Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – áletranir - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAerinaze
ATC-kóðiR01BA52
Efnidesloratadine / pseudophedrine sulphate
FramleiðandiMerck Sharp

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA MEÐ 2, 4, 7, 10, 14, 20 TÖFLUM MEÐ BREYTTAN LOSUNARHRAÐA

1.HEITI LYFSINS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg töflur með breyttan losunarhraða deslóratadín/pseudoefedrínsúlfat

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg deslóratadín og 120 mg pseudoefedrínsúlfat

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

2 tafla með breyttan losunarhraða.

4 tafla með breyttan losunarhraða.

7 tafla með breyttan losunarhraða.

10 tafla með breyttan losunarhraða.

14 tafla með breyttan losunarhraða.

20 tafla með breyttan losunarhraða.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Töfluna á að gleypa heila með vatni.

Töfluna má ekki mylja, brjóta eða tyggja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C.

Geymið þynnurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Markaðsleyfsihafi:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/399/001

2 tafla með breyttan losunarhraða.

EU/1/07/399/002

4 tafla með breyttan losunarhraða.

EU/1/07/399/003

7 tafla með breyttan losunarhraða.

EU/1/07/399/004

10 tafla með breyttan losunarhraða.

EU/1/07/399/005

14 tafla með breyttan losunarhraða.

EU/1/07/399/006

20 tafla með breyttan losunarhraða.

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Aerinaze

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg töflur með breyttan losunarhraða deslóratadín/pseudoefedrínsúlfat

2.NAFN HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

MSD

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf