

 

 

 

dózismódosításra a

egyszeri

 

0,98

 

1,00

1,01

 

 

duloxetin esetén.

dózis

 

ombitaszvir

(0,88-1,08)

 

(0,95-1,06)

(0,96-1,06)

 

 

Nincs szükség

 

 

0,79

 

0,83

0,77

 

 

 

 

paritaprevir

(0,53-1,16)

 

(0,62-1,10)

(0,65-0,91)

 

 

dózismódosításra a

 

 

0,94

 

0,92

0,88

 

 

daszabuvirral, illetve

 

 

daszabuvir

(0,81-1,09)

 

(0,81-1,04)

(0,76-1,01)

 

 

anélkül adott Viekirax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esetében.

 

Viekirax

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

 

daszabuvir

Duloxetin

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

 

nélkül

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

A kölcsönhatás nagyságrendje hasonló volt

ombitaszvir

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

megfigyelthez.

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,07

 

0,96

 

0,93

 

 

 

 

 

paritaprevir

(0,63-1,81)

 

(0,70-1,32)

 

(0,76-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,14)

 

 

 

trazodon

Viekirax

Nem vizsgálták.

Várhatóan:

 

 

 

 

 

A trazodont óvatosan kell

 

daszabuvirral

↑ trazodon

 

 

 

 

 

 

adni és alacsonyabb

Mechaniz-

vagy anélkül

 

 

 

 

 

 

 

trazodon dózisok

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

megfontolandóak.

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIDIURETIKUS HORMON

 

 

 

 

 

 

 

 

konivaptán

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

 

daszabuvirral

↑ konivaptán

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

Mechaniz-

vagy anélkül

↑ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

↑ daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-gp gátlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konivaptán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

révén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOMBAÖLŐK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketokonazol

Viekirax +

keto-konazol

1,15

 

2,17

 

NA

 

Az együttadás ellenjavallt

400 mg

daszabuvir

 

(1,09-1,21)

 

(2,05-2,29)

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

naponta

 

0,98

 

1,17

 

NA

 

 

 

egyszer

 

ombitaszvir

(0,90-1,06)

 

(1,11-1,24)

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

1,37

 

1,98

 

NA

 

 

 

 

paritaprevir

(1,11-1,69)

 

(1,63-2,42)

 

 

 

 

 

mus:

 

1,16

 

1,42

 

NA

 

 

 

CYP3A4/

 

daszabuvir

(1,03-1,32)

 

(1,26-1,59)

 

 

 

 

 

P-gp gátlás

Viekirax

keto-konazol

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

ketokonazol

daszabuvir

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

és

nélkül

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

paritaprevir/

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ ombitaszvir

A kölcsönhatás nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

ombitaszvir

 

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

révén.

 

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ paritaprevir

1,72

 

2,16

 

NA

 

 

 

 

 

 

(1,32-2,26)

 

(1,76-2,66)

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

itrakonazol

Viekirax +

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

Az együttadás ellenjavallt

pozakonazol

daszabuvir

↑ itrakonazol

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

↑ pozakonazol

 

 

 

 

mus:

 

↑ paritaprevir

 

 

 

 

CYP3A4

 

↑ daszabuvir

 

 

 

 

és/vagy P-

 

 

 

 

 

 

gp gátlás

 

 

 

 

 

 

itrakonazol,

 

 

 

 

 

 

pozakonazol

 

 

 

 

 

 

és

 

 

 

 

 

 

Viekirax

 

 

 

 

 

paritaprevir/

 

 

 

 

 

daszabuvir

 

 

 

 

 

ritonavir/

 

 

 

 

 

nélkül

 

 

 

 

 

ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

révén

 

 

 

 

 

 

vorikonazol

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan az extenzív CYP2C19

Az együttadás ellenjavallt

 

daszabuvirral

metabolizálóknál:

(lásd 4.3 pont).

Mechaniz-

vagy anélkül

 

 

mus:

 

↓ vorikonazol

 

CYP2C19

 

↑ paritaprevir

 

és CYP3A4

 

↑ daszabuvir

 

indukció

 

 

 

ritonavir

 

Nem vizsgálták. Várhatóan az elégtelen CYP2C19

 

által.

 

metabolizálóknál:

 

 

 

↑ vorikonazol

 

 

 

↑ paritaprevir

 

 

 

↑ daszabuvir

 

KÖSZVÉNYELLENES SZEREK

 

kolchicin

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

A kolhicin dózisának

Mechaniz-

daszabuvirral

 

csökkentése vagy a kolhicin

mus: A

vagy anélkül

↑ kolhicin

kezelés megszakítása

CYP3A4

 

 

javasolt normál vese- vagy

gátlása a

 

 

májműködésű betegek

ritonavir

 

 

esetében, ha daszabuvirrel

által.

 

 

vagy anélkül adott Viekirax

 

 

 

kezelés szükséges. Vese-

 

 

 

vagy májkárosodásban

 

 

 

szenvedő betegek esetében

 

 

 

a kolhicin és a daszabuvirrel

 

 

 

vagy anélkül adott Viekirax

 

 

 

együttes alkalmazása

 

 

 

ellenjavallt (lásd 4.3 és

 

 

 

4.4 pont).

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIHISZTAMINOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asztemizol

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Az együttes alkalmazás

 

terfenadin

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

 

Mechaniz-

vagy anélkül

↑ asztemizol/ terfenadin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fexofenadin

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Óvatosság szükséges, ha a

 

Mechaniz-

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

daszabuvirral vagy anélkül

 

mus:

vagy anélkül

↑ fexofenadin

 

 

 

 

 

alkalmazott Viekirax-ot

 

OATP1B1

 

 

 

 

 

 

 

fexofenadinnal

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

alkalmazzák.

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIHIPERLIPIDÉMIÁS

SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

 

gemfibrozil

Paritaprevir/

↑ paritaprevir

1,21

 

1,38

NA

 

A Viekirax daszabuvirral

600 mg

ritonavir +

 

(0,94-1,57)

 

(1,18-1,61)

 

 

 

történő együttes

naponta

daszabuvir

 

 

 

 

 

 

alkalmazása ellenjavallt

↑ daszabuvir

2,01

 

11,25

NA

 

kétszer

 

 

(1,71-2,38)

 

(9,05-13,99)

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

mus: A

Viekirax

 

Nem vizsgált:

 

 

 

Nincs szükség a gemfibrozil

daszabuvir

daszabuvir

Nem várható kölcsönhatás, amikor gemfibrozilt

 

dózismódosítására.

expozíció

nélkül

alkalmaznak a Viekirax-szal kombinációban daszabuvir

 

 

 

emelkedése

 

 

nélkül.

 

 

 

 

A Viekirax esetében nincs

vélhetően a

 

 

 

 

 

 

 

 

szükség a dózis

CYP2C8

 

 

 

 

 

 

 

 

módosítására.

gátlásának

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emelkedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vélhetően az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OATP1B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlásának

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemfibrozil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

révén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIMIKOBAKTERIÁLIS SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

rifampicin

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

Az együttadás ellenjavallt

 

 

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

 

Mechaniz-

vagy anélkül

↓ ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

↓ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4/C

 

↓ daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

YP2C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indukciója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rifampicin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIPSZICHOTIKUMOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lurazidon

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

Az együttadás ellenjavallt

 

pimozid

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

 

kvetiapin

vagy anélkül

↑ pimozid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ kvetiapin

 

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

↑ lurazidon

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTITROMBOTIKUS SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

tikagrelor

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

Az együttadás ellenjavallt

 

daszabuvirral

↑ tikagrelor

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

Mechaniz-

vagy anélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIGUANID TÍPUSÚ ORÁLIS ANTIHYPERGLICAEMIÁS SZEREK

 

 

 

metformin

Viekirax +

↓ metformin

 

0,77

 

 

0,90

NA

Nincs szükség a metformin

 

 

daszabuvir

 

 

(0,71-0,83)

 

 

(0,84-0,97)

 

dózismódosítására

 

500 mg

 

 

0,92

 

 

1,01

1,01

daszabuvirral, illetve

 

egyszeri

 

ombitaszvir

 

(0,87-0,98))

 

 

(0,97-1,05)

(0,98-

anélkül adott Viekirax

 

dózis

 

 

 

 

 

 

 

1,04)

esetében.

 

 

 

↓ paritaprevir

 

0,63

 

 

0,80

1,22

 

 

 

 

 

 

(0,44-0,91)

 

 

(0,61-1,03)

(1,13-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,31)

 

 

 

 

↔ daszabuvir

 

0,83

 

 

0,86

0,95

 

 

 

 

 

 

(0,74-0,93

 

 

(0,78-0,94)

(0,84-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,07)

 

 

 

Viekirax

 

 

Nem vizsgálták.

 

 

 

 

daszabuvir

A Viekirax + daszabuvir kombinációnál megfigyelt hatás

 

 

 

nélkül

 

 

várható.

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

KALCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK

 

 

 

 

 

 

amlodipin

Viekirax +

↑ amlodipin

1,26

2,57

NA

 

Az amlodipin adagjának

5 mg

daszabuvir

 

(1,11-1,44)

(2,31-2,86)

 

50%-os csökkentése és a

 

 

 

egyszeri

 

 

 

 

 

 

betegek megfigyelése

 

↔ ombitaszvir

1,00

1,00

1,00

 

dózis

 

 

(0,95-1,06)

(0,97-1,04)

(0,97-1,04)

 

ajánlott a klinikai hatások

Mechaniz-

 

↓ paritaprevir

0,77

0,78

0,88

 

szempontjából.

 

 

(0,64-0,94)

(0,68-0,88)

(0,80-0,95)

 

 

 

mus:

 

↔ daszabuvir

1,05

1,01

0,95

 

 

 

CYP3A4

 

 

(0,97-1,14)

(0,96-1,06)

(0,89-1,01)

 

 

 

gátlása

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

 

Nem vizsgált:

 

 

 

 

ritonavir

daszabuvir

Hasonló hatás várható, mint a Viekirax + daszabuvir esetén

 

 

 

által.

nélkül

 

megfigyelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diltiázem

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

A paritaprevir expizíció

verapamil

daszabuvirral

↑ diltiázem, verapamil

 

 

 

várható növekedése miatt

 

vagy anélkül

↑paritaprevir

 

 

 

 

óvatosság szükséges.

Mechaniz-

 

↑/ ↔ daszabuvir

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

A

CYP3A4/P-

 

 

 

 

 

 

kalciumcsatorna-blokkolók

gp gátlása.

 

 

 

 

 

 

dóziscsökkentése és klinikai

 

 

 

 

 

 

 

monitorozás szükséges, ha

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvirral vagy anélkül

 

 

 

 

 

 

 

adott Viekirax-szal

 

 

 

 

 

 

 

alkalmazzák.

nifedipin

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

A

 

daszabuvirral

↑ nifedipin

 

 

 

 

kalciumcsatorna-blokkolók

Mechaniz-

vagy anélkül

 

 

 

 

 

dóziscsökkentése és klinikai

mus:

 

 

 

 

 

 

monitorozás szükséges, ha

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

daszabuvirral vagy anélkül

gátlása.

 

 

 

 

 

 

adott Viekirax-szal

 

 

 

 

 

 

 

alkalmazzák.

FOGAMZÁSGÁTLÓK

 

 

 

 

 

 

 

etinilösztra-

Viekirax

1,16

1,06

1,12

 

Az etinilösztradiol-tartalmú

diol/

daszabuvirral

etinilösztradiol

(0,90-1,50)

(0,96-1,17)

(0,94-1,33)

 

orális fogamzásgátló

norgeszti-

vagy anélkül

 

 

 

 

 

gyógyszerek alkalmazása

mát

 

 

 

 

 

 

ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

0,035/0,25

 

 

Norgesztimát metabolitok:

 

 

 

 

mg naponta

 

↑ norgesztrel

2,26

2,54

2,93

 

 

 

egyszer

 

 

(1,91-2,67)

(2,09-3,09)

(2,39-3,57)

 

 

 

Mechaniz-

 

↑ nor-

2,01

2,60

3,11

 

 

 

 

elgesztromin

(1,77-2,29)

(2,30-2,95)

(2,51-3,85)

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ ombitaszvir

1,05

0,97

1,00

 

 

 

valószínűleg

 

 

(0,81-1,35)

(0,81-1,15)

(0,88-1,12)

 

 

 

az UGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,70

0,66

0,87

 

 

 

paritaprevir,

 

paritaprevir

(0,40-1,21)

(0,42-1,04)

(0,67-1,14)

 

 

 

ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ daszabuvir

0,51

0,48

0,53

 

 

 

és

 

 

(0,22-1,18)

(0,23-1,02)

(0,30-0,95)

 

 

 

daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

révén

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósul

 

 

 

 

 

 

 

 

ó gátlásának

 

 

 

 

 

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

 

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

 

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nor-

 

Viekirax +

↔ nor-

0,83

0,91

0,85

 

 

Nincs szükség

ethindron

 

daszabuvir

ethindron

(0,69-1,01)

(0,76-1,09)

(0,64-1,13)

 

dózismódosításra a

(csak

 

 

↔ ombitaszvir

1,00

0,99

0,97

 

 

norethindron, illetve a

progesztint

 

 

 

(0,93-1,08)

(0,94-1,04)

(0,90-1,03)

 

daszabuvirral vagy anélkül

tartalmazó

 

 

1,24

1,23

1,43

 

 

alkalmazott Viekirax

tabletta)

 

 

paritaprevir

(0,95-1,62)

(0,96-1,57)

(1,13-1,80)

 

esetében.

0,35 mg

 

 

↔ daszabuvir

1,01

0,96

0,95

 

 

 

 

naponta

 

 

 

(0,90-1,14)

(0,85-1,09)

(0,80-1,13)

 

 

 

egyszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

 

Nem vizsgált:

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvir

Hasonló hatás várható, mint a Viekirax + daszabuvir esetén

 

 

 

 

 

nélkül

 

megfigyelt.

 

 

 

 

 

DIURETIKUMOK

 

 

 

 

 

 

 

 

furoszemid

 

Viekirax +

↑ furoszemid

1,42

1,08

NA

 

A betegek megfigyelése

20 mg

 

daszabuvir

 

(1,17-1,72)

(1,00-1,17)

 

 

 

ajánlott a klinikai hatások

egyszeri

 

 

↔ ombitaszvir

1,14

1,07

1,12

 

 

szempontjából.

dózis

 

 

 

(1,03-1,26)

(1,01-1,12)

(1,08-1,16)

 

Előfordulhat, hogy a

Mechaniz-

 

 

↔ paritaprevir

0,93

0,92

1,26

 

 

furoszemid dózis akár

mus:

 

 

 

(0,63-1,36)

(0,70-1,21)

(1,16-1,38)

 

50%-os csökkentése

valószínűleg

 

 

↔ daszabuvir

1,12

1,09

1,06

 

 

szükséges.

az UGT1A1

 

 

 

(0,96-1,31)

(0,96-1,23)

(0,98-1,14)

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

A daszabuvirral vagy

ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

 

anélkül alkalmazott

és daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax esetében nincs

révén

 

 

 

 

 

 

 

 

szükség a dózis

megvalósuló

 

 

 

 

 

 

 

 

módosítására.

gátlásának

 

Viekirax

 

Nem vizsgált:

 

 

 

 

 

eredménye

 

daszabuvir

Hasonló hatás várható, mint Viekirax + daszabuvir esetén

 

 

 

 

 

nélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGOT ALKALOIDOK

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergotamin

 

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Együttes alkalmazás

 

Dihidro-

 

daszabu-

 

 

 

 

 

ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

 

ergotamin

 

virral vagy

↑ ergot származékok

 

 

 

 

 

 

Ergonovin

 

anélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

Metil-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ergometrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

 

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

 

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

 

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLÜKOKORTIKOIDOK (INHALÁCIÓS)

 

 

 

 

 

 

 

flutikazon

 

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

A flutikazon együttadása

 

 

 

daszabu-

 

 

 

 

 

 

 

emelheti a flutikazon

 

Mechaniz-

 

virral vagy

↑ flutikazon

 

 

 

 

 

szisztémiás expozícióját. A

 

mus:

 

anélkül

 

 

 

 

 

 

 

flutikazon és a Viekirax

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(főként hosszútávú)

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

együttes alkalmazása csak

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akkor kezdeményezhető, ha

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a lehetséges kezelési előny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meghaladja a szisztémiás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kortikoszteroidok által

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kifejtett hatás kockázatát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.4 pont).

 

GASZTROINTESZTINÁLISAN HATÓ SZEREK (PROPULZÍV)

 

 

 

ciszaprid

 

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

 

 

 

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

 

Mechaniz-

 

vagy anélkül

↑ ciszaprid

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCV ANTIVIRÁLIS SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

szofoszbuvi

 

Viekirax +

 

↑ szofoszbuvir

 

1,61

 

2,12

 

NA

Nincs szükség a

 

r

 

daszabuvir

 

 

 

(1,38-1,88)

 

(1,91-2,37)

 

 

szofoszbuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dózismódosítására

 

 

 

 

 

GS-331007

 

1,02

 

1,27

 

NA

400 mg

 

 

 

 

 

 

daszabuvirral, illetve

 

 

 

 

 

 

(0,90-1,16)

 

(1,14-1,42)

 

 

 

naponta

 

 

 

 

 

 

 

 

anélkül adott Viekirax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esetében.

 

 

 

 

↔ ombitaszvir

 

0,93

 

0,93

 

0,92

Mechaniz-

 

 

 

 

 

(0,84-1,03)

 

(0,87-0,99)

 

(0,88-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,96)

 

 

mus:

 

 

 

↔ paritaprevir

 

0,81

 

0,85

 

0,82

 

 

BCRP és

 

 

 

 

 

(0,65-1,01)

 

(0,71-1,01)

 

(0,67-

 

 

P-gp gátlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,01)

 

 

a

 

 

 

↔ daszabuvir

 

1,09

 

1,02

 

0,85

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

(0,98-1,22)

 

(0,95-1,10)

 

(0,76-

 

 

ritonavir és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95)

 

 

daszabuvir

 

Viekirax

 

A kölcsönhatás nagysága hasonló volt a Viekirax +

 

 

révén

 

daszabuvir

 

daszabuvir kombinációval megfigyelthez.

 

 

 

 

 

nélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

NÖVÉNYI EREDETŰ KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

közönséges

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

Az együttadás ellenjavallt

 

orbáncfű

daszabuvirral

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

 

(Hypericum

vagy anélkül

↓ daszabuvir

 

 

 

 

 

perforatum)

 

↓ ombitaszvir

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

↓ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

indukció a

 

 

 

 

 

 

 

közönséges

 

 

 

 

 

 

 

orbáncfű

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

HIV ANTIVIRÁLIS SZEREK: PROTEÁZ INHIBITOROK

A HIV társfertőzésben szenvedő betegekkel kapcsolatos általános megjegyzéseket, beleértve a különböző alkalmazható antiretrovirális kezelések leírását, lásd a 4.4 pontban (HIV társfertőzésben szenvedő betegek kezelése).

atazanavir

Viekirax +

↔ atazanavir

0,91

 

1,01

 

0,90

Az atazanavir ajánlott

 

daszabuvir

 

(0,84-0,99)

 

(0,93-1,10)

 

(0,81-

dózisa 300 mg, ritonavir

300 mg

 

 

 

 

 

 

1,01)

nélkül, daszabuvirral együtt

naponta

 

↓ ombitaszvir

0,77

 

0,83

 

0,89

adott Viekirax-szal

egyszer

 

 

(0,70-0,85)

 

(0,74-0,94)

 

(0,78-

kombinációban. Az

(egyszerre

 

 

 

 

 

 

1,02)

atazanavirt ugyanakkor kell

bevéve)

 

↑ paritaprevir

1,46

 

1,94

 

3,26

beadni, mint a Viekirax-ot

 

 

 

(1,06-1,99)

 

(1,34-2,81)

 

(2,06-

és a daszabuvirt. A

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

5,16)

Viekirax-ban lévő ritonavir

mus: A

 

↔ daszabuvir

0,83

 

0,82

 

0,79

dózis fokozza az atazanavir

paritaprevir

 

 

(0,71-0,96)

 

(0,71-0,94)

 

(0,66-

farmakokinetikáját.

expozíciójá-

 

 

 

 

 

 

0,94)

A daszabuvirral együtt

nak

 

 

 

 

 

 

 

alkalmazott Viekirax

fokozódása

 

 

 

 

 

 

 

esetében nincs szükség a

az

 

 

 

 

 

 

 

dózis módosítására.

OATP1B1/

 

 

 

 

 

 

 

Az atazanavir + daszabuvir

B3 és

 

 

 

 

 

 

 

nélkül adott Viekirax

CYP3A

 

 

 

 

 

 

 

kezelés nem ajánlott-(↑

atazanavir

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir).

általi

 

 

 

 

 

 

 

Az atazanavir és a Viekirax

gátlásának

 

 

 

 

 

 

 

+ daszabuvir kombinálása

eredménye

 

 

 

 

 

 

 

növeli a bilirubin szinteket,

lehet.

 

 

 

 

 

 

 

különösen, amikor a

 

 

 

 

 

 

 

 

hepatitis C kezelés részeként

 

 

 

 

 

 

 

 

a beteg ribavirint is kap, lásd

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 és 4.8 pont.

 

Viekirax

↔ atazanavir

A kölcsönhatás

nagyságrendje

hasonló volt

 

 

daszabuvir

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

nélkül

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

2,74

2,87

 

3,71

 

 

 

paritaprevir

(1,76-4,27)

(2,08-3,97)

 

(2,87-4,79)

 

A kölcsönhatás nagyságrendje hasonló volt

ombitaszvir

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

megfigyelthez.

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

atazanavir/

Viekirax +

↔ atazanavir

1,02

 

1,19

 

1,68

 

ritonavir

daszabuvir

 

(0,92-1,13)

 

(1,11-1,28)

 

(1,44-

 

300/100 mg

 

 

 

 

 

 

1,95)

 

 

↔ ombitaszvir

0,83

 

0,90

 

1,00

 

naponta

 

 

(0,72-0,96)

 

(0,78-1,02)

 

(0,89-

 

egyszer

 

 

 

 

 

 

1,13)

 

(12 óra

 

↑ paritaprevir

2,19

 

3,16

 

11,95

 

 

 

(1,61-2,98)

 

(2,40-4,17)

 

(8,94-15,

 

eltéréssel

 

 

 

 

 

 

98)

 

alkalmazva)

 

↔ dasabuvir

0,81

 

0,81

 

0,80

 

Mechaniz-

 

 

(0,73-0,91)

 

(0,71-0,92)

 

(0,65-

 

 

 

 

 

 

 

0,98)

 

mus: A

Viekirax

 

Nem vizsgált:

 

 

paritaprevir

daszabuvir

Hasonló hatás várható, mint Viekirax + daszabuvir esetén

 

expozíciójá-

nélkül

 

 

 

 

 

 

 

nak

 

 

 

 

 

 

 

 

fokozódása

 

 

 

 

 

 

 

 

az

 

 

 

 

 

 

 

 

OATP1B1/

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 és

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A

 

 

 

 

 

 

 

 

atazanavir

 

 

 

 

 

 

 

 

általi,

 

 

 

 

 

 

 

 

valamint a

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

hozzáadott

 

 

 

 

 

 

 

 

dózis általi

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlásának

 

 

 

 

 

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

lehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunavir

Viekirax +

↓ darunavir

0,92

 

0,76

 

0,52

A darunavir ajánlott dózisa

800 mg

daszabuvir

 

(0,87-0,98)

 

(0,71-0,82)

 

(0,47-0,58)

800 mg naponta egyszer,

naponta

 

0,86

 

0,86

 

0,87

ritonavir nélkül, Viekirax +

egyszer

 

ombitaszvir

(0,77-0,95)

 

(0,79-0,94)

 

(0,82-0,92)

daszabuvirral

 

 

1,54

 

1,29

 

1,30

kombinációban (a

Mechaniz-

 

paritaprevir

(1,14-2,09)

 

(1,04-1,61)

 

(1,09-1,54)

Viekirax-ban lévő ritonavir

mus:

 

1,10

 

0,94

 

0,90

dózis fokozza a darunavir

Ismeretlen

 

daszabuvir

(0,88-1,37)

 

(0,78-1,14)

 

(0,76-1,06)

farmakokinetikáját).Ez a

 

 

 

 

 

 

 

 

rend kiterjedt PI rezisztencia

 

Viekirax

↔ darunavir

0,99

 

0,92

 

0,74

 

daszabuvir

 

(0,92-1,08)

 

(0,84-1,00)

 

(0,63-0,88)

hiányában (azaz a

 

nélkül

 

 

 

 

 

 

darunavirral összefüggő

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kölcsönhatás nagyságrendje hasonló volt

RAM-ok hiányában)

 

 

ombitaszvir

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

alkalmazható, lásd még

 

 

 

 

megfigyelthez.

 

4.4 pont.

 

 

 

 

 

 

 

A daszabuvirral vagy

 

 

 

 

 

 

 

anélkül alkalmazott

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax esetében nincs

 

 

 

 

 

 

 

szükség a dózis

 

 

 

 

 

 

 

módosítására.

 

 

 

 

 

 

 

A darunavir és a Viekirax +

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvir kombináció nem

 

 

 

 

 

 

 

javasolt kiterjedt PI

 

 

 

 

 

 

 

rezisztencia esetén.

 

 

 

 

 

 

 

A darunavir + daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

nélkül adott Viekirax nem

 

 

 

 

 

 

 

javasolt-(↑ paritaprevir).

 

 

2,09

 

1,94

1,85

 

 

 

paritaprevir

(1,35-3,24)

 

(1,36-2,75)

(1,41-

 

 

 

 

 

 

 

2,42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darunavir/

Viekirax +

↔ darunavir

0,87

 

0,80

0,57

 

ritonavir

daszabuvir

 

(0,79-0,96)

 

(0,74-0,86)

(0,48-

 

600/100 mg

 

 

 

 

 

0,67)

 

 

↓ ombitaszvir

0,76

 

0,73

0,73

 

naponta

 

 

(0,65-0,88)

 

(0,66-0,80)

(0,64-

 

kétszer

 

 

 

 

 

0,83)

 

Mechaniz-

 

↓ paritaprevir

0,70

 

0,59

0,83

 

 

 

(0,43-1,12)

 

(0,44-0,79)

(0,69-

 

mus:

 

 

 

 

 

1,01)

 

Ismeretlen

 

↓ daszabuvir

0,84

 

0,73

0,54

 

 

 

 

(0,67-1,05)

 

(0,62-0,86)

(0,49-

 

 

 

 

 

 

 

0,61)

 

 

Viekirax

 

Nem vizsgált:

 

 

 

daszabuvir

Hasonló hatás várható, mint a Viekirax + daszabuvir esetén

 

 

nélkül

 

megfigyelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darunavir/

Viekirax +

↑ darunavir

0,79

 

1,34

0,54

 

ritonavir

daszabuvir

 

(0,70-0,90)

 

(1,25-1,43)

(0,48-

 

800/100 mg

 

 

 

 

 

0,62)

 

 

↔ ombitaszvir

0,87

 

0,87

0,87

 

naponta

 

 

(0,82-0,93)

 

(0,81-0,93)

(0,80-

 

egyszer

 

 

 

 

 

0,95)

 

(12 óra

 

↓ paritaprevir

0,70

 

0,81

1,59

 

 

 

(0,50-0,99)

 

(0,60-1,09)

(1,23-

 

eltéréssel

 

 

 

 

 

2,05)

 

alkalmazan-

 

0,75

 

0,72

0,65

 

dó)

 

daszabuvir

(0,64-0,88)

 

(0,64-0,82)

(0,58-

 

 

 

 

 

 

 

0,72)

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

Klinikai megjegyzések

 

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

Viekirax

 

Nem vizsgált:

 

 

 

mus:

daszabuvir

Hasonló hatás várható, mint a Viekirax + daszabuvir esetén

 

 

Ismeretlen

nélkül

 

megfigyelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lopinavir/

Viekirax +

↔ lopinavir

0,87

 

0,94

1,15

Együttadás ellenjavallt (lásd

 

ritonavir

daszabuvir

 

(0,76-0,99)

 

(0,81-1,10)

(0,93-

4.3 pont).

 

400/100 mg

 

 

 

 

 

1,42)

 

 

 

↔ ombitaszvir

1,14

 

1,17

1,24

 

 

naponta

 

 

(1,01-1,28)

 

(1,07-1,28)

(1,14-

 

 

kétszer1

 

 

 

 

 

1,34)

 

 

Mechaniz-

 

↑ paritaprevir

2,04

 

2,17

2,36

 

 

 

 

(1,30-3,20)

 

(1,63-2,89)

(1,00-

 

 

mus: A

 

 

 

 

 

5,55)

 

 

paritaprevir

 

↔ daszabuvir

0,99

 

0,93

0,68

 

 

expozíciójá-

 

 

(0,75-1,31)

 

(0,75-1,15)

(0,57-

 

 

nak

 

 

 

 

 

0,80)

 

 

fokozódása

Viekirax

↔ lopinavir

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt

 

 

az CYP3A/

daszabuvir

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

efflux

nélkül

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

transzporte-

 

 

 

 

 

 

↑ ombitaszvir

A kölcsönhatás nagyságrendje hasonló volt

 

 

rek

 

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

lopinavir

 

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

általi és

 

 

 

 

 

 

 

 

nagyobb

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ paritaprevir

4,76

 

6,10

12,33

 

 

dózisban

 

 

(3,54-6,39)

 

(4,30-8,67)

(7,30-20,

 

 

alkalmazott

 

 

 

 

 

84)

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

általi

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlásának

 

 

 

 

 

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

lehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indinavir

Viekirax

Nem vizsálták:

Az együttadás ellenjavallt

szakvinavir

daszabuvirral

↑ paritaprevir

(lásd 4.3 pont).

tipranavir

vagy anélkül

 

 

Mechaniz- mus: CYP3A4 gátlása a proteáz- gátlók által.

HIV ANTIVIRÁLIS SZEREK: NON-NUKLEOZID REVERZ TRANSZKRIPTÁZ INHIBITOROK

rilpivirin2

Viekirax +

↑ rilpivirin

2,55

3,25

3,62

AViekirax és a rilpivirin

25 mg

daszabuvir

 

(2,08-3,12)

(2,80-3,77)

(3,12-4,21)

naponta egyszeri együttes

naponta

 

↔ ombitaszvir

1,11

1,09

1,05

alkalmazását csak olyan

egyszer

 

 

(1,02-1,20)

(1,04-1,14)

(1,01-1,08)

betegek esetében lehet

reggel

 

↑ paritaprevir

1,30

1,23

0,95

mérlegelni, akiknél nem áll

alkalmazva,

 

 

(0,94-1,81)

(0,93-1,64)

(0,84-1,07)

fenn ismert QT megnyúlás,

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

étkezés

 

↔ daszabuvir

1,18

1,17

1,10

 

illetve nem szednek egyéb

közben

 

 

(1,02-1,37)

(0,99-1,38)

(0,89-1,37)

 

QT megnyúlást okozó

 

 

 

 

 

 

 

gyógyszert. Ennek a

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

kombinációnak az

mus:

 

 

 

 

 

 

alkalmazása esetén

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

rendszeres EKG vizsgálatot

gátlása

 

 

 

 

 

 

kell végezni, lásd 4.4 pont.

ritonavir

 

 

 

 

 

 

A daszabuvirral vagy

által.

 

 

 

 

 

 

anélkül alkalmazott

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax esetében nincs

 

 

 

 

 

 

 

szükség a dózis

 

 

 

 

 

 

 

módosítására.

 

Viekirax

 

Nem vizsgált:

 

 

 

 

daszabuvir

Hasonló hatás várható, mint a Viekirax + daszabuvir esetén

 

 

 

nélkül

 

megfigyelt.

 

 

 

efavirenz/

Viekirax

Az efavirenz (enziminduktor) alapú kezelés együttes

Az efavirenzzel való

emtricitabin

daszabuvirral

alkalmazása paritaprevir/ritonavir + daszabuvir kezeléssel az

egyidejű alkalmazás

/tenofovir-

vagy anélkül

ALT szintek emelkedését, és ezért a vizsgálat korai

ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

dizoproxil-

 

 

megszakítását eredményezte.

 

 

 

fumarát

 

 

 

 

 

 

 

 

600/300/200

 

 

 

 

 

 

 

 

mg naponta

 

 

 

 

 

 

 

 

egyszer

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

mus: a

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

indukciója

 

 

 

 

 

 

 

 

efavirenz

 

 

 

 

 

 

 

 

révén.

 

 

 

 

 

 

 

 

nevirapin

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

Az egyidejű alkalmazás

etravirin

daszabuvirral

↓ ombitaszvir

 

 

 

 

ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

 

vagy anélkül

↓ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ daszabuvir

 

 

 

 

 

 

HIV ANTIVIRÁLIS SZEREK: INTEGRÁZ STRAND TRANSZFER INHIBITOR

 

 

dolutegravir

Viekirax +

↑ dolutegravir

 

1,22

1,38

1,36

Nincs szükség a

 

daszabuvir

 

 

(1,15-1,29)

(1,30-1,47)

(1,19-1,55)

dolutegravir

50 mg

 

↔ ombitaszvir

 

0,96

0,95

0,92

dózismódosítására

naponta

 

 

 

(0,89-1,03)

(0,90-1,00)

(0,87-0,98)

daszabuvirral, illetve

egyszer

 

↔ paritaprevir

 

0,89

0,84

0,66

anélkül adott Viekirax

Mechaniz-

 

 

 

(0,69-1,14)

(0,67-1,04)

(0,59-0,75)

esetében.

 

↔ daszabuvir

 

1,01

0,98

0,92

 

 

mus:

 

 

 

(0,92-1,11)

(0,92-1,05)

(0,85-0,99)

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valószínűleg

Viekirax

 

Nem vizsgálták.

 

 

 

 

UGT1A1

daszabuvir

A Viekirax + daszabuvir kombinációnál megfigyelt hatás

 

 

 

gátlás a

nélkül

 

várható.

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raltegravir

Viekirax +

↑ raltegravir

2,33

 

2,34

2,00

 

Nincs szükség

400 mg

daszabuvir

 

(1,66-3,27)

 

(1,70-3,24)

(1,17-3,42)

 

dózismódosításra a

naponta

 

 

 

 

 

 

 

raltegavir, illetve a

kétszer

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvirral vagy anélkül

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

adott Viekirax esetében.

 

Az együttes alkalmazás idején nem figyeltek meg klinikailag

 

 

 

mus: A

 

releváns változásokat a daszabuvir, a paritaprevir és az

 

 

 

fokozott

 

ombitaszvir expozíciókban (múltbeli adatokkal történő

 

 

 

raltegravir

 

 

összehasonlítás alapján).

 

 

 

 

expozíció az

Viekirax

↑ raltegravir

1,22

 

1,20

1,13

 

 

 

UGT1A1

daszabuvir

 

(0,78-1,89)

 

(0,74-1,95)

(0,51-2,51)

 

 

 

paritaprevir,

nélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitaszvir

 

Az együttes alkalmazás idején nem figyeltek meg klinikailag

 

 

 

és

 

releváns változásokat a daszabuvir, a paritaprevir és az

 

 

 

daszabuvir

 

ombitaszvir expozíciókban (múltbeli adatokkal történő

 

 

 

általi

 

 

összehasonlítás alapján).

 

 

 

 

gátlásának

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV ANTIVIRÁLIS SZEREK:

NUKLEOZID INHIBITOROK

 

 

 

 

 

abakavir/

Viekirax +

↔ abakavir

0,87

 

0,94

NA

 

Nincs szükség az abakavir

lamivudin

daszabuvir

 

(0,78-0,98)

 

(0,90-0,99)

 

 

vagy a lamivudin

 

 

↓ lamivudin

0,78

 

0,88

1,29

 

dózismódosítására

600 mg/

 

 

(0,72-0,84)

 

(0,82-0,93)

(1,05-1,58)

 

daszabuvirral, illetve

300 mg

 

↔ ombitaszvir

0,82

 

0,91

0,92

 

anélkül adott Viekirax

naponta

 

 

(0,76-0,89)

 

(0,87-0,95)

(0,88-0,96)

 

esetében.

egyszer

 

↔ paritaprevir

0,84

 

0,82

0,73

 

 

 

 

 

 

(0,69-1,02)

 

(0,70-0,97)

(0,63-0,85)

 

 

 

 

 

↔ daszabuvir

0,94

 

0,91

0,95

 

 

 

 

 

 

(0,86-1,03)

 

(0,86-0,96)

(0,88-1,02)

 

 

 

 

Viekirax

 

Nem vizsgálták.

 

 

 

 

 

daszabuvir

A Viekirax + daszabuvir kombinációnál megfigyelt hatás

 

 

 

 

nélkül

 

várható.

 

 

 

 

 

em-

Viekirax +

↔ em-

1,05

 

1,07

1,09

 

Nincs szükség

tricitabin/

daszabuvir

tricitabin

(1,00-1,12)

 

(1,00-1,14)

(1,01-1,17)

 

dózismódosításra az em-

tenofovir

 

↔ tenofovir

1,07

 

1,13

1,24

 

tricitabin/ tenofovir, illetve

200 mg

 

 

(0,93-1,24)

 

(1,07-1,20)

(1,13-1,36)

 

a daszabuvirral vagy

naponta

 

↔ ombitaszvir

0,89

 

0,99

0,97

 

anélkül adott Viekirax

egyszer/300

 

 

(0,81-0,97)

 

(0,93-1,05)

(0,90-1,04)

 

esetében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg naponta

 

↓ paritaprevir

0,68

 

0,84

 

1,06

 

 

 

egyszer

 

 

(0,42-1,11)

 

(0,59-1,17)

 

(0,83-1,35)

 

 

 

 

 

↔ daszabuvir

0,85

 

0,85

 

0,85

 

 

 

 

 

 

(0,74-0,98)

 

(0,75-0,96)

 

(0,73-0,98)

 

 

 

 

Viekirax

↔ em-

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

 

daszabuvir

tricitabin

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

 

nélkül

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

 

↔ tenofovir

0,80

 

1,01

 

1,13

 

 

 

 

 

 

(0,71-0,90)

 

(0,96-1,07)

 

(1,06-1,21)

 

 

 

 

 

↔ ombitaszvir

A kölcsönhatás nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

 

 

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

 

 

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

 

1,02

 

1,04

 

1,09

 

 

 

 

 

paritaprevir

(0,63-1,64)

 

(0,74-1,47)

 

(0,88-1,35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV ANTIVIRÁLIS SZEREK:

FARMAKOKINETIKAI HATÁSNÖVELŐ

 

 

 

 

kobicisztát

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

tartalmú

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

kombináci-

vagy anélkül

↑ ombitaszvir

 

 

 

 

 

 

 

 

ók

 

↑ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

↑ daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mus: A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kobicisztát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMG CoA REDUKTÁZ INHIBITOR

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozuvaszta-

Viekirax +

↑ rozuvasztatin

7,13

 

2,59

 

0,59

 

A rozuvasztatin maximális

tin

daszabuvir

 

(5,11-9,96)

 

(2,09-3,21)

 

(0,51-0,69)

 

napi dózis 5 mg (lásd

5 mg

 

↔ ombitaszvir

0,92

 

0,89

 

0,88

 

4.4 pont).

naponta

 

 

(0,82-1,04)

 

(0,83-0,95)

 

(0,83-0,94)

 

Nincs szükség

egyszer

 

↑ paritaprevir

1,59

 

1,52

 

1,43

 

dózismódosításra a

 

 

 

(1,13-2,23)

 

(1,23-1,90)

 

(1,22-1,68)

 

daszabuvirral együtt adott

Mechaniz-

 

↔ daszabuvir

1,07

 

1,08

 

1,15

 

Viekirax esetében.

mus: Az

 

 

(0,92-1,24)

 

(0,92-1,26)

 

(1,05-1,25)

 

 

 

OATP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

↑ rozuvasztatin

2,61

 

1,33

 

0,65

 

A rozuvasztatin maximális

paritaprevir

daszabuvir

 

(2,01-3,39)

 

(1,14-1,56)

 

(0,57-0,74)

napi dózisa 10 mg lehet

általi gátlása

nélkül

 

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.4 pont).

és a BCRP

 

 

 

 

 

 

 

 

Nincs szükség

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

 

 

dózismódosításra a

ritonavir és

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax esetében.

daszabuvir

 

↔ ombitaszvir

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

általi

 

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

gátlása.

 

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

 

↑ paritaprevir

1,40

 

1,22

 

1,06

 

 

 

 

 

 

(1,12-1,74)

 

(1,05-1,41)

 

(0,85-1,32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravasztatin

Viekirax +

↑ pravasztatin

1,37

 

1,82

 

NA

 

50%-kal csökkentse a

10 mg

daszabuvir

 

(1,11-1,69)

 

(1,60-2,08)

 

 

 

pravasztatin dózisát.

naponta

 

↔ ombitaszvir

0,95

 

0,89

 

0,94

 

Nincs szükség

egyszer

 

 

(0,89-1,02)

 

(0,83-0,95)

 

(0,89-0,99)

 

dózismódosításra a

Mechaniz-

 

↔ daszabuvir

1,00

 

0,96

 

1,03

 

daszabuvirral vagy anélkül

mus: Az

 

 

(0,87-1,14)

 

(0,85-1,09)

 

(0,91-1,15)

 

adott Viekirax esetében.

OATP1B1

 

↔ paritaprevir

0,96

 

1,13

 

1,39

 

 

paritaprevir

 

 

(0,69-1,32)

 

(0,92-1,38)

 

(1,21-1,59)

 

 

általi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

↑ pravasztatin

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt

 

 

gátlása.

daszabuvir

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

nélkül

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

↔ ombitaszvir

A kölcsönhatás nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

 

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

 

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

 

↑ paritaprevir

1,44

1,33

 

1,28

 

 

 

 

 

(1,15-1,81)

(1,09-1,62)

 

(0,83-1,96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluvasztatin

Viekirax

Nem vizsgálták.Várhatóan:

 

 

 

 

 

Fluvasztatinnal és

 

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

 

pitavasztatinnal való

Mechaniz-

vagy anélkül

↑ fluvasztatin

 

 

 

 

 

 

egyidejű alkalmazás nem

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

javasolt (lásd 4.4 pont).

OATP1B/

 

↑ pitavasztatin

 

 

 

 

 

 

A Viekirax kezelés idejére

BCRP

 

 

 

 

 

 

 

 

az atorvasztatin, fluvasztatin

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

és pitavasztatin átmeneti

általi gátlása

 

 

 

 

 

 

 

 

felfüggesztése javasolt. Ha a

Pitavasztati

 

 

 

 

 

 

 

 

sztatin terápia feltétlenül

 

 

 

 

 

 

 

 

szükséges a kezelés

n

 

 

 

 

 

 

 

 

időtartama alatt, akkor a

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

beteg átállítható csökkentett

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

dózisú pravasztatinra vagy

OATP1B

 

 

 

 

 

 

 

 

rozuvasztatinra.

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

általi gátlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lovasztatin

Viekirax

Nem vizsgálták.Várhatóan:

 

 

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

szimvaszta-

daszabuvirral

 

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

tin

vagy anélkül

↑ lovasztatin, szimvasztatin, atorvasztatin

 

 

 

atorvasztati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OATP1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

 

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMUNSZUPRESSZÁNSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

ciklosporin

Viekirax +

 

↑ ciklosporin

1,01

 

5,82

15,8

 

A Viekirax kezeléssel

30 mg

daszabuvir

 

 

(0,85-1,20)

 

(4,73-7,14)

(13,8-

 

történő együttes alkalmazás

naponta

 

 

 

 

 

 

18,09)

 

kezdetén a napi egyszeri

egyszer,

 

 

↔ ombitaszvir

0,99

 

1,08

1,15

 

alkalmazású ciklosporin

egyszeri

 

 

 

(0,92-1,07)

 

(1,05-1,11)

(1,08-1,23)

 

napi összadagjának ötödét

dózis3

 

 

↑ paritaprevir

1,44

 

1,72

1,85

 

adja. Monitorozni kell a

Mechaniz-

 

 

 

(1,16-1,78)

 

(1,49-1,99)

(1,58-2,18)

 

ciklosporin szinteket és

 

 

↓ daszabuvir

0,66

 

0,70

0,76

 

szükség szerint módosítani

mus: A

 

 

 

(0,58-0,75)

 

(0,65-0,76)

(0,71-0,82)

 

kell az adagot és/vagy

ciklosporin-

Viekirax

 

↑ ciklosporin

0,83

 

4,28

12,8

 

adagolási gyakoriságot.

ra gyakorolt

daszabuvir

 

 

(0,72-0,94)

 

(3,66-5,01)

(10,6-15,6)

 

 

 

hatás a

nélkül

 

 

 

 

 

 

 

Nincs szükség

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

dózismódosításra a

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvirral vagy anélkül.

általi

 

 

↔ ombitaszvir

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt

 

 

 

gátlásának

 

 

 

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

megfigyelthez.

 

 

 

 

lehet, a

 

 

↑ paritaprevir

1,39

 

1,46

1,18

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

(1,10-1,75)

 

(1,29-1,64)

(1,08-

 

 

 

fokozott

 

 

 

 

 

 

1,30)

 

 

 

expozíciója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedig az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OATP/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCRP/P-gp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciklosporin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

általi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlásának

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

everolimusz

Viekirax +

 

4,74

 

27,1

16,1

 

A Viekirax együttes

 

daszabuvir

 

everolimusz

(4,29-5,25)

 

(24,5-30,1)

(14,5-17,9)

 

alkalmazása everolimusszal

0,75 mg

 

 

 

 

 

 

 

nem javasolt az everolimusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,99

 

1,02

1,02

 

egyszeri

 

 

 

 

expozíció jelentős

dózis

 

 

ombitaszvir

(0,95-1,03)

 

(0,99-1,05)

(0,99-1,06)

 

növekedése miatt, és mivel

 

 

1,22

 

1,26

1,06

 

 

 

 

 

 

az adagolást nem lehet

Mechanizm

 

 

paritaprevir

(1,03-1,43)

 

(1,07-1,49)

(0,97-1,16)

 

megfelelően beállítani a

us: Az

 

 

1,03

 

1,08

1,14

 

rendelkezésre álló

everolimusz

 

 

daszabuvir

(0,90-1,18)

 

(0,98-1,20)

(1,05-1,23)

 

hatáserősségekkel (lásd

ra gyakorolt

Viekirax

 

Nem vizsgálták.

 

 

 

 

 

4.4 pont).

hatás a

daszabuvir

 

A Viekirax + daszabuvir kombinációnál megfigyelt hatás

 

 

 

CYP3A4

nélkül

 

várható.

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

általi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlásának

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eredménye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szirolimusz

Viekirax +

 

↑ szirolimusz

6,40

 

38,0

19,6

 

A Viekirax és daszabuvir

 

daszabuvir

 

 

(5,34-7,68)

 

(31,5-45,8)

(16,7-22,

 

kombináció együttes

0,5 mg

 

 

 

 

 

 

9)6

 

alkalmazása szirolimusszal

egyszeri

 

 

1,03

 

1,02

1,05

 

nem javasolt, kivéve, ha az

dózis5

 

 

ombitaszvir

(0,93-1,15)

 

(0,96-1,09)

(0,98-1,1

 

alkalmazással járó előny

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

meghaladja a kockázatot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizm

 

1,18

 

1,19

1,16

(lásd 4.4 pont). A

us: A

 

paritaprevir

(0,91-1,54)

 

(0,97-1,46)

(1,00-1,3

szirolimusz a Viekirax

szirolimuszr

 

 

 

 

 

4)

daszabuvir kominációval

aa gyakorolt

 

1,04

 

1,07

1,13

való együttes

hatás a

 

daszabuvir

(0,89-1,22)

 

(0,95-1,22)

(1,01-1,2

alkalmazásakor 0,2 mg

CYP3A4

 

 

 

 

 

5)

szirolimuszt kell beadni

ritonavir

Viekirax

 

Nem vizsgálták.

 

hetente kétszer (a hét

általi

daszabuvir

A Viekirax + daszabuvir kombinációnál megfigyelt hatás

minden 3. vagy 4. napján,

gátlásának

nélkül

 

várható.

 

 

minden héten azonos

eredménye.

 

 

 

 

 

 

napokon).

 

 

 

 

 

 

 

A szirolimusz

 

 

 

 

 

 

 

koncentrációját a vérben

 

 

 

 

 

 

 

monitorozni kell minden

 

 

 

 

 

 

 

4-7. napon, amíg 3 egymást

 

 

 

 

 

 

 

követő

 

 

 

 

 

 

 

maradékkoncentráció

 

 

 

 

 

 

 

ugyanazt az állandó

 

 

 

 

 

 

 

szirolimuszkoncentrációt

 

 

 

 

 

 

 

mutatja. Szükség szerint

 

 

 

 

 

 

 

módosítani kell a

 

 

 

 

 

 

 

szirolimusz dózisát és/vagy

 

 

 

 

 

 

 

az adagolási gyakoriságot.

 

 

 

 

 

 

 

5 nappal a Viekirax +

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvir kezelés

 

 

 

 

 

 

 

befejezését követően a

 

 

 

 

 

 

 

szirolimusz dózisát és

 

 

 

 

 

 

 

adagolási gyakoriságát

 

 

 

 

 

 

 

vissza kell állítani a

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax + daszabuvir

 

 

 

 

 

 

 

kezelés előtti állapotra, a

 

 

 

 

 

 

 

szirolimusz vérben

 

 

 

 

 

 

 

mértkoncentrációjának

 

 

 

 

 

 

 

rutinszerű monitorozásával

 

 

 

 

 

 

 

együtt.

takrolimusz

Viekirax +

↑ takrolimusz

3,99

 

57,1

16,6

A Viekirax és daszabuvir

2 mg

daszabuvir

 

(3,21-4,97)

 

(45,5-71,7)

(13,0-

kombináció együttes

egyszeri

 

 

 

 

 

21,2)

alkalmazása takrolimusszal

dózis7

 

↔ ombitaszvir

0,93

 

0,94

0,94

nem ajánlott, kivéve, ha az

Mechaniz-

 

 

(0,88-0,99)

 

(0,89-0,98)

(0,91-

alkalmazással járó előny

 

 

 

 

 

0,96)

meghaladja a kockázatot

mus: A

 

↓ paritaprevir

0,57

 

0,66

0,73

(lásd 4.4 pont). Amennyiben

takrolimusz-

 

 

(0,42-0,78)

 

(0,54-0,81)

(0,66-

a takrolimuszt a Viekirax +

ra gyakorolt

 

 

 

 

 

0,80)

daszabuvir kombinációval

hatás a

 

 

 

 

 

 

együtt alkalmazzák, a

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

takrolimuszt nem szabad a

 

↔ daszabuvir

0,85

 

0,90

1,01

ritonavir

 

 

Viekirax + daszabuvir

 

 

(0,73-0,98)

 

(0,80-1,02)

(0,91-

általi

 

 

 

kezelés megkezdésének

 

 

 

 

 

1,11)

gátlásának

 

 

 

 

 

napján adni. A Viekirax +

 

 

 

 

 

 

eredménye

 

 

 

 

 

 

daszabuvir kezelés

lehet.

 

 

 

 

 

 

megkezdését követő napon a

 

 

 

 

 

 

 

takrolimusz adagolását

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

 

AUC

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

↑ takrolimusz

4,27

 

85,8

24,6

alacsonyabb dózisban kell

 

daszabuvir

 

(3,49-5,22)

 

(67,9-108)

(19,7-

újrakezdeni a takrolimusz

 

nélkül

 

 

 

 

30,8)

vérben mért koncentrációja

 

 

↔ ombitaszvir

A kölcsönhatás

nagyságrendje hasonló volt

alapján. A takrolimusz

 

 

↓ paritaprevir

a Viekirax + daszabuvir kezelés esetén

ajánlott adagolása 0,5 mg

 

 

 

 

megfigyelthez.

 

minden 7. napon.

 

 

 

 

 

 

 

A takrolimusz teljesvér-

 

 

 

 

 

 

 

koncentrációját monitorozni

 

 

 

 

 

 

 

kell a Viekirax és

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvir kombinációval

 

 

 

 

 

 

 

történő együttadás

 

 

 

 

 

 

 

megkezdésekor és a kezelés

 

 

 

 

 

 

 

alatt, és a dózis és/vagy

 

 

 

 

 

 

 

adagolás gyakorisága

 

 

 

 

 

 

 

szükség szerint

 

 

 

 

 

 

 

módosítandó. Viekirax és

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvir kezelés

 

 

 

 

 

 

 

befejezését követően a

 

 

 

 

 

 

 

takrolimusz megfelelő

 

 

 

 

 

 

 

dózisát és adagolási

 

 

 

 

 

 

 

gyakoriságát a takrolimusz

 

 

 

 

 

 

 

vérben mért

 

 

 

 

 

 

 

koncentrációjának

 

 

 

 

 

 

 

értékelése alapján kell

 

 

 

 

 

 

 

megállapítani.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

 

Cmin

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHALÁCIÓS BÉTA-AGONISTÁK

 

 

 

 

 

 

 

 

szalmeterol

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Az együttadás ellenjavallt

Mechaniz-

daszabuvirral

↑ szalmeterol

 

 

 

 

 

 

(lásd 4.3 pont).

mus: a

vagy anélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INZULIN SZEKRETAGÓG SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

 

repaglinid

Viekirax

Nem vizsgálták. Várhatóan:

 

 

 

Óvatosság szükséges és a

Mechaniz-

daszabuvirral

↑ repaglinid

 

 

 

 

 

 

repaglinid dóziscsökkentése

mus: az

vagy anélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

lehet szükséges

OATP1B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daszabuvirral vagy anélkül

gátlása a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adott Viekirax-szal történő

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

együttes alkalmazás esetén.

által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOMLAZÍTÓK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karizoprodo

Viekirax +

↓ karizoprodol

0,54

 

 

0,62

 

NA

Nincs szükség a

 

l

daszabuvir

 

 

(0,47-0,63)

 

 

(0,55-0,70)

 

 

karizoprodol

 

250 mg

 

↔ ombitaszvir

0,98

 

 

0,95

 

0,96

dózismódosítására;

 

egyszeri

 

 

 

(0,92-1,04)

 

 

(0,92-0,97)

 

(0,92-

klinikailag indokolt esetben

 

adag

 

 

 

 

 

 

 

 

0,99)

az adagot növelni kell.

 

Mechaniz-

 

↔ paritaprevir

0,88

 

 

0,96

 

1,14

 

 

 

 

 

(0,75-1,03)

 

 

(0,85-1,08)

 

(1,02-

 

 

mus:

 

 

 

 

 

 

 

 

1,27)

 

 

CYP2C19

 

↔ daszabuvir

0,96

 

 

1,02

 

1,00

 

 

indukció

 

 

 

(0,91-1,01)

 

 

(0,97-1,07)

 

(0,92-

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10)

 

 

által

Viekirax

 

 

Nem vizsgálták.

 

 

 

 

 

daszabuvir

A Viekirax + daszabuvir kombinációnál megfigyelt hatás

 

 

 

nélkül

 

 

várható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciklobenza-

Viekirax +

↓ ciklobenza-

 

0,68

 

 

0,60

 

NA

Nincs szükség a

 

prin 5 mg

daszabuvir

prin

 

(0,61-0,75)

 

 

(0,53-0,68)

 

 

ciklobenzaprin

 

egyszeri

 

 

0,98

 

 

1,00

1,01

dózismódosítására;

 

adag

 

ombitaszvir

 

(0,92-1,04)

 

 

(0,97-1,03)

(0,98-1,04)

klinikailag indokolt esetben

 

Mechaniz-

 

 

1,14

 

 

1,13

1,13

az adagot növelni kell.

 

 

paritaprevir

 

(0,99-1,32)

 

 

(1,00-1,28)

(1,01-1,25)

 

 

mus:

 

 

0,98

 

 

1,01

1,13

 

 

expozíció

 

daszabuvir

 

(0,90-1,07)

 

 

(0,96-1,06)

(1,07-1,18)

 

 

csökken

Viekirax

 

 

Nem vizsgálták.

 

 

 

 

valószínűleg

daszabuvir

A Viekirax + daszabuvir kombinációnál megfigyelt hatás

 

 

a ritonavir

nélkül

 

 

várható.

 

 

 

 

CYP1A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indukciója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

által

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÁBÍTÓ

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK

 

 

 

 

 

 

 

 

paracetamol

Viekirax +

1,02

 

 

1,17

 

NA

Nincs szükség a

 

(fix dózisú

daszabuvir

paracetamol

(0,89-1,18)

 

 

(1,09-1,26)

 

 

paracetamol

 

Gyógyszer/

EGYÜTT

HATÁS

Cmax

AUC

 

Cmin

 

Klinikai megjegyzések

Kölcsön-

ADVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechaniz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hidrokodon/

 

↔ ombitaszvir

1,01

 

0,97

 

 

0,93

 

dózismódosítására

paracetamol

 

 

 

(0,93-1,10)

 

(0,93-1,02)

 

 

(0,90-

 

daszabuvirral, illetve

kombináció

 

 

 

 

 

 

 

 

0,97)

 

anélkül adott Viekirax

ként adva)

 

↔ paritaprevir

1,01

 

1,03

 

 

1,10

 

esetében.

300 mg

 

 

 

(0,80-1,27)

 

(0,89-1,18)

 

 

(0,97-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,26)

 

 

egyszeri

 

↔ daszabuvir

1,13

 

1,12

 

 

1,16

 

 

adag

 

 

 

(1,01-1,26)

 

(1,05-1,19)

 

 

(1,08-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,25)

 

 

 

Viekirax

 

 

Nem vizsgálták.

 

 

 

 

 

daszabuvir

A Viekirax + daszabuvir kombinációnál megfigyelt hatás

 

 

 

nélkül

 

 

várható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hidrokodon

Viekirax +

↑ hidrokodon

 

1,27

 

1,90

 

 

NA

 

A hidrokodon adagjának

(fix dózisú

daszabuvir

 

 

(1,14-1,40)

 

(1,72-2,10)

 

 

 

 

50%-kal való csökkentése

hidrokodon/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és/vagy klinikai

paracetamol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monitorozás

kombináció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megfontolandó Viekirax-

 

Az ombitaszvir, partaprevir és daszabuvir esetében a

ként adva)

 

 

szal (daszabuvirral

 

változások a paracetamolnál fent bemutatottal azonosak.

 

 

 

 

kombinációban vagy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mg