Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – áletranir - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAdenuric
ATC-kóðiM04AA03
Efnifebuxostat
FramleiðandiMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM PAPPAASKJA

1.HEITI LYFS

ADENURIC 80 mg filmuhúðaðar töflur

Febúxóstat

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg febúxóstat.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa (sem einhýdrat).

Sjá fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

42 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Markaðsleyfishafi:

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Lúxemborg

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/447/001 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/002 84 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/005 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/006 42 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/007 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/008 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/013 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/014 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/015 42 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/016 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/017 84 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/018 98 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ADENURIC 80 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM PVC/ACLAR/ÁL eða PVC/PE/PVDC/ ÁL ÞYNNA

1. HEITI LYFS

ADENURIC 80 mg töflur

Febúxóstat

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Menarini International O. L. S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Þri Mi Fi Fö Lau Su

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM PAPPAASKJA

1. HEITI LYFS

ADENURIC 120 mg filmuhúðaðar töflur

Febúxóstat

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 120 mg febúxóstat.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa (sem einhýdrat).

Sjá fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

42 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Markaðsleyfishafi:

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Lúxemborg

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/447/003 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/004 84 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/009 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/010 42 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/011 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/012 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/019 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/020 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/021 42 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/022 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/023 84 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/447/024 98 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ADENURIC 120 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM PVC/ACLAR/ÁL eða PVC/PE/PVDC/ÁL ÞYNNA

1. HEITI LYFS

ADENURIC 120 mg töflur

Febúxóstat

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Menarini International O. L. S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Þri Mi Fi Fö Lau Su

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf