Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – áletranir - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAerivio Spiromax
ATC-kóðiR03AK06
Efnisalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
FramleiðandiTeva B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Aerivio Spiromax 50 míkrógrömm/500 míkrógrömm innöndunarduft salmeteról/flútikasón própíónat

2.VIRK(T) EFNI

Hver afmældur skammtur inniheldur 50 míkrógrömm af salmeteróli (sem salmeteról xinafóat) og 500 míkrógrömm af flútikasón própíónati.

Hver gefinn skammtur (skammturinn úr munnstykkinu) inniheldur 45 míkrógrömms af salmeteróli (sem salmeteról xinafóat) og 465 míkrógrömm af flútikasón própíónati.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft

1 innöndunartæki sem inniheldur 60 skammta.

3 innöndunartæki sem hvert inniheldur 60 skammta.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn vandlega fyrir notkun.

Til innöndunar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið samkvæmt leiðbeiningum læknis.

Framhlið: Ekki til notkunar handa börnum og unglingum.

Hlið: Eingöngu til notkunar handa fullorðnum 18 ára og eldri.

Ekki til notkunar handa börnum og unglingum yngri en 18 ára.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið innan 3 mánaða eftir að þynnuumbúðir hafa verið fjarlægðar.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C. Haldið munnstykkishlífinni lokaðri eftir að þynnuumbúðir hafa verið fjarlægðar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Aerivio Spiromax 50 míkróg/500 míkróg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

<Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.>

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÞYNNA

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aerivio Spiromax 50 míkrógrömm/500 míkrógrömm innöndunarduft

salmeteról/flútikasón própíónat

Til innöndunar

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Inniheldur 1 innöndunartæki

6.ANNAÐ

Haldið munnstykkishlífinni lokaðri og notið innan 3 mánaða eftir að þynnuumbúðir hafa verið fjarlægðar.

Teva B.V.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

INNÖNDUNARTÆKI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aerivio Spiromax 50 míkrógrömm/500 míkrógrömm

Innöndunarduft

salmeteról/flútikasón própíónat

Til innöndunar

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF Lesið fylgiseðilinn vandlega fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

60 skammtar

6.ANNAÐ

Eingöngu ætlað fullorðnum.

Inniheldur laktósa.

Tekið í notkun:

Teva B.V.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf