Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – áletranir - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAccofil
ATC-kóðiL03AA02
Efnifilgrastim
FramleiðandiAccord Healthcare Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir

1.HEITI LYFS

Accofil 30 milljón ein./0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn filgrastim

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 30 milljón ein. filgrastims í 0,5 ml (0,6 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Ediksýra, natríumhýdroxíð, sorbitól (E420), pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 áfyllt sprauta (0,5 ml) + 1 sprittþurrka

“5 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 5 sprittþurrkur” “3 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 3 sprittþurrkur” “10 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 10 sprittþurrkur”

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar undir húð eða í bláæð.

Hristið ekki.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/946/001 – 1 áfyllt sprauta

EU/1/14/946/002 – 5 áfylltar sprautur

EU/1/14/946/006 – 3 áfylltar sprautur

EU/1/14/946/009 – 10 áfylltar sprautur

13. LOTUNÚMER

Lotunr.:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Accofil 30 milljón ein./0,5 ml

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir – Áfyllt sprauta með nálaröryggisbúnaði í þynnupakkningu

1. HEITI LYFS

Accofil 30 milljón ein./0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn filgrastim

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 30 milljón ein. filgrastims í 0,5 ml (0,6 mg/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Ediksýra, natríumhýdroxíð, sorbitól (E420), pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 áfyllt sprauta (0,5 ml) + 1 sprittþurrka

“3 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 3 sprittþurrkur” “5 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 5 sprittþurrkur” “10 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 10 sprittþurrkur” “7 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 7 sprittþurrkur”

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar undir húð eða í bláæð.

Hristið ekki.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/946/005 – 1 áfyllt sprauta með nálaröryggisbúnaði

EU/1/14/946/008 – 5 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

EU/1/14/946/007 – 3 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

EU/1/14/946/010 – 10 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

EU/1/14/946/017 – 7 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

13. LOTUNÚMER

Lotunr.:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Accofil 30 milljón ein./0,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Accofil 30 milljón ein./0,5 ml stungulyf eða innrennslislyf, lausn filgrastim

s.c./i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,5 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir

1. HEITI LYFS

Accofil 48 milljón ein,/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn filgrastim

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 48 milljón ein. filgrastims í 0,5 ml (0, 6 mg/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Ediksýra, natríumhýdroxíð, sorbitól (E420), pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 áfyllt sprauta (0,5 ml) + 1 sprittþurrka

“5 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 5 sprittþurrkur” “3 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 3 sprittþurrkur” “10 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 10 sprittþurrkur”

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar undir húð eða í bláæð.

Hristið ekki.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/946/003 – 1 áfyllt sprauta

EU/1/14/946/004 – 5 áfylltar sprautur

EU/1/14/946/012 – 3 áfylltar sprautur

EU/1/14/946/015 – 10 áfylltar sprautur

13. LOTUNÚMER

Lotunr.:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Accofil 48 milljón ein./0,5 ml

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir – Áfyllt sprauta með nálaröryggisbúnaði í þynnupakkningu

1. HEITI LYFS

Accofil 48 milljón ein,/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn filgrastim

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 48 milljón ein. filgrastims í 0,5 ml (0, 6 mg/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Ediksýra, natríum hýdroxíð, sorbitól (E420), pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 áfyllt sprauta (0,5 ml) + 1 sprittþurrka

“3 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 3 sprittþurrkur” “5 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 5 sprittþurrkur” “10 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 10 sprittþurrkur” “7 áfylltar sprautur (0,5 ml) + 7 sprittþurrkur”

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar undir húð eða í bláæð.

Hristið ekki.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House,319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/946/011 - 1 áfyllt sprauta með nálaröryggisbúnaði

EU/1/14/946/014 - 5 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

EU/1/14/946/013 - 3 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

EU/1/14/946/016 - 10 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

EU/1/14/946/018 - 7 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

13. LOTUNÚMER

Lotunr.:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Accofil 48 milljón ein./0,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Accofil 48 milljón ein./0,5 ml stungulyf eða innrennslislyf, lausn filgrastim

s.c./i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,5 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf