Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – áletranir - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAdempas
ATC-kóðiC02KX05
Efniriociguat
FramleiðandiBayer AG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Adempas 0,5 mg filmuhúðaðar töflur Adempas 1 mg filmuhúðaðar töflur Adempas 1,5 mg filmuhúðaðar töflur Adempas 2 mg filmuhúðaðar töflur Adempas 2,5 mg filmuhúðaðar töflur riociguat

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eða 2,5 mg riociguat.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

42 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

294 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

Bayer (kennimerki)

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

Adempas 0,5 mg – pakkning með 42 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – pakkning með 84 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – pakkning með 90 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – pakkning með 294 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – pakkning með 42 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – pakkning með 84 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – pakkning með 90 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – pakkning með 294 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – pakkning með 42 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – pakkning með 84 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – pakkning með 90 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – pakkning með 294 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – pakkning með 42 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – pakkning með 84 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – pakkning með 90 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – pakkning með 294 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – pakkning með 42 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – pakkning með 84 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – pakkning með 90 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – pakkning með 294 filmuhúðuðum töflum - EU/1/13/907/020

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eða 2,5 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUPAKKNING - PAKKNINGAR MEÐ 42, 84, 90, 294 FILMUHÚÐUÐUM TÖFLUM

1. HEITI LYFS

Adempas 0,5 mg töflur Adempas 1 mg töflur Adempas 1,5 mg töflur Adempas 2 mg töflur Adempas 2,5 mg töflur riociguat

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (kennimerki)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

ÞRI MI FI FÖ LAU SU

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf