Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vistide (cidofovir) – Alkalmazási előírás - J05AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveVistide
ATC-kódJ05AB12
Hatóanyagcidofovir
GyártóGilead Sciences International Limited

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE

Vistide 75 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

A

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

75 mg vízmentes cidofovir milliliterenként. A hatóanyag 375 mg/5 ml vízmentes cidofovir, injekciós

ű

üvegenként.

 

megsz

nt

Segédanyagok:

 

 

 

 

 

 

Kb. 2,5 mmol (vagy 57 mg) nátrium, mint segédanyag, injekciós üvegenként (5 ml).

 

 

 

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

engedélye

 

 

 

3.

GYÓGYSZERFORMA

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrátum oldatos infúzióhoz.

 

 

 

 

Átlátszó oldat.

 

 

 

 

A készítmény pH-ja 7,4-re van beállítva.

 

 

 

 

4.

KLINIKAI JELLEMZŐK

 

 

 

 

4.1 Terápiás javallatok

A Vistide szerzett immunhiányos szindrómában (AIDS) szenvedhozataliő felnőttek cytomegalovírus (CMV) retinitisének kezelésére javallt, amennyiben nincs vesekárosodásuk. A Vistide-et csak akkor szabad

alkalmazni, ha erre más szereket nem tartanak alkalm sn k.

4.2 Adagolás és alkalmazás

A terápiát HIV fertőzés kezelésébenforgalombajárt s orvosnak kell elrendelnie.

A Vistide alkalmazása előtt minden esetben ellenőrizni kell a szérum kreatinin- és vizeletfehérje- szintet. A Vistide-et együtt kell alkalmazni szájon át alkalmazandó probeneciddel és intravénás

sóoldattal a lentiekben leírtak szerint (a helyes alkalmazáshoz lásd 4.4 pont és 6.6 pont „Probenecid gyógyszerkészítménybeszerzése” fejezetét).

Adagolás

Felnőttek:

Indukciós kezel s. Az ajánlott adag 5 mg/ttkg cidofovir (állandó sebességű intravénás infúzióban, 1 óra alatt) hetente egyszer, két egymást követő héten.

Fenntartó kezelés. Két héttel az indukciós kezelés befejezése után, az ajánlott cidofovir fenntartó adag kéthetente egyszer 5 mg/ttkg cidofovir (állandó sebességű intravénás infúzióban, 1 óra alatt).

A cidofovir fenntartó terápia felfüggesztése a HIV-fertőzött betegek kezelésének az adott országban javasolt terápiás ajánlásai szerint történjen.

Idős betegcsoport:

A Vistide biztonságosságát és hatásosságát a CMV-fertőzés kezelésére 60 éves kor fölött nem állapították meg. Mivel időskorban gyakran csökken a glomerulus működés, a Vistide alkalmazása előtt és alatt külön figyelmet kell fordítani a vesefunkció mérésére.

Veseelégtelenség:

Veseelégtelenség esetén [a kreatinin-clearance ≤ 55 ml/min vagy ≥ 2+ a proteinuria mértéke (≥ 100 mg/dl)] a Vistide alkalmazása ellenjavallt (lásd 4.3 pont és 4.4 pont).

Májelégtelenség:

A Vistide biztonságosságát és hatásosságát májbetegek esetében nem állapították meg, ezért ebben a betegpopulációban óvatossággal kell alkalmazni.

A

Gyermekpopuláció:

 

 

 

 

A Vistide biztonságosságát és hatásosságát 18 év alatti gyermekek esetében nem állapították meg.

 

 

Nincsenek rendelkezésre álló adatok. A Vistide alkalmazása nem javasolt 18 év alatti gyermekek

ű

esetében.

 

megsz

nt

Az alkalmazás módja

 

 

 

 

 

 

Óvintézkedések a gyógyszer felhasználása vagy alkalmazása előtt:

 

 

 

 

Megfelelő óvintézkedések, biztonsági felszerelés használata javasolt a Vistide elkészítése, alkal

azása

 

 

és megsemmisítése során. A Vistide oldat elkészítése egy lamináris áramlású, biológiai biztonsági

 

 

 

engedélye

 

 

 

fülkében történjen. Az oldatot elkészítő egészségügyi személyzetnek gumikesztyűt, védősz müv get

 

 

és elől zárt, bekötött csuklópántos műtősköpenyt kell viselnie. Ha a Vistide testfelülettel érintkezik, a

 

 

nyálkahártyát bő vízzel kell leöblíteni. (Lásd 6.6 pont.)

 

 

 

 

A Vistide kizárólag intravénás infúzióként történő beadásra való. A gyógyszer adagja, az alkalmazás

 

 

gyakorisága és az infúzió sebessége nem haladhatja meg az ajánlott értékeket. A Vistide-et az

 

 

 

alkalmazása előtt, 100 ml 0,9%-os (fiziológiás) sóoldatban kell feloldani. A t ljes mennyiséget

 

 

 

hagyományos infúziós pumpa segítségével, egy órán keresztül egyenletes n k ll beinfundálni. A

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

potenciális nephrotoxicitás minimalizálása érdekében minden Vistide nfúzió beadását probenecid per

 

 

os adásának és intravénás sóoldattal történő hidrálásnak kell megelőznie (lásd 4.4 pont).

4.3 Ellenjavallatok

 

A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

 

forgalomba

A cidofovir alkalmazása ellenjavallt azoknál a betegeknél, akik nem kaphatnak probenecidet vagy

egyéb szulfonamidokat (lásd 4.4 pont „Nephrotoxicitás megelőzése”).

A Vistide ellenjavallt veseelégtelenség esetén (lásd 4.2 pont).

A Vistide egyéb nephrotoxicus szerekkel történő egyidejű alkalmazása ellenjavallt (lásd 4.4 pont).

A Vistide közvetlen intraocularis injekcióként történő alkalmazása ellenjavallt; az injekció a

gyógyszerkészítmény

 

szemnyomás jelentős csökke ését és látáskárosodást okozhat.

4.4 Különleges figyel eztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A Vistide csak intravénás infúzióként adható, tilos egyéb módon, például intraocularis injekcióként vagy helyileg adni. A Vistide infúzió a gyors hígulás és eloszlás érdekében csak kellő véráramlású vénákba tört nhet.

A Vistide biztonságosságát és hatásosságát AIDS-ben szenvedő felnőttek CMV-retinitisén kívül más betegségeknél nem bizonyították.

Veseelégtelenség/hemodialízis

A Vistide-del történő kezelést tilos elkezdeni olyan betegeknél, akiknél a kreatinin-clearance

≤ 55 ml/min vagy a proteinuria mértéke ≥ 2+ (≥ 100 mg/dl), mert az optimális indukciós és fenntartó adagok közepes fokú és súlyos vesekárosodásban szenvedő betegeknél nem ismertek. A cidofovir hatásosságát és biztonságosságát ilyen állapotokban nem állapították meg.

Nagy átáramlással végzett hemodialízis kb. 75%-kal csökkenti a cidofovir szérumszintjét.

Hemodialízis során az adag eltávolításra kerülő része 51,9 ± 11,0%.

Nephrotoxicitás
A dózis-függő nephrotoxicitás a cidofovir adásával összefüggő legjelentősebb adagolást korlátozó toxicitás (lásd 4.8 pont). A cidofovir biztonságosságát nem értékelték olyan betegeknél, akik egyéb ismerten potenciálisan nephrotoxikus gyógyszereket kapnak (pl. tenofovir, aminoglikozidok, amfotericin B, foszkarnet, intravénás pentamidin, adefovir és vankomicin).
A Vistide a Fanconi-szindróma kockázata miatt nem adható együtt tenofovir-dizoproxil-fumarátotnt
tartalmazó gyógyszerekkel (lásd 4.5 pont). ű A cidofovir-kezelés megkezdése előtt legalább 7 nappal a potenciálisan nephrotoxicus gyógyszermegsz
szedését abba kell hagyni.
A probenecid egyidejű alkalmazása nélkül 3,0 mg/ttkg, 5,0 mg/ttkg vagy 10,0 mg/ttkg cidofovirral kezelt betegeknél a proximális tubulussejtek károsodására utaló jelek alakultak ki, beleértve a glycosuriát, a szérumfoszfát, -húgysav és -hidrogénkarbonát csökkenését ésengedélyea szérumkreatinin növekedést. A nephrotoxicitásra utaló jelek néhány betegnél részben reverzíbilisnek bizon ultak. A probenecid egyidejű alkalmazása elengedhetetlen a cidofovir kifejezett nephrotoxicitásának csökkentéséhez, ami a cidofovir-kezelés előny/kockázat arányának elfogadható szintre csökkentését eredményezi.
Nephrotoxicitás megelőzése
A cidofovir-kezelést minden esetben per os probeneciddelhozataliés megfelelő v. sóoldattal történő előzetes hidrálásnak kell kiegészítenie (lásd 6.6 pont „Probenecid beszerzése” fejezetét). A terápia hatásosságát
felmérő klinikai vizsgálatok mindegyike egyidejű probenecid-kezelés mellett történt. A cidofovir infúzió megkezdése előtt 3 órával 2 g probenecid, majd az 1 órán át dagolt infúzió után 2, ill. 8 órával további 1-1 g (összesen 4 g) probenecid adandó. Probenecid s edésekor felléphet hányinger és/vagy hányás, mely csökkenthető, ha a beteg minden probenecid adag előtt eszik valamit. Antiemetikum
alkalmazására is sor kerülhet.
Amennyiben probenecid hatására allergiásforgalombavagy túlérzékenységi reakció lép fel (pl. kiütés, láz, hidegrázás és anaphylaxia), profilaktikusan vagy terápiásan megfelelő antihisztamin és/vagy
paracetamol készítmény adandó.
A cidofovir alkalmazása ellenjavallt azoknál betegeknél, akik nem kaphatnak probenecidet a gyógyszerrel, hatóanyagával vagy egyéb szulfonamidokkal szembeni jelentős túlérzékenységük miatt. A cidofovir probenecid nélküli használatát klinikailag nem vizsgálták. Probenecid deszenzibilizációs
program nem javasolt.
gyógyszerkészítményA probenecid mellett a betegek ek minden egyes cidofovir infúzió előtt közvetlenül intravénásan összesen 1 liter 0,9%-os (fiziológiás) sóoldatot is kapniuk kell. Amennyiben a beteg jól tolerálja a
folyadékbevitelt, maxi um 2 liter 0,9%-os sóoldat is adható intravénásan, minden cidofovir adag adásakor. Az első 1 liter infúziója 1 órán át történjen, közvetlenül a cidofovir adása előtt. Amennyiben második liter is adható, ez vagy a cidofovir infúzióval egyidőben, 1-3 órás periódus alatt, vagy közvetlenül utána történjen.
A cidofovir-terápiát meg kell szakítani és intravénás hidrálás javasolt, ha a szérumkreatinin növ k dése ≥ 44 µmol/l (≥ 0,5 mg/dl), vagy tartósan ≥ 2+ proteinuria alakul ki. Ha a betegnél a proteinuria értéke ≥ 2+, intravénás hidrálást kell végezni, majd a vizsgálatot megismételni. Ha a
proteinuria mértéke ezután is ≥ 2+, a cidofovir-kezelést abba kell hagyni. Cidofovir további adása a hidrálást követő ≥ 2+ proteinuria esetén a proximális tubulus károsodására utaló eltérést, többek között glycosuriát, a szérumfoszfát, -húgysav és -hidrogénkarbonát csökkenését, valamint a szérumkreatinin növekedését okozhatja.
A vesefunkció változásakor a terápia felfüggesztése, esetleg teljes elhagyása válhat szükségessé. A cidofovir-kezelés újrakezdésének előny-kockázat arányát nem vizsgálták azoknál a betegeknél, akik a cidofovir alkalmazásával társult vesetoxicitásból teljesen kigyógyulnak.
A beteg monitorozása
A cidofovir által indukált nephrotoxicitás korai és érzékeny mutatója a proteinuria megjelenése.
4

A

A cidofovir-kezelésben részesülő betegeknél minden egyes adag cidofovir alkalmazását megelőzően 24 órán belül vett mintából meg kell határozni a szérum kreatinin és a vizeletfehérje szintet. Minőségi vérképvizsgálatot is kell végezni a cidofovir minden egyes adagja előtt (lásd 4.8 pont).

A

Szembetegségek

 

 

 

 

 

 

 

Cidofovir-kezelésben részesülő betegek rendszeres szemészeti ellenőrzése javasolt az uveitis/iritis és

 

nt

az ocularis hypotonia lehetséges előfordulása miatt. Uveitis/iritis megléte esetén a cidofovir

 

 

alkalmazását abba kell hagyni, ha a gyulladás nem reagál a lokális szteroid-kezelésre, rosszabbodik

 

vagy sikeres kezelést követően ismételten iritis/uveitis alakul ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ű

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

A cidofovir emberben potenciális karcinogénnek tekintendő (lásd 5.3 pont).

 

 

 

 

Diabetes mellitus egyidejű fennállása esetén a cidofovir-kezelés alaposan megfontolandó az ocularis

 

 

hypotonia kialakulásának fokozott veszélye miatt.

 

 

 

megsz

 

 

 

 

 

 

 

A férfi betegeket tájékoztatni kell, hogy a cidofovir állatokon csökkentette a herék súlyát,

s

 

 

 

hypospermiát okozott. Bár a cidofovirrel végzett klinikai vizsgálatok során ezt nem figyelték meg, az

 

 

elváltozás embereknél előfordulhat, és infertilitást okozhat. A férfiaknak a cidofovir-k zelés alatt és a

 

 

kezelés után 3 hónapig mechanikus fogamzásgátló módszer alkalmazása javasolt (lásd 4.6 pont és

 

 

5.3 pont).

 

 

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HIV transzmissziójának megakadályozása érdekében továbbra is ke ő elővigyázatossággal kell

 

 

eljárni.

 

 

 

 

 

 

 

Segédanyagok

 

 

 

 

 

 

 

A készítmény injekciós üvegenként kb. 2,5 mmol (vagy 57 mg) nátriumot tartalmaz, amit kontrollált

 

 

nátrium diéta esetén figyelembe kell venni.

hozatali

 

 

 

 

 

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vistide és a tenofovir-dizoproxil-fumarát t tartalmazó készítmények egyidejű alkalmazása

 

 

 

farmakodinámiás kölcsönhatást idézhet elő, és fokozza a Fanconi-szindróma kialakulásának

 

 

 

kockázatát (lásd 4.4 pont).

 

 

 

 

 

 

 

A probenecid megnöveli a zidovudin AUC-értékét. Azoknál a betegeknél, akik mindkét gyógyszert

 

 

kapják, a zidovudin indukálta hematológiai toxicitást gondosan ellenőrizni kell.

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

forgalomba

 

 

 

 

 

 

Más NRTI gyógyszereknek probeneciddel történő együttes alkalmazásakor figyelemmel kell lenni az adott alkalmazási előírásban szereplő idevonatkozó javaslatra.

A cidofovir/probenecid és más HIV-ellenes gyógyszerek vagy ebben a populációban a krónikus vírusfertőzés, például HCV, HBV okozta hepatitis kezelésére általában használt gyógyszerek kölcsönhatásait klinikai vizsgálatokban nem vizsgálták.

A prob n cid több hatóanyag expozícióját növeli (pl. paracetamol, aciklovir, angiotenzin-konvertáló en im inhibitorok, aminoszalicilsav, barbiturátok, benzodiazepinek, bumetanid, klofibrát, metotrexát, famotidin, furoszemid, nem szteroid gyulladásgátlók, teofillin és zidovudin).

Ezért cidofovir/probenecid más gyógyszerekkel történő egyidejű rendelésekor fontos, hogy az előíró utánanézzen a probenecid érvényben lévő alkalmazási előírásában (vagy más megfelelő gyógyszer- referencia forrásban), valamint más egyidejűleg alkalmazott készítmények megfelelő alkalmazási előírásában a készítmény gyógyszerkölcsönhatásaira és egyéb tulajdonságaira vonatkozó minden információnak.

4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

A

Fogamzóképes nők/Fogamzásgátlás férfiak és nők esetében:

Fogamzóképes korban lévő nőknek hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk a cidofovir-kezelés alatt és azt követően. Férfiaknak a cidofovir-kezelés alatt és a kezelés után 3 hónapig mechanikus fogamzásgátló módszer alkalmazását kell javasolni (lásd 4.4 pont).

 

Terhesség:

 

 

 

 

 

nt

 

A cidofovir terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem áll rendelkezésre információ.

 

 

 

Állatkísérletek során reproduktív toxicitást igazoltak (lásd 5.3 pont).

 

 

ű

 

 

 

 

 

 

A Vistide alkalmazása nem javallt terhesség alatt és olyan fogamzóképes korú nők esetében, akik n m

 

 

 

alkalmaznak fogamzásgátlást.

 

 

 

megsz

 

 

Szoptatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem ismert, hogy a cidofovir/metabolitjai kiválasztódnak-e a humán anyatejbe. Az anyatejjel táplált

 

 

 

csecsemőre nézve a kockázatot nem lehet kizárni. A cidofovir alkalmazásának ideje alatt a szoptatást

 

 

 

fel kell függeszteni.

 

 

 

 

 

 

 

Termékenység:

 

 

 

 

 

 

 

Nem végeztek vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy a cidofovir hogyan hat a férfiak, illetve a nők

 

 

 

termékenységére. A férfi betegeket tájékoztatni kell, hogy a cidofovir állatokon csökkentette a herék

 

 

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

súlyát, és hypospermiát okozott. Bár a cidofovirrel végzett klinikai vizsgá atok során ezt nem figyelték

 

 

 

meg, az elváltozás embereknél előfordulhat, és infertilitást okozhat.

 

 

 

 

4.7

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek ke eléséhez szükséges képességekre

 

 

 

A cidofovir csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez

 

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

 

 

 

szükséges képességeket. A cidofovir-kezelésnek lehetnek mellékhatásai, például asthenia. Ajánlott,

 

 

 

hogy a kezelőorvos beszéljen a beteggel, és betegsége súlyosságától, valamint a terápia tolerálásától

 

 

 

függően egyedi elbírálás alapján adjon tanácsot.

 

 

 

 

 

4.8

Nemkívánatos hatások, mellékh tások

 

 

 

 

 

 

Az alábbi táblázat a klinikai vizsgálatok során vagy a forgalomba hozatalt követően felismert

 

 

 

 

mellékhatásokat szervrendszerek és előfordulási gyakoriság szerint sorolja fel. Az egyes gyakorisági

 

 

 

kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra. A gyakorisági

 

 

 

 

 

forgalomba

 

 

 

 

 

 

kategóriák meghatározásai a következők: nagyon gyakori (≥ 1/10), gyakori (≥ 1/100 - < 1/10), nem

 

 

 

gyakori (≥ 1/1000 - < 1/100) vagy nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). A

 

 

 

forgalomba hozatalt követő tapasztalatok során észlelt mellékhatásokat a táblázat dőlt betűvel

 

 

 

 

tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

A klinikai viz gálatok tapasztalatai és a forgalomba hozatalt követő mellékhatás-jelentések

 

 

 

alapján valószínűleg vagy feltehetően a cidofovir alkalmazásával kapcsolatos mellékhatások:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervr ndszerek szerinti

Mellékhatások

 

 

 

 

 

 

os tályozás

 

 

 

 

 

 

 

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

Nagyon gyakori

Neutropenia

 

 

 

 

 

 

Idegrendszeri betegségek és

tünetek

 

 

 

 

 

 

Nagyon gyakori

Fejfájás

 

 

 

 

 

 

Szembetegségek és szemészeti

tünetek

 

 

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

Gyakori

Iritis, uveitis, a szem hypotoniája (lásd 4.4 pont)

 

 

 

 

A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei

 

 

 

 

 

Nem ismert

Halláskárosodás

 

 

 

 

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi és

mediastinalis betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

Gyakori

Dyspnoe

 

 

 

 

 

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók
Nagyon gyakori Gyakori
Nem gyakori
nt ű megsz

Szervrendszerek szerinti

Mellékhatások

osztályozás

 

Emésztőrendszeri betegségek

és tünetek

Nagyon gyakori

Hányinger, hányás

Gyakori

Hasmenés

Nem ismert

Pancreatitis

A bőr és a bőr alatti szövet

betegségei és tünetei

Nagyon gyakori

Alopecia, kiütés

Vese- és húgyúti betegségek és tünetek

A

Proteinuria, megnövekedett szérum-kreatitinszint (lásd 4.4 pont)

Veseelégtelenség

Szerzett Fanconi-szindróma

Nagyon gyakori

Gyengeség, láz

Gyakori

Hidegrázás

 

A forgalomba hozatalt követően jelentett veseelégtelenség esetek (valamint valószínűleg az akut

 

veseelégtelenség által okozott esetek, például megnövekedett szérum-kreatitinszint, proteinuria,

 

glycosuria) közül néhány halálos kimenetelű volt. Akut veseelégtelenség eseteiről b számoltak már

 

1 vagy 2 adag cidofovir alkalmazását követően is.

 

 

 

 

Bármilyen, glycosuria, proteinuria/aminoaciduria, hypouricaemia, hypophosphataemia és/vagy

 

 

 

 

 

engedélye

 

hypokalaemia laborlelet esetén gondolni kell a cidofovir-kezelés következményeként kialakuló

 

Fanconi-szindrómára.

 

 

 

 

 

A következő táblázat tartalmazza a klinikai vizsgálatok tapas talatai alapján valószínűleg vagy

 

feltehetően a probenecid alkalmazásával kapcsolatos mellék atásokat:

 

 

 

 

 

hozatali

 

 

Szervrendszerek szerinti osztályozás

Mellékhatás

 

 

Idegrendszeri betegségek és tünetek

 

 

 

 

Gyakori

 

Fejfájás

 

 

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek

 

 

 

 

Nagyon gyakori

 

Hányinger, hányás

 

 

A bőr és a bőr alatti szövet betegsé ei és tünetei

 

 

 

 

Nagyon gyakori

 

Kiütés

 

 

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő

reakciók

 

 

 

forgalomba

 

 

 

Nagyon gyakori

 

Láz

 

 

 

Gyakori

 

Gyengeség, hidegrázás

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

A probenecid ezeken kívül más mellékhatásokat is okozhat, melyek közé az anorexia, ínyfájdalom, kipirulás, alopecia, s édülés, anaemia és pollakisuria tartoznak. Dermatitisszel, viszketéssel, urticariával és ritkán anafilaxiával járó túlérzékenységi reakciók, valamint Stevens-Johnson-szindróma lépett fel. Be zámoltak leukopenia, májnecrosis, nephrosis-szindróma és aplasticus anaemia eseteiről. Haemolyticus anaemia szintén kialakult, ami a G6DP-hiánnyal lehet összefüggésben. Ezért probenecid és cidofovir egyidejű rendelésekor fontos, hogy az előíró utánanézzen a probenecid érvényben lévő alkalmazási előírásában (vagy más megfelelő gyógyszer referencia forrásban) a készítmény

bi tonságossági profiljára és egyéb tulajdonságaira vonatkozó minden információnak.

4.9 Túladagolás

Cidofovir túladagolást két esetben jelentettek. A túladagolás mindkét esetben az első kezdő adag alkalmazásakor történt, amit nem követett további cidofovir-kezelés. Az egyik beteg egyszeri

16,4 mg/ttkg, a másik egyszeri 17,3 mg/ttkg adagot kapott. Mindkét beteg kórházi felvételre került, profilaktikus per os probenecid- és erőteljes hidráló kezelésben részesült 3-7 napig. Az egyik betegnél átmeneti, enyhe vesefunkció eltérést észleltek, a másik betegnél nem volt eltérés (lásd 4.4 pont).

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok

A

Farmakoterápiás csoport: Szisztémás vírusellenes szerek, nukleozidok és nukleotidok kivéve reverz transzkriptáz inhibitorok, ATC kód: J05AB12

Általános

 

 

 

 

 

 

nt

A cidofovir citidin analóg, mely in vitro és in vivo aktivitást mutat a humán cytomegalovírus (HCMV)

 

ellen. Ganciklovir rezisztens HCMV-törzsek érzékenyek lehetnek cidofovir-kezelésre.

 

 

ű

 

 

 

 

Hatásmechanizmus

 

 

 

 

 

 

 

A cidofovir a virális DNS-szintézis szelektív gátlása révén akadályozza a HCMV replikációját.

 

 

 

 

Biokémiai adatok támasztják alá a HSV-1, HSV-2 és HCMV DNS polimeráz szelektív gátlását a

 

 

cidofovir aktív intracelluláris metabolitja, a cidofovir-difoszfát által.

 

megsz

 

 

 

 

 

 

A cidofovir-difoszfát ezeket a virális polimerázokat már olyan koncentrációban gátolja, melynek

 

 

8-600-szorosára van szükség az emberi sejt alfa-, béta- és gamma-polimerázának gátlásához. A

 

 

 

 

cidofovir virális DNS-be történő beépülése a DNS-szintézis csökkenésével jár.

 

 

 

 

A cidofovir folyékony fázisú endocitosis révén kerül a sejtbe, és cidofovir-mo ofoszfáttá, majd

 

 

 

 

cidofovir-difoszfáttá foszforilálódik. A cidofovir elhúzódó vírusellenes hatása metabolitjai felezési

 

 

 

 

 

 

engedélye

 

 

 

 

idejével függ össze; a cidofovir-difoszfát felezési ideje a sejtekben 17-65 óra és a cidofovir-foszfát-

 

 

kolin származék felezési ideje 87 óra.

 

 

 

 

 

 

Vírusellenes hatás

 

 

 

 

 

 

 

A cidofovir in vitro aktivitást mutat a herpesvírusok családjába tartozó humán cytomegalovírussal

 

 

szemben. Antivirális hatása a sejtpusztulást okozóknál jelentősen alacsonyabb koncentrációnál

 

 

 

 

figyelhető meg.

 

hozatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidofovirra vonatkozó in vitro szenzitivitás az alábbi táblázatban látható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidofovir gátló hatása a vírus

 

 

 

 

 

 

 

szaporodására sejtkultúrákban

 

 

 

 

 

 

 

Vírus

 

IC50 (µM)

 

 

 

 

 

 

vad-típusú CMV izolátum k

0,7 (± 0,6)

 

 

 

 

 

 

ganciklovir-rezisztens CMV izolátumok

7,5 (± 4,3)

 

 

 

 

 

 

 

forgalomba

0,59 (± 0,07)

 

 

 

 

 

 

foszkarnet-reziszte s CMV izolátumok

 

 

 

 

 

A cidofovir in vivo HCMV elleni aktivitását kontrollos klinikai vizsgálatok révén bizonyították.

 

 

 

 

AIDS-ben szenvedő be egek CMV-retinitisének kezelése során a cidofovir-terápiában részesülők

 

 

retinitise lényegesen később progrediált, mint a kontroll csoporté. 2 hatásossági vizsgálat a retinitis

 

 

progressziójáig eltelt medián időtartamot (a GS-93-106 és GS-93-105) 120 napnak, ill. el nem értnek

 

 

találta a kezelt s 22, ill. 21 napnak a kezeletlen (késleltetett kezelés) csoportban.

 

 

 

 

A GS-93-107 vizsgálat során, amit olyan betegeken végeztek, akiknél korábban egyéb gyógyszerekkel

 

 

vég ett terápiát követően relapszus lépett fel, a retinitis progressziójáig eltelt medián idő 115 nap volt.

 

 

Vírusrezisztencia

 

 

 

 

 

 

 

In vitro szelektált ganciklovir-rezisztens HCMV-izolátumok cidofovir-keresztrezisztenciát mutattak,

 

 

ha a ganciklovir okozta mutáció a HCMV DNS-polimeráz génjét érintette, de ez nem volt

 

 

 

 

megfigyelhető az UL97 gén mutációja esetében. Foszkarnettel szelektált mutánsok esetében nem volt

 

 

keresztrezisztencia foszkarnet és cidofovir között. Cidofovirral szelektált mutánsoknál a

 

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

 

 

DNS-polimeráz gén mutációja esetén ganciklovir-keresztrezisztencia lépett fel, de foszkarnetre

 

 

 

 

érzékenyek maradtak.

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

A

Cidofovir 5 mg/ttkg 1 órás infúzióját követően, per os probenecid mellett, a cidofovir átlagos (± SD)

ű

szérum koncentrációja 19,6 (± 7,18) µg/ml volt. A teljes szérum clearance átlaga 138 (± 36) ml/h/kg, a

 

nt

 

 

 

megsz

 

dinamikus egyensúlyi megoszlási térfogat átlaga 388 (± 125) ml/kg és terminális eliminációs felezési

 

 

idő átlaga 2,2 (± 0,5) h volt. Egyszeri adag cidofovir farmakokinetikája 3-7,5 mg/ttkg közötti

 

 

 

dózistartományban az adagtól független.

 

 

 

 

In vitro fehérjékhez való kötődés

 

 

 

 

 

In vitro cidofovir szérum- vagy plazmafehérjékhez való kötődése a 0,25-25 µg/ml koncentrációs

 

 

 

tartományban 10% vagy annál alacsonyabb.

 

 

 

 

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

 

 

 

 

Preklinikai állatkísérletek során kimutatták, hogy a nephrotoxicitás a cidofovir le főbb dózis-korlátozó

 

 

tényezője. A probenecid nephroprotektív hatására jávai makákó majmokon végzett 52 hetes vizsgálat

 

 

szolgáltatott bizonyítékot, melynek során 2,5 mg/ttkg intravénásan adott c dofovir és 1 g per os

 

 

 

probenecid heti egyszeri adagját alkalmazták.

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

Carcinogenitas

 

 

 

 

 

26 hetes intravénás toxikológiai vizsgálat során cidofovir szubterápiás plazmaszintje mellett jelentősen

 

 

emelkedett az emlő-adenocarcinoma előfordulása nőstény patkányokban és a Zymbal-mirigy

 

 

 

carcinomája mind hím, mind nőstény patkányokban. Egyhozatalimásik vizsgálatban 19 héten keresztül már

 

 

A cidofovir elsősorban a vesén keresztül választódik ki változatlan formában, glomeruláris filtráció és

 

 

tubuláris szekréció révén. Normális veseműködés esetén az intravénás adag 80-100%-a 24 órán belül

 

 

változatlan formában ürült a vizeletben. Cidofovir metabolitot nem mutattak ki sem a betegek

 

 

 

szérumában, sem vizeletükben.

 

 

 

 

 

heti egyszeri, 0,6 mg/ttkg subcutan injekcióként adott cidofovir mellett kialakult emlő adenocarcinoma

 

 

nőstény patkányokban. Mindkét vizsgálat során már 3 hónapon belül jelentkeztek a daganatok. Nem

 

 

észleltek daganatképződést jávai makákó maj ok 52-hetes, heti egyszeri, maximum 2,5 mg/ttkg/hét

 

 

adagban adott cidofovir terápiája mellett.

 

 

 

 

Mutagenitás és reprodukciós toxicitás

 

 

 

 

Vizsgálatok során a 100 µg/ml cidofovir in vitro klasztogén és embriotoxikus volt patkányokban és

 

 

nyulaknál.

forgalomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutagenitás nem mutatkozott 5 mg/lemez adagig, sem patkánymáj S-9 frakció metabolikus

 

 

 

aktivációjának jelenlétébe , sem hiányában, továbbá mikrobiológiai elemzésekben, melyeknél

 

 

 

Salmonella typhimurium bázispár szubsztitúciót vagy leolvasási keret eltolódási mutációt (Ames) és

 

 

Escherichia coli reverz utációt használtak.

 

 

 

 

Toxikus, nagy adagú (≥ 2000 mg/ttkg) intraperitonealis cidofovir egerekben in vivo a mikronukleált

 

 

polikromáziás erythrocyták fokozott képződésével járt.

 

 

 

 

A cidofovir kromoszómaaberrációt okozott in vitro, humán perifériás vérből nyert lymphocytákban

 

 

metabolikus aktiváció (S-9 frakció) nélkül. A vizsgált 4-féle cidofovir szint (12,5-100 µg/ml)

 

 

 

koncentrációtól függően nőtt a sérült metafázisos kromoszómák százaléka és a sejtenkénti aberrációk

 

 

száma.

 

 

 

 

 

A férfi betegeket tájékoztatni kell, hogy a cidofovir állatokon csökkentette a herék súlyát, és

 

 

 

hypospermiát okozott. Nem okozott eltérést 13 héten át 15 mg/ttkg/hét adagban intravénásan adott

 

 

cidofovir hím patkányok termékenységében és általános nemzőképességében. Intravénás

 

 

 

gyógyszerkészítmény

 

 

 

 

 

1,2 mg/ttkg/hét vagy nagyobb adagú kezelés nőstény patkányoknak 6 héttel a párosodás előtt és utána még 2 hétig adva csökkent alommal, almonként kevesebb élveszületéssel és a magzatok fokozott korai felszívódásával járt. Peri- és postnatalis fejlődés vizsgálata során nőstény patkányok 1 mg/ttkg/nap subcutan cidofovir injekciót kaptak naponta a vemhesség 7. napjától az ellést követő 21. napig (kb.

5 hét), mely nem befolyásolta az utódok életképességét, növekedését, viselkedését, szexuális fejlődését vagy nemzőképességét. Naponta 1,5 mg/ttkg/nap adagban vemhes patkányoknak és

1,0 mg/ttkg/nap adagban vemhes nyulaknak adott intravénás cidofovir az organogenezis ideje alatt csökkent születési súlyt okozott. Nyulaknál 1 mg/ttkg/nap esetén jelentősen növekedett a foetalis kültakaró-, lágyrész- és csontváz-anomáliák gyakorisága, továbbá az anyára is toxikus volt. Embriotoxicitásra utaló jelet nem okozó adagok: 0,5 mg/ttkg/nap patkányokban és 0,25 mg/ttkg/nap nyulakban.

A

6.

GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

 

nt

 

 

 

6.1

Segédanyagok felsorolása

ű

megsz

 

Nátrium-hidroxid

 

Sósav

 

 

Injekcióhoz való víz

 

 

 

 

6.2 Inkompatibilitások

Ez a gyógyszer kizárólag a 6.6 pontban felsorolt gyógyszerekkel vagy diluensekkel keverhető.

6.3 Felhasználhatósági időtartam

 

engedélye

3 év.

 

Mikrobiológiai szempontból a készítményt azonnal fel kell használni.

 

 

hozatali

 

Az elkészített oldat fizikai és kémiai stabilitását 2°C – 8°C-on tárolva 24 órán át megőrzi, ha a hígítást ellenőrzött és validált aszeptikus körülmények között végezték. Huszonnégy óránál tovább történő

tárolása és fagyasztása nem javasolt. A lehűtött oldatot asználat előtt hagyni kell szobahőmérsékletűre felmelegedni.forgalomba

6.4 Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 30°C-on tárolandó. Hűtőszekrényben nem tárolható! Nem fagyasztható!

A hígított gyógyszerre vonatkozó tá olási előírásokat lásd a 6.3 pontban.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

gyógyszerkészítményA Vistide oldat átlátszó injekciós üvegben, 5 ml névleges töltési térfogattal kerül forgalomba. A tartály/zárószerkezet részei: I. típusú átlátszó boroszilikát injekciós üveg, teflon borítású, szürke

butildugó, és hullámos alu ínium szigetelés lepattintható műanyag lappal. Minden doboz egy darab 5 ml-es injekciós üveget tartalmaz.

A Vistide egyszer használatos injekciós üvegben kerül forgalomba. A részben felhasznált injekciós üvegeket meg kell semmisíteni.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Elkészítés és alkalmazás módja

A Vistide injekciós üveget felhasználás előtt ellenőrizni kell, hogy lebegő részecskéktől és elszíneződéstől mentes legyen az oldat.

A sterilitás szabályait betartva a Vistide szükséges adagját az injekciós üvegből egy fecskendővel kiszívva 100 ml 0,9%-os (fiziológiás) sóoldatot tartalmazó infúziós zsákba juttatjuk, és alaposan összekeverjük. A teljes mennyiséget hagyományos infúziós pumpa segítségével, egy órán keresztül egyenletesen kell beinfundálni. A Vistide-kezelést AIDS betegek ellátásában jártas egészségügyi szakembernek kell végeznie.

A sóoldattal összekevert Vistide kémiai és fizikai stabilitása üvegpalackban, polivinil-klorid (PVC) vagy etilén/propilén kopolimer infúziós zsákokban és PVC-alapú szelepes iv. infúziós szerelékekben bizonyított. Más típusú iv. szerelékeket és infúziós zsákokat nem vizsgáltak.

Nem vizsgálták a kompatibilitást Ringer, Ringer-laktát és bakteriosztatikus infúziókkal.

A

Kezelés és megsemmisítés

 

 

 

 

Megfelelő óvintézkedések, biztonsági felszerelés használata javasolt a Vistide elkészítése, alkalmazása

ű

és megsemmisítése során. A Vistide oldat elkészítése egy lamináris áramlású, biológiai biztonsági

 

nt

 

 

 

megsz

 

fülkében történjen. Az oldatot elkészítő egészségügyi személyzetnek gumikesztyűt, védőszemüveget

 

 

és elől zárt, bekötött csuklópántos műtősköpenyt kell viselnie. Ha a Vistide bőrrel érintkezik, a

 

 

 

nyálkahártyát bő vízzel kell leöblíteni. A fennmaradó Vistide-et és az elkészítés és alkalmazás során

 

 

használt felszerelést szivárgásmentes, ütésálló konténerbe kell helyezni a megsemmisítéshez.

 

 

 

Bármilyen fel nem használt készítmény, illetve hulladékanyag megsemmisítését a helyi előírások

 

 

szerint kell végrehajtani.

engedélye

 

 

 

 

 

 

 

Probenecid beszerzése

 

 

 

 

A probenecidet és Vistide-et nem együtt forgalmazzák. A probenecidet forgalomba hozatali engedélye

 

 

jogosultjától lehet beszerezni, de ha ez akadályba ütközik, a Vistide forgalomba hozatali engedély

 

 

jogosultjának helyi képviselőjével kell felvenni a kapcsolatot (lásd 4.2 és 4.4 pontok).

 

 

 

7.

hozatali

 

 

 

 

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

 

 

 

 

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Nagy-Britannia

8.A FORGALOMBA HOZATALISZÁMA(I)ENGEDÉLY

EU/1/97/037/001

forgalomba

 

 

 

9.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/

 

MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

 

gyógyszerkészítmény

 

1997. április 23.

A forgalomba hozatali enged ly első kiadásának dátuma:

A forgalomba hozatali enged ly megújításának dátuma:

2007. április 23.

10.

A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

 

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu/) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája