Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – áletranir - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAdvagraf
ATC-kóðiL04AD02
Efnitacrolimus
FramleiðandiAstellas Pharma Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA Advagraf 0,5 mg forðahylki, hörð

1.HEITI LYFS

Advagraf 0,5 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 0,5 mg takrólímus (sem einhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og leifar af sojalesitíni. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðlinum.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðahylki, hörð 30×1 forðahylki, hart 50 forðahylki, hörð 50×1 forðahylki, hart 100 forðahylki, hörð 100×1 forðahylki, hart

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið ekki þurrkefnið.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið öll hylkin innan 1 árs frá því að álumbúðir eru opnaðar og fyrir fyrningardagsetninguna.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/387/001 30 hylki

EU/1/07/387/002 50 hylki

EU/1/07/387/009 100 hylki

EU/1/07/387/014 30×1 hylki

EU/1/07/387/015 50×1 hylki

EU/1/07/387/016 100×1 hylki

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Advagraf 0,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING Advagraf 0,5 mg forðahylki, hörð

1. HEITI LYFS

Advagraf 0,5 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Astellas Pharma Europe B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUUMBÚÐUM

ÁLUMBÚÐIR Advagraf 0,5 mg forðahylki, hörð (30, 50, 100 álumbúðir)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Advagraf 0,5 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

Til inntöku.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið öll hylkin innan 1 árs frá því að álumbúðir eru opnaðar og fyrir fyrningardagsetninguna.

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

30 forðahylki, hörð 30×1 forðahylki, hart 50 forðahylki, hörð 50×1 forðahylki, hart 100 forðahylki, hörð 100×1 forðahylki, hart

6.ANNAÐ

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA Advagraf 1 mg forðahylki, hörð

1. HEITI LYFS

Advagraf 1 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 1 mg takrólímus (sem einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og leifar af sojalesitíni. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðlinum.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðahylki, hörð 30×1 forðahylki, hart 50 forðahylki, hörð 50×1 forðahylki, hart 60 forðahylki, hörð 60×1 forðahylki, hart 100 forðahylki, hörð 100×1 forðahylki, hart

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið ekki þurrkefnið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið öll hylkin innan 1 árs frá því að álumbúðir eru opnaðar og fyrir fyrningardagsetninguna.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/387/003 30 hylki

EU/1/07/387/004 50 hylki

EU/1/07/387/005 60 hylki

EU/1/07/387/006 100 hylki

EU/1/07/387/017 30×1 hylki

EU/1/07/387/018 50×1 hylki

EU/1/07/387/019 60×1 hylki

EU/1/07/387/020 100×1 hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Advagraf 1 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING Advagraf 1 mg forðahylki, hörð

1. HEITI LYFS

Advagraf 1 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Astellas Pharma Europe B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUUMBÚÐUM

ÁLUMBÚÐIR Advagraf 1 mg forðahylki, hörð (30, 50, 60, 100 álumbúðir)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Advagraf 1 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

Til inntöku.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið öll hylkin innan 1 árs frá því að álumbúðir eru opnaðar og fyrir fyrningardagsetninguna.

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

30 forðahylki, hörð 30×1 forðahylki, hart 50 forðahylki, hörð 50×1 forðahylki, hart 60 forðahylki, hörð 60×1 forðahylki, hart 100 forðahylki, hörð 100×1 forðahylki, hart

6. ANNAÐ

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA Advagraf 3 mg forðahylki, hörð

1. HEITI LYFS

Advagraf 3 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 3 mg takrólímus (sem einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og leifar af sojalesitíni. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðlinum.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðahylki, hörð 30×1 forðahylki, hart 50 forðahylki, hörð 50×1 forðahylki, hart 100 forðahylki, hörð 100×1 forðahylki, hart

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið ekki þurrkefnið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið öll hylkin innan 1 árs frá því að álumbúðir eru opnaðar og fyrir fyrningardagsetninguna.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/387/011 30 hylki

EU/1/07/387/012 50 hylki

EU/1/07/387/013 100 hylki

EU/1/07/387/021 30×1 hylki

EU/1/07/387/022 50×1 hylki

EU/1/07/387/023 100×1 hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Advagraf 3 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING Advagraf 3 mg forðahylki, hörð

1. HEITI LYFS

Advagraf 3 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Astellas Pharma Europe B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUUMBÚÐUM

ÁLUMBÚÐIR Advagraf 3 mg forðahylki, hörð (30, 50, 100 álumbúðir)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Advagraf 3 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

Til inntöku.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið öll hylkin innan 1 árs frá því að álumbúðir eru opnaðar og fyrir fyrningardagsetninguna.

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

30 forðahylki, hörð 30×1 forðahylki, hart 50 forðahylki, hörð 50×1 forðahylki, hart 100 forðahylki, hörð 100×1 forðahylki, hart

6. ANNAÐ

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA Advagraf 5 mg forðahylki, hörð

1. HEITI LYFS

Advagraf 5 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 5 mg takrólímus (sem einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og leifar af sojalesitíni. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðlinum.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðahylki, hörð 30×1 forðahylki, hart 50 forðahylki, hörð 50×1 forðahylki, hart 100 forðahylki, hörð 100×1 forðahylki, hart

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið ekki þurrkefnið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið öll hylkin innan 1 árs frá því að álumbúðir eru opnaðar og fyrir fyrningardagsetninguna.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/387/007 30 hylki

EU/1/07/387/008 50 hylki

EU/1/07/387/010 100 hylki

EU/1/07/387/024 30×1 hylki

EU/1/07/387/025 50×1 hylki

EU/1/07/387/026 100×1 hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Advagraf 5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING Advagraf 5 mg forðahylki, hörð

1. HEITI LYFS

Advagraf 5 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Astellas Pharma Europe B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUUMBÚÐUM

ÁLUMBÚÐIR Advagraf 5 mg forðahylki, hörð (30, 50, 100 álumbúðir)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Advagraf 5 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

Til inntöku.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið öll hylkin innan 1 árs frá því að álumbúðir eru opnaðar og fyrir fyrningardagsetninguna.

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

30 forðahylki, hörð 30×1 forðahylki, hart 50 forðahylki, hörð 50×1 forðahylki, hart 100 forðahylki, hörð 100×1 forðahylki, hart

6. ANNAÐ

Til notkunar einu sinni á sólarhring.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf