Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Alkalmazási előírás - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveZalviso
ATC-kódN01AH03
Hatóanyagsufentanil
GyártóGrunenthal GmbH

1.A GYÓGYSZER NEVE

Zalviso 15 mikrogramm nyelvalatti tabletta

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

15 mikrogramm szufentanilt tartalmaz (citrát formájában) nyelvalatti tablettánként.

Ismert hatású segédanyag(ok)

0,074 mg narancssárga FCF alumínium lakkot (E110) tartalmaz nyelvalatti tablettánként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Nyelvalatti tabletta.

A 3 mm átmérőjű Zalviso nyelvalatti tabletta narancssárga színű, lapos felületű, lekerekített szélű tabletta.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

A Zalviso közepes-erős akut posztoperatív fájdalom kezelésére javallott felnőtt betegeknél.

4.2Adagolás és alkalmazás

A Zalviso kizárólag kórházi körülmények között alkalmazható. A Zalviso-t kizárólag az opioid-terápia vezetése terén jártas – különös tekintettel az opioidok mellékhatásaira, például a légzésdepresszióra – orvosok írhatják fel (lásd 4.4 pont).

Adagolás

A Zalviso nyelvalatti tablettát fájdalom esetén a betegnek magának kell beadnia a Zalviso adagolókészülék használatával. A Zalviso adagolókészüléket úgy tervezték, hogy a szufentanil nyelvalatti tabletta 15 mikrogrammos egyszeri adagját adja ki szükség szerint, a beteg által szabályozott módon, az adagok között legalább 20 perces különbséget tartva (reteszidő), 72 órán át, ami a kezelés maximális javasolt időtartama. Lásd „Az alkalmazás módja” című pontot.

Idős betegek

Idős betegeknél nem végeztek speciális populációs vizsgálatokat a szufentanil nyelvalatti tabletta alkalmazásával. Klinikai vizsgálatokban a bevont betegek körülbelül 30%-a volt 65 és 75 év közötti. Idős betegeknél a biztonságosság és hatásosság hasonló volt a fiatalabb felnőtteknél megfigyelthez (lásd 5.2 pont).

Beszűkült máj- vagy veseműködés

Beszűkült máj- vagy veseműködésű betegeknél nem végeztek speciális populációs vizsgálatokat a szufentanil nyelvalatti tabletta alkalmazásával. A szufentanil ilyen betegeknél történő alkalmazására vonatkozóan csak korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre. Közepes-súlyos fokban beszűkült májműködésű vagy súlyos fokban beszűkült veseműködésű betegeknél a Zalviso óvatosan alkalmazandó (lásd 4.4 pont).

Gyermekek és serdülők

A Zalviso biztonságosságát és hatásosságát 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

Kizárólag sublingualis alkalmazásra.

A betegnek magának kell beadnia a Zalviso nyelvalatti tablettát a Zalviso adagolókészülék használatával, amelyet a beteg kizárólag fájdalom esetén aktiválhat (lásd 6.6 pont).

A kiadott nyelvalatti tablettának a nyelv alatt kell feloldódnia, és nem szabad összetörni, szétrágni vagy lenyelni. A Zalviso egyes adagjainak bevétele után a betegnek 10 percen át nem szabad ennie és innia, és minimálisra kell korlátoznia a beszédet.

A Zalviso adagolókészülékkel beadható sublingualis szufentanil maximális mennyisége óránként 45 mikrogramm (3 adag).

Amennyiben a beteg ismételten, maximális alkalommal használja a készüléket, egy patron

13 óra 20 perces időtartamra lesz elegendő. Szükség esetén további Zalviso patronok használhatók fel.

A gyógyszer alkalmazása előtt a Zalviso adagolókészülék beállítására és kezelésére vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

4.3Ellenjavallatok

-A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

-Jelentős légzésdepresszió.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Légzésdepresszió

A szufentanil légzésdepressziót okozhat, melynek foka/súlyossága dózisfüggő. A szufentanil légzőrendszerre gyakorolt hatásait klinikai monitorozással kell felmérni, például a légzésszám, a szedáció foka és az oxigénszaturáció meghatározásával. A károsodott légzésfunkciójú vagy csökkent légzési rezervvel rendelkező betegek magasabb kockázatnak vannak kitéve. A szufentanil által előidézett légzésdepresszió opioid-antagonistákkal felfüggeszthető. Az antagonista ismételt alkalmazására lehet szükség, mivel a légzésdepresszió időtartama hosszabb lehet, mint az antagonista hatástartama (lásd 4.9 pont).

Intracranialis nyomás

A szufentanil óvatosan alkalmazandó olyan betegeknél, akik különösen érzékenyek lehetnek a CO2-retenció agyi hatásaival szemben, például akiknél fokozott intracranialis nyomásra vagy csökkent tudati szintre utaló jelek állnak fenn. Fejsérülés esetén a szufentanil elfedheti a klinikai lefolyást jelző tüneteket. A szufentanil agydaganatban szenvedő betegeknél óvatosan alkalmazandó.

Cardiovascularis hatások

A szufentanil bradycardiát idézhet elő. Ezért óvatosan alkalmazandó azoknál a betegeknél, akiknél eleve bradyarrhythmia áll fenn vagy állt fenn korábban.

A szufentanil hypotoniát okozhat, különösen hypovolaemiás betegeknél. Meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket a stabil artériás nyomás fenntartása érdekében.

Beszűkült máj- vagy veseműködés

A szufentanil elsősorban a májban metabolizálódik, és a vizelettel, valamint a széklettel választódik ki. Súlyosan beszűkült máj-, illetve veseműködésű betegeknél elnyújtottabb lehet a hatástartam. A Zalviso ilyen betegeknél történő alkalmazására vonatkozóan csak korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre. Közepes-súlyos fokban beszűkült májműködésű vagy súlyos fokban beszűkült veseműködésű betegeknél gondosan ellenőrizni kell a szufentanil túladagolási tüneteinek esetleges fennállását (lásd 4.9 pont).

Abúzuspotenciál és tolerancia

A szufentanil abúzuspotenciállal rendelkezik. Ezt figyelembe kell venni, ha a szufentanilt olyan betegnek írják fel, vagy olyan betegnél alkalmazzák, akinél fokozott a gyógyszerrel való visszaélés, az abúzus vagy a gyógyszer engedélyezett forgalomból az engedély nélküli forgalomba történő eltérítésének a kockázata

Krónikus opioid-terápiában részesülő vagy opioid-függő betegeknek nagyobb lehet az analgetikus dózisigénye annál, mint amit a Zalviso adagolókészülék adagolni képes.

Gastrointestinalis hatások

A szufentanil µ-opioid receptor agonistaként lassíthatja a gastrointestinalis motilitást. A Zalviso ezért óvatosan alkalmazandó olyan betegeknél, akiknél ileus kockázata áll fenn.

A szufentanil µ-opioid receptor agonistaként az Oddi-sphincter spasmusát válthatja ki. A Zalviso ezért óvatosan alkalmazandó olyan betegeknél, akik epeúti betegségben szenvednek, az akut pancreatitist is beleértve.

Egyebek

Alkalmazása előtt az egészségügyi szakembernek gondoskodnia kell arról, hogy a beteg megkapja a Zalviso adagolókészülék működtetésére vonatkozóan a megfelelő utasításokat, hogy szükség szerint be tudja adni magának a tablettákat fájdalma enyhítésére a posztoperatív időszakban. A Zalviso-t csak olyan betegek alkalmazhatják, akik képesek megérteni és betartani az adagolókészülék működtetésére vonatkozó utasításokat. Az egészségügyi szakembernek figyelembe kell vennie, hogy rendelkezik-e a beteg a készülék megfelelő alkalmazásához szükséges képességekkel (például látással és kognitív funkciókkal).

Segédanyagok

A Zalviso nyelvalatti tabletta sunset yellow FCF alumínium lakk (E110) azofestéket tartalmaz, amely allergiás reakciókat okozhat.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Kölcsönhatás a citokróm P450 3A4-enzimmel

A szufentanilt főként a humán citokróm P450 3A4 enzim metabolizálja. A potens CYP3A4-inhibitor ketokonazol jelentős mértékben növelheti a sublingualis szufentanil szisztémás expozícióját (a maximális plazmakoncentráció [Cmax] 19%-os emelkedése, a teljes hatóanyag-expozíció [AUC] 77%-os emelkedése és a maximális koncentráció eléréséig eltelő idő 41%-os megnyúlása). Egyéb potens CYP3A4-gátlók (például itrakonazol, ritonavir) esetében hasonló hatások nem zárhatók ki. A fokozott expozíció kapcsán a hatásosságban/tolerálhatóságban bekövetkező bármilyen változást a gyakorlatban kompenzálni fogja az adagolási gyakoriság megváltoztatása (lásd 4.2 pont).

Központi idegrendszeri depresszánsok

Központi idegrendszeri depresszánsok, köztük barbiturátok, benzodiazepinek, neuroleptikumok és egyéb opioidok, halogén gázok vagy nem szelektív központi idegrendszeri depresszánsok (például alkohol) egyidejű alkalmazása fokozhatja a légzésdepressziót.

Monoamin-oxidáz- (MAO) gátlók

Általában 2 héttel a Zalviso-kezelés előtt ajánlott a MAO-gátlók alkalmazásának abbahagyása, mivel opioid analgetikumok esetében a MAO-inhibitorok általi súlyos, és előre nem jelezhető potenciációról számoltak be.

Egyebek

Nem vizsgálták az interakciót egyéb sublingualisan alkalmazott készítményekkel, illetve olyan készítményekkel, amelyeknek a szájüregben kell hígulniuk/a szájüregben fejtik ki hatásukat, ezért egyidejű alkalmazásukat el kell kerülni.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

A szufentanil terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre az esetleges káros hatások megítéléséhez. Ezidáig nem áll rendelkezésre arra vonatkozó adat, hogy a szufentanil terhesség alatti alkalmazása fokozná a veleszületett rendellenességek kockázatát.

A szufentanil átjut a placentán.

Állatkísérletek során reproduktív toxicitást igazoltak (lásd 5.3 pont).

A Zalviso alkalmazása nem javallt terhesség alatt és olyan fogamzóképes korú nők esetében, akik nem alkalmaznak fogamzásgátlást.

Szoptatás

A szufentanil intravénásan alkalmazva kiválasztódik a humán anyatejbe, ezért óvatosság ajánlott, ha a Zalviso-t szoptató nőknél alkalmazzák. Szufentanil alkalmazásakor nem javasolt a szoptatás a szoptatott újszülöttnél/csecsemőnél kialakuló opioid hatások, illetve toxicitás kockázata miatt (lásd 4.9 pont).

Termékenység

A szufentanil nők, illetve férfiak termékenységére kifejtett hatásairól nincsenek adatok.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A szufentanil nagymértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. Fel kell hívni a betegek figyelmét, hogy ne vezessenek gépjárművet, és ne kezeljenek gépeket, amennyiben aluszékonyságot, szédülést vagy látászavart tapasztalnak a Zalviso tabletta szedése alatt vagy a kezelés után. A betegek csak akkor vezethetnek, illetve kezelhetnek gépeket, ha a Zalviso utolsó bevétele óta már elegendő idő telt el.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

A szufentanil legsúlyosabb mellékhatása a potenciálisan apnoéhoz és légzésleálláshoz vezető légzésdepresszió (lásd 4.4 pont).

A klinikai vizsgálatokból származó összevont biztonságossági adatok alapján a hányinger és a hányás voltak a leggyakrabban (≥ 1/10 gyakorisággal) jelentett mellékhatások.

A mellékhatások táblázatos felsorolása

A szufentanil tartalmú egyéb gyógyszerek klinikai vizsgálatai vagy a forgalomba hozatalt követő alkalmazásuk során észlelt mellékhatások összefoglalása az alábbi táblázatban látható. A gyakoriságok meghatározása a következő:

Nagyon gyakori

≥ 1/10

Gyakori

≥ 1/100 – < 1/10

Nem gyakori

≥ 1/1000 – < 1/100

Ritka

≥ 1/10 000 – < 1/1000

Nagyon ritka

< 1/10 000

Nem ismert:

A rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg

MedDRA szervrendszer

Nagyon

Gyakori

Nem gyakori

Nem ismert

kategória

gyakori

 

 

 

Immunrendszeri

 

 

Túlérzékenység*

Anaphylaxiás sokk

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichiátriai kórképek

 

Zavart tudatállapot

Apátia*

 

 

 

 

Idegesség*

 

Idegrendszeri

 

Szédülés

Aluszékonyság

Convulsio

betegségek és tünetek

 

Fejfájás

Paraesthesia

Kóma

 

 

Sedatio

Ataxia*

 

 

 

 

Dystonia*

 

 

 

 

Hyperreflexia*

 

Szembetegségek és

 

 

Látászavarok

Miosis

szemészeti tünetek

 

 

 

 

Szívbetegségek és a

 

Emelkedett

Csökkent

 

szívvel kapcsolatos

 

szívfrekvencia

szívfrekvencia*

 

tünetek

 

 

 

 

Érbetegségek és tünetek

 

Emelkedett

 

 

 

 

vérnyomás

 

 

 

 

Csökkent vérnyomás

 

 

Légzőrendszeri, mellkasi

 

Légzésdepresszió

Apnoe

Légzésleállás

és mediastinalis

 

 

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emésztőrendszeri

Hányinger

Obstipatio

Szájszárazság

 

betegségek és tünetek

Hányás

Dyspepsia

 

 

A bőr és a bőr alatti

 

Pruritus

Hyperhidrosis

Erythema

szövet betegségei és

 

 

Bőrkiütés

 

tünetei

 

 

Száraz bőr*

 

A csont- és

 

Akaratlan

 

 

izomrendszer, valamint

 

izomösszehúzódások

 

 

a kötőszövet betegségei

 

Izomrángás*

 

 

és tünetei

 

 

 

 

Vese- és húgyúti

 

Vizeletretenció

 

 

betegségek és tünetek

 

 

 

 

Általános tünetek, az

Láz

 

Hidegrázás

Gyógyszermegvonási

alkalmazás helyén

 

 

Gyengeség

szindróma

fellépő reakciók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* lásd a „Válogatott mellékhatások leírása” című pontban.

Válogatott mellékhatások leírása

Egyéb, µ-opioid receptor aktivitással rendelkező anyagok tartós alkalmazását követően megvonási tüneteket figyeltek meg a kezelés hirtelen megszakítása után.

Néhány mellékhatást a Zalviso-val végzett klinikai vizsgálatok során nem figyeltek meg. Azok gyakoriságát a szufentanil intravénás alkalmazásból származó adatok alapján határozták meg: gyakori

– izomrángás; nem gyakori – túlérzékenység, apátia, idegesség, ataxia, dystonia, hyperreflexia, lassú szívfrekvencia és bőrszárazság.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Panaszok és tünetek

A szufentanil túladagolását a farmakológiai hatások fokozódása jelzi. A klinikai képet – az egyéni érzékenységtől függően – a légzésdepresszió foka határozza meg. A légzésdepresszió a hypoventilatiótól a légzésleállásig terjedhet. Az egyéb lehetséges tünetek közé tartoznak az eszméletvesztés, kóma, cardiovascularis sokk és izommerevség.

Kezelés

Túladagolás esetén a µ-opioid receptor agonista hatások tüneteinek kezelését célzó terápiát kell alkalmazni, amelybe beletartozik oxigén adása is. Kiemelt figyelmet kell fordítani a légúti elzáródásra, valamint az asszisztált vagy kontrollált lélegeztetés szükségességére.

Légzésdepresszió esetén opiát-antagonistát (pl. naloxont) kell alkalmazni. Ez nem zár ki további, közvetlen ellenintézkedéseket. Az opiát-antagonista szufentanilhoz képest rövidebb hatástartamát figyelembe kell venni. Ebben az esetben az opioid-antagonistát ismételten vagy infúzióban lehet adni.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Opioid anesztetikumok, ATC kód: N01AH03

Hatásmechanizmus

A szufentanil a µ-opioid receptorokhoz nagy szelektivitással kötődő, erős hatású szintetikus opioid. A szufentanil a µ-opioid receptorokon teljes agonistaként viselkedik.

A szufentanil nem vált ki hisztaminfelszabadulást. A szufentanil valamennyi hatása azonnal és teljes mértékben gátolható specifikus antagonista, például naloxon adásával.

Fő farmakodinámiás hatások

Analgesia

A szufentanil által kiváltott analgesiát vélhetően az – elsősorban a központi idegrendszerben található

µ-opioid receptorok aktiválása mediálja, módosítva a fájdalom érzékelését és a fájdalomra adott választ egyaránt befolyásoló folyamatokat. Emberben a hatáserősség 7-10-szer nagyobb, mint a fentanilé, és 500-1000-szer nagyobb, mint a morfiné (per os alkalmazás esetén). A szufentanil erősen lipofil, ami lehetővé teszi, hogy sublingualisan lehessen alkalmazni, és gyorsan beálló analgetikus hatást lehessen elérni.

Másodlagos farmakodinámiás hatások

Légzésdepresszió

A szufentanil légzésdepressziót okozhat (lásd 4.4 pont) és a köhögési reflexet is gátolja.

Egyéb központi idegrendszeri hatások

Ismert, hogy a nagy dózisokban, intravénásan alkalmazott szufentanil izommerevséget okoz, ami valószínűleg a substantia nigrára és a nucleus striatumra gyakorolt hatás eredménye. Hypnoticus hatása EEG-eltérések alapján igazolható.

Gastrointestinalis hatások

A szufentanil analgetikus plazmakoncentrációban hányingert és hányást válthat ki a kemoreceptor trigger zóna irritálásával.

A szufentanil gastrointestinalis hatásai közé tartozik a csökkent propulzív motilitás, a csökkent szekréció, valamint a gastrointestinalis tractus sphinctereinek fokozott (akár spasmusig terjedő) izomtónusa (lásd 4.4 pont).

Cardiovascularis hatások

A szufentanil – valószínűleg vagus (kolinerg) aktivitással járó – intravénás, kis dózisú alkalmazása enyhe bradycardiát és enyhén csökkent szisztémás vascularis rezisztenciát okoz a vérnyomás jelentős csökkentése nélkül (lásd 4.4 pont).

A stabil cardiovascularis státusz fennmaradásához a szív előterhelésére, a szív véráramlásának sebességére, valamint a myocardium oxigénfogyasztására gyakorolt minimális hatások is hozzájárulnak. A szufentanil által a myocardium-funkcióra gyakorolt közvetlen hatásokat nem figyeltek meg.

Klinikai hatásosság és biztonságosság

Analgesia

A Zalviso hatásosságát a beteg által szabályozott fájdalomcsillapítás tekintetében három III. fázisú klinikai vizsgálat során igazolták akut posztoperatív nociceptív és visceralis fájdalomban szenvedő betegeknél (kiterjedt hasi vagy ortopédiai műtétet követő posztoperatív fájdalom): 2 vizsgálat kettős-vak, placebo-kontrollos (Zalviso N = 430 beteg; placebo N = 161 beteg), 1 vizsgálat pedig nyílt elrendezésű, aktív-kontrollos (Zalviso N = 177 beteg; morfin N = 180 beteg) volt.

A betegeket Zalviso-val kezelték a következő adagolási rend szerint: 15 mikrogramm szufentanil sublingualisan szükség szerint, de legalább 20 perces reteszidővel, 72 órán át.

A placebóhoz képest előnyösebb hatást a III. fázisú placebo-kontrollos vizsgálatokban igazolták a kiindulási és a 48 órás időtartam alatt fennálló fájdalomintenzitás különbségeinek idővel súlyozott összege (SPID48 – sum of pain intensity difference; P 0,001), mint elsődleges végpont, valamint a 24, 48 és 72 órás időtartamra vonatkozó, idővel súlyozott SPID (P 0,004), teljes fájdalomcsillapítás (TOTPAR – total pain relief; P 0,004) és a beteg általi összértékelés (P 0,007), mint másodlagos végpontok tekintetében. Ezekben a klinikai vizsgálatokban a Zalviso-csoportba tartozó vizsgálati alanyok felénél vagy nagyobb részénél következett be 48 óra elteltével jelentős fájdalomenyhülés (30%-os reszponder arány) (visceralis fájdalom 60%, nociceptív fájdalom 54,9%.)

A betegek jelentősen nagyobb hányada (78,5%-a) értékelte a Zalviso-val végzett fájdalomcsillapítási módszert „jó”-nak vagy „kiváló”-nak, mint az intravénás morfinnal végzett, beteg által szabályozott analgesia módszert (65,5%) (48 óra elteltével értékelt elsődleges végpont; P = 0,007). A betegek mind a három III. fázisú vizsgálatban a fájdalom intenzitásának klinikailag jelentős mértékű enyhüléséről számoltak be a Zalviso-kezelés első órájában (fájdalomintenzitás különbsége a kiinduláshoz képest és a teljes fájdalom válasz > 1 NRS – numeric rating scale). A Zalviso az egészségügyi szakemberek értékelése alapján is könnyebben alkalmazható volt (P = 0,017).

Amint azt az aktív-kontrollos vizsgálatban igazolták, az első 48 órában a Zalviso-adagok alkalmazása között eltelt átlagos időtartam kétszer olyan hosszú volt, mint az intravénás morfinnal végzett, beteg által szabályozott analgesia esetében (körülbelül 80 perc, szemben a körülbelül 45 perccel).

A három kontrollos vizsgálat során a 48-72 órán át Zalviso-val kezelt betegek által a rendelkezésre álló 216 adagból felhasznált adagok száma széles tartományba esett, az átlag 49 adag volt betegenként (tartomány: 8-153 adag), és a beteg többsége (69,7%) 24-72 közötti adagot alkalmazott.

Légzésdepresszió

A Zalviso analgetikus dózisban néhány betegnél légzésdepressziót kiváltó hatásokat idézett elő a klinikai vizsgálatok során. A III. fázisú aktív-kontrollos vizsgálatban az oxigénszaturáció csökkenésének mértéke hasonló volt a Zalviso és beteg által szabályozott intravénás morfin csoportok között. Ugyanakkor a Zalviso nyelvalatti tabletta adagolókészülékkel végzett beadását követően statisztikailag szignifikáns mértékben alacsonyabb volt azoknak a betegeknek a százalékos aránya (19,8%), akiknél oxigén-deszaturációs epizódok léptek fel (lásd 2. ábra), mint az IV PCA (Intravenous patient-controlled analgesia) morfin-csoportban (30,0%). Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy az intravénásan alkalmazott szufentanil kevésbé okoz légzésdepressziót a fentanil ekvianalgetikus dózisaihoz képest.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás

Sublingualis alkalmazást követően a szufentanil farmakokinetikája elsőrendű felszívódási kinetikát mutató, három kompartmentes modellel írható le. Ez az alkalmazási mód jobb abszolút biohasznosulást eredményez az intestinalis és a máj 3A4 enzime által végzett, first-pass effektust eredményező metabolizmus elkerülése révén.

A Zalviso egyszeri adagjának sublingualis beadása után az átlagos abszolút biohasznosulás 59% volt a 15 mikrogramm adagú, egy perces intravénás szufentanil-infúzióhoz viszonyítva. Ehhez képest per os bevételt (lenyelést) követően a biohasznosulás jelentősen alacsonyabb, 9%-os. Klinikai vizsgálatokban ismételt alkalmazás során a biohasznosulás 37,6%-ra csökkent.

A buccalis alkalmazást értékelő vizsgálat során fokozott, 78%-os biohasznosulást igazoltak, amikor a tablettákat az alsó frontfogak elé helyezték.

Egyszeri adag beadását követően a szufentanil kb. 50 perc elteltével éri el maximális koncentrációját, ami ismételt adagolás után kb. 20 percre rövidül. Amikor a Zalviso-t 20 percenként alkalmazták,

13 adag beadását követően alakult ki a dinamikus egyensúlyi plazmakoncentráció.

Eloszlás

A szufentanil intravénás alkalmazása után a centrális eloszlási térfogat kb. 14 liter volt, míg dinamikus egyensúlyi állapotban az eloszlási térfogat kb. 350 liter volt.

Biotranszformáció

Biotranszformáció főként a májban és a vékonybélben zajlik. A szufentanilt emberben főként a citokróm P450 enzimrendszer 3A4 izoenzime metabolizálja (lásd 4.5 pont). A szufentanil gyorsan metabolizálódik számos inaktív metabolittá, melyek közül az oxidatív N- és O-dealkiláció jelentik az elimináció fő útját.

Elimináció

Egyszeri adag intravénás beadása után a teljes plazmaclearance körülbelül 917 l/perc.

A szufentanil intravénásan beadott adagjának körülbelül 80%-a választódik ki 24 órán belül. Az adagnak csak 2%-a választódik ki változatlan formában. A rassz, a nem, a vese- és májfunkciós paraméterek vagy CYP3A4-szubsztrátok egyidejű alkalmazása nem befolyásolja a clearance-t.

A klinikailag releváns plazmakoncentrációkat nagyrészt az az idő határozza meg, ami alatt a szufentanil plazmakoncentrációja a Cmax-értékről 50%-ra esik az adagolás leállítása után (kontextus-függő felezési idő vagy CST½, context sensitive half-time), és nem a terminális felezési idő. Egyszeri adag beadása után a medián CST½ 2,2 óra volt, ami ismételt adagolás után 2,5 órás medián értékre emelkedett: a sublingualis beadási mód tehát jelentősen megnyújtja az intravénásan alkalmazott szufentanilt jellemző hatástartamot (0,14 órás CST½). Egyszeri és ismételt adagolást követően egyaránt hasonló CST½-értékeket figyeltek meg, ami azt mutatja, hogy a nyelvalatti tabletta ismételt adagolása után előre jelezhető és következetes a hatástartam.

A 15 mikrogrammos szufentanil nyelvalatti tabletta egyszeri alkalmazását követően megfigyelt átlagos terminális felezési idő a 6–10 órás tartományban mozgott. Többszöri alkalmazást követően akár

18 óráig terjedő, hosszabb átlagos terminális felezési időt figyeltek meg, ami a szufentanil ismételt adagolást követően elért kialakult nagyobb plazmakoncentrációjának, valamint annak köszönhető, hogy lehetőség volt hosszabb időn keresztül mérni ezeket a koncentrációkat.

Különleges populációk

Beszűkült veseműködés

A szufentanil plazmakoncentrációjának populációs farmakokinetikai elemzése alapján, amelyet a Zalviso betegeknél és egészséges önkénteseknél (N = 700) – köztük 75, közepes fokban és 7, súlyos fokban beszűkült veseműködésű betegnél – történő alkalmazását követően végeztek, a veseműködés nem tekinthető a clearance szignifikáns kovariánsának. Ugyanakkor a súlyos fokban beszűkült veseműködésű vizsgált betegek kis száma miatt a Zalviso óvatosan alkalmazandó ilyen betegeknél (lásd 4.4 pont).

Beszűkült májműködés

A Zalviso populációs farmakokinetikai elemzése alapján, amelyet betegeknél és egészséges önkénteseknél (N = 700) – köztük 13, közepes fokban és 6, súlyos fokban beszűkült májműködésű betegnél – végeztek, a májműködés nem tekinthető a clearance szignifikáns kovariánsának. A közepes-súlyos fokban beszűkült májműködésű betegek kis száma miatt előfordulhat, hogy a vizsgálat nem mutatta ki a clearance kovariánsaként szerepet játszó májműködési zavar esetleges hatását. Ezért ilyen betegeknél a Zalviso óvatosan alkalmazandó (lásd 4.4 pont).

Gyermekek és serdülők

Gyermekeknél nincsenek farmakokinetikai adatok a Zalviso-ra vonatkozóan.

Gyermekeknél a szufentanil intravénás adását követően kevés farmakokinetikai adat áll rendelkezésre.

Idős betegek

Idős betegeknél nem végeztek speciális populációs vizsgálatokat a Zalviso alkalmazásával. A szufentanil intravénás alkalmazásából származó farmakokinetikai adatok nem mutattak életkortól függő különbségeket. A III. fázisú placebo-kontrollos vizsgálatok során a bevont betegek körülbelül 20%-a volt időskorú (≥ 75 éves), és a bevont betegek körülbelül 30%-a volt 65 és 75 év közötti. A populációs farmakokinetikai elemzés azt mutatta, hogy az életkor a clearance 27%-os csökkenésében megnyilvánuló hatást fejt ki idős (65 év feletti) betegeknél. Mivel ez az életkorfüggő csökkenés a szufentanil expozíciós paramétereiben kisebb mértékű, mint a megfigyelt 30-40%-os interindividuális variabilitás, ez a hatás nem tekinthető klinikailag relevánsnak, különösen mivel a Zalviso alkalmazása kizárólag „szükség szerint” történik.

Populációs farmakokinetika

Amikor a betegek analgetikus hatásra titrálták maguknál a Zalviso-t, a szufentanil plazmakoncentrációja két napi alkalmazás során átlagosan 60-100 pg/ml volt, és az életkorhoz, a testtömegindexhez (body mass index, BMI) vagy az enyhe-közepes fokban beszűkült vese- vagy májműködéshez köthető hatás nem volt megfigyelhető.

30 kg/m2 feletti BMI értékkel rendelkező betegek

A BMI-vel mint kovariánssal végzett populációs farmakokinetikai elemzés kimutatta, hogy a 30 kg/m2 feletti BMI-értékkel rendelkező betegek gyakrabban adagolták a gyógyszert.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Ismételt dózisú toxicitás

A szufentanil az analgetikus dózisok feletti adagokban opioidszerű hatásokat idézett elő laboratóriumi állatok széles körében (kutya, patkány, tengerimalac, hörcsög), valamint két, szíriai aranyhörcsögöknél buccalisan alkalmazott szufentanil nyelvalatti tablettával végzett ismételt adagolású vizsgálatban.

Reproduktív toxicitás

A szufentanil patkányokban és nyulakban nem bizonyult teratogénnek. A szufentanil vemhességük alatt 10-30 napon át a maximális humán adag 2,5-szeresével intravénás úton kezelt patkányoknál és nyulaknnál embrioletális hatásúnak bizonyult. Az embrioletális hatást az anyaállatra gyakorolt toxikus hatás következményének tekintették.

Egy másik vizsgálat során nem figyeltek meg káros hatásokat olyan patkányoknál, amelyeket a maximális humán adag 20-szorosával kezeltek az organogenesis időszakában. A preklinikai hatásokat csak a maximális humán dózist jóval meghaladó dózisok esetén figyelték meg, amelyek ezért a klinikai alkalmazásra vonatkozóan csekély relevanciával rendelkeznek.

Mutagenitás

Az Ames-teszt nem mutatott mutagenitást a szufentanil esetében. Nőstény patkányokkal végzett micronucleus-tesztben a szufentanil akár 80 µg/kg-ot elérő intravénás adagjai (a humán intravénás dózis felső határának körülbelül 2,5-szerese) nem idéztek elő szerkezeti kromoszóma-mutációkat.

Karcinogenitás

A szufentanillal karcinogenitási vizsgálatokat nem végeztek.

Lokális tolerancia

A lokális tolerancia értékelésére két vizsgálatot végeztek a szufentanil nyelvalatti tablettával hörcsög pofazacskóján. Ezen vizsgálatok alapján azt állapították meg, hogy a Zalviso nyelvalatti tabletta helyi irritációt okozó hatással nem vagy minimális mértékben rendelkezik.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Mannit (E421)

Kalcium-hidrogén-foszfát, vízmentes

Hipromellóz

Kroszkarmellóz-nátrium

Sztearinsav

Magnézium-sztearát

Sunset yellow FCF alumínium lakk (E110)

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

3 év

6.4Különleges tárolási előírások

A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

A Zalviso polikarbonát patronokban kerül forgalomba, amelyek mindegyike 40 db nyelvalatti tablettát tartalmaz, és oxigén abszorbenssel ellátott poliészter film/LDPE/alumínium fólia/LDPE tasakba van csomagolva. A Zalviso 1, 10 és 20 db patront tartalmazó kiszerelésekben, valamint 40 (2 db 20-as csomag), 60 (3 db 20-as csomag) és 100 (5 db 20-as csomag) patront tartalmazó gyűjtőcsomagolásban kapható, ami sorrendben 40, 400, 800, 1600, 2400 és 4000 db nyelvalatti tablettának felel meg.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

A patron kizárólag a Zalviso – vezérlő- és adagolóegységből álló – adagolókészülékével használható a rendszer helyes használatának biztosítása érdekében.

A tasakból történő kivétele után a patront azonnal be kell helyezni a Zalviso adagolókészülékbe.

A készüléket a készülék gyártója által mellékelt tájékoztatóban ajánlottaknak megfelelően kell használni.

A Zalviso adagolókészülék egészségügyi szakember általi beállítására vonatkozó utasításokat gondosan be kell tartani.

A Zalviso adagolókészülék nem használható, ha bármely komponensén sérülés látható.

A teljesen feltöltött Zalviso adagolókészülék legfeljebb 72 órán át működik újratöltés nélkül.

A kezelés leállítása után az egészségügyi szakembernek ki kell vennie a patront a készülékből, és a fel nem használt és/vagy nem teljesen kiürült patronokat a helyi törvényeknek és az ellenőrzött anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően meg kell semmisítenie. A többi hulladékanyagot az intézményi szabályzatoknak és a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Németország

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2015. szeptember 18.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája