Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xadago (safinamide methanesulfonate) – Alkalmazási előírás - N04B

Updated on site: 10-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveXadago
ATC-kódN04B
Hatóanyagsafinamide methanesulfonate
GyártóZambon SpA

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1.A GYÓGYSZER NEVE

Xadago 50 mg filmtabletta

Xadago 100 mg filmtabletta

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Xadago 50 mg filmtabletta

Mindegyik filmtabletta 50 mg szafinamiddal egyenértékű szafinamid metánszulfonátot tartalmaz.

Xadago 100 mg filmtabletta

Mindegyik filmtabletta 100 mg szafinamiddal egyenértékű szafinamid metánszulfonátot tartalmaz.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Filmtabletta (tabletta)

Xadago 50 mg filmtabletta

Narancssárgától rézvörösig terjedő színű, kerek, bikonkáv, 7 mm átmérőjű, fémes fényű filmtabletta, egyik oldalán a hatáserősséget jelző „50” jelzéssel.

Xadago 100 mg filmtabletta

Narancssárgától rézvörösig terjedő színű, kerek, bikonkáv, 9 mm átmérőjű, fémes fényű filmtabletta, egyik oldalán a hatáserősséget jelző „100” jelzéssel.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

A Xadago az idiopátiás Parkinson-kórban (PD) szenvedő felnőtt betegek számára, az önmagában vagy egyéb PD gyógyszerrel együtt alkalmazott stabil dózisú levodopa (L-dopa) kiegészítő kezeléseként javallott, a középső-késői szakaszban, az ingadozást mutató betegeknél.

4.2Adagolás és alkalmazás

Adagolás

A Xadago-val történő kezelést napi 50 mg-os adaggal kell elkezdeni. Az egyéni klinikai szükséglet függvényében ez a napi adag napi 100 mg-ra növelhető.

Egy adag kihagyása esetén a következő adagot a következő napon, a megszokott időpontban kell bevenni.

Idősek

Idős betegek esetében a dózis megváltoztatása nem szükséges.

A 75 évesnél idősebb betegek esetében a szafinamid használatára vonatkozóan korlátozott mennyiségű tapasztalat áll rendelkezésre.

Májkárosodás

A Xadago alkalmazása súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

Enyhe májkárosodásban szenvedő betegek esetében az adagolást nem szükséges módosítani. Közepes fokú májkárosodásban szenvedő betegek számára az alacsonyabb, napi 50 mg-os adag javallt. Ha a betegek közepes fokú májkárosodása a súlyosig romlik, a Xadago alkalmazását meg kell szakítani (lásd 4.4 pont).

Vesekárosodás

Vesekárosodott betegek esetében az adagolást nem szükséges módosítani.

Gyermekek

A szafinamid biztonságosságát és hatásosságát 18 év alatti gyermekek és serdülők esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

Orális alkalmazásra.

A Xadago-t vízzel kell bevenni.

A Xadago étellel vagy anélkül is bevehető.

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy (a 6.1 pontban felsorolt) bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Más monoamino-oxidáz (MAO) gátlóval történő egyidejű kezelés (lásd 4.4 és 4.5 pont). Petidinnel történő egyidejű kezelés (lásd 4.4 és 4.5 pont).

Súlyos májkárosodásban szenvedő betegek körében történő alkalmazás (lásd 4.2 pont). Albinizmusban, retinadegenerációban, uveitisben, örökletes retinopátiában vagy súlyos progresszív diabéteszes retinopátiában szenvedő betegek körében történő alkalmazás (lásd 4.4 és 5.3 pont).

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Általános figyelmeztetés

Általánosságban, a Xadago a lehető legalacsonyabb hatásos dózisban alkalmazható szelektív szerotonin visszavétel-gátlókkal (SSRI-k) együtt, fokozottan figyelve a szerotoninerg tünetekre. A Xadago és a fluoxetin vagy a fluvoxamin együttes alkalmazása különösen kerülendő, illetve, amennyiben egyidejű kezelés szükséges, ezen gyógyszereket alacsony dózisban kell alkalmazni (lásd 4.5 pont). A Xadago-val történő kezelés elkezdése előtt az előzetesen alkalmazott SSRI 5-szörös felezési idejének megfelelő kiürülési időszakot kell beiktatni.

Legalább 7 napnak kell eltelnie a Xadago-val történő kezelés megszakítása és a MAO-gátlókkal vagy petidinnel történő kezelés elkezdése között (lásd 4.3 és 4.5 pont).

Májkárosodás

A közepes fokú májkárosodásban szenvedő betegek esetében a Xadago-val történő kezelés előtt körültekintően kell eljárni. Abban az esetben, ha a betegek közepes fokú májkárosodása a súlyosig romlik, a Xadago alkalmazását meg kell szakítani (lásd 4.2, 4.3 és 5.2 pont).

A retinadegeneráció lehetősége a jelenleg/múltban retinabetegségben szenvedő betegek esetében

A Xadago nem adható azon betegeknek, akik olyan terhelt szemészeti kórtörténettel rendelkeznek, amely fokozott kockázatnak tenné ki őket a lehetséges retinabetegségek szempontjából (pl. albínó beteg, családban előforduló örökletes retinabetegség, retinitis pigmentosa, aktív retinopathia vagy uveitis), lásd 4.3 és 5.3 pont.

Impulzív viselkedési zavarok (Impulse control disorders, ICD)

A dopamin-agonista- és/vagy dopaminerg kezelésben részesülő betegeknél impulzív viselkedési zavarok léphetnek fel. Más MAO-gátlók esetében is jelentették néhányszor ICD előfordulását. A szafinamid kezelést nem hozták összefüggésbe az ICD-k előfordulási gyakoriságának bármekkora mértékű növekedésével.

A betegeknek és a gondozóknak ismerniük kell az ICD-kre jellemző azon viselkedési tüneteket, amelyeket a MAO-gátlókkal kezelt betegek körében figyeltek meg, úgymint a kényszeres cselekedetek, rögeszmés gondolatok, kóros játékszenvedély, fokozott libidó, hiperszexualitás, impulzív viselkedés és kényszeres költekezés vagy vásárlás.

Dopaminerg mellékhatások

A levodopa kiegészítő kezeléseként alkalmazott szafinamid felerősítheti a levodopa mellékhatásait, és az előzetesen fennálló mozgászavar súlyosbodhat, ami a levodopa adagjának csökkentését teszi szükségessé. Ez a hatás nem volt megfigyelhető a dopamin-agonisták kiegészítő kezeléseként alkalmazott szafinamid esetében a korai szakaszban levő PD-ben szenvedő betegeknél.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

In vivo és in vitro farmakodinámiás gyógyszerkölcsönhatások

MAO-gátlók és petidin

A Xadago nem alkalmazható együtt más MAO-gátlókkal (beleértve a moklobemidet), mivel nem-szelektív MAO-gátlás kockázata léphet fel, ami hipertóniás krízishez vezethet (lásd 4.3 pont).

Petidinnel és MAO-gátlókkal történő egyidejű alkalmazás esetén súlyos mellékhatásokról számoltak be. Mivel ilyenkor egy osztályhatásról lehet szó, a Xadago és petidin egyidejű alkalmazása ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

MAO-gátlók és szimpatomimetikus gyógyszerek egyidejű alkalmazása esetén érkeztek gyógyszerkölcsönhatásokról beszámoló jelentések. A szafinamid MAO-gátló hatására tekintettel, a Xadago és például az orr-, illetve a szájnyálkahártya duzzanatát csökkentő gyógyszerekben megtalálható szimpatomimetikumok, vagy az efedrint vagy pszeudoefedrint tartalmazó megfázás elleni gyógyszerek egyidejű alkalmazása körültekintést igényel (lásd 4.4 pont).

Dextrometorfán

A dextrometorfán és a nem szelektív MAO-gátlók egyidejű alkalmazása esetén érkeztek gyógyszerkölcsönhatásokról beszámoló jelentések. A szafinamid MAO-gátló hatására tekintettel, a Xadago és a dextrometorfán egyidejű alkalmazása nem ajánlott, vagy, amennyiben egyidejű kezelés szükséges, akkor óvatosan kell eljárni (lásd 4.4 pont).

Antidepresszánsok

A Xadago és a fluoxetin vagy fluvoxamin egyidejű alkalmazása kerülendő (lásd 4.4 pont), ezen óvintézkedés alapja bizonyos súlyos mellékhatások előfordulása (pl. szerotonin szindróma), amelyek bár ritkán, de előfordultak az SSRI-k és dextrometorfán MAO-gátlókkal történő egyidejű alkalmazása esetén. Amennyiben szükséges, ezen gyógyszerkészítmények egyidejű alkalmazása a lehető legalacsonyabb hatásos dózisban történjen. A Xadago-val történő kezelés elkezdése előtt megfontolandó egy, az előzőleg alkalmazott SSRI 5-szörös felezési idejének megfelelő kiürülési időszak beiktatása.

Súlyos mellékhatásokról számoltak be a szelektív szerotonin visszavétel-gátlók (SSRI-k), a szerotonin és noradrenalin visszavétel-gátlók (SNRI-k), a triciklikus/tetraciklikus antidepresszánsok és a MAO-gátlók egyidejű alkalmazása esetén (lásd 4.4 pont). Figyelembe véve a szafinamid szelektív és reverzibilis MAO-gátló hatását, az antidepresszánsok alkalmazhatóak, de csak a lehető legalacsonyabb szükséges dózisban.

Tiramin/szafinamid kölcsönhatás

A PD betegek körében végzett egy intravénás adagolású és két rövid távú, orális adagolású tiramin provokációs vizsgálatból, valamint két terápiás vizsgálat során az otthoni, étkezések utáni vérnyomásmérésekből származó eredmények alapján nem volt kimutatható a vérnyomás klinikailag jelentős mértékű növekedése. A PD betegek körében, tiramin-korlátozás nélkül végzett három terápiás vizsgálat szintén nem állapított meg semmilyen bizonyítékot a tiramin hatásának felerősítésére vonatkozóan. A Xadago ezért biztonságosan alkalmazható bármilyen étrendi tiramin-korlátozás nélkül is.

In vivo és in vitro farmakokinetikai kölcsönhatások

A krónikus L-dopa és/vagy DA-agonista kezelés kiegészítéseként szafinamidot kapó, PD-ben szenvedő betegek esetében a szafinamid clearance-ére kifejtett hatás nem volt megfigyelhető és az egyidejűleg alkalmazott L-dopa farmakokinetikai profiljára a szafinamid nem volt hatással.

Egy ketokonazollal végzett in vivo gyógyszerkölcsönhatási vizsgálat során semmilyen klinikailag jelentős hatást nem sikerült bizonyítani a szafinamid szintekre vonatkozóan. A szafinamid és a CYP1A2, illetve CYP3A4 szubsztrátok (koffein és midazolám) közötti kölcsönhatásokat felmérő, emberekkel végzett vizsgálatok során semmilyen klinikailag jelentős hatást nem sikerült bizonyítani a szafinamid farmakokinetikai profiljára vonatkozóan. Ez megfelel az in vitro tesztek eredményeinek, amelyek során nem figyelték meg a CYP szafinamid általi, jelentősebb mértékű indukcióját vagy gátlását, illetve kimutatták, hogy a CYP enzimek mindössze csekély szerepet játszanak a szafinamid biotranszformációjában (lásd 5.2 pont).

A szafinamid átmenetileg gátolhatja a BCRP-t in vitro. Azonban egy, a diklofenákkal végzett humán gyógyszerkölcsönhatás vizsgálatban nem figyeltek meg klinikailag jelentős interakciókat. Ezért a szafinamid és a BCRP-szubsztrát gyógyszerek (pl. pitavasztatin, pravasztatin, ciprofloxacin, metotrexát, topotekán, diklofenák vagy gliburid) szedésekor nincs szükség óvintézkedésekre.

A szafinamid szinte kizárólag metabolizmus útján ürül, nagyrészt olyan magas kapacitású amidázok révén, amelyeket még nem sikerült leírni. A szafinamid legfőképpen a vizelettel ürül. Úgy tűnik, hogy a humán máj-mikroszómák (human liver microsomes, HLM) szintjén az N-dealkilációs lépést a CYP3A4 katalizálja, mivel a szafinamid clearance-ét a HLM-ekben a ketokonazol 90%-os mértékben gátolta. Jelenleg nem léteznek olyan forgalomban levő gyógyszerek, amelyek ismerten klinikailag jelentős mértékű gyógyszerkölcsönhatásokat okoznának az amidáz enzimek gátlása vagy indukciója révén.

A szafinamid a vena portaeban mért, klinikailag releváns koncentrációkban in vitro gátolja az OCT1-et. Ezért elővigyázatosság szükséges, ha a szafinamidot olyan gyógyszerekkel alkalmazzák egyidejűleg, amelyek OCT1-szubsztrátok, és amelyek tmax-értéke hasonló a szafinamidéhoz (2 óra) (pl.

metformin, aciklovir, ganciklovir), mivel ennek következtében ezeknek a szubsztrátoknak az expozíciója megemelkedhet.

Az NW-1153 klinikailag releváns koncentrációk esetén szubsztrátnak minősül az OAT3 szempontjából. Az OAT3 gátlóinak számító gyógyszerkészítmények a szafinamiddal egy időben történő alkalmazásuk esetén csökkenthetik az NW-1153 clearance-ét, és ezáltal megnövelhetik az annak való szisztémás expozíciót. Az NW-1153-nak való szisztémás kitettség alacsony (a szafinamid 1/10-e). A szisztémás expozíció ezen esetleges megnövekedése valószínűleg nem lesz klinikailag jelentős mértékű, mivel az anyagcsere-útvonal első termékének számító NW-1153 másodlagos és harmadlagos metabolitokká alakul át.

Gyermekek

Interakciós vizsgálatokat csak felnőttek körében végeztek.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Fogamzóképes nők

Megfelelően végzett fogamzásgátlás hiányában a Xadago fogamzóképes nőknek nem adható.

Terhesség

A szafinamid terhességre gyakorolt hatásáról nem állnak rendelkezésre klinikai adatok. Terhesség vagy szoptatás alatti szafinamid-expozíció esetén az állatkísérletekben mellékhatásokat mutattak ki (lásd 5.3 pont). Fogamzóképes nőknek azt kell tanácsolni, hogy a szafinamid kezelés ideje alatt ne essenek teherbe. A Xadago terhesség ideje alatt nem alkalmazható.

Szoptatás

A szafinamid várhatóan kiválasztódik az anyatejbe, mivel a szoptatás útján kitett patkánykölyköknél mellékhatásokat figyeltek meg (lásd 5.3 pont). Az anyatejjel táplált csecsemőre nézve a kockázatot nem lehet kizárni. A Xadago szoptató nőknek nem adható.

Termékenység

Az állatkísérletek azt mutatják, hogy a szafinamid kezelés a nőstény patkányok reproduktív tevékenységének, illetve a sperma minőségének szempontjából mellékhatásokkal jár. A hím patkányok termékenysége nem érintett (lásd 5.3 pont).

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Xadago nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. Ennek ellenére a betegeket figyelmeztetni kell, hogy veszélyes gépek használatakor, a gépjárműveket is beleértve, óvatosan járjanak el mindaddig, amíg egészen biztosak abban, hogy a Xadago-nak nincsenek kedvezőtlen hatásai rájuk nézve.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalója

A Xadago átfogó biztonságossági profiljának alapját az a klinikai fejlesztési program jelenti, amelyet több mint 3000 alany bevonásával végeztek, ezek közül 500 pedig több mint 2 éven át tartó kezelésben részesült.

Az SSRI-kkel, SNRI-kkel, triciklikus/tetraciklikus antidepresszánsokkal és MAO-gátlókkal történő egyidejű alkalmazás esetén olyan súlyos mellékhatások lépnek fel, mint a hipertoniás krízis (magas vérnyomás, kollapszus), neuroleptikus malignus szindróma (zavartság, izzadás, izommerevség, hipertermia, CPK emelkedése), szerotonin-szindróma (zavartság, magas vérnyomás, izommerevség, hallucinációk) és alacsony vérnyomás. A MAO-gátlók esetén gyógyszerkölcsönhatásokról szóló jelentések érkeztek a szimpatomimetikus gyógyszerkészítmények egyidejű alkalmazásakor.

Impulzív viselkedési zavarok: kóros játékszenvedély, fokozott libidó, hiperszexualitás, kényszeres költekezés vagy vásárlás, falási kényszer és kényszeres evés léphet fel a dopamin agonistákkal kezelt és/vagy dopaminerg kezelés alatt álló betegeknél.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

Az alábbi táblázat a klinikai vizsgálatokból származó összes olyan mellékhatást tartalmazza, amelyet a kezeléssel összefüggőnek találtak.

A mellékhatások előfordulásának gyakoriságát a következő megállapodás szerint határozzák meg: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 – <1/10), nem gyakori (≥1/1000 – <1/100), ritka

(≥1/10 000 – <1/1000), nagyon ritka (<1/10 000) és nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg).

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

Ritka

 

gyakori

 

 

 

Fertőző betegségek

 

 

Húgyúti fertőzés

Bronchopneumonia,

és

 

 

 

furunkulus,

parazitafertőzések

 

 

 

nasopharyngitis,

 

 

 

 

pyoderma, rhinitis,

 

 

 

 

foggyulladás,

 

 

 

 

vírusfertőzés

Jó-, rosszindulatú

 

 

Bazálsejtes karcinóma

Acrochordon,

és nem

 

 

 

melanocitás naevus,

meghatározott

 

 

 

seborrhoeás keratosis,

daganatok

 

 

 

szemölcs

(beleértve a

 

 

 

 

cisztákat és

 

 

 

 

polipokat is)

 

 

 

 

Vérképzőszervi és

 

 

Anémia, leukopénia,

Eozinofília, limfopénia

nyirokrendszeri

 

 

rendellenes vörösvértestek

 

betegségek és

 

 

 

 

tünetek

 

 

 

 

Anyagcsere- és

 

 

Étvágycsökkenés,

Cachexia,

táplálkozási

 

 

hipertrigliceridémia,

hiperkalémia

betegségek és

 

 

étvágyfokozódás,

 

tünetek

 

 

hiperkoleszterinémia,

 

 

 

 

hiperglikémia

 

Pszichiátriai

 

Álmatlanság

Hallucináció, depresszió,

Kényszeres

kórképek

 

 

rendellenes álmok,

cselekedetek, delírium,

 

 

 

szorongás, zavart állapot,

tájékozódási zavar,

 

 

 

érzelmi labilitás, fokozott

érzékcsalódás,

 

 

 

libidó, pszichotikus zavar,

impulzív viselkedés,

 

 

 

nyugtalanság, alvászavar

libidócsökkenés,

 

 

 

 

rögeszmés gondolatok,

 

 

 

 

paranoia, korai

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

Ritka

 

gyakori

 

 

 

 

 

 

 

magömlés,

 

 

 

 

alvásrohamok,

 

 

 

 

szociális fóbia,

 

 

 

 

öngyilkossági

 

 

 

 

képzelgés

Idegrendszeri

 

Mozgászavar,

Paresztézia,

Rendellenes

betegségek és

 

aluszékonyság,

egyensúlyzavar,

koordináció,

tünetek

 

szédülés,

hipesztézia, disztónia,

figyelemzavar, az

 

 

fejfájás,

kellemetlen érzés a fejben,

ízérzés zavara,

 

 

Parkinson-kór

dysarthria, ájulás, kognitív

hyporeflexia,

 

 

 

zavarok

ideggyöki fájdalom,

 

 

 

 

nyugtalan láb

 

 

 

 

szindróma, szedáció

Szembetegségek és

 

Szürkehályog

Homályos látás,

Tompalátás,

szemészeti tünetek

 

 

szkotómák, kettőslátás,

chromatopsia,

 

 

 

fotofóbia, retinabetegségek,

diabéteszes

 

 

 

kötőhártyagyulladás,

retinopátia,

 

 

 

zöldhályog

erythropsia,

 

 

 

 

szemvérzés,

 

 

 

 

szemfájdalom,

 

 

 

 

szemhéjödéma,

 

 

 

 

távollátás, keratitisz,

 

 

 

 

fokozott könnyezés,

 

 

 

 

szürkületi vakság,

 

 

 

 

papillaödéma,

 

 

 

 

öregszeműség,

 

 

 

 

kancsalság

A fül és az

 

 

Szédülés

 

egyensúly-érzékelő

 

 

 

 

szerv betegségei és

 

 

 

 

tünetei

 

 

 

 

Szívbetegségek és

 

 

Szívdobogásérzés,

Miokardiális infarktus

a szívvel

 

 

tachycardia, sinus

 

kapcsolatos tünetek

 

 

bradycardia, arrhythmia

 

Érbetegségek és

 

Ortosztatikus

Magas vérnyomás,

Artériás görcs,

tünetek

 

hipotonia

alacsony vérnyomás,

érelmeszesedés,

 

 

 

visszerek

hipertoniás krízis

Légzőrendszeri,

 

 

Köhögés, légszomj,

Hörgőgörcs, diszfónia,

mellkasi és

 

 

orrfolyás

oropharyngeális

mediastinalis

 

 

 

fájdalom,

betegségek és

 

 

 

oropharyngeális görcs

tünetek

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

 

Hányinger

Székrekedés, diszpepszia,

Peptikus fekély,

betegségek és

 

 

hányás, szájszárazság,

öklendezés,

tünetek

 

 

hasmenés, hasfájás,

felső tápcsatornai

 

 

 

gyomorgyulladás,

vérzés

 

 

 

felfúvódás, haspuffadás,

 

 

 

 

fokozott nyáltermelés,

 

 

 

 

refluxbetegség, aftás

 

 

 

 

sztomatitis

 

Máj- és

 

 

 

Hiperbilirubinémia

epebetegségek,

 

 

 

 

illetve tünetek

 

 

 

 

A bőr és a bőr alatti

 

 

Fokozott verejtékezés,

Alopecia,

szövet betegségei

 

 

generalizált viszketés,

hólyagosodás, kontakt

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

Ritka

 

gyakori

 

 

 

és tünetei

 

 

fényérzékenységi reakció,

dermatitisz,

 

 

 

bőrpír

dermatózis,

 

 

 

 

véraláfutások,

 

 

 

 

lichenoid keratózis,

 

 

 

 

éjszakai izzadás,

 

 

 

 

bőrfájdalom,

 

 

 

 

pigmentációs zavarok,

 

 

 

 

pikkelysömör,

 

 

 

 

seborrhoeás

 

 

 

 

dermatitisz

A csont- és

 

 

Hátfájás, ízületi fájdalom,

Spondylitis

izomrendszer,

 

 

izomgörcsök,

ankylopoetica,

valamint a

 

 

izommerevség,

deréktáji fájdalom,

kötőszövet

 

 

végtagfájdalom,

ízületi duzzanat,

betegségei és

 

 

izomgyengeség,

mozgásszervi

tünetei

 

 

elnehezedés érzete

fájdalom,

 

 

 

 

izomfájdalom,

 

 

 

 

nyaki fájdalom,

 

 

 

 

osteoarthritis,

 

 

 

 

szinoviális ciszta

Vese- és húgyúti

 

 

Éjszakai vizelés, vizelési

Sürgető vizelési inger,

betegségek és

 

 

zavar

polyuria, gennyvizelés,

tünetek

 

 

 

vizeletindítási

 

 

 

 

nehézség

A nemi szervekkel

 

 

Merevedési zavar

Benignus prosztata

és az emlőkkel

 

 

 

hiperplázia,

kapcsolatos

 

 

 

emlőbetegségek,

betegségek és

 

 

 

emlőfájdalom

tünetek

 

 

 

 

Általános tünetek,

 

 

Fáradtság, aszténia,

Gyógyszerhatás

az alkalmazás

 

 

járászavar, perifériás

csökkenése,

helyén fellépő

 

 

ödéma, fájdalom,,

gyógyszerintolerancia,

reakciók

 

 

elmelegedés

fázás, rosszullét, láz,

 

 

 

 

xerosis

Laboratóriumi és

 

 

Súlycsökkenés,

A vér kalcium

egyéb vizsgálatok

 

 

súlygyarapodás, a vér

szintjének csökkenése,

eredményei

 

 

kreatin-foszfokináz

a vér kálium szintjének

 

 

 

szintjének emelkedése, a

csökkenése, a vér

 

 

 

vér triglicerid szintjének

koleszterin szintjének

 

 

 

emelkedése, a

csökkenése, a

 

 

 

vércukorszint emelkedése,

testhőmérséklet

 

 

 

a vér urea szintjének

csökkenése, szívzörej,

 

 

 

emelkedése, a vér alkalikus

rendellenes terheléses

 

 

 

foszfatáz szintjének

vizsgálat, csökkent

 

 

 

emelkedése, a vér

hematokrit érték,

 

 

 

bikarbonát szintjének

csökkent

 

 

 

emelkedése, a vér kreatinin

hemoglobinszint, a

 

 

 

szintjének emelkedése, a

nemzetközi

 

 

 

QT szakasz megnyúlása az

normalizált arány

 

 

 

elektrokardiogramon,

csökkenése, csökkent

 

 

 

rendellenes májfunkciós

limfocitaszám,

 

 

 

vizsgálatok, rendellenes

csökkent

 

 

 

vizeletvizsgálati

vérlemezkeszám, a

 

 

 

eredmények,

nagyon alacsony

 

 

 

megnövekedett vérnyomás,

sűrűségű lipoprotein

Szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

Ritka

 

gyakori

 

 

 

 

 

 

csökkent vérnyomás,

csökkenése

 

 

 

szemészeti diagnosztikai

 

 

 

 

eljárások kóros eredménye

 

Sérülés, mérgezés

 

Elesés

A lábfej törése

Zúzódás, zsírembólia,

és a beavatkozással

 

 

 

fejsérülés, szájsérülés,

kapcsolatos

 

 

 

a csontváz sérülése

szövődmények

 

 

 

 

Szociális

 

 

 

Szerencsejáték

körülmények

 

 

 

 

A kiválaszott gyógyszermellékhatások (adverse drug reaction, ADR) leírása

Az önmagában vagy más PD kezelésekkel együtt alkalmazott L-dopával egyidejűleg alkalmazott szafinamiddal történő kezelés esetén a mozgászavar volt a leggyakoribb mellékhatás a betegek körében. A mozgászavarok a kezelés elején jelentkeztek, nagyon kevés beteg esetében (körülbelül 1,5%-uknál) határozták meg „súlyos” mellékhatásként, illetve vezetett a kezelés megszakításához és egyetlen betegnél sem volt szükség az adag csökkentésére.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Egy olyan betegnél, aki egy hónapon át gyaníthatóan az előírt napi 100 mg-os adagnál nagyobb adagot alkalmazott, olyan tünetekről számoltak be, mint a zavartság, aluszékonyság, feledékenység és kitágult pupillák. Ezek a tünetek a gyógykészítmény alkalmazásának megszakítását követően maradandó károsodások nélkül megoldódtak.

A Xadago szándékos vagy véletlen túladagolása esetén jelentkező események vagy tünetek azok lennének, amelyekre a farmakodinámiás profil alapján lehet számítani: MAO-B gátlás a Na+-csatornák aktivitásfüggő gátlásával. A túlzott MAO-B gátlás (a dopaminszint megnövekedése) tünetei magukban foglalhatják a magas vérnyomást, poszturális hipotoniát, hallucinációkat, nyugtalanságot, hányingert, hányást és mozgászavart.

A szafinamidnak nincs ismert ellenszere, a szafinamid túladagolásának pedig nincs meghatározott kezelése. Jelentős túladagolás esetén meg kell szakítani a Xadago kezelést és klinikailag indokolt szupportív kezelést kell alkalmazni.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Antiparkinson szerek, monoamino-oxidáz B-inhibitorok, ATC kód: N04BD03.

Hatásmechanizmus

A szafinamid úgy dopaminerg, mint nem-dopaminerg hatásmechanizmussal is rendelkezik. A szafinamid egy rendkívül szelektív és reverzibilis MAO-B gátló, ami a striatum extracelluláris dopaminszintjeinek növekedését okozza. A szafinamid a feszültségfüggő nátrium (Na+) csatornák állapotfüggő gátlásával és a stimulált glutamátfelszabadulás modulációjával hozható összefüggésbe. Még nem került megállapításra, hogy a nem dopaminerg hatások milyen mértékben járulnak hozzá a teljes hatás kialakulásához.

Farmakodinámiás hatások

A Parkinson-kórban szenvedő betegeken végzett vizsgálatok alapján kifejlesztett populációs PK modellek azt mutatják, hogy a szafinamid farmakokinetikai és farmakodinamikai hatásai nem függnek a kortól, a nemtől, a testsúlytól, a veseműködéstől és a levodopa-expozíciótól, ez pedig arra utal, hogy ezen változók nem teszik szükségessé az adag módosítását.

A Parkinson-kórban szenvedő betegekkel végzett placebo-kontrollos vizsgálatokban megfigyelt nemkívánatos események adatainak összesített elemzése során kimutatták, hogy a szafinamid és az ebben a betegpopulációban gyakran alkalmazott számos gyógyszerkészítmény (vérnyomáscsökkentő, béta-blokkoló, koleszterinszint-csökkentő, nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerkészítmények, protonpumpa-gátlók, antidepresszánsok, stb.) egyidejű alkalmazása nem jár a nemkívánatos események fokozott kockázatával. A vizsgálatok nem voltak az egyidejű gyógyszerkészítmények szerint rétegzettek és ezen gyógyszerkészítményekre vonatkozóan nem végeztek randomizált interakciós vizsgálatokat.

Klinikai hatásosság

Középső-késői szakaszban levő PD-ben szenvedő betegekkel végzett vizsgálatok

A középső-késői szakaszban levő PD-ben (LSPD) szenvedő, motoros ingadozást mutató, jelenleg

önmagában vagy más PD-gyógyszerekkel együtt L-dopát kapó betegek kiegészítő kezeléseként alkalmazott Xadago hatásosságát két kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálat során mérték fel: SETTLE vizsgálat (27919-es vizsgálat; 50-100 mg/nap; 24 hét) és 016/018-as vizsgálat (50 és 100 mg/nap; 2 éves, kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálat).

Az elsődleges hatásossági paraméter a „zavaró mozgászavar nélküli ON-idő”-ben a kiindulástól a végpontig bekövetkező változás volt.

A másodlagos hatásossági paraméterek az OFF-időt, az UPDRS II-őt és III-at (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – sections II and III [A Parkinson kórt értékelő egyesített skála II. és III. része]) és a CGI-C-t (Clinical Global Impression of Change [A változás globális klinikai értékelése]) foglalták magukba.

Úgy a SETTLE, mint a 016/018-as vizsgálat a szafinamid jelentős mértékű felsőbbrendűségét igazolta a placebóval szemben, az 50 és 100 mg/napi céladagok esetén az elsődleges, illetve a kiválasztott másodlagos hatásossági változókra vonatkozóan, amint azt az alábbi táblázat is összefoglalja. A placebóval összehasonlítva, az ON-időre gyakorolt hatás mindkét szafinamid adag esetében fennmaradt a 24 hónapos kettősvak kezelési időszak végére is.

Vizsgálat

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

 

(24 hét)

 

 

(2 év)

 

(24 hét)

Adag

Placebo

Szafinamid

Placebo

Szafinamid

Placebo

Szafinamid

(mg/nap) (a)

50-100 (d)

Randomizál

va

 

 

 

 

 

 

 

 

Életkor (év)

59,4 (9,5)

60,1

60,1

59,4

60,1

60,1

62,1

61,7 (9,0)

(b)

 

(9,7)

(9,2)

(9,5)

(9,7)

(9,2)

(9,0)

 

Vizsgálat

 

 

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

 

 

(24 hét)

 

 

 

(2 év)

 

(24 hét)

Adag

 

Placebo

Szafinamid

 

Placebo

Szafinamid

Placebo

Szafinamid

(mg/nap) (a)

 

 

50-100 (d)

PD

 

8,4 (3,8)

7,9 (3,9)

8,2 (3,8)

 

8,4 (3,8)

7,9 (3,9)

8,2 (3,8)

9,0 (4,9)

8,9 (4,4)

időtartama

 

 

(év) (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavaró mozgászavar nélküli ON-idő (óra) (c)

 

 

 

 

 

 

Kiindulás (b)

 

9,3 (2,2)

9,4 (2,2)

9,6 (2,5)

 

9,3 (2,2)

9,4 (2,2)

9,6 (2,5)

9,1 (2,5)

9,3 (2,4)

LSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

változás

 

0,5 (0,2)

1,0 (0,2)

1,2 (0,2)

 

0,8 (0,2)

1,4 (0,2)

1,5 (0,2)

0,6 (0,1)

1,4 (0,1)

(SE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS Diff vs

 

 

0,5

0,7

 

 

0,6

0,7

 

0,9

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%-os CI

 

 

[0,1, 0,9]

[0,3, 1,0]

 

 

[0,1, 1,0]

[0,2, 1,1]

 

[0,6, 1,2]

p-érték

 

 

0,0054

0,0002

 

 

0,0110

0,0028

 

<0,0001

OFF-idő (óra) (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiindulás (b)

 

5,3 (2,1)

5,2 (2,0)

5,2 (2,2)

 

5,3 (2,1)

5,2 (2,2)

5,2 (2,1)

5,4 (2,0)

5,3 (2,0)

LSM

 

-0,8

-1,4

-1,5

 

-1,0

-1,5

-1,6

-0,5

-1,5

változás

 

 

 

(0,20)

(0,20)

(0,20)

 

(0,20)

(0,19)

(0,19)

(0,10)

(0,10)

(SE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS Diff vs

 

 

-0,6

-0,7

 

 

-0,5

-0,6

 

-1,0

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[-0,9,

[-1,0,

 

 

[-0,8,

[-0,9,

 

[-1,3,

95%-os CI

 

 

-0,3]

-0,4]

 

 

-0,2]

-0,3]

 

-0,7]

p-érték

 

 

0,0002

<0,0001

 

 

0,0028

0,0003

 

<0,0001

UPDRS III (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiindulás (b)

 

28,6

27,3

28,4

 

28,6

27,3

28,4

23,0

22,3

 

 

(12,0)

(12,8)

(13,5)

 

(12,0)

(12,8)

(13,5)

(12,8)

(11,8)

LSM

 

-4,5

-6,1

-6,8

 

-4,4

-5,6

-6,5

-2,6

-3,5

változás

 

 

 

(0,83)

(0,82)

(0,82)

 

(0,85)

(0,84)

(0,84)

(0,34)

(0,34)

(SE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS Diff vs

 

 

-1,6

-2,3

 

 

-1,2

-2,1

 

-0,9

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[-3,0,

[-3,7,

 

 

[-2,6,

[-3,5,

 

[-1,8,

95%-os CI

 

 

-0,2]

-0,9]

 

 

0,2]

-0,6]

 

0,0]

p-érték

 

 

0,0207

0,0010

 

 

0,0939

0,0047

 

0,0514

UPDRS II (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiindulás (b)

 

12,2 (5,9)

11,8

12,1

 

12,2

11,8

12,1

10,4

10,0 (5,6)

 

 

 

(5,7)

(5,9)

 

(5,9)

(5,7)

(5,9)

(6,3)

 

LSM

 

 

 

 

 

-1,4

 

-2,5

 

 

változás

 

-1,2 (0,4)

-1,9 (0,4)

-2,3 (0,4)

 

-2,0 (0,3)

-0,8 (0,2)

-1,2 (0,2)

 

 

(0,3)

(0,3)

(SE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS Diff vs

 

 

-0,7

-1,1

 

 

-0,6

-1,1

 

-0,4

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[-1,3, -

[-1,7, -

 

 

[-1,3,

[-1,8, -

 

[-0,9,

95%-os CI

 

 

0,0]

0,5]

 

 

0,0]

0,4]

 

0,0]

p-érték

 

 

0,0367

0,0007

 

 

0,0676

0,0010

 

0,0564

Kezelésre válaszolók elemzése (post-hoc) (e)

n (%)

 

 

 

 

ON-idő

 

 

növekedése

 

 

 

(43,9)

(54,8)

(56,0)

 

(47,2)

(57,6)

(54,2)

(42,5)

(56,3)

≥60 perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-érték

 

 

0,0233

0,0122

 

 

0,0308

0,1481

 

0,0013

Vizsgálat

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

 

(24 hét)

 

 

(2 év)

 

(24 hét)

Adag

Placebo

Szafinamid

Placebo

Szafinamid

Placebo

Szafinamid

(mg/nap) (a)

50-100 (d)

≥60 perces

 

 

 

 

 

 

 

 

növekedés

 

 

 

 

 

 

 

 

az ON-

 

 

 

 

 

 

 

 

időben és

 

 

 

 

 

 

 

 

csökkenés az

32 (15,1)

52 (24,0)

56 (25,9)

43 (19,8)

42 (19,4)

24 (8,8)

49 (18,1)

OFF időben

 

 

 

(13,2)

 

 

 

 

és az

 

 

 

 

 

 

 

 

UPDRS III

 

 

 

 

 

 

 

 

≥30%-os

 

 

 

 

 

 

 

 

javulása

 

 

 

 

 

 

 

 

p-érték

 

0,0216

0,0061

 

0,0671

0,0827

 

0,0017

CGI-C: a

 

 

 

 

 

 

 

 

nagyfokú/na

 

 

 

 

 

 

 

 

gyon

 

 

 

 

 

 

 

nagyfokú

42 (19,8)

73 (33,2)

78 (36,1)

62 (28,6)

64 (29,6)

26 (9,5)

66 (24,4)

(21,7)

javulást

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mutató

 

 

 

 

 

 

 

 

betegek

 

 

 

 

 

 

 

 

p-érték (f)

 

0,0017

0,0002

 

0,0962

0,0575

 

<0,0001

(a) Napi céladag, (b) Átlag (SD), (c) mITT elemzési populáció; a Kiindulástól a Végpontig bekövetkező változás MMRM modellje rögzített hatásként magába foglalja a kezelést, régiót és a vizitet, valamint kovariánsként a kiindulási értéket; (d) 100 mg/napi céldózis; (e) elemzési populáció (mITT); az adatok bemutatása során azon betegek számát (arányát) veszik figyelembe, akik mindegyik csoportban megfelelnek a kezelésre válaszolók kritériumainak (f) a kezelési csoportok esélyhányadosának chi-négyzet próbája a placebóval összehasonlítva, egy logisztikus regressziós modellt alkalmazva, rögzített hatásokkal a kezelés, illetve az ország szempontjából.

SE Standard hiba, SD Standard deviáció, LSM Legkisebb négyzetes átlag, LS Diff. Legkisebb négyzetes különbség vs Placebó

mITT populáció: 016/018-as vizsgálat - Placebo (n=212), szafinamid 50 mg/nap (n=217) és 100 mg/nap (n=216), és SETTLE - Placebo (n=270), szafinamid 50-100 mg/nap (n=273).

Gyermekek

A szafinamid farmakodinámiás hatásait gyermekeknél és serdülőknél nem vizsgálták.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás

Egyszeri vagy többszöri orális alkalmazást követően a szafinamid gyorsan felszívódik, éhomi körülmények között a bevételt követő 1,8–2,8 órában éri el a tmax-ot. Abszolút biohasznosulása magas

(95%), ami azt mutatja, hogy az orális adagolást követően a szafinamid szinte teljes mértékben felszívódik és a first pass metabolizmus elhanyagolható mértékű. A magas felszívódási arány a szafinamidot a rendkívül permeábilis anyagok közé sorolja.

Eloszlás

Az eloszlási térfogat (Vss) körülbelül 165 l, ami a test térfogatának 2,5-szöröse, ez pedig a szafinamid kiterjedt extravascularis eloszlására utal. A teljes clearance-et 4,6 l/órában határozták meg, ami a szafinamidot alacsony clearance-ű anyagnak minősíti.

A szafinamid plazmafehérje-kötődése 88-90%-os.

Biotranszformáció

Embereknél a szafinamid szinte kizárólag olyan nagy kapacitású amidázok által mediált anyagcsere útján ürül, amelyeket még nem sikerült leírni (a változatlan szafinamid vizelettel történő kiválasztása <10% volt). In vitro kísérletek során kimutatták, hogy az amidázok gátlása a humán hepatocitákban az NW-1153 képződését teljesen gátolta. Sem a vérben, plazmában, szérumban, szimulált gyomornedvben és szimulált bélnedvben jelen levő amilázok, sem a hCE-1 és hCE-2 humán karboxilészterázok nem felelősek a szafinamid NW-1153-má történő biotranszformációjáért. A FAAH amiláz kizárólag alacsony mértékben volt képes az NW-1153 képződés katalizálására. Ebből az következik, hogy az NW-1153-má történő átalakulási folyamatban valószínűleg más amidázok vesznek részt. A szafinamid anyagcseréje nem függ a citokróm P450 (CYP) alapú enzimektől.

A metabolit-szerkezet felderítése során a szafinamid három anyagcsereútját azonosították. A fő útvonal az amid-molekularész hidrolitikus oxidációját foglalja magában, ami a „szafinamidsav” nevű

(NW-1153) elsődleges metabolitot eredményezi. Egy másik útvonal az éterkötés oxidatív hasításával jár, ez pedig az O-debenzilált szafinamid” (NW-1199) kialakulásához vezet. Végezetül, vagy a szafinamid (kisebb jelentőségű) vagy az elsődleges szafinamid sav metabolit (NW-1153) (fő útvonal) amin-kötésének oxidatív hasítása révén létrejön az N-dealkilált sav” (NW-1689). Az N-dealkilált sav” (NW-1689) glükuronsavval történő konjugáción megy keresztül, így glükonsav keletkezik. Ezen metabolitok egyike sem aktív farmakológiai szempontból.

Úgy tűnik, hogy a klinikailag releváns szisztémás koncetrációk esetén a szafinamid nem indukálja vagy gátolja jelentős mértékben az enzimeket. Az in vitro anyagcsere-vizsgálatok során kimutatták, hogy az emberben relevánsnak számító koncentrációk esetén nem lép fel a citokróm P450, CYP2A6,

2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 és 3A3/5 jelentős indukciója vagy gátlása (a szabad szafinamid Cmax

–a 0,4 µM a 100 mg/napi adag esetén). A ketokonazollal, L-dopával és CYP1A2-, illetve CYP3A4-szubsztrátokkal (koffein és midazolám) ebből a célból végzett gyógyszerkölcsönhatási vizsgálatok nem mutattak ki semmilyen klinikailag jelentős hatást a szafinamid vagy az L-dopa, koffein és midazolám farmakokinetikájára vonatkozóan.

Egy tömegegyensúly vizsgálat során azt mutatták ki, hogy a változatlan 14C-szafinamid plazma AUC0-24h értéke a teljes AUC0-24h radioaktivitás körülbelül 30%-át képviseli, ami nagymértékű anyagcserét jelez.

Transzporterek

Előzetes in vitro vizsgálatok során kimutatták, hogy a szafinamid nem számít a P-gp, BCRP, OAT1B1, OAT1B3, OATP1A2 és OAT2P1 transzporterek szubsztrátjának. Az NW-1154 metabolit nem szubsztrátja az OCT2-nek vagy az OAT1-nek, viszont szubsztrátja az OAT3-nak. Ezen kölcsönhatás miatt fennáll a lehetősége annak, hogy az NW-1153 clearance csökkenjen, az expozíció pedig növekedjen; ennek ellenére az NW-1153-nak való szisztémás kitettség alacsony mértékű (a szafinamid 1/10-e), és másodlagos, illetve harmadlagos metabolitokká történő átalakulásából adódóan nem valószínű, hogy bármilyen klinikai jelentőséget hordozna magában.

A szafinamid átmenetileg gátolja a BCRP-t a vékonybélben (lásd 4.5 pont). 50 µM-os koncentráció esetén a szafinamid gátolta az OATP1A2-t és az OATP2P1-et. A szafinamid releváns plazmakoncentrációi lényegesen alacsonyabbak, ezért nem valószínű, hogy klinikailag jelentős interakció lépne fel a fent említett transzporterek szubsztrátjainak egyidejű alkalmazása esetén. Egészen 5 µM–os koncentrációkig az NW-1153 nem gátolja az OCT2-t, MATE1-et vagy MATE2-K-t.

Linearitás/nem-linearitás

Egyszeri és ismételt adagokat követően a szafinamid farmakokinetikája lineáris. Időtől való függőség nem volt megfigyelhető.

Elimináció

A szafinamid csaknem teljes mértékű metabolikus átalakuláson megy keresztül (a beadott adag

<10%-át találták meg a vizeletben változatlan formában). Az anyagfüggő radioaktivitás jórészt a vizelettel választódik ki (76%) és csak kis mértékben a széklettel (1,5%) 192 óra után. A teljes radioaktivitás terminális eliminációs felezési ideje körülbelül 80 óra volt.

A szafinamid eliminációs felezési ideje 20–30 óra. Az egyensúlyi állapot egy héten belül következik be.

Májkárosodásban szenvedő betegek

Az enyhe fokú májbetegségben szenvedő betegeknél a szafinamid-expozíció csekély mértékben növekedett (30%-os AUC), míg a középsúlyos májkárosodást mutató betegek körében az expozíció körülbelül 80%-kal növekedett (lásd 4.2 pont).

Vesekárosodásban szenvedő betegek

A középsúlyos vagy súlyos vesekárosodás nem befolyásolta az egészséges alanyokhoz viszonyított szafinamid-expozíciót (lásd 4.2 pont).

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A maximális terápiás dózist kapó betegek körében várható szisztémás expozíciós szintnél alacsonyabb szisztémás expozíciót eredményező ismételt szafinamid adagolást követően a rágcsálóknál retinadegenerációt figyeltek meg. Nem figyeltek meg retinadegenerációt a majmoknál a magasabb szisztémás expozíció ellenére sem, illetve azon betegeknél, akik a maximális humán dózist kapták.

Az állatokkal végzett hosszú távú vizsgálatok során görcsrohamokat figyeltek meg (a plazma AUC alapján a humán klinikai expozíció 1,6–12,8-szorosánál). A humán expozíciós szintekhez hasonló expozíció esetében kizárólag a rágcsálók májának hipertrófiáját és zsíros elváltozásait figyelték meg. A rágcsálóknál (a humán expozíciós szintekhez hasonló expozíció esetében), illetve a majmoknál (a humán expozíciónál 12-szer magasabb expozíciók esetében) a foszfolipidek főként tüdőben történő megjelenését figyelték meg.

A szafinamid nem minősült genotoxikusnak in vivo és számos, baktériumokat vagy emlőseredetű sejteket használó in vitro rendszerben sem.

A maximális terápiás dózist kapó betegek körében várható szisztémás expozíciós szintnél 2,3–4,0-szor magasabb szisztémás expozíciók esetén az egerekkel és patkányokkal végzett karcinogenitási vizsgálatok eredményei alapján a szafinamiddal összefüggő daganatkeltő hatás nem volt bizonyítható.

A várható humán expozíciónál 3-szor magasabb expozíció esetén a nőstény patkányokkal végzett termékenységi vizsgálatok a beágyazódások és a sárgatestek számának csökkenését mutatták. A hím patkányoknál minimálisan rendellenes morfológiájú és csökkent sebességű hímivarsejteket mutattak ki a várható humán expozíciónál 1,4-szer magasabb expozíciók esetén. A hím patkányok termékenységét ez viszont nem befolyásolta.

Az embryo-foetalis fejlődési vizsgálatok során a humán klinikai expozíció 2-szeresének, illetve 3-szorosának megfelelő szafinamid expozíció fejlődési rendellenességek kialakulását okozta a patkányoknál és nyulaknál. A szafinamid levodopával/carbidopával történő kombinációja additív hatást eredményezett az embryo-foetalis fejlődési vizsgálatok során, a magzati csontváz rendellenességeinek magasabb előfordulásával, mint azt az önmagában alkalmazott bármelyik kezelés esetében tapasztalták.

A várható klinikai expozíciónak megfelelő dózisszinteken az utódok mortalitását, a tej hiányát a gyomorban és neonatális hepatotoxicitást figyeltek meg a patkányokkal végzett, pre- és posztnatális fejlődési vizsgálatok során. A szafinamidnak szoptatás alatt kitett kölykök körében fellépő májtoxikus hatásokért és az olyan kísérő tünetekért, mint a besárgult/narancssárga színű bőr és koponya, legfőképpen a méhen belüli expozíció tehető felelőssé, mivel az anyatejen keresztüli közvetlen expozíció mindössze csekély szerepet játszik.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Tablettamag

Mikrokristályos cellulóz

A típusú kroszpovidon

Magnézium-sztearát

Vízmentes kolloid szilícium-dioxid

Filmbevonat

Hipromellóz

Polietilén-glikol 6000

Titánium-dioxid (E171)

Vörös vas-oxid (E172)

Kálium-alumínium-szilikát (E555)

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

36 hónap

6.4Különleges tárolási előírások

Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

14, 28, 30, 90 és 100 tablettát tartalmazó PVC/PVDC/alumínium buborékfóliák.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

A megsemmisítésre vonatkozóan nincsenek különleges előírások.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI) – Olaszország Tel: +39 02 665241

Fax: +39 02 66501492

E-mail: info.zambonspa@zambongroup.com

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

Xadago 50 mg filmtabletta

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

Xadago 100 mg filmtabletta

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/

MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2015. február 24.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

(http://www.ema.europa.eu) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája