Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – áletranir - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAbasaglar (Abasria)
ATC-kóðiA10AE04
Efniinsulin glargine
FramleiðandiEli Lilly Regional Operations GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR – Rörlykja – Pakkning með 1, 2, 5 eða 10

1.HEITI LYFS

ABASAGLAR 100 einingar/ml stungulyf, lausn, í rörlykju

Glargíninsúlín

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 einingar af glargíninsúlíni (jafngildir 3,64 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Zinkoxíð, meta-kresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla pH), vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 rörlykja með 3 ml

2 rörlykjur með 3 ml

5 rörlykjur með 3 ml

10 rörlykjur með 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eingöngu má nota þessar rörlykjur með Lilly 3 ml lyfjapenna.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið 28 dögum eftir fyrstu notkun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fyrir notkun:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum pakkningum til varnar gegn ljósi.

Í notkun:

Geymið við lægri hita en 30°C.

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austurríki.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/944/001 1 rörlykja

EU/1/14/944/002 2 rörlykjur

EU/1/14/944/003 5 rörlykjur

EU/1/14/944/009 10 rörlykjur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ABASAGLAR

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI UMBÚÐIR ( án blue box) fjölpakkning - Rörlykja

1. HEITI LYFS

ABASAGLAR 100 einingar/ml stungulyf, lausn, í rörlykju

Glargíninsúlín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 einingar af glargíninsúlíni (jafngildir 3,64 mg).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Zinkoxíð, meta-kresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla pH), vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 5 rörlykjur með 3 ml. Ekki má selja staka hluta úr fjölpakkningu.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eingöngu má nota þessar rörlykjur með Lilly 3 ml lyfjapenna.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið 28 dögum eftir fyrstu notkun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fyrir notkun:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum pakkningum til varnar gegn ljósi.

Í notkun:

Geymið við lægri hita en 30°C.

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austurríki.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/944/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ABASAGLAR

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR (með blue box) fjölpakkning – Rörlykja

1. HEITI LYFS

ABASAGLAR 100 einingar/ml stungulyf, lausn, í rörlykju

Glargíninsúlín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 einingar af glargíninsúlíni (jafngildir 3,64 mg).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Zinkoxíð, meta-kresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla pH), vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 10 (2 pakkar með 5) rörlykjur með 3 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eingöngu má nota þessar rörlykjur með Lilly 3 ml lyfjapenna.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið 28 dögum eftir fyrstu notkun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fyrir notkun:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum pakkningum til varnar gegn ljósi.

Í notkun:

Geymið við lægri hita en 30°C.

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austurríki.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/944/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ABASAGLAR

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI MBÚÐIR – KwikPen – Pakki með 1, 2 eða 5

1. HEITI LYFS

ABASAGLAR 100 einingar/ml stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna

Glargíninsúlín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 einingar af glargíninsúlíni (jafngildir 3,64 mg).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Zinkoxíð, meta-kresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla pH), vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn. KwikPen

1 penni með 3 ml

2 pennar með 3 ml

5 pennar með 3 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Skammtar nú allt að 80 einingum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið penna 28 dögum eftir fyrstu notkun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fyrir notkun:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum pakkningum til varnar gegn ljósi.

Í notkun:

Geymið við lægri hita en 30°C.

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

Setjið hettuna aftur á pennann eftir notkun til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austurríki.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/14/944/005

 

 

 

 

 

 

1 penni

 

EU/1/14/944/006

 

2 pennar

 

 

 

EU/1/14/944/007

5 pennar

 

 

EU/1/14/944/010

1 penni

 

 

 

EU/1/14/944/011

2 pennar

 

 

 

EU/1/14/944/012

5 pennar

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ABASAGLAR

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI UMBÚÐIR (án blue box) fjölpakkning – KwikPen

1. HEITI LYFS

ABASAGLAR 100 einingar/ml stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna

Glargíninsúlín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 einingar af glargíninsúlíni (jafngildir3,64 mg).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Zinkoxíð, meta-kresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla pH), vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn. KwikPen

Fjölpakkning: 5 pennar með 3 ml. Ekki má selja staka hluta úr fjölpakkningu.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Skammtar nú allt að 80 einingum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið penna 28 dögum eftir fyrstu notkun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fyrir notkun:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum pakkningum til varnar gegn ljósi.

Í notkun:

Geymið við lægri hita en 30°C.

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

Setjið hettuna aftur á pennann eftir notkun til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austurríki.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ABASAGLAR

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR (með blue box) fjölpakkning – KwikPen

1. HEITI LYFS

ABASAGLAR 100 einingar/ml stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna

Glargíninsúlín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 einingar af glargíninsúlíni (jafngildir 3,64 mg).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Zinkoxíð, meta-kresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla pH), vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn. KwikPen

Fjölpakkning: 10 (2 pakkar með 5) pennar með 3 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Skammtar nú allt að 80 einingum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið penna 28 dögum eftir fyrstu notkun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fyrir notkun:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum pakkningum til varnar gegn ljósi.

Í notkun:

Geymið við lægri hita en 30°C.

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

Setjið hettuna aftur á pennann eftir notkun til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austurríki.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ABASAGLAR

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

RÖRLYKJA MERKIMIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

ABASAGLAR 100 einingar/ml stungulyf Glargíninsúlín

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

TEXTI Á MERKIMIÐA-KwikPen

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

ABASAGLAR 100 einingar/ml stungulyf KwikPen

Glargíninsúlín

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf